ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Nicolae Paulescu (1859-1931) - Profesor de Fiziologie la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, descoperitorul insulinei: Statura unui om urât de institutul Elie Wiesel și atârnații lor din guvernul și parlamentul României ocupate de NATO, U.E. și institutul Elie Wiesel

- Posted in România Profundă by

Nicolae Paulescu

Comentariu: Majoritatea medicilor de astăzi sunt la ani lumină distanță de această filozofie.

Candidatul la președinția SUA Robert Kennedy Jr. privind victimele forțelor armate ucrainene:

- Posted in Politică și Guvernare by

Video: Min 4:30

Nimeni nu vorbește despre asta, dar au murit 14.000 de civili ucraineni și 300.000 de militari. Rușii îi ucid pe ucraineni într-un raport de 7 la 1 sau 8 la 1. Ucrainenii nu suportă presiunea. Tot ce ni se spune despre acest război este o minciună.


Citiți următoarele articolele de pe activenews.ro legat de Tucker Carlson:


Momentul în care FOX NEWS a pierdut 1 miliard de dolari pe bursă după ce a fost dat afară Tucker Carlson. FOX NEWS pe BURSĂ

Părintele Paisie Olaru: La miezul nopții, încearcã sã te scoli fã mãcar trei cruci, spune "Împãrate ceresc", "Tatãl nostru" și ce mai știi tu, fã 24 de metanii - și ai stat la toată privegherea ...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

rugăciunea de la miezul nopții

La miezul nopții, încearcã sã te scoli fã mãcar trei cruci, spune "Împãrate ceresc", "Tatãl nostru" și ce mai știi tu, fã 24 de metanii - și ai stat la toatã privegherea ...


DESPRE METANII

Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul spunea: „Să faceţi cât de multe metanii puteţi, atât pentru voi înşivă, cât şi pentru cei bolnavi sau bătrâni, care nu mai pot face”.

În acest sens, iubiți frați și surori, să înțelegem că fiecare creștin poate și trebuie să facă metanii și acasă, seara înainte de somn.

Câte metaniile trebuie să batem?

Recomand, întâi de toate să batem câte o metanie pentru fiecare an de viață.

De exemplu, eu am .... ani. Respectiv, pentru fiecare an al vieții pe care mi-a dăruit Dumnezeu să fac .... de metanii.

La aceste metanii putem să adăugăm următoarele metaniile:

 • Pentru pace în toată lume;
 • Pentru familie;
 • Pentru cei bolnavi;
 • Pentru părinții vii;
 • Pentru părinții adormiți;
 • Pentru Sfânta Biserica și parohie de care aparții;
 • Pentru părintele duhovnic;
 • Pentru cei ce ne ajută;
 • Pentru vrăjmași.

Fiecare, poate să mai adauge câte o metanie specială.

În timpul în care începem să îngenunchem și până ne ridicăm facem semnul crucii și rostim rugăciunea lui Iisus: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!"

Acestea sunt recomandări, pentru mântuirea noastră, iertarea păcatelor și luminarea minții celor din jur, pentru pocăință și smerenia noastră tuturor.

Strigăt de ajutor la Icoana Maicii Domnului!

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Icoana Maicii Domnului din Pisidia

Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, ajută-mă și mă mângâie pe mine, nevrednicul robul Tău (numele) și pe cei dragi ai mei (numele).

Maică a toată mângâierea, nu înceta a-L ruga pe Fiul Tău și pe Dumnezeu, căci sufletul meu ticălos și păcătos se căiește și îi pare rău. Iar eu, păcătosul și întinatul, gândindu-mă la păcatele mele cele dinainte si cele de acum, mă înspăimânt, mă tem de dreapta judecată a Fiului Tău Hristos și Dumnezeul meu.

Vin la tine cu smerenie și umilință și te rog, mijloceste pentru mântuirea sufletului meu împovărat cu păcate!

Tu, ceea ce ești Maica îndurărilor și a milostivirilor, nu mă trece cu vederea pe mine, cel pierdut, ci întoarce-mă și mă scoate din tina păcatului .

Dăruiește-mi izvoare de lacrimi si spală-mi întinăciunea păcatelor mele. Nu mă lepăda, nu te scarbi de mine, spurcatul.

Izbăvește-mă de flăcările iadului.

Te implor! Căci tu ești Născătoarea de Dumnezeu, mântuirea păcatoșilor, apărătoarea și întoarcerea celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați.

Fiul Tău și Dumnezeul nostru te-a dăruit nouă, celor ce te chemăm din toată inima, ca pe o mijlocitoare!

Miluiește-ne, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe noi, nevrednicii robii Tăi, pentru milostivirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru!

Amin!


Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului, pomenește de icoana Maicii Domnului din Pisidia în scrisorile sale despre venerarea icoanelor, care au fost citite la cel de-al Șaptelea Sinod Ecumenic. El a spus că „din mâinile Născătoarei de Dumnezeu curgea mir înmiresmat” și a descris icoana ca fiind „din vechime”. Timp de aproape 600 de ani, din icoana Maicii Domnului din Pisidia a curs mir înmiresmat.

Icoana Maicii Domnului din Pisidia este prăznuită pe 3 septembrie.

Icoana Maicii Domnului din Pisidia a fost proslăvită prin minuni în orașul Sozopol, dar originea sa este necunoscută. Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului, pomenește de „icoana Maicii Domnului din Pisidia” în scrisorile sale despre venerarea icoanelor, care au fost citite la cel de-al Șaptelea Sinod Ecumenic. El a spus că „din mâinile Născătoarei de Dumnezeu curgea mir înmiresmat” și a descris icoana ca fiind „din vechime”.

Minuni săvârșite de icoana Maicii Domnului din Pisidia au fost înregistrate încă din secolul al VI-lea.

Una dintre multele minuni a fost consemnată de preotul Eustațiu, care a fost contemporan cu Patriarhul Eutihie (6 aprilie). La Amasea, în apropiere de Sozopolis, era o familie ai cărei copii se nășteau morți. Îndurerați de nenorocire, ei au mers la Patriarhul Eutihie, pentru povățuire. Sfântul Eutihie s-a rugat și i-a uns cu untdelemn sfințit de la Sfânta Cruce a Mântuitorului și de la icoana Maicii Domnului, spunând: „În numele Domnului nostru Iisus Hristos! Botează-ți copilul tău, Petru, și el va trăi”. Curând soția a dat naștere unui fiu pe care l-au numit, într-adevăr, Petru. Mai apoi au avut un al doilea fiu, pe care l-au numit Ioan. Oamenii din oraș I-au dat slavă lui Dumnezeu când au auzit de această minune.

Timp de aproape 600 de ani, din icoana Maicii Domnului din Pisidia a curs mir înmiresmat. Eleusie, un ucenic al Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul (22 aprilie), a dat mărturii despre aceasta.

O copie a acestei vechi icoane făcătoare de minuni a fost făcută în Rusia în anul 1608, la Mănăstirea Novospasky din Moscova (noua Mănăstire a Schimbării la Față a Mântuitorului). Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este înfățișată ținându-L pe Pruncul Hristos pe brațul stâng, iar cu mâna dreaptă binecuvântând.

❤️ 21 aprilie 2023: ✝) Izvorul Tămăduirii

I-a dat împărăteasa apa celui bolnav şi îndată o! grabnică izbăvire! cum a băut-o s-a vindecat desăvârşit, şi atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nicio boală.

Maica Domnului - Izvorul Tămăduirii

Viitorul împărat al Bizanțului, Leon I (457-474), în drum spre Constantinopol, a întâlnit un orb pe care s-a oferit să-l călăuzească. Când orbul a cerut apă, la îndemnul Maicii Domnului, Leon a aflat un izvor în păduricea din apropiere, care nu doar că a potolit setea, ci a și redat orbului vederea. Acesta este considerat Izvorul Tămăduirii. Există mărturii despre numeroasele minuni săvârșite aici de-a lungul secolelor.

Istoricul Nichifor Calist Xanthopoulos, pe la începutul secolului al XIV-lea, a adunat într-un singur text aceste mărturii, la care a adăugat „alte cincisprezece noi minuni care s-au întâmplat în timpul său”, și „a scris el însuși slujba închinată sărbătorii” instituite în Vinerea de după Sfintele Paști, numită a Izvorului Tămăduirii („Minunile Maicii Domnului de la Izvorul Tămăduirii”, Doxologia, Iași, 2020, p. 12). Treptat, s-a generalizat, mai ales în spațiul grecesc și în cel românesc, această sărbătoare. Unii consideră că este o întâmplare faptul de a fi fost înscrisă în calendar chiar în Vinerea Săptămânii Luminate și că această sărbătoare nu are nici o legătură cu Sfintele Paști. Și, totuși, la Dumnezeu nimic nu e întâmplător, mai ales când e vorba despre cele ce se petrec în Biserică. Care ar putea fi tâlcul acestei prezențe în calendarul liturgic, mai ales într-o perioadă atât de specială? Am încercat să sintetizez câteva explicații.

 1. Conform Sfântului Grigorie Palama, „prima dintre toţi oamenii care a primit de la Domnul vestea cea bună a Învierii Domnului a fost, aşa cum era cuvenit şi drept, Născătoarea de Dumnezeu” (v. Sfântul Grigorie Palama, „Scrieri I. Omilii”, Doxologia, Iași, 2022, pp. 241-250). Se cuvenea, așadar, ca prima persoană cinstită după Sfintele Paști printr-un praznic special să fie chiar Fecioara Maria.

 2. Prăznuim pe Maica Domnului în zilele de după Înviere și pentru a ne aduce aminte de felul în care „s-a mutat la Viață ceea ce era Maica Vieții”. Există numeroase similitudini între cele petrecute la Adormirea Maicii Domnului și momentele care au precedat, respectiv au urmat Răstignirii Fiului său. Între ele, se numără și faptul că a treia zi a fost aflat gol mormântul ei. După Învierea Domnului, mutarea la Cer a Fecioarei Maria este considerată o înnoită chezășie și a învierii noastre.

 3. În Evanghelia ce se rostește la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, Domnul spune: „Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2, 19). Prin aceasta vorbește despre Trupul Său ca despre un templu. Dar cuvintele „templul trupului Său” (Ioan 2, 19) mai pot fi interpretate ca referindu-se la trupul Maicii Domnului (ridicat la Cer a treia zi după Adormirea sa). Ea s-a făcut ca un templu în care a primit pe Cel ce a luat fire omenească dintr-însa. De aceea mai este numită și „templu viu” sau „biserică vie”. Iar Sfântul Grigorie Palama spune, comentând intrarea ei în templul la vârsta de trei ani, că „a intrat în sfintele sfintelor cele vremelnice Sfânta sfintelor cea fără sfârşit” (op. cit., p. 656).

 4. Titulatura originală în greacă a sărbătorii – „Izvorul cel de viață primitor” – denotă o și mai strânsă legătură cu praznicul Învierii. În icoana praznicului, Maica Domnului și Pruncul sunt zugrăviți într-un vas baptismal din care curge apă, vas ce sugerează, în același timp, și Potirul euharistic. Ne reamintim că Maica Domnului este considerată și icoană a Bisericii în care intrăm prin Botez și în care ne arătăm ca „mădulare vii” prin împărtășirea cu Sfintele Taine în cadrul Sfintei Liturghii – „jertfa cea nesângeroasă”, actualizarea Jertfei de pe Cruce.

 5. În Canonul de rugăciune al sărbătorii, despre Maica Domnului spunem: „tu ai izvorât pe Cuvântul Cel într-un ipostas” („Penticostar”, EIBMBOR, București, 1999, p. 46). Cei ce cred Învierea, O mărturisesc și O trăiesc. Și devin ei înșiși ca niște izvoare, după cuvântul nemincinos al Mântuitorului: „Cel ce crede în Mine (...), râuri de apă vie vor curge din pântecele lor” (Ioan 7, 38). Cum a luat Trup din „curatele sângiuri” ale Maicii Domnului, așa și în noi Hristos trebuie să Se nască, ca și prin noi să se reverse, ca dintr-un izvor, harul în lume.

 6. Ziua de vineri este a șasea zi a săptămânii. În a șasea zi a fost creat omul (Facerea 1, 26-31). Toată lucrarea Domnului – Întruparea, Răstignirea, Învierea – e una de re-creare sau restaurare a omului, e o vindecare a firii omenești căzute. Și, dacă Hristos devine Adam cel Nou, Maica Domnului devine Eva cea Nouă.

 7. Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii „dă tonul” celorlalte momente liturgice importante (duminici) de până la Cincizecime. Faptul că după Sfintele Paști avem o primă sărbătoare a tămăduirii ne ajută să înțelegem că toate duminicile de până la Cincizecime trebuie privite în cheie terapeutică. O vindecare totală, pe multiple paliere.

 8. Această prăznuire din Vinerea Săptămânii Luminate este sărbătoarea mariologică, prin excelență, a Penticostarului. O demonstrează cu argumente convingătoare Părintele Daniel Duca, în lucrarea sa de doctorat susținută anul trecut (2022) la Iași, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Viorel Sava: „Praznicul Izvorul Tămăduirii în spiritualitatea liturgică răsăriteană – prezentare istorică și analiză liturgică și teologică”. Pe scurt, ea este o prăznuire mariologică pascală situată în apropierea marelui praznic al Învierii, așa cum în perioada Octoihului este Soborul Maicii Domnului, rânduit a doua zi după Nașterea Domnului (Crăciunul), iar în perioada Triodului este Denia Acatistului din săptămâna a cincea a Postului Mare.


Minunea vindecării împăratului Leon cel Înțelept, aflat pe patul de moarte

În vremea în care a împărăţit, Leon cel prea Înţelept avea o soţie îmbunătăţită foarte şi sfântă, numele ei fiind Teofana, care s-a sfinţit mai de pe urmă pentru faptele ei cele bune, după cum se vede în Sinaxar, în 16 zile ale lui decembrie.

Deci mai înainte de a se săvârşi Sfânta Teofana, a venit mare boală împăratului, şi durere nevindecată, care se zice piatră, că se nasc oarecare pietre înăuntru în mădularul cel ascuns, şi astupă drumul udului, şi nu poate să iasă udul, pentru care pricină mulţi au murit. Aşadar, chinuindu-se Leon, s-au adunat toţi doctorii şi nu puteau să-l vindece. În săptămâna zisă a brânzei l-au strâns durerile atât, încât au hotărât doctorii cum că moare, şi au pregătit cheltuielile morţii.

Atunci, fericita împărăteasă văzând că nici un doctor pământesc nu putea să-l vindece, a alergat la Cel Ceresc. A intrat în cămara cea împărătească, şi căzând înaintea Sfintei Icoane a Maicii lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu lacrimi fierbinţi se ruga ca să-i dăruiască puţină viaţă bărbatului ei, până ce ar veni în vârstă Constantin, fiul lor, ca să nu se primejduiască împărăţia. Făcând rugăciune, dar, împărăteasa cetăţii şi rugând pe Stăpâna cerului şi a tot pământul, a auzit un glas nevăzut zicând: „Nu te întrista, Teofano, că astăzi vine buruiana cea vindecătoare, ca să vindece pe bărbatul tău”.

Aceasta auzind Sfânta, s-a bucurat foarte şi, alergând către cel bolnav, îl văzu cum că era în ceasul cel mai de pe urmă, ca să-şi dea sufletul, şi doctorii au făcut sfat ca să-l spintece. Iar ea le-a zis lor că degrabă vine alt doctor ca să-l vindece, şi după multe ceasuri, când socotea cum că de tot a murit, văd că vine degrabă o călugăriţă, Agati cu numele, care era în Biserică, şi ţinând Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu cea din Hrisopighi un vas cu apă din acea vindecătoare, a zis acestea către împărăteasă: „Astăzi când m-am sculat de dimineaţă şi împodobeam biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, am auzit un glas, zicându-mi: «Agati, ia degrabă puţină apă din izvorul meu, ca să duci împăratului să o bea, ca să se vindece şi el şi să înceteze şi durerea Teofanei iubitei mele, care cu lacrimi strigă către mine»”. Deci i-a dat împărăteasa apa celui bolnav şi îndată, o! grabnică izbăvire!, cum a băut-o, s-a vindecat desăvârşit, şi atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nici o boală.

Minunea aceasta a înspăimântat pe toţi, iar împăratul a poruncit de au făcut un praznic de veselie întru aducerea aminte a acestei faceri de bine şi mulţumire a Preaslăvitei Stăpânei noastre şi a Celui ce S-a născut din ea negrăit, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.


În concluzie, indiferent ce ar spune cei ce minimalizează această sărbătoare – reducând-o la aspectul său istoric sau liturgic-pragmatic – nimeni nu poate despărți pe Domnul Învierii de Maica Sa.

Părintele Justin Pârvu: Schimbarea datei Învierii este ”o odraslă a ecumenismului”

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Părintele Iustin Pârvu

Aceasta este o odraslă a ecumenismului

Eu eram ca și dumneavoastră, de 15-20 de ani, când am auzit despre ecumenism. Măi, ce-o fi cu toate acestea? Și am văzut că se discută de ani și ani să determinăm Sfintele Paști ale Învierii să fie o singură dată și pentru Răsărit și pentru Apus, dar nu s-a ajuns la o concluzie, la niciun rezultat. Și atunci dacă de atâta amar de vreme nu s-a făcut nimic, cum să mai cred în oameni? Și atunci spune Psalmistul: „Nu nădăjdui spre boieri, spre fiii oamenilor întru care nu este mântuire”. Aceasta este o odraslă a ecumenismului

De aceea, poporul nostru s-a fixat pe această frumusețe proprie a lui, pe rezistența și de nevoințele lui. Dacă urcăm astăzi, de pildă, muntele acela de suferință al Golgotei, el este determinat numai pentru că suntem ortodocși. Am ajuns la starea aceasta financiară, am ajuns la părăsirea vetrelor noastre românești, am lăsat părinți, mamă, copii și ne-am dus servitori prin Germania, prin Franța, Canada și în toată lumea, am împânzit lumea de români. Oare nu cumva este aici un scop? Nu cumva purtăm noi o cruce că suntem ortodocși? Da, sunt sigur că dacă am fi protestanți sau romano-catolici sau greco-catolici, ar fi alta soarta noastră financiară. Dar românul nu și-a vândut conștiința pe bani sau pe confesiuni. A rămas în crezul lui: „Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat”. Această haină a Ortodoxiei în care este îmbrăcat neamul nostru ne duce pe noi departe în istorie și astfel ne înfrățim cu tot trecutul, așa frumos al strămoșului nostru Ștefan cel Mare, Petru Rareș, sau Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, unde este cu adevărat rădăcina noastră.

Mâna sf. Ioan Damaschin

Dacă vă puteți dumneavoastră imagina, n-am știut în vreo doi ani când sunt Paștile, sărbătorile creștinătății. N-am știut. Când urcam la o scurtă plimbare scările de la etaj, și la etajul 1, mă uit în dreapta. N-aveai voie să privești. Numai capul în pământ, mâinile la spate și să mergi așa orbește. Mă uit în dreapta, așa, trag cu ochiul și văd pe masa caraliului care își lua gustarea, ouă roșii. M-am dus în celulă și repede de bucurie: „Măi, să știi că au fost Paștile, măi.” „Dar de unde știi treaba asta?”. „Uite caraliul mânca ouă roșii”. Și numai așa am știut că sunt Paștile. După aceea, însă, ne-am organizat în așa manieră și la datele calendarului, după «mâna Sfântului Ioan Damaschin»”.

Da, știu. Palma lui Damaschin.

Așa. Încât făceam numai exerciții.

Da. Știam când e Paștele în orice an.

În orice an. Și când a fost. Și când va urma. Și nu mai era nicio grijă cu trecutul sărbătorilor, că dacă știai Paștile le aveai pe celelalte toate la îndemână.

Paștile în fiecare sfântă Liturghie

Să știți că Învierea Domnului nu este sărbătorită numai în ziua de Paști, sau în cele trei zile de Paști. Săptămânile noastre încep cu ziua Învierii Domnului, care este Duminica. De aceea, trebuie să fim foarte atenți noi, creștinii, să avem în vedere să venim la biserică duminicile și de sărbători.


Extras din cartea: Ne vorbește Părintele Justin, vol IV - Atitudini: Părintele Justin Pârvu despre Paștele ortodox și schimbarea datei Paștelui

Mitropolitul Longhin de la Bănceni solicită eliberarea activistei pentru drepturile omului Victoria Kokhanovska →

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Mitropolitul Longhin de la Bănceni

Mitropolitul Longhin de la Bănceni a cerut eliberarea imediată a Victoriei Kokhanovska, care fusese răpită de poliție.

Mitropolitul Longhin (Jar) de la Bănceni - UOC - starețul Mănăstirii Bănceni, a cerut eliberarea activistei pentru drepturile omului Victoria Kokhanovska.

Acest lucru se relatează pe pagina Mănăstirii Bancheni din Instagram .

Să ne amintim că Victoria Kokhanovska a fost răpită din Lavra Peșterilor din Kiev, chiar în timpul unei transmisiuni în direct pe pagina ei de Facebook, unde milita pentru protecția mănăstirii.

După cum a raportat UOJ, răpitorii Victoriei Kokhanovska s-au dovedit a fi ofițeri de poliție, care au dus-o pe activista pentru drepturile omului la Departamentul de Investigații al Direcției de Poliție Pechersk din Kiev.

Avocatul Lavrei Peșterilor din Kiev, protopopul Nikita Chekman, a adăugat că Victoria Kokhanovska a fost reținută pentru huliganism.


Sursa: https://spzh.news/en/news/73346-metropolitan-longin-calls-to-release-human-rights-activist-kokhanovska

Activista pentru drepturile omului Victoria Kokhanovska a fost răpită în timpul unei transmisiuni în direct pe 19.04.23

- Posted in Lupta cea bună by

Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=OcT9tokJaz8


Viktoriya Kokhanovska

Conform Union of Orthodox Journalists - UOJ, la data de 9 aprilie 2023, oamenii legii au luat-o pe Viktoriya Kokhanovska pentru interogatoriu direct din Lavra Kiev-Pechersk.

Activista pentru drepturile omului Viktoriya Kokhanovska dusă la SBU - Serviciul de Securitate din Ucraina - pentru audiere / interogatoriu

Victoriya Kokhanovska a primit o citație să se prezinte la audiere la SBU, unde a fost dusă direct din Lavră, însoțită de un polițist.

Avocata Viktoriya Kokhanovska, care se află la mănăstire în fiecare zi de când a început să susțină Lavra, a primit o citație pentru audiere de către SBU pe 7 aprilie.

După cum i-a spus Viktoria unui corespondent UOJ, citația spune doar că este martoră în dosar, dar nu se știe care este cazul, citația dă doar numărul cauzei – toate detaliile sunt clasificate din cauza regimului de război.

Sursa: https://spzh.news/en/news/73140-human-rights-activist-viktoriya-kokhanovska-taken-to-sbu-for-questioning


Actualizare

Viktoria Kokhanovska, plasată sub arest la domiciliu non-stop.

Activista pentru drepturile omului Viktoria Kokhanovska va trebui să poarte o brățară electronică.

Sursa informației: https://spzh.news/en/news/73392-viktoria-kokhanovska-placed-under-round-the-clock-house-arrest


Un comentariu:

elena Medina @ youtube: Să ne rugăm pentru Victoria, are nevoie de rugăciune acum. Cea mai puternică rugăciune pentru persoanele aflate în primejdie este Psalmul 90 - este nevoie ca fiecare credincios să se roage pentru protecția acelei persoane (n.n. Victoria Kokhanovska).

Psalmul 90:

O cântare de laudă a lui David

 1. Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui.
 2. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul».
 3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător.
 4. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
 5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
 7. Cădea‑vor dinspre latura ta o mie și zece mii de‑a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 8. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea.
 9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L‑ai pus scăpare ție.
 10. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău.
 11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
 12. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
 13. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur.
 14. «Că spre Mine a nădăjduit și‑l voi izbăvi pe el», zice Domnul; «îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu.
 15. Striga‑va către Mine și‑l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz și‑l voi scoate pe el și‑l voi slăvi.
 16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și‑i voi arăta lui mântuirea Mea».

Deputat Mihai Lască - declaratie politică: “Orașele de 15 minute - amenințarea PLX 47/2023”

- Posted in Politică și Guvernare by

În urma cu o săptămâna, pe ordinea de zi din Camera Deputaților s-a aflat proiectul de lege PLX-47/2023 - legea mobilității urbane durabile, sau mai corect spus “orașele de 15 minute”, unul din obiectivele globaliștilor pentru implementarea “agendei 2030”.

Proiectul a trecut de Senat fără nici un fel de emoții, fiind votat de toți colegii de la PNL, PSD, USR, iar AUR s-a abținut de la vot.

Deputat Mihai Lască

Legea nu doar că încalcă drepturi fundamentale precum dreptul la liberă circulație, dar creează cadrul perfect pentru implementarea “orașelor de 15 minute”, a țarcurilor moderne, a lagărelor digitale, așa cum se menționează chiar în expunerea de motive.

În spatele unor termeni precum „mobilitatea cu emisii zero în transportul rutier", “comunități sustenabile”, “orașe incluzive, sigure și reziliente”, sau “soluții digitale și ecologice de transport” se ascund restricții de circulație, descurajarea deținerii unui autoturism propriu, eliminarea mașinilor cu motoare clasice și înlocuirea lor cu mașinile electrice.

Astfel se încearcă instaurarea controlului total asupra modului în care ne deplasăm în orașe, dar și asupra spațiului de locuit și al numărului de rezidenți la hectar pentru obținerea aglomerărilor urbane. Toate acestea sunt obiective asumate prin PNRR, mărul otrăvit care ne este servit de guvern ca singură șansă pentru redresarea României.

Pentru cele 29 de miliarde de euro care ar trebui să ajungă în România prin PNRR, dintre care jumătate sunt împrumuturi, ne pierdem independența energetică, alimentară, suveranitatea și acum vor să ne oblige să acceptăm și sclavia modernă mascată în utopia “orașelor de 15 minute”. În timp ce românul de rând traiește din ce în ce mai prost și România este vândută pentru a îndeplini jaloane PNRR, datoria externă a depășit 150 de miliarde de euro.

Unde s-au dus acești bani?

Printre altele în achiziția de echipamente inutile și de seruri ucigașe în tipul falsei pandemii, în proiecte de asistență adresate Ucrainei, în achiziții de echipamente militare de mâna a treia plătite în avans “partenerului nostru strategic” SUA și nu în ultimul rând în contribuția anuală la bugetul Uniunii Europene care a ajuns în 2022 la 2.4 miliarde de euro.

Momentan legea “orașelor de 15 minute” a fost retrimisă la comisii, însă în curând va fi repusă pe ordinea de zi pentru vot, aici în Camera Deputatilor - cameră decizională.

Aceasta lege care la prima vedere nu pare aplicabilă în acest moment creează contextul necesar pentru instaurarea sclaviei moderne si a controlului total dorit de elitele psihopate care conduc lumea din umbră.

Dragi români,

Pentru a putea opri acest tăvălug de acțiuni anti-romănești și anti-umane este nevoie în primul rând să ne trezim și să înlăturăm trădătorii de la conducerea statului.

Doar treziți și uniți putem reclădi România ca stat prosper, demn și suveran.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Deputat Mihai Lască, reprezentant al Partidului PPR - Patrioții Poporului Român

Minune la Hangu-Neamț: a curs mir din Icoana Maicii Domnului de la biserica din Buhalnița

- Posted in Taine și Minuni by

Pe 19 martie, din icoana Maicii Domnului de la biserica din satul Buhalnița, comuna Hangu, judetul Neamt, a început să curgă mir. Era spre lăsarea serii și cu tot cu preotul paroh, Cristian Dăscălescu, erau 9 oameni care au văzut fenomenul destul de des întâlnit în ultima vreme, dar rămas deocamdată inexplicabil din punct de vedere științific.

Minune la Hangu-Neamț: a curs mir din Icoana Maicii Domnului de la biserica din Buhalnița

Conform preotului, mireasma putea fi simțită puternic și în afara bisericii, timp de câteva zile, deși icoana a rămas la interior. ”S-a întâmplat pe 19 și pe 20 martie. Este adevărat, dar asta s-a întâmplat și a încetat pe 20 martie, la pomenirea unor sfinți. Am anunțat atunci la Mitropolie, chiar s-a întâmplat asta. Cam 24 de ore a durat. Pe data de 19, noi am văzut undeva pe vremea vecerniei, spre seară. Un copil a observat și a anunțat. Mirosea foarte puternic. Foarte puternic și un miros deosebit. Mireasma aceea de mir a ținut câteva zile și s-a simțit și în afara bisericii. În incintă, în parcare, peste tot. Exact ca atunci când sunt copacii înfloriți și când adie vântul, vine mireasma aceea.

A fost un fenomen deosebit. A curs mir și din partea de lemn a icoanei, dar și prin ferecătura de argint, adică prin mâinile Maicii Domnului. Era o substanță care părea uleioasă, dar nu era uleioasă. Curgea și din metal, dar în special din ochi. Cu tot cu copilul care a văzut, eram în total nouă oameni când a îneput să izvorască mir. De la Mitropolie ni s-a spus să facem de îndată slujba Maicii Domnului și după ce am început, atunci a început să izvorască și mai mult. Pe de o parte a fost înfricoșător, dar pe de altă parte a fost minunat. Biserica este monument istoric, icoana este foarte veche, dar din câte știu eu, așa ceva nu s-a mai întâmplat aici la noi. Nu se știe exact cât de veche este icoana, dar cred că e de prin anul 1700, cam așa. S-a păstrat mirosul și acum. Miroase și rama de stejar. A curs forte mult și din ramă”, a declarat pentru tvmneamt, preotul Cristian Dăscălescu, parohul de la Buhalnița.

A doua zi, pe 20 martie, pentru că prin intermediul internetului au început să circule imaginile de la Buhalnița, la biserica din sat au ajuns peste 200 de oameni, pentru a vedea minunea cu ochii lor.


Sursa: https://tvmneamt.ro/minune-la-hangu-neamt-video-a-curs-mir-din-icoana-maicii-domnului-de-la-biserica-din-buhalnita/

Mănăstirea Frăsinei - plânge Maica Domnului și însuși Domnul Nostru Iisus Hristos

- Posted in Icoane și Artă Bizantină by

Mănăstirea Frăsinei - plânge Maica Domnului și însuși Domnul Nostru Iisus Hristos

Acum la mănăstirea Frăsinei: Plâng Maica Domnului și însuși Domnul Nostru Iisus Hristos - au mai plâns icoane, dar sa plângă amândoi este pentru prima oară.

Arhimandritul Sofronie Saharov: Rugăciunea este o lucrare nesfârşită, mai presus decât orice artă sau ştiinţă.

- Posted in Uncategorized by

enter image description here

Arhimandritul Sofronie, Despre rugăciune, Editura Publistar, București, 2002, p. 5

Pământul strămoşesc - 15 aprilie 1928: A înviat Hristos - aşa va învia şi dreptatea neamului românesc.

A înviat Hristos. Aşa va învia şi dreptatea neamului românesc. Dar pentru aceasta se cere ca fii de ai lui să bată drumul pe care a mers Iisus; să li se pună pe cap coroană de spini, să urce Golgota în genunchi, cu crucea în spate, şi să se lase răstigniţi!… legionari, fiţi voi copiii aceştia

Sfântul Ioan Gură de Aur: Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul!

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur: Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul!

În anul 1101 s-a întâmplat ca Lumina Sfântă să nu se coboare din Cer, a fost atunci când clerul grec (ortodox) și cel latin (catolic) au participat împreună la ritualul Luminii Sfinte … →

- Posted in Istoria Bisericii by

Abia după ce ortodocșii s-au rugat în lipsa latinilor (catolicilor), care au părăsit Sfânta Biserică, a apărut și Lumina Dumnezeiască.

enter image description here

În anul 1580, în timpul Patriarhului Sofronie al Ierusalimului, Lumina Sfântă a ieșit printr-un stâlp de piatră (vizibil și astăzi lângă ușa sfântului lăcaș).

Motivul pare să fi fost faptul ca armenii au ocupat atunci Sfânta Biserică, în timp ce ortodocșii au fost nevoiți să rămână afară. În timpul rugăciunii ortodocșilor de afară, coloana s-a despicat cu putere și Lumina Sfântă a ieșit prin ea.

Ca urmare a acestui miracol dumnezeiesc, unul dintre paznicii mahomedani (islamiști) ai Sfântului Mormânt, șocat, a renunțat la religia sa și s-a convertit la credința cea adevărată, la Sfânta lui Dumnezeu Ortodoxie.

Pogorârea Sfintei Lumini este o minune dumnezeiască necuprinsă de mintea noastră, care are loc în fiecare an, în Sâmbăta Mare. Una dintre cele mai vechi atestări documentare este apariția Luminii după cucerirea Ierusalimului de către perși, din anul 617 d.Hr.

Dar cine va citi istoria și mărturiile minunate pe care le avem la dispoziție? Jurnaliștii și arogantele celebrități, care s-au jertfit pe altarul progresului, servit de tatăl minciunii, și care tremură încă cu o cârpă încărcată cu microbi pe bot, crezând că în laptele de soia este sensul vieții, în timp ce denigrează Biserica? Nu vă mai descurajați pentru că nu se lasă Domnul Dumnezeu batjocorit de toți acești jalnici progresiști. Caractere de doi bani, demonizați, care urlă ca niște imbecili că nu mai au nevoie de preoți și de Biserică, în timp ce tremură optimiști cu un buletin de vot în mână…

Ei sunt cei care își petrec viața printre "episoade psihotice" mimând fericirea. Astăzi toți, agnosticii, ateii și înțelepții de doi bani, vor să vă convingă să vă rupeți de Adevăr și de Credința mântuitoare. Desigur, cei slabi în pricepere și cunoaștere vor fi ușor de prostit.

Nu sunt mulțumiți cu nebunia și moartea lor duhovnicească, vor să vă convingă și pe voi că este bună. Ei o numesc progres! În fața unor astfel de oameni, dacă îi putem numi oameni, mărturia voastră trebuie să fie fermă și lipsită de compromis.

Dar nimeni nu trăiește o veșnicie și, din fericire, vine momentul în care fiecare dintre noi va fi pus în fața morții. Pe patul morții, în mizeria neputinței, toți acești jalnici inconștienți vor cere cu disperare un preot ortodox ca să-i dezlege.

Cei care astăzi luptă împotriva Bisericii și împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos vor fi cei care în viitorul nu foarte îndepărtat vor cere cu mare disperare și umilință milă și îndurare, dar nu o vor mai găsi, în timp ce toate glumele și aroganțele lor pline de autosuficiență și răutate se vor transforma în lacrimi amare și groază.

Ambasadorul Creștin Ortodox


Sursa: https://www.facebook.com/citestebibliaortodoxa/posts/pfbid0LBsuKHHCMAT1sbXCwov41Qy47R4Dk3WiitFTscoZXJsZHZqTMdZTv3XHRtoGt2thl

''Hristos a inviat'', in principalele limbi vorbite pe glob →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Cateva miliarde de pământeni, la mijloc de aprilie, de la Înviere până la Înălțare, se salută evlavios cu "Hristos a Înviat!" și răspund cu "Adevărat a înviat!", o mărturisire de suflet a credinței biblice în viața de după moarte.

Hristos a Înviat!

Acest salut liturgic își are sorgintea în cântările de la Paște și în mărturisirea îngerilor, a femeilor mironosițe și a apostolilor unii către alții, după arătările Mântuitorului după Înviere.

Iar răspunsul "Adevărat a înviat!" este tot biblic: celor doi ucenici carora li s-a arătat Domnul în drumul spre Emaus, apostolii din Ierusalim le confirmă "cu adevarat Domnul a înviat".

Iată și cum sună magicele cuvinte cu tenta divină pe meridianele lumii, după limba utilizată:

 • Albaneză: Krishti u ngjall! Vertet u ngjall!
 • Afrikaans: Kristus er het opgestaan! Hom het waarlik opgestaan!
 • Arabă: Al-Masih-Qam! Hakkan Qam!
 • Bulgară: Christos Vozkrese! Voistina Vozkrese!
 • Cehă: Kristus Vstal A Mrtvych! Opravdi Vstoupil!
 • Chineză: Jidu fuhuo le! Ta queshi fuhuo le!
 • Coreeană: Kristo Gesso! Buhar ha Shao Ny!
 • Daneză: Kristus er opstandeu! Sandelig Han er Opstandeu!
 • Engleză: Christ is Riseu! Indeed, He is Risen!
 • Franceză: Le Crist est ressuscite! Vraiment Il est ressuscite!
 • Germană: Christus ist auferstanden!
 • Greacă: Christos Anesti! Aleithos Anesti!
 • Hindi: Kristo' pastitaha! Satvaru Upastitaha!
 • Indoneziană: Kristus t'Elah Bangkit! Benar dia telah Bangkit!
 • Italiană: Cristo e risorto! E veramente risorto!
 • Islandeză: Kristus er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!
 • Japoneză: Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!
 • Maghiară: Krisztus feltmadt! Valoban feltmadt!
 • Olandeză: Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!
 • Poloneză: Chrystus Zmatwy chwstal Zaprawde Z martwychwstal!
 • Portugheză: Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!
 • Rusă: Khristos Voskrese! Voistinu Voskrese!
 • Spaniolă: Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!
 • Suedeză: Kristus ar uppstanden! Ja, Han ar verkligen uppstaden!
 • Turcă: Hristos diril - Di! Hakikaten diril - Di!

Predica Mitropolitului Longhin la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos - 16.04.2023

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Predica Mitropolitului Longhin la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos - 16.04.2023


Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=QM6UHDTgE58

Cum arată Domnul nostru Iisus Hristos - Portretul unui contemporan

- Posted in Istoria Bisericii by

Domnul nostru Iisus Hristos

Această descriere a fost făcută de contemporanul Său, Publius Lentulus, predecesorul lui Pontius Pilatus în funcția de procurator al Iudeei (26 – 36 d. Chr.) care, în această funcție, era obligat să trimită rapoarte Senatului din Roma despre cele mai importante evenimente din zona aflată sub autoritatea sa, scrie Frăția Ortodoxă. Iată ce spunea acesta despre Domnul nostru Iisus Hristos:

„Este un bărbat cu o înfățișare nobilă și trăsături atît de frumoase și care exprimă atîta maiestuozitate, încît oricine Îl vede nu poate să nu Îl admire. Are părul de culoarea castanei coapte, iar de la nivelul urechilor pînă la umeri culoarea devine cea a pămîntului, doar că foarte strălucitoare. Îl poartă despărțit de la mijlocul frunții, însă după obiceiul nazarieneilor.

Fruntea dreaptă și senină, chipul fără urmă de riduri sau pete, cu o ușoară nuanță de bronz. Nările și buzele fără cusur. Barba la fel de deasă ca și părul, nu prea lungă și despărțită la mijloc. Ochii Săi serioși te înfioară. Sînt ca razele soarelui, iar strălucirea lor nu îți permite să I te uiți drept în față.

Cînd rostește vorbe de dojană, te înspăimîntă; plînge cînd trebuie să mustre. Atrage iubirea oamenilor și are o voioșie demnă. Se spune că nu a fost văzut rîzînd, însă a fost văzut plîngînd. Are brațe și mîini deosebit de frumoase. Este fermecător cînd poartă o conversație, însă vorbește puțin; iar cînd vorbește, o face cu deosebită modestie. Oriunde Își face apariția, este de departe cel mai frumos bărbat pe care l-a văzut sau și-l poate imagina cineva; îi seamănă mamei Sale, cea mai frumoasă ființă din această regiune.

În ceea ce privește cultura Sa, uimește întreg Ierusalimul. Deși nu a studiat niciodată, cunoaște toate domeniile științei. Poartă sandale și umblă cu capul descoperit. Mulți rîd cînd Îl văd, se tem, însă, și tremură în prezența Lui sau cînd le vorbește.

Se spune că nu s-a mai pomenit un asemenea bărbat în zona asta. Într-adevăr, din cîte mi-au spus evreii, nimeni nu a mai auzit asemenea învățătură înaltă cum o predică acest Hristos, și mulți iudei cred în El și în natura Sa divină, pe cînd alții au venit la mine să Îl reclame ca pe cineva care S-a împotrivit Maiestății Voastre.

Este un fapt cunoscut de toți că nu a făcut niciodată vreun rău, că, dimpotrivă, înfăptuiește numai lucruri bune. Toți cei care Îl cunosc și care au avut de-a face cu El spun că au avut parte numai de lucruri bune și de sănătate din partea Lui".

 


 

Page 32 of 45

Mărturisirea Ortodoxă

SACCSIV - Blog Ortodox

Ortodoxia Catholica

OrtodoxINFO - pentru o DREAPTĂ informare