Cuvinte culese de monahul Paisie din cartea: "Nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu numărul 666"

Autor
monahul Paisie
Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize

Să fii recunoscător prietenului tău sau vecinului tău, sau călăuza altei persoane căruia tu să-i zici ca să nu se însemneze, fiindcă cel care face aceasta, nu va fi om simplu, ci un apostol și mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos.

Hristos are grijă de mântuirea și informarea creștinilor prin mobilizatorii Bisericii Lui, dotați cu vocație de sus. Mobilizatorii Bisericii lui Hristos sunt cei aleși prin credință și înțelepciune, care vor ajuta spre informarea și ajutarea creștinilor, de a nu se însemna cu semnul diavolului 666.

A nega ca acest semn înseamnă a nega existența diavolului și a planurilor sale. A refuza primirea semnului 666 (ex: cnp, carduri, pasapoarte, etc...) înseamnă a-ți păstra credința și botezul tău: Aceasta presupune mărturisirea lui Hristos, care a zis: "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în Cer" (Mt. 10, 32).

Refuzul însemnării cu 666 (ex: Vaccinurile, buletinele biometrice care rezultă marcarea oamenilor cu izotopi, microcipurile, etc...) constituie cea mai mare mărturisire, și deschide larg porțile raiului. Se va face asadar sfânt și moștenitor al împărăției cerurilor, iar dacă se lasă convins și-l va primi (semnul), se va osândi împreună cu diavolul în munca veșnică.

Prin refuzul semnului diavolului 666, omul se desparte de satana și se unește cu Hristos și-L mărturisește pe Acesta, făcându-se fiu și moștenitor al lui Dumnezeu (dar având și o viață curată, ferindu-ne de păcate, ferindu-ne de schismă și trăindu-L pe Hristos).

Sfântul Efrem Ipolit, Nil și alții zic că primirea semnului 666 înseamnă negarea Domnului nostru Iisus Hristos, și constituie îndepărtarea de Dumnezeu. Constituie, de asemenea, nimicirea personalității și distrugerea neamului prin cei care coordonează activitatea internațională și satanică a sioniștilor.

Mulți vor fi aleși. Aceștia vor fi cei care vor mărturisii pe Hristos cu credință și curaj, refuzând cu bărbăție și eroism să se însemneze cu semnul 666. Sfinții părinti, Ioan gura de Aur, Vasile cel mare, Grigorie s.a., zic ca cei aleși vor fi aceia care nu se vor însemna și vor refuza semnul lui antihrist; unii ca aceștia sunt numiți sfinți și uniți cu Hristos.

..."Caci mai presus de martiri vor fi atunci mărturisitorii", zice Sfântul Chiril. Într-u cât sfinții care au fost s-au luptat cu oamenii, dar în timpurile acelea (vremurile de azi) sfintii se vor lupta de-a dreptul cu diavolul față către față. Așadar în vremea aceea, cel care va răbda și nu se va însemna cu 666, va fi mai presus decât toți martirii și mărturisitorii lui Hristos din trecut.

Așa să ne ajute Dumnezeu cu Harul și cu iubirea Sa de oameni. Amin!

Articole Recente