Sfântul Anatolie de la Optina, Apostazia și Antihristul după învățăturile Sfinților Părinți.

Autor
Sfântul Anatolie de la Optina
Tipar
Articol
Topic
Apocalipsa - Vremurile din urmă
Lupta cea bună
Sfinți și Învățături

„Fiul meu, să ştii că în zilele de pe urmă vor veni vremuri grele. 

Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos sau Născătoarea de Dumnezeu, ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt, însăşi învăţătura Bisericii. (…) Ereticii vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile, iar viaţa religioasă va fi lepădată. Însă Domnul nu lasă pe robii Săi fără apărare şi întru neştiinţă. El a spus: „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ (Matei 7, 16-20).

De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, căci în vremea aceea cei credincioşi care nu au alte virtuţi, vor primi cununi numai pentru stăruinţa în credinţă, după cuvântul Domnului: „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-l-voi şi Eu înaintea Tatălui Meu celui Ceresc.”

Să ai frica lui Dumnezeu, fiul meu! Nu pierde cununa primită, ca să nu fii lepădat de Hristos în întunericul cel cumplit şi în veşnicul chin. Stai tare în credinţă şi, dacă e nevoie, îndură cu bucurie prigonirile şi alte necazuri, căci atunci Domnul îţi va ajuta ţie; iar Sfinţii Mucenici şi mărturisitori vor privi cu bucurie la lupta ta".


BUCURAȚI-VĂ ȘI NU VĂ TEMEȚI
PENTRU VREMURILE GRELE CARE VOR VENI!

SLAVĂ DOMNULUI!
MĂRTURISIREA ESTE ȘANSA NOASTRĂ
PENTRU CÂȘTIGAREA MÂNTUIRII

Articole Recente