29 august: Pomenirea tăierii cinstitului cap al Sfântului, Slăvitului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului - Zi de Post

Tipar
Articol
Topic
Viețile Sfinților

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul Mântuitorului, precum a fost înaintea Domnului său cu naşterea, tot aşa i se cădea să fie înainte şi cu moartea cea de bună voie a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe pământ, zicând: Vine Cel mai tare decât mine, în urma mea. 

Astfel a propovăduit venirea Domnului şi sufletelor care erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci acum S-a arătat în lume Mesia Cel aşteptat. Şi precum Iisus Domnul Hristos avea să pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa şi Mergătorul Său înainte a suferit moarte mucenicească pentru fărădelegea lui Irod.

 

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Apărarea d-lui Mihai Târnoveanu, prezentată la CNCD

Tipar
Articol
Topic
Anti-sistem
România și românii

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Nr. dosar 525/2019

Domnule Președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,

Doamnelor și Domnilor membri ai Colegiului Director al CNCD,

Subsemnatul, Mihai Sorin Tîrnoveanu, domiciliat în ......, având adresa de corespondenţă: ......, având în vedere petiția nr. 3968/11.07.2019 a Fundației Szekler Monitor, formulez următoarele

NOTE SCRISE prin care solicit respingerea petiției formulate, ca nefondată și netemeinică.

ÎN FAPT,

I. Chestiuni generale

Subsemnatul practic de 17 ani meseria de medic stomatolog în municipiul Brașov, iar în timpul meu liber, de 5 (cinci) ani organizez diverse acțiuni social-caritabile și comemorative sau aniversare în zona județelor Harghita, Covasna și Mureș. În acest sens, în 19 august 2016, am înființat Asociația Calea Neamului, ale cărei scopuri sunt păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor, în special din judeţele Covasna, Harghita și Mureș din punct de vedere spiritual, cultural, educaţional şi economic.

Școală ortodoxă gratuită pentru eleve orfane sau din familii sărace, în Grădinari – Olt

Autor
RALUCA OANȚĂ @ ACTIVENEWS.RO
Tipar
Știre
Topic
Educație și Instruire
Ortodoxia în România

Elevele care provin din familii fără posibilități financiare au șansa la educație în cadrul Școlii Gimnaziale Buna Vestire, Grădinari – Olt, proiect filantropic implementat de Mitropolia Olteniei și recunoscut de Ministerul Educației, în cadrul căruia toate cheltuielile de școlarizare și administrative sunt suportate de Fundația Buna Vestire.

Potrivit site-ul oficial, înscrierile pentru clasa a-V-a se fac începând  din data de 20 august, persoanele interesate având posibilitatea să viziteze școala până în data de 3 septembrie a.c.

„Elevele școlii noastre, provenite din familii sărace și cele orfane, sunt scutite de orice taxă administrativă și școlară. Toate cheltuielile, pentru ele sunt suportate de către Fundația Buna Vestire. După terminarea studiilor liceale, absolventele sărace și orfane vor fi sprijinite să continue studiile la Facultăți de profil, potrivit aptitudinilor și dorințelor lor. Cheltuielile de școlarizare, în aceste instituții de învățământ universitar, vor fi suportate de Fundația noastră”, se precizează în oferta educațională.

Sfinții Adrian și Natalia, soții a căror dragoste a învins moartea - 26 august

Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Minuni

Povestea Sf. Adrian și Natalia este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste ale istoriei. Singura mare deosebire este faptul că nu este o povestire despre plăcere, ci despre durere, durerea mucenicească.

Credința neclintită a Nataliei în Dumnezeu a determinat-o să-și îndemne soțul, pe Adrian, să suporte chinuri groaznice, fiind încredințată că acestea vor fi scurte, aici pe Pământ, comparativ cu plata veșnică ce are să-și ia în Cer. Cei doi erau căsătoriți de doar 13 luni când tânărul Adrian, în vârstă de 28 de ani și născut din neam ales, cu o slujbă bună, sub Împăratul Maximian a decis să-și dea viața Lui Hristos.

Într-o zi, în vremea ultimei mari prigoane a creștinilor, de sub Împăratul Maximian, douăzeci și trei de creștini au fost aduși înaintea Împăratului și chinuiți groaznic, aproape de moarte. Adrian era unul dintre dregătorii împărătești ce priveau suferințele acelor oameni și auzeau cu cât curaj aceștia își apărau credința în Hristos.

Pe când mucenicii zdrobiți în bătaie erau duși la palatul tribunului spre a li se înscrie numele, Adrian i-a întrebat ce credeau că vor obține îndurând toate aceste suferințe. Ei i-au vorbit despre nespusa frumusețe și slavă a raiului și i-au citat din 1 Corinteni 2, 9: „Cele ce ochiul nu a văzut, nici urechea a auzit, nici la inima omului s-au suit, acestea au gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe dânsul.”

Arhimandritul Gavriil Urghebadze (1929 -1995): Prorocie despre supraviețuirea în vremea lui antihrist

Autor
Arhimandritul Gavriil Urghebadze (1929 -1995)

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să greşiţi şi să vă pierdeţi.

Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.

Matei 26:41: Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios.

Autor
Arhimandritul Sofronie
Tipar
Articol
Topic
Post, Jertfă și Rugăciune

Rugaciunea lui Hristos din Gradina Ghetsimani e cea mai nobila dintre toate rugaciunile prin taria si puterea ei de a ispasi pentru pacatele lumii. Adusa Dumnezeului Vesnic, Care este Tatal, in duhul dragostei dumnezeiesti, ea continua sa straluceasca cu o lumina ce nu poate fi stinsa, atragand pe veci sufletele ce s-au asemanat cu Dumnezeu.

Hristos a inclus intregul neam omenesc in aceasta rugaciune, de la Adam cel dintai pana la cel din urma om ce se va naste din femeie. Ne lipseste cunoasterea existentiala a unei atare iubiri si, astfel, sensul este permanent ascuns pentru noi. Biruitoare in vesnicie, dragostea lui Hristos implica in planul pamantesc o suferinta extrema. Nimeni nu a cunoscut vreodata o asemenea suferinta ca cea indurata de Hristos. El S-a pogorat pana la iad, in cel mai chinuitor iad dintre toate, in iadul iubirii. Acesta e un taram al existentei ce poate fi sesizat numai prin dragoste duhovniceasca – patrunderea noastra in aceasta taina atarna de masura iubirii ce ne-a fost dat sa o cunoastem de Sus. E vital sa fi experiat, fie si numai o data, focul ceresc pe care Hristos l-a adus cu El; sa cunoastem cu intreaga noastra fiinta ce inseamna a fi, chiar si numai in mica masura, asemenea lui Hristos.

Rugăciune către Maica Domnului în cinstea icoanei Sale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”

Data prăznuirii

O, Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Celui ce ţine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele şi darurile Lui ca să nu ne înfricoşăm noi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce nădăjduiesc spre Tine ai zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Păzeşte adevărata şi sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică şi locaşul acesta de dezbinări şi eresuri şi pune început de pocăinţă poporului nostru. Întoarce ţara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinţei nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor şi să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviinţă şi curăţenie, păziţi de Tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame şi de molimă; de moarte năprasnică, de robiile şi dezbinările din familie; viaţa călugărească o întăreşte şi ne mântuieşte pre noi, Preacurată, că spre Tine nădăjduim după cuvântul Tău: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Roagă-Te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluieşte şi ne mântuieşte pre noi ca să nu ne lipsească pre noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale, precum El Însuşi a zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea - Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Părintele Gavriil Stoica

Poster
Părintele Gavriil Stoica
Data Adormirii
Locul nașterii
localitatea Aninoasa, din județul Argeș
Data Nașterii
Scurtă Biografie

Părintele Gavriil Stoica este cunoscut îndeobște ca duhovnicul de la Mănăstirea Zamfira. Născut în ziua de 21 februarie 1935, în localitatea Aninoasa, din județul Argeș, părintele Gavriil a adormit în Domnul într-o zi de duminica, în data de 25 august 2008.

Duminica a 10-a după Rusalii - Evanghelia de la Matei 17, 14-23 - Vindecarea lunaticului

Tipar
Articol
Topic
Literatură Bisericească

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia.

Suflete al meu, ai rabdare!

Autor
Gheron Iosif Isihastul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Sunt mici pătimirile de aici în comparație cu răsplata viitoare.

Așadar, suflete al meu, ai rabdare.

Cât despre cele ce îmi scrii, să știi că toți le avem atunci când socotim deșertăciunea acestei lumi ca pe un lucru însemnat.

Acum însă, din moment ce am ajuns la adevărata cunoaștere și am înțeles înșelăciunea, Dumnezeu nu se mai uită la trecut, ci la prezent.

Acelea toate se șterg printr-o singură spovedanie curată.

Este de ajuns acum să mergem după puterile noastre pe calea poruncilor lui Dumnezeu.