Arhimandrit Iosif Isihastul - Spune tot timpul Rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine, păcătosul.

Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături
Rugăciunea lui Iisus - Rugăciunea inimii

Fiul meu, dacă iei aminte la ceea ce îți scriu și te silești pe tine însuți, vei afla mult folos. Spune tot timpul Rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine, păcătosul.

Să nu îți stea deloc gura. Așa te vei obișnui cu Rugăciunea și o va prelua mintea. Nu da curaj gândurilor, deoarece, astfel,te slăbești și te întinezi. Rugăciune, silirea firii continuu și vei vedea cât har vei primi! Viața omului, fiul meu, este necaz și supărare, deoarece este înstrăinare.

Să nu cauți odihna desăvârșită! Hristos a purtat Crucea. Și noi trebuie s-o purtăm. Dacă vom răbda toate necazurile, vom afla Har de la Domnul.

Duminica a 33-a după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului

Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături
Rugăciunea lui Iisus - Rugăciunea inimii
Viața Creștinului Ortodox

În Duminica a XXXIII- a după Rusalii, în Biserica Ortodoxă se citește pericopa evanghelică de la Luca XVIII, 10-14:

„10. Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu și celălalt vameș. 

11. Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș. 

12. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.

13. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. 

14. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța”.

Iată tâlcuirea acestui fragment după vrednicul de pomenire părinte Ilie Cleopa:

Iubiți credincioși,

Diavolul se tulbură atunci când caut să păzesc mintea și, atunci când vine un gând, zic mereu Doamne Iisuse și nu iau aminte la draci

Autor
Sfinții Părinți
Tipar
Cugetare
Topic
Duhovnici și Învățături
Lupta cea bună
Rugăciunea lui Iisus - Rugăciunea inimii

"Diavolul atâta se luptă, nu cumva să te vadă că păzești mintea. De aicea i‑o venit tulburarea diavolului. Cum vede că tu cauți să îți aduni mintea în rugăciune, cum se tulbură.

Dacă eu fac rugăciune și mintea se duce când la deal, când la vale, nu‑mi face nimic. Ooo, pot să stau și singur. Pot să stau și între munți, nu‑mi face nica diavolul. El atunci se tulbură, când caut să păzesc mintea și, atunci când vine un gând, zic mereu Doamne Iisuse și nu iau aminte la draci."

Sfinții Părinți

Pildă: S-a rugat un călugăr și i-a apărut Mântuitorul și a simtit că poate să-L întrebe ceva

Tipar
Articol
Topic
Lupta cea bună
Rugăciunea lui Iisus - Rugăciunea inimii

S-a rugat un călugăr și i-a apărut Mântuitorul și a simtit că poate să-L întrebe ceva.

Și L-a întrebat: "Doamne, oare mulți sau puțini se vor milui?"

Și Mântuitorul i-a răspuns: "Voi milui și pe acela care a zis măcar o dată „Doamne, miluiește" sau a chemat vreodată în viața lui numele Meu.

Uimit de răspuns călugărul L-a mai întrebat o dată: "Doamne, dar dacă este atât de ușor, atunci de ce ne mai nevoim? Să ținem post, să ne rugăm atât și altele…"

Și Domnul Hristos i-a spus "Aceia care in afară de a fi chemat numele Meu măcar o dată, au mai făcut și ceva în plus față de aceasta, au dat un pahar de apă rece în numele Meu, sau s-au rugat, sau au ajutat pe aproapele lor sau altceva, de dragul Meu, aceia dincolo vor fi prietenii Mei".

Și cum Mântuitorul nu are cuvânt mincinos, nu te descuraja creștine, orice s-ar întâmpla. Nădejdea ta să fie pururea la Domnul, la Bunul Dumnezeu că El le are pe toate în puterea Lui!

Pr. Efrem Filotheitul - Comori duhovnicești din Muntele Athos: Rugăciunea minții este un adversar implacabil al satanei!

Autor
Cuviosul Efrem Filotheitul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Rugăciunea mintii este un adversar implacabil al satanei! Prin urmare, nu-i vine ușor celui rău să o tolereze căci îl arde și-l opărește, iar el nu vrea sa admită ca Hristos sa se sălăsluiasca în inima omului și să-l alunge din zona care înconjoară inima.

Așa cum am spus, scopul rugăciunii este de a-L aduce pe Hristos în inima omului - lucru inacceptabil vrajmasului,adică satanei.

Aceasta simpla, scurta rugăciune este atât de puternică încât mintea omului s-o cuprindă.

Din aceasta pricina satana o combate, lupta dur impotriva a ei și ne aduce neatenție, agitație, disperare sau plictis, cu singurul scop ca omul sa nu se roage.

Pr. Efrem Filotheitul - Comori duhovnicești din Muntele Athos

Articole Recente