Sf. Nicolae Velimirovici - cugetare la pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul: "Nu vă încredeti în cei mari, în fiii oamenilor, în cari nu este ajutor"

Autor
Sf. Nicolae Velimirovici
Tipar
Cugetare
Topic
Sfinți și Învățături

"Nu vă încredeti în cei mari, în fiii oamenilor, în cari nu este ajutor"

"Se înşeală aceia care trufaş se laudă că îi cunosc foarte bine pe oameni şi că nimeni nu-i poate înşela. Căci cine poate cunoaşte gîndurile inimii omului în afară de unul Dumnezeu, Cel Ce scrutează inima şi rărunchii, pe care însuşi le-a zidit ? Pînă şi marii Sfinţi s-au înşelat în judecăţile lor asupra altor oameni. De pildă, însuşi Sfîntul Vasile cel Mare, timp îndelungat a socotit că un anume eretic este om cinstit şi sfint şi l-a apărat în faţa Bisericii faţă de mulţi învinuitori, pînă cînd s-a convins singur de falsitatea ereticului şi a suferit cu amar. Sfîntul Grigorie Teologul însuşi, îl botezase pe un anumit filozof, Maxim cu numele, şi îl cinstea atît de mult încît şi în casa lui îl adăpostea şi la masă cu el mînca. Şi cu toate acestea Maxim era la fel de plin de otravă ca şi cel mai otrăvitor şi viclean dintre şerpi. După un timp, prin intrigi şi cumpărare, el a obţinut recunoaşterea lui ca Patriarh din partea unor cetăţeni ai Constantinoplului, în locul Sfîntului Grigorie. Cînd după mari neînţelegeri această ispită a fost înlăturată, mulţi l-au certat pe Grigorie pentru că singur a locuit cu trădătorul în casă. Iar Sfîntul a spus: «Nu sîntem vinovaţi dacă nu sesizăm răutatea cuiva. Numai unul Dumnezeu ştie gîndurile oamenilor. Cît despre noi, nouă ni se porunceşte prin legea cea dumnezeiească să ne deschidem inimile cu dragoste părintească faţă de toţi cei care vin la noi». Căci omul bun nu va putea înţelege niciodată răutatea celui rău".

Sf. Nicolae Velimirovici

Articole Recente