Pr. Dionisie Ignat, care ne-a proorocit că vremurile de pe urmă sunt vremurile de acum: „Nu sunt exagerări!” spunea părintele și „nu trebuie nicicum să ne înfricoșăm”.

Autor
Pr. Dionisie Ignat
Tipar
Mărturie
Topic
Apocalipsa - Vremurile din urmă
Duhovnici și Învățături

Vin ani grei, dar nu vă temeți, spunea părintele. Căci cei care se tem „sunt neîndumnezeiți”, deci să purceadă a se pregăti.

Tot părintele spunea că „proorocirile sunt ca să te pregătești”, nu să te tulburi, căci Domnul Hristos va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, așa cum spune Sfânta Scriptură.

A spus să mărturisim aceste lucruri, fiindcă mulți se vor trezi la realitate și își vor salva sufletele, iar creștinii buni vor fi și mai buni, îmbunătățindu-și viața duhovnicească și mai mult, cunoscând aceste lucruri.

2 ianuarie: Sf. Serafim de Sarov - Este mai de folos ca toată viaţa ta să-ţi cercetezi şi să-ţi plângi păcatele decât să stai de vorbă cu îngerii

Autor
Sf. Serafim de Sarov
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

"Ca să-ţi păstrezi pacea sufletească trebuie să alungi de la tine mânia, să te osteneşti, să ai duhul bucuriei, să te fereşti de a-i osândi pe ceilalţi şi să faci pogorământ în dreptul slăbiciunilor fraţilor tăi."

„Taci mult, vorbeşte puţin şi în sufletul tău va poposi tăcerea, iar duhul îţi va fi liniştit şi plin de pace”.

„Veselia nu este un păcat, ci ea alungă oboseala, căci din oboseală vine deznădejdea, care-i mai rea ca toate”.

„Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviţi pe toate căile să-i judeci pe ceilalţi. Neosândirea fratelui şi tăcerea păzesc pacea sufletului. Când omul se află în această stare, primeşte revelaţii dumnezeieşti.”

„Harul dăruit nouă prin Împărtăşanie este atât de mare încât oricât de nevrednic și de păcătos ar fi un om, de îndată ce acesta se apropie de Domnul Care ne învie pe noi toţi (prin smerită înţelegere a totalei noastre păcătoşenii), chiar dacă am fi cuprinşi din cap până în picioare de rănile păcatelor vom fi curăţiţi prin harul lui Hristos, şi vom deveni din ce în ce mai luminaţi şi vom fi mântuiţi.”

Sf. Serafim de Sarov, 2 ianuarie

Cuviosul Iosif Isihastul: După necazuri vine mângâierea lui Dumnezeu

Autor
Gheron Iosif Isihastul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Vino, bună şi iubita mea soră, vino şi iarăşi vom mângâia necazurile tale. Vino, şi-L vom binecuvânta pe Dumnezeu cu glasul dulce al inimii, rostit de gură şi care răsună în minte. Spunând: Binecuvântează suflete al meu pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui!

Rugăciune la început de an

Tipar
Articol
Topic
Lupta cea bună

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri; înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune.

Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și întreolaltă, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.

Emanuel Iscru: Este vremea muceniciei!

Autor
Emanuel Iscru
Tipar
Articol
Topic
Apocalipsa - Vremurile din urmă
Atitudini și Analize
Lupta cea bună

Acum că toată lumea știe cum stă treaba cu "vaccinurile", anume că toți știm prea bine ce conțin și care este de fapt scopul lor demonic, creștinul se află la o mare răscruce:

  • Ori rămâne credincios și loial Domnului nostru Iisus Hristos și e gata să renunțe chiar și la însăși viata lui de dragul lui Dumnezeu Cel Milostiv și iubitor de oameni;
  • Ori bate în retragere din acest război nemilos, însângerat și cumplit, abandonează și trece de cealaltă parte a baricadei, îngenunchind în fața vrăjmașului diavol și predându-se morții și focului veșnic de bună voie.

Fiecare este liber s-aleagă! Dar gândiți-vă puțin în caz că v-au năpădit temerile și deznădejdea privind la consecințele de penurie refuzând acest "vaccin":

Hristos este Atotputernic și Biruitor! Hristos este Cel care ne poartă de grijă și ne hrănește! Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu Cuvântul lui Dumnezeu! Creștinul este trecător pe aici. Deci menirea lui este să dobândească Împărăția Cerurilor stând veșnic cu Dumnezeu! Frica și neîncrederea este jignire directă adusă la adresa atotputerniciei Împăratului Hristos.

Așadar, NU VĂ TEMEȚI, v-o spune Însuși Mântuitorul!

În cele din urmă, aduceți-vă aminte că ÎNVINGE ACELA CARE-I DISPUS SĂ MOARĂ!

Vă îndemn să fiți luptători curajoși și neînfricați, pentru că Împăratul Hristos în Apocalipsă îi alungă primii pe... FRICOȘI.

Sfântul Vasile cel Mare

Tipar
Articol
Topic
Viețile Sfinților

Cel între ierarhi preaales, între dascăli preaînţelept şi între toţi sfinţii preamult plăcut lui Dumnezeu, Sfântul părintele nostru Vasile cel Mare, a avut ca patrie Pontul, ce este în Capadocia, şi s-a născut din părinţi binecredincioşi şi de Dumnezeu cinstitori. Tatăl său se numea Vasile, iar mama sa Emilia, care a născut patru fii de parte bărbătească: pe Petru şi pe Sfântul Vasile, pentru care ne stă înainte cuvântul, pe Grigorie şi pe Navcratie, şi o fiică, al cărei nume era Macrina.

Pentru aceştia, cu adevărat s-a împlinit cuvântul lui David, care zice: Neamul drepţilor se va binecuvânta. Şi nu numai sfântul acesta a fost îmbunătăţit şi mare luminător al lumii, ci şi ceilalţi trei fraţi ai lui s-au făcut minunaţi şi purtători de semne. Căci Petru, fratele lui cel mai mare, a fost episcop al Sevastiei, Grigorie a fost episcop al Nissei, iar Navcratie a fost pustnic şi făcător de minuni. S-a sfinţit şi sora lor Macrina, după cum arată sinaxarul la 19 ale lunii iulie. Însă pe toţi fraţii i-a covârşit Sfântul Vasile întru fapta bună şi întru învăţătură; căci la învăţăturile cele dintâi chiar pe tatăl său l-a avut dascăl şi povăţuitor, pe care de obşte îl avea Pontul ca dascăl al învăţăturilor şi al faptelor bune, în acea vreme.

Ce face Sfântul Vasile cel Mare in noaptea de revelion?

Autor
Sfântul Vasile cel Mare
Tipar
Poveste
Topic
Sfinți și Învățături
Sfinți și Minuni
Viața Creștinului Ortodox

După ce praznicul Nașterii Domnului s-a încheiat, Sfântul Vasile cel Mare și-a luat toiagul și a început să meargă prin cetăți ca să vadă cine s-a pregătit cu inimă curată și pentru sărbătoarea sa. A traversat tot felul de regiuni și sate mari de la acea vreme, însă, oriunde ar fi bătut, nimeni nu avea să îi deschidă, crezându-l cu toții un cerșetor. Simțea câtă durere au îndurat inimile săracilor din cauza nepăsării pe care i-au arătat-o și lui și de aceea, pleca amărât de la fiecare, deși el nu dorise nimic de la ei. Într-o zi, pe când ieșea dintr-un sat fără milă precum acesta, a trecut pe lângă cimitir, unde a văzut mormintele aflate în paragină, pietrele de mormânt sfărâmate și răsturnate, iar mormintele proaspăt acoperite, scurmate de către animale.

Fiind sfânt, a auzit pe morți vorbind și spunând: Când eram pe pământ, am lucrat, am trecut prin munci grele și am lăsat ca în urma noastră să vină copiii și nepoții noștri să ne aprindă o lumânare sau să tămâieze la mormântul nostru pentru noi; dar n-am văzut niciuna dintre acestea petrecându-se, niciun preot nu a venit să ne facă o slujbă de pomenire, nici colivă, nici nimic, de parcă n-am fi lăsat pe nimeni în urmă. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare s-a tulburat din nou și pe când se îndepărta de cimitir, singur, prin zăpada rece a iernii, a spus în sinea sa: oamenii acestui sat nu-i ajută nici pe cei vii nici pe cei morți.

Mihai-Silviu Chirilă: Criza 2020 - primul atac terorist la scară planetară, orchestrat de agenții noii ordini mondiale

Autor
Mihai-Silviu Chirilă
Tipar
Video
Topic
Anti-sistem
Atitudini și Analize
Credința Mărturisitoare

Atentie! In raportarea noastră față de cei ce vor primi acest vaccin, să nu cădem în aceeași gândire schismatică în care au căzut unii care au luat poziție față de erezia ecumenistă.

A apărut o atitudine care spune că cei ce se vaccinează nu mai pot fi împărtășiți, spovediți, pomeniți la slujbe.

În afară de cazul în care acești preoți demostrează mai presus de orice dubiu că acest vaccin este cu adevărat pecetea lui antihrist, despre care ne vorbește Apocalipsa, a-i exclude de la viața bisericească pe cei ce acceptă vaccinul acesta este o mare eroare.

Ei pot și trebuie sfătuiți să nu îl ia, dar dacă l-au luat și nu se poate dovedi că s-au pecetluit prin asta cu pecetea lui antihrist, nu pot fi lipsiți de puterea lui Dumnezeu, de care vor avea mare nevoie.

Cel ce se pecetluiește cu pecetea lui antihrist nu mai vine el insusi la Biserica.

Plugușorul - pentru 2021, site-ul Ortodoxia.RO vă dorește: Pace, Credință, Liturghie, Înviere, Libertate - cele rele să se spele, cele bune să se'adune!

Tipar
Articol
Topic
Credința Mărturisitoare
De prin lume adunate
Înțelepciune și Cuvinte din Popor

 

 

Aho, aho, surori şi fraţi
Întru Domnul adunaţi
Staţi pe loc şi nu mânaţi
Doar un pic mă ascultaţi
Anul nou să vă găsească
În pază duhovnicească
Să primiţi de la Iisus
Tot ce preoţii v-au spus
Şi să faceţi cu dreptate
Tot ce scrie-n Sfânta Carte
Vă doresc să aveţi de toate
Sănătate, libertate
Chiar dacă viața-i grea
Şi ţara e vai de ea
Nu fi trist, nu dispera
Luptă-te cu bărbăţie
Fii prezent la Liturghie
Şi rugându-ne cu toţi
Să scăpăm ţara de hoţi
De urat eu vă urez
Să păziţi al nostru crez
Să faceţi ce scrie-n carte
Să fiţi drepţi în tot şi-n toate
Să fiţi buni şi cu dreptate
S-aveţi multă sănătate
Ca să le duceţi pe toate
Iubire fie între voi
Armonie, nu război
Dragostea să vă-nsoţească
Domnul să vă mântuiască
Pe Dumnezeu să-l iubiţi
Cu toţi să vă sfinţiţi
Că aşa zice Dumnezeu
Să fiţi sfinţi, precum sunt Eu
La inimă să fiţi buni
După Iisus fiţi nebuni
Şi oriunde vă aflaţi
Cu viaţa să-l apăraţi
Că şi el ne-a apărat
Pe cruce s-a spânzurat
Pironit fără dreptate
Să ne scape de păcate
Şi că anul a trecut
Gândeşte-te la ce-ai făcut
La câte slujbe-ai venit
Dacă te-ai şi pocăit
Gândeşte-te dacă ai iertat
Pe cel ce te-a supărat
Gândeşte-te daca-i făcut bine
Vreunui semen ca şi tine
Aho, aho, oameni frumoși,
Minunați și inimoşi,
Anul Nou să vă aducă
Sănătate multă, multă,
Bucurie, trai bogat,
An Nou binecuvântat! 
Vă urez cu drag și dor
Zâmbiți azi și-n viitor!
Să iubiți, să fiți iubiți,
Veșnic să fiți fericiți, 
În pace să viețuiți! 
Fiți darnici și iubitori,
Mereu recunoscători,
Că așa vă veți spori,
Darurile ce-ți primi.
Domnul, veșnic să vă fie
Nădejde spre mântuire.
Și la greu, să nu uitați
La Dumnezeu să strigați,
Să vă dea putere multă,
Toată viața să v-ajungă,
Să vă umple de iubire,
De credință în unire.
Iar acum închei şi eu
Rugându-l pe Dumnezeu
Să ne dăruiască-n dar
Nu palate-n chihlimbar
Ci să ne dea sănătate
Şi spălare de păcate
Să ne dea preoţi cu har
Cântăreţi buni la altar
Credincioşi şi mulţi şi blânzi
După Dumnezeu flămânzi
Asta îţi doresc creştine
Să-ţi dea anul care vine".
Și acum, cu gând curat:
Să aveți un an bogat,
Sănătate, trai voios,
La mulți ani, cu mult folos!

IPS Longhin Jar: Toate acestea le pătimiți deoarece nu recunoașteti și nu sunteți de acord cu ereziile blestemate semnate la sinodul tâlhăresc și eretic din Creta

Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize
Duhovnici și Învățături

"Noi românii ortodocși din Ucraina, avem sufletele pline de durere pentru voi toți: preoți, monahi, monahii și credincioși din România, care mărturisiți Dreapta Credință, fiind fii adevărați ai Bisericii noastre Ortodoxe, păstrând cu sfințenie tot ce ați primit de la Sfinții Părinți prin cele șapte Sinoade Ecumenice: dogme, canoane, traditie, și iubindu-vă mult Biserica-mamă. Voi, cei ce vreți să rămâneți statornici în credința strămoșească, sunteți astăzi tratați cu atâta răutate și prigoniri, sunteți alungați și scoși în drum, din mănăstiri și biserici! Acestea le pătimiți pentru că nu recunoașteți ereziile blestemate, nu sunteți de acord cu sinodul tâlhăresc și eretic din Creta. Ați ajuns astăzi să fiți loviți chiar de arhiereii și preoții voștri, mai rău decât în vremurile comuniste!"

IPS Longhin Jar

Arhiepiscopul grec Makarios, împreună cu arhiepiscopul romano-catolic Anthony Fisher și arhiepiscopul anglican Glenn Davies, obiectează că vaccinul care folosește celule fetale „ridica o problemă morală”

Autor
IPS Macarios
Tipar
Știre
Topic
Știri Internaționale
Viața Bisericii
Viață și Sănatate

Vrednic este!

Până să vorbească pietrele încă mai avem arhierei din Biserica Ortodoxă care mărturisesc adevărul.

"Vaccinul* a fost dezvoltat dintr-o linie de celule renale (HEK-293) prelevate de la un făt avortat."

Arhiepiscopul grec Makarios, împreună cu arhiepiscopul romano-catolic Anthony Fisher și arhiepiscopul anglican Glenn Davies, obiectează că vaccinul care folosește celule fetale „ridica o problemă morală”.

Cei trei au trimis o scrisoare primului ministru australian, Scott Morrison.

* Notă: IPS Macarios vorbește despre vaccinul ChAdOx1 nCoV-19 - Chimpanzee Adenovirus Oxford creat împreună cu cei de la AstraZeneca, unde virusul din vaccin este modificat genetic

Cum să biruim - Rabdă, şi rabdă totul

Autor
Editura Sophia
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături
Lupta cea bună
Oameni și Cărți

"Rabdă, şi rabdă totul – toate necazurile, toate greutăţile nevoinţei, mustrările, ponegrirea, dar mai mult decât orice teme-te de deprimare. Este păcatul cel mai greu.

Oricare ar fi ispita sau căderea cu care dăm piept, trebuie să ne ridicăm, să nu deznădăjduim şi să o luăm de la început. Războiul nevăzut ne este de folos."

CRUCE

"Dacă vrei să vezi, să guşti şi tu iubirea lui Hristos, îndură ceea ce vine asupra ta. Nu în ceea ce-ți place ție, ci în ceea ce vrea Domnul să te încerce." - Părintele Iosif Isihastu

Părintele Elipidie Vagianakis: Această vaccinare va fi o otravă și va fi prezentată în cadrul unui plan mondial de sănătate

Autor
Elipidios Vagianakis
Tipar
Articol
Topic
Anti-sistem
Apocalipsa - Vremurile din urmă
Atitudini și Analize

Dragii mei, planurile grupărilor masonice de a controla monedele lumii se apropie de finalizare.

Planurile lor haine includ și o nouă vaccinare globală, care va duce la îmbolnăvire peste tot în lume și va provoca suferință într-o măsură nemaiîntâlnită până acum.

Evitați orice vaccinare globală anunțată brusc, pentru că vă va ucide.

Comploturile lor diabolice ar șoca toate sufletele inocente care nu au nici cea mai vagă idee cât sunt ei de puternici.

Conduși de setea de putere, de dorința de bunăstare și de a fi egali cu Dumnezeu în tot ceea ce fac, ei cred că sunt de neînvins.

Ei controlează băncile, guvernele și sunt răspunzători pentru provocarea terorii în Orientul Mijlociu.

Ei controlează o mare parte a mass-media din lume și adevărul răutății lor este ascuns în spatele așa-ziselor organizații umanitare.

Din păcate, doar foarte puțini dintre copiii lui Dumnezeu cunosc planurile lor.

Să știți că Mâna lui Dumnezeu va cădea brusc și rapid asupra națiunilor care apără asemenea lideri diabolici.

Vor fi loviți de tsunami și de cutremure de o asemenea amploare încât vor fi măturați de pe fața pământului.

Cei care cred că sunt atât de puternici, vor vedea focul căzând din ceruri chiar înainte de a Doua Venire a Mantuitorului.

Un medicament antiparazitic existent deja pe piaţă, Ivermectina, a reuşit să omoare coronavirusul în 48 de ore în condiţii de laborator, au descoperit cercetătorii australieni.

Tipar
Articol
Topic
Viață și Sănatate

Ivermectina a fost descoperită în 1975 și este considerată a fi unul dintre cele mai eficiente şi sigure medicamente de către OMS. În plus, Ivermectina este și accesibilă ca preț. O singură doză de Ivermectină a reuşit să oprească răspândirea virusului într-o cultură, în condiţii de laborator, afirmă cercetătorii de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

“Am descoperit că o singură doza a reuşit să elimine tot materialul genetic al virusului în 48 de ore şi că după 24 de ore se poate observa oricum o reducere seminficativă”, a spus dr. Kylie Wagstaff, potrivit money.ro.

Acum, cercetătorii vor să afle exact cum acţionează Ivermectina asupra virusului, dar şi să testeze care ar putea fi dozajul optim administrat la oameni.

“Realist vorbind, durata până la apariţia unui vaccin este destul de mare. Un medicament va putea ajuta mai repede omenirea”, a precizat Kylie Wagstaff.mStudiul a fost deja publicat în Antiviral Research.

Cuvinte culese de monahul Paisie din cartea: "Nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu numărul 666"

Autor
monahul Paisie
Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize

Să fii recunoscător prietenului tău sau vecinului tău, sau călăuza altei persoane căruia tu să-i zici ca să nu se însemneze, fiindcă cel care face aceasta, nu va fi om simplu, ci un apostol și mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos.

Hristos are grijă de mântuirea și informarea creștinilor prin mobilizatorii Bisericii Lui, dotați cu vocație de sus. Mobilizatorii Bisericii lui Hristos sunt cei aleși prin credință și înțelepciune, care vor ajuta spre informarea și ajutarea creștinilor, de a nu se însemna cu semnul diavolului 666.

A nega ca acest semn înseamnă a nega existența diavolului și a planurilor sale. A refuza primirea semnului 666 (ex: cnp, carduri, pasapoarte, etc...) înseamnă a-ți păstra credința și botezul tău: Aceasta presupune mărturisirea lui Hristos, care a zis: "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în Cer" (Mt. 10, 32).

Refuzul însemnării cu 666 (ex: Vaccinurile, buletinele biometrice care rezultă marcarea oamenilor cu izotopi, microcipurile, etc...) constituie cea mai mare mărturisire, și deschide larg porțile raiului. Se va face asadar sfânt și moștenitor al împărăției cerurilor, iar dacă se lasă convins și-l va primi (semnul), se va osândi împreună cu diavolul în munca veșnică.

27 Decembrie: Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Ștefan Întâiul-mucenic a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Ortodoxe

Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Minuni

Biserica pomenește mucenicia Sfântului Ștefan la 27 decembrie și mutarea moaștelor lui la 2 august, dar și la 15 iunie odată cu Sfinții Apostoli Fortunat și Ahaic.

Viața

Sfântul Ștefan era un evreu din provinciile grecești, rudă cu Sfântul Pavel și a fost unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli pentru a sluji Biserica din Ierusalim (apoi fiind făcut arhidiacon).

Asterias spune: Sfântul Ștefan a fost „punctul de plecare al martirajului, dascălul suferinței pentru Hristos, temelia dreptei mărturisiri, odată ce Ștefan a fost primul care și-a vărsat sângele pentru Evanghelie”.

Duhul Sfânt a lucrat cu putere prin credința lui, permițându-i să facă multe miracole și întotdeauna i-a învins pe evreii care îl provocau la discuții.

Evreii, în ura lor față de Ștefan, au mințit poporul, dar Sfântul Ștefan, cu fața strălucitoare, a reamintit poporului minunile lui pe care Dumnezeu le făcuse prin el și chiar i-a certat pe evrei pentru uciderea lui Hristos cel nevinovat.