Mesajul Episcopulului Ignatie al Hușilor despre „pirații” spirituali progresişti și „ambarcațiunile” ideologice recente

Tipar
Știre
Topic
Marxism și Corectitudine Politică

În cadrul predicii de duminică, 18 august 2019, în care a explicat pasajul evanghelic al „Potolirii furtunii de pe mare” (Matei 14, 22-34), Părintele Episcop Ignatie a atras atenția asupra asaltului ideologic la care sunt supuși cei ce își asumă valorile creștine. 

Pr. Ioan Istrati: Un semn al posedării diabolice a "progresismului" e ura cumplită față de oameni

Autor
Pr. Ioan Istrati
Tipar
Articol
Topic
Marxism și Corectitudine Politică

Un semn al posedării diabolice a "progresismului" e ura cumplită față de oameni. Dracul nu poate ascunde ura dar o poate justifica. Înverșunarea de a omorî cât mai mulți bebeluși în pântece, eutanasia ca ucidere a vieții veșnice a suferinzilor, umilirea bărbatului de către femeie și invers, justificarea crimei de dragul ecologismului, maimuțele, delfinii etc sunt mai de preț decât oamenii. Exacerbarea erotismului care duce la moartea copiilor to be, justificarea drogului, plăcerii, sodomiei, perversiunii în genere. Totul pentru moartea, de preferință veșnică, a omului.

Etichete

Rugăciune: Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu...

Tipar
Articol
Topic
Sfânta Fecioară Maria - Maica Domnului nostru Iisus Hristos

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că nu am alt ajutor în afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună în afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Maria, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără de prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin.

Emanuel Iscru: Despre suferință

Autor
Emanuel Iscru
Tipar
Cugetare
Topic
Sfaturi, Rugăciuni și Învățături

În ciuda faptului că ceea ce i se întamplă omului este cercetarea lui Dumnezeu, el nu poate să o vadă astfel.

Se gândește că nu rezistă, socotește că durerea este prea mare, că necazurile sunt copleșitoare, că chinurile sunt irezistibile si zice: Ce să mă fac? Nu mai pot!

Lucrurile nu stau, însă așa!

Tocmai pentru că suferi, pentru că ești constrâns, ca ai înlăuntrul tău răni, că vin asupra ta toate, că nu mai exsistă nici o nădejdee, nici o cale de ieșire nici sprijin sau mângâiere, tocmai pentru că ți se întamplă toate acestea, nu este numai un indiciu, ci însăși dovada prezenței lui Dumnezeu. Dovada că se preocupă de tine, că El se apropie de tine și chiar te atinge. Te vede, te știe, te înțelege și vrea să te miluiască. Deci oprește-te o clipă, ai puțină răbdare și pune-ți nădejdea în Dumnezeu! De ce suferi atât de mult, de ce te simți atăt de rănit, atât de descurajat, de ce crezi că te sufoci, ca te pierzi? De ce! Nu din altă pricină ci pentru că înlăuntrul tău exsistă multă împotrivire.

Preotul ortodox care îngrijeşte 4.000 de copii

Autor
Paul Palencsar @ ziaristii.com
Tipar
Articol
Topic
Ortodoxia în România
România și românii

România e ţara în care oamenii buni par a fi specie pe cale de dispariţie. „Mie ce-mi iese?”, este întrebarea pe care am auzit-o nedorit de des, în clipa când cineva, undeva, are nevoie de ajutor şi alinare.

Nu lipsa banilor ne împiedică să-i ajutăm pe cei săraci şi necăjiţi, ci lipsa de iubire pe care o cultivăm în noi, fără să ştim că, fundamental, murim pe dinăuntru, pradă egoismului meschin. Şi totuşi. Eram la Iaşi, în luna aprilie a acestui an. Despre preotul Dan Damaschin mai auzisem, dar nu-l cunoscusem personal. Ştiam că e un fel de „maică Tereza” a săracilor Iaşului, al cărui nume, rostit tare, aduce lumină şi zâmbet pe feţele multora.

Vă invit să ascultaţi discuţia pe care am purtat-o cu el, la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, acolo unde slujeşte. Veţi hotărî voi ce fel de om şi preot este. La final, sper să fiţi convinşi că iubirea încă este posibilă între oameni, de fapt, singura cale spre o lume normală, a lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Gură de Aur: Cel care se arată că este prieten al lor [al ereticilor] vrăjmaş al lui Dumnezeu este

Autor
Sf. Ioan Gură de Aur
Tipar
Articol
Topic
Secte și Ecumenism
Sfinți și Învățături

„Cel care se arată că este prieten al lor [al ereticilor] vrăjmaş al lui Dumnezeu este” (cf. Iac. 4, 4).

Auziţi toţi care mâncaţi împreună cu ereticii hotărâre dureroasă: sunteţi vrăjmaşi ai lui Hristos.

Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmaşii împăratului nu poate să fie prieten al împăratului;
şi nu se învredniceşte de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmaşii şi suferă şi mai rele.

Sf. Ioan Gură de Aur

Papa + Daniel === Love
Papa Francisc + Patriarhul Daniel === Love

Lupta pentru neam, țară și credință: Preotul Ioan Constantinescu, executat în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959, la închisoarea Jilava

Tipar
Articol
Topic
Lupta cea bună

Preotul Ioan Constantinescu, s-a născut în anul 1906, în satul Cerbureni, județul Argeș. A fost preot paroh în satul Poenărei timp de aproape 30 de ani. În 1928, s-a căsătorit cu Justina (Iustina) Grigorescu, născută în anul 1912, și au avut trei copii: Iuliana, Cornelia și Grigore. 

Ioan Constantinescu i-a întâlnit prima dată pe frații Arnăuțoiu în 1951, când aceștia au ridicat armele și muniția care fuseseră ascunse, fără știrea lui, de cumnatul său, învățătorul Gheorghe Popescu, în podul bisericii din Poenărei. 

Preotul Constantinescu, soția lui și fiica lor, Iuliana, aveau să fie, până în 1958, ajutoare de încredere pentru frații Arnăuțoiu. În casa lor, care era în apropierea adăpostului partizanilor de la Râpele cu brazi, au fost găzduiți atunci când au fost surprinși de venirea trupelor de Securitate sau când Maria Plop a fost grav bolnavă. Aici a fost botezată fiica ei și a lui Toma Arnăuțoiu. 

✝) Sfântul Gheorghe Pelerinul - 17 August

Tipar
Articol
Topic
Sfaturi, Rugăciuni și Învățături
Sfinți și Învățături
Sfinți și Minuni

Sfântul Gheorghe s-a născut în anul 1846, în Șugag (astăzi în județul Alba) din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic.

Încă din fragedă vârstă mânca puțin, postind, și iubea singurătatea, având o mare bucurie să se roage în biserica satului, chiar și atunci când nu erau slujbe, mai mult noaptea; iar ziua, când era cu vitele, se retrăgea în locuri tăinuite și făcea multe metanii, cugetând la cele dumnezeiești. După ce a deprins cititul, se ruga cu Psaltirea, încât a învățat-o pe de rost.

Despre suferința Maicii Domnului, la patimile Fiului ei, revelate de un Înger Sfântului Dimitrie al Rostovului

Tipar
Articol
Topic
Sfânta Fecioară Maria - Maica Domnului nostru Iisus Hristos
Sfinți și Învățături

Acestea, așa săvârșindu-se, Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria nimic nu știa de înfricoșatele munci ale Fiului său, fiindcă ea se afla în Betania, în casa lui Lazăr, împreună cu surorile lui și cu alte femei, care neîncetat o mângâiau și o păzeau de aproape, cum le poruncise Domnul, și măcar că nu știa nimic de Fiu ei Cel iubit, însă plângerea nu înceta nicidecum, cunoscând cu duhul că Fiul ei pătimește.
 

Iar vineri de dimineață, au venit oarecare prieteni ai Martei și ai Mariei, din Ierusalim la Betania, și le-au spus, în taină, toate cu mare jale, pentru cumplitele patimi ale Mântuitorului și cum că L-au osândit ostașii ca să-L răstignească pe Cruce; iar Preacurata Fecioară înțelegând din casa de unde se afla singură, întru mâhnire, pentru venirea lor de la Ierusalim, începu a-i întreba cu tot dinadinsul, cu mare durere, zicând: ,,O, prieteni iubiți, spuneți-mi adevărul, vă rog! Ce s-a întâmplat cu Fiul meu și cum se află? Iar ei, după cum erau învățați de Marta, vrând să tăinuiască, au zis: Nimic, Doamnă, rău nu am auzit de Dânsul. Acestea ei zicând și știind ce I s-a făcut Lui, îndată au început a plânge mai întâi, și așa nevoindu-se ei, au arătat adevărul. Atunci, Preacurata cunoscând adevărul, îndată cunoscând că Fiul ei pătimește cumplit, și cu mare plângere sărind, a început a alerga pe drumul Ierusalimului, și degrabă și celelalte Sfinte femei au început a alerga în urma ei, temându-se să nu ucidă de întristarea cea multă, și ajungând ele, cu grăbire, la Ierusalim, au mers drept la curtea lui Pilat și n-au apucat pe Domnul aici, căci îl pornise la deal, pe uliță, la Golgota. Iar ele, mai cu grăbire, mergeau ca să-L afle, și, apucând pe alt drum, au ajuns întâi ele la Golgota.
 

Iar ele mai cu grăbire, mergeau ca să-L afle, și, apucând pe alt drum, au ajuns întâi ele la Golgota și neaflându-L acolo, s-au întors degeaba la vale, pe alt drum. Și, iată, că L-au întâmpinat, tocmai când căzuse sub Cruce, și ostașii Îl băteau cumplit și Îl trăgeau cu funia, ce o avea de grumaz. Și nu se putea scula de greutatea Crucii, fiindcă slăbise acum foarte, și era aproape de moarte, tăvălindu-se în sânge și, nemaiputând din acel loc să ducă Crucea, au dat-o lui Simon Cirineanul.În această jalnică stare aflând Preanevinovata Maica pe Fiul ei Cel iubit, sub Cruce, cu totul istovit de bătăi, încruntat, peste tot în sânge, încât urmele pe care venise și locurile pe care căzuse cu Crucea, erau toate înroșite cu Scumpul Sânge.
 

Cine poate să spună cu amănuntul lovirile în piept ale Născătoarei de Dumnezeu? Lacrimile cele amare, smulgerea nevinovatului și frumosului păr din cap, ruperea obrazului cu unghiile, încât de n-ar fi fost celelalte Sfinte femei, cu totul s-ar fi ucis. Și ce era mai rău, că nici nu o lăsau ticăloșii ostași ca să se apropie de Fiul său, ci numai în urmă mergând și tânguindu-se, unele ca acestea zicea:

Ah, Preaiubite, Fiul meu! Nu ai voit să mă asculți pe mine, Maica Ta, ca să rămâi în Betania, ci ai venit la Ierusalim, ca să faci Paștile. Iată ce-Ți răsplătesc cei care s-au îndestulat de facerile Tale de bine! Vai, mie, Fiul meu! Vai, mie! Fiul meu! Căci ai făcut acesta! Ah! Ce rău ai făcut jidovilor, pentru care acestea Ți-au răsplătit? Vai, mie, Fiul meu! Mângâierea mea și Inima mea cea Preadulce! Ah! Fiul meu Preaiubit, cum văd urmele Tale pline de sânge și nu mă pot apropia ca să Te șterg pe față! Vai, mie, Fiul meu și Dumnezeul meu! Trimite mai întâi la mine moartea căci nu pot suferi să văd acestea care nu nădăjduiam.
 

Cu aceste cuvinte și cu altele asemenea, petrece Preacurata Fecioară pe Fiul său împreună cu celelalte femei, până ce au ajuns în deal, la Golgota, și ajungând la locul cel de osândă, îndată ostașii L-au dezbrăcat de haine și I-au țintuit, întâi Sfintele Sale mâini, apoi picioarele, unul lângă altul. Și atâta L-au întins pe uscatul lemn al Crucii, încât, după proorocie, puteai număra oasele Lui, și, îndată, după ce L-au pironit, au legat Crucea cu funii, apoi cu multe strigări și ocări ridicându-O, au înfipt-O în piatră, în gaura cea făcută înadins pentru aceasta. Acestea privindu-Le, Născătoarea de Dumnezeu, s-a pătruns la cele dinlăuntru și, zăcând la pământ, a leșinat, și a stat mult așa, nemișcată, în mâinile Sfintelor femei, care nici ele nu se pricepeau la cine vor căuta mai întâi, pe Domnul pe care L-au văzut răstignit, și tot Trupul Lui scăldat în Sângele care curgea din rănile mâinilor și picioarelor, sau pe Maica Lui, ce acum leșinase.
 

Și mai vârtos femeile, fiind și ele slabe de fire, întru acel ceas, Sfântul Ioan a fost de mare trebuință, ca unul ce la toate a fost de față. După ce au răstignit pe Domnul, au răstignit împreună și pe acei doi tâlhari, însă nu cu piroane, ci cu funii au legat mâinile și picioarele lor, după cum erau învățati de cei fără lege, ca numai pe Hristos să-L răstignească cu piroane, pentru zavistia și urâciunea cea mare, ce aveau asupra Lui, apoi, după ce au răstignit și pe tâlhari, au aruncat sorți pentru cămașa Domnului și hainele le-au împărțit lor. Și s-au întors ostașii la ale lor, rămânând numai unul pentru pază.
 

După plecarea ostașilor, Preacurata Fecioară a putut să se apropie de Dulcele său Fiu și a acoperit preacinstitele Sale coapse cu marama capului său, socotind de mare mângâiere că este slobodă a-și plânge pe Fiul ei, cum voiește totdeauna, cu celelalte femei și Sfântul Ioan.

Au angajat o mamă surogat, ca să devină părinți, dar după ce s-a născut copilul, au trecut de la extaz la șoc total! Cum arată bebelușul. „Este devastator”

Autor
Antena 1
Tipar
Articol
Topic
Cultura Vieții
Experiențe și Studii de Caz

Un soț și o soție au angajat o mamă surogat, după ce au trecut prin mai multe avorturi spontane. Imediat ce s-a născut copilul, au trecut de la extaz la șoc total, descriind situația în care se află acum drept „devastatoare”.

Bărbatul a spus povestea pe internet, păstrându-și anonimitatea și explicând că nu își mai dorește acest copil, deși a cheltuit „mulți bani” pentru o mamă surogat.

„Soția mea și cu mine ne-am dorit întotdeauna să avem un copil. Ea nu poate duce o sarcină, din cauza unor probleme de sănătate, și a suferit trei avorturi de-a lungul timpului.

Am plătit mulți bani pentru o mamă surogat – o femeie drăguță, care a avut grijă de corpul ei și cu care ne-am înțeles foarte bine”, a povestit bărbatul.

Cuplul, însă, a suferit un șoc după ce mama surogat a dat naștere unui băiat sănătos.

„Soția mea și cu mine am fost atât de entuziasmați în ziua în care a născut, dar imediat ce am văzut copilul, am știut că ceva nu este în regulă. Copilul are trăsături asiatice, păr negru și ochi căprui, când noi suntem amândoi albi, blonzi și cu ochi albaștri”, a mai spus el.

Bărbatul a adăugat că a cerut imediat un test ADN, iar rezultatul a arătat că el nu era tatăl copilului.