ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă - despre îndemnul petiționar la schismă: Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă! →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Mănăstirea Petru Vodă:

Despre îndemnul petiționar la schismă

Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă. Pînă atunci, voia lui Dumnezeu este limpede și nu ține de recalcularea calendarului gregorian.

Unicitatea, Unimea și Unitatea Bisericii Ortodoxe prin toate autocefaliile sale este o realitate dogmatică, liturgică și canonică, precum și mărturisim în Crez: «Cred întru Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolică Biserică». A spune că sînt mai multe Biserici este direct contrar Crezului și realității spirituale, adică este erezie. Orice om și orice comunitate religioasă se poate întoarce la Ortodoxie. Orice rupere de unitatea ortodoxă se numește schismă.

Puncte comune există între toate confesiunile religioase de pe fața pămîntului, dar a dori unirea lor reducționistă este un deziderat ateu. Unitatea Bisericii este dar al Duhului Sfînt, nu lucrare omenească. Rămînem în unitate de credință cu frații ortodocși de orice neam, cu mijlocirea Maicii Domnului.

Hristos a înviat!

Adevărat a Înviat!


Sursa: https://manastirea.petru-voda.ro/2023/04/24/despre-indemnul-petitionar-la-schisma/


Comentariu Ortodoxia.RO - citiți următoarele articole:

Papistașii Papahagi – Baconschi a publicat promisa Scrisoare deschisă către Sfântul Sinod al BOR: “Celebrând laolaltă Învierea Domnului, am face un pas important spre mult mai complicata reîntregire a Bisericii Lui Hristos”

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și Adunarea Națională Bisericească

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, Membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Stimați membri ai Adunării Naționale Bisericești,

Hristos a înviat!

Primul Sinod Ecumenic, reunit la Niceea în anul 325, una din pietrele de temelie ale Ortodoxiei, a stabilit ca Biserica Lui Hristos, una, universală și apostolică, să celebreze Învierea Domnului într-o zi de duminică, aceeași pentru toți. Din epoca domniei lui Carol cel Mare în Apusul Europei până în secolul al XVI-lea, așadar și după regretabila schismă, creștinătatea s-a învrednicit să celebreze Paștele, an de an, împreună.

Din nefericire, probleme astronomice, complicații computistice și reașezări de calendare civile și ecleziastice, pe care nu le detaliem aici, au făcut ca astăzi creștinătatea să nu mai sărbătorească în aceeași zi Învierea Domnului. Atât lumea apuseană cât și cea răsăriteană s-au încurcat în calcule, greșite sau incoerente și de o parte, și de alta. Decalaje de calendar există între Orientul ortodox și Occidentul catolic sau protestant, și chiar în interiorul lumii ortodoxe, astfel că Bisericile ortodoxe din Rusia și Serbia, de pildă, sărbătoresc chiar și Nașterea Domnului în alt moment decât majoritatea creștinilor, după calendarul iulian neîndreptat (stabilit de Iulius Caesar înainte de Nașterea Domnului). Totuși, așa cum sublinia profesorul Teodor Popescu într-un studiu de referință în Biserica noastră, „azi nu ne mai întreabă și nu mai interesează pe nimeni de ce nu serbăm Paștile la o dată cu pasha iudaică; ne întreabă de ce nu serbăm Paștile o dată toți creștinii” (Teodor M. Popescu, „Problema stabilizării datei Paștilor: Privire istorică asupra divergențelor și computurilor pascale. Încercări de îndreptare. Greutatea și necesitatea unui acord. Propuneri și posibilități actuale”, Ortodoxia 16.3 (1964), p. 425).

Conștiința nevoii de a unifica data la care sărbătorim Învierea Domnului a existat mereu în interiorul Ortodoxiei. O întâlnire panortodoxă organizată la Constantinopol acum exact un secol, în 1923, a reușit chiar, pentru câțiva ani, să unifice calendarele. Din nefericire, concordia nu a durat, iar astăzi Bisericile Ortodoxe autocefale funcționează după calendare diferite. În cazul nostru, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Crăciunul după calendarul gregorian, folosit și de statul român, în schimb continuă să calculeze data mobilă a Paștelui după calendarul iulian; alții, în schimb, sărbătoresc atât Paștele cât și Crăciunul exclusiv după calendarul gregorian (Biserica Ortodoxă Finlandeză), sau exclusiv după cel iulian (Biserica Ortodoxă Rusă).

Cunoaștem dificultatea de a sincroniza calendarul, care se poate face doar prin dialog interconfesional și intraortodox, însă aceasta nu scuză sărbătorirea aceluiași eveniment la date diferite în diversele Biserici.

Din fericire, celebrarea Paștelui la date diferite nu ridică probleme dogmatice, fiindcă toți creștinii mărturisesc identic Învierea Domnului; din nefericire, ea afectează însă viața oamenilor și creează dezbinare sau probleme. Ca laici, nu putem fi indiferenți la aceste aspecte. În zonele multietnice din România, calendarele școlare și zilele libere legale sunt bulversate. Numeroase familii mixte (în care soții au confesiuni diferite), milioane de români ortodocși trăitori în țări de tradiție catolică și protestantă, numeroși cetățeni români de confesiuni diferite nu pot să sărbătorească împreună, în aceeași duminică, Învierea Mântuitorului, din cauză că, de sute de ani, Bisericile nu s-au învrednicit să se pună de acord, perpetuând acest decalaj nejustificat.

Celebrând laolaltă Învierea Domnului, am face un pas important spre mult mai complicata reîntregire a Bisericii Lui Hristos, care comportă probleme dogmatice dificile. Mai presus de orice, unificarea calendarelor a avut loc în trecut, cel mai recent acum exact un secol, în 1923, deci e repetabilă. Ea ține de un aspect strict lumesc, de un biet calendar, care ar fi păcat să fie transformat în piatră de poticnire. Frumos ar fi să sărbătorim Învierea Domnului împreună, ortodocși, catolici și protestanți, măcar începând din 2025, când se vor împlini 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea.

Suntem conștienți că există în prezent eforturi reale, la nivelul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, al altor Patriarhii ortodoxe, și al Bisericii Romano-Catolice, pentru a unifica data sărbătorii pascale. Atingerea acestui obiectiv ar dobândi și un impact pastoral și misionar coerent, într-o lume creștină aflată sub presiunea deseori agresivă a secularismului. La fel de conștienți suntem că nu toate Bisericile ortodoxe lucrează cu aceeași râvnă pentru unitatea creștinilor, iar unele înțeleg să submineze chiar și întâlnirile panortodoxe.

Știm că problema pascaliei nu poate fi rezolvată doar prin voința unilaterală a Bisericii Ortodoxe Române, deși aceasta este tradițional deschisă spre dialog. Vă solicităm însă ca Biserica Ortodoxă Română să se implice cu energie și convingere în dialogul panortodox și interconfesional pe această temă, spre a convinge și Bisericile Ortodoxe surori să adopte duhul unității și să sprijine inițiativele Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.

Naționalismul religios (profund neortodox și necreștinesc), afectele antioccidentale, calculele politice, sau încremenirea în calendare desuete nu trebuie să stea în calea bunului simț și a dreptei credințe (adică a Ortodoxiei postniceene), care ne cer să sărbătorim în unitate Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Teodor Baconschi (ambasador, scriitor, București),

Adrian Papahagi (profesor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj) – inițiatori

Ana Blandiana (scriitoare, președinta Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, București)

Andrei Pleșu (profesor, președintele Fundației New Europe, București)

Anca Vasiliu (profesor și cercetător științific, Sorbonne Université/ENS/CNRS, Paris)

Daniel David (psiholog, profesor, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Cluj)

Monica Pillat (scriitoare, București)

Silviu Oravitzan (artist, Timișoara)

Alex Ștefănescu (critic literar, București)

Anca Manolescu (cercetătoare, București)

Augustin Ioan (arhitect, profesor, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)

Radu Carp (profesor, Universitatea din București)

Nicolae Rădulescu (arhitect, fost deținut politic, București)

Daniela Georgescu (jurnalistă, Radio România, București)

Dragoș Calma (profesor, University College Dublin)

Ioan Alexandru Tofan (profesor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Daniela Dumbravă (cercetătoare, Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, București)

Marius Vasileanu (publicist, profesor, București)

Gheorghiță Ciocioi (etnolog, București)

George Enache (profesor, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați)

Andrei Găitănaru (psihoterapeut, București)

Diana Marinescu (doctorandă, Angelicum, Roma)

Dragoș Ursu (istoric, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia)


BOR: Unificarea Paştelui, discutată în şedinţa din iunie a Sfântului Sinod

Biserica reacţionează la scrisoarea deschisă prin care se cere sărbătorirea Paştelui ortodox odată cu cel catolic. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, spune că subiectul va fi discutat în şedinţa Sfântului Sinod din iunie.

Mai multe personalități au transmis o scrisoare Sfântului Sinod pentru unificarea Paștelui. Ana Blandiana, Adrian Papahagi, Teodor Baconschi sau Andrei Pleșu, sunt doar câteva nume importante care au semnat această petiție ce a ajuns deja la Patriarhie, lucru confirmat de câtre purtătorul de cuvânt, Vasile Bănescu,

Acesta a precizat astăzi că scrisoarea va fi dezbătută la proxima ședință a Sfântului Sinod. Ea va avea loc în luna iunie, așadar, abia atunci s-ar putea lua în discuție această propunere venită din partea oamenilor de cultură.

Vă reamintim că totul a început în urmă cu aproximativ trei săptămâni atunci când Adrian Papahagi și Teodor Baconschi au spus că ar trebui făcute toate demersurile necesare pentru unificarea Paștelui.


Comentariu Ortodoxia.RO:

Rețineți numele care au semnat această petiție și studiați activitatea lor și veți observa legăturile lor strânse cu papistașimea de la vatican și cu ong-urile sorosiște care s-au înmulțit și răspândit ca o râie în România.

Pentru toți aceștia și pentru toți cei care din știință sau din neștiință semnează această petiție: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

Citiți articolul: Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă - despre îndemnul petiționar la schismă: Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă! →

✍️ Pr. Sorin Croitoru: „Pentru ce îi permiteți domnului Vasile Bănescu să ofenseze atât de grav un arhiereu, un Arhiepiscop, membru al Sfântului Sinod?”

- Posted in Societatea Civilă din România by

Este trist faptul că laicatului i s-a dat atât de categoric cuvântul în BOR, "sfințiții" și "Preasfințiții", adică preoții și arhiereii, retrăgându-se diplomatic în spatele păstoreștilor îndatoriri bisericești de la datoria sfântă de a reprezenta Biserica. Din frica de a nu fi luați în colimator de către șacalii din mass-media, care abia așteaptă să-și înfingă colții otrăviți în gâturile clericilor ortodocși, au predat dreptul și puterea de a se exprima în numele Sfintei Biserici unor "domni"! Deci nu Părintele, nu Preasfințitul reprezintă astăzi Biserica lui Hristos, ci "domnii"! Domni ca Vasile Bănescu sau Teodor Baconsky, mă rog, mari domni, dar nu persoane sfințite, unse cu Preoția lui Hristos. Nu "domnilor" le-a suflat în față Hristos Cel înviat din morți Preoția, ci ucenicilor Săi! Nu "domnilor" le-a zis Hristos: "Luați Duh Sfânt", ci apostolilor Săi! Și atunci, Prea Fericirea Voastră, cu mâhnire în suflet vă întreb: nu cumva ar trebui să punem domnii deoparte și să dăm "cuvânt cu putere multă" clericilor în Sfânta Biserică?.. Pentru ce permiteți laicilor să creeze tulburare în Biserică? Pentru ce îi permiteți domnului Vasile Bănescu să ofenseze atât de grav un arhiereu, un Arhiepiscop, membru al Sfântului Sinod?.. Nu știu, dar cred că nu-i corect. Este un semn foarte fin al unui transfer de autoritate în BOR dinspre oamenii unși cu Duhul Sfânt înspre laici, domnii culți din "lumea aceasta". Păcat ...

Pr. Sorin Croitoru.

Sursa: https://www.deinteres.ro/news/pentru_ce_ii_permiteti_domnului_vasile_banescu_sa_ofenseze_atat_de_grav_un_arhiereu_un_arhiepiscop_membru_al_sfantului_sinod/

🕶 Legea Barnevernet în România: Miercuri 26 Aprilie, toți părinții, toți românii, la Parlament, pentru a spune NU proiectului nr. 145!

- Posted in Societatea Civilă din România by

Miercuri 26 Aprilie, toți părinții, toți românii, la Parlament, pentru a spune NU proiectului nr. 145!

Legea Barnevernet în România

 • NU bazei de date numită „Observatorul Național al Copilului"!
 • NU criteriilor aberante care fac 80% din părinții din România șantajabili cu situații de risc pentru copiii lor!
 • NU amendării (modificării) proiectului de Lege!
 • DA - unui singur lucru: RESPINGEREA ACESTUI PROIECT!

Vezi video pe Facebook: https://fb.watch/k5WqG2fJBL/

Patriarhul Pavle al Serbiei - Chipul Rugăciunii și al Smereniei

- Posted in Gânduri și Cugetări Ortodoxe by

Patriarhul-Pavle-al-Serbiei-Chipul_Rugaciunii-si-al-Smereniei

Unicul om, care într-adevăr n-a vrut să fie patriarh, a fost Patriarhul Pavel!

Când eram seminarist în anul I Domnul m-a învrednicit să primesc binecuvântare de la acest fericit şi sfânt patriarh care binecuvânta România cu prezenţa şi cu smeritele, matinalele, dar nu mai puţin dumnezeieştile şi patriarhalele Sale Liturghii.

Peste ani, când deja eram monah, Domnul mi-a dat să-l întâlnesc din nou şi în Serbia, la Palatul Patriarhal din Belgrad şi în Catedrala Mitropolitană unde asista la vecernie. Cinsteam taina întâlnirii noastre providenţiale în tăcere şi admiraţie. Acum – la naşterea sa în cer – mă simt dator să scriu ceva despre Preafericirea sa, ca mai mulţi oameni să-l cunoască, să-l iubească, să-i cinstească pomenirea şi să se bucure de binecuvântarea Sa, de acum din înălţimile cereşti.

Dan Ionescu @ FB: "Poporul creștin-ortodox e unicul popor al lui Dumnezeu! ..." →

- Posted in Lupta cea bună by

Poporul creștin-ortodox e unicul popor al lui Dumnezeu! De aceea #globalismul satanist încearcă prin orice mijloace să distrugă #ortodoxia! Hristos a Înviat! ... pentru toți cei care cred în EL, Mântuitorul nostru!

Dan-Ionescu-la-Revolutia-din-1989

ROMÂNIA - este singura țară din lume care își poate asigura fără ajutorul nimănui apa, hrana, energia, combustibilii, are toate resursele naturale posibile, masă lemnoasă și aur și cam tot ce are nevoie poporul său! Înțelegeți "vrăjala" cu ... de ce suntem "membrii" UE și "parteneri" NATO?!? 😂 😂 😂 Și atunci de ce ne tot întrebăm, ce au ăstia cu noi, de nu ne lasă să trăim în liniște și pace, să ne bucurăm de ce ne-a oferit Dumnezeu! RO-EXIT! ROMÎNIA - se poate citi și așa - OM ÎN RAI.

Părintele Arsenie Papacioc: Adevărul trebuie apărat cu orice chip

- Posted in Părintele Arsenie Papacioc by

Părintele Arsenie Papacioc

„Oamenii se tem că, dacă apără Ortodoxia, au ne­cazuri: sunt daţi afară de la serviciu, sunt văzuţi ca nişte ciudaţi – le e frică că pierd, pur şi simplu, locul pe care-l au. Ce să facă oamenii? Cum să biruie această teamă?

O tânără româncă a preferat să renunțe la un soț bogat, decât să renunțe la ortodoxie: Sunt OK așa cum sunt, ortodoxă →

- Posted in Lupta cea bună by

Bianca Marina

Mărturie stă cazul tinerei Bianca Marina (foto). Tânăra a preferat să divorțeze de fotbalistul Steliano Filip, decât să treacă la religia acestuia. De menționat că la momentul cununiei, atât tânăra cât și fostul fotbalist al echipei naționale erau ortodocși.

Cu toate acestea, Filip a decis, ulterior, să treacă la altă religie. Tânăra sa soție a spus că nu a putut să-l urmeze, așa că s-au despărțit, chiar dacă el a încercat s-o convingă să renunțe la credința strămoșească.


Sursa articolului: https://r3media.ro/o-tanara-romanca-a-preferat-sa-renunte-la-un-sot-bogat-decat-sa-renunte-la-ortodoxie-sunt-ok-asa-cum-sunt-ortodoxa/

📜 Profeții - Culegeri de la Sfinți și Pustnici

- Posted in Profeții și Proorocii by

Al 3-lea Război Mondial se va face în 7 etape consecutive iar conflictele vor avansa treptat. Fiecare tabără va fi una mai înverșunată decât cealaltă, și asta datorită războaielor din trecut. Toate acestea vor implica mai multe națiuni, în timp ce vor exista și anumite intervale de pace.

WW3

Oameni ale căror țări vor intra în război se vor ruga la Dumnezeu, dar foarte puțini vor fi ascultați. Cei care vor locui în țări non-beligerante nu vor fi impresionați sau mișcați de aceste calamități petrecute la vecinii lor, însă vor profita de ocazie și vor cere cu sânge rece război și distrugere pentru a se răzbuna pe vrăjmașii lor.

Războiul în cele din urmă se va răspândi treptat în întreaga lume. Ruine, distrugere, groază, foamete, mizerie, revoluție, jafuri, crime și boala vor domina lumea. Primul conflict a fost între Rusia și Georgia. Rusia, mai târziu va mai da piept cu o altă provocare venită din nou din partea Georgiei, și anume un atac, după care Rusia va distruge complet această țară.

Din păcate, pierderile populației civile din Georgia vor fi foarte mari. Rușii vor interveni pentru ucrainieni în conflictul cu Georgia, un conflict în care americani vor cauza multe probleme împotriva lor și va fi mare încurcătură. Se vor ciocni armatele foarte puternic! Rușii se vor înțelege foarte bine cu ucrainenii și vor fi primiți cu entuziasm în orașe.

Mai presus de Ucraina sunt interesele pentru Marea Neagră și se vor lupta pentru prima dată armatele americane și ruse, însă rușii îi vor copleși pe americani. Va urma criza economică globală, încetarea de plăți, prăbușirea economiei peste tot, revoltele populare în întreaga lume, și refuzul europenilor pentru marea recrutare.

În Turcia se va impune dictatura și kurzi vor fi foarte rebeli. Turcia între timp va permite navelor și aeronavelor americane trecerea nestingherită prin Strâmtoarea Dardanele și prin spațiul aerian național pentru a-i lovi pe ruși. În acel moment, va începe numărătoarea inversă până la distrugerea totală a Turciei.

Așa mare va fi distrugerea Turciei încât mare parte din ea va fi rasă de pe fața pământului. Guvernul din Grecia va cădea și vor fi noi alegeri. În acest context guvernul care va conduce Turcia va ataca Grecia, dar rușii se vor muta foarte rapid spre Sud, cât mai repede posibil pentru a preveni ca NATO să-i vină în ajutor Turciei. Grecia va fi avantajată de această situație.

Va avea loc și un atac al Americii și al Israelului împotriva Iranului, dar războiul va izbucni și în vecinătatea Greciei. Veți vedea albanezi, croați, musulmani bosniaci, puțini americani și toată alianța NATO, împotriva Rusiei și a Serbiei (ortodoxă). Mai înainte de toate astea, rușii vor invada Georgia, Ucraina, Armenia și Azerbaidjan și vor expulzat toate trupele americane de acolo.

Vor fi invadate și cucerite rând pe rând toate țările nordice, Finlanda, Norvegia, Suedia pentru că în timp ce acestea aparent păstrau o poziție neutră, au planificat cu perversitate în țările lor o mare prigoană împotriva populației civile ruse. Dezastru care-l vor avea de suferit pentru aceasta va șoca întreaga omenire.

Apoi, rușii vor invada Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România și Republica Moldova. Popoarele statelor ortodoxe din Balcani (sătui până la refuz, sârbii, românii, dar și bulgarii) aliindu-se cu rușii se vor ridica să răstoarne guvernele lor, guverne care i-au umilit și sărăcit transformându-i în sclavi.

Apoi, rușii vor merge în jos spre Sud pentru a-și ajuta aliații, în special arabii și iranienii, care vor fi atacați de americani. Americanii vor cuceri o fâșie din coasta Iranului după lupte grele, dar nu vor fi capabili să se deplaseze în interiorul țării, din cauza rezistenței foarte puternice a persanilor. Dar Rusia va veni ca o vijelie peste Persia (Iran) și vor distruge forțele SUA-NATO din acele zone.

Apoi vor invada Irakul, Siria, Iordania, Liban, Kuweit, și în cele din urmă vor ajunge în Israel. Atunci va fi prima încercare de a se folosi arme nucleare din SUA și Israel, dar toate aceste încercări vor fi împiedicate rapid de către rușii care vor întrerupe alimentarea cu energie și comunicațiile la nivel mondial.

Mai departe vor merge în Egipt și vor ocupa Canalul Suez. În timpul marșului rușilor către Egipt, vor alimenta trupele lor din aer și de pe pământ, vor folosi spațiul grec foarte rapid fără să provoace daune Greciei. Vor avea capacitatea să poată muta trupele și un volum mare de tehnică militară într-un timp scurt, iar acest lucru va reprezenta un mare avantaj strategic asupra rivalilor lor.

Apoi se vor întoarce în Balcani pentru a-i ajuta pe sârbi, care au fost atacați de către NATO, de țările musulmane și cele catolice din Balcani, rușii câstigând și de această dată. Ceea ce îi va slăbi foarte tare pe ruși și va duce la redistribuiri de trupe, este trădare din partea Chinei.

Deși inițial au fost aliați, chinezii se vor întoarce împotriva rușilor pentru că nu au fost niciodată de acord cu posesia Siberiei de catre ruși. China va permite și va da oportunitatea trupelor inamice pentru a-i lovi pe ruși din spate. Rușii se vor plia în Tracia de Est și țările opuse din Asia Mică.

Occidentalii vor debarca în Albania (3.000.000 de militari) dar, din cauza pagubelor importante care vor fi in rețeaua de drumuri, vor grupa cea mai mare parte a forțelor NATO sa treacă prin Grecia, Via Egnatia. Acest lucru se va face din cauza rețelei de drumuri din Grecia care a suferit pagube minore, Grecia find neutră iar rușii nu au atacat o țară neutră si prietenă.

Occidentalii nu îi vor avea la inimă pe greci, deoarece ei nu au luptat împotriva rușilor nici nu au suferit astfel de distrugeri și pierderi precum au fost în țările lor. Vai de grecii care vor cădea în mâinile celor din NATO. Vor întreba fiecare agricultor și păstor dacă trupele lor sunt aproape sau departe de oraș și îi vor tortura până la moarte.

Trupele NATO se vor abate de la cursul și misiunea lor și vor ataca fără milă orașele. Abuzurile din vremea cruciadelor papale se vor repeta. Casele vor fi jefuite, femeile de toate vârstele vor ajunge violate, cetățeni nevinovați uciși, bisericile vor fi arse și răul va fi în valuri, deoarece unitățile militare vor urma una după alta. Singura salvare ar fi ca oamenii să fugă în munți și în păduri.

O parte din trupele NATO vor fi canalizate prin Tesalia. Distrugere teribilă îi așteaptă pe locuitorii din împrejurimi. Satele din câmpie vor fi distruse, deoarece acestea nu au nici o acoperire naturală, vor scăpa doar satele de la poalele Muntelui Olimp și Kisavos. Satele din apropierea drumurilor vor fi abandonate.

Satele din câmpie vor suferi mari distrugeri în timp ce pe muntele Kissavos oamenii simpli vor dormi și se vor trezi liniștiți, în afară de cei din casele cele mari. Stâncile și gropile vor fi pline de oameni. Forțele militare a noilor Cruciați din Tesalia și Egnatia se vor uni în afara orașului, iar pierderile lor vor fi grele și devastatoare la zidurile Constantinopolului.

Rușii vor preda cetatea grecilor din nou. Locuitorii din orașele Bougazi ,Krapsi și Musina nu vor suferi pagube atunci când vor trece numeroasele trupe în drum spre Constantinopol. Acesta armată nu va ajunge în oraș, la mijlocul drumului vor afla că războiul sa terminat. În Constantinopol va curge atât de mult sânge încât va trece de gleznele unui vițel.

Un război nuclear de 3 zile va urma după evenimentele descrise mai sus. Sfântul Haralambie, cel nebun pentru Hristos a proorocit cu privire la al treilea război mondial, că Rusia va deveni timp de 5.5 luni o superputere în lume, dar în cele din urmă va fi învinsă de către americani care cu greu vor găsi mâinile pentru a aplauda victoria.

În esență, nu va fi nici un câștigător, iar întreg pământul va fi transformat într-un mare cimitir. Așa cum a spus bătrânul, America va fi și ea complet distrusă, iar 90% dintre cetățenii ei vor fi pedepsiți cu moartea, (căderea curvei babiloniene din Apocalipsă).


Nu mai întrebați cine sunt acești sfinți sau pustnici și alte detalii, deoarece nu au relevanță. Scopul acestei postări nu este de a vă convinge de ceva sau de a vă contrazice, ci de a vă informa. Aceasta este o postare informativă, deci cei care cred, bine, cei care nu, tot bine.

☦️ Culegeri de la Sfinți și Pustnici


Sfantul Lavrentie de Cernigov:

Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde că vor rămâne foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. In acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârşit, va începe prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să scape fugind„

[…]

“Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru distrugere.”

[…]

“În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în oameni.Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi, apoi va fi războiul mondial . Vor fi nişte bombe atât de puternice, încât şi fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul şi să ne alegem un singur împărat pe tot globul!””


Sfântul Serafim de Virița:

„Va veni vremea când Rusia va fi sfâșiata în bucăți. La inceput, o vor împărți, iar apoi vor începe sa jefuiască bogățiile ei. Occidentul va concura in toate felurile posibile la distrugerea ei si va da partea ei răsăriteană, pana la o vreme, in stapanirea Chinei. Extremul Orient il vor acapara în mâinile lor japonezii, iar Siberia o vor lua chinezii, care vor veni in Rusia; se vor face casatorii mixte, iar in final, prin viclenie si perfidie, vor lua teritoriul Siberiei, pana la Urali. Cand China va voi sa treaca mai departe, Occidentul se va opune si nu va permite. Multe tari se vor intoarce impotriva Rusiei, dar ea va rezista, pierzand o mare parte din pamanturile sale. Acesta este razboiul despre care spune Sfanta Scriptura si proorocii ca va deveni pricina pentru unirea intregii omeniri. Oamenii vor intelege ca nu se poate trai asa pe mai departe, fiindca tot ce este viu va pieri, si vor alege un guvern unic, care va fi antecamera imparatiei lui Antihrist. Apoi vor incepe prigoanele asupra crestinilor; cand, in adancul Rusiei, vor iesi primele esaloane din orase trebuie sa se grabeasca cineva sa iasa intre primii, caci multi dintre cei ce vor ramane vor pieri.”


Sfânta Matrona de la Moscova:

“Cât de milă îmi este de voi. Veţi trăi până în timpurile cele de pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea, spunându-vă: „Alegeţi!” „Noi alegem crucea”.

„Maică, dar cum se va putea trăi atunci?”

Ea: „Noi ne vom ruga, vom lua puţin pământ, vom face cocoloaşe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi vom fi sătui”. Fără de război veţi muri cu toţii, vor fi multe jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă mai spun: seara veţi fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă, iar dimineaţa, trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub pământ. Fără război merge războiul“.


Sfântul Paisie Aghioritul:

Când veţi auzi că apele Eufratului sunt îngrădite de turci în susul lor cu un baraj şi sunt folosite pentru irigare, să ştiţi atunci că deja suntem în proces de pregătire a acelui mare război şi astfel se deschide drumul pentru armata de două sute milioane de oameni a răsăritului, precum spune Apocalipsa. Printre pregătiri va şi aceasta: va trebui să sece râul Eufrat ca să poată trece o armată numeroasă. La o adică, zâmbi Stareţul, dacă două sute de milioane de chinezi, ajungând aici, vor bea câte o cană de apă, îl vor usca pe loc! Mi s-a spus că armata Chinei numără acum două sute de milioane de ostaşi, adică acel număr concret despre care scrie Sfântul Ioan în Apocalipsă. Chinezii pregătesc chiar şi un drum pe care îl numesc miracolul epocii, cu lăţimea unui rând de o mie de ostaşi aliniaţi. Acest drum deja e construit până la hotarele Indiei.

E nevoie, de fapt, de multă atenţie şi luciditate ca să deosebim semnele vremurilor, căci într-un fel sau altul, se întâmplă că cei care nu se îngrijesc de curăţenia inimilor lor să nu le deosebească şi să greşească. Să presupunem că cineva ştie că, pentru venirea unei armate multimilionare, trebuie să se usuce râul Eufrat. Dacă însă va aştepta o minune: de exemplu, să apară o crăpătura care să înghită toată apa, va greşi, pentru că nu s-a îngrijit ca, prin curăţenia inimii sale, să „pătrundă în spiritul” Scripturii.

„Câțiva militari așteptau la gardul chiliei Părintelui, la Panagouda. Şi-au ridicat ochii şi l-au văzut venind către ei. A deschis poarta de sârma şi le-a urat bun venit. Le-a pregătit să se așeze sub un copac şi a-nceput să discute cu ei. La un moment dat, unul dintre ei i-a spus:

– Nu mai suport, gheronda. M-am săturat de militărie… Părintele s-a întors, l-a privit şi i-a spus: – – Tu n-o să renunți. Tu o să fii Comandantul Apărării atunci când ne vor ataca turcii… Toți l-au privit plini de uimire.

– Şi când va fi, gheronda, treaba asta?, l-au întrebat.

– Când va fi vremea spanacului, le-a zis, şi a schimbat apoi vorba.

Sfânta Macaria Rusoaica:

– Intrebare: Matuska, anul asta ne simtim asa de rau – oare fiindca imbatranim?

– Raspuns: Nu, asa sunt vremurile; puterea noastra este sapata de catre vrajitori. Va fi chiar mai rau – de-ar da Dumnezeu sa nu apucam acele vremuri (5 octombrie 1988). Curand omul nu va mai fi bun; aceasta se va intampla curand. Sfarsitul lumii este nimic; dar atunci va fi daramare si cladire, iar oamenii – totul va fi amestecat cu uraciune, si veti fi pana la genunchi in sange (25 martie 1989).

– Curand o sa se intample ceva…

– Ce anume, Matuska?

– Razboi, razboi va fi pretutindeni, vor incepe sa se bata cu bate, batandu-se intre ei, iar multi oameni vor fi omorati. Cand au sa se bata cu bâtele toti vor rade, dar cand au sa inceapa sa traga cu pusca toti vor plange (4 martie 1992).

Mortii sunt lasati asa cum trebuie sa fie, dar noi toti vom fi rasuciti. Nu va mai fi cine sa ingroape mortii – o sa-i arunce doar intr-un sant si o sa-i ingroape (28 mai 1992).

Parintele Dionisie Ignat de la Colciu:

“O să fie un război înfricoşat, poate nu acum, dar în câţiva ani. Aşa va fi că nu vor mai cunoaşte că au fost oameni cei omorâţi. Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne vădite”.


Părintele Iosif Vatopedinul:

“Lucrurile sunt acum intr-o stare de deteriorare – conditie care in momentul de fata este comuna pentru lumea intreaga. Si ca urmare a acestei conditii va incepe mania lui Dumnezeu. Am atins limita. Si acum se va intampla ceea ce Dumnezeu, in mila Sa, a indurat. El acum va pedepsi aspru, datorita dreptatii sale, pentru ca a venit timpul pentru aceasta. Va fi un razboi, si mai multe razboaie, si vom trece prin mari dificultati”.

“Acesta este inceputul acestor evenimente, evenimente tulburatoare, evenimente militare. Cei care pun in miscare acest rau sunt evreii. Ei sunt indemnati de catre diavol sa faca aceasta, pentru a distruge samanta ortodoxiei in Grecia si in Rusia. Acesta va fi principalul lor obstacol in dominarea lumii. Si fara indoiala ei ii vor obliga pe turci sa vina aici, in Grecia, pentru a-si incepe lucrarea lor; iar Grecia, desi are teoretic un guvern, nu are un guvern cu adevarat. Ii lipseste puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul cand Rusia de asemenea isi va pune in miscare fortele sale pentru a se impotrivi turcilor. Evenimentele se vor desfasura astfel: cand Rusia vine in ajutorul Greciei, americanii si NATO vor incerca sa previna aceasta, pentru a nu se forma nici o alianta intre doua tari ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la lupta alte puteri, cum ar fi Japonia si altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni. Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a impiedica rolul crescand al ortodoxiei si pentru a preveni o alianta intre tarile ortodoxe. Astfel se va implini pronia Divina”.


Schimonahia Nila:

“Maica spunea că, la sfârşitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parţial se va prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns: Din orăşel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi război, distrugeri, însă căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre Egorievsk va rămâne şi căsuţa mea, şi nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orăşelul va fi distrus. Sosi-va timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră şi tuturor le va veni foarte greu. Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori. Copilaşi, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la paisprezece ani, vor fi recrutaţi şi trimişi pe front. Acasă vor rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor umbla din casă în casă, îi vor mobiliza pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni jaful şi nelegiuirile celor înarmaţi şi pământul va fi împresurat cu cadavre. Copilaşii mei, cât de milă îmi este de voi! – de multe-multe ori repeta maica”.

O activistă LGBT a depus mărturii la poliţie împotriva Mitropolitului Vladimir. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

O activistă LGBT a depus mărturii la poliţie împotriva Mitropolitului Vladimir. „A instigat la ură şi discriminare împotriva persoanelor LGBT”

enter image description here

Coordonatoarea de program în cadrul organizației GENDERDOC-M, Angelica Frolova, a anunțat că a fost la poliție și am depus mărturii împotriva Mitropolitului Moldovei. „Mitropolitul de multe ori a instigat la ură și discriminare împotriva persoanelor LGBT, el se crede deasupra legilor. Eu sunt activistă pentru drepturile omului și pun mai presus decât toate, drepturile omului și egalitatea tuturor cetățenilor”, a scris Frolova.

„Am fost la poliție și am depus mărturii în urma plângerii împotriva Mitropolitului Moldovei, cetățeanul Vladimir Cantarean. Mitropolitul de multe ori a instigat la ură și discriminare împotriva persoanelor LGBT, el se crede deasupra legilor. Eu sunt activistă pentru drepturile omului și pun mai presus decât toate, drepturile omului și egalitatea tuturor cetățenilor. Pentru mine respectul față de demnitatea altor oameni este o valoare importantă. Nu este o bătălie cu religia creștină, valorile veridice ale acestei religii sunt deoparte de ura și intoleranța pe care le promovează unii dintre slujitorii ei”, a menționat Angelica Frolova.

CEDO a stabilit că țările membre ale Consiliului Europei, inclusiv România, trebuie să recunoască prin lege și să protejeze familiile de același sex, precizează Asociația ACCEPT, printr-un comunicat. Mitropolia Moldovei a venit cu o reacție, după recomandarea CtEDO privind cuplurile LGBT. Astfel, Biserica Ortodoxă din Moldova îndeamnă credincioșii „să ia atitudine, evident, strict în limitele permise de legislația în vigoare a Republicii Moldova, pentru ca o asemenea legalizare și promovare a păcatului să nu aibă loc”. Totodată, Mitropolia s-a adresat autorităților. „Stimați reprezentanți ai puterii, nu sunteți veșnici pe tronul cârmuirii și de domniile voastre depinde cum veți rămâne înscriși în istorie”, se arată în mesaj.

„Declarația pe care a făcut-o Mitropolia Moldovei pe pagina sa este instigare la ură și discriminare”. Astfel a reacționat coordonatoarea de program a Centrului de Informații GENDERDOC-M, activista Angelica Frolov, la declarația Mitropoliei Moldovei privind decizia CtEDO despre cuplurile LGBT.


Sursa articolului: https://ortodox.md/o-activista-lgbt-a-depus-marturii-la-politie-impotriva-mitropolitului-vladimir-a-instigat-la-ura-si-discriminare-impotriva-persoanelor-lgbt/


Citiți: 📜 Despre "manifestul homosexualilor" 🏳️‍🌈

⚠️ Mihai-Silviu Chirilă : Unii primari prefac deja orașele în pușcării "de 20 de minute" deși legea încă nu e dată.

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

TREZIȚI-VĂ! Unii primari prefac deja orașele în pușcării "de 20 de minute" deși legea încă nu e dată.


Sursa video: https://youtu.be/RYFkIJJUsp0

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,

nu pentru patule, nu pentru pogoane,

ci pentru văzduhul tău liber de mâine,

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

*

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,

pentru cântecul tău ţintuit în piroane,

pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

*

Nu pentru mania scrâşnită-n măsele,

ci ca să aduni chiuind pe tapsane

o claie de zări şi-o căciula de stele,

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

*

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi

şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane

şi zărzării ei peste tine să-i scuturi,

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

*

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,

pe toate ce slobode-ţi ies inainte, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!

Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!

Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

*

Radu Gyr

Sfântul Paisie Aghioritul: "Sfânta Liturghie sfinţeşte..."

- Posted in Sfinți și învățături by

enter image description here

Ce este Sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie se deosebește de celelalte slujbe ale bisericii deoarece ea nu este doar un șir de rugăciuni care urmează o regulă prestbilită și are ca scop convorbirea cu Dumnezeu și sfințirea vieții, ci ea este prin excelență slujba desăvârțită a Bisericii în care nu doar că ne întrunim cu Domnul dar și mâncăm Trupul și Sângele Lui. Liturghia își are originea în Cina cea de Taină pe care Domnul Hristos a luat-o cu ucenicii Săi în foișor și după care a fost prins și răstignit. Acest moment se află relatat de către toți cei patru evangheliști cu detalii. Este foarte important ceea ce Domnul dă poruncă după săvârșirea ei: „Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.” (Luca 22:19) și „căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni (I Cor. 11:26).”

Duminica Sfantului Apostol Toma

- Posted in Sfânta Scriptură by

Duminica Sfantului Apostol Toma

Ev. Ioan 20, 19-31:

 1. Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!
 2. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
 3. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
 4. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;
 5. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.
 6. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.
 7. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.
 8. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!
 9. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.
 10. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!
 11. Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!
 12. Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
 13. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.

“Predici la Triod si Penticostar”, Sfântul Ignatie Briancianinov

Despre creştinism - Predică în Duminica Tomei

Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20, 29).

Aceste cuvinte le-a grăit Domnul credinciosului Său ucenic, care n-a vrut să creadă în învierea Domnului atunci când ea i-a fost adusă la cunoştinţă de către fraţii lui, Apostolii; aceste cuvinte le-a grăit Domnul ucenicului care spusese sus şi tare că el nu va crede în învierea Domnului până ce nu se va căpăta dovada vie a acestei întâmplări atât de minunate şi atât de însemnate pentru lume.

“Am văzut pe Domnul”, i-au spus cu bucurie Sfântului Apostol Toma ceilalţi Apostoli, cărora li S-a arătat Domnul chiar în ziua învierii Sale, seara, intrând în cămară fără a deschide uşile.

Cămara era zăvorâtă bine de frica urii iudeilor, ce de-abia săvârşiseră uciderea de Dumnezeu şi luaseră toate măsurile împotriva învierii care fusese prevestită.

De nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor”, a răspuns Toma, pe care îl uimise preaîmbucurătoarea veste, şi “de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi de nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

Vorbind astfel, a arătat nu necredinţa cea vrăjmaşă lui Dumnezeu, ci bucurie negrăită; aşa a arătat ce simţea sufletul lui înaintea măreţiei întâmplării ce a schimbat soarta omenirii. Cu Hristos şi în Hristps omenirea a înviat.

📅 23 Aprilie: ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

23 Aprile - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de biruință / Sinaxar

Sceptrul împărăției Romei luându-l cu nevrednicie păgânul Dioclețian, foarte mult se silea la necurata slujbă idolească. El mai întâi cinstea pe Apolon vrăjitorul, ca și cum i-ar fi fost mai înainte vestitor de cele ce vor să fie. Pentru că diavolul petrecând în acel idol neînsuflețit, dădea răspunsuri la cei ce-l întrebau, cu minciună proorocind despre cele ce vor să fie, deși niciodată nu se împlineau proorociile lui. Odată, întrebând Dioclețian pe Apolon despre un lucru, diavolul i-a dat un răspuns că acesta: „Nu pot cu adevărat, ca mai înainte să-ți spun cele ce vor să fie, căci împiedicare îmi fac oamenii cei drepți pe pământ și pentru aceea mint Tripoadele cele de farmece în capiști; pentru că drepții sleiesc a noastră putere”.

† 23 aprilie - 65 de ani de la moartea martirică a dârzului şi credinciosului făgărăşean Victor Metea, luptătorul anticomunist din Munţii Făgăraşului →

enter image description here

De praznicul Sfântului Mucenic Gheorghe se împlinesc 60 de ani de la executarea lui Victor Metea, luptătorul anticomunist din Munții Făgărașului. Avea 18 ani, abia terminase Liceul “Radu Negru”, când a plecat în munți. Nu avea origine “sănătoasă”, era credincios și se împotrivea ocupației sovietice. Munții Făgărașului au devenit pentru șapte ani zona liberă de comunism a României. Pentru luptătorii din munți “libertatea a luat chipul lui Dumnezeu” (așa cum frumos a scris camaradul său de luptă, Nicolae Mazilu).

Preafericitul Mitropolit Onufrie a chemat credincioșii la rugăciune sporită.

- Posted in Ortodoxia în Lume by

Arhipăstorul recomandă tuturor să nu cedeze provocărilor, să se comporte cu demnitate și să acționeze numai în cadrul legislației ucrainene.

Preafericitul Mitropolit Onufrie

Onufrie Berezovski (în ucraineană Онуфрій Березовський și în rusă Онуфрий Березовский; n. 5 noiembrie 1944, satul Vilaucea, raionul Vășcăuți (astăzi în raionul Vijnița), regiunea Cernăuți, RSS Ucraineană) este un cleric ortodox din Ucraina, din 1992 episcop, iar din 2000 arhiepiscop și mitropolit al Cernăuților și Bucovinei, în cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei). În anul 2014, după fuga președintelui prorus Viktor Ianukovici și internarea în spital a mitropolitului Vladimir Sabodan, mitropolitul Onufrie a fost ales ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene afiliate Patriarhiei Moscovei.


Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=8c7-68JwpDk

„Eu stau un pic în mașină, cât se închină mama” →

- Posted in Cultura Vieții by

Eu stau un pic în mașină, cât se închină mama

Când am intrat în Biserică, bătrâna stătea în fața Maicii Domnului. Vorbea șoptit, sprijinindu-se într-un toiag. "Ajută-l, Maică, pe Nicușor...", atât am putut înțelege și nici nu am vrut să aud mai mult, deci i-am rugat pe ai mei să pastrăm o distanță cuviincioasă.

Nu mai era nimeni altcineva. Doar noi și bătrâna și Maica Domnului. După ce ne-am închinat, i-am spus bătrânei: "Vedeți ca acolo se află o părticică din Moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul". Bătrâna nu știa, nu văzuse racla. Mi-a mulțumit și cu lacrimi în ochi m-a rugat să ma duc până afară la mașină să-i spun si fiului ei, poate vine și el să se închine la Sfânt.

Pe fiul ei l-am găsit într-adevăr în mașină, în parcarea mare de lângă Biserică. Statea pe scaunul lăsat pe spate. Avea ochii închiși. I-am zis de Sfintele Moaște. Nu stia nici el că acolo se afla o partica din mana Sfantului Ioan Iacob, dar a spus că-i citise poeziile. Mi-a mulțumit, mi-am cerut scuze că-l deranjez iar el mi-a explicat, simțindu-se probabil cumva rușinat, ca muncise de noapte si acum "statea in masina sa se odihneasca un pic în mașină, cât timp mama lui era in Biserica, dar ca se va duce sa se inchine la Sfantul Ioan Iacob Hozevitul". La plecare, l-am intrebat care e numele său. "Nicu", mi-a raspuns, "dar toata lumea imi spune Nicușor".

Am plecat de acolo cu intelegerea clara a adevaratelor motive pentru care antihriștii neo-marxiști si "elita" globalistă vor sa scape de batrani... Ferice de cei ce mai au bătrâni care se roagă pentru ei! Vai de lumea în care nu vor mai fi bătrâni care să se roage pentru copiii lor! Vai de o lume și orfană și lepadată de Dumnezeu!


Sursa articolului: https://www.deinteres.ro/news/eu_stau_un_pic_in_masina_cat_se_inchina_mama/2022-06-22-8983

Mitropolitul Longhin de la Bănceni - predica din 21.04.23 de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

❗Domnule jurnalist, îmi este milă de tine, că te-ai vândut ca Iuda


Sursa video: https://youtu.be/iloPPMbluLE

Kathy nu te duce la supermarket astăzi (1985)

- Posted in Râsu' plânsul by

Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui (Apocalipsa 14:9)

 


 

Page 31 of 45

Mărturisirea Ortodoxă

SACCSIV - Blog Ortodox

Ortodoxia Catholica

OrtodoxINFO - pentru o DREAPTĂ informare