ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

📖 Arhimandrit Haralambie D. Vasilopoulos — Ecumenismul fără mască

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Ecumenismul este unul dintre dușmanii de moarte ai Ortodoxiei și ai Adevărului. Ecumenismul încearcă concretizarea unei uniri forțate exterioare a Ortodoxiei cu papismul și confesiunile protestante ale sectanților.

La această unire mincinoasă și diabolică suntem chemați să lepădăm credința cea adevărată, credința pentru care au murit nenumărați Sfinți în frunte cu Iisus Hristos, și să acceptăm nebunia diabolică, “supremația” și “infailibilitatea” papei.

Ni se cere să acceptăm “erezia ereziilor” după cum a zis cinstitul dogmatist sârb, Arhimandritul Justin Popovici. Însă aceste două erezii ale papismului, supremația și infailibilitatea deformează grav dogma adevăratei Biserici, de vreme ce papa se propovăduiește pe sine drept singura voce infailibilă… Mișcarea ecumenistă ne cheamă să călcăm în picioare toate hotărârile și dogmele sinoadelor. Vor să spună că Sfinții Părinți au greșit și că trebuie să schimbăm lucrurile. Vor să ne lepădăm pe această cale de titanii Ortodoxiei lui Iisus Hristos:

Sfântul Marcu Evghenikos, și toți marii apărătorii ai Ortodoxiei, Marele Fotie, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nectarie făcătorul de minuni și mulți alții, care s-au luptat împotriva papismului și ereziilor, apărând Ortodoxia cu orice preț.

Ne cheamă diavolul cel căzut la aceste fapte cumplite în zilele noastre din păcate chiar și prin Patriarhul Ecumenic cu teologii moderniști. Ecumeniștii “ortodocși” disprețuiesc ortodoxia și toate hotărârile Sfinților Părinți.

Unirea satanică la care ne cheamă ecumeniștii cu falsă amabilitate, curtoazie și rugăciuni comune este cu neputință, fiindcă pentru Ortodoxie ar însemna trădarea adevărului și a credinței.

Și totuși, aceștia insistă în inconștiența lor și ne tot cheamă în numele “iubirii”. Și-au concentrat pe “iubire” toate forțele de care dispun. “Iubirea primează!” - ne spun ei. Fac mare vâlvă în jurul unui “dialog al dragostei” la care credința și dogma ortodoxă este dată la o parte cu desăvârșire.

Noi, creștinii ortodocși le reamintim: “Iubire, da! Dar nu există Iubire fără Adevăr!” Mai întâi Adevărul și apoi dragostea! Pentru că dragoste fără Adevăr nu se poate. Dar ei nu se pocăiesc! Susținătorii ecumenismului vor să ne corupă și să ne înghită așa ca lupul din fabula lui Esop.

Se cuvine să amintim fabula lui Esop pentru ca cititorul să înțeleagă ce fel de “dragoste” au ecumeniștii: “Se spune că lupul îmbătrânise și nu mai putea alerga ca să prindă mielul și să-l mănânce. De aceea a schimbat tactica și zise către nevinovatul miel:

 • De ce, bunul meu mieluț, să trăim depărtați și despărțiți?! Se cade să uităm cele vechi! Vino încoace să trăim de-acuma în dragoste și frăție și să fim una.

 • De bună seamă, îi răspunse mielul. Dacă vin lângă tine, negreșit vom fi una, fiindcă tu ai să mă mănânci! Într-adevăr, am să fiu în burta ta și atunci n-o să mai fim doi, ci una!”

Glasul Sfinților și Martirilor Ortodocși, 📖 "Ecumenismul fără mască"

Arhimandrit Haralambie D. Vasilopulos — Ecumenismul fără mască

Nu! Ne spune ecumenismul. Nu sunteţi voi cei care deţineţi adevărul, pentru că el este fragmentat. Părţi din adevăr se găsesc pretutindeni. Trebuie să căutăm în toate mărturisirile de credinţă şi în toate religiile pentru a le găsi. Apoi putem să le punem în discuţie, în aşa fel încât din toate aceste fragmente să construim – auzi îndrăzneală – o nouă Biserică şi o nouă religie. Suntem chemaţi, aşadar, ca să devenim parteneri de discuţie în ceea ce priveşte credinţa.

Trebuie să acceptăm, altfel spus, şi noi creştinii ortodocşi că nu posedăm în totalitate adevărul, că suntem şi noi înşelaţi în credinţa noastră. Cu alte cuvinte, trebuie să negăm credinţa pe care ne-a predat-o Domnul nostru Iisus Hristos prin Apostoli şi Părinţii Bisericii şi să începem să ne tocmim şi să tratăm cu ereticii.

Cei care au plecat din Biserica Lui Hristos şi au căzut în erezie şi înşelare ne cheamă să devenim parteneri de discuţii, ca unii fără de minte, asupra adevărurilor noastre de credinţă şi să lepădăm credinţa noastră în Biserica şi în Trupul Tainic al Domnului Hristos. Aceştia sunt exact ca vulpea din fabula lui Esop, care odată rămasă fără coadă, a început să le convingă pe celelalte animale că dacă îşi vor tăia şi ele coada vor fi mai frumoase.

Recomandările pe care ecumeniştii ni le fac, după cum scrie mitropolitul Florinei, Augustin, amintesc de cele ale oamenilor stricaţi, care sub pretextul unei mai mari comunicări cu cei din jur, îl sfătuiesc pe soţul fidel să cedeze şi el puţin la regulile ţinute cu stricteţe până atunci. Să înceapă să «se deschidă puţin şi în afară», însoţindu-se cu detaşare şi voie bună cu toţi cu care are ocazia, chiar şi cu cei mai desfrânaţi, dacă asta presupune mai multă comunicare.

Dacă soţul rămas fidel până atunci va pleca urechile la astfel de poveţe venite de la desfrânaţi, va înceta peste puţin timp să mai dea dovadă de credincioşie, întrând şi el în rândul adulterilor.

Acest lucru, din păcate, este gata să se întâmple şi cu ortodoxia, dacă va face imprudenţa nebunească să asculte de sfatul ecumenismului, în a-şi deschide porţile şi în a începe fără nicio reţinere să aibă relaţii cu ereticii şi necredincioşii.

Arhim. Haralambie D. Vasilopulos, 📖 "Ecumenismul fără mască"

✝️ Rugăciune către Sfântul Antonie cel Mare

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Râvnitor lui Ilie cu obiceiurile asemă­­­­nân­du-te, Bo­tezătorului cu drepte cărări urmând, Pă­rin­te Antonie, pustiului te-ai făcut locuitor și lumea ai întărit-o cu rugă­ciunile tale. Pentru aceasta roagă-te lui Hristos Dum­ne­zeu să mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Antonie cel Mare

"Bunule Părinte Antonie, cel ce durerile şi păcatele noastre le cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava şi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit şi spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ţi-o aducem. O, slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul văduvelor, sprijinitorul orfanilor, vino cu obişnuita Ta îndurare în ajutorul nostru prin rugăciunile Tale către Dumnezeu, ca să fim mângâiaţi în nevoi, ca să fim apăraţi de primejdii, de ispite şi de păcate. Tu, cel ce ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire a Marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului, fă şi din pustiul sufletului nostru, ars de necredinţă şi ros de patimi, loc plăcut Ţie, în care să se sălăşluiască virtutea, prin Tine să se mărească numele Tău cel sfânt, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin."

🛐 Schismaticii binecuvântează apa cu simbolul tridentului ucrainean

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Falșii preoți a Bisericii Ortodoxe din Ucraina - cea necanonică și eretică -

binecuvântează apa cu lumânări în forma simbolului național ucrainean.

Acest mod de a "sfinți" aghiazma este o inovație care nu are nimic de-a face cu Tradiția Bisericii!

Acest lucru nu a existat niciodată în practica bisericii, este prima dată când fac așa ceva.

Acest lucru este împotriva tradiției bisericești și a Sfintei Scripturi.

Au înlocuit crucea cu propriile simboluri.


✝️ Vama a 19-a – a ereziei

După aceasta am ajuns la vama ereziei, unde se cercetează falsele raţionamente asupra adevăratei Credinţe Ortodoxe, lepădarea de dreapta Credinţă Ortodoxă, hulirea, blasfemia… Acolo se întreabă gândurile nedrepte şi socotelile strâmbe faţă de Credinţa Creştinească, depărtările de drept măritoarea mărturisire a adevăratei credinţe, neîndeplinirea făgăduinţelor şi îndatoririlor creştineşti, îndoirea în credinţa, hulele asupra Sfinţeniei şi altele asemenea acestora. În vremea minuţioaselor cercetări, pe care mi le făceau arapii infernali ai acestei vămi, mi-au apărut în minte luminoasele hotărâri Divine, însoţite de sfaturile apostoleşti şi părinteşti din Dumnezeieştile Scripturi şi din cărţile Bisericeşti: „Păziţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi îmbrăcaţi în piei de oi; iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După faptele lor îi veţi cunoaşte”. „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu mă primiţi pe Mine. De va veni altul (Antihrist) în numele său, pe acele îl veţi primi”. „Mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva cu vicleşugul său, aşa să se strice şi înţelegerile voastre de la credinţa în Hristos. Că de ar propovădui cel ce vine, pe un alt Iisus, pe care n-am propovăduit, sau de aţi lua alt duh, care n-aţi luat, sau altă Evanghelie, care n-aţi primit, bine l-aţi suferi (MT 7,15; Ioan 5,43; 2 Cor. 11,3-4).Dar acea vamă am trecut-o fără ispitire, pentru că în viaţă având şi păzind dreapta Credinţă, nu m-am aflat vinovată. Şi aşa de acolo am mers înainte, apropiindu-ne de porţile cereşti.

— Vămile Sfintei Teodora, vama 19.


❓Constantin Costescu @ FB - întrebare întrebătoare →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

WEF DAVOS

Observăm că întâlnirea sataniștilor globaliști de la Davos are loc în paralel cu săptămâna de spurcăciune ecumenistă. Se poate rezuma că ecumeniștii se roagă și pentru reușita planurilor satanist-globaliste?!? — Sursa: @Constantin Costescu

✝️ Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ / Despre înșelătoria așa zisei “ridicări” a anatemei din anul 1054 în anul 1965

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ

Anatema din 1054 și-a demonstrat validitatea întrucât a protejat Ortodoxia de eresurile occidentale care în răstimpul ultimei mii de ani au devorat și distrus creștinismul occidental după cum se vede în prezent.

Atât timp cât anatema a fost corect aplicată, aceasta nu poate fi ridicată întrucât a certificat o realitate de fapt accentuată milenar, iar ridicarea ei ar însemna că aplicarea n-ar fi fost corectă, ceea ce este contrazis flagrant de realitatea obiectivă din zilele noastre în care Ortodoxia inflorește iar eresurile occidentale catolicisto-protestante produc demonizări în masă.

După pronunțarea anatemei din anul 1054, episcopii anatemizați ai vaticanului nu s-au pocăit și botezat ci au perseverat diabolic în eresuri, astfel ca o dată cu ei s-a pierdut lucrarea Sfintelor Taine și implicit și succesiunea apostolică.

De aceea, în prezent, masa popoarelor occidentale nu mai poate reveni la Hristos decât prin pocanie și Botez, întrucât la ele n-au mai lucrat Sfintele Taine ale Botezului, Mirungerii, Spovedaniei, Împărtășaniei, Cununiei, Hirotoniei si Sfântului Maslu.

Asupra acestor popoare s-au adunat mormane de munți de păcate, fiindcă la ele nemailucrând Sfânta Taină a Spovedaniei, nu li s-au mai iertat păcatele, rămânând de o mie de ani sub opresiune și obstaculare demonică permanentă, dublată și de o desfrânare generalizată datorată lipsei harismei Tainei Cununiei.

Aceste popoare s-au și depărtat de așa zisele “taine catoliciste” datorită nerodirii acestora în sufletele lor, pierzând si reflexul vieții ecleziale.

Astfel ca in anul 1965, la peste 900 de ani de la anatemizare, nu mai rămăsese nimic ortodox în structura sufletească demonizată a eșafodajului piramidal al vaticanului și al popoarelor occidentale pe care vaticanul le-a stăpanit prin eresuri, iar așa zisa “ridicare” a anatemei din anul 1965 a constituit o fumigenă înșelătoare cu puternice accente blasfemice.

Anatema se aplica asupra unui ortodox aflat în rătăcire dogmatică asumată de care Biserica Ortodoxă se desparte după o îndelungă și profundă cercetare, aceasta nu mai poate fi ridicată, însă cel căzut sub anatema poate reveni în sânul bisericii prin pocăință adecvată și Botez Ortodox.

Cu atat mai mult anatema nu se poate ridica de asupra unui eretic catolicisto-protestant capturat in spectru demonic si rupt de Ortodoxie de peste 900 de ani !

Pe de alta parte, o falsa anatema poate fi ridicata cum a fost cazul Sinodul VIII Ecumenic din anii 879 – 880 care a ridicat falsele anateme ale Sinodului talharesc din anii 869 – 870 .

Sfântul Paisie Velicikovski spunea cu două sute de ani în urmă: ”Nici episcopii, nici patriarhii nu pot ridica vreo anatemă dată asupra vrăjmaşilor Bisericii, potrivit Sfintelor Sinoade. Oricine s-ar folosi de această putere se face pe sine vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al Sfintei Biserici.”

Hristos in cugetele noastre !

♨️ Pericolul telefoanelor mobile atunci când sunt ținute în buzunar

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

Recent, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din SUA a recomandat ca nimeni să nu-și mai țină telefonul mobil în buzunar. În acest video vedem o mică simulare a radiației emise pe măsură ce omul se deplasează.

Se știe că pierderea dielectrică a organelor din zona inferioară (rinichi, organe sexuale) e foarte ridicată deoarece sunt pline de fluide — cu cât există mai multe fluide, cu atât acea zonă va atrage mai multe radiații.

Aceasta este o simplă ilustrație a dozei de radiații primită de organele sexuale și de măduva spinării.

Un secret: telefoanele mobile sunt întotdeauna testate într-o cutie mică, nu în buzunar.

❤️ Părintele Iustin Pârvu — despre Eminescu: [...] poeziile lui sunt ca rugăciunea

- Posted in Gânduri și Cugetări Ortodoxe by

Poeziile lui Eminescu sunt ca rugăciunea

 • De-a lungul anilor 1877-1883 Mihai Eminescu, ziarist la Timpul, duce o campanie patriotică, politică, istorică, economică, administrativă şi pedagogică autentic românească şi autentic creştină, devenind apostol pentru întreg neamul. Atît de importantă a fost opera sa politică, încît se ajunsese ca şedinţele de guvern să se deschidă cu analiza celor scrise cu o zi înainte de către Eminescu. Aceasta a fost perioada în care a fost declarat duşman al Imperiului Austro-ungar şi al Imperiului Rus.

  În 1883 Titu Maiorescu îi publică poeziile în volum. Evenimentul a fost concomitent cu alianţa secretă dintre Imperiul Austro-ungar şi Regatul României. Una din condiţiile acestei alianţe era eliminarea din spaţiul public a lui Mihai Eminescu şi a celorlalţi patrioţi români (fusese întocmită o listă de mai multe zeci de nume).

  Văzîndu-şi poeziile ciopîrţite şi reşapate de către Maiorescu, Eminescu se duce la librăria centrală din Bucureşti, sparge vitrina, îşi ia propriile cărţi şi le dă foc în faţa tuturor, pe trotuar.

  Reacţia nu întîrzie să apară: Eminescu este declarat nebun de către Maiorescu şi ceilalţi agenţi austro-ungari şi este arestat.

  Este trimis la Viena, la ospiciul condus de dr. Leidesdorf şi dr. Obersteiner, unde între Noiembrie 1883 - Martie 1884 i se administrează tratamente bazate pe opioide - opiu, morfină, heroină, cocaină.

  În 27 Martie 1884 i se permite să se întoarcă în ţară. În Noiembrie-Decembrie 1884 se internează la spitalul Sf. Spiridon din Iaşi, iar în Iulie-August 1885 este trimis la sanatoriul rusesc de la Liman (lîngă Odessa).

  Întors în ţară, se angajează ca bibliotecar, pentru a se putea întreţine. Cei care îl vizitează nu observă semne de vreo boală. Poate doar urmări ale tratamentelor inumane la care fusese supus.

  Între Noiembrie 1886 - Aprilie 1887 se internează la bolniţa Mănăstirii Neamţ. Chiar la sosire este spovedit de un mare duhovnic al epocii, ieroschimononahul Vasian Panaite, care îşi notează pe Ceaslov că poetul era sănătos, lucid şi că l-a împărtăşit cu Sfintele Taine.

  După 1887 se întoarce în lumea publicistică şi articolele sale dintre 1887-1889 sînt esenţa gîndirii sale politice româneşti. Ca urmare a denunţării agresiunilor anti-româneşti şi anti-creştine din lumea politică a vremii sale, în Iunie 1889 a fost ucis. Cu siguranţă Dumnezeu l-a numărat între Sfinţii Mărturisitori şi Mucenici pentru iubirea lui de adevăr. Să avem parte de rugăciunile sale.

📛Pr. Peter Heers: Semnul fiarei, 666 și cardul unic de identitate →

- Posted in Profeții și Proorocii by

La 15 ani de la Apelul Părintelui Justin Pârvu împotriva dictaturii biometrice, implementată cu precădere prin actele de identitate cu cip, vă prezentăm o exegeză pertinentă și echilibrată a Părintelui Peter Heers, american convertit la ortodoxie și ucenic al Pr. Efrem din Arizona, referitoare la semnul apocaliptic 666 și actele de identitate electronice sau biometrice de azi.

Exegeza textului Apocalipsei este întocmită pe baza tâlcuirilor marelui Părinte cu viață sfântă, Athanasie de Mitilene, precum și Sf. Paisie Aghioritul.

Mulțumim doamnei M.A. pentru traducere! După video, aveți și transcriptul. Vizionare cu folos!

Versetul 17 din Apocalipsa 13

Semnul fiarei Cardul de identitate al cetățenilor greci și Sf. Paisie Extras din Apocalipsa Domnului Iisus Hristos a Sf. Apostol și Evanghelist Ioan, Apocalipsa 13:16-18: Semnul Fiarei)…

Interesant aici, în ceea ce privește timpul pe care îl evidentiază apostolii, și pe care nimeni nu-l contestă, că Sf Apostol nu spune, pur şi simplu, că toţi vor fi, ci spune mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi.

Nu vă imaginaţi că va fi vreun grup din societate care să fie capabil să evite asta; cu toţii vor fi puşi sub aceleaşi constrângeri.

Va fi, cum se spune, tot tacâmul. Gheronda Athanasie ne spune asta. Că își va arăta “succesul” prin a pune pecetea lui antichrist tuturor, indiferent de sex, vârstă sau statut social. În acest verset, sf. Evanghelist face referire la toate clasele sociale.

Ultimatumul direct, care face referire la imaginea lui antihrist, cu ameninţarea morţii, va fi legat de o metodă indirectă de constrângere.

Implementare prin presiune, constrângere

Aceasta este modalitatea caracteristică prin care diavolul lucrează întotdeauna şi am văzut asta în perioada nebuniei covidului, nu-i aşa? Presiunea socială şi guvernamentală pentru a ne conforma a fost imensă şi mulţi au simţit că nu au de ales şi au făcut ce li s-a cerut. Şi au fost constrânşi, cel puţin intelectual, spiritual şi psihologic. Lumea s-a simţit constrânsă că a trebuit să facă ceva că nu îşi dorea să facă.

Tocmai de aceea, mulţi au speculat că va fi la fel în perioada antihristului, tocmai din cauza acestei presiuni şi a ameninţării totale cu pierderea jobului (serviciului), pierderea caselor, că vei muri dacă nu te vaccinezi. Și totul a fost, de fapt, un duh totalitar de constrângere, pe care mulţi l-au trăit.

Dar chiar şi dacă mulţi l-au trăit, totuşi s-au simţit constrânşi să asculte de putere.

Deci găsim asta în Scripturi, şi putem spune, fără să greşim, că ne va constrânge. Și nu numai că va putea să forţeze cu desăvârşire pe toţi, dar va face totul ca să îi forţeze, să-i preseze să cadă, să se supună şi să fie ascultători, sub ameninţarea morţii.

Despre această metodă de constrângere, care este de natură economică pentru că nu vom putea cumpăra sau vinde, după cum veți vedea imediat.

Înclusiv amenințarea cu moartea. Deci, oricând e posibil. Ei vor face tot ce le va sta în putință să ne sperie, să ne supunem. Și, aşa cum vom vedea imediat, nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără pecete.

Deci, ce vei face, fără să poţi vinde sau cumpără?

Să vedem ce zice versetul 17… „Ce se întâmplă?” – oamenii se vor întreba între ei.

Îmi amintesc că eram preot într-un sat şi am vorbit despre asta cu colegii mei de la biserică era un gardian, simpatic şi evlavios. Pentru că vorbim acum de actele de identitate ale cetăţenilor şi care sunt impuse acum în Grecia. Pe atunci era doar la nivel de discuţie şi doar o primă încercare să se introducă. Acum aceste acte sunt impuse cu forţa, începând cu septembrie.

În acest act este inclus totul, deci în Grecia nu poţi să funcţionezi în societate fără acest act de identitate.

Sună cunoscut, sună exact ca şi subiectul despre care vorbim în seara asta, foarte asemănător.

Cred că vedem, într-o formă foarte asemănătoare, ceea ce se vorbeşte în Cartea Apocalipsei, că se petrece în Grecia acum cu acest act de identitate.

Pentru că sistemul social este construit pe nevoia de a cumpăra, trebuie să fii asigurat medical de la stat, precum şi să beneficiezi de multe alte servicii de la stat.

Dacă nu ai acest card, după trei ani… Pentru că ţi se dau trei ani să-ţi faci acest card, să schimbi vechiul card de identitate cu noul card de identitate cu cipul în el. Și care, probabil are stocat în el tot felul de informații despre fiecare individ.

Nimeni nu ştie cu adevărat ceea ce va afişa computerul persoanei din spatele ecranului – când vine vorba ca guvernul să înlesnească tot felul de servicii, să verifice dacă îţi plăteşti datoriile la stat.

Ne vor exclude din societate?

Deci, cred că oamenii vor avea trei ani, de fapt, chiar mai puţin, dacă se pune în aplicare din această toamnă şi până în 2025. Deci nu sunt chiar trei ani – să se conformeze pentru a-şi schimba cardul de identitate.

Dacă nu îşi schimbă cardul, nu vor avea nimic în comun cu statul. Deci nu vor avea acces la asigurarea medicală, nici nu ştiu dacă vor putea să lucreze şi dacă au propriile afaceri, nu vor putea presta niciun serviciu şi nici să deţină vreun business pentru că asta presupune să-şi plătească taxele şi toate acareturile.

Nimic nu va mai funcţiona pentru ei, vor fi excluşi din societate, chiar dacă se vor descurca încă să trăiască prin grija altora, dar, din perspectiva statală, nu vor putea funcţiona.

Deci, veţi vedea un astfel de semn, de pecete care este implementat acum în Grecia.

Profețiile sfinților

Există profeţii de la stareţii contemporani că nu vor reuşi, că nu vor ajunge acolo cu planurile lor.

Într-adevăr, Gheronda Ioan, un preot cu viaţa sfanta – şi pe care am avut binecuvântarea să-l cunosc, pe când era în Sarus; a trecut la Domnul acum 10 ani, le-a spus fiilor săi duhovniceşti, iar fiul său după trup, a spus unui prieten al meu: „Spune tuturor să NU IA CARDUL pentru că NU VOR REUŞI”.

Cel de-al treilea război mondial va veni înainte ca ei să-l implementeze în totalitate, iar după război, nu va mai exista niciun interes pentru asta. Deci, nu ştiu, vom vedea, dar trăim timpuri extraordinare acum, şi lucrurile care se se precipită înaintea noastră amintesc de Cartea Apocalipsei şi, probabil, că este unul din motivele pentru care sunteţi în seara asta aici, după cum se vede.

În orice caz, întrebarea a provocat vâlvă în biserica mea şi am intrebat pe cineva: ce vei face? Pur şi simplu, când ţi se va spune că trebuie să ai acest document pentru a putea funcţiona?

Şi el mi-a răspuns: „Ei, bine, îl voi lua”.

I-am răspuns că nu se poate să primească documentul şi să fie şi creştin-ortodox în acelaşi timp. Pentru că asta e ceea ce sfinţii ne-au spus clar.

Sfântul Paisie spune asta tuturor şi chiar a scris despre asta foarte clar, cu scrisul lui de mână: „Nu luaţi documentul!”, apoi a dat ucenicilor săi şi aceştia au publicat pe internet.

Vorbim despre documentul (cardul) care se implementează acum în Grecia. Nu primiţi acest document, care este un înaintemergător al sistemului antihristic şi va însemna o formă de compromis pentru o parte dintre creştini să trăiască o astfel de viaţă într-un astfel de stat.

Nu este acum pecetea, dar este înaintemergător

Desigur, nu este vorba acum de Semn sau de Pecete, pentru că este vorba de un document, dar funcţionează asemănător şi conduce spre asta, încât se pune întrebarea: dacă te duci adânc în sistem şi continui să devii la fel de obedient față sistem, acum deja eşti compromis, într-o anume măsură, atât duhovniceşte şi, totodată, îţi vei înfăşura, încet-încet, laţul în jurul gâtului.

Libertatea umană, pe care o vedem acum în lume, se va centraliza. Se va centraliza la nivel de putere, la nivel monetar, la nivel medical şi lumea vorbeşte acum că dacă va fi o altă criză în sănătate, OMS se va implica fiind responsabil pentru întreaga lume şi va trebui să se conformeze şi să accepte directivele lor obligatorii.

Vedem că se întâmplă asta chiar în faţa noastră şi despre care vorbim în seara asta.

Deci, se pune întrebarea: ce voi face?

Nu vom mai putea să ne accesăm conturile bancare sau să ne îngrijim de businessurile noastre şi nu vom mai putea cumpăra şi vinde?

Asta este ceea ce stareţul (gheronda) Athanasie a spus acum 40 de ani: „Vei putea să cumperi şi să vinzi, vei putea să mergi la supermarket sau la benzinărie şi vei putea să faci transferuri câtă vreme vei avea aceast semn, adică pecetea”. Și care, în cele din urmă, va fi fizic implementat pe mână sau pe frunte.

Dar, este interesant că nu se precizează că îl vor implementa de la 0 la 100. Adică într-o zi eşti un om liber şi în ziua următoare ai pecetea pe mână sau pe frunte. Ci a spus „în cele din urmă”, ceea ce este interesant.

Adică, poate că se va regăsi în alte instrumente, înainte să fie aplicat pe mână şi pe frunte, nu înţeleg de ce ar fi de necrezut câtă vreme lucrurile merg treptat înspre asta.

Cum fierbe broasca

Adică, exact „fierberea broaştei”, aud vorbindu-se despre asta de cam 43 de ani, de când am devenit ortodox de către stareţi şi părinţi duhovniceşti.

Îmi amintesc când eram în Georgia cu părintele de vrednică pomenire, Damian, stareţul mănăstirii Înălţarea Domnului, prin 1994-1995. El a folosit această analogie cum că suntem fierţi, precum broasca la foc mic; broasca nu ştie exact când să sară afară din apă.

Deci, asta este modalitatea, asta este metodologia cu care se lucrează. La fel se procedează şi în viaţa duhovnicească, la fel lucrează şi diavolul. El este foarte răbdător, stă în colţ, stă în umbră, observă şi lucrează gradual, în timp, împotriva celor care sunt asumaţi serios în viaţa duhovnicească.

Li se arată imediat doar celor sfinți care ştiu că el este duşmanul. Altfel, stă în întuneric, în umbră şi lucrează traptat, spiritual, pentru a ne submina prin compromisuri pe ici, pe colo, şi asta la nivel duhovnicesc. Or asta nu este ceva nemaipomenit pentru cel ce are o viaţă duhovnicească.

Gheronda spune în continuare că dacă accepţi acest semn, poţi cumpăra orice vrei şi tot ce îţi pofteşte inima. Dar dacă nu ai semnul, atunci nu poţi plăti nimic, nu poţi cumpăra nimic, nu mai poţi fi deloc un consumator. Doamne fereşte!

Suntem pregătiți?

Îţi imaginezi să nu mai mai fii consumator?? Să fim serioşi şi cinstiţi cu noi: Amazon, Walmart, sunt instrumente prin care existăm.

S-a gândit cineva că poate într-o zi nu vom mai avea acces la ele? Ce vei face? Or suntem noi pregătiţi pentru asta? Nu ştiu dvs. dar eu nu cred că sunt pregătit, nu cred că m-am gândit serios ce voi face, pentru că sunt dependent total de sistemul care există. Și ei știu asta.

Şi toţi duşmanii lumii şi ai lui Hristos ştiu că acest sistem este calea prin care ei pot obliga lumea să se supună.

Deci, nu vei mai fi consumator. Aceeaşi poveste şi pentru oamenii de afaceri: produci, produci şi eşti dependent de vânzarea produsului pe care nu-l vei putea vinde dacă nu vei primi semnul sau pecetea antihristului.

Deci, nu vei mai avea acces la pieţele de defacere deloc.

Deci, ceea ce putem să spunem acum este că sistemul bancar şi tehnologia bancară vor fi cruciale în implementarea la nivel mondial a pecetei. Pentru că nu poţi cumpăra şi nu poţi vinde dacă nu ai pecetea sau semnul pe mână sau pe frunte.

Deci, totul este despre accesul la a cumpăra şi a vinde, accesul la pieţe, accesul în societate care sunt conectate cu sistemul bancar.

Moneda digitală unică

Asta se înţelege şi vedem că se desfăşoară chiar acum, în faţa noastră şi în câteva luni sau ani vom avea, cel mai probabil, moneda digitală unică la nivel global, emisă de băncile centrale din majoritatea ţărilor. Care se implementează în lume chiar acum în timp ce vorbim, mai ales în lumea vestică.

Se introduce moneda electronică sau digitală, or înseamnă un salt uriaş în controlul maselor.

Deci, vă imaginaţi că nu le este deloc greu să te oprească, electronic, să ai acces în societate şi nu vei putea să cumperi sau să vinzi, nu e greu să-ţi dai seama de asta.

Deci, se pare că tehnologia va fi în slujba antihristului şi a sistemului lui, care este un sistem de control.

Gheronda spunea, în efortul său de a identifica instrumentele eficiente, şi vorbea încă din 1980 că tehnologia va dezvolta un card de identitate care este acum implementat, după cum am spus mai devreme, în Grecia.

Gheronda Atanasie spunea asta acum 40 de ani şi ceea ce a spus este implementat acum în Grecia.

Se proiectează un card de identitate care va fi de neşters, încorporat pe mâna dreaptă sau pe frunte.

Încă nu suntem acolo acum!

Desigur este un card dar care, în esenţă, funcţionează după cum vedem şi va funcţiona în vremea lui antihrist, fără ca să fie pus acum pe mâna dreaptă sau pe frunte.

Este foarte interesant ce spune Gheronda şi anume că acest semn va avea două numere, nu unul, ci două.

Ce reprezintă 666? Semnul apocaliptic 666 și actele de identitate

Acest semn sau pecete va avea două numere, unul general şi unul specific. Numărul general va fi 666, iar numărul specific va însemna codul numeric personal generat de banca internaţională sau de sistemul financiar.

Reiese de aici că ei vor să te cunoască personal, să poată să te identifice ca supus.

Deci, nu numai că va fi acel număr general. Dar vor ca acel număr, acea persoană, acea identitate să fie asociată cu identitatea lui antihrist. Deci ei vor ambele identităţi să se unească şi asta înseamnă supunerea persoanei sistemului lui antihrist.

(Mulțumim pentru traducere doamnei M.A.)

Sursa: https://www.atitudini.com/2024/01/pr-peter-heers-semnul-fiarei-666-si-cardul-unic-de-identitate/

⚽️ Presbiter Ioviță Vasile: Nu mergeți după fentă!

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

"Daniel Ciobotea are conștiința apăsată de păcate mult mai grave, extrem de grave, începând cu racolarea lui, pregătirea ecumenistă în străinătate, pactul cu diavolul, hirotonirea lui necanonică, nefiind ales de Biserică, participarea la sinodul tâlhăresc cu care se laudă pentru inestimabila-i contribuție la introducerea ereziilor ecumeniste în Sfânta noastră Ortodoxie, cârdășia cu schismaticii eretici Bartolomeu și Francisc, slujirea cu papistașii, rugăciunile cu ceilalți eretici de pe pământul românesc, tăcerea vinovată față de schisma ucaineană, persecuția sălbatică a Bisericii Canonice Ucrainene și mă opresc aci." — Presbiter Ioviță Vasile

Ciobotea Daniel

Articolul complet preluat de pe site-ul ORTODOXIA ÎN CATACOMBE - Un blog pentru mântuirea sufletelor noastre:

După ce au apărut acele imagini monstruoase, cu pretenție de icoane, în Ziarul Lumina și pe ActiveNews, iar oamenii au sesizat aceste lucrături drăcești, ce să vezi, activii au căpătat brusc dreptul de a-l critica pe Ciobotea Daniel pentru vini care nu i-ar fi imputabile: a tăcut în perioada plandemiei și se lasă călcat în picioare de ascaris lumbricoides (n.n: parazit, limbric) Vasile Bănescu.

Să ne înțelegem: fișele posturilor celor doi le scriu și le modifică alții.

Directivele le emit cei din afara Bisericii, iar cei doi s-au conformat întocmai și la timp.

Ambii sunt slugi de ranguri diferite și dacă maine i se ordonă lui Bănescu să hirotonească episcopi, preoți și diaconi, poimaine îl vei vedea cu mitra pe cap și înveșmantat in odăjdii episcopale și pe sub omoforul lui vor trece cei care nu mai pot fără "harul" preoției.

Dacă i se va spune să binecuvânteze cupluri sodomite, o va face fără nicio reținere. Ce, în Ucraina nu hirotonesc mirenii? Firește, cei schismatici.

Fenta este tocmai acestă critică adusă lui Daniel, prin care cei de la ActiveNews încearcă să-și salveze blazonul, iremediabil compromis, după cum s-a compromis și Daniel, apărand flancat de acele imagini drăcești, cu care vor să substituie Sfintele Icoane

Daniel Ciobotea are conștiința apăsată de păcate mult mai grave, extrem de grave, începând cu racolarea lui, pregătirea ecumenistă în străinătate, pactul cu diavolul, hirotonirea lui necanonică, nefiind ales de Biserică, participarea la sinodul tâlhăresc cu care se laudă pentru inestimabila-i contribuție la introducerea ereziilor ecumeniste în Sfânta noastră Ortodoxie, cârdășia cu schismaticii eretici Bartolomeu și Francisc, slujirea cu papistașii, rugăciunile cu ceilalți eretici de pe pământul romanesc, tăcerea vinovată față de schisma ucaineană, persecuția sălbatică a Bisericii Canonice Ucrainene și mă opresc aci.

Despre toate acestea ar trebui să scrie cei de la ActiveNews.

Nu o va face niciodată. Vor ridica în continuare osanale lui Teodosie de la Constanța, ecumenist notoriu, pentru că așa prevede ordinul de sus.

În concluzie: pe diavolul să nu-l crezi nici atunci când ar spune adevărul, pentru că o face în mod fățarnic, cu gândul ascuns de a ne câștiga încrederea și apoi ne va atrage în mrejele lui blestemate.

Nu-i credeți nici pe cei cu fenta, de la ActiveNews.

Presbiter Iovița Vasile

Sursa: https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2024/01/14/nu-mergeti-dupa-fenta/

✏️ Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru mania scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tapsane
o claie de zări şi-o căciula de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zărzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies inainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Radu Gyr


Radu Gyr, Mărturisitorul care s-a ridicat de pe targa morții pentru a mai spune încă ceva: Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!

Radu Gyr, românul liber, arestat de trei dictaturi, soldatul rănit pe front în linia întâi, poetul pentru Hristos care a smuls gratiile închisorilor comuniste pentru a scrie cu ele despre libertate.

Radu Gyr, comandantul din prima linie a unei generații atât de mari pentru România, încât a fost condamnată în întregime la moarte de străini. În fața acestei condamnări, declarația lui a fost aceasta:

"Eu am avut o credință. Și am iubit-o. Dacă aș spune altfel, dacă aș tăgădui-o, dumneavoastră toți ar trebui să mă scuipați în obraz. Indiferent dacă această credință a mea apare, astăzi, bună sau rea, întemeiată sau greșită, ea a fost pentru mine o credință adevărată. I-am dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd însângerată de moarte”.

Radu Gyr trăiește în memoria colectivă pentru că nu s-a dezis, pentru că nu si-a trădat idealul nici măcar în fața morții.

😢 Mănăstirea Văcărești: atunci și acum

În ianuarie 1987 începea demolarea Mănăstirii Văcărești - ansamblu arhitectonic construit între 1716-1736 în stil brâncovenesc, de către domnitorul Nicolae Mavrocordat ca locaș de rugăciune care să aibă și funcția de reședință domnească, unul din cele mai valoroase monumente istorice din București.

Mănăstirea Văcărești

După 1989 în loc să reconstruiască Văcăreștii, sistemul de după ‘89 a organizat un târg cu aspect de talcioc turcesc și apoi a construit un mall.

Mall Sun Plazza

Asta spune mult despre noi ca țară și despre cât de mult știm sa ne prețuim trecutul, istoria și memoria.

"Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii.” - Nicolae Iorga

✝️ Părintele Ilarion Argatu: Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului — ei sunt conduși de diavol 🔥

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Vrăjitoarea (sau vrăjitorul) poate fi o persoană serioasă, cu integritate morală, fără vicii, cu viaţă de familie corectă, cu copii, cultă, cu poziţie socială înaltă, poate fi o persoană care afişează credinţă, bunătate, blândeţe. Deci, după aspectul exterior nu poţi să-ți dai seama.

Singura metodă de a afla dacă o persoană face vrăji este să o testezi. Îi citeşti din Biblie un pasaj oarecare. Dacă este vrăjitoare, se va schimba la faţă, devine ori prea roşie ori prea albă, alb-cenuşie, cu un aspect mortuar.

Biblia este scrisă prin insuflare dumnezeiască. „Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei (pentru vrăjitori) este nebunie …”, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Îi citeşti o rugăciune sau un psalm și vrăjitorul se va schimba la faţă, chiar dacă nu va protesta.

Părintele Ilarion Argatu

Rugăciunile sunt scrise de Sfinţi, care au fost insuflaţi de Duhul Sfânt. Cuvântul rugăciunii îi arde pe vrăjitori! Persoana este cu spatele, tu îți faci semnul Sfintei Cruci și vei vedea că tresare ca lovită cu toporul. Are un gest special, saltă din umeri. Este vrăjitoare! Semnul Sfintei Cruci îi lovește pe demoni!

Dacă pronunţi numele Mântuitorului Iisus Hristos în timpul conversației de câteva ori, la numele Mântuitorului vrăjitorul se schimbă la faţă şi tresare. Dacă afumi cu tămâie, vrăjitorul se schimbă la faţă, se nelinişteşte.

Agheasma saltă mâna vrăjitoarei din umăr, nu din încheietura de jos a mâinii. Pui trei picături de Agheasmă în mâncare fără să știe şi apoi priveşti: vezi că se schimbă la față, ori prea roşu, ori prea alb, palid sau face o criză de nervi nemotivată, se nelinişteşte.

Agheasma îi arde pe diavoli, are Flacăra Duhului Sfânt! De câte ori vorbeşti despre vrajitoare şi îi divulgi faptele, deci spui altuia că face vrăji, vrăjitoarea vine şi te caută oricât de departe ar locui.

Dacă vorbeşti cu alţii despre Dumnezeu, vrăjitoarele, chiar şi cele care se află la distanţă, în altă cameră sau în altă parte a clădirii, se neliniştesc, devin gălăgioase şi vin cu gălăgie multă ca să întrerupă şi să se opună astfel Cuvântului lui Dumnezeu.

Se schimbă la faţă şi dau răului (drăcuiesc), pomenesc des numele celui rău, îl strigă. Gestul nu poate trece neobservat. Vrăjitoarele se opun cuvântului lui Dumnezeu, de aceea şi fac mai multe vrăji în zilele de sărbătoare, de Crăciun, de Anul Nou, în ziua de Paști, de Bobotează, de Înălţare, în ziua Sfintei Cruci şi de toţi Sfinţii mai insemnaţi.

Fac vrăji în timpul posturilor, fac vrăji Vinerea, Duminica. Ele trimit vrăji în orice zi, dar îşi intensifică activitatea în posturi şi de sărbători. Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt conduşi de diavol. În timp ce menesc (leagă vrăji, gândesc, doresc răul altuia), chipul lor se schimbă:

 • Faţa devine albă, fără sânge, imobilă, privirea intensă- metal topit. Figura lor se urâţeşte, în acele momente devin hidoşi, au chip diavolesc. Fac o stare de neliniște, devin foarte gălăgioşi, mult zgomot, vorbesc mult, se aprind la faţă, pomenesc des numele diavolului, privirea devine intense metal topit. Li se schimbă chipul.

 • Fac anumite gesturi cu ochii, gesturi nemotivate, sunt agitaţi, vorbesc mult. Clipesc într-un anumit fel. Scrâşnesc din dinţi şi manifestă ură, deşi cu nimic nu i-ai supărat. Ură inexplicabilă! Când fac vrăji, unii fluieră. Au un fluierat scurt, de două ori repetat, specific lor. La alţii chipul devine imobil, aspect mortuar, chip hidos, parcă doarme, dar privirea este intensă.

La fiecare din ei vei găsi unul sau altul din semnele acestea. Biblia îi menţioneazăîn multe locuri. Sunt descrişi în Psalmii lui David. Totuși vrăjitorul/vrăjitoarea se poartă blând, prietenos, afişează cumsecădenie, dar în suflet poartă ura. De aceea i se zice diavolului viclean.

Afişează Sfinţenie: pare credincioasă, face caz de credinţă, aprinde candela, posteşte, aprinde lumânări. Se şi Împărtăşeşte! Nu spune păcatul vrăjitoriei, iar Preotul nu ştie ce face el/ea. Până şi cu Agheasmă se stropeşte. Diavolul din ea zice: Mă arde Agheasma, dar eu tot stau aici ca să fac slujbă stăpânului meu, Satana!

Se vaită de necazuri, boli, ca să crezi că a venit la Biserică să se roage la Dumnezeu ca să fie izbăvit de necazuri. Chiar are necazuri din pricina vrăjitoriei cu care se ocupă, dar nu contează. Vrăjitoarea caută să te supere, te ceartă pe nedrept în timpul Sfintei Liturghii ca să te mânii în inima ta şi să nu mai poţi asculta slujba.

Diavolul ei o pune să se îndeletnicească cu lucrarea aceasta în Biserică. De ţi se întâmplă aceasta, pleacă de lângă ea şi caută să aduci în minte chipul Mântuitorului. Aceasta să faci ori de câte ori îţi coboară mintea către ea şi la incidentul care a avut loc. Dacă stărui în mânie şi în întristare, înseamnă că ea a biruit, i-a reuşit lucrul pentru care stă acolo.

Desigur, în Biserică sunt anumite reguli de comportament, care se învață foarte uşor. Dar sfatul trebuie dat în şoaptă, cu blândeţe și bunăvoință, nu certându-l pe om. Acest tip de vrăjitoare nu poate fi confundat.

Ea poate avea chip de sfinţenie. Chiar o vezi îngrijind de candele sau vânzând lumânări, cu o încetineală calculată şi plină de ţâfnă sau făcând alte servicii în interiorul Bisericii, ca unul ce este de-al casei. Dacă vrăjitoarea îţi dăruieşte lucruri, refuză, Nu primi chiar dacă îţi dăruieşte icoane sau cărţi de rugăciuni. Mâncarea pe care ţi-o dă dă-i-o de pomană şi să fie de sufletul ei.

Când mergi să te Împărtăşeşti şi eşti lângă Altar cu lumânarea aprinsă în mână, vine o femeie şi-ţi dă o lumânare aprinsă. Ea ţi-o oferă cu multă amabilitate, însoţită de un zâmbet, ca şi cum ţi-ar face un mare dar şi o mare favoare. Ce este aceasta?

Ea îţi dă lumânarea ei, ca să porţi păcatele ei. Dacă a făcut vrăjitorie, blesteme, ucideri şi multe fapte rele, trebuie să te gândeşti dacă poţi purta aceste păcate ale altuia. Trebuie să răspunzi: Nu pot primi, că nu pot purta păcatele altora. Dacă îţi spune că este pentru morţi lumânarea, răspunsul tău să fie acelaşi. Poţi purta tu păcatele strămoşilor ei?! Preoţii se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi. Ei au Harul Preoţiei dăruit de Dumnezeu la Hirotonire. Cu acest Har, ei poartă greutățile credincioşilor. Poate îţi dă de mâncare ceva preparat cu apă de la mort în care a fost scăldat mortul. Îţi dă o prăjitură pe care ştie că o preferi.

Apoi placi la toată lumea atât cât place mortul. După ce ai mâncat stai şi de nimic nu te îngrijeşti, ca şi mortul. Nu poţi munci, nu te găteşti, de nimic nu te bucuri, nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu ţi trebuieşte, ca şi mortului.

Te invită la masă, dar îţi pune în mâncare spurcăciuni. Apoi cazi la boală şi toată lumea te urăşte ca pe ceva spurcat. Nu mânca, ele pun necurăţenii şi pe ceea ce împart în Biserică. Poate îţi oferă un borcan cu gem de mure bine legat, în care a pus mercur (argint viu) care este otrăvitor. Atenţie, nu mânca!

Dacă faci o curăţenie generală în casă şi ai trecut prin apă şi detergent sau sodă, săpun, toate cu de-amănuntul, când ai terminat treaba şi aşezi la loc covoarele, vrăjitoarea este la uşă. Chiar dacă locuieşte în altă localitate, tot vine.

A venit în vizită, i-a fost dor de tine, așa de nicăieri. Ea vine ca să mânjească la loc peste tot. Când tu ai curăţat, ea şi-a primit diavolii înapoi. Pe curat diavolul nu stă și de asta pleacă și se întoarce la ea.

☦️ Părintele Ilarion Argatu


Comentariul Ortodoxia.RO:

Orice contact cu ocultismul are un impact îngrozitor asupra stării omului, asupra vieţii veşnice.

Mulţi oameni care s-au ocupat cu ocultismul suferă de posedare demonică, de tulburări psihice şi neurologice, au înclinaţii spre sinucidere, se confruntă cu gânduri stăruitoare de hulă.

Ca să te eliberezi de această siluire demonică trebuie:

 1. Să încetezi a mai face astfel de păcate (să nu apelezi la vrăjitori, la oameni cu puteri paranormale)

 2. Să te spovedeşti amănunţit de toate păcatele care au legătură cu ocultismul (citirea cărţilor oculte, toate cazurile în care te-ai adresat la oameni cu puteri paranormale, la ghicitoare)

 3. Să te întorci la Dumnezeu şi să îţi schimbi viaţa, obligatoriu să trăieşti după poruncile lui Dumnezeu

 4. Să te spovedeşti şi să te împărtăşeşti cel puţin o dată pe lună; astfel vei fi ocrotit prin harul lui Dumnezeu de forţele întunericului

 5. Să citeşti Sfânta Scriptură - Cuvântul din Sf. Evanghelie are o putere uriaşă, curăţă mizeria păcatelor, vindecă sufletul.

 6. Să faci des semnul Sfintei Cruci - pentru că a fost sfinţită de Sângele Sfânt al lui Hristos, crucea are o mare putere. Să aduni corect degetele şi să faci crucea larg, egal: pe frunte, pe burtă (puţin mai sus de buric), pe umărul drept şi pe umărul stâng. Când omul face crucea cu evlavie şi cu rugăciune este umbrit de harul Sf. Duh; în mod nevăzut este pecetluit cu o cruce de foc, care arde toate păcatele, toată necurăţia şi îi dă omului viaţă. Când omul face crucea superficial, atunci crucea nu are putere şi nu-l protejează. Totul trebuie însemnat cu Sfânta Cruce: hainele pe care le îmbraci (cămaşa, bluza, paltonul, şosetele), mâncarea, apa; când te speli pe mâini faci cruce peste chiuvetă, drumul (atunci când ieşi din casă). Să vă însemnaţi cu cruce unul pe altul.

 7. Dimineaţa să consumi anaforă şi aghiasmă, ca să primeşti harul Duhului Sfânt - lucrurile sfinte trebuie păstrate doar în vase curate, pentru a nu se spurca (unii oameni aduc apa pentru sfinţire în sticle care nu au fost curăţate de etichetele cu coduri de bare şi cu alte feluri de înfăţişări şi urâciuni).

 8. Casa în care locuieşti trebuie curăţată de toate lucrurile oculte: cărţile cu literatură ocultistă, măştile păgâne, craniile, cărţile de joc, imaginile cu femei indecente, înregistrările cu filme indecente, cu muzică rock trebuie distruse, pentru că atrag forţele întunericului.

 9. Rugăciunea necontenită, cerând cu umilinţă de la Dumnezeu ajutor şi vindecare Demonii nu suportă când omul se roagă cu pocăinţă - pentru protecţia de forţele întunericului să se citească cât mai mult Psalmul 26. Dacă omul este posedat de un duh necurat, ori s-a ocupat cu vrăjitoria, este siluit de demoni. Trebuie să ia binecuvântare de la un preot bun şi să citească Psalmul 26 de 40 de ori pe zi, timp de 40 de zile.

Dumnezeu îngăduie suferinţele ca noi să ne venim în fire, să ne pocăim cu tot sufletul şi să ne întoarcem la El cu tot cugetul şi cu toată viaţa.

Tot tineretul care bea, fumează şi înjură este posedat de duhuri. Dependenţa (de alcool, tutun şi droguri), înjurăturile, televizorul, telefoanele mobile influenţează omul şi acesta devine debil (fără minte), nu se mai poate controla şi în locul Harului de la Botez, dobândeşte duhul răutăţii.

Lumea a iubit mai mult răul, decât poruncile lui Hristos, de aceea este mai mult păcat decât virtute. Hristos a venit în lume ca să ne mântuiască, nu ca să ne piardă, şi acum vor să-L înlocuiască pe Hristos cu diferite religii…

Când omul mănâncă şi bea, umplându-şi pântecul, uită de înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos şi înfăptuieşte răul (curvia, adulterul, beţia, înjurăturile, furtul…). Dumnezeu îi rabdă pe curvari, pe destrăbălaţi, pe cei care înjură din pricina celor drepţi, a slujitorilor Săi adevăraţi.


— Două articole despre vrăjitorie:


— Alte două articole cu învățături ale Părintelui Ilarion Argatu:

❤️ Să avem nădejde: „Aceștia sunt ai mei. Te rog să-i mântuiești și pe cei care sunt jos!”

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

Starețul Filotei Zervakos din insula Paros, un om sfânt, mi-a spus, plângând, o vedenie pe care o avusese. Trăia o mare frământare, pentru că în societatea grecească se întâmplase ceva, iar el își spunea:

„Cum s-a stricat societatea! Gata! S-a dus cu ea!”

Dezamăgit, și-a ridicat privirea și… ce să vezi?

O nenumărată oștire de sfinți – fără început și fără sfârșit – în frunte cu Maica Domnului, care își înălța mâinile către Hristos și spunea:

„Aceștia sunt ai mei. Te rog să-i mântuiești și pe cei care sunt jos!”

Atunci Hristos i-a spus:

Dar păcătuiesc.”

Iar Maica Domnului I-a răspuns:

Păcătuiesc. Dar cât există mila Ta și cât exist eu, Maica acestor oameni, nu se poate să-i lași să piară!

„Bine, Maica Mea, îi voi mântui și pe ei!”

Iar Starețul vedea în chip tainic cum păcătoșii se adaugă, se tot adaugă, și apar noi sfinți.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la sărbători, Ed. Sf. Nectarie, 2016

Maica Domnului ne iubeşte mult. Ea vede în noi preţul morţii lui Iisus Hristos. Maica Domnului ne doreşte lucruri mai mari decât ne dorim noi înşine – Părintele Arsenie Papacioc.

Maica Domnului ne iubeşte mult. Ea vede în noi preţul morţii lui Iisus Hristos. Maica Domnului ne doreşte lucruri mai mari decât ne dorim noi înşine – Părintele Arsenie Papacioc.

⛔️ Schismaticii din Ucraina încearcă să își facă cruce dar nu reușesc ... cum vă explicați asta? →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

În loc de explicații:


✝️ Cum se face corect semnul Sfintei Cruci

Cum ținem mâna?

Se folosește mâna dreaptă, unind degetele ei în felul următor: degetul mare, degetul arătător și degetul mijlociu sunt împreunate într-un singur punct, în timp ce inelarul și degetul mic sunt ținute în palmă. Cum să ne facem corect semnul Sfintei Cruci

Cele trei degete astfel împreunate se pun pe frunte – pentru a sfinți mintea -, apoi coboară până la buric – pentru a sfinți simțurile -, de acolo, mâna merge la umărul drept, iar apoi ea merge orizontal la umărul stâng – pentru a sfinți puterea trupului.

În timp ce se face semnul Sfintei Cruci, se rostește “în numele Tatălui” (când mâna e pe frunte), “și al Fiului” (când mâna coboară la buric), “și al Sfântului Duh” (când mâna se duce de la un umăr la celălalt), „Amin” (când mâna o retragem de la umărul stâng).

Cele trei degete împreunate simbolizează unitatea Sfântei și nedespărțitei Treimi. Celelalte două degete, strânse unul lângă celălalt și ambele în podul palmei închipuiesc cele două firi, omenească și dumnezeiască, unite în persoana Domnului nostru Iisus Hristos.

Deci nu spunem „Amin” când mâna este la umărul stâng, nu facem cruci mici strâmbe și rapide, de parcă am cânta la mandolină, n-o facem cu limba în gură. Dacă dorim să facem și o închinăciune, ne aplecăm numai după ce mâna este din nou lăsată să cadă pe lângă trunchi. De ce? Pentru că tocmai am închipuit Crucea de pe Golgota și ne închinăm ei.

Uneori se mai observă o altă greșeală, destul de răspândită: închinăciunea se face în același timp cu semnul Sfintei Cruci. Nu trebuie să facem acest lucru, deoarece rupem Crucea. Dacă însă ne oprim cu semnul Sfintei Cruci la piept, și nu la buric, atunci crucea pe care o facem apare răsturnată și, fără să vrem, transformăm Crucea lui Hristos într-o cruce satanistă.

Unii dintre credincioșii care vin la biserică numai de câteva ori pe an, de cele mai multe ori își fac semnul Sfintei Cruci incorect. Pe unul îl vezi că-și face semnul Sfintei Cruci ca și cum ar alunga muște sau ar cânta la cobză, altul își împreunează degetele ca și cum nu și-ar face semnul Crucii, ci ar vrea să presare sare peste el. Nici nu trebuie să mai amintim greșeala cea mai frecventă în care mâna nu mai ajunge până la umărul drept sau cel stâng, ci face o mișcare nedefinită în dreptul pieptului.

Este aceasta ceva neimportant, o simplă formalitate? Nu, nicidecum! Sfântul Vasilie cel Mare scria cu mult timp în urmă că: „În Biserică totul este bun și se face după rânduială”. Semnul Sfintei Cruci este mărturia văzută a Credinței noastre. Ca să-ți dai seama cât de evlavios este cineva, privește cum face semnul Sfintei Cruci. Evanghelia ne spune: „Cel ce este credincios în foarte puțin, și în mult este credincios” (Lc. 6,11)

Semnul Sfintei Cruci are o putere foarte mare. În Viețile Sfinților sunt descrise multe întâmplări ce ne arată cum semnul Sfintei Cruci făcut peste trupul cuiva, chiar și o singură dată, rupe legăturile diavolilor.

De aceea creștinii care din nepăsare își fac incorect și fără evlavie semnul Sfintei Cruci, îi fac pe diavoli să salte de bucurie.

Când facem semnul Sfintei Cruci?

Semnul Sfintei Cruci îl însoțește pretutindeni pe credincios. Ne facem acest semn când ne trezim și când mergem la somn, la ieșirea din casă și la intrarea în biserică; ne închinăm înainte și după masă, în fața icoanelor, când facem metanii.

Semnul Crucii lui Hristos sfințește totul și pe toate. Astfel, atunci când credinciosul își face semnul Sfintei Cruci asupra sa, se apropie mai mult de mântuire și sufletul său se folosește.

Să nu ne rușinăm să ne facem semnul Sfintei Cruci atunci când trecem pe lângă o biserică.


✝️ După Regulamentul Autorităților Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti - 2015, tot cel care își face Cruce strâmbă este:

1) hulitor / blasfemiator prin gesturi (schimonosirea, falsificarea semnului sfintei cruci),

2) schismatic (pentru că are o interpretare gestuală publică diferită a semnului sfintei cruci),

3) eretic (pentru că tot public învață altceva decât învață biserica în privința a cum se face semnul crucii),

4) profanator / sacrileg / disprețuitor = batjocoritor / lipsit de respect / știrbitor al cinstei și a închinării Sfintei Cruci

5) apostat


✝️ Vama a 19-a – a ereziei

După aceasta am ajuns la vama ereziei, unde se cercetează falsele raţionamente asupra adevăratei Credinţe Ortodoxe, lepădarea de dreapta Credinţă Ortodoxă, hulirea, blasfemia… Acolo se întreabă gândurile nedrepte şi socotelile strâmbe faţă de Credinţa Creştinească, depărtările de drept măritoarea mărturisire a adevăratei credinţe, neîndeplinirea făgăduinţelor şi îndatoririlor creştineşti, îndoirea în credinţa, hulele asupra Sfinţeniei şi altele asemenea acestora. În vremea minuţioaselor cercetări, pe care mi le făceau arapii infernali ai acestei vămi, mi-au apărut în minte luminoasele hotărâri Divine, însoţite de sfaturile apostoleşti şi părinteşti din Dumnezeieştile Scripturi şi din cărţile Bisericeşti: „Păziţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi îmbrăcaţi în piei de oi; iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După faptele lor îi veţi cunoaşte”. „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu mă primiţi pe Mine. De va veni altul (Antihrist) în numele său, pe acele îl veţi primi”. „Mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva cu vicleşugul său, aşa să se strice şi înţelegerile voastre de la credinţa în Hristos. Că de ar propovădui cel ce vine, pe un alt Iisus, pe care n-am propovăduit, sau de aţi lua alt duh, care n-aţi luat, sau altă Evanghelie, care n-aţi primit, bine l-aţi suferi (MT 7,15; Ioan 5,43; 2 Cor. 11,3-4).Dar acea vamă am trecut-o fără ispitire, pentru că în viaţă având şi păzind dreapta Credinţă, nu m-am aflat vinovată. Şi aşa de acolo am mers înainte, apropiindu-ne de porţile cereşti.

Vămile Sfintei Teodora, vama 19.

✝️Arhimandrit Emilianos Simonopetritul: Dacă nu suntem atenți la cel de lângă noi, și nu suntem nobili sufletește și delicați, nu vom putea vreodată să ne numim fiii lui Dumnezeu.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

"Niciodată să nu rănim, să nu jignim și să nu supărăm pe nimeni. Să nu îl facem pe celălalt să se simtă în ochii noștri lipsit, micșorat, inferior, pentru că astfel îi omorâm sufletul. Acest om se va răni, se va traumatiza și nu va putea să reușească în viață. Niciodată să nu accentuăm și să nu amintim celuilalt neputința sa, păcatul său, răutatea sa, problema sa. Ci să avem numai cuvinte de bine pentru el, însă nu laude naive.

Pentru că omul niciodată nu se îndreaptă prin umilire, prin înjosiri, prin observații, prin a-i arată greșelile permanent. Trebuie să fie sfânt ca să se îndrepte în acest fel. Dar, dacă ar fi fost sfânt, nu ar fi avut astfel de probleme, ca să aibă nevoie de observațiile tale. Însă, dacă este așa cum este, singurul lucru de care are nevoie este respectul tău total față de persoana lui, astfel încât să poată să se îndrepte la un moment dat, văzând pacea ta, blândețea ta, dragostea ta, îngăduință ta, răbdarea ta, bunătatea ta, dulceața ta...

Numai cine are aceste virtuți poate îndrepta pe aproapele. Însă, aceste lucruri cer noblețe sufletească și delicatețe. Dacă nu suntem atenți la cel de lângă noi, și nu suntem nobili sufletește și delicați, nu vom putea vreodată să ne numim fiii lui Dumnezeu. Și în cer să ne pună Domnul, noi nu vom putea viețui cu niciun om."

Pr. Emilianos Simonopetritul

Arhimandrit Emilianos Simonope

Arhimandritul Emilianos (Vafeidis) s-a născut în 1934, în Nikaia Pireos, din părinţi evlavioşi, proveniţi din Asia Mică, primind la botez numele de Alexandros.

De mic copil s-a ocupat de studiul Scripturii şi al Părinţilor, precum şi cu neîntrerupta rugăciune a lui Iisus. A studiat la şcoala din Simantra Halkidikis, continuând apoi la Nikaia Pireos. S-a înscris la Facultatea de Drept a Universităţii din Atena, iar după doi ani s-a mutat la Facultatea de Teologie.

😂 Cuvânul anului: a israeliza

- Posted in Râsu'-plânsu' by

enter image description here A israeliza (verb): Să iei ceva ce nu-ți aparține, apoi să pretinzi fără rușine că îți aparține, jucând totodată rolul victimei.


☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox: [...] astăzi trăim într-o lume care se supune cu totul diavolului, iar Iisus este batjocorit pentru că El este Dumnezeu. →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

V-ați întrebat vreodată de ce nu auzim sau nu vedem pe nimeni care să-i batjocorească și să-i ridiculizeze pe Zoroastru, Buddha, Krishna, Shiva, Brahma, Vishnu, Allah sau Mohamed, Dalai Lama și alte figuri religioase?

În schimb, se observă o prezență tot mai frecventă a batjocurii, urii și disprețului față de Iisus Hristos, manifestată în reclame, emisiuni și comentarii ale multor celebrități și lista poate continua... Sau v-ați întrebat de ce toți dezaxații demonizați, deghizați în așa-ziși “maeștri” spirituali, încearcă să vă învețe orice altceva decât adevărul Bisericii lui Iisus Hristos și chiar să vă îndepărteze de preoți și de Biserica Ortodoxă?

Patimile-Domnului-nostru-Iisus-Hristos.jpg

Oameni de nimic, care la început pentru a seduce mulțimile, afișează o falsă bunătate, o falsă iubire și o falsă pace, exact așa cum face tatăl lor, adică tatăl minciunii, care nu este altul decât diavolul, ca mai târziu să vă distrugă sufletul cu totul.

Răspunsul este unul foarte simplu, și anume că astăzi trăim într-o lume care se supune cu totul diavolului, iar Iisus este batjocorit pentru că El este Dumnezeu.

Este cât se poate de evident că Adevărul deranjează, și Adevărul nu poate să fie decât Unul singur, nu mai multe, la fel cum există și un singur Dumnezeu, nu mai mulți. De fapt, atunci când spunem Adevăr, spunem de fapt Dumnezeu. După cum spune Dumnezeu despre Sine Însuși: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” - (Ioan 14, 6).

Dumnezeul Cel adevărat, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, a fost urât de lume și de Diavol în mod constant încă de când a luat trup și a respirat pentru prima dată aerul acestei lumi, pe care El însuși a creat-o.

A fost urât în timpul creșterii Sale, a fost urât cât timp a stat pe Cruce, a fost urât cât timp a fost mort, a fost urât și după ce a Înviat, și încă este urât și astăzi, după ce s-a înălțat la ceruri. Dumnezeu este urât de lume și de satana cu o ură neobosită, care nu se va stinge până la momentul judecății finale, care va fi definitivă și irevocabilă.

Diavolul a creat zeci de mii de secte și religii false doar pentru a obstrucționa Adevărul. Nu-l deranjează falsurile și tovarășii lui din legiune, așa că nu are sens să-i ridiculizeze pe ai săi. Nici nu are cum pentru ca dacă Satana s-ar dezbina pe sine și pe ai săi, atunci împărăția lui nu va putea dăinui, conform Matei 12, 26.

Din păcate, mulți oameni nu reușesc să facă distincția între bine și rău. Ei nu înțeleg că adversarul nostru este cel mai abil și pervers dintre toți, iar una dintre tacticile lui cele mai eficiente este aceea de a disimula răul sub aspectul binelui.

Satana acționează exact așa cum ne-a lăsat scris Sfântul Efrem Sirul, și anume: "va arunca vălul strălucitor al binelui și adevărului peste taina fărădelegii.”

La fel cum pescarul îmbracă cârligul cu o râmă ca peștele să poată fi momit de o aparență apetisantă, tot astfel Satana îmbracă minciuna în nenumărate sofisme care par inofensive și plăcute la auz și care chiar par să aibă logică la prima vedere.

Ajunge peștele lângă acea râmă, o miroase, o vede, o simte, gustă puțin din ea și își spune: deci este cât se poate de clar că este bună, este o râmă reală, ce poate să fie altceva?

Păstrați credința ortodoxă autentică și evitați să vă lăsați seduși de nenumăratele sisteme spirituale oculte, care nu vor face altceva decât să vă conducă către pierderea mântuirii.

☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox

Sursa: https://www.facebook.com/citestebibliaortodoxa/posts/pfbid02oZBHJXxteEy1hUD3vHbFWg4D2GLjacGCXXWJSeGA5S8xngLadCybN2ufpAizpzXgl

⭕️ Este valabil pentru fiecare dintre noi! →

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Spiru Blănaru

"Spiru Blănaru ne spunea mereu că totul rezidă în felul cum vom sfârși. Depinde doar de noi de a alege modul, pentru ca jertfa noastră să fie de folos Neamului, istoriei noastre. Spiru Blănaru considera jertfa noastră ca o necesitate, că numai așa vom putea înscrie pe răbojul istoriei o pagină demnă de reținut, peste timp, din care se va inspira tineretul de mâine. Spiru Blănaru lupta contra celor două apucături ale comunismului: cotropitor de nații și antihrist, pentru că Spiru întruchipa esența pură de român și creștin."Filon Verca - Dreptul la adevăr, Volumul 1, Ed. IONESCU, Caransebeș 1999

Sursa: https://www.facebook.com/sfintiidininchisori/posts/pfbid06bRTEvMpKboyyBTHBmqigmF3eBsUL6yNCFeYWR7BZ938EXPxpbunKarfVe4eAyJrl

📜 Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe care condamnă ecumenismul ca erezie

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

 • Canonul 6 al Sinodului din Laodiceea
  Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres.

 • Canonul 10 al Sfinților Apostoli
  Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.

 • Canonul 33 al Sinodului din Laodiceea
  Nu se cuvine cu ereticii sau cu schismaticii a se ruga împreună.

 • Canonul 45 al Sfinților Apostoli
  Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârșească ceva ca și clerici să se caterisească.

 • Canonul 46 Apostolic
  Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtășire (înțelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? (II Corinteni 6, 15).

 • Canonul 65 Apostolic
  Dacă vreun cleric sau mirean va intra în sinagoga iudeilor sau a ereticilor, spre a se ruga să se și caterisească și să se afurisească.

 • Sfântul Serafim de Sarov (19.07.1759 - ✝️ 14.01.1833)
  Să nu legi prietenie și să nu ai legătură cu vrăjmașii Bisericii Lui Hristos, cu ereticii și cu schismaticii. Trebuie să fugi de acei oameni care nu se tem de Dumnezeu și nu-L cinstesc.

 • Sfântul Ioan Gură de Aur (347 - ✝️ 407)
  Preotul care nu predică tot ceea ce trebuie, și uneori se ferește de anumite subiecte pentru ca să nu deranjeze pe ascultătorii săi, să nu-i supere sau să nu-și creeze dușmani, sau poate din ignoranță îi scapă anumite subiecte importante la un moment dat, pe care să le spună, este ucigaș de sufletele ascultătorilor săi, credincioșilor săi.

 • Sfântul Vasile cel Mare (330 - ✝️ 01.01.379)
  De cei care arată că mărturisesc Credința Orthodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire de aceea trebuie, nu numai să te desparți, dar nici frați nu se cuvine să-i mai numești. Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor care sunt învățați cu Scripturile, să cerce cu dreaptă socoteală acele care le zic dascălii și arhiereii, și câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede și despre aceia care rămân întru învățăturile străine să se întoarcă dinspre ei.

 • Sfântul Ioan din Kronstadt (31.10.1829 - ✝️ 02.01.1909)
  Papii și-au închipuit că erau capii Bisericii și ai temeiurilor ei, și chiar vicari ai lui Hristos, ceea ce este ridicol și întrutotul nepotrivit. Iar așa este toată mândria papilor romani și vechea lor pretenție de primat și conducere samavolnică asupra întregii Biserici catolicești (papistășești). [Aici Sfântul se referă în primul rând la pretențiile de dinainte de ruperea papilor de Biserica cea una și Sobornicească, pretenții care au dus și la păstrarea denumirii de catolică/universală pentru comunitatea eretică ai căror capi au rămas - n. tr.]
  Așa sunt toate trucurile pe care papii le-au adus în "biserica" lor papistă, diferitele dogme false (dogmas) care duc la falsitate în credință și în viață. Aceasta este o "biserică" cu totul eretică.

 • Sfântul Teodosie Kievo Pecerski
  Cu credința latină să nu vă asociați, nu aderați la obiceiurile lor, de împărtăşirea cu ei fugiți, și de orice învățătură a lor feriți-vă, și de năravurile lor scârbiți-vă. Dacă cineva își va mântui sufletul, atunci aceasta se poate face numai trăind în credința Ortodoxă, deoarece nu există nicio altă credință mai bună decât curata și sfânta noastră credință Ortodoxă. Iar aceia care trăiesc într-o altă credință - cea romano-catolică (papistașă) sau musulmană sau armeană - nu vor vedea viața veșnică. Nu se cuvine una ca aceasta, fiule, să lauzi credința străină. Cine laudă credința străină, fără discernere, astfel o hulește pe cea proprie. Dacă cineva începe să o laude și pe a sa proprie și pe cea străină, acela e dublu credincios, aproape de erezie. Iar tu, fiule, păzește-te de acestea și fără încetare laudă-ți propria credință.

 • Sfântul Ioan Gură de Aur (347 - ✝️ 407)
  Păgânătatea iudeilor și a păgânilor este la fel și iarăși, demonii sălășluiesc în sufletele iudeilor și în locurile în care se adună ei, oare după aceste cuvinte este cu putință ca Orthodocșii să fie uniți cu iudeii? Fără respingerea creștinismului? Constatăm cu tristețe că la ecumeniști aceasta este cu putință. Cum aveți îndrăzneala voi cei care lucrați iudaizarea, după ce jucați cu demonii să vă întoarceți la adunarea Apostolilor? După ce v-ați îndepărtat și v-ați alăturat celor care au vărsat Sângele lui Hristos? Cum nu vă cutremurați să vă întoarceți și să luați parte la ospățul Lui Sfânt, să vă împărtășiți cu Sângele Lui de mare preț? Nu vă cutremurați? Nu vă temeți când săvârșiți asemenea încălcări?
  Canonul 71 Apostolic spune despre acestea: "Dacă vreun Creștin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor sau lumânări ar aprinde, să se afurisească.
  Și nu a spus dacă vor propovădui ceva potrivnic sau tăgădui toate, ci chiar dacă ceva puțin însemnat vor binevesti ce nu se potrivește cu ce am binevestit noi, să fie ANATHEMA.

 • Sfântul Nifon al Constanțianei (Secolul IV)
  (...) Până la sfârșitul lumii, fiule, nu vor lipsi Proorocii Domnului Dumnezeu, după cum nici lucrătorii satanei nu vor lipsi. În zilele cele mai de pe urmă însă, adevărații slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Și chiar dacă nu vor face semne și minuni ca astăzi, vor călători necontenit pe calea cea strâmtă, cu toată smerenia. Aceștia vor fi în împărăţia lui Dumnezeu mai mari decât Părinții purtători de semne, deoarece în vremea lor nu va fi cineva care să facă semne minunate și pe care, vănzându-i, să se înțelepțească în luptele duhovnicești.
  Deoarece, cei ce vor ședea pe scaunele bisericești din toată lumea, vor fi cu totul străini și nici idee nu vor avea despre virtute. Dar și conducătorii monahilor vor fi la fel. Vor fi robii pântecelui și ai slavei deșarte, încât vor fi mai degrabă sminteală pentru oameni decât pildă de virtute, deoarece virtutea va lâncezi. Va domni peste tot iubirea de argint. Dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii. Că aceștia vor fi urâciune înaintea lui Dumnezeu și nu vor vedea fața Domnului. Monahii și mirenii vor da bani cu camătă și nu vor vrea să-i înmulțească în Dumnezeu, prin milostenie la săraci. De aceea, dacă nu se lasă de această lăcomie, vor fi aruncați în tartar. Deci atunci, cum am zis mai înainte, cei mai mulți se vor rătăci din neștiință din calea cea largă a pierzării. (...)
  Viața și învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei, editura Mănăstirea Sihăstria 2013, pag. 164 - 165.

 • Sfântul Teofan Zăvorâtul (10.01.1815 - ✝️ 06.01.1891)
  Sensul ANATHEMEI este acela că cel căzut sub Anathemă este excomunicat din Biserică și aflându-se în afara ei, nu numai că se lipsește de Harul ei, dar se și supune tuturor fără de harurilor din afara ei. Acela este lepădat de Dumnezeu și mânia Lui este asupra aceluia. Fie se pronunță, fie nu se pronunță asupra învățăturii și numelui tău ANATHEMA tu ești deja căzut sub ea atunci când cugeți cele potrivnice Bisericii și stărui în această cugetare.

 • Sfântul Patriarh Mucenic Tihon
  Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugați-vă singuri în casele voastre, fără preoți, fiindcă ei sunt lupi în piele de oaie. Singuri îngropați morții, singuri botezați copiii. Iar căsătoriile să le blagoslovească tata și mama cu Sfintele Icoane. Rugați-vă fiecare după cum știe și după cum poate, țineți toate Posturile, cinstiți Sfintele Sărbători, păziți Credința Pravoslavnică până la sfârșit.

 • Canonul Ortodoxiei, Pag. 762

  • 8 Dacă nu e cu putinţă să veniţi la biserică din pricina necredincioşilor, să faci adunări în case, episcope, ca să nu intre un drept-credincios într-o adunare de necredincioşi [Ps 25, 2]; căci nu locul sfinţeşte pe om, ci omul sfinţeşte locul.
  • 9 Iar dacă necredincioşii ocupă locul acela, trebuie să fugi din el, pentru că a fost profanat de ei; căci aşa cum preoţii cuvioşi sfinţesc, tot aşa cei spurcaţi întinează.
  • 10 Iar dacă nu e cu putinţă să vă adunaţi nici în casă, nici în biserică, fiecare să spună psalmii, să citească şi să se roage la sine, ori împreună cu doi sau trei; căci zice Domnul: „Unde vor fi doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo voi fi şi Eu în mijlocul lor” [Mt 18, 20].
  • 11 Un credincios să nu se roage cu un catehumen nici măcar în casă, căci nu este drept ca cel iniţiat să se întineze împreună cu cel neiniţiat.
  • 12 Un drept-credincios să nu se roage împreună cu un eretic nici măcar în casă; „căci comuniune este între lumină şi întuneric?” [2 Соr 6, 14].

🔴 Părintele Ioan de la Mănăstirea Sihăstria Rarău ne îndeamnă să ne păstrăm dreapta credință ortodoxă.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Toți românii sunt îndemnați să se întoarcă acasă, pentru a preveni ocuparea țării de către străini și pentru a evita să devenim robi în propria noastră țară.

Este important să ne păstrăm credința.

Conform afirmațiilor sale, nimeni nu se mântuiește în străinătate, în Occident, deoarece acolo sunt doar eretici și păgâni.

 


 

Page 40 of 103