ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🗺️ Distribuția triburilor tracice în Balcani în secolele 5-1. Î.Hr

enter image description here

Hartă care arată distribuția triburilor tracice în Balcani în secolele 5-1. Î.Hr. H

Harta prezintă distribuţia geografică a diferitelor triburi tracice în România modernă, Bulgaria, Grecia, Turcia şi zonele învecinate.

Triburi majore precum Getae, Odrissi și Triballi sunt etichetate împreună cu multe triburi mai mici.

⏰ Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos: În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos.

- Posted in Profeții și Proorocii by

Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos

Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să greşiţi şi să vă pierdeţi.


Despre lupta sfinţilor proroci Enoh şi Ilie cu antihristul se va transmite la televizor.


Când icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Iviru („Portăriţa”) va purcede să părăsească Athosul, va începe dangătul clopotelor, bisericile în mod văzut i se vor închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la televizor. ”Aceasta-i mila Domnului”, spunea stareţul.


Va veni timpul, oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă duceţi câte unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici. Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul, că ei singuri vor pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist.


Produsele pe care pun semnul lui antihrist (n.n. codul de bare) nu vă pot dăuna. Aceasta încă nu este pecetea. Trebuie rostită rugăciunea „Tatăl nostru”, de însemnat cu Sfânta Cruce, de stropit cu aghiasmă şi astfel se va sfinţi orice hrană.


Dacă vei fura, vei încălca una dintre cele zece porunci. Cine va proceda astfel îl va primi pe antihrist.


Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul în ultimele vremuri va săvârşi aşa minuni pentru poporul său, încât o mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi pământul nu va scădea; îi vei face Cruce şi îţi va da pâine.


Nu vă temeţi! Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe mâna dreaptă şi pe frunte.


Nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist.


În timpul lui Antihrist, unii vor tâlcui Scripturile dupa capul lor, nenorociții!


În ultimele vremuri adepţii lui antihrist vor umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin. Credinţa adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte (raţiune). Antihrist va fi urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă în inimă, lesne îl va recunoaşte.


Acum se încep evenimente importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea lumii. Este ultimul… Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce curse întinde antihristul oamenilor.


La început aceasta se va face benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul lumii, îi va impune pe toţi să primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri; grupuri a câte zece-cincisprezece oameni. Însă nu vă duceţi câte unul sau doi: nu vă veţi salva…


Jumătate din iad este deja pe pământ.


ANTIHRIST S-A NĂSCUT DEJA, E LA UȘĂ, NU BATE, CI DĂ BUZNA. VEȚI FI MARTORI AI DOMNIEI LUI.


Pecetea lui se va pune nu numai în chip nevăzut, ci și văzut, pe frunte și pe mâini. Dacă pecetluirea se va face prin silire, înaintea lui Dumnezeu ea se va socoti ca siluirea unei fecioare. Cea mai grea încercare pentru creștini va fi când rudele lor vor primi pecetea. Pecetea nu va influența dacă va fi pusă împotriva voii omului.


Pecetea se va pune pe degetul arătător, iar nu pe palmă. Va fi nevăzută, pusă sub piele cu ajutorul unui computer. Mai întâi, va fi oferită voluntarilor. Însă odată cu înscăunarea antihristului, toți vor fi asupriți s-o primească.


Neascultarea va fi socotită trădare. Oamenii vor fugi în pădurile din munți. Să fie cu băgare de seamă să meargă în cete de zece-cincisprezece, pentru că diavolul ar putea încerca să-i împingă de pe stânci. Credincioșii vor fi ocrotiți de către Duhul Sfânt. Orice s-ar întâmpla, nu vă pierdeți niciodată nădejdea. Ajutați-vă unul pe altul. Dumnezeu vă va deschide mintea și veți ști cum să reacționați. Cel care va răbda se va mântui. Niciun credincios adevărat nu va simți nici foame, nici sete. Domnul va face minuni pentru ei. O frunzuliță va da destulă hrană pentru o lună de zile. Semnul crucii făcut peste un bulgăre de pământ îl va preface în pâine.


Venirea lui antihrist a mai fost prorocită, au mai fost și războaie, dar n-au mai fost ca astăzi nici semne din cer și nici o apostazie generală.


Dacă vei fura mâncare, vei călca una dintre porunci și în felul acesta vei deveni următorul lui antihrist. Credincioșii se vor încredința pe ei înșiși lui Dumnezeu.


Să nu vă pierdeți niciodată nădejdea în Dumnezeu și veți fi feriți de foame, de sete și de nenorociri. Ţineți minte că Hristos este Unul și singur, și nu va fi niciodată un alt hristos (n.n. antihrist va susține că el este Hristos care va să vină)!


Veţi fi păziţi de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea. Dumnezeu vă va da înţelepciune cum să procedaţi.


La sfârşitul vremurilor oamenii se vor mântui prin dragoste, smerenie şi bunătate. Bunătatea va deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce încolo, iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu.


Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.


DESPRE GEORGIA:


Antihrist nu va fi înscăunat în Georgia, și prigonirile aici vor fi mult mai puțin crâncene. Georgia va fi luminată în ultimele vremi și se va face cunoscută nu material, ci duhovnicește. Credincioșii din multe țări se vor aduna aici. Faptele viclene începute de comuniști sunt premergătoare evenimentelor principale ce vor urma. Din vremurile străvechi lumea n-a cunoscut niciodată atâtea necazuri. Și ăsta e sfârșitul. Georgia va fi acoperită de Sfânta Fecioară căci Iviria e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca pământ al ei. Plecarea icoanei ivirene a Sfintei Fecioare va fi urmată de bătaia clopotelor, iar bisericile se vor pleca să-și ia rămas bun. Și aceasta se va da la televizor, ca întreaga lume s-o poată vedea, și cei care vor vrea să-și mântuiască sufletul, să poată veni în Georgia.


Georgia va învia precum Lazăr prin multe necazuri și suferințe, dar nu înainte de reînscăunarea monarhiei. Mântuirea va veni când veți simți că acesta e sfârșitul.


Georgia e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca sorț al ei. Nu vă părăsiți patria în vremuri grele. N-o faceți de rușine.


Iubiți-vă unul pe altul. Georgia se va mântui prin dragoste. Suntem martorii ultimelor vremi. Voi veți vedea pe antihrist. Domnul Dumnezeu va cere dragoste față de El și față de aproapele, căci cine va răbda până în sfârșit se va mântui.


Principiile morale și năravurile se schimbă în Georgia. Cei purtați de ispitele lumești vor fi lesne recunoscuți: vor umbla goi. Felul cum se îmbracă cineva îi oglindește starea duhovnicească. Îmbrăcămintea creștinească trebuie să fie simplă, modestă.


Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos, 1929-1995

🛸 Guvernul SUA - Termen limită pentru dezvăluirea secretelor OZN-urilor: 18 octombrie 2024

- Posted in Politică și Guvernare by

enter image description here

Guvernul SUA urmează să-și dezvăluie secretele extraterestre până pe 18 octombrie 2024: proiectul de lege, adoptat pe 22 decembrie 2023, a inițiat o numărătoare inversă de 300 de zile pentru dezvăluire.

Proiectul de lege de 24 de pagini care a fost adoptat de Congresul SUA și, prin urmare, a fost adoptat și semnat de președintele Biden: legea impune ca toate cele șase servicii militare ale SUA, toate cele 18 agenții de informații din SUA, toate cele 32 de agenții ale Departamentului Apărării al SUA, să adune fiecare informație pe care o dețin cu privire la fenomenul OZN - ei trebuie să adune toate aceste informaţii și să le pună la dispoziție într-o formă digitalizată până pe 18 octombrie 2024”.Daniel Sheehan - Avocat / SUA

Proiectul de lege menționat mai sus, acoperă orice informații despre OZN-uri mai vechi de 25 de ani şi care au fost clasificate anterior ca fiind „secrete” - aceasta ar cuprinde unele dintre cele mai renumite întâlniri ozenistice, cum ar fi incidentul Roswell sau Phoenix Lights.


Comentariul Ortodoxia.RO:

După al II-lea Război Mondial, fenomenul OZN a fost popularizat și mediatizat - iar acum s-a și legiferat - pentru a pregăti populația pentru ceea ce urmează: o falsă invazie extraterestră - este vorba despre Proiectul Blue Beam (Raza Albastră) de la NSA, NASA & Pentagon - iar sub acest steag fals, armatele națiunilor vor fi mobilizate pentru luptă împotriva "extratereștrilor invadatori" - iar în urma acestui conflict imaginar care va genera foarte multe victime "colaterale" realizate de propriile armate, populația va fi ucisă și în mare parte exterminată (extratereștrii și ozn-urile sunt entități spirituale de natură demonică, adică sunt draci și carele lor).


Articol - citiți cu atenție:

Proiectul Blue Beam (Raza Albastră) intenţionează simularea venirii lui Iisus pentru a manipula oamenii şi a distruge credinţa şi religiile.

Vom avea un guvern mondial, fie că vă place, fie că nu. Singura întrebare este dacă el va fi creat prin cucerire sau prin consimţământ.Paul Warburg – membru al Consiliului pentru Relaţii Externe (CFR), declaraţie făcută în februarie 1950 în faţa Senatului american.

Suntem în zorii unei transformări globale. Nu mai avem nevoie decât de o criză majoră adecvată şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.David Rockeffeler – preşedinte de onoare al Consiliului pentru Relaţii Externe (CFR), preşedinte de onoare al Comisiei Trilaterale, membru Bilderberg, declaraţie făcută în septembrie 1994

În 1994 jurnalistul canadian Serge Monaste prezenta un amplu şi bine documentat material despre Proiectul NASA Blue Beam:

  1. Distrugerea credinţei prin false descoperiri arheologice de genul recentului “sarcofag al lui Iisus”.

  2. Organizarea unei gigantice mistificări în care se va simula prin proiecţii holografice venirea lui Iisus.

  3. Utilizarea undelor de joasă frecvenţă pentru controlul mental.

Cele enumerate mai sus, sunt doar câteva dintre planurile de instaurare a noii religii mondiale satanice cuprinse în acest proiect.

Fost ziarist la publicaţia canadiană L’Enquete şi fondatorul unei agenţii de presă independente – International Free Press Network, Serge Monaste este bine cunoscut ca autor al unor numeroase articole despre Noua Ordine Mondială. Serge Monaste a murit în condiţii suspecte.

Încă din 1994 el spunea într-un interviu că a fost ameninţat în mod repetat de primul ministru canadian şi de Vatican. Sub pretextul că nu are voie să îşi educe copiii acasă, autorităţile l-au arestat şi i-au sechestrat familia.

Întors acasă, Serge Monaste, care nu suferise niciodată de probleme cardiace, a avut un atac de cord în urma căruia a murit. La scurtă vreme, un alt jurnalist care îl ajuta în investigaţii a murit tot în urma unui atac de cord, la fel de suspect.

În dezvăluirile sale Serge Monaste arată pe baza unor documente autentice cum pot fi provocate astfel de atacuri de cord unor persoane incomode.

Vă prezentăm în continuare extrase din prezentarea realizată de Serge Monaste în 1994 în care demască proiectul Blue Beam. Traducerea după înregistrarea audio a fost completată cu comentariile noastre privitoare la o serie de evenimente ce confirmă parcurgerea unora dintre etapele acestui proiect.

International Free Press Network nu este un grup religios sau o organizaţie politică, ci o agenţie de presă independentă care realizează investigaţii. Suntem specializaţi în investigarea şi publicarea de rapoarte speciale şi casete audio care demască dedesubturile implementării unei Noi Ordini Mondiale.

Scopul nostru este să îi ajutăm pe oameni să realizeze că venirea Noii Ordini Mondiale nu este un vis şi nici o presupunere paranoică.

Este un proiect satanic în curs de desfăşurare.

Care este scopul lui?
  • Să distrugă religiile tradiţionale şi mai ales religia creştină şi să le înlocuiască cu o religie mondială unică, bazată pe cultul omului.

  • Să abolească familia aşa cum o ştim noi astăzi şi să o înlocuiască cu indivizi (cetăţeni mondiali, oameni universali n.n.) care lucrează fiecare pentru gloria guvernului mondial unic.

  • Să distrugă orice formă de creativitate artistică sau ştiinţifică pentru a putea implementa o singură viziune, cea a guvernului mondial.

  • Să implementeze apartenenţa obligatorie la un stat mondial condus de o forţă militară unică, de o Justiţie mondială, de o singură lege comercială, să îi oblige pe oameni să trăiască într-o pace falsă şi să impună o nouă religie şi o nouă cultură mondială.”
“Blue Beam (raza albastră) este un proiect al NASA care presupune patru direcţii de parcurs pentru implementarea noii religii mondiale New Age. Această religie este chiar baza noului guvern mondial, pentru că fără aducerea omenirii în această sclavie spirituală dictatura Noii Ordini Mondiale nu ar fi posibilă.

False descoperiri arheologice pentru a submina credinţa

Primul pas în acest proiect vizează discreditarea sau re-evaluarea tuturor cunoştinţelor religioase de până acum. Prin crearea unor cutremure artificiale în locaţii precise de pe planetă, în care s-a presupus mereu că se ascund secrete importante, se va urmări scoaterea la lumină a unor aşa-zise noi descoperiri arheologice prin intermediul cărora se va “dovedi” că doctrinele marilor religii sunt false.

Ne vom opri mai mult asupra modului în care această etapă este deja pusă în aplicare, pentru că am asistat de curând la un astfel de „cutremur”… de data aceasta mediatic. În seara zilei de 26 februarie 2007 pe toate posturile TV româneşti şi internaţionale James Cameron anunţa lumii că a descoperit«sarcofagul lui Iisus» şi al familiei sale. Iniţial am crezut că este vorba despre un nou film. La urma urmei cel care ne vorbea era un regizor, un creator de ficţiuni precum Terminator, Alien sau Titanic. De data aceasta însă James Cameron vorbea cu convingere despre o mare descoperire arheologică, despre dovezi ştiinţifice, despre teste ADN şi statistici care puneau la îndoială chiar bazele religiei creştine. Arheologii găsiseră 10 cutii cu oase pe care se aflau inscripţionate nume. Pe şase dintre ele se aflau nume cheie din Noul Testament: Joshua – Iisus, Maria, Iosif, Meriem – Maria Magdalena, Matei, Iuda. Despre celelalte patru nume care nu aveau atâta semnificaţie religioasă, James Cameron nu a amintit însă nimic.

A susţinut doar că are dovada că acestea sunt oasele lui Iisus, ale mamei sale Maria, ale tatălui său Iosif, ale Mariei Magdalena (Meriem) – soţia sa conform testelor ADN realizate asupra oaselor şi fiului lor – Iuda. Testele ADN puteau într-adevăr dovedi că oasele respective aparţineau unui cuplu care avea şi un copil, însă nu dovedeau că aparţin lui Iisus. În plus numele respective erau ceva comun în Ierusalimul acelor vremuri. Erau întâlnite la fel de des cum am întâlni noi acum numele de Ion, Maria şi Gheorghe. Pentru a elimina şi acest impediment din calea mistificării sale Cameron invocă părerea unui expert în probabilităţi, Andrey Feuerverger. Acesta calculează ce şansă există ca cele şase nume găsite pe sicriele de la Ierusalim să fi făcut parte din familia lui Iisus. O falsă problemă pentru că în realitate nu are cum să existe un sicriu al lui Iisus şi chiar dacă ar exista, statistica nu este relevantă pentru a o rezolva. Răspunsul expertului contrazice teoria regizorului: statistic şansa este 1 la 600. Iar acesta, în loc să spună că în proporţie de 99% nu are cum să nu fie vorba de familia lui Iisus, spune că există totuşi o şansă!

În plus această manipulare atât de intens mediatizată este infirmată chiar de cel care a descoperit osuarele, arheologul Amos Kloner. Într-un interviu publicat în Jerusalem Post, dar nu atât de intens mediatizat el spune: „Ceea ce pretinde documentarul este un fals istoric. Nu există un mormânt al familiei lui Iisus. Nici nu se putea face un astfel de mormânt, astfel încât să cuprindă persoane care au murit în locuri diverse, la distanţe mari în timp.” Cine are interesul ca lui James Cameron să i se acorde minute în şir de emisie pe toate canalele TV din lume, prezentând de fapt o ficţiune? Cine are interesul să mediatizeze atât de intens o aşa-zisă descoperire care atacă credinţa creştină? Aceiaşi care au conceput şi proiectul Blue Beam, la a cărui punere în practică vedem că participă acum celebrul regizor.

Show-ul secolului – „Venirea lui Iisus”

Al doilea pas al proiectului NASA presupune organizarea unui gigantic spectacol holografic proiectat chiar pe cer, astfel încât să fie vizibil pe întreaga planetă, care va simula venirea lui Mesia. Prin emisia unor unde care acţionează direct asupra creierului, fiecare om va vedea în această hologramă pe Mântuitorul specific religiei sale şi îl va auzi vorbindu-i în limba lui.

Cu ajutorul unor computere performante care vor coordona spectacolul şi al sateliţilor din jurul pământului care vor emite semnale de joasă frecvenţă (LF), foarte joasă frecvenţă (VLF) şiextrem de joasă frecvenţă (ELF) vor fi proiectate holograme folosind pe post de ecran pelicula de sodiu care înconjoară pământul la o înălţime de aproximativ 100 de km. Animarea pe computer şi semnalele auditive vor părea că provin din adâncimile spaţiului şi îi vor face pe adepţii ardenţi ai diferitelor religii să creadă că sunt martorii mult promisei întoarceri a propriului Mesia.

Apoi proiecţiile lui Iisus, Mohamed, Buddha, Krishna etc. se vor uni într-o singură imagine şi «Salvatorul» universal le va face o mare revelaţie. Le va spune că diversele scripturi sunt false şi că vechile religii sunt responsabile pentru răul de pe planetă. De aceea ele trebuie abolite pentru a lăsa locul unei noi religii care va fi condusă de el, unicul Dumnezeu pe care îl pot vedea cu ochii lor şi auzi cu urechile lor.

Diabolicul plan prevede ca în urma acestei apariţii să se creeze o mare dezordine socială, în care milioane de susţinători fanatici ai dogmei unei religii se vor ridica împotriva altor milioane de susţinătorilor fanatici ai dogmei altor religii. Se vrea astfel generarea unor conflicte cum nu s-a mai văzut până acum. Pare de domeniul fanteziei, însă mijloacele pentru a realiza aceasta deja există.

Diverse servicii secrete arată că în ultimii 25 de ani (este vorba de anul 1994 n.n.) fosta URSS a stocat deja într-un computer extrem de avansat informaţii despre proprietăţile electrice, chimice şi biologice ale creierului uman rezultate în urma studiilor pe milioane de oameni. Aceste date permit manipularea senzaţiilor auditive şi vizuale. Au fost stocate de asemenea şi date despre toate limbile şi dialectele vorbite în prezent pe glob pentru a fi generate mesaje artificiale pe înţelesul oricui. Existenţa unor astfel de computere este menţionată şi într-un articol publicat în martie 1983 în ziarul Sidney Morning Arrow.

La fel stau lucrurile şi în SUA şi Europa. Încă din anii ‘70 s-au realizat cercetări asidue privind combinarea undelor electromagnetice şi a hipnozei. În 1974 cercetătorul G.F. Shapis scria:«Cuvintele hipnotizatorului pot fi modulate electromagnetic, astfel încât să acţioneze direct asupra creierului sub formă de unde, fără a mai fi nevoie de receptarea şi transportarea sunetului şi fără ca persoana expusă la astfel de influenţe să aibă vreo şansă de a controla fluxul informaţional receptat.» Cei care cercetează fenomenul de channeling au observat că numărul celor care se consideră canale a crescut exponenţial de când se fac astfel de cercetări. Cei care practică aşa ceva ar trebui să îşi utilizeze simţul critic şi discernământul pentru că de cele mai multe ori nu cunosc sursa a ceea ce ei numesc ghidare divină.

Vorbirea artificială asigură controlul mental

Existenţa unor astfel de tehnologii ţine de a treia direcţie de dezvoltare a proiectului Blue Beam care vizează comunicarea telepatică şi electromagnetică prin unde de joasă, foarte joasă şi extrem de joasă frecvenţă care îi va face pe oameni să creadă că îl aud pe propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer vor fi transmise prin intermediul sateliţilor şi vor interacţiona cu gândirea naturală, făcând să apară ceea ce se numeşte „vorbire artificială”. Acest gen de tehnologie există încă din anii ‘70 şi a fost perfecţionată prin cercetări ulterioare privind relaţia dintre creierul uman şi computer.

În ianuarie 1991 la Universitatea din Arizona a avut loc conferinţa intitulată „Cercetarea avansată NATO cu privire la fenomene emergente ale sistemelor biomoleculare”. Ce înseamnă aceasta mai exact? Într-una din lucrările prezentate la această conferinţă erau prezentate echipamente careputeau face un orb să vadă sau un surd să audă. Echipamente care puteau calma orice durere, fără a interveni cu medicamente şi a căror utilizare ar fi permis oricărei fiinţe umane să îşi menţină şi la vârste înaintate aceleaşi funcţii de la tinereţe. Autorul lucrării în cauză trăgea un semnal de alarmă asupra pericolului ca astfel de cercetări să fie deturnate de la scopul lor iniţial şi să fie folosite împotriva oamenilor. El afirma că astfel de echipamente sunt operaţionale în cadrul CIA şi FBI, nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura şi omorî pe cei care se opun sistemului sau pentru a crea ceea ce în mod obişnuit se numeşte „candidat manciurian”.

Avem date care arată că astfel de experimente au loc şi în Marea Britanie, Australia, Franţa, Germania şi Finlanda. Agenţiile guvernamentale şi corporaţiile care lucrează mână în mână cu ele sunt gata să facă orice pentru a-şi atinge obiectivul: controlul social total. De ce? Foarte simplu. În primul rând, dacă terorizezi populaţia şi o faci să se teamă pentru siguranţa şi viaţa sa, îţi va fi mai uşor să implementezi un sistem draconic, să o supraveghezi, să o dezarmezi şi apoi să îi spui că totul este pentru protecţia ei. În al doilea rând pentru că aşa este mai uşor să promovezi un nou sistem politic şi social, în locul celui vechi care pare să nu mai funcţioneze. Evident că alternativa este pregătită de multă vreme şi se numeşte Noua Ordine Mondială. Frica a fost mereu utilizată ca un instrument cu care Elita a controlat şi a subjugat masele. Vechea zicală „Divide et impera”(Dezbină şi stăpâneşte) a fost aplicată în toate colţurile planetei pentru a avea siguranţa că oamenii sunt speriaţi, se tem pentru siguranţa lor şi îşi pierd încrederea în ceilalţi oameni. Şi aceasta este tot o formă de control mental.

Subliniem faptul că Serge Monaste spunea toate acestea în 1994, anticipând astfel înscenarea de la 11 septembrie 2001, care a permis instaurarea unui sistem de teroare şi a unor reguli stricte de supraveghere a populaţiei sub pretextul asigurării siguranţei acesteia.

Controlul mental de astăzi presupune mult mai mult, arată Serge Monaste în continuare. Iată ce scria în 1970 psihologul Gene V. Mc Connell într-un articol publicat în Psychology Today: „A venit ziua în care putem combina privarea senzorială cu drogurile, hipnoza şi manipularea prin recompensă-pedeapsă pentru a câştiga un control aproape absolut asupra comportamentului unui individ. Putem deci realiza rapid şi cu destulă eficienţă un fel despălare a creierului care duce la schimbări dramatice de comportament şi personalitate. Ar trebui să dăm o nouă formă societăţii astfel încât să fim cu toţii antrenaţi încă de la naştere să facem ceea ce societatea vrea ca noi să facem. Avem tehnologia necesară pentru a face aceasta. Nimeni nu este stăpânul propriei personalităţi. Nimeni nu are nimic de spus cu privire la ce fel de personalitate dobândeşte, deci nu are nici un motiv de a refuza să dobândească o nouă personalitate, dacă cea veche pe care o are este anti-socială”.

Dovezi ale existenţei tehnologiei pentru control mental

Tehnologia ce urmează a fi utilizată pentru controlul minţii în Proiectul Blue Beam include un transmiţător care emite pe frecvenţa sistemului nervos uman. El a fost deja produs de firma Laurel Electro-Optical System din Pasadena, California. Laurel este unul dintre colaboratorii apropiaţi ai Aviaţiei Americane şi a lucrat mult în domeniul construirii unor arme care să implementeze mesajul direct în mintea inamicului. Aparatul utilizează radiaţii electro-magnetice şi frecvenţe extrem de joase şi a fost utilizat pentru a tortura fizic şi mental oamenii de la distanţă. Arme de acest tip au fost aplicate în anii ‘70 contra femeilor britanice care protestau împotriva prezenţei unor rachete americane în baza aeriană Greensam Common Air Base. Această armă poate induce o totală privare senzorială auditivă şi acţionează direct asupra nervilor auditivi, cu asemenea putere încât îi blochează victimei inclusiv capacitatea de a-şi auzi propriile gânduri. Exact ca în vechea zicală care spune: „e aşa mult zgomot aici că nu mă pot auzi nici pe mine gândind.

Dovezi despre existenţa unor astfel de tehnologii există inclusiv în publicaţii ale Departamentului American al Apărării. Căpitanul Paul E. Tyler semnează o lucrare având ca titlu „The electromagnetic spectrum and low intensity conflict” (Spectrul electromagnetic şi conflictul de intensitate joasă) inclusă în colecţia „Low intensity conflict in modern technology” (Conflictul de joasă intensitate în tehnologia modernă) publicată în 1986 de Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama. Aici se vorbeşte despre microunde care generează senzaţii auditive care pot fi auzite doar de individul ţintă. Tehnologia este relativ simplă şi poate fi folosită doar având la dispoziţie un banal radar de poliţie. Fascicolul de microunde generat de aparat este modelat în frecvenţe audio şi transmis direct în creier de care este receptat ca o voce, deşi nu a fost emis nici un sunet.Exact ceea ce se va petrece în proiectul Blue Beam.

În cartea sa „Corpul electric”, Robert Becker, nominalizat la premiul Nobel, descrie o serie de experimente conduse la începutul anilor ‘60 de Olenfree, în cadrul cărora s-au obţinut astfel de fenomene. Olenfree a mai descoperit şi cum poate să încetinească, să accelereze sau chiar săoprească inima unei broaşte prin sincronizarea pulsului cu frecvenţa unor microunde. De aici până la provocarea unor atacuri de cord unor fiinţe umane este doar un pas.

Tot în aceeaşi lucrare, Robert Becker menţionează cercetările dr. Joseph C. Sharp de la Institutul de Cercetare al Armatei Walter Reed, care a realizat teste pe propria persoană. În timp ce se afla într-o cameră perfect izolată fonic (deci prin pereţii căreia nu puteau pătrunde sunete) a auzit cuvinte ce i-au fost transmise prin simpla generare a unor unde electromagnetice cu vibraţie analoagă cuvintelor receptate de el. Concluzia a fost: „un astfel de aparat poate fi în mod clar aplicat în anumite operaţiuni în care se doreşte ca ţinta să ajungă la nebunie sau să îi transmiţi instrucţiuni nedetectabile de altcineva.”

Şi James Lin explica în 1978 în cartea sa intitulată „Microwave Auditory Effect and Application” (Efectul auditiv al microundelor şi aplicarea lui) cum poate fi auzită o voce transmisă direct către creier fără a exista o vibraţie sonoră.

Pe 21 septembrie 1977 CIA a prezentat rezultatele studiilor sale în faţa subcomisiei pentru sănătate şi cercetare ştiinţifică a Senatului american. Doctorului Sidney Gottlieb care conducea programul MK Ultra la acea vreme i s-a cerut în mod explicit să discute despre cercetările CIA privind acţiunea de la distanţă asupra organismului uman prin mijloace electronice.”

Controlul total asupra planetei va fi obţinut prin teroare

A patra dimensiune a proiectului Blue Beam include controlul total asupra planetei. Pentru aceasta se va simula o invazie extraterestră în marile oraşe ale lumii. Se mizează pe faptul că ţările care deţin armament nuclear îl vor utiliza pentru a se apăra de acest pericol, devenind apoi total vulnerabile faţă de adevăratul atac, ce va fi realizat ulterior de guvernul din umbră.

Subliniem aici că tema unui atac extraterestru simultan în marile oraşe ale lumii apare aproape obsesiv în filmele de la Hollywood. În urma unui astfel de atac toate ţările mari, SUA, China, Rusia etc., colaborează între ele atacându-i pe extratereştrii cu armele de care dispun. Fără nici un rezultat.Când situaţia pare a fi disperată apare El – unicul Salvator. Vedem cum prin astfel de filme ni se oferă de fapt modele de gândire. Suntem antrenaţi să ne temem de un atac extraterestru, suntem antrenaţi să îi ripostăm în forţă şi apoi să aşteptăm apariţia unui salvator unic. Şi aceasta este tot o formă de control mental.

Scopul este să fie anihilată orice formă de opoziţie faţă de Noua Ordine Mondială. Utilizând tehnologiile despre care am vorbit mai sus undele generatoare de gânduri vor putea fi transmise prin reţelele de fibre optice, cabluri TV, linii telefonice şi vor pătrunde în orice echipament care conţine microcipuri. La acel moment procesul de implantare al microcipurilor la nivelul populaţiei va fi realizat, astfel încât oamenii vor putea fi uşor împinşi la un val de sinucideri, violenţe şi nebunie.

Am fost întrebat de multe ori când se vor petrece toate acestea. După ce va fi creată o criză economică, care îi va forţa pe oameni să îşi cheltuiască toate rezervele de bani. Apoi va fi implementat un sistem planetar de plăţi electronice astfel încât nimeni să nu poată supravieţui în afara lui. După atâtea dezastre omenirea va fi gata să implore apariţia unui salvator care să restabilească pacea cu orice preţ, chiar cu preţul propriei libertăţi. Un principiu similar a fost aplicat în URSS pentru instalarea comunismului.

Soluţia pentru a contracara proiectul Blue Beam

Pare un tablou sumbru şi înfricoşător. Poate că acesta este şi scopul pentru care astfel de dezvăluiri sunt lăsate să apară. Cunoscând ceea ce ni se pregăteşte putem lua însă măsurile necesare pentru a nu se ajunge acolo. Dezvoltarea discernământului, conştiinţa de sine, cultivarea rezonanţei cu aspectele benefice, divine, rugăciunea, postul, trairea autentica în Hristos sub ascultarea unui duhovnic anihilează aceste influenţe malefice. Acest lucru este binecunoscut de cei care doresc să controleze întreaga planetă şi de aceea de mii de ani şcolile spirituale în care oamenii învaţă astfel de practici sunt prigonite, distruse sau deturnate. Vom încheia citând tot din prezentarea lui Serge Monaste care demonstrează că slujitorii Noii Ordini Mondiale exact aceasta ne împiedică să facem.

În numărul din decembrie 1980 al US Army Journal, într-un un articol semnat de lt. col. John B. Alexander sub titlul „The new mental battlefield, beam me up Spock” (Noul câmp de luptă mental, radiază-mă Spock), acesta scrie: „Voi da mai multe exemple care să ilustreze progresele făcute în acest domeniu. Avem acum abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boală de la distanţă, inducând boala sau moartea fără cauze aparente. A fost raportată şiposibilitatea de modificare telepatică a comportamentului, care include abilitatea de a induce stări hipnotice de la o distanţă de peste 1000 de km. Utilizarea hipnozei telepatice este o zonă care merită a fi exploatată. Ea va permite ca agenţii noştri să fie implantaţi subconştient cu programul pe care trebuie să îl execute, astfel încât nu va mai fi nevoie să utilizăm telefonul. Dacă vor fi perfecţionate, aceste tehnici vor permite transferul direct al gândurilor de la o minte sau grup de minţi la o audienţă ţintă. Receptorul nu va fi conştient că i-au fost implantate gânduri, va crede că sunt gândurile lui. Este posibil să introducem gânduri artificiale într-un computer şi apoi să le transmitem prin intermediul unui satelit, astfel vom putea controla întreaga planetă. Limitele acestui sistem sunt doar cei care îşi vor pune permanent întrebări cu privire la motivaţia care stă în spatele gândurilor lor şi nu le vor da curs automat. Este evident că televiziunea, filmele, publicitatea şi diferite forme de presiune socială au grijă să elimine pe cât posibil această categorie de oameni. Informaţiile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate ridicole tocmai pentru că ele nu se vor conforma cu viziunea asupra realităţii pe care chiar noi o inducem; doar mai există şi în zilele noastre oameni care cred că pământul este plat”.


Prezentare context:

❤️ Cutov Cristian-Ionut @ PRO-VIAȚĂ: ȘTIȚI CARE E DUREREA CEA MARE ❓❗ →

- Posted in Cultura Vieții by

Azi si ieri au venit pe lume 5 copii salvați de la avort.

Nu mai am decât câțiva donatori care să preia lunar cu o sumă fixă direct la cazul de avort, perioada sarcinii și 6 luni după naștere.

Ar trebui 500 RON lunar de caz de avort.

Dacă un donator nu poate da toată suma, cuplez 2 donatori astfel încât cazul să primească cei 500 RON lunar. Important e sa fie o sumă fixă!

Dacă doriți să preluați pe viitor și să vă notez, mă puteți contacta la nr de telefon 0768389591 - am și WhatsApp, Telegram.

Pe contul de Facebook la Cutov Cristian-Ionuț în lista de discuții pe Messenger nu primesc întotdeauna mesajele!

Precizare: Cazul până a fi preluat, poate să dureze câteva săptămâni, maxim 2-3 luni - există această perioadă deoarece durează până se face programare la ecografie, apoi până aduce dovada pentru sarcină, apoi dăm comanda din fonduri proprii lunar până în 14 săptămâni, apoi, din a 15-a săptămână aduce o altă dovadă de sarcină și abia apoi dăm donatorul!

Sursa: https://www.facebook.com/cutov.cristian/posts/pfbid0JJ9HN1UFimawa6sZ4d3HsaLJyBAknSarsJYM5gjBvEcb1f15vpcrsU9vr12gK2fml


ORTODOXIA ÎNSEAMNĂ DE 9 ORI FAPTĂ ȘI O DATĂ CUVÂNT!

VĂ RUGĂM DISTRIBUIȚI

Ⓜ️ Simbolul McDonald's este într-o carte de magie neagră, logo-ul este de fapt un sigiliu magic 🦉

- Posted in Abecedarul credinței by

enter image description here

Fondatorul McDonald's, Raymond Albert Kroc, a fost un francmason de grad 33.

Așa a obținut cu adevărat banii pentru a-și începe afacerea.

Kroc ar fi primit, de asemenea, un titlu în Biserica lui Satan.

Biserica lui Satan admite pe deplin acest fapt.

Disney și McDonald ' s au avut întotdeauna un parteneriat strâns din cauza Frăției masonice.

McDonald Family

The Secret Jewish History of McDonald’s


🍔Alo, ați găsit un fir de păr uman în sandwitch-ul dumneavoastră? Nu e posibil, fiindcă în restaurantul nostru NU se folosesc ingrediente naturale ....🍟

✝️ Sfântul Cuvios Iosif Isihastul: HARUL ANUNȚĂ VREMEA ISPITEI

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Cuvios Iosif Isihastul și ucenicii

"Să știi că Harul întotdeauna premerge ispitele ca o vestire pentru pregătire. Și îndată, când vezi Harul, să te strângi și să spui: a venit vremea pentru război. Păzește-te, lutule, că nu știi de unde va bate război, vicleanul! De multe ori vine repede, alteori după două sau trei zile". — Sfântul Cuvios Iosif Isihastul

✝️ Gheron Iosif Isihastul — despre lupta pentru mântuire: "Opune rezistență ispitei până la moarte. Până cazi ca și mort nu părăsi lupta."

✝️ Povețe ale Cuviosului Iosif Isihastul despre pocăință (1959, Sfântul Munte Athos)

✝️ Cuviosul Iosif Isihastul: Singura speranţă de mântuire din amăgirile şi ereziile, inovaţiile şi capcanele oamenilor răi şi ale diavolului constă în rugăciune, pocăinţă şi smerenie.

✝️ Arhimandrit Iosif Isihastul: "... Fiul meu, dacă iei aminte la ceea ce îți scriu și te silești pe tine însuți, vei afla mult folos ..."

✝️ Cuviosul Iosif Isihastul - Mărturii din viața monahală: HARUL LUI DUMNEZEU ANUNȚĂ VREMEA PENTRU ISPITĂ

✝️ Povețe ale Cuviosului Iosif Isihastul despre pocăință / 1959, Sfântul Munte Athos

✝️ Sfântul Iosif Isihastul: PĂCATUL MIROASE URÂT.

✝️ Arhimandrit Iosif Isihastul: Dacă omul nu luptă împreună cu Hristos, care este Lumina, nu poate să se izbăvească de stăpânul întunericului, Diavolul.

✝️ Sfântul Iosif Isihastul - atâta bogăție cerească și nu este nimeni care să o dorească

🙏 Sf. Iosif Isihastul: Când vei ajunge să te smereşti, toți ți se vor părea sfinți. Când ești plin de tine, însă, toți ți se par răi.

❤️ Gheron Iosif Isihastul despre Rugăciunea "Preasfantă Născătoare de Dumnezeu"

✝️ Gheron Iosif Isihastul - despre dobândirea rugăciunii inimii - Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

✝️ Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

"Știind Cuvântul că nu se putea desființa altfel stricăciunea oamenilor decât prin moarte, dar nu era cu putință să moară Cuvântul, odată ce era Însuși Fiul cel nemuritor al Tatălui, Își ia un trup în stare să moară, pentru ca acesta, împărtășindu-se de Cuvântul Cel peste toate, să Se facă în stare să moară pentru toți, dar prin Cuvântul ce locuia în El să rămână nestricăcios și drept urmare să înceteze la toți stricăciunea, prin harul învierii" — Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului.

😓 Poarta Brandenburg din Berlin - Germania: 1940 - 2023 🏴

- Posted in Râsu'-plânsu' by

Poarta Brandenburg din Berlin - Germania: 1940-2023

Scrisoarea masonului Pike, din 1871, care descrie cele trei războaie mondiale

Unul dintre cei mai mari masoni ai tuturor timpurilor a fost Albert Pike (1809-1891).

Acesta este considerat un vizionar de excepție, dar și omul care croiește drumul masoneriei spre preluarea puterii globale și instaurarea noii ordini mondiale.

Albert Pike a primit o viziune (descoperire drăcească), pe care a descris-o într-o scrisoare pe care i-a scris-o lui Mazzini, la data de 15 august 1871. Această scrisoare prezenta planurile-schiță pentru trei războaie mondiale, care au fost considerate necesare pentru a aduce o singură ordine mondială şi ne putem minuna de exactitatea prezicerii evenimentelor care au avut deja loc.

Interesant este faptul că această scrisoare descrie perfect cele două războaie mondiale, care s-au petrecut conform notițelor, dar și pe al treilea, care va fi pornit din cauza diferențelor între sioniştii politici şi liderii Lumii Islamice.

“Primul război mondial trebuie creat pentru a permite Iluminaţilor să răstoarne puterea Ţarilor în Rusia şi pentru a face din acea ţară o fortăreaţă a comunismului ateu. Divergenţele create de către agenţii Iluminaţi între imperiul britanic şi cel german vor fi folosite pentru a porni acest război. La finele acestui război va fi construit comunismul, iar acesta va fi mai apoi utilizat pentru a distruge alte guverne şi pentru a slăbi religiile.

Al doilea război mondial trebuie iniţiat prin exploatarea diferenţelor între fascişti şi sionismul politic. Acest război trebuie condus de aşa natură încât nazismul va fi distrus iar sionismul politic va fi întărit în aşa măsură încât forţa sa va permite instituirea unui stat suveran Israel în Palestina. În timpul celui de-al doilea război mondial, comunismul internaţionalist trebuie să devină atât de tare încât să contrabalanseze Creştinismul, care atunci va fi limitat şi ţinut în şah până la momentul în care vom avea nevoie de acesta pentru cataclismul social final.

Al treilea război mondial va trebui creat prin exploatarea disensiunilor create de agentura Iluminaţilor între sioniştii politici şi liderii lumii islamice. Războiul trebuie condus în aşa fel încât islamul şi sionismul politic să se distrugă reciproc. În acest timp cele alte naţiuni ca întotdeauna divizate în această chestiune vor fi obligate să lupte până la completa lor epuizare fizică, morală, spirituală şi economică.

Vom dezlănţui nihiliştii şi ateiştii şi vom provoca un formidabil cataclism social, care prin întreaga sa hidoşenie (oroare) va arăta naţiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei şi a celui mai sângeros cataclism.

Apoi, peste tot, cetăţenii obligaţi a se apăra împotriva unei mâini de revoluţionari, vor extermina pe acei distrugători de civilizaţie, iar mulţimea, deziluzionată de Creştinism – ale cărui spirite cereşti vor fi din acel moment fără orientare sau direcţie – va porni în căutarea unor idealuri, dar nu va şti încotro să-şi orienteze adoraţia şi atunci va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a curatei doctrine a lui Lucifer, care va fi în fine scoasă la vederea mulţimii. Această manifestare va rezulta din mişcarea mondială reacţionară care va urma distrugerii Creştinismului şi ateismului, ambele fiind cucerite şi exterminate deopotrivă.”

Nazismul și comunismul în slujba paranoii sioniste! / Comunismul și nazismul – cei doi fondatori ai statului Israel

Despre apariția „gemenilor hetorozigoți”: comunismul și nazismul

☀️ Vreau să fac parte din echipa lui Hristos – dacă nu-L ai pe Dumnezeu, n-ai nimic în viață →

- Posted in România Profundă by

Mihai Neșu

Întrebat fiind cum poate fi aşa senin şi zâmbitor, Mihai Neşu a explicat că „totul pornește din interiorul omului, din relația lui cu Dumnezeu”.

„Dacă omul nu reușește să se întoarcă la Dumnezeu, în lumea aceasta plină de probleme, îi va fi greu. La mine se vede că sunt paralizat, dar alții au probleme mai mari care nu se văd”.

Fostul fundaş şi-a exprimat regretul că până la 30 de ani nu s-a apropiat suficient de Dumnezeu care ne oferă viaţă. „Ce facem cu ea?”, s-a întrebat retoric Mihai Neşu.

„Viața e ca o facultate în care învățăm cât mai multe lucruri pentru ca la finalul vieții să fim pregătiți de ceea ce urmează. Fiindcă viața nu se oprește aici, la ceea ce trăim pe pământ, sufletul este veșnic”.

„Mie îmi pare rău şi de mine că am pierdut multă vreme până la 30 de ani, trebuia să mă apropii de Dumnezeu de mai multă vreme”, a spus Neşu.

La întrebarea dacă îi lipseşte ceva ce a avut mai înainte de accidentul suferit care l-a adus la paralizie, Mihai Neşu a răspuns categoric:

„Nu! Trăiesc cel mai bun moment al vieţii mele, acum, la 35 de ani. Şi m-ajută Dumnezeu, de multe ori nici să nu simt că sunt paralizat! Au fost clipe teribile, în care nu-mi trecea cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum, fiindcă durerea mare era în suflet”.

Jurnaliştii au dorit să afle şi dacă au existat momente în toată această perioadă în care a simţit că nu mai deţine controlul situaţiei. Fostul sportiv orădean a explicat că a căutat unele răspunsuri.

„Am încetat să caut răspunsurile la doctori, fiindcă ştiinţa e limitată. Am avut şansa unor preoţi buni, s-au rugat şi ei pentru mine, am vorbit cu ei, m-au ajutat cu sfaturi”.

„Trebuie să mă lupt să le pun în practică. Programul meu e simplu: trebuie să mă ţin de ceea ce mi-au dat doctorii, terapie pentru corp, şi ceea ce mi-au dat preoţii, terapie pentru suflet”.

Pe parcursul interviului i-a fost adresată întrebarea dacă ştie care e menirea lui în viaţă.

„Nu pot fi toţi brutari… Eu încerc să ajut. Menirea… E una singură: toţi oamenii luptă să ajungă sfinţi! Când eşti cu Dumnezeu, ai ajutor de la Creator, poţi oferi ceva celor din jurul tău”.

„Trebuie să acceptăm ceea ce ni se întâmplă şi să încercăm să învăţăm cât mai multe, ca să-i ajutăm pe oameni”, a spus Mihai Neşu.

Fostul sportiv a admis că oamenii care s-au rugat pentru el l-au ajutat foarte mult.

„E ca şi cum ai o gaşcă de prieteni. Dacă amicii sunt răi, te vor duce la rău. Dacă sunt buni, atunci vei ajunge să faci lucruri bune. Eu vreau să fac parte din echipa lui Hristos. Să fac lucruri bune, să aduc lucruri bune în viaţa mea şi a celorlalţi”.

Intervievat cu privire la cea mai mare împlinire personală, Neşu a menţionat fundaţia care îi poartă numele, faptul că a jucat la Steaua şi Utrecht, punctând apoi următoarele aspecte:

„Astea se duc, totul este efemer, până la urmă tot la Dumnezeu ajungi. El poate să-ţi dea o stare, să nu ai nimic material, dar să fii fericit. Poate că tu arăţi ca un nebun, însă eşti împlinit pe dinăuntru, iar acest lucru îţi dă forţă să trăieşti”.

„Doar credinţa îţi poate oferi împlinirea deplină. Dar e chestie de antrenament! Credinţa se antrenează! Scopul este să fii sportiv pentru Hristos”, a mărturisit Mihai Neşu.

În ultima parte a interviului Neșu a fost întrebat dacă îi este teamă de moarte.

Răspunsul lui este emoționant: „Nu, deloc! Frica de Dumnezeu trebuie să fie singura frică în viaţă. Fotbalul e un sport care ajută mult lumea, dacă L-am primi pe Dumnezeu mai mult în acest sport, prin modelele de jucători pe care le promovăm, am ajuta şi mai mult”, a punctat Neşu.

Fostul sportiv a înfiinţat în 2015 Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii Sfântul Nectarie, în Oradea, susţinut financiar prin fundaţia sa prin intermediul căreia se ocupă de multe acte caritabile.

Accidentarea lui Mihai Neşu, în urma căreia a rămas paralizat, a survenit în antrenamentul din dimineața zilei de 10 mai 2011 la Utrecht.

✝️ Trebuie să ni-i facem prieteni pe Sfinţi. Pentru că oamenii întotdeauna ne vor trăda, dar Sfinţii şi Maica Domnului nu ne vor trăda niciodată

- Posted in Sfinți și învățături by

"- Trebuie să ni-i facem prieteni pe Sfinţi. Pentru că oamenii întotdeauna ne vor trăda, dar Sfinţii şi Maica Domnului nu ne vor trăda niciodată

- Da? Dar cum? Că vreau să mi-i fac prieteni pe Sfinţi!”

- Dă-le adresa ta!

- Păi cum să le dau adresa mea?!

- Iată, aşa! – şi i-a întins un şirag de mătănii. Adică: roagă-te, roagă-te cu „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”, şi în momentul acela e ca şi cum ai trage un clopoţel la Sfinți şi i-ai chema, şi le-ai da adresa şi te vor cunoaşte acei Sfinţi."


Sfântul Paisie Aghioritul

🙏 Rugăciune

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Doamne iartă-mi te rog, greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință, cele cu neascultare.

Îmi cer iertare pentru tot ce Ți-am greșit Ție în viață.

Îmi cer iertare de la toate puterile cerești.

Îmi cer iertare de la toți oamenii cărora le-am greșit, și Îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să fiu iertat de cei care nu pot sau nu vor să mă ierte.

Îi iert pe toți care mi-au greșit în viață.

Îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă ajute să-i iert pe cei care nu-i pot ierta. Te rog Doamne, ajută-mă să mă ierți pe mine însumi atât cât crezi că merit.

Îmi cer iertare pentru întreaga mea familie și pentru neamul meu.

Doamne, miluiește!

⚡Ciparea - începutul pecetluirii: Aceasta este doar o etapă, să se obișnuiască lumea cu aceste lucruri drăcești ❗

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Atât de subtil și viclean lucrează amăgitorul diavol, pentru cei necredincioși, slabi în credință, nepăsători și necunoscători ai sfintei scripturi 📖 și învățăturile sfinților părinți, referitoare la mântuirea sufletului și a acestor vremuri tulburi și viclene, premergătoare Antihristului ❗❗

😈 Ecumeniştii aniversează semnarea ereziei la Sinodul Tâlhăresc din Creta 2016

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Site-ul BASILICA - AGENȚIA DE ȘTIRI a BOR la secțiunea de "Aniversări și comemorări" publică articolul "În urmă cu 8 ani se întrunea Sfântul și Marele Sinod din Creta"

enter image description here

Întrebare întrebătoare: Sfinții Mucenici Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix enumerați în CALENDARUL ORTODOX de lângă articolul în cauză - și oricare din sfinții Ortodoxiei - ce părere au despre trădarea Bisericii făcută la Creta în 2016?

💣 SACCSIV: Cei ce vor să bage România în război ar trebui să se dea primii exemplu și să meargă pe front în linia întâi. Să se dea exemplu, precum au facut-o în campania de vaccinare anti Covid-19. →

- Posted in Abecedarul credinței by

Nu se vrea pace:

Președintele Serbiei: în maxim trei – patru luni Europa va fi în război cu Rusia. Nimeni nu încearcă să oprească războiul. Nimeni nu vorbește despre pace. Pacea este aproape un cuvânt interzis (Video si transcriptul)

Se vrea război, precum s-a vrut și vaccinare. Și cam aceiași care au vrut atunci vaccinare, vor si acum război. Întrebare de nota zece: de ce aceștia nu repetă acum schema de atunci?

Vă mai aminti? Politicieni, guvernanți și tot soiul de personaje în funcții importante erau filmați cum li se face injecția, spre a fi exemplu și celorlalți.

De ce n-ar proceda aidoma si acum? Vor război? Să plece primii.

Dar n-o s-o facă, pentru că glonțul nu minte. Inamicul nu trage niciodată cu gloanțe de apa distilată…

Sursa: https://saccsiv.wordpress.com/2024/06/16/cei-ce-vor-sa-bage-romania-in-razboi-ar-trebui-sa-se-dea-primii-exemplu-si-sa-mearga-pe-front-in-linia-intai-sa-se-dea-exemplu-precum-au-facut-o-in-campania-de-vaccinare-anti-covid-19/


"Trenul a părăsit gara și nimeni nu-l mai poate opri". Europa va fi în război cu Rusia.Președintele Serbiei, A. Vucic

Acestea sunt cuvintele președintelui Serbiei, Aleksander Vucic. El ar trebui să știe. El se află în mijlocul acestei situații. El crede că Europa va fi în război cu Rusia în ‘nu mai mult de trei sau patru luni’, dacă va mai dura atât de mult.

Președintele Vucic spune că ‘nimeni nu încearcă să oprească războiul. Nimeni nu vorbește despre pace. Pacea este aproape un cuvânt interzis’. Derulați în jos pentru text și video de 5 minute.

Liderul ungar Viktor Orban are o opinie similară, la fel ca și președintele slovac Robert Fico, care a supraviețuit unei recente tentative de asasinat.

În Europa de Vest, în Marea Britanie și la Washington, toată lumea vorbește despre un război mai amplu, cu rachete cu rază lungă de acțiune folosite pentru atacuri în profunzimea Rusiei. Astfel de atacuri nu pot revigora armata ucraineană învinsă. Scopul lor pare a fi acela de a provoca Rusia la o ripostă pe care Washingtonul o poate folosi pentru a extinde războiul.

Președintele Vucic are dreptate. Occidentul nu face niciun efort – de fapt, evită orice efort – pentru a dezamorsa situația periculoasă. În schimb, Occidentul aruncă gaz pe foc prin atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune și trupe franceze trimise în Ucraina.

A fost complet clar încă din prima zi că războiul limitat și prelungit al lui Putin a permis Occidentului să se implice din ce în ce mai mult în conflict, până în punctul în care acum conflictul este cu adevărat între Occident și Rusia. După cum spune președintele Vucic, prestigiul Occidentului este acum implicat, iar Occidentul nu poate permite Rusiei să prevaleze.

Se pare că Putin ar fi putut realiza în cele din urmă că războiul nu se mai limitează la Donbas și a devenit o amenințare mai amplă care nu este supusă negocierii în termeni pe care Rusia i-ar putea accepta.

Acum că Putin este pus la colț cu perspectiva ca rachetele NATO să lovească adânc în Rusia, este de înțeles că președintele Vucic se așteaptă ca războiul să fie aproape. După cum se prezintă lucrurile, evitarea războiului depinde de câte provocări va accepta Kremlinul și pentru cât timp. Putin trebuie să scoată rapid Ucraina din război înainte ca Ucraina să se umple de militari NATO.

Mandatul lui Zelensky a expirat, ceea ce îl face nelegitim. Forțele rusești ar trebui să cucerească rapid Kievul, să instaleze un nou guvern care să fie de acord cu Ucraina ca țară neutră și cu reunificarea Donbasului cu Rusia.

Nu știu dacă Putin mai are timp să evite un război mai amplu prin câștigarea rapidă a conflictului actual sau dacă Putin a luptat pe bani puțini și nu are forțele necesare pentru a cuceri Kievul și a controla țara.

Dacă Putin a fost prea limitat în obiectivul său și prea cumpătat cu mijloacele sale, el s-a ales acum cu un război mai amplu.


☑️ Pr. Adrian Agachi, Biroul de presă al Patriarhiei Române, despre amendarea tinerilor care au mers cu icoane la marșul LGBTQ de la Cluj-Napoca: Un ABUZ la adresa credinței! Unii își „mărturisesc” păcatul, alții mărturisesc valorile creștine la care țin.

- Posted in Ortodoxia în România by

Pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal în cadrul Biroului de presă al Patriarhiei Române, a criticat în termeni duri decizia unui jandarm de a amenda niște tineri care purtau icoane în timpul marșului Pride de la Cluj- Napoca, spunând că este vorba despre un abuz la adresa credinței.

Reamintim că cinci tineri care stăteau cu icoane în timpul marșului LGBTQ de la Cluj-Napoca au fost amendați de Jandarmerie pentru îndrăzneala de a mărturisi normalitatea.

enter image description here


Redăm mai jos mesajul transmis de Pr. Adrian Agachi:

Să amendezi câțiva tineri pentru că au avut îndrăzneala binecuvântată de a mărturisi Adevărul și a arăta pașnic icoana lui Hristos în public în timpul unei ''parade gay'' este ceva dincolo de orice imaginație.

Unii își „mărturisesc” păcatul, alții mărturisesc valorile creștine la care țin.

Valorile au fost amendate…

Nimeni nu a dorit să provoace. Tinerii doar au afișat chipul Celui în care cred.

Dacă simplul fapt de a ține chipul lui Hristos în mâinile noastre merită amendat, atunci ce merită cei care distorsionează adevărul, care slăvesc patimile, care își întorc chipul de la Lumina dumnezeiască spre bezna păcatului?

Sperăm ca acest abuz la adresa credinței să fie corectat cât mai rapid. Trăim într-o țară în care valorile creștine nu pot fi amendate sau huiduite pe stradă în niciun context.

Valorile democratice presupun libertatea mărturisirii credinței în orice context.

Hristos S-a înălțat!


Pr. Adrian Agachi

Comentariul Ortodoxia.RO:

Vremea prigoanei a venit! Pentru acești tineri mărturisitori, site-ul Ortodoxia.RO aclamă cu aprecierea de valoare liturgică: Vrednic este, Axios, Dignus est.

Citiți și acest articol: ❤️ Vlad Țăranu: ”M-au întrebat pentru ce plâng și le-am spus: Pentru Dumnezeu, Neam și Țară!” / ActiveNews / VIDE⭕

✝️ Aceasta este o icoană în care călăul taie urechile, nasul, brațele și picioarele unui țăran bătrân si calm: Martirul Vukashin - creștin ortodox sârb din Croația

Martirul Vukashin

Am văzut-o odată la baza tronului în altarul unui templu nu departe de Mănăstirea Ostrog din Muntenegru. Și ea m-a șocat. Mi s-a spus că acesta este martirul Vukashin - aproape contemporanul nostru: „Copilule, fă-ți treaba”.

În 1943, fasciștii ustași i-au ucis tot satul sârbesc din Croația, iar cei care nu au fost uciși au fost duși într-un lagăr de concentrare.

În acea noapte, călăii s-au certat cine va ucide cei mai mulți oameni. Ucigașul bătrânului Vukashin și-a amintit că a fost înaintea tuturor și a ucis 1.100 de oameni în câteva ore.

Dar... iată cuvintele călăului însuși:

„Privirea mea a căzut asupra țăranului în vârstă, el a stat cu un oarecare calm inexplicabil și a privit în tăcere cum am ucis victimă după victimă și cum au murit toti într-o agonie teribilă.

Această privire a lui părea să mă paralizeze... M-am apropiat de el să aflu cine este. El a spus că se numește Vukashin, era din satul Klepac, că toate rudele lui au murit de la ustasi ( mișcare fascistă, ultranaționalistă, teroristă și separatistă croată înființată în 1929 ) și el însuși a fost trimis la Jasenovac.

Când l-am ascultat pe bătrân, privind în ochii lui cerești puri, s-a trezit deodată în mine o dorință nestăpânită cu cele mai crunte chinuri ale iadului de a distruge această liniște interioară, de neatins pentru mine, pentru ca prin suferința, suspinele, chinurile lui, să pot sa-mi recistig linistea.

L-am imobilizat, l-am pus pe un ciot și i-am ordonat să strige: „Trăiască Pavelich!” (acesta era liderul ustas), amenințând că îi voi tăia urechea dacă nu se supune. Vukashin a tăcut. I-am tăiat urechea. N-a spus un cuvânt. I-am ordonat din nou să strige același lucru, amenințăndu-l că îi voi taia si cealaltă ureche. A tăcut. I-am tăiat cealaltă ureche. — Țipi sau îți pierzi nasul! Bătrânul a tăcut. I-am ordonat să țipe, amenințăndu-l că îi voi tăia inima din piept. S-a uitat la mine, ca și cum ar fi privit prin mine, într-un fel de infinit, și a spus în liniște, dar clar: „Copilule, fă-ți treaba!”

La auzul acestor cuvinte am înnebunit complet, m-am repezit asupra lui, i-am scos ochii, i-am tăiat inima, i-am tăiat gâtul și l-am lovit cu piciorul într-o gaură.

Și apoi a fost ca și cum ceva s-a rupt în mine. Nu mai puteam ucide.

De atunci nu am mai avut pace.

Am început să beau din ce în ce mai mult, dar uitarea apare doar pentru minute scurte. Și în betia mea aud această voce: „Copilule, fă-ți treaba!”

Și atunci eu, înnebunit, ciocnindu-mă de pereții caselor, alerg pe străzi, țipând, spărgând și bătând tot ce mă înconjoară, aruncându-mă în oricine. Noaptea, somnul nu vine, de îndată ce se instalează uitarea, văd din nou privirea limpede a bătrânului și aud acest insuportabil: „Copilule, fă-ți treaba!”

M-am transformat într-o minge de groază și durere, sunt neputincios să fac față acestui coșmar. Zi și noapte chipul luminos și senin al lui Vukashin din Klepets mă bântuie.”

Așa că această frază a sfântului de astăzi, „Copilule, fă-ți treaba”, poate ar trebui să fie rostită de mulți dintre noi. Chiar acum este rostita de multe victime ale acelorași fasciști din Ucraina. Chiar acum este rostita de mulți dintre copiii Bisericii noastre, care sunt bătuți si alungați din biserici, luați la interogatoriu, închiși, uciși. Nu e o ficțiune din filme sau cărți. Acest lucru se întâmplă chiar acum.

„Copilule, fă-ți treaba”...

Dar atât călăii noștri, cât și călăii Bisericii de astăzi - atât în ​​Ucraina, cât și în Occident - să-și amintească povestea acestui criminal și să știe că iadul lor va veni pentru ei înainte de moartea lor pământească.

Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sfânte mucenice Vukashin.

— Boris Korcevnikov

 


 

Page 7 of 108