Care trebuie să fie atitudinea corectă față de cei care au primit vaccinul?

Autor
Preot Claudiu Buză
Tipar
Editorial
Topic
Atitudini și Analize
Sfaturi, Rugăciuni și Învățături

A spune că cei care au primit vaccinul nu mai pot participa la viața Bisericii, fiind opriți de la împărtășit și trimiși la Arafat să se "împărtășească", poate avea consecințe foarte grave în viața duhovnicească a credincioșilor amăgiți de sistem, prin isteria unei campanii de vaccinare lipsite de onestitate și obiectivitate. Vaccinarea trebuie refuzată din start. Motivele refuzului sunt de natură medicală, bioetică și duhovnicească. Cunoscând problemele ridicate pe mai multe paliere ale existenței umane, nimic nu ar trebui să-l determine pe creștin să accepte vaccinarea.

Sunt însă unii (nu dintre "martorii lui covid" - purtători de botniță, ținuți în lesă de autorități și cu carnet de vaccinare) care au primit vaccinul din frică, proastă informare, teama de a-și pierde locul de muncă, din dorința de a reveni la "normalitate" sau prin constrângere, și care au înțeles greșeala făcută și consecințele unei neinspirate alegeri provaccin. A spune că aceștia nu se pot îndrepta și a-i scoate din comuniunea euharistică pe baza unor informații medicale, tehnice și chiar duhovnicești, fără ca Biserica să se pronunțe canonic, patristic sau liturgic, este o foarte mare greșeală și creează un precedent periculos, periclitând mântuirea oamenilor. Bineînțeles, se poate rândui o epitimie potrivită de către duhovnic la scaunul Spovedaniei și, prin pocăință sinceră, creștinul Bisericii lui Hristos poate reveni la viața euharistică, întru Adevărul Sfânt. Este bine să ne gândim foarte atenți la consecințele unei astfel de atitudini în viața bisericească, familială și socială, fiindcă putem face mai mult rău decât bine! Asta nu înseamnă o relaxare și o nepăsare față de problema vaccinurilor. Nicidecum! Vaccinul nu trebuie acceptat cu niciun c(h)ip!

Unii se grăbesc să identifice vaccinul cu pecetea, rezultatul, în această fază, fiind unul de rupere totală a comuniunii celor "imunizați" de cei "nepecetluiți" (nevaccinați)! Pentru a feri de aceste derapaje este bine și corect să îndemnăm oamenii să nu primească niciun vaccin, în nicio fază și să înțeleagă că pe lângă efectele secundare ale vaccinării există o problemă duhovnicească, prin faptul că vaccinul este:
- în strânsă legătură cu pecetluirea;
- parte a peceții;
- drumul spre pecetluire.

Cunoscând aceste aspecte și punând problema corect, din punct de vedere teologic și duhovnicesc, ferim de extreme și nu silim (înfricoșăm) conștiințele oamenilor, lăsându-le libertatea de a respinge corect și concret, pe baze reale, pericolul vaccinării!

Preot Claudiu Buză

Articole Recente