ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Producătorilor li s-a permis deja să adauge insecte la orice produs alimentar

- Posted in Politică și Guvernare by

Producătorilor li s-a permis deja să adauge insecte la orice produs alimentar - Suntem obligați să citim compoziția produselor care va fi în latină

Suntem obligați să citim compoziția produselor care va fi în latină.

Iată denumirile latinești:

 • Viermi galbeni de faină = Tenebrio molitor.
 • Gândaci = Blattodea.
 • Lăcustă domestică = Acheta domesticus.
 • Lăcustă migratoare = Locusta migratoria.
 • Viermi de bivol / bălegar = Alphitobius diaperinus.

Chitina este învelișul exterior dur al insectelor care dăunează organelor interne ale omului și provoacă boli (DERMATITA ATOPICA, CANCER, LUPUS).

Insectele sunt un rezervor de floră parazită și patogenă care infectează organele umane.

Va fi imposibil să scapi de acești paraziți din organism.

Deasemenea:

 • E-120-carmin (colorant roșu) este un amestec de viermi cachingel.
 • E - 904-SHELAC este un produs rezidual al viermilor.

Atunci când cumpărați produse, trebuie să citiți conținutul!

Insectele sunt acum adăugate la cofetărie, panificație, paste, produse de patiserie și băuturi.

Mic dicționar de cuvinte uzuale pentru creștini

- Posted in Abecedarul credinței by

Cuvintele explicate sunt abordate numai din perspectiva teologică ignorându-se sensurile care nu au legătură cu religia.

Date importante din Istoria Bisericii Ortodoxe Române

- Posted in Abecedarul credinței by
 • Sec. I = epoca apostolică - propovăduirea în Dobrogea de către Sf. Ap. Andrei, a ucenicilor lui și a Sf. Ap. Filip a ideilor creștine.
 • Sec. III-IV - s-au organizat centre episcopale în marile cetăți dunărene. Din acea perioadă sunt primii martiri creștini din Dacia.
 • În 1359 toate formațiunile bisericești de la nordul Dunării (din Țara Românească) se unesc și formează Mitropolia Țării Românești sau a Ungrovlahiei. Reședința este la Curtea de Argeș iar primul mitropolit este Iachint de Vicina.
 • În 1401 este recunoscută de către Patriarhia Ecumenică Mitropolia Moldovei. Primul mitropolit este Iosif Mușat. Nu se cunoaște înființarea primei episcopii/mitropolii în Transilvania; se cunoaște numele primului arhiepiscop: Ghelasie (1377).
 • 1642 - Sinodul de la Iași în care Petru Movilă a făcut cunoscută Mărturisirea sa de credință.
 • 1698-1701 - unirea unei părți a ortodocșilor din Transilvania cu Biserica Romei (cu romano-catolicii) și constituirea Bisericii Române Unite cu Roma (Biserica Greco-Catolică).
 • 1885 - Biserica din România devine Autocefală.
 • 1925 - BOR (Biserica Ortodoxă Română) este ridicată la rang de Patriarhie. De când BOR a devenit patriarhie, a avut (are) 6 patriarhi:

  • Miron Cristea (1925 – 1939)
  • Nicodim Munteanu (1939 – 1948)
  • Justinian Marina (1948 – 1977)
  • Justin Moisescu (1977 – 1986)
  • Teoctist Arăpașu (1986 – 2007)
  • Daniel Ciobotea (2007 - prezent)

  • Din 1961 BOR este membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. De asemeni, este membră și a Conferinței Bisericilor Europene.

  • În prezent BOR este considerată a doua mare Biserică ortodoxă din lume.

IMPORTANT:

 • BOR (Biserica Ortodoxă Română) este condusă de Sfântul Sinod. Din Sf. Sinod fac parte:
 • Patriarhul României
 • Mitropoliții României (al Munteniei și Dobrogei, al Moldovei, al Olteniei, al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, al Ardealului, al Banatului) și ai Diasporei (al Basarabiei, al Europei Occidentale și Meridionale, al Germaniei, Europei Centrale și de Nord).
 • Toți arhiepiscopii, episcopii, episcopii vicari, arhiereii vicari.
 • Sinodul a luat ființă în 1925 ca Sinod Patriarhal.
 • Sinodul ia hotărâri dogmatice, canonice și bisericești de orice natură, nu patriarhul!
 • Întâistătătorul BOR este Patriarhul României, Prea Fericitul Daniel, care face parte din Sf. Sinod.

Câteva date importante din Istoria Bisericească Universală

- Posted in Abecedarul credinței by
 • Anul 33 dHr - Pogorârea Duhului Sfânt = Cincizecimea (la 50 de zile după Învierea lui Hristos) = Rusaliile = Întemeierea Bisericii creștine
 • Persecuțiile împotriva creștinilor inițiate de împărații romani (aprox. sec. I-IV)
 • Ian. 313 - Edictul (decretul) de la Milan prin care împăratul Constantin cel Mare acordă libertate creștinismului
 • 325 - Sinodul I ecumenic (Sinoadele mai sunt numite Concilii; ecumenic = din toată lumea) în care a fost condamnată învățătura lui Arie împotriva lui Iisus Hristos; a fost alcătuită prima parte a Crezului, a fost formulată Regula stabilirii datei Paștelui etc.
 • Sinodul II ecumenic - condamnarea ereziei (învățăturii greșite) a pnevmatomahilor (a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt), formularea părții a doua a Crezului, etc.
 • 431 - Sinodul III ecumenic = condamnarea ereziei lui Nestorie.
 • 451 - Sinodul IV ecumenic = condamnarea ereziei monofizite. S-a produs prima schismă (ruptură) în Biserica creștină; unii au îmbrățișat ideile monofizite și au format Bisericile calcedoniene unii nu (Biserici necalcedoniene). (Pentru că Sinodul s-a ținut în orașul Calcedon, adjectivul ,,calcedonian” se referă la ceva care a apărut ca urmare a acelui Sinod)
 • 553 - Sinodul V ecumenic = condamnarea unor scrieri greșite ale unor teologi (de ex. Origen)
 • 681 - Sinodul VI ecumenic
 • 787 - Sinodul VII ecumenic = condamnarea ereziei iconoclaste (împotriva cinstirii icoanelor)
 • 843 - Duminica Ortodoxiei, instituită din timpul domniei împărătesei Teodora a Bizanțului, sărbătorită acum în prima Duminică a Postului Paștelui, celebrează victoria dreptei credințe asupra iconoclasmului, adică restabilirea venerării icoanelor în Biserică.
 • 1054 - Schisma cea Mare = împărțirea în două a Bisericii creștine, în ramura de Răsărit (Biserica Ortodoxă) și în ramura de Apus (Biserica Romano-Catolică sau Catolică). Cele două părți ale Bisericii au rostit anatema (excluderea din sânul Bisericii ) uneia către cealaltă.
 • Prima jumătate a sec. al XVI-lea - apariția Bisericilor Protestante (sau a Bisericilor Reformei) din Biserica Romano-Catolică: lutheranismul, zwinglianismul și calvinismul
 • 1534 - apariția Bisericii anglicane prin desprinderea unor credincioși din Anglia de Biserica Romano-Catolică
 • 1542-1563 - Contrareforma
 • 1581 - îndreptarea Calendarului de către papa Grigorie al XIII-lea. Este cel mai folosit calendar. Țările au început să folosească pe rând acest calendar. Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul gregorian în 1919 substituindu-l pe cel iulian, pe ,,stil vechi”.
 • 1965 - simultan Patriarhul Atenagora (patriarhul ecumenic, al tuturor ortodocșilor) și Papa Paul al VI-lea (conducătorul tuturor catolicilor) au ridicat anatema din 1054. Cele două biserici (ortodoxă și romano-catolică) s-au împăcat dar nu s-au unit.

O scrisoare care avertiza asupra unui cutremur dacă țara intră în război

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Urmând tradiția creștină la vremuri de restriște, pentru salvarea poporului ortodox prin procesiuni cu sfintele moaște și întețirea rugăciunii în toate bisericile și mănăstirile țării, Prea Cucernicul Părinte Emanuel Ganciu (foto dr.), cunoscut generației Pieței Universității 1990 pentru implicarea sa duhovnicească în susținerea cauzelor românești, luminat de harul Sfântului Duh, a alcătuit o scrisoare către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la care s-au alăturat rapid sute de români, personalități și simpli credincioși din întreaga țară. Părintele pomenea în scrisoarea sa, înregistrată ieri, miercuri, 2 noiembrie, la Patriarhie, despre cele descoperite de Dumnezeu vrednicului de pomenire Părinte Nicodim Bujor de la Cernica, și anume că, dacă nu se va împiedica intrarea țării într-un război nedrept, va da pe întregul teritoriu al țării un cutremur. La nici 24 ore de la depunerea Scrisorii la Palatul Patriarhiei, România a fost zguduită de un cutremur de peste 5 grade Richter. Un semn despre care trebuie să se țină cont.

Rugăciunea iertării a Părintelui Arsenie Boca

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Iartă-mă, Doamne pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut! Pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit! Pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit! Pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles! Pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat! Pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o! Pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o! Pentru Lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o! Pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o! Pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit! Pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teamă nu am îndrăznit să pășesc! Pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o! Pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne și a Împărăției Tale Divine! Pentru tot ce știu și nu știu că am greșit, pe Tine, Doamne, care ești Mila și Iubirea infinită, Te rog, iartă-mă și mă îmbracă cu nesfârșita Ta Iubire și Lumină! Îți mulțumesc, Doamne pentru toată frumusețea pe care am văzut-o izvorând din Tine ! Pentru muzica tăcută a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvăluit-o auzului! Pentru tot ce am simțit bun și minunat în viata mea! Pentru tot ce prin harul Tău am înțeles! Pentru lumina pe care am sorbit-o în adâncul meu! Pentru iertarea pe care dăruind-o, am dobândit pace! Pentru bucuria fiecărei clipe trăite în Tine, Doamne! Pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogățit ființa! Pentru viata mea, care e a Ta, o mică parte a simfoniei existenței! Pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine! Pentru necunoscutul în care am pășit plin de curaj, regăsindu-Te! Pentru iubirea copleșitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă! Pentru tot ce am creat prin Tine bun și frumos, aducând cu umilință laudă Împărăției Tale divine! Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele în Numele lui Iisus, Amin!

Părintele Arsenie Boca

26 februarie 2021 - primul deces al unui militar după vaccin, ascuns de Valeriu Gheorghiță și posturile de televiziune aservite puterii

- Posted in Politică și Guvernare by

Militarul profesionist avea 47 de ani și a murit a treia zi după vaccin, de infarct, la Centrul 110 Comunicații și Informatică al Forțelor Navale, pe 26 februarie 2021

Primul deces al unui militar după vaccin, ascuns de Valeriu Gheorghiță și posturile de televiziune aservite puterii

Pe 26 februarie, un coleg de-al medicului Valeriu Gheorghiță, militar profesionist de la Centrul 110 Comunicații și Informatică "VICEAMIRAL ING. GRIGORE MARTEȘ" al Forțelor Navale Române, din zona Mamaia Sat, UM 02052, a murit subit. Cauza: Infarct. Militarul de 47de ani se vaccinase cu trei zile în urmă, pe 23 februarie 2021. Cazul a fost ascuns de autoritățile centrale însărcinate cu campania de vaccinare.

Infarctul se află printre reacțiile adverse severe întâlnite în faza de testare la toate vaccinurile anti-Covid aflate pe piață. În plus, ar fi bine de aflat dacă militarul mort a fost vaccinat cu lotul AstraZeneca interzis deja de 10 țări. Ați auzit undeva știrea aceasta, la conferințele TV ale vedetei în haină militară care știe întotdeauna că vaccinul nu a produs nici un deces în România? A apărut această informare, ca semnal măcar, între reacțiile severe suspecte care ar trebui raportate zilinic de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) pe pagina specială creată de STS? Ați citit undeva această știre în „presa centrală”?

Răspunsul la toate aceste întrebări este NU. De notat, la fel ca și în alte cazuri de deces relatate de noi, informația s-a scurs în presă după o oarecare perioadă, probabil dinspre procurori sau camarazii celui decedat. Astfel, de abia pe 4 și 5 martie presa locală a început să scrie, sporadic, despre decesul suspect din data de 26 februarie. Concret, au relatat doar trei surse Ziua de Constanța, FocusPress și LitoralTv care a realizat și o știre video pe care o prezentăm mai jos. Credeți că doctorul militar Valeriu Gheorghiță NU A ȘTIUT despre acest caz de deces al unui camarad al său din Armata României? Ne îndoim. Dar dacă așa este repetăm ce am scris ieri: Gheorghiță trebuie demis ori pentru minciună deliberată în formă continuată ori pentru incompentență crasă!

Gheorghiță ar fi trebuit să știe despre acest caz, pe care noi îl considerăm ascuns, atâta timp cât chiar Parchetul Militar a declanșat o anchetă pentru moarte suspectă, conform procedurilor legale, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a decedat militarul de la unitatea din subordinea Forțelor Navale Române. Bărbatul avea 47 de ani, potrivit presei locale.

Colonelul Cornel Pavel, purtătorul de cuvânt al Statul Major al Forțelor Navale, a declarat, pentru Focus Press, că în data de 26 februarie militarului i s-a făcut rău și a intervenit, inițial, sanitarul din cadrul unității. Ulterior, a fost solicitată prezența ambulanței. "A fost solicitată ambulanța, nu a așteptat la poartă, a intrat imediat. Militarul era conștient, dar a mai fost solicitată încă o ambulanță, de data aceasta dotată cu echipament necesar resuscitării, în caz de necesitate. A fost preluat de ambulanță, dar a decedat în ambulanță”, a explicat Cornel Pavel.

Pe lângă ancheta deschisă de Parchetul Militar și Comandantul unității a desemnat o comisie de cercetare a cauzelor decesului. Colonelul Cornel Pavel a precizat de asemenea că nimeni nu este obligat să se vaccineze, că militarii sunt doar informați cu privire la vaccinare, iar decizia este a lor.

Solicităm Parchetului Militar, Ministerului Apărării, Agenției Naționale a Medicamentelor și Comitetului Covid TV condus de Gheorghiță să comunice opiniei publice naționale date despre aceast deces suspect, chiar și la peste două săptămâni de când îl țin ascuns.

Amintim că în conferința de presă de marțea trecută Gheorghiță a declarat, potrivit Agerpres, că "Din ceea ce eu știu, vorbim de circa 7 sau 8 persoane care ne-au fost aduse la cunoștință și pentru care noi am făcut comunicate oficiale.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Și după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăși în trei stări, cu 12 închinăciuni:

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, și la sfârșit cu o metanie mare: Doamne și Stăpânul vieții mele…

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Valeriu Gafencu - Sfântul Închisorilor: acei oameni care fac în istorie compromisuri cu păturile politice ...

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Valeriu Gafencu - Sfântul Închisorilor (1921 - 1952)

Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer

Turnurile 5G pot face ca oamenii sănătoși să se simtă rău, reiese din două cazuri raportate →

- Posted in Uncategorized by

Un nou raport referitor la cazul a doi bărbați sănătoși care au dezvoltat simptome ale ‘sindromului microundelor’ după ce un turn de telefonie mobilă 5G a fost instalat pe acoperișul biroului lor, precum și un raport similar publicat luna trecută, arată că radiațiile neionizante 5G pot cauza probleme de sănătate la persoanele fără antecedente de sensibilitate electromagnetică.

Turnurile 5G pot face ca oamenii sănătoși să se simtă rău, reiese din două cazuri raportate

Un nou raport arată cazul a doi bărbați, anterior sănătoși, care au dezvoltat rapid simptomele tipice ale ‘sindromului microundelor’ la scurt timp după ce un turn de telefonie mobilă 5G a fost instalat pe acoperișul biroului lor.

Potrivit raportului, publicat la 4 februarie în Annals of Clinical Case Reports, bărbații au prezentat dureri de cap, dureri articulare, tinitus, stări anormale de oboseală, tulburări de somn, arsuri ale pielii, anxietate și probleme de concentrare.

Constatările se potrivesc cu constatările unui raport al unui caz similar publicat luna trecută în Annals of Case Reports – care apăruse anterior în revista suedeză Medicinsk Access – care arată că un bărbat și o femeie, anterior sănătoși, au dezvoltat simptome similare ale ‘sindromului microundelor’ la scurt timp după ce un turn 5G a fost instalat deasupra apartamentului lor.

„Robert F. Kennedy Jr: Într-un prim studiu de acest gen, cercetătorii suedezi au descoperit că radiațiile #5G provoacă simptome tipice care indică a fi ‘sindromul microundelor’. Studiul a confirmat, de asemenea, că radiațiile neionizante – cu mult sub nivelurile permise de autorități – pot cauza probleme de sănătate. · 13 mar. 2022”


Continuare: https://saccsiv.wordpress.com/2023/02/26/turnurile-5g-pot-face-ca-oamenii-sanatosi-sa-se-simta-rau-reiese-din-doua-cazuri-raportate/

În scurta sa vizita de 5 ore la Kiev, Joe Biden și-a făcut timp să se întâlnească cu … șefii schismatici de la Mănăstirea Sfântul Mihail din capitala Ucrainei

- Posted in Politică și Guvernare by

Președintele Biden a făcut o călătorie de 10 ore cu trenul din Polonia pentru a face o vizită surpriză la Kiev, ieri.

Aflat în capitala ucraineană pentru doar cinci ore, șeful statului american a avut grijă să includă o vizită la schismaticii din ‘Biserica Ortodoxă a Ucrainei’ (OCU).

Potrivit serviciului de presă al OCU, președinții Biden și Zelensky au vizitat faimoasa Mănăstire Sfântul Mihail din Kiev, unde au fost întâmpinați de ‘mitropolitul’ Epifanie Dumenko.

Joe-Biden+Epifanie-Dumenko

Întâistătătorul schismatic i-a mulțumit lui Biden pentru sprijinul său și al Americii față de Ucraina în războiul împotriva Rusiei, iar Biden și-a amintit de o vizită anterioară la Kiev și de întâlnirea cu Dumenko la Washington, în septembrie 2018.

La acel moment, Dumenko îl însoțea pe mentorul și părintele său în credință, ‘patriarhul’ Filaret Denisenko, șeful schismatic al ‘Patriarhiei de la Kiev’. Biden s-a întâlnit cu Denisenko, asigurându-l de sprijinul său pentru crearea unei biserici autocefale în Ucraina.

OCU a fost creată la doar câteva luni mai târziu, iar atât politicienii cât și ierarhii schismatici, au recunoscut în mod deschis rolul guvernului american în întreaga afacere. Se știe, de asemenea, că președintele Biden a făcut presiuni asupra întâistătătorilor Bisericilor Locale pentru a recunoaște schismatica OCU.

În decembrie 2018, ‘mitropolitul’ Makary Maletich, conducătorul fostei ‘Biserici Ortodoxe Autocefale Ucrainene’, care a aderat la OCU în decembrie 2018, a declarat că acordarea autocefaliei către OCU de către Constantinopol a fost posibilă datorită muncii diplomaților străini, inclusiv a ambasadorilor SUA și a altora.

El a abordat din nou această problemă în iunie anul următor, afirmând:

„Nu este doar meritul lui Poroșenko, ci și al Radei Verhovna, al ucrainenilor înșiși și al diplomaților din SUA, Marea Britanie, Franța și Germania, care au fost interesați de biserică.”

Maletich este sigur „că dacă Patriarhul Ecumenic nu ar fi văzut sprijinul din partea unor importante state ale lumii, nu ar fi făcut acest lucru. Atunci nici Poroșenko, nici Rada, nici Filaret și nici eu, nu am fi făcut nimic”.

În ianuarie 2021, fostul secretar de stat Mike Pompeo, a scris pe Twitter despre activitatea SUA pentru a determina Bisericile Ortodoxe să recunoască schismaticii.

În luna mai a aceluiași an, Valeriy Chaly, ambasadorul ucrainean în SUA din 2015 până în 2019, a declarat că SUA pot considera crearea OCU ca fiind propria lor realizare. El a declarat în direct:

„Pentru partea americană – și, apropo, s-ar putea ca acest lucru să nu fie cunoscut în biroul președintelui – subiectul cheie al politicii externe a fost, recent, libertatea religioasă. Iar problema unei Biserici autonome a fost promovată de Ucraina cu sprijinul partenerilor noștri.

Statele Unite au făcut – pot spune acest lucru acum – foarte mult pentru ca această chestiune să devină o realitate pentru ucraineni. Este o realizare uriașă, pe care aceștia o consideră ca fiind și a lor. Poate că este exagerat, însă există astfel de sentimente.”

Prima săptămînă a Postului Mare este o săptămînă de post aspru, adică doar cu pîine și apă sau legume nefierte. Unii nu mănîncă deloc pînă sîmbătă.

- Posted in Abecedarul credinței by

Prima săptămînă a Postului Mare este o săptămînă de post aspru, adică doar cu pîine și apă sau legume nefierte. Unii nu mănîncă deloc pînă sîmbătă.

Cu toate acestea, miercuri este prima zi cu dezlegare la vin, fără a se dezlega la ulei și fiertură, vinul fiind considerat mai jos pe scara postului, decît fiertura și uleiul.

Acest pogorămînt este logic, de vreme ce miercuri și vineri se slujește Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la care se folosește și vinul. Spunem corect "și vinul", deoarece Darurile fiind sfințite anterior, acum doar se umezesc cu vin asupra caruia nu se fac rugăciunile de prefacere.

Prin urmare, cei care se împărtășesc astăzi, au dezlegare la vin. Tipicul pune și o limită de "pînă la 3 litre", adică nu mai mult de trei pahare.

Dezlegarea nu înseamnă obligativitatea de a bea vin, ci doar libertatea de a acționa după conștiință, căci postirea de nevoie nu mai este un post bineplăcut, ci înfometare.

Mîine, joi, Tipicul face prima dezlegare la fiertură de boboase, iar sîmbătă și duminică la ulei.

Post bineplăcut lui Dumnezeu celor care hotărăsc să se "întărească" (vorba bătrînilor noștri) azi cu puțin vin, dar și celor care se abțin!

Celui ce flămânzește pentru Hristos, harul i se face hrană ...

- Posted in Uncategorized by

Celui ce flămânzește pentru Hristos, harul i se face hrană ...

Sfântul Marcu Ascetul, Despre cei ce-și închipuie că se îndreptează din fapte, în Filocalia, volumul I.

+26 februarie – 24 de ani de la nașterea în Ceruri a Părintelui Marcu de la Sihăstria, un mare sfânt al închisorilor comuniste.

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Părintele Marcu de la Sihăstria

L-a întrebat odată un frate pe Părintele Marcu despre perioada din închisoare. „Voi nu știți ce-a fost acolo, a răspuns părintele. Cărțile care au apărut până acum îți pot da doar o vagă idee despre ce-a fost. Cred că s-a întâmplat ce au spus Părinţii, şi chiar Mântuitorul. Ştii că în Patericul Egiptean, printre altele, un frate a întrebat pe părintele său: ”Părinte, noi trăim aşa cum trăim (era cam pe timpul Sfântului Antonie cel Mare). Dar cei de după noi cum vor fi?” ”Vor face și ei cam jumătate cât noi”, a zis bătrânul. ”Dar cei de după ei?”, a întrebat fratele. ”Cei de după ei nu vor face nimic din ce facem noi, dar vor avea încercări aşa de mari și de grozave, încât dacă vor rezista lor, vor fi mai mari decât noi în Împărăția lui Dumnezeu”. Ei, aşa s-a întâmplat acolo. Au fost niște încercări nemaipomenite. Şi nu numai chinurile și încercările, ci şi ispitele, căci ispitele care vin de la vrăjmaşul și în mintea ta, şi în faptele tale, în vorbele tale, nu sunt o grozăvie?”

Arhimandrit Ioanichie Bălan – Patericul Românesc

Cutov Cristian-Ionut: Păcat de generatia pierdută prin avort. Toti o vom trage.

- Posted in Cultura Vieții by

SF-uri americane ...

- Posted in Râsu' plânsul by

B-52

 1. Nu vom părăsi Coreea fără a-i învinge pe comuniști.

 2. Vom câștiga în Vietnam.

 3. Vom fi împreună cu poporul georgian până la capăt.

 4. Nu vom părăsi Afganistanul până când teroriștii nu vor fi înfrânți complet.

 5. Vom ajuta Ucraina până la victoria sa completă.

SF-uri americane... dar au murit milioane de oameni :-(

Părintele Claudiu Buză: După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic ...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic (Sfântul Paisie Aghioritul) și de a opri identitatea digitală să cuprindă toată lumea.

După cuvântul Părinților, se pare că războiul îngăduit de Dumnezeu va avea rolul de a da o palmă sistemului antihristic (Sfântul Paisie Aghioritul) și de a opri identitatea digitală să cuprindă toată lumea.

Să ne rugăm Domnului ca printre popoarele salvate de la "identitatea digitală" să fie și România! ,,Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare". Sfântul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească

Vă amintiți când s-a încheiat plandemia? Când au încercat să se atingă de copii prin vaccipare! Are grijă Domnul de noi... să fim asemenea copiilor (în nevinovăție, nu în gândire!).

Mihai Silviu Chirilă - Marturisirea Ortodoxă > Scrisoare deschisă către IPS Irineu: Dacă la Creta s-a comis "o mare greseală", de ce ați semnat?

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

Mihai Silviu Chirilă - Marturisirea Ortodoxă Scrisoare deschisă către IPS Irineu: Dacă la Creta s-a comis "o mare greseală", de ce ați semnat?

 


 

Page 1 of 5

Mărturisirea Ortodoxă

SACCSIV - Blog Ortodox

Ortodoxia Catholica

OrtodoxINFO - pentru o DREAPTĂ informare