Doamne, dăruieşte-mi răbdare în necaz!

Autor
Arhimandritul Lazăr
Tipar
Articol
Topic
Viața Creștinului Ortodox

Toată lucrarea de mântuire vine prin conştientizarea propriei căderi, prin smerenie şi recunoaşterea nevredniciei primirii unor daruri duhovniceşti înalte, prin purtarea cu răbdare a propriei cruci şi prin răbdare în aşteptarea semnelor de vindecare. Ultima precizare este foarte importantă – lipsa grabei! Aici mulţi se împiedică: toţi ne grăbim, dorim să vedem roadele eforturilor proprii foarte curând. Pentru mica pocăinţă aşteptăm imediat o mare milă şi, plângând pentru sine, ne considerăm deja curăţaţi şi înălbiţi, aşteptăm apariţia îngerilor şi a semnelor bunăvoinţei dumnezeieşti deosebite faţă de noi, de parcă am fi vrednici de multe daruri ale Duhului. De aici provin desele înşelări. Cu totul altceva ne învaţă experienţa nevoitorilor ortodocşi.

Suflete al meu, ai rabdare!

Autor
Gheron Iosif Isihastul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Sunt mici pătimirile de aici în comparație cu răsplata viitoare.

Așadar, suflete al meu, ai rabdare.

Cât despre cele ce îmi scrii, să știi că toți le avem atunci când socotim deșertăciunea acestei lumi ca pe un lucru însemnat.

Acum însă, din moment ce am ajuns la adevărata cunoaștere și am înțeles înșelăciunea, Dumnezeu nu se mai uită la trecut, ci la prezent.

Acelea toate se șterg printr-o singură spovedanie curată.

Este de ajuns acum să mergem după puterile noastre pe calea poruncilor lui Dumnezeu.

Articole Recente

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Pârscov - Buzău
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: comuna Oncești, jud. Tecuci interbelic (astăzi în jud. Bacău)
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Sîngerei, Bălți
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU