Arhimandrit Iosif Isihastul - Spune tot timpul Rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine, păcătosul.

Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături
Rugăciunea lui Iisus - Rugăciunea inimii

Fiul meu, dacă iei aminte la ceea ce îți scriu și te silești pe tine însuți, vei afla mult folos. Spune tot timpul Rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine, păcătosul.

Să nu îți stea deloc gura. Așa te vei obișnui cu Rugăciunea și o va prelua mintea. Nu da curaj gândurilor, deoarece, astfel,te slăbești și te întinezi. Rugăciune, silirea firii continuu și vei vedea cât har vei primi! Viața omului, fiul meu, este necaz și supărare, deoarece este înstrăinare.

Să nu cauți odihna desăvârșită! Hristos a purtat Crucea. Și noi trebuie s-o purtăm. Dacă vom răbda toate necazurile, vom afla Har de la Domnul.

O rugăciune fără atenţie şi trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată

Tipar
Cugetare
Topic
Sfinți și Învățături

1. Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovniceşti: “Fiţi atenţi la mintea voastră. Nu o înrobiţi cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji şi am împiedicat-o să se roage”. Şi adăuga: “Fiţi foarte atenţi cu mintea voastră. Nu o împovăraţi cu tristeţea şi cu probleme inutile. Când apa este curată şi liniştită, tu vezi până-n adâncime şi poţi observa chiar şi o pietricică. La fel este şi cu mintea”.

2. Paza minţii este o condiţie a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastul, cu bogata experienţă din Sfântul Munte, zicea: “O rugăciune fără atenţie şi trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenţi asupra simţurilor, a celor lăuntrice şi a celor din afară. Căci fără această atenţie, mintea şi puterile sufletului se răspândesc în lucruri deşarte şi obişnuite – ca şi apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălţimi, dacă nu urăşte lucrurile pământeşti. Adesea ne rugăm şi mintea noastră se împrăştie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obişnuit. De aceea trebuie să ne sforţăm pentru a ne reculege şi a fi atenţi la cuvintele Rugăciunii”.

Cuviosul Iosif Isihastul: După necazuri vine mângâierea lui Dumnezeu

Autor
Gheron Iosif Isihastul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Vino, bună şi iubita mea soră, vino şi iarăşi vom mângâia necazurile tale. Vino, şi-L vom binecuvânta pe Dumnezeu cu glasul dulce al inimii, rostit de gură şi care răsună în minte. Spunând: Binecuvântează suflete al meu pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui!

Gheron Iosif Isihastul: Dacă nu vă nevoiți acum, când sunteți tineri și aveți lângă voi și povățuitor, atunci când vă veți nevoi? Când veți îmbătrâni?

Autor
Gheron Iosif Isihastul
Tipar
Articol
Topic
Credința Mărturisitoare
Duhovnici și Învățături

Dacă nu vă nevoiți acum, când sunteți tineri și aveți lângă voi și povățuitor, atunci când vă veți nevoi? Când veți îmbătrâni? Când patimile se vor întări? Când vom fi plecat din această viață? Acum este timpul să vă nevoiți!!! Acum să războiți patimile și slăbiciunile voastre și, cu această nevoință a voastră, veți cunoaște în faptă Harul lui Dumnezeu și viclenia demonilor. Nu este vreme pentru nepăsare. Să deveniți ca Heruvimii, cei cu ochi mulți, observând cursele demonilor, căci, de multe ori, aceștia se arată sub chipul Îngerilor, pentru a vă împiedica și a vă târî spre pierzare.

Articole Recente