Rugăciunea Mare a Crăciunului – Rugăciune către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Tipar
Articol
Topic
Viața Creștinului Ortodox

Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat şi lumea s-a bucurat de Naşterea Ta, Cel ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat botezul spre pocăinţă;

Care ne-ai adus pe noi la preacuratele zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea Învierii, şi ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi ai luminat mintea noastră spre a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea.

Tu şi acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pe urmă, lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăşi l-ai primit. Că am auzit glas grăind şi magii închinându-se cu daruri şi îngerii cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumnezeu în trup S-a arătat spre mântuirea noastră.

Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând mărita şi cinstita serbare, şi toţi după vrednicie o laudă cu inima şi cu buzele.

Şi acum, Bunule, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi, precum şi plecarea genunchilor şi umilinţa noastră, ca plinind poruncile Tale, curaţi şi neprihăniţi, ajungând acum la cinstită Naşterea Ta, să ne împărtăşim cu Preacuratul Trup şi Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

De nouă luni ...

Autor
Preot Sorin Croitoru
Tipar
Articol
Topic
Credința Mărturisitoare

De nouă luni Te desfătai
De vocea blândă-a Maicii Tale,
În timp ce nevăzut trăiai
În sfinte cărnurile sale..

Ai început să crești în ea
Când Te-a dorit, zicând "Să fie!"
Și-acum, deși nu Te vedea,
Ea Îți cânta cu bucurie..

De nouă luni, preasfânt palat
Fecioara Ție-Ți devenise,
Ea Te iubea neîncetat,
Iar Tu îi apăreai în vise..

O, taină a lui Dumnezeu,
Din veci știută și ascunsă,
Tu vei rămâne-n veci mereu
De mintea noastră nepătrunsă!

Nici îngerii n-au priceput
Cum Tu, Iisuse, din iubire,
Deși de cer neîncăput,
Te-mbraci în omeneasca fire!..

De nouă luni sălășluiai
În cel mai sfânt dintre Altare
Și-ncet, încet, Te construiai
Pe Tine Însuți cu răbdare..

Și-n timp ce coborârea Ta
Fusese nebăgată-n seamă,
Fecioara doine Îți cânta
În bucuria ei de Mamă..

Părintele Porfirie Kavsokalivitul: Metaniile nu sînt de la om, ci descoperire dumnezeiască

Autor
Părintele Porfirie Kavsokalivitul
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

Hristos Însuși a făcut și El metanii cînd Se afla în grădina Ghetsimani, căzînd cu fața la pămînt și apoi ridicîndu-Se. Metaniile fac bine și sufletului și trupului. De aceea asceții nu pățesc cu una cu două infarcturi ori alte boli de inimă etc., întrucît, prin metanii, arterele și vasele de sînge se păstrează excelent, iar sufletul se liniștește, spulberînd supărările. Metaniile nu sunt de la om, ci descoperire dumnezeiască, și nefericit este omul care nu a aflat taina lor. Cei ce fac metanii noaptea, înainte de a adormi, alungă din minte grijile de zi cu zi, se liniștesc și dorm mult mai bine.

Să faceţi la rugăciune cîte metanii puteţi, chiar dacă obosiţi. Cînd rugăciunea e însoțită și de jertfă, devine mai eficientă și mai plăcută lui Dumnezeu.

După metanii urmează bucurie mare, ușurare, pace în suflet, iar trupului nu-i va mai rămîne nici un singur mădular nefolosit și nepus la lucru.

Părintele Porfirie Kavsokalivitul

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Data prăznuirii

Condac 1: Glasul al 8-lea:

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Icos 1:

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacu­ratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse preamilostive, dulceața preoților;
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria;
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Articole Recente