ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

📅 Astăzi, 20 iunie, se împlinesc 127 de ani de la naşterea pe acest pământ a Părintelui Paisie Olaru.

Părintele Paisie Olaru

Ieroschimonahul Paisie Olaru s-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești, comuna Lunca-Botoșani, într-o familie cu cinci copii, fiind cel mai mic la părinți.

Tatăl său, Ioan, era pădurar, iar mama sa, Ecaterina, casnică.

Mama sa a trecut la cele veșnice în timpul războiului din 1913, iar tatăl său a murit în anul 1923.

Din botez a primit numele de Petru.

În anul 1921 a intrat în viața monahală la Schitul Cozancea, din apropiere, luând la călugărie numele Paisie.

În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1947, preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de metanie.

În toamna aceluiași an se retrage la Mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnic al întregii obști, până la sfârșitul vieții sale. Între anii 1972 și 1985 s-a nevoit ca sihastru la Schitul Sihla, iar în ultimii cinci ani a locuit în chilia sa de la Sihăstria, fiind bolnav, până când s-a mutat la Domnul, lăsându-le moștenire ucenicilor săi, pilda vieții sale de adevărat monah și părinte duhovnicesc.

Așa era Părintele Paisie Olaru: smerit, tăcut, blând, înţelept la cuvânt, foarte milostiv şi iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți şi iubea liniştea. Nu-i plăcea să trăiască între mulţi şi îşi ascundea viaţa şi nevoinţa. Nimeni nu ştia cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea şi inima lui, cât stă la masă şi cât se odihneşte. Plângea cu cel care plânge şi se bucura cu cel ce se bucura. Nu ţinea la haine bune, la bani, la absolut nimic material, şi fugea de cinste, de laudă, de multa vorbire, de clevetire şi de oamenii mari”, spunea Părintele Cleopa despre duhovnicul său, Părintele Paisie Olaru.

O adevărată comoară o constituie nu doar pilda vieții sale, ci și zecile de volume în care sunt consemnate cele mai alese sfaturi și povățuiri duhovnicești, pe care părintele le-a transmis numeroșilor săi fii sufletești, călugări și credincioși.

Pentru toate acestea, Părintele Paisie Olaru rămâne unul dintre duhovnicii cei mai cunoscuți și apreciați ai monahismului românesc din zilele noastre, sfătuitor și sihastru care și-a pus sufletul în cumpănă pentru mântuirea tuturor oamenilor.
"

— VEȘNICA LUI POMENIRE !

✝️ Părintele Paisie Olaru: [...] să faci oleacă de canon în fiecare zi! / "Eu mă știu pe mine: dacă mă scol de dimineață și-mi fac oleacă de canon, parcă sunt un alt om toată ziua. Dar dacă te scoli dimineața și te învârtești așa, prin casă – că mai am asta de făcut, mai am și treaba astălaltă, apoi, nu-ți merge bine toată ziua. Așa că, să faci oleacă de canon în fiecare zi!" - Părintele Paisie Olaru

🔥Părintele Paisie Olaru — despre două păcate strigătoare la cer / "După lepădarea de credință, cel mai mare păcat care se face în lume este uciderea de prunci!"

✝️ Părintele Paisie Olaru: Aveţi grijă de suflet, că mare răspundere are fiecare pentru el. / "Vai, vai, să nu vă treceţi timpul fără folos, că nu-l mai întâlniţi. Luaţi seama că tare este scump Raiul şi tare este greu de ajuns la Rai. Aveţi grijă de suflet, că mare răspundere are fiecare pentru el. Că nu anii ne ajută, ci faptele, dragii mei!” - Părintele Paisie Olaru

✝️ Sfântul Cuvios Gavriil Georgianul: În vremurile de pe urmă, omul se va mântui prin bunătate, smerenie și iubire.

"Rugați-vă pentru toată lumea, vă las asta ca un testament. Rugați-vă, rugăciunea va muta munții din loc."Sfântul Gavriil Georgianul cel nebun pentru Hristos

În vremurile de pe urmă, omul se va mântui prin bunătate, smerenie și iubire.

"În vremurile de pe urmă, omul se va mântui prin bunătate, smerenie și iubire."Sfântul Gavriil Georgianul cel nebun pentru Hristos


"Omul nu este pregătit să piardă nimic din cea ce e material în detrimentul mântuirii sufletului!"Sfântul Gavriil Georgianul cel nebun pentru Hristos


"Frica este cea mai înaltă formă de sclavie! Prin frică vor pecetlui oamenii, căci oamenii nu sunt pregătiți să lupte sau sa moară pentru libertatea în Hristos! Omul, din lipsa hranei și a apei va cere să fie pecetluit!"Sfântul Gavriil Georgianul cel nebun pentru Hristos


✝️ Viața Sfântului Gavriil Georgianul, scrisă de maicile de la mănăstirea Paltin →

☦️ Cuviosul Gavriil Urgebadze (1929-1995)

☦️ Sfântul Gavriil Georgianul - Urgebadze: "Dacă nu cazi, nu vei cunoaște pocăința. Eu însumi sunt un mare păcătos și de aceea îmi pare rău pentru păcătoși."

☦️ Sfântul Gavriil (Urgebadze): Numai prin smerenie o persoană poate evita orice ispită și capcană a lui Satana. Fără smerenie, nimeni nu va merge în Rai.

✝️ Sfântul Gavriil (Urgebadze): Domnul îți ascultă rugăciunile numai atunci când tu însuți le auzi și le înțelegi.

☦️ Sfântul Gavriil (Urgebadze) — Asta înseamnă postul, când îți amintești de păcatele tale, te căiești, și nu te mai gândești la mâncare.

☦️ Sfântul Gavriil (Urgebadze): Păcatele altora nu sunt treaba ta. Stai și plângi pentru păcatele tale.

☦️ Sfântul Gavriil Giorgianul: Când condamni un om căzut, Îl condamni pe Dumnezeu.

☦️ Sfântul Gavriil (Urgebadze) - Odată, preoții au adus la părintele Gavriil un băiat care suferea de alcoolism. Au crezut că părintele Gavriil îl va călăuzi, îi va citi versete din Psaltire și parabole din Evanghelie, dar nu a fost așa!

⌛️ Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos: "... Acum sunt zilele de pe urmă ..."

⏰ Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos: În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos.

☠️ Papa și crimele papistaşilor în Sfântul Munte Athos ✝️

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Între anii 1276 şi 1282, pe când Patriarh al Constantinopolului era Ioannis Vekkos al XI-lea, părinţii athoniţi au suferit mari prigoane din partea acestuia şi a latinilor (catolicilor), pentru că nu primeau unirea cu Roma şi împreună-slujirea cu papistaşii.

Patriarhul Vekkos, incitat de împăratul Bizanţului Mihail al VIII-lea Paleologul, care simpatiza cu latinii, a declarat că este de acord cu unirea celor două biserici, adică a Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolică, şi că va aşeza Biserica Ortodoxă sub puterea Papei. Îndată a izbucnit furtuna împotrivirilor în sânul Bisericii, aşa încât preoţii şi monahii l-au anatemizat pe Patriarh şi în aproape nici o biserică nu mai pomeneau numele lui. Patriarhul, ca să înăbuşe mişcarea clerului răzvrătit, s-a dus în Sfântul Munte însoţit de armată şi de clerici papistaşi. Acolo, pentru că nu a fost primit de aproape nici o mănăstire, pentru a teroriza comunitatea monahală, a poruncit soldaţilor să îi tortureze şi să îi omoare pe monahii care nu se supuneau poruncilor sale.

Astfel, trecând pe la Manastirea Zografu au ars într-un turn pe monahii care nu voiau să îl primească şi să accepte unirea cu Roma. La Manastirea Vatoped au spânzurat 12 monahi şi au înecat în mare pe stareţul lor legat în lanţuri, la Manastirea Iviron, de asemenea, i-au înecat pe monahi scufundându-i în mare cu corabia lor cu tot. Ajungând însă la Manastirea Marea Lavra, monahii de acolo i-au făcut o primire oficială în toată regula. A urmat împreună-liturghisirea în biserica centrală a mănăstirii, Patriarhul slujind sfânta liturghie ajutat de un ierodiacon al Lavrei şi de şapte monahi, precum şi de către preoţii latini care îl însoţeau. După izgonirea lui Ioannis Vekkos de pe tronul patriarhal la anul 1282 şi după ce s-au zădărnicit planurile acestuia de unire a celor două Biserici, cei şapte monahi şi ierodiaconul de la mănăstirea Marea Lavră care au slujit împreună cu Patriarhul şi cu latinii, au fost înlăturaţi din Sfântul Sinod al Sfântului Munte.

Ierodiaconul, la scurt timp, s-a îmbolnăvit şi, potrivit mărturiilor scrise ale mănăstirii Marea Lavră, s-a topit în câteva zile precum se topeşte o lumânare. Respectivii monahi, după ce au murit şi au fost îngropaţi în afara cimitirului mănăstirii, la dezgroparea lor, au fost găsiţi neputreziţi, având trupurile cu totul negre şi o înfăţişare înspăimântătoare, de neînchipuit pentru mintea umană. Trei dintre cele şapte trupuri de monahi au fost aduse în pronaosul bisericii Sfinţilor Apostoli a cimitirului mănăstirii, unde au şi rămas spre vederea tuturor până în secolul al XIX-lea. În ultimii ani ai şederii trupurilor lor acolo, un pelerin, zărindu-i, a păţit atac de cord şi a murit pe loc. Acesta a fost şi motivul pentru care au fost duşi într-o peşteră, pe plaja schitului românesc, unde, după ce i-au aşezat, au zidit intrarea cu pietre, ca să nu îi mai poată vedea nimeni. Restul de patru trupuri, care sunt şi cele mai înfricoşătoare, au fost transportate îndată după dezgroparea lor într-o peşteră greu accesibilă aproape de Mănăstirea Marii Lavre, unde se află până astăzi.

O întâlnire înfricoşătoare

Un frate auzise despre călugării afurisiţi de la Marea Lavră a Athonului, care l-au primit pe Ioannis Vekkos, Patriarhul latinofil al Constantinopolui, şi care au slujit cu el. Se îndoia însă că ar fi adevărate toate spusele astea şi cerceta neobosit şi întreba dacă se găseşte cineva care să fi văzut cu ochii lui trupurile călugărilor afurisiţi, vreun martor ocular, ca să se convingă şi să nu mai aibă îndoieli. Şi întrebând pe mulţi a aflat că Gavriil ieromonahul i-a văzut. Aşa a venit şi m-a întrebat dacă cunosc ceva şi dacă i-am văzut cu ochii. Şi l-am înştiinţat că eu i-am văzut şi că faptul este o certitudine. Eu am venit în Sfântul Munte la anul 1885, în vârstă de 20 de ani. După doi ani de la intrarea mea în Sfântul Munte, pentru că s-a întâmplat să mergem să luăm grâu de la Manastirea Constamonitu., am pornit pe mare cu barca noastră să îl aducem.

Eram în vârstă de 22 de ani pe atunci şi era luna lui Septembrie, la două zile de la Înălţarea Sfintei Cruci. Am mers şi pe seara am ajuns la Marea Lavră unde am şi rămas peste noapte, de unde a doua zi de dimineaţă ne-am continuat călătoria. La scurt timp însă după ce am părăsit Marea Lavră, îl aud pe Bătrânul meu, monahul Meletie, spunând:

„Fiul meu, Gavriil, aici în faţă se află afurisiţii, cei care i-au primit pe latinofili în Marea Lavră şi au slujit împreună cu Ioannis Vekkos şi cu ai lui, pe care eu i-am văzut şi altădată, dar pentru că eşti tânăr şi e posibil ca vreodată să se vorbească despre asta şi să spună unii că sunt minciuni toate astea şi că nu există nimic, nici afurisiţi, nici trupurile lor neputrezite, ci că se spun spre înspăimântarea oamenilor, de aceea să mergem şi să îi vezi cu ochii tăi, ca să nu crezi ce îţi va spune unul şi altul mai apoi, pentru că spune şi Sfânta Scriptură că ochiul e mai de crezut decât auzul”.

Şi spunând Bătrânul acestea, am ajuns la o râpă abruptă, pe care numai să o vadă omul se sperie, şi îmi spune: „Aici este”. Eu eram curios să îi văd şi îi spun:

„Îţi râzi de mine?”. El însă a zâmbit şi mi-a spus:

„Ce crezi, că e vreo cruce sau vreo icoană la locul unde au fost puşi, ca să le vadă oamenii şi să-şi facă semnul crucii trecând pe aici? Ei au luat chipul diavolului, vei vedea şi atunci vei crede…”.

Atunci, dară, ne-am apropiat de acea vale abruptă şi după mult efort, am ieşit afară şi, „cu 20 de unghii”, cum spune vorba, am urcat 4-5 metri şi apoi am văzut o peşteră şi am intrat şi văd acolo o privelişte vrednică de tânguire:

Trei oameni sprijiniţi de stâncă, drepţi, cu hainele pe ei, cu rasele şi cu centurile, cu ochii deschişi, părul şi barba, la toţi trei, lungi şi albe, chipurile lor însă de culoarea funinginei (negre), la fel şi mâinile lor, cu degetele întoarse către interior, unghiile mâinilor mari de vreo 2-4 centimetri, picioarele nu li se vedeau, pentru că erau acoperite de ciorapi şi pantofi… Am vrut să îi ating să văd dacă într-adevăr trupul era moale sau doar piele uscată şi oase, dar nu m-a lăsat Bătrânul, care mi-a spus: „Nu băga tu mâna peste urgia lui Dumnezeu…”

În toate celelalte însă am fost foarte atent, doar mâna nu am pus. Şi atunci deloc nu m-am speriat, acum însă, când îmi aduc aminte, mi se tulbură sufletul şi nu pot să dorm zi şi noapte, nici să mănânc 2-3 zile la rând, câtă vreme atunci când i-am văzut nici nu am băgat de seamă…

Am scris prezenta, cu mâna mea, pe 2 martie 1964 la Sfânta Manastire Xenofont, Gavriil Ieromonahul şi Duhovnicul, de la Chilia Ivirită „Naşterea Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan”.

Traducere: Mihail Ilie

✝️ Părintele Proclu Nicău: Să știți că toți diavolii din iad au ieșit pe fața pământului ...

- Posted in Părintele Proclu Nicău by

"Și eu atâta vă spun, că se apropie acele zile de pe urmă. Anii durerilor au început. Îi mare nenorocire amu. Cine s-a trezit n-are altceva de făcut decât să plângă. Dar să nu plângă pentru ce-i aicea, ci mai ales, pentru ce ne așteaptă dincolo. Când se apropie sfârşitul vieţii, vrea şi sufletul să se uite în traistă, să vadă ce are acolo, şi nu este nimic. Traista este spartă. Toate s-au pierdut prin vorbirea de rău, mândrie şi invidie!"Părintele Proclu Nicău

 • ✝️ „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am” / Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Și i s-a arătat îngerul și i-a zis: „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Și aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia. Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuților. Dacă cineva are fapte bune și n-are smerenie, se răstoarnă din căruță; este în primejdie. Unii n-au fapte bune, dar au smerenie, căință, păreri de rău, pe aceia îi mântuiește Bunul Dumnezeu mai mult ca pe aceia care au fapte bune și li se pare că au ceva. Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Și i s-a arătat îngerul și i-a zis: „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Și aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia. Și cine se smerește, caută să fugă de tulburări… În viața de obște, de tulburări nu poți fugi; numai atâta: să ții gura închisă, să zici: „Doamne Iisuse…”, și să răspunzi numai strictul necesar; cât este nevoie. Atâta am sporit în mănăstire: cât am ascultat de altul. — Părintele Proclu Nicău, Lupta pentru smerenie și pocăință, Editura Agaton, p. 44

 • ✝️ Părintele Proclu Nicău: Poți să n-ai nimic, poți să n-ai nici traistă la tine, dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul!

 • ✝️ Părintele Proclu Nicău: Că cine sporește în dragoste, din dragoste izvorăște mila și așa te va scăpa bunul Dumnezeu și vei rămânea întărit în credință, vei simți puterea lui Dumnezeu și puterea diavolească, că puterea diavolească este îngrădită de puterea lui Dumnezeu.

 • ✝️ Părintele Proclu Nicău: Să nu uitați de smerenie ... Unde e judecată de om, Duhul Sfânt nu mai este! / Să nu uitați de smerenie. Și fiți cu grijă, diavolul dă mereu târcoale. Mai ales dacă aveți daruri! Nu aveți nevoie de lauda nimănui. Să știți că nu sunt de la voi darurile, tot de la Duhul Sfânt sunt date toate. Stați în smerenie și lăsați Duhul Sfânt în voi și să-l păstrați acolo cu rugăciune curată. Că unde e rugăciune curată și smerenie, Duhul Sfânt lucrează și stă de veghe. Și când vă rugați, să nu aveți gânduri. Să fiți numai voi cu Dumnezeu. Și să nu uitați: nimica sunt eu, nimica am. Totul vine de la Duhul Sfânt. Și să nu judecați, copiii mei, pe nimeni. Că trăim acele vremi. Când nu mai este nevoie să vină Iisus pe pământ, că omul a făcut el judecata de unul singur ... (începe Bătrânul a lăcrima). Unde e judecată de om, Duhul Sfânt nu mai este! — Părintele Proclu Nicău

 • ✝️ Părintele Proclu Nicău ne îndeamnă să refuzăm actele biometrice: "Cine are evlavie la cip are evlavie și la antihrist". / "Cine are evlavie la cip are evlavie și la antihrist". / VIDEO: Interviul este luat pe data de 28.02.2009, în care părintele este întrebat despre hotărârea sinodului BOR asupra pașapoartelor biometrice, despre ascultarea ierarhilor și preoților ce îndeamnă să acceptam microcipul și despre pregătirea pentru sfârșitul lumii.

 • ✝️ File de Pateric, Părintele Proclu - Două mărturii / [...] M-a privit cu o blândețe care te curăța de frici, de rușine, de gânduri, de durere. După ce Părintele Proclu s-a rugat pentru toți cei care-l căutam atunci, am rămas singură pentru câteva minute în genunchi, în fața lui. Nu am reușit să spun nicio vorbă, nu mai aveam nicio nevoie despre care să-i vorbesc. Atât am putut face să plâng. Nu știu de ce, pentru ce am plâns, însă nu mi-am putut opri lacrimile. Nu m-a oprit, nu m-a întrebat de ce, m-a ridicat de umeri spre barba lui și mi-a spus ferm si cu autoritate: "Te iau cu mine în Rai!" Rugăciunea Părintelui era deosebită, când o ruga pe Măicuța Domnului să ne miluiască, mi-era teamă să-mi întorc privirea, simțeam că Măicuța era chiar acolo.

 • ✝️ Părintele Proclu Nicău: Înainte de culcare, întotdeauna stai de vorbă cu sufletul tău! / Mulți dintre noi ne trezim mai obosiți decât ne culcăm. Uneori, deși dormim destule ore, dimineața ne găsește tulburați, epuizați. Când sufletul nu-și găsește liniștea, când uităm să-l hrănim cu rugăciune și cu fapte bune, când mai intervin și ispitele, suntem în primejdie. Fă-ți un obecei ca înainte de culcare să-ți întrebi conștiința: Spune-mi drept, dacă mor acum, mă mântuiesc? Dar eu, oare sunt mulțumit de mine și de modul în care-mi trăiesc viața? Mergi des la spovedanie, și sfătuiește-te cu duhovnicul, el îți cunoaște tainele sufletului cel mai bine. Iar când te pregătești de somn, spune tot ce ai pe inimă în rugăciune: Maica Domnului, luminează-mi mintea, și ai milă de sufletul meu! Doamne, primește rugăciunea Bisericii și a tuturor celor care se roagă pentru noi! Uneori vrăjmașul ne ispitește și în timpul somnului cu tot felul de vise și năluciri. Nu te lăsa copleșit de frică! Roagă-te scurt și des

🙏 De fiecare dată când vă veți ruga Maicii Domnului să știți că rugăciunea vă este ascultată.

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

Maica Domnului Portărița

Toate rugăciunile Maicii Domnului sunt ascultate - căci mult pot rugăciunile Maicii spre îmblânzirea Stăpânului.

Dacă știm de ajutorul Maicii Domnului, de ocrotirea Maicii Domnului, de acoperământul Maicii Domnului, de mijlocirea Maicii Domnului și de rugăciunile Maicii Domnului, atunci, avem un plus de nădejde.

Maica Domnului este nădejde: Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău!

Maica Domnului Portărița

"Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!"

😢 Ce este avortul ❓

- Posted in Cultura Vieții by

enter image description here

❤️ Cutov Cristian-Ionut @ PRO-VIAȚĂ: ȘTIȚI CARE E DUREREA CEA MARE ❓❗ → / Azi si ieri au venit pe lume 5 copii salvați de la avort. Nu mai am decât câțiva donatori care să preia lunar cu o sumă fixă direct la cazul de avort, perioada sarcinii și 6 luni după naștere. Ar trebui 500 RON lunar de caz de avort. Dacă un donator nu poate da toată suma, cuplez 2 donatori astfel încât cazul să primească cei 500 RON lunar. Important e sa fie o sumă fixă! Dacă doriți să preluați pe viitor și să vă notez, mă puteți contacta la nr de telefon 0768389591 - am și WhatsApp, Telegram. Pe contul de Facebook la Cutov Cristian-Ionuț în lista de discuții pe Messenger nu primesc întotdeauna mesajele! Precizare: Cazul până a fi preluat, poate să dureze câteva săptămâni, maxim 2-3 luni - există această perioadă deoarece durează până se face programare la ecografie, apoi până aduce dovada pentru sarcină, apoi dăm comanda din fonduri proprii lunar până în 14 săptămâni, apoi, din a 15-a săptămână aduce o altă dovadă de sarcină și abia apoi dăm donatorul!

☠️ Avortul e un atentat la demnitatea femeii, la sensul ei pe lumea aceasta dat de Dumnezeu → / Știți care e cauza nr 1 a avorturilor?! FAPTUL CĂ NU AU UN BĂRBAT LÂNGĂ ELE CARE SĂ LE SUSȚINĂ! Asta e principala cauză, nu banii, nu confortul, nu cariera, nu glasul celor apropiați etc. Orice mamă dacă e susținută, va păstra sarcina. Mama tot mamă e.

AVORT

🌼 Cutov Cristian-Ionuț: Dacă femeile ar avea o burtică transparentă, nimeni nu ar mai recurge la avort pentru că ar vedea miracolul pe care îl poartă înăuntru. → / Oferim minimum 500 RON lunar în perioada sarcinii și după naștere o perioadă (6 luni) oricărei mamei însărcinate care e în situația de avort, cu scopul de a păstra sarcina.

🗺️ Distribuția triburilor tracice în Balcani în secolele 5-1. Î.Hr

enter image description here

Hartă care arată distribuția triburilor tracice în Balcani în secolele 5-1. Î.Hr. H

Harta prezintă distribuţia geografică a diferitelor triburi tracice în România modernă, Bulgaria, Grecia, Turcia şi zonele învecinate.

Triburi majore precum Getae, Odrissi și Triballi sunt etichetate împreună cu multe triburi mai mici.

⏰ Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos: În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos.

- Posted in Profeții și Proorocii by

Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos

Sfântul Gavriil Georgianul - cel nebun pentru Hristos

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să greşiţi şi să vă pierdeţi.


Despre lupta sfinţilor proroci Enoh şi Ilie cu antihristul se va transmite la televizor.


Când icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Iviru („Portăriţa”) va purcede să părăsească Athosul, va începe dangătul clopotelor, bisericile în mod văzut i se vor închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la televizor. ”Aceasta-i mila Domnului”, spunea stareţul.


Va veni timpul, oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă duceţi câte unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici. Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul, că ei singuri vor pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist.


Produsele pe care pun semnul lui antihrist (n.n. codul de bare) nu vă pot dăuna. Aceasta încă nu este pecetea. Trebuie rostită rugăciunea „Tatăl nostru”, de însemnat cu Sfânta Cruce, de stropit cu aghiasmă şi astfel se va sfinţi orice hrană.


Dacă vei fura, vei încălca una dintre cele zece porunci. Cine va proceda astfel îl va primi pe antihrist.


Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul în ultimele vremuri va săvârşi aşa minuni pentru poporul său, încât o mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi pământul nu va scădea; îi vei face Cruce şi îţi va da pâine.


Nu vă temeţi! Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe mâna dreaptă şi pe frunte.


Nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist.


În timpul lui Antihrist, unii vor tâlcui Scripturile dupa capul lor, nenorociții!


În ultimele vremuri adepţii lui antihrist vor umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin. Credinţa adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte (raţiune). Antihrist va fi urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă în inimă, lesne îl va recunoaşte.


Acum se încep evenimente importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea lumii. Este ultimul… Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce curse întinde antihristul oamenilor.


La început aceasta se va face benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul lumii, îi va impune pe toţi să primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri; grupuri a câte zece-cincisprezece oameni. Însă nu vă duceţi câte unul sau doi: nu vă veţi salva…


Jumătate din iad este deja pe pământ.


ANTIHRIST S-A NĂSCUT DEJA, E LA UȘĂ, NU BATE, CI DĂ BUZNA. VEȚI FI MARTORI AI DOMNIEI LUI.


Pecetea lui se va pune nu numai în chip nevăzut, ci și văzut, pe frunte și pe mâini. Dacă pecetluirea se va face prin silire, înaintea lui Dumnezeu ea se va socoti ca siluirea unei fecioare. Cea mai grea încercare pentru creștini va fi când rudele lor vor primi pecetea. Pecetea nu va influența dacă va fi pusă împotriva voii omului.


Pecetea se va pune pe degetul arătător, iar nu pe palmă. Va fi nevăzută, pusă sub piele cu ajutorul unui computer. Mai întâi, va fi oferită voluntarilor. Însă odată cu înscăunarea antihristului, toți vor fi asupriți s-o primească.


Neascultarea va fi socotită trădare. Oamenii vor fugi în pădurile din munți. Să fie cu băgare de seamă să meargă în cete de zece-cincisprezece, pentru că diavolul ar putea încerca să-i împingă de pe stânci. Credincioșii vor fi ocrotiți de către Duhul Sfânt. Orice s-ar întâmpla, nu vă pierdeți niciodată nădejdea. Ajutați-vă unul pe altul. Dumnezeu vă va deschide mintea și veți ști cum să reacționați. Cel care va răbda se va mântui. Niciun credincios adevărat nu va simți nici foame, nici sete. Domnul va face minuni pentru ei. O frunzuliță va da destulă hrană pentru o lună de zile. Semnul crucii făcut peste un bulgăre de pământ îl va preface în pâine.


Venirea lui antihrist a mai fost prorocită, au mai fost și războaie, dar n-au mai fost ca astăzi nici semne din cer și nici o apostazie generală.


Dacă vei fura mâncare, vei călca una dintre porunci și în felul acesta vei deveni următorul lui antihrist. Credincioșii se vor încredința pe ei înșiși lui Dumnezeu.


Să nu vă pierdeți niciodată nădejdea în Dumnezeu și veți fi feriți de foame, de sete și de nenorociri. Ţineți minte că Hristos este Unul și singur, și nu va fi niciodată un alt hristos (n.n. antihrist va susține că el este Hristos care va să vină)!


Veţi fi păziţi de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea. Dumnezeu vă va da înţelepciune cum să procedaţi.


La sfârşitul vremurilor oamenii se vor mântui prin dragoste, smerenie şi bunătate. Bunătatea va deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce încolo, iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu.


Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.


DESPRE GEORGIA:


Antihrist nu va fi înscăunat în Georgia, și prigonirile aici vor fi mult mai puțin crâncene. Georgia va fi luminată în ultimele vremi și se va face cunoscută nu material, ci duhovnicește. Credincioșii din multe țări se vor aduna aici. Faptele viclene începute de comuniști sunt premergătoare evenimentelor principale ce vor urma. Din vremurile străvechi lumea n-a cunoscut niciodată atâtea necazuri. Și ăsta e sfârșitul. Georgia va fi acoperită de Sfânta Fecioară căci Iviria e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca pământ al ei. Plecarea icoanei ivirene a Sfintei Fecioare va fi urmată de bătaia clopotelor, iar bisericile se vor pleca să-și ia rămas bun. Și aceasta se va da la televizor, ca întreaga lume s-o poată vedea, și cei care vor vrea să-și mântuiască sufletul, să poată veni în Georgia.


Georgia va învia precum Lazăr prin multe necazuri și suferințe, dar nu înainte de reînscăunarea monarhiei. Mântuirea va veni când veți simți că acesta e sfârșitul.


Georgia e țara aleasă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca sorț al ei. Nu vă părăsiți patria în vremuri grele. N-o faceți de rușine.


Iubiți-vă unul pe altul. Georgia se va mântui prin dragoste. Suntem martorii ultimelor vremi. Voi veți vedea pe antihrist. Domnul Dumnezeu va cere dragoste față de El și față de aproapele, căci cine va răbda până în sfârșit se va mântui.


Principiile morale și năravurile se schimbă în Georgia. Cei purtați de ispitele lumești vor fi lesne recunoscuți: vor umbla goi. Felul cum se îmbracă cineva îi oglindește starea duhovnicească. Îmbrăcămintea creștinească trebuie să fie simplă, modestă.


Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos, 1929-1995

🛸 Guvernul SUA - Termen limită pentru dezvăluirea secretelor OZN-urilor: 18 octombrie 2024

- Posted in Politică și Guvernare by

enter image description here

Guvernul SUA urmează să-și dezvăluie secretele extraterestre până pe 18 octombrie 2024: proiectul de lege, adoptat pe 22 decembrie 2023, a inițiat o numărătoare inversă de 300 de zile pentru dezvăluire.

Proiectul de lege de 24 de pagini care a fost adoptat de Congresul SUA și, prin urmare, a fost adoptat și semnat de președintele Biden: legea impune ca toate cele șase servicii militare ale SUA, toate cele 18 agenții de informații din SUA, toate cele 32 de agenții ale Departamentului Apărării al SUA, să adune fiecare informație pe care o dețin cu privire la fenomenul OZN - ei trebuie să adune toate aceste informaţii și să le pună la dispoziție într-o formă digitalizată până pe 18 octombrie 2024”.Daniel Sheehan - Avocat / SUA

Proiectul de lege menționat mai sus, acoperă orice informații despre OZN-uri mai vechi de 25 de ani şi care au fost clasificate anterior ca fiind „secrete” - aceasta ar cuprinde unele dintre cele mai renumite întâlniri ozenistice, cum ar fi incidentul Roswell sau Phoenix Lights.


Comentariul Ortodoxia.RO:

După al II-lea Război Mondial, fenomenul OZN a fost popularizat și mediatizat - iar acum s-a și legiferat - pentru a pregăti populația pentru ceea ce urmează: o falsă invazie extraterestră - este vorba despre Proiectul Blue Beam (Raza Albastră) de la NSA, NASA & Pentagon - iar sub acest steag fals, armatele națiunilor vor fi mobilizate pentru luptă împotriva "extratereștrilor invadatori" - iar în urma acestui conflict imaginar care va genera foarte multe victime "colaterale" realizate de propriile armate, populația va fi ucisă și în mare parte exterminată (extratereștrii și ozn-urile sunt entități spirituale de natură demonică, adică sunt draci și carele lor).


Articol - citiți cu atenție:

Proiectul Blue Beam (Raza Albastră) intenţionează simularea venirii lui Iisus pentru a manipula oamenii şi a distruge credinţa şi religiile.

Vom avea un guvern mondial, fie că vă place, fie că nu. Singura întrebare este dacă el va fi creat prin cucerire sau prin consimţământ.Paul Warburg – membru al Consiliului pentru Relaţii Externe (CFR), declaraţie făcută în februarie 1950 în faţa Senatului american.

Suntem în zorii unei transformări globale. Nu mai avem nevoie decât de o criză majoră adecvată şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.David Rockeffeler – preşedinte de onoare al Consiliului pentru Relaţii Externe (CFR), preşedinte de onoare al Comisiei Trilaterale, membru Bilderberg, declaraţie făcută în septembrie 1994

În 1994 jurnalistul canadian Serge Monaste prezenta un amplu şi bine documentat material despre Proiectul NASA Blue Beam:

 1. Distrugerea credinţei prin false descoperiri arheologice de genul recentului “sarcofag al lui Iisus”.

 2. Organizarea unei gigantice mistificări în care se va simula prin proiecţii holografice venirea lui Iisus.

 3. Utilizarea undelor de joasă frecvenţă pentru controlul mental.

Cele enumerate mai sus, sunt doar câteva dintre planurile de instaurare a noii religii mondiale satanice cuprinse în acest proiect.

Fost ziarist la publicaţia canadiană L’Enquete şi fondatorul unei agenţii de presă independente – International Free Press Network, Serge Monaste este bine cunoscut ca autor al unor numeroase articole despre Noua Ordine Mondială. Serge Monaste a murit în condiţii suspecte.

Încă din 1994 el spunea într-un interviu că a fost ameninţat în mod repetat de primul ministru canadian şi de Vatican. Sub pretextul că nu are voie să îşi educe copiii acasă, autorităţile l-au arestat şi i-au sechestrat familia.

Întors acasă, Serge Monaste, care nu suferise niciodată de probleme cardiace, a avut un atac de cord în urma căruia a murit. La scurtă vreme, un alt jurnalist care îl ajuta în investigaţii a murit tot în urma unui atac de cord, la fel de suspect.

În dezvăluirile sale Serge Monaste arată pe baza unor documente autentice cum pot fi provocate astfel de atacuri de cord unor persoane incomode.

Vă prezentăm în continuare extrase din prezentarea realizată de Serge Monaste în 1994 în care demască proiectul Blue Beam. Traducerea după înregistrarea audio a fost completată cu comentariile noastre privitoare la o serie de evenimente ce confirmă parcurgerea unora dintre etapele acestui proiect.

International Free Press Network nu este un grup religios sau o organizaţie politică, ci o agenţie de presă independentă care realizează investigaţii. Suntem specializaţi în investigarea şi publicarea de rapoarte speciale şi casete audio care demască dedesubturile implementării unei Noi Ordini Mondiale.

Scopul nostru este să îi ajutăm pe oameni să realizeze că venirea Noii Ordini Mondiale nu este un vis şi nici o presupunere paranoică.

Este un proiect satanic în curs de desfăşurare.

Care este scopul lui?
 • Să distrugă religiile tradiţionale şi mai ales religia creştină şi să le înlocuiască cu o religie mondială unică, bazată pe cultul omului.

 • Să abolească familia aşa cum o ştim noi astăzi şi să o înlocuiască cu indivizi (cetăţeni mondiali, oameni universali n.n.) care lucrează fiecare pentru gloria guvernului mondial unic.

 • Să distrugă orice formă de creativitate artistică sau ştiinţifică pentru a putea implementa o singură viziune, cea a guvernului mondial.

 • Să implementeze apartenenţa obligatorie la un stat mondial condus de o forţă militară unică, de o Justiţie mondială, de o singură lege comercială, să îi oblige pe oameni să trăiască într-o pace falsă şi să impună o nouă religie şi o nouă cultură mondială.”
“Blue Beam (raza albastră) este un proiect al NASA care presupune patru direcţii de parcurs pentru implementarea noii religii mondiale New Age. Această religie este chiar baza noului guvern mondial, pentru că fără aducerea omenirii în această sclavie spirituală dictatura Noii Ordini Mondiale nu ar fi posibilă.

False descoperiri arheologice pentru a submina credinţa

Primul pas în acest proiect vizează discreditarea sau re-evaluarea tuturor cunoştinţelor religioase de până acum. Prin crearea unor cutremure artificiale în locaţii precise de pe planetă, în care s-a presupus mereu că se ascund secrete importante, se va urmări scoaterea la lumină a unor aşa-zise noi descoperiri arheologice prin intermediul cărora se va “dovedi” că doctrinele marilor religii sunt false.

Ne vom opri mai mult asupra modului în care această etapă este deja pusă în aplicare, pentru că am asistat de curând la un astfel de „cutremur”… de data aceasta mediatic. În seara zilei de 26 februarie 2007 pe toate posturile TV româneşti şi internaţionale James Cameron anunţa lumii că a descoperit«sarcofagul lui Iisus» şi al familiei sale. Iniţial am crezut că este vorba despre un nou film. La urma urmei cel care ne vorbea era un regizor, un creator de ficţiuni precum Terminator, Alien sau Titanic. De data aceasta însă James Cameron vorbea cu convingere despre o mare descoperire arheologică, despre dovezi ştiinţifice, despre teste ADN şi statistici care puneau la îndoială chiar bazele religiei creştine. Arheologii găsiseră 10 cutii cu oase pe care se aflau inscripţionate nume. Pe şase dintre ele se aflau nume cheie din Noul Testament: Joshua – Iisus, Maria, Iosif, Meriem – Maria Magdalena, Matei, Iuda. Despre celelalte patru nume care nu aveau atâta semnificaţie religioasă, James Cameron nu a amintit însă nimic.

A susţinut doar că are dovada că acestea sunt oasele lui Iisus, ale mamei sale Maria, ale tatălui său Iosif, ale Mariei Magdalena (Meriem) – soţia sa conform testelor ADN realizate asupra oaselor şi fiului lor – Iuda. Testele ADN puteau într-adevăr dovedi că oasele respective aparţineau unui cuplu care avea şi un copil, însă nu dovedeau că aparţin lui Iisus. În plus numele respective erau ceva comun în Ierusalimul acelor vremuri. Erau întâlnite la fel de des cum am întâlni noi acum numele de Ion, Maria şi Gheorghe. Pentru a elimina şi acest impediment din calea mistificării sale Cameron invocă părerea unui expert în probabilităţi, Andrey Feuerverger. Acesta calculează ce şansă există ca cele şase nume găsite pe sicriele de la Ierusalim să fi făcut parte din familia lui Iisus. O falsă problemă pentru că în realitate nu are cum să existe un sicriu al lui Iisus şi chiar dacă ar exista, statistica nu este relevantă pentru a o rezolva. Răspunsul expertului contrazice teoria regizorului: statistic şansa este 1 la 600. Iar acesta, în loc să spună că în proporţie de 99% nu are cum să nu fie vorba de familia lui Iisus, spune că există totuşi o şansă!

În plus această manipulare atât de intens mediatizată este infirmată chiar de cel care a descoperit osuarele, arheologul Amos Kloner. Într-un interviu publicat în Jerusalem Post, dar nu atât de intens mediatizat el spune: „Ceea ce pretinde documentarul este un fals istoric. Nu există un mormânt al familiei lui Iisus. Nici nu se putea face un astfel de mormânt, astfel încât să cuprindă persoane care au murit în locuri diverse, la distanţe mari în timp.” Cine are interesul ca lui James Cameron să i se acorde minute în şir de emisie pe toate canalele TV din lume, prezentând de fapt o ficţiune? Cine are interesul să mediatizeze atât de intens o aşa-zisă descoperire care atacă credinţa creştină? Aceiaşi care au conceput şi proiectul Blue Beam, la a cărui punere în practică vedem că participă acum celebrul regizor.

Show-ul secolului – „Venirea lui Iisus”

Al doilea pas al proiectului NASA presupune organizarea unui gigantic spectacol holografic proiectat chiar pe cer, astfel încât să fie vizibil pe întreaga planetă, care va simula venirea lui Mesia. Prin emisia unor unde care acţionează direct asupra creierului, fiecare om va vedea în această hologramă pe Mântuitorul specific religiei sale şi îl va auzi vorbindu-i în limba lui.

Cu ajutorul unor computere performante care vor coordona spectacolul şi al sateliţilor din jurul pământului care vor emite semnale de joasă frecvenţă (LF), foarte joasă frecvenţă (VLF) şiextrem de joasă frecvenţă (ELF) vor fi proiectate holograme folosind pe post de ecran pelicula de sodiu care înconjoară pământul la o înălţime de aproximativ 100 de km. Animarea pe computer şi semnalele auditive vor părea că provin din adâncimile spaţiului şi îi vor face pe adepţii ardenţi ai diferitelor religii să creadă că sunt martorii mult promisei întoarceri a propriului Mesia.

Apoi proiecţiile lui Iisus, Mohamed, Buddha, Krishna etc. se vor uni într-o singură imagine şi «Salvatorul» universal le va face o mare revelaţie. Le va spune că diversele scripturi sunt false şi că vechile religii sunt responsabile pentru răul de pe planetă. De aceea ele trebuie abolite pentru a lăsa locul unei noi religii care va fi condusă de el, unicul Dumnezeu pe care îl pot vedea cu ochii lor şi auzi cu urechile lor.

Diabolicul plan prevede ca în urma acestei apariţii să se creeze o mare dezordine socială, în care milioane de susţinători fanatici ai dogmei unei religii se vor ridica împotriva altor milioane de susţinătorilor fanatici ai dogmei altor religii. Se vrea astfel generarea unor conflicte cum nu s-a mai văzut până acum. Pare de domeniul fanteziei, însă mijloacele pentru a realiza aceasta deja există.

Diverse servicii secrete arată că în ultimii 25 de ani (este vorba de anul 1994 n.n.) fosta URSS a stocat deja într-un computer extrem de avansat informaţii despre proprietăţile electrice, chimice şi biologice ale creierului uman rezultate în urma studiilor pe milioane de oameni. Aceste date permit manipularea senzaţiilor auditive şi vizuale. Au fost stocate de asemenea şi date despre toate limbile şi dialectele vorbite în prezent pe glob pentru a fi generate mesaje artificiale pe înţelesul oricui. Existenţa unor astfel de computere este menţionată şi într-un articol publicat în martie 1983 în ziarul Sidney Morning Arrow.

La fel stau lucrurile şi în SUA şi Europa. Încă din anii ‘70 s-au realizat cercetări asidue privind combinarea undelor electromagnetice şi a hipnozei. În 1974 cercetătorul G.F. Shapis scria:«Cuvintele hipnotizatorului pot fi modulate electromagnetic, astfel încât să acţioneze direct asupra creierului sub formă de unde, fără a mai fi nevoie de receptarea şi transportarea sunetului şi fără ca persoana expusă la astfel de influenţe să aibă vreo şansă de a controla fluxul informaţional receptat.» Cei care cercetează fenomenul de channeling au observat că numărul celor care se consideră canale a crescut exponenţial de când se fac astfel de cercetări. Cei care practică aşa ceva ar trebui să îşi utilizeze simţul critic şi discernământul pentru că de cele mai multe ori nu cunosc sursa a ceea ce ei numesc ghidare divină.

Vorbirea artificială asigură controlul mental

Existenţa unor astfel de tehnologii ţine de a treia direcţie de dezvoltare a proiectului Blue Beam care vizează comunicarea telepatică şi electromagnetică prin unde de joasă, foarte joasă şi extrem de joasă frecvenţă care îi va face pe oameni să creadă că îl aud pe propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer vor fi transmise prin intermediul sateliţilor şi vor interacţiona cu gândirea naturală, făcând să apară ceea ce se numeşte „vorbire artificială”. Acest gen de tehnologie există încă din anii ‘70 şi a fost perfecţionată prin cercetări ulterioare privind relaţia dintre creierul uman şi computer.

În ianuarie 1991 la Universitatea din Arizona a avut loc conferinţa intitulată „Cercetarea avansată NATO cu privire la fenomene emergente ale sistemelor biomoleculare”. Ce înseamnă aceasta mai exact? Într-una din lucrările prezentate la această conferinţă erau prezentate echipamente careputeau face un orb să vadă sau un surd să audă. Echipamente care puteau calma orice durere, fără a interveni cu medicamente şi a căror utilizare ar fi permis oricărei fiinţe umane să îşi menţină şi la vârste înaintate aceleaşi funcţii de la tinereţe. Autorul lucrării în cauză trăgea un semnal de alarmă asupra pericolului ca astfel de cercetări să fie deturnate de la scopul lor iniţial şi să fie folosite împotriva oamenilor. El afirma că astfel de echipamente sunt operaţionale în cadrul CIA şi FBI, nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura şi omorî pe cei care se opun sistemului sau pentru a crea ceea ce în mod obişnuit se numeşte „candidat manciurian”.

Avem date care arată că astfel de experimente au loc şi în Marea Britanie, Australia, Franţa, Germania şi Finlanda. Agenţiile guvernamentale şi corporaţiile care lucrează mână în mână cu ele sunt gata să facă orice pentru a-şi atinge obiectivul: controlul social total. De ce? Foarte simplu. În primul rând, dacă terorizezi populaţia şi o faci să se teamă pentru siguranţa şi viaţa sa, îţi va fi mai uşor să implementezi un sistem draconic, să o supraveghezi, să o dezarmezi şi apoi să îi spui că totul este pentru protecţia ei. În al doilea rând pentru că aşa este mai uşor să promovezi un nou sistem politic şi social, în locul celui vechi care pare să nu mai funcţioneze. Evident că alternativa este pregătită de multă vreme şi se numeşte Noua Ordine Mondială. Frica a fost mereu utilizată ca un instrument cu care Elita a controlat şi a subjugat masele. Vechea zicală „Divide et impera”(Dezbină şi stăpâneşte) a fost aplicată în toate colţurile planetei pentru a avea siguranţa că oamenii sunt speriaţi, se tem pentru siguranţa lor şi îşi pierd încrederea în ceilalţi oameni. Şi aceasta este tot o formă de control mental.

Subliniem faptul că Serge Monaste spunea toate acestea în 1994, anticipând astfel înscenarea de la 11 septembrie 2001, care a permis instaurarea unui sistem de teroare şi a unor reguli stricte de supraveghere a populaţiei sub pretextul asigurării siguranţei acesteia.

Controlul mental de astăzi presupune mult mai mult, arată Serge Monaste în continuare. Iată ce scria în 1970 psihologul Gene V. Mc Connell într-un articol publicat în Psychology Today: „A venit ziua în care putem combina privarea senzorială cu drogurile, hipnoza şi manipularea prin recompensă-pedeapsă pentru a câştiga un control aproape absolut asupra comportamentului unui individ. Putem deci realiza rapid şi cu destulă eficienţă un fel despălare a creierului care duce la schimbări dramatice de comportament şi personalitate. Ar trebui să dăm o nouă formă societăţii astfel încât să fim cu toţii antrenaţi încă de la naştere să facem ceea ce societatea vrea ca noi să facem. Avem tehnologia necesară pentru a face aceasta. Nimeni nu este stăpânul propriei personalităţi. Nimeni nu are nimic de spus cu privire la ce fel de personalitate dobândeşte, deci nu are nici un motiv de a refuza să dobândească o nouă personalitate, dacă cea veche pe care o are este anti-socială”.

Dovezi ale existenţei tehnologiei pentru control mental

Tehnologia ce urmează a fi utilizată pentru controlul minţii în Proiectul Blue Beam include un transmiţător care emite pe frecvenţa sistemului nervos uman. El a fost deja produs de firma Laurel Electro-Optical System din Pasadena, California. Laurel este unul dintre colaboratorii apropiaţi ai Aviaţiei Americane şi a lucrat mult în domeniul construirii unor arme care să implementeze mesajul direct în mintea inamicului. Aparatul utilizează radiaţii electro-magnetice şi frecvenţe extrem de joase şi a fost utilizat pentru a tortura fizic şi mental oamenii de la distanţă. Arme de acest tip au fost aplicate în anii ‘70 contra femeilor britanice care protestau împotriva prezenţei unor rachete americane în baza aeriană Greensam Common Air Base. Această armă poate induce o totală privare senzorială auditivă şi acţionează direct asupra nervilor auditivi, cu asemenea putere încât îi blochează victimei inclusiv capacitatea de a-şi auzi propriile gânduri. Exact ca în vechea zicală care spune: „e aşa mult zgomot aici că nu mă pot auzi nici pe mine gândind.

Dovezi despre existenţa unor astfel de tehnologii există inclusiv în publicaţii ale Departamentului American al Apărării. Căpitanul Paul E. Tyler semnează o lucrare având ca titlu „The electromagnetic spectrum and low intensity conflict” (Spectrul electromagnetic şi conflictul de intensitate joasă) inclusă în colecţia „Low intensity conflict in modern technology” (Conflictul de joasă intensitate în tehnologia modernă) publicată în 1986 de Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama. Aici se vorbeşte despre microunde care generează senzaţii auditive care pot fi auzite doar de individul ţintă. Tehnologia este relativ simplă şi poate fi folosită doar având la dispoziţie un banal radar de poliţie. Fascicolul de microunde generat de aparat este modelat în frecvenţe audio şi transmis direct în creier de care este receptat ca o voce, deşi nu a fost emis nici un sunet.Exact ceea ce se va petrece în proiectul Blue Beam.

În cartea sa „Corpul electric”, Robert Becker, nominalizat la premiul Nobel, descrie o serie de experimente conduse la începutul anilor ‘60 de Olenfree, în cadrul cărora s-au obţinut astfel de fenomene. Olenfree a mai descoperit şi cum poate să încetinească, să accelereze sau chiar săoprească inima unei broaşte prin sincronizarea pulsului cu frecvenţa unor microunde. De aici până la provocarea unor atacuri de cord unor fiinţe umane este doar un pas.

Tot în aceeaşi lucrare, Robert Becker menţionează cercetările dr. Joseph C. Sharp de la Institutul de Cercetare al Armatei Walter Reed, care a realizat teste pe propria persoană. În timp ce se afla într-o cameră perfect izolată fonic (deci prin pereţii căreia nu puteau pătrunde sunete) a auzit cuvinte ce i-au fost transmise prin simpla generare a unor unde electromagnetice cu vibraţie analoagă cuvintelor receptate de el. Concluzia a fost: „un astfel de aparat poate fi în mod clar aplicat în anumite operaţiuni în care se doreşte ca ţinta să ajungă la nebunie sau să îi transmiţi instrucţiuni nedetectabile de altcineva.”

Şi James Lin explica în 1978 în cartea sa intitulată „Microwave Auditory Effect and Application” (Efectul auditiv al microundelor şi aplicarea lui) cum poate fi auzită o voce transmisă direct către creier fără a exista o vibraţie sonoră.

Pe 21 septembrie 1977 CIA a prezentat rezultatele studiilor sale în faţa subcomisiei pentru sănătate şi cercetare ştiinţifică a Senatului american. Doctorului Sidney Gottlieb care conducea programul MK Ultra la acea vreme i s-a cerut în mod explicit să discute despre cercetările CIA privind acţiunea de la distanţă asupra organismului uman prin mijloace electronice.”

Controlul total asupra planetei va fi obţinut prin teroare

A patra dimensiune a proiectului Blue Beam include controlul total asupra planetei. Pentru aceasta se va simula o invazie extraterestră în marile oraşe ale lumii. Se mizează pe faptul că ţările care deţin armament nuclear îl vor utiliza pentru a se apăra de acest pericol, devenind apoi total vulnerabile faţă de adevăratul atac, ce va fi realizat ulterior de guvernul din umbră.

Subliniem aici că tema unui atac extraterestru simultan în marile oraşe ale lumii apare aproape obsesiv în filmele de la Hollywood. În urma unui astfel de atac toate ţările mari, SUA, China, Rusia etc., colaborează între ele atacându-i pe extratereştrii cu armele de care dispun. Fără nici un rezultat.Când situaţia pare a fi disperată apare El – unicul Salvator. Vedem cum prin astfel de filme ni se oferă de fapt modele de gândire. Suntem antrenaţi să ne temem de un atac extraterestru, suntem antrenaţi să îi ripostăm în forţă şi apoi să aşteptăm apariţia unui salvator unic. Şi aceasta este tot o formă de control mental.

Scopul este să fie anihilată orice formă de opoziţie faţă de Noua Ordine Mondială. Utilizând tehnologiile despre care am vorbit mai sus undele generatoare de gânduri vor putea fi transmise prin reţelele de fibre optice, cabluri TV, linii telefonice şi vor pătrunde în orice echipament care conţine microcipuri. La acel moment procesul de implantare al microcipurilor la nivelul populaţiei va fi realizat, astfel încât oamenii vor putea fi uşor împinşi la un val de sinucideri, violenţe şi nebunie.

Am fost întrebat de multe ori când se vor petrece toate acestea. După ce va fi creată o criză economică, care îi va forţa pe oameni să îşi cheltuiască toate rezervele de bani. Apoi va fi implementat un sistem planetar de plăţi electronice astfel încât nimeni să nu poată supravieţui în afara lui. După atâtea dezastre omenirea va fi gata să implore apariţia unui salvator care să restabilească pacea cu orice preţ, chiar cu preţul propriei libertăţi. Un principiu similar a fost aplicat în URSS pentru instalarea comunismului.

Soluţia pentru a contracara proiectul Blue Beam

Pare un tablou sumbru şi înfricoşător. Poate că acesta este şi scopul pentru care astfel de dezvăluiri sunt lăsate să apară. Cunoscând ceea ce ni se pregăteşte putem lua însă măsurile necesare pentru a nu se ajunge acolo. Dezvoltarea discernământului, conştiinţa de sine, cultivarea rezonanţei cu aspectele benefice, divine, rugăciunea, postul, trairea autentica în Hristos sub ascultarea unui duhovnic anihilează aceste influenţe malefice. Acest lucru este binecunoscut de cei care doresc să controleze întreaga planetă şi de aceea de mii de ani şcolile spirituale în care oamenii învaţă astfel de practici sunt prigonite, distruse sau deturnate. Vom încheia citând tot din prezentarea lui Serge Monaste care demonstrează că slujitorii Noii Ordini Mondiale exact aceasta ne împiedică să facem.

În numărul din decembrie 1980 al US Army Journal, într-un un articol semnat de lt. col. John B. Alexander sub titlul „The new mental battlefield, beam me up Spock” (Noul câmp de luptă mental, radiază-mă Spock), acesta scrie: „Voi da mai multe exemple care să ilustreze progresele făcute în acest domeniu. Avem acum abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boală de la distanţă, inducând boala sau moartea fără cauze aparente. A fost raportată şiposibilitatea de modificare telepatică a comportamentului, care include abilitatea de a induce stări hipnotice de la o distanţă de peste 1000 de km. Utilizarea hipnozei telepatice este o zonă care merită a fi exploatată. Ea va permite ca agenţii noştri să fie implantaţi subconştient cu programul pe care trebuie să îl execute, astfel încât nu va mai fi nevoie să utilizăm telefonul. Dacă vor fi perfecţionate, aceste tehnici vor permite transferul direct al gândurilor de la o minte sau grup de minţi la o audienţă ţintă. Receptorul nu va fi conştient că i-au fost implantate gânduri, va crede că sunt gândurile lui. Este posibil să introducem gânduri artificiale într-un computer şi apoi să le transmitem prin intermediul unui satelit, astfel vom putea controla întreaga planetă. Limitele acestui sistem sunt doar cei care îşi vor pune permanent întrebări cu privire la motivaţia care stă în spatele gândurilor lor şi nu le vor da curs automat. Este evident că televiziunea, filmele, publicitatea şi diferite forme de presiune socială au grijă să elimine pe cât posibil această categorie de oameni. Informaţiile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate ridicole tocmai pentru că ele nu se vor conforma cu viziunea asupra realităţii pe care chiar noi o inducem; doar mai există şi în zilele noastre oameni care cred că pământul este plat”.


Prezentare context:

❤️ Cutov Cristian-Ionut @ PRO-VIAȚĂ: ȘTIȚI CARE E DUREREA CEA MARE ❓❗ →

- Posted in Cultura Vieții by

Azi si ieri au venit pe lume 5 copii salvați de la avort.

Nu mai am decât câțiva donatori care să preia lunar cu o sumă fixă direct la cazul de avort, perioada sarcinii și 6 luni după naștere.

Ar trebui 500 RON lunar de caz de avort.

Dacă un donator nu poate da toată suma, cuplez 2 donatori astfel încât cazul să primească cei 500 RON lunar. Important e sa fie o sumă fixă!

Dacă doriți să preluați pe viitor și să vă notez, mă puteți contacta la nr de telefon 0768389591 - am și WhatsApp, Telegram.

Pe contul de Facebook la Cutov Cristian-Ionuț în lista de discuții pe Messenger nu primesc întotdeauna mesajele!

Precizare: Cazul până a fi preluat, poate să dureze câteva săptămâni, maxim 2-3 luni - există această perioadă deoarece durează până se face programare la ecografie, apoi până aduce dovada pentru sarcină, apoi dăm comanda din fonduri proprii lunar până în 14 săptămâni, apoi, din a 15-a săptămână aduce o altă dovadă de sarcină și abia apoi dăm donatorul!

Sursa: https://www.facebook.com/cutov.cristian/posts/pfbid0JJ9HN1UFimawa6sZ4d3HsaLJyBAknSarsJYM5gjBvEcb1f15vpcrsU9vr12gK2fml


ORTODOXIA ÎNSEAMNĂ DE 9 ORI FAPTĂ ȘI O DATĂ CUVÂNT!

VĂ RUGĂM DISTRIBUIȚI

✝️ Sfântul Cuvios Iosif Isihastul: HARUL ANUNȚĂ VREMEA ISPITEI

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Cuvios Iosif Isihastul și ucenicii

"Să știi că Harul întotdeauna premerge ispitele ca o vestire pentru pregătire. Și îndată, când vezi Harul, să te strângi și să spui: a venit vremea pentru război. Păzește-te, lutule, că nu știi de unde va bate război, vicleanul! De multe ori vine repede, alteori după două sau trei zile". — Sfântul Cuvios Iosif Isihastul

✝️ Gheron Iosif Isihastul — despre lupta pentru mântuire: "Opune rezistență ispitei până la moarte. Până cazi ca și mort nu părăsi lupta."

✝️ Povețe ale Cuviosului Iosif Isihastul despre pocăință (1959, Sfântul Munte Athos)

✝️ Cuviosul Iosif Isihastul: Singura speranţă de mântuire din amăgirile şi ereziile, inovaţiile şi capcanele oamenilor răi şi ale diavolului constă în rugăciune, pocăinţă şi smerenie.

✝️ Arhimandrit Iosif Isihastul: "... Fiul meu, dacă iei aminte la ceea ce îți scriu și te silești pe tine însuți, vei afla mult folos ..."

✝️ Cuviosul Iosif Isihastul - Mărturii din viața monahală: HARUL LUI DUMNEZEU ANUNȚĂ VREMEA PENTRU ISPITĂ

✝️ Povețe ale Cuviosului Iosif Isihastul despre pocăință / 1959, Sfântul Munte Athos

✝️ Sfântul Iosif Isihastul: PĂCATUL MIROASE URÂT.

✝️ Arhimandrit Iosif Isihastul: Dacă omul nu luptă împreună cu Hristos, care este Lumina, nu poate să se izbăvească de stăpânul întunericului, Diavolul.

✝️ Sfântul Iosif Isihastul - atâta bogăție cerească și nu este nimeni care să o dorească

🙏 Sf. Iosif Isihastul: Când vei ajunge să te smereşti, toți ți se vor părea sfinți. Când ești plin de tine, însă, toți ți se par răi.

❤️ Gheron Iosif Isihastul despre Rugăciunea "Preasfantă Născătoare de Dumnezeu"

✝️ Gheron Iosif Isihastul - despre dobândirea rugăciunii inimii - Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

✝️ Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

"Știind Cuvântul că nu se putea desființa altfel stricăciunea oamenilor decât prin moarte, dar nu era cu putință să moară Cuvântul, odată ce era Însuși Fiul cel nemuritor al Tatălui, Își ia un trup în stare să moară, pentru ca acesta, împărtășindu-se de Cuvântul Cel peste toate, să Se facă în stare să moară pentru toți, dar prin Cuvântul ce locuia în El să rămână nestricăcios și drept urmare să înceteze la toți stricăciunea, prin harul învierii" — Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului.

😓 Poarta Brandenburg din Berlin - Germania: 1940 - 2023 🏴

- Posted in Râsu'-plânsu' by

Poarta Brandenburg din Berlin - Germania: 1940-2023

Scrisoarea masonului Pike, din 1871, care descrie cele trei războaie mondiale

Unul dintre cei mai mari masoni ai tuturor timpurilor a fost Albert Pike (1809-1891).

Acesta este considerat un vizionar de excepție, dar și omul care croiește drumul masoneriei spre preluarea puterii globale și instaurarea noii ordini mondiale.

Albert Pike a primit o viziune (descoperire drăcească), pe care a descris-o într-o scrisoare pe care i-a scris-o lui Mazzini, la data de 15 august 1871. Această scrisoare prezenta planurile-schiță pentru trei războaie mondiale, care au fost considerate necesare pentru a aduce o singură ordine mondială şi ne putem minuna de exactitatea prezicerii evenimentelor care au avut deja loc.

Interesant este faptul că această scrisoare descrie perfect cele două războaie mondiale, care s-au petrecut conform notițelor, dar și pe al treilea, care va fi pornit din cauza diferențelor între sioniştii politici şi liderii Lumii Islamice.

“Primul război mondial trebuie creat pentru a permite Iluminaţilor să răstoarne puterea Ţarilor în Rusia şi pentru a face din acea ţară o fortăreaţă a comunismului ateu. Divergenţele create de către agenţii Iluminaţi între imperiul britanic şi cel german vor fi folosite pentru a porni acest război. La finele acestui război va fi construit comunismul, iar acesta va fi mai apoi utilizat pentru a distruge alte guverne şi pentru a slăbi religiile.

Al doilea război mondial trebuie iniţiat prin exploatarea diferenţelor între fascişti şi sionismul politic. Acest război trebuie condus de aşa natură încât nazismul va fi distrus iar sionismul politic va fi întărit în aşa măsură încât forţa sa va permite instituirea unui stat suveran Israel în Palestina. În timpul celui de-al doilea război mondial, comunismul internaţionalist trebuie să devină atât de tare încât să contrabalanseze Creştinismul, care atunci va fi limitat şi ţinut în şah până la momentul în care vom avea nevoie de acesta pentru cataclismul social final.

Al treilea război mondial va trebui creat prin exploatarea disensiunilor create de agentura Iluminaţilor între sioniştii politici şi liderii lumii islamice. Războiul trebuie condus în aşa fel încât islamul şi sionismul politic să se distrugă reciproc. În acest timp cele alte naţiuni ca întotdeauna divizate în această chestiune vor fi obligate să lupte până la completa lor epuizare fizică, morală, spirituală şi economică.

Vom dezlănţui nihiliştii şi ateiştii şi vom provoca un formidabil cataclism social, care prin întreaga sa hidoşenie (oroare) va arăta naţiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei şi a celui mai sângeros cataclism.

Apoi, peste tot, cetăţenii obligaţi a se apăra împotriva unei mâini de revoluţionari, vor extermina pe acei distrugători de civilizaţie, iar mulţimea, deziluzionată de Creştinism – ale cărui spirite cereşti vor fi din acel moment fără orientare sau direcţie – va porni în căutarea unor idealuri, dar nu va şti încotro să-şi orienteze adoraţia şi atunci va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a curatei doctrine a lui Lucifer, care va fi în fine scoasă la vederea mulţimii. Această manifestare va rezulta din mişcarea mondială reacţionară care va urma distrugerii Creştinismului şi ateismului, ambele fiind cucerite şi exterminate deopotrivă.”

Nazismul și comunismul în slujba paranoii sioniste! / Comunismul și nazismul – cei doi fondatori ai statului Israel

Despre apariția „gemenilor hetorozigoți”: comunismul și nazismul

 


 

Page 1 of 57