Opriţi termoscanarea, NU avem cod de bare pe frunte!

Autor
apc-romania.ro
Tipar
Eveniment
Topic
Anti-sistem
Atitudini și Analize

"Ce e rău în robie nu e atâta robia, rău îi că dacă trece prea multă vreme omu se învață cu ea; cu robia, cu frica, cu supunerea, cu săru`mâna, să fie batjocorit şi să nu-i mai pese, se învaţă ca pasărea cea proastă cu colivia, care uită c-o şi ştiut zbura oarecândva, sau se teme să nu afle stăpânul că n-o uitat să zboare. Numai că amu cu voie de la împărat ori ba, am învăţat că se poate!” (replică a personajului Vasile Ursu Nicula zis Horea interpretat de Ovidiu Iuliu Moldovan, în filmul Horea, realizat în 1984, regizor Mircea Mureşan, Scenariu Titus Popovici, distribuţie Radu Beligan)

În România triajul epidemiologic la intrarea în magazine se face de către muncitori necalificaţi!

Somaţie publică împotriva tuturor entităţilor publice sau private care condiţionează furnizarea de servicii de măsurarea temperaturii  consumatorilor!

Asociaţia Pro Consumatori (APC), vocea consumatorilor în România, organizaţie de utilitate publică, cu o activitate neîntreruptă în domeniul protecţiei consumatorilor de peste 30 de ani, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, urmare a 234 de sesizări primite din partea consumatorilor în ultimele două zile referitoare la abuzul realizat de entităţi publice sau private cu privire la condiţionarea accesului la servicii publice sau private de măsurarea temperaturii corpului consumatorilor cu dispozitive neomologate de Autoritatea Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Totodată, consumatorii reclamă faptul că măsurarea temperaturii corpului se face de către persoane fără pregătire medicală şi fără a respecta procedura medicală standard de măsurare a temperaturii corpului folosită în unităţile medicale. În situaţia în care membrii APC constată că se menţin aceste practici ilegale, care încalcă Constituţia României, legile subsecvente acesteia, precum şi  tratatele şi convenţiile referitoare la drepturile omului, aceştia şi miile de simpatizanţi  ai asociației vor boicota entităţile care le încalcă demnitatea şi-i tratează ca pe animale.

Din punct de vedere juridic și în corelație cu specificul activității APC, principalele probleme ridicate de noul cadrul legal instituit prin HG 394/18.05.2020 sunt legate de termoscanare și de purtarea măștii de protecție. Este esențial de observat că obligația de efectuare a triajului epidemiologic (constând în termoscanare), în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Anexa 3 la HG nr. 394/2020, a fost instituită în condițiile stabilite "prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne”. Mai mult, în conformitate cu Comunicatul de presă al Ministerului Sănătății, prin care se aduce la cunoștința publicului emiterea acestui ordin comun, se adaugă în mod nelegal la Legea 55/2020, prevede expres că triajul înseamnă exclusiv procedura de termoscanare. 

http://www.ms.ro/2020/05/20/obligativitatea-purtarii-mastii-de-protectie-a-triajului-epidemiologic-si-dezinfectarea-obligatorie-a-mainilor-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-virusul-sars-cov-2-pe-durata-starii-de-alerta/ 

Astfel, conform acestui comunicat de presă, pe lângă termoscanare, triajul epidemiologic pare să includă și "observarea semnelor și simptomelor respiratorii, de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare general modificată", arătându-se că nu se va permite accesul dacă se constată prezența oricăreia dintre aceste simptome respiratorii. Așadar, sunt mult extinse capacitățile de "diagnosticare" ale personalului de pază al instituțiilor publice și agenților economici. Indiferent că este vorba de procurarea hranei, de exercitarea profesiei, de rezolvarea anumitor chestiuni admnistrative sau legale ce nu pot fi amânate, accesul oricărui cetățean în clădirile publice este condiționat de acceptarea unei proceduri medicale - măsurarea temperaturii, respectiv strănut, tuse sau stare generala modificată. Acest lucru echivalează cu transformarea în mod obligatoriu a întregii populații în pacienți, lucru ce constituie în sine o încălcare a libertăților și drepturilor cetățenești, calitatea de pacient fiind una pe care cetățeanul și-o asumă printr-o decizie personală în acest sens, determinată de starea individuală de sănătate. Impunerea calității de pacient ne aduce astfel în zona de incidență a cadrului legal specific - Legea 46/2003 a Drepturilor pacientului care stipulează clar condiționarea oricărui act medical de consimțământul liber exprimat al pacientului, definind pacientul ca "persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate" (art. 1, alin. a). Or mersul la piață sau la primărie nu reprezintă o situație de utilizare a serviciilor de sănătate. Așadar, cetățeanul nu poate fi obligat să adopte postura de pacient, acceptând în mod obligatoriu un control medical. Mai departe, orice procedură medicală trebuie să fie făcută de personal medical calificat, ceea ce în mod evident nu este cazul, ducându-ne într-o zonă a absurdului, așa cum o face și stabilirea în mod aleatoriu a temperaturii considerate acceptabile la valoarea de 37,3 sau observarea de către personalul de pază a unei "stări generale modificate".

Deci lanțul contradicțiilor, absurdităților juridice și al încălcării drepturilor cetățenești ar putea fi rezumat astfel: Liberatea de mișcare, de acțiune, dreptul persoanelor de a acționa în interes personal, de a cumpăra și de a vinde, de a avea acces la bunuri, facilități de transport publice, justiție, asistență medicală etc. sunt condiționate de starea de sănătate a persoanei. Cetățeanul este declarat apt sau inapt pe baza unui unic criteriu - temperatura corporală - stabilită prin lege la o valoare maximală fixă - 37,3, fără nicio bază medicală și măsurată de personal nespecializat, în condiții improprii și cu o aparatură nestandardizată. Mai mult, exercitarea tuturor acestor drepturi și libertăți cetățenești este condiționață și de purtarea măștii de protectie care să acopere nasul și gura. În ceea ce privește purtarea măștii, sub aspect legal avem de-a face cu o atingere gravă adusă persoanei, dar și cu un atentat la sănătatea acesteia. Prin obstrucționarea căilor respiratorii timp îndelungat, se reduce gradul de oxigenare al organismului, ceea ce poate avea urmări deosebit de grave asupra stării generale de sănătate. În plus, purtarea măștilor de protecție crește riscul infecțiilor bacteriene, după cum avertizează medicii care au luat poziție în acest sens. 

Prin impunerea acestor măsuri se încalcă mai multe acte normative interne și Convenții internaționale la care România este parte. 

Actele normative principale încălcate sunt:

Convenția Europeană a Drepturilor Omului:

- art. 3 care prevede că nimeni nu poate fi supus tratamentelor inumane sau degradante;

- art. 14 care prevede că exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute prin convenția CEDO trebuie să fie asigurate fără nicio deosebire, indiferent de situația persoanei în cauză.

Constituția României care garantează:

- dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei și faptul că nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant (Art. 22 alin. 1 si 2); 

- ocrotirea vieții intime, familiale și private (art. 26, alin, 1).

Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997. Convenția de la Oviedo stipulează întâietatea ființei umane, faptul că "orice intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză." respectiv că "Orice persoană are dreptul la respectul vieţii sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa."

Legea Drepturilor pacientului  46/2003 care definește termenii de pacient, procedura medicală, consimțământ. Conform art. 13 din Legea nr. 46/2003, orice pacient are dreptul să refuze ori să oprească o intervenție medicală/act medical și orice intervenție asupra corpului uman impune exprimarea consimțământului persoanei. O dispoziție restrictivă din partea unei autorități în această privinţă (imposibilitatea refuzului termoscanării) echivalează cu suprimarea acestui consimțământ și, astfel, o încălcare atât a Legii nr. 46/2003, cât și a art. 5 din Convenția de la Oviedo.

Codul civil al României

Art. 61 (1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege.
(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei.

APC va folosi în perioada următoare orice cale de atac legală pentru a desfiinţa această practică cu consecinţe pe termen lung asupra stării de sănătate a consumatorilor. 

Pentru mulți oameni sănătoși, temperatura de 37 grade C este una normală în momentul executării unui efort moderat, ca urcatul pe scări, alergatul după un autobuz, statul într-un mediu supraîncălzit (ca în mijloacele de transport pe timp de vară), stresul cotidian, starea de insolație, anumite dezechilibre hormonale, specifice menopauzei*, sau ciclului de ovulație la femei**, temperatura se ridică la peste 37 grade în momentul unor emoții (ca cele dinaintea examenelor – vedeți măsurile restrictive legate de regulamentul școlar), multe boli, fără legătură cu covid și necontagioase, se manifestă prin creșterea temperaturii corporale.

https://www.medlife.ro/glosar-medical/afectiuni-medicale/menopauza-cauze-simptome-tratament?fbclid=IwAR1ucWVg-pR7wE_2hk8HaV4O4FC2SLjI4Ua8iTzrlTmMu1gvZsY8oJI1KO4
** https://doc.ro/sanatate/febra-cand-ar-trebui-sa-ne-ingrijoreze?fbclid=IwAR0asgt46t-HGWrMtGQCmI07KA1A5Umu6riKcDUN5l8MB1Xao3uPC1u9Bqk

Astfel, situl de specialitate https://doc.ro/sanat…/febra-cand-ar-trebui-sa-ne-îngrijoreze enumeră o listă lungă de simptomatologii, manifestate prin febră: boli infecțioase, virale sau bacteriene (răceală, gripă, pneumonie); unele vaccinuri (antidifteric, antitetanos, antipnemococic); erupția dentară; unele boli autoimune și inflamatorii (inclusiv artrita reumatoidă și boala Crohn); prezența unor cheaguri de sânge; arsuri solare severe; insolația (cauzată de expunerea la temperaturi ridicate); intoxicație alimentară; diverse afecțiuni ale creierului; anumite tipuri de cancer; unele medicamente (antibioticele, antihipertensivele, anticonvulsivantele).

Având în vedere toate acestea, vă rog insistent să reconsiderați această măsură a triajului epidemiologic, care este abuzivă, mai ales din punct de vedere psihologic, creând un disconfort în mediile în care va fi aplicată, care se va manifesta la nivelul organismului social. Deja se constată lipsa de motivație a unor lucrători de a activa în asemenea condiții. Având în vedere că există numeroase suspiciuni legate de folosirea termoscanerelor, consider că ar fi de dorit evitarea acestei proceduri, care, fiind un act medical, trebuie să se realizeze numai cu acordul persoanei în cauză și în condiții medicale bine determinate, și nu ca o procedură care ignoră libertatea persoanei, fiind, în aceste condiții, nereglementată legal. Având în vedere că măsurarea temperaturii, altfel decât cu termometrul (clasic sau electronic), este o procedură relativ nouă și necunoscută cetățeanului român, acesta are dreptul să fie informat în privința actului medical, așadar trebuie să i se pună la dispoziție, în mod public, schema de funcționare a acestor termoscannere (detaliată și comprehensivă).

Similitudinea lor cu scannerele din comerț, folosite pentru inscripționarea sau citirea prețurilor și codurilor produselor comerciale, creează numeroase suspiciuni și este percepută ca un afront la demnitatea persoanei. Cetățenii trebuie să aibă dreptul la alternativă de a li se măsura temperatura, dacă aceasta se impune ca necesar, cu un termometru medical normal (clasic sau electronic), păstrându-se confidențialitatea rezultatului, în virtutea protecției datelor personale.”Elena Dulgheru, inginer Automatizări şi Calculatoare, critic de film, Dr. în Cinematografie și Media.

 “Din punctul meu de vedere, termoscanarea este o măsură ilegală și abuzivă şi nu are niciun rol de a preveni infectarea cu Covid 19, ci doar cu obișnuirea populației cu ideea că trebuie sa stea la rând ca să fie evaluată, monitorizată, controlată și în cele din urmă vaccinată cu forța, mai ales dacă mă raportez la tendinţele actuale ale societăţii în care trăim. În numai 2 luni, ne-am trezit dintr-o dată că trăim într-o dictatură în care omul de rând nu mai are prea multe drepturi, fiind parcă sufocat de atâtea restricţii şi de obligaţii.
Iar dacă suntem supuşi presiunii de a fi termometrizaţi de fiecare dată când intrăm într-un spaţiu public închis la ordinul dictaturii medicale care s-a instaurat la putere de ceva timp încoace, atunci parcă începem să ne gândim că statul român ne priveşte întâi şi întâi ca pe nişte suspecţi, nicidecum ca şi cetăţeni egali în faţa legii. Comparând situaţia României cu a celorlaltor state din Europa de Vest care au avut mult mai multe cazuri de coronavirus decât ţara noastră, atunci sesizăm că numai în România se practică termoscanarea, iar acest lucru nu rezonează deloc cu fairplay-ul. Nu trebuie să omitem că medicii nu obişnuiesc să măsoare temperatura cu aceste aparate digitale, ci cu ajutorul termometrelor care au contact fizic cu corpul uman. Nu de altceva, dar termoscanarea care le indică 31 grade Celsius oamenilor din magazine în aceste zile nu are nicio legatură cu realitatea, ca atare acurateţea acestor aparate lasă mult de dorit. Astfel, valorile înregistrate de termoscanare în magazine sunt doar orientative, dar nu au nicio relevanţă din punct de vedere medical.
În plus, la o temperatură mai mare de 37.3 grade Celsius nu înseamnă automat că persoana respectivă este infectată cu Covid 19, iar pacienţii asimptomatici nu fac febra. De aceea, termoscanarea este o măsură abuzivă din partea comercianților şi instituţiilor care încalcă principiul non-discriminării și al informării pacientului, protecția datelor cu caracter personal și drepturile consumatorilor, distanţarea socială, ca atare ne vedem obligaţi să le facem reclamaţii tuturor operatorilor economici care ne măsoară temperatura fără a avea acordul nostru. Și companiile care practică această termoscanare în rândul angajaților fără a le cere acordul în prealabil încalcă documentația GDPR, fiind pasibile de o amendă usturătoare care poate ajunge până la 4% din cifra de afaceri. Nu suntem oameni fără drepturi, ca atare ne revine datoria să contestăm aceste abuzuri la care suntem supuși, dar și să boicotăm public toate magazinele care ne termoscanează cu forța. Şi dacă sunt mulți oameni care vor evita să mai intre în aceste magazine, atunci e clar ca vor fi loviţi acolo unde îi doare mai tare, adică în vânzări. Avem niște drepturi, ca atare ne revine datoria morală de a ne apăra împotriva acestor abuzuri, așa că îi invit pe românii liberi care NU doresc să trăiască într-o lume "anormală" să boicoteze magazinele care îi termoscanează fără a avea acordul lor. Iar ulterior, ei au dreptul să sesizeze aceste abuzuri ale magazinelor către asociaţiile care luptă pentru drepturile consumatorilor (ex Asociaţia Pro Consumatori), Avocatul Poporului, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, iar în final puteţi să solicitați instanțelor de judecată să oblige comercianții care vă impiedică să intraţi în magazine fără a fi scanaţi la intrare să repare daunele apărute. Dar cred că boicotul pe termen lung al acestor magazine care încalcă Legea este și cea mai eficientă armă. Nu doresc să trăiesc într-o societate nebună în care teroarea, panica și isteria să reprezinte pilonul fundamental al instaurării unei dictaturi fasciste, așa că voi evita toate magazinele care nu mă respectă şi care încalcă dreptul persoanei la respectarea vieţii private. În aceste condiţii, mă simt discriminat pe considerente de temperatură corporală, termoscanarea fiind un tratament degradant care încalcă şi Constituţia României. Art. 26 din Constituţia României specifică negru pe alb că autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, iar persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Iar dacă nu mai am dreptul de a intra în niciun magazin, bancă, laborator, farmacie, piaţă, instituţie publică decât în situaţia în care ar trebui să mă supun unei examinări medicale, efectuată de un paznic care nu are nicio calificare profesională pentru a-mi măsura temperatura, înseamnă că sunt supus unui tratament degradant.  Mai mult decât atât, dacă luăm în calcul şi situaţia în care un medic ar trebui să fie întâmpinat la intrarea magazinului cu scanerul în frunte de către paznicul care ţine ţigareta într-o mână, urmând a duce cealaltă mână la capul cadrului medical, atunci vom constata că este şi mai umilitoare această ipostază. Sunt şi situații în care o persoană sănătoasă are o temperatură mai ridicată de 37,3 grade Celsius (ex. femeile aflate în perioada ovulaţiei, activităţile fizice intense), iar stabilirea temperaturii neînsoțită de un consult medical în vederea clarificării diagnosticului NU reprezintă o condiție de îngrădire a drepturilor și libertăților unui cumpărător, de aceea nu putem fi obligaţi să fim termoscanaţi, acesta fiind şi motivul pentru care îmi revine dreptul de a avea termometrul personal în buzunar de fiecare dată când o persoană străină mă întâmpină cu termoscanerul la frunte. Personal, cred că în anul 2020 omul de rând ar trebui tratat de statul român cu mai mult respect, întrucât trăim într-o societate democratică, nu în dictatură, iar politicienii nu trebuie să uite că ar trebui să servească întâi interesele cetăţenilor săi, fiindcă ei sunt aleşi de noi.
De aceea, consider că termoscanarea oamenilor aşezaţi în rând gata să primească binecuvantarea stăpânului reprezintă în esenţă o practică degradantă care nu are ce căuta într-un stat democratic, ca atare trebuie înlăturată cât mai repede din peisajul autohton.” Dumitru Bălan, nutriţionist

„Suntem OAMENI sau mărfuri? Cum ar putea accepta să fie scanată (termoscanată) o persoană care ştie că este OM şi nu marfă? Ne sunt încălcate, pas cu pas, drepturile şi libertăţile în numele "grijii" unora faţă de sănătatea noastră, pas cu pas se încearcă să se impună o dictatură politico-medicală!  Ce persoană raţională şi onestă mai crede în "grija" unora în condiţiile în care în România nu a fost construit în 30 de ani nici măcar un singur spital judeţean, iar în fiecare an s-a murit şi se moare pe capete din cauza infecţiilor nosocomiale contractate tocmai în spitale?  Unde a fost "grija" unora când în România au murit cu zile în spitale, an după an, zeci de mii de OAMENI tocmai din cauza infecţiilor nosocomiale? Unde a fost "grija" lor atunci? Sau "grija" lor se activează doar atunci când vine ordin de "sus"? Din ce în ce mai multe cadre medicale atrag atenţia, în mod public sau în privat, asupra inutilităţii  măsurării temperaturii corpului (tot aşa cum atrag atenţia asupra nocivităţii purtării măştii ore în şir, zi de zi) deoarece există o mulţime de motive medicale sau fiziologice pentru care temperatura corpului unui OM poate fi mai mare fără a avea nicio legătură cu actualul coronavirus. De ce sunt ignorate toate opiniile lor medicale argumentate? Încă de la debutul problemelor generate de actualul coronavirus populaţia României este supusă, zi de zi, unui proces de inducere a panicii şi a psihozei prin intermediul majorităţii mass-mediei. S-a ajuns la un grad de saturaţie a populaţiei şi de respingere instinctivă a tuturor ştirilor "apocaliptice" care sunt deversate zi de zi peste noi.  În acest context (termo)scanarea are cumva rolul de a perpetua starea de panică şi de psihoză în rândul populaţiei din România, de a ţine permanent populaţia sub presiunea ameninţării cu "infectarea" cu un coronavirus care, în peste 80% dintre cazuri, trece asemenea unei simple răceli? Impunerea cu forţa a (termo)scanarii OAMENILOR (asemenea impunerii cu forţa a purtării în spatiile închise publice a unei măşti care nu are cum să protejeze pe cineva de un virus nanometric) reprezintă sau nu reprezintă nişte măsuri aberante şi periculoase pentru firava democraţie în care am trăit în ultimii 30 de ani? Ce OM raţional şi onest îşi doreşte revenirea la dictatură, mai ales că acum dictatura ar fi una de tip politico-medicală?  Să nu uităm zicala care se pare că se adevereşte, din păcate, în prezent : "lasă o ţară pe mâna celor care decid în domeniul medical şi atunci acea ţară va fi transformată într-un imens spital". Ce viitor vă doriţi pentru copiii şi nepoţii dvs? Vă doriţi ca ei să trăiască într-o ţară în care ar fi permanent amenintaţi cu riscul "infectării" cu un virus sau cu altul? Vă doriţi ca ei să trăiască într-o ţară în care ar fi trataţi asemenea unor mărfuri în loc să fie trataţi ca OAMENI? Vă doriţi ca ei să fie obligati să se supună la diverse proceduri medicale, pentru "binele" lor, în numele "grijii" unora faţă de sănătatea lor? Pe scurt, vă doriţi ca toţi cei dragi dvs din prezent şi din viitor să trăiască într-o lume NORMALĂ sau să trăiască într-o lume distopică în care o dictatură politico-medicală i-ar trata ca pe nişte mărfuri lipsite de drepturi şi de libertăţi? Decizia vă aparţine, iar decizia dvs este strâns legată de acţiunile LEGALE pe care le derulaţi sau nu pentru apărarea NORMALITĂŢII şi împotriva celor care încearcă să impună o dictatură pe motive medicale. 

Dumnezeu să ne ajute!

Stoian George-Daniel, membru în Consiliul director al Asociaţiei Pro Decizii Informate

„Dacă vorbim de o pandemie adevarată, termoscanarea nu are nimic relevant de dovedit. Dar când vine vorba despre o pandemie scoasă din pălăria scamatorului, termoscanarea ca şi masca, sunt acceptul supunerii totale în faţa celor la putere. Dacă temperatura corpului te poate face vinovat de orice guvernul doreşte, atunci libertatea noastră este doar o chestie de noroc! Acum tot acest scenariu de groază se derulează foarte rapid şi în foarte scurt timp această scanare va fi tot mai complexă, odată acceptată, o să fim scanaţi oriunde, oricând, pentru orice!” Virgil Virgilsen, inginer tehnolog.

 “Asistăm în ultima perioadă de timp la o formă de mimetism social periculos pentru societatea în care trăim. Unii operatori economici, dar şi o parte dintre instituţiile statului supun cetăţenii acestei ţări la un act medical realizat de persoane fără pregătire medicală, folosind dispozitive neomologate de ANMDM care dau erori de măsurare foarte mari, de până la 3 grade Celsius. În percepţia colectivă, măsurarea temperaturii corpului este asociată cu profesia de medic, deoarece temperatura corpului este un parametru important al stării de sănătate. Constat cu amărăciune că aproape întreg corpul medical din România este inert la această măsură administrativă, fără a avea în vedere faptul că menţinerea acestei măsuri va crea prejudicii de imagine profesiei de medic. Cum se simt medicii când un muncitor necalificat îndreaptă un “pistol” spre fruntea lor pentru a le măsura temperatura? Lipsa lor de reacţie spune foarte mult despre importanţa acordată profesiei lor!” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

Articole Recente