ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🙏🏻 Cuviosul Gavriil Georgianul: Rugăciunile se fac cu frică și cu evlavie!

- Posted in Abecedarul credinței by

Cuviosul Gavriil Georgianul

"Rugăciunile se fac cu frică și cu evlavie! Gândește-te numai înaintea cui stai! Iisus e pururea de față în chip nevăzut. El este în mijlocul nostru!" - Cuviosul Gavriil Georgianul

💓 Gelu Vișan — o mărturie: Vlădica Longhin are har, un har pe care, așa cum am spus în direct, nu l-am m-ai întâlnit. Când ești în prezența lui și te îmbrățișează, tot ce este preocupare și grijă dispare și te cuprinde o pace și o bucurie adâncă. →

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Am ajuns în București și sunt încă sub impresia zilei de ieri. Aș putea scrie o carte despre această zi, dar vă promit că vă voi povesti.

Într-o lume ajunsă aproape de nebunie, în care “caruselul” se învârte cu o viteză scăpată demult de sub control, întâlnirea unui duhovnic cu har a fost o revelație și o minune.

Acum înțeleg de ce Patriarhul Daniel și echipa condusă de Bănescu este speriată de Vlădica Longhin:

De frică, pentru că Vlădica Longhin are har, un har pe care, așa cum am spus în direct, nu l-am m-ai întâlnit.

Când ești în prezența lui și te îmbrățișează, tot ce este preocupare și grijă dispare și te cuprinde o pace și o bucurie adâncă.

Eu am izbucnit instantaneu în lacrimi, dar nu erau acele lacrimi de durere și supărare, ci lacrimi de bucurie și fericire.

O mână de om, supus la cele mai grele opresiuni posibile de către un regim opresiv al lui Zelensky care vrea să șteargă din rădăcini Biserica Ortodoxă Ucrainienă și să o înlocuiască cu Biserica lui, Neomarxistă, înființată în 2018. O Biserică de o mie de ani înlocuită de o Biserică de Stat înființată acum cinci ani.

Aceasta este adevărata miză în Ucraina: Ștergerea de pe fața pământului a unei Biserici cu Tradiție și înlocuirea si cu o Biserică înființată de Neomarxistul Zelensky.

Cine se opune este aruncat în închisoare, ucis sau terorizat până se dorește exterminat, cum este cazul Părintelui Mihail Jar, care nu face altceva decât să-și apere credința strămoșească.

Da, despre asta vorbim, despre un atac al Hidrei Neomarxiste a lui Zelensky împotriva a tot ceea ce este sfânt.

enter image description here

Până acum nu am văzut un om care, înainte de a intra în operație zâmbea și avea grijă de ceilalți să nu-și facă griji prea tare, luminând cu harul lui locul pe unde umbla.

Da, a fost o operație complexă pe cord, prin cele mai noi tehnici, care a durat peste trei ore și a fost o reușită. O echipă de medici tineri, care au știut extrem de bine ce trebuia să facă.

Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care v-ați rugat pentru Vlădica Longhin. Rugăciunile dumneavoastră și ale tuturor românilor s-au simțit în sala de așteptare de la spital și sunt sigur și în sala de operație.

Va urma o perioadă de recuperare, să ne rugăm pentru sănătatea unui Duhovnic Plin de Har, care nu face altceva decât să vrea să slujească în Biserica Tradiției Lui Creștin Ortodoxe

Sursa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ha8f9cVptiAv22oBE2nmYwKsGgssHr8zWBY4wPeTo6zzwx4F3PucqaomioBRaYbyl&id=100011380636787


Comentariul Orodoxia.RO:

Să avem nădejde! În ☦️ Profețiile Fericitului Schimonah Iulian (Alexei Ivanovici Boiko) 1940-2005 Ucraina aflam că poporul creștin ortodox - canonic - din Ucraina a fost și este încercat dar va ieși biruitor datorită mărturisirii credinței ortodoxe celei adevărate. Să învățăm și noi din acestă pildă vie și să-i însoțim și noi în rugăciune pe acești mucenici și martiri contemporani.


Prezentare context:

Mi-s ochii triști

🌐 21 februarie – Ziua internaţională a limbii materne (ONU)

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

Ziua internaţională a limbii materne este marcată în fiecare an, la 21 februarie, pentru a promova diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume. Data aleasă aminteşte de evenimentele ce au avut loc la 21 februarie 1952, când mai mulţi studenţi, care demonstrau în Dhaka pentru recunoaşterea limbii lor materne ”bangla” drept una din cele două limbi ale Pakistanului de atunci, au fost împuşcaţi de forţele de poliţie, potrivit www.un.org.

Limba Română - Bună!

Această zi a fost proclamată în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999, prilejul cu care statele membre ale ONU s-au angajat să contribuie la protecţia şi revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor materne ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare.

A fost celebrată pentru prima dată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 2000. Ulterior, Adunarea Generală a ONU, prin rezoluţia din 16 mai 2007, a invitat statele membre “să promoveze conservarea şi protecţia tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. De asemenea, a proclamat anul 2008 ca ”Anul Internaţional al limbilor”, pentru a promova unitatea în diversitate şi înţelegerea internaţională, prin multilingvism şi multiculturalism, arată sursa amintită.

Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare şi dezvoltare a patrimoniului mondial material şi imaterial şi o componentă esenţială în procesul de definire şi perpetuare a identităţii fiecărei minorităţi naţionale. Societăţile multilingve şi multiculturale prosperă prin păstrarea limbilor lor, care servesc drept canale pentru cunoştinţele tradiţionale şi moştenirea culturală. Cu toate acestea, diversitatea lingvistică se confruntă cu ameninţări tot mai mari pe măsură ce mai multe limbi dispar. În prezent, 40% din populaţia globală nu are acces la educaţie în limba maternă, cifră care depăşeşte 90% în anumite regiuni. Cercetările subliniază beneficiile utilizării limbilor materne ale cursanţilor în educaţie, promovând rezultate mai bune în învăţare, stima de sine şi abilităţi de gândire critică. Această abordare sprijină, de asemenea, învăţarea intergeneraţională şi conservarea culturală, potrivit www.un.org.

În statele membre ONU, Ziua internaţională a limbii materne este marcată prin organizarea unor manifestări culturale, seminarii, conferinţe, concursuri pe teme culturale, lingvistice şi educative, de către autorităţile guvernamentale, universităţi, institute de cercetare, culturale şi asociaţii culturale şi de tineret. Acţiunile întreprinse în vederea propagării limbilor materne vor servi atât la încurajarea diversităţii şi a educaţiei multilingvistice, cât şi la dezvoltarea conştientizării depline a tradiţiilor lingvistice şi culturale din întreaga lume şi la inspirarea, totodată, a solidarităţii bazate pe înţelegere, toleranţă şi dialog.

Tema din 2024 a Zilei internaţionale a limbii materne este “Educaţia multilingvă – un pilon al învăţării şi al învăţării intergeneraţionale”, care subliniază rolul limbilor în promovarea incluziunii şi atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030. Politicile educaţionale multilingve sunt cruciale pentru educaţia incluzivă şi pentru păstrarea limbilor indigene. Prin începerea educaţiei în limba maternă a cursantului şi prin includerea treptată a altor limbi este facilitată învăţarea eficientă. Educaţia multilingvă nu numai că promovează societăţile incluzive, ci şi ajută la păstrarea limbilor non-dominante, minoritare şi indigene, fiind o piatră de temelie pentru obţinerea accesului echitabil la educaţie şi la oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru toţi indivizii, conform www.un.org.

La 21 februarie sărbătorim Ziua Internațională a Limbii Materne
Casa De Cultură Godinești, Ținutul Herța:
Eu nu mă las de limba nostră, de limba noastră cea străbună!

📜 Ziarul Adevărul / Hartă: Până unde se întindeau românii înainte de Unire →

📜 Familia limbilor romanice, Limba Română și dialectele limbii române

📕 Schlözer, Russische Annalen - sec XVIII: Acesti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum, îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane.

📕 Limba românească în Moldova medievală

👩‍⚖️ Olimpică de aur la română și religie. Tânăra vrea să rămână în țară și să devină profesor: „Doresc să produc o schimbare acolo unde este posibil” →

❤️ Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ”Kozelscianskaya” — 21 Februarie

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

Această icoană fu proslăvită pentru harul facerii de minuni la sfârșitul veacului al XIX-lea, chiar dacă este mai veche de atât.

Obârșia icoanei este necunoscută, știm despre ea numai că a fost făcută în Italia și a fost adusă în Rusia de una dintre însoțitoarele împărătesei Elisabeta (1741-1761).

Cea care avea icoana se căsători cu un militar din Ucraina, luând icoana cu sine.

În veacul al XIX-lea, a aparținut familiei contelui Vladimir Kapnist, care o păstra cu evlavie în satul Kozelscina, guberia Poltava.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ”Kozelscianskaya” — 21 Februarie

În Săptămâna brânzei a Postului Mare din anul 1880, Maria, fiică a contelui Vladimir, își fractură piciorul. Doctorul satului spuse că nu este grav. Nici doctorul Grube, vestit chirurg din Harkov, nu socoti accidentul grav, punând numai un pansament și recomandând băi fierbinți și suplimente de fier. Pentru că Maria mergea anevoios, i se făcu un pantof special cu benzi din metal pentru piciorul vătămat. La sfârșitul postului, nu se văzu nici o ameliorare.

După praznicul Sfintelor Paști, se leză și celalalt picior al fetei, iar apoi ambii umeri și șoldul stâng se dizlocară, provocându-i dureri mari ale coloanei vertebrale. Atunci, doctorul îl sfătui pe conte să o ducă grabnic pe fiica sa în Caucaz pentru o tratament cu ape minerale și aer curat de munte. Călătoria lor spre Caucaz pricinui dureri și mai mari copilei care nu își mai simți mâinile și picioarele, nici când în urma ciupiturilor.

Astfel, fură siliți de avansarea bolii și de ineficacitatea tratamentului să se întoarcă acasă.

În luna octombrie, contele călători împreună cu fiica sa la Moscova, unde consultă mai mulți specialiști care spuseră că nu pot face nimic pentru sărmana copilă.

Atunci, părinții ei fură cuprinși de deznădejde. Însă, pe neașteptate mai căpătară puțină nădejde căci avea să sosească peste puțin timp la Moscova un profesor din străinătate. La cererea copilei, se reîntoarseră acasă până la sosirea acestuia. La 21 februarie 1881, primiră o telegramă care îi înștiința de sosirea doctorului la Moscova.

Cu o zi înainte, mama Mariei îi propuse fiicei sale să se roage dinaintea icoanei Maicii Domnului:

Masha, mâine mergem la Moscova. Ia icoana și hai să o curățăm și să ne rugăm Maicii Domnului să îți tămăduiască boala.

Copila care era neîncrezătoare în medici, își puse toată nădejdea în Dumnezeu și luă icoana și începu a curăța cu o pânză, iar apoi o strânse la piept, rugându-se din adâncul sufletului pentru tămăduire. Dintr-o dată, simțind că îi revine puterea în trup, o strigă pe mama sa plângând:

– Mamă, mamă, îmi simt picioarele! Îmi simt mâinile!

Desfăcu benzile de metal și începu să meargă prin cameră, în timp ce ținea în brațe icoana Maicii Domnului.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ”Kozelscianskaya” — 21 Februarie

Preotul satului fu chemat îndată și săvârși o slujbă de mulțumire dinaintea icoanei. Vestea minuni se răspândi prin satele din împrejurimi. Contesa și Maria merseră la Moscova luând cu ele icoana. Vestea se răspândi și în Moscova, iar oamenii începură a veni să o vadă, iar mai apoi merseră la biserica unde fu dusă spre închinare icoana.

Icoana Maicii Domnului săvârși și alte tămăduiri. Când familia contelui se întoarse în Kozelscina, oamenii deja știau de minunile săvârșite de icoană și mulți veneau să i se închine. Din pricina cinstirii crescânde, familia nu mai putu ține icoana acasă, așa că episcopul Poltavei Ioan spuse să fie dusă pentru o vreme într-o capelă, la 23 aprilie 1881.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ”Kozelscianskaya” — 21 Februarie

În fiecare dimineață, se slujeau acatiste sau slujbe de mulțumire dinaintea icoanei.

În anul 1882, se ridică un paraclis, apoi o biserică. Iar la 1 martie 1885, se înființă o mănăstire de maici care la 17 februarie 1891 fu închinată Nașterii Maicii Domnului.

În prezent, icoana Maicii Domnului se află în Mănăstirea din Krasnogorsk, aproape de Kiev. Cu timpul se făcu și Acatistul icoanei.

⛪️ Biserica Sfintei Maria Magdalena din Avdeevka - Regiunea Donbas: Minune! A supraviețuit! ☦️

- Posted in Ortodoxia în Lume by

Biserica Sfintei Mironosițe Maria Magdalena din Avdeevka, este relativ intactă. Clădirile din jur au fost distruse.

Biserica Sfintei Maria Magdalena din Avdeevka - Regiunea Donbas: Minune! A supraviețuit! Sursa: https://ortodox.md/biserica-sfintei-maria-magdalena-din-avdeevka-minune-a-supravietuit

Pe internet a fost prezentat un videoclip cu biserica Ucraineană Ortodoxă a Sfintei Maria Magdalena din Avdeevka (epicentrul războiului dintre Rusia și Ucraina).

În imagini, se poate observa că biserica a suferit bombardamente, dar nu prezintă daune critice.

Zidurile au fost afectate de schije, podoaba de aur a cupolei principale a fost deteriorată, iar în anumite locuri au fost lovituri de proiectile care au provocat fragmentarea pereților. Clădirea bisericii cu două etaje aflată în apropiere a suferit mai multe pagube. Spațiile interioare au fost distruse, iar geamurile au fost sparte.

Locuințele din jurul bisericii au fost parțial sau complet distruse. Biserica Sfintei Maria Magdalena – Minune! A supraviețuit!

Biserica Sfintei Maria Magdalena a fost construită în anul 2007 și a fost sfințită de Mitropolitul Kievului, Vladimir (Sabodan).

Anterior, Serviciul de Presă al Bisericii Ortodoxe Ucrainene scria despre un videoclip prezentat pe internet cu bombardarea bisericii Ucrainene Ortodoxe a Sfântului Ierarh Nicolae din Novomikhailivka.

❤️ Icoană - Maica Domnului la 15 ani

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

Icoană - Maica Domnului la 15 ani

Ceea ce ești bucuria cetelor cereşti şi pe pământ folositoare tare oamenilor, miluiește, Preacurată Fecioară, pe cei ce nădăjduiesc întru tine, căci, după Dumnezeu, spre tine, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea ne-am pus.

✝️ Acatistul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă, alcătuit de maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Tropar, glasul 1, podobie: “Locuitor pustiei”:
Mărturisitor în temniţe şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Iustine; cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condac, glasul 8, podobie “Apărătoarei Doamne”:
Pe voievodul Ortodoxiei şi păstorul cel adevărat, pe cel ce în smerenia muceniciei cununa desăvârşirii a luat, veniţi toţi credincioşii să-l lăudăm şi să-i cântăm biruinţa asupra firii: Bucură-te, prea-cuvioase părinte Iustine, mult pătimitor şi dascăl al Iubirii!

📜 Acatistul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă

După obişnuitul început se zice:

Condac 1

Pe Mărturisitorul cel ales al lui Hristos, podoaba Bisericii, care pe altarul Neamului Românesc până la adânci bătrâneţi pe sine însuşi jertfă ca o ardere de tot s-a adus, pe Voievodul Ortodoxiei româneşti, care în vremurile de pe urmă Biserica lui Hristos bine a străjuit şi cu sabia dragostei pe hulitori a gonit iar pe fiii pierduţi i-a găsit, pe cela ce cu mantia milei pe mulţi din necazuri şi întristări i-a izbăvit şi ca o inimă bătând cu rugăciunea multe conştiinţe spre cunoaşterea lui Dumnezeu a trezit, cu dorire din inimi să-i cântăm: - Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule, Mărturisitorule Justine!

Icos 1

Cu ce limbă şi cuvinte îndestulătoare vom începe, Părinte Justin, a aduce laudă isprăvilor tale şi vieţuirii tale celei minunate, prin care pe Hristos L-ai slăvit, noi, cei ce nu suntem vrednici a cuvânta măreţia faptelor tale şi nici a aduce mulţumire cuviincioasă pentru dragostea şi nevoinţele cu care te-ai ostenit pentru noi, ca să ne ridici din adâncul patimilor şi să ne povăţuieşti pe calea mântuirii? Ştim că mai mult te-am bucura dacă ţi-am aduce nu laude, ci stâlpări de fapte bune, Părinte, căci tu însuţi spuneai că slava ta este sporirea noastră duhovnicească -, însă, ca unul ce cunoşti neputinţa firii noastre şi vezi nădejdea noastră spre rugăciunile tale, primeşte de la noi aceste laude ce cu dragoste le aducem ţie:

 • Bucură-te, Părinte al nostru duhovnicesc, ce sufletul pentru noi ţi l-ai pus;
 • Bucură-te, Povăţuitorule iscusit, ce multe suflete la Hristos ai adus;
 • Bucură-te, Duhovnic priceput, ce cu blândeţe pe cei greşiţi ai mustrat;
 • Bucură-te, Doctor sufletesc, ce rănile celor bolnavi ai vindecat;
 • Bucură-te, Păstorule blând, ce pe umerii tăi multe din oile rătăcite ai ridicat;
 • Bucură-te, Atletule neostenit al lui Hristos, ce din păcate grele la credinţă pe mulţi ai întors;
 • Bucură-te, Pescarule de suflete, ce din adâncul mării, pe cei robiţi de patimi cu undiţa dragostei i-ai pescuit;
 • Bucură-te, Vistierule de comori dumnezeieşti, ce pe săraci ai miluit;
 • Bucură-te, că pe cei goi de virtute în haina lui Hristos i-ai îmbrăcat;
 • Bucură-te, că Harul Duhului Sfânt, prin tine, peste aceştia s-a revărsat;
 • Bucură-te, noule Apostol, ce tuturor toate te-ai făcut ca pe toţi să-i dobândeşti;
 • Bucură-te, căci cu lanţurile dragostei i-ai legat pe fiii tăi duhovniceşti;
 • Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule, Mărturisitorule Justine!

🎯 Gheorghe Echil: Ce rău este ecumenismul? Este pervertirea iubirii creștine. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Ce păcat are "Sfântul și Marele Sinod din Creta" (auziți denumire!)?

Groaznic.

Pervertirea cuvintelor dumnezeiești ale Domnului Iisus Hristos.

Căci Hristos roagă pe Tatăl ca ucenicii (Biserica) să fie una precum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt.

Ori diavolul în Creta pervertește și se bagă și el ca un spurcat şi pretinde că şi despre el a zis Domnul să fie una cu sfinții.

VĂ DAȚI SEAMA?

Sursa: https://www.facebook.com/share/p/sCEGcYBm8kVJH8DF/

☦️ "Părintele cu inimă cât două țări". Mitropolitul Longhin înainte de operație la inimă.

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Mitropolitul Longhin Jar operat de urgență la Cluj.

Actualizare: Operația Mitropolitului tocmai s-a încheiat cu succes, prin rugăciunile a multor români cu inimi mari.

Mitropolitul Longhin Jar de la Mănăstirea Bănceni din regiunea Cernăuți a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă în una dintre clinicile din România.

Potrivit informațiilor furnizate de Mănăstirea Bănceni prin intermediul canalului oficial de YouTube, operația a avut un rezultat favorabil. Mitropolitul a trecut cu succes prin această intervenție, care a durat peste 4 ore.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, operația a trecut cu bine. Mitropolitul Longhin este salvat!”, se menționează pe pagina lăcașului monahal.

Mitropolitul Longin Jar a suportat o operație la inimă la Spitalul Monza-Ares din Cluj-Napoca.

„Operația Mitropolitului s-a încheiat cu succes, prin rugăciunile a multor români cu inimi mari. Mitropolitul Longhin Jar a fost operat de urgență la Cluj… Salvarea pentru părintele Jar vine în aceste momente de durere și neputință de la doctorul Marius Andronache, medic primar cardiolog la Spitalul Monza-Ares Cluj-Napoca”, a transmis Realitatea TV.

⬛️ Postul Negru de 3 zile – un Adevărat Miracol pentru organism

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când ții post negru 3 zile?

postul negru

 • După 12 ore nivelul zahărului va scădea vertiginos, ceea ce îți va îmbunătăți metabolismul.

 • După 24 de ore, corpul tău va începe să ardă celulele grase pe post de combustibil, acest proces numindu-se ketoză.

 • După 30 de ore, se va intra în starea numită autofagie, unde se vor consuma celulele tale nesănătoase, astfel încât să ți se detoxifice întru totul corpul.

 • După 35 de ore se va activa hormonul de creștere, simțindu-se foarte puternic.

 • După 48 de ore, creierul tău va elibera factorul neurotrofic, îmbunătățindu-și Concentrarea și Memoria, și ...

 • După 72 de ore vei începe să produci noi celule stem, ceea ce îți va repara întregul organism, și te vei simți în cea mai bună formă a ta!


Cum să ţii corect postul negru.

10 reguli ale părintelui Argatu: ce să faci ca să nu „râdă“ diavolul de tine, de ce e interzisă cearta şi de ce nu e bine să dormi în post.

Părintele Ilarion Argatu, unul dintre cei mai iubiţi duhovnici ai României, recunoscut pentru numeroasele exorcizări pe care le săvârşea, căutat de credincioşi din ţară şi din străinătate, ne-a lăsat câteva învăţături pentru cea mai importantă perioadă din viaţa creştinilor: postul.

Părintele Ilarion Argatu

Părintele ne învaţă, din propria experienţă, cum să ajunăm, de ce este important să ne abţinem şi de la fapte rele, nu numai de la mâncare, dar şi cum să evităm ispitele. Părintele Ilarion Argatu spune şi de ce este bine să ducem postul până la capăt, dacă tot am pornit pe acest drum şi de ce nu trebuie să mergi în vizite în acea zi. În cartea „Pe treptele suirii către cer”, ediţia a II-a, 2007, părintele îi învaţă de bunii creştini ce reguli trebuie să respecte la ajunare. De asemenea, ne învaţă şi când să începem să ajunăm: postul negru (lipsa completă de mâncare sau băutură) începe la ora 18.00 din ziua anterioară şi ţine până în ziua de post la ora 24.00.

 1. În ziua în care ajunezi sau ţii post negru nu mănânci nimic toată ziua.

 2. În zilele de post, nu trebuie să te cerţi cu nimeni, orice s-ar întâmpla, oricât te-ar supăra cineva, orice ispite ai avea, nici cu cei din afară şi nici cu cei din casă. Îţi învingi orgoliile, îţi stăpâneşti firea, treci cu vederea orice umbră a răului sau a răutăţii cuiva, rabzi şi ierţi orice. Altfel, ţi-a “furat” diavolul postul, degeaba mai posteşti.

 3. Postul nu este numai abţinere de la mâncare şi băutură, ci şi abţinere de la orice păcat şi răutate.

 4. Nu trebuie să dormi în ziua postului, pentru ca nu cumva, diavolul să “râdă” că ai vrut să treacă mai uşor şi mai repede postul ca să nu simţi osteneala şi greutatea lui.

 5. Nu te duci în vizite în ziua când posteşti, pentru a nu fi servit cu ceva de mâncare şi să te descoperi că posteşti. Când posteşti, nu trebuie să spui la nimeni şi să nu ştie nimeni, adică „când posteşti închide-te în cămara ta, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti”.

 6. Mâncarea pe care ar fi trebuit s-o mănânci în acea zi împarte-o la săraci, n-o păstra pentru când ai să termini de postit. Diavolii pot să râdă şi să zică că ai făcut economie sau că ai recuperat ce trebuia să consumi. Postul întotdeauna trebuie însoţit de milostenie. Dacă eşti sărac, măcar o felie de pâine dă celui flămând.

 7. Dacă te simţi slăbit şi simţi că nu mai poţi duce postul, poţi lua în cursul zilei o bucăţică de anaforă şi 3 înghiţituri de aghiazmă.

 8. Dacă nu poţi duce postul toată ziua şi-l întrerupi, atunci nu mânca mai mult decât o singură masă şi tot de post. Dacă ai mâncat prea mult diavolii ţi-au furat postul, spunând că ai mâncat cât pentru toată ziua în care ai postit.

 9. Nu poţi întrerupe postul la orice oră. Dacă ţii post pentru izbăvire de vrăji şi descântece, pentru că vrăjitorii au anumite ore când îi trimit pe diavoli la treabă, trebuie să ţii cont de acest lucru. Unii trimit la ora 15.00, alţii la ora 18.00, la ora 21.00, la ora 24.00. Trebuie să duci postul până la aceste ore pentru ca să te găsească în post şi să poţi respinge loviturile vrăjitorilor.

 10. Postul-ajunare începe la ora 18.00 din ziua anterioară şi ţine până în ziua de post la ora 24.00. Cine nu poate duce până la ora 24, se poate opri aşa cum am arătat, la ora 15.00, la ora 18.00, la ora 21.00. Ora până la care duci postul reprezintă momente ale pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos, şi anume: la ora 12.00 – a fost răstignit; la ora 15.00 – şi-a dat duhul pe Cruce; la ora 18.00- a fost dat jos de pe Cruce şi îngropat; la ora 21.00- s-a aşezat piatra pe mormânt fiind pecetluită; la ora 24.00 – s-a coborât la iad sfărâmând porţile de aramă, risipind pe diavoli şi scoţând pe cei drepţi din iad.

Cine a fost părintele Ilarion Argatu?

Părintele Ilarion Argatu s-a născut într-o familie numeroasă, primind la botez numele de Ioan. Tatăl său, Alexandru, aşa cum îşi va boteza şi părintele Ilarion un fiu, a îndeplinit functia de primar în comuna Valea Glodului, vreme de 16 ani. Rămânând văduv, şi-a rânduit copiii, iar mai apoi s-a retras la Mănăstirea Neamţ, unde s-a şi călugărit.

Tânărul Ioan a urmat şcoala primară din localitatea natală, în Valea Glodului, iar mai apoi, îndemat de unchiul său, părintele Epifanie Crăciun, stareţ al Mănăstirii Cocoş, din Dobrogea, s-a înscris la Seminarul Teologic din Dorohoi. Terminând seminarul, Ioan va urma şi cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi. Simultan, Ioan Argatu a urmat şi cursurile Şcolii Militare din Bacău, ajungând sublocotenent. Dupa facultate, Ioan Argatu se va înrola în armată, undeva la graniţa cu Ungaria.

În ziua de 10 noiembrie 1940, Ioan Argatu se căsătoreşte cu Georgeta, fiica preotului Sebastian Mihăilescu, din localitatea suceveana Oniceni. Împreună, cei doi soţi vor da nastere la cinci copii: Ştefan, Gabriela, Alexandru, Ioan şi Ana. În cele din urmă, cele doua fete vor ajunge preotese, iar cei trei băieţi vor ajunge preoţi.

A renunţat la haina militară pentru preoţie

Renunţând la serviciul militar, Ioan Argatu îşi depune dosarul pentru a fi hirotonit preot, pe seama localităţii Oniceni. Astfel, în anul 1940, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, tânărul Ioan va fi hirotonit preot, slujind împreună cu socrul său, care era deja preot în acel sat.

În anul 1972, părintele Ioan Argatu rămâne vaduv. La mai puţin de un an, în luna ianuarie 1973, el se va călugări la Mănăstirea Antim, din Bucureşti, primind numele de Ilarion Argatu. După câţiva ani petrecuţi în Mănăstirea Căldăruşani, părintele s-a retras mai apoi, pentru ultimii 19 ani din viaţa sa, la Mănăstirea Cernica, unde nenumăraţi pelerini îi păşeau pragul.

Exorcizările de la Cernica

La Mănăstirea Cernica, părintele a săvârşit nenumărate exorcizări. Slujba de exorcizare începea cu Acatistul Domnului Iisus Hristos şi continua cu Sfânta Liturghie, cu Sfeştania de sfinţire a apei şi cu Taina Sfântului Maslu. La sfârşit, părintele citea Moliftele Sfântului Vasile cel Mare şi pe ale Sfântului Ioan Gură de Aur. După ţipete şi urlete inumane, omul posedat începea să se vaite puternic, ca în cele din urmă să cadă într-un somn adanc. După aceea, omul se trezea liniştit.

✝️ Icoana femeilor mucenice din temnițele comuniste — operă a doamnei Elena Murariu

- Posted in Icoane și Artă Bizantină by

Sunt reprezentate femeile martir din temnițele comuniste:
Anița Nandriș - Cudla, Elisabeta Rizea și Maria Plop.

Icoana a femeilor din temnițele comuniste — operă a doamnei Elena Murariu

Trei reprezentante ale demnității românești în fața unui regim opresiv.

🔥Părintele Elpidie Vaianakis — despre lucrarea lui antihrist în lume

- Posted in Profeții și Proorocii by
 1. Antihrist vrea să devină conducătorul mondial, dar Dumnezeu nu îl va lăsa încă, vă întârzia acest lucru. Dar de furie, acesta va crea distrugeri la nivel mondial, va crea boli făcute de el însuși ca voi să luați medicamentele (pastile, vaccinuri) propuse de el care vă vor schimba ADN-ul.

 2. Al doilea lucru pe care îl va face, va fi distrugerea agriculturii, va fi foamete produsa de el, ca să mâncați alimentele otrăvite propuse de Antihrist. Se va folosi de cea mai înaltă tehnologie pentru otrăvi alimentele, aerul, trupul vostru, dar dacă vă veți spovedi, împărtăși, bea agheasmă și veți face semnul crucii peste tot ce veți mânca și bea Dumnezeu va anula otrava din acestea, așa cum martirii în vechime făceau cruce peste ce era otrăvit și nu li se întâmpla nimic.

 3. A treia metodă, va fi distrugerea economică a tuturor statelor. Vor fi luate casele celor care le-au luat cu împrumut, vor crește prețurile la toate cele necesare traiului zilnic.

 4. A patra metodă, va fi lipsa energiei electrice, a gazului, a petrolului, a apei. Mașinile vor fi aliniate în fața casei fără a putea fi folosite. Apele, o parte vor fi otrăvite, o parte vor seca. Dumnezeu îngăduie lipsa apei pentru ca noi nu știm să mulțumim pentru mâncarea care o primim, pentru apă, toate ni se par că ni se cuvin de la sine. Dar nu este așa.

 5. Apoi va veni razboiul - a cincea fază. Vor fi folosite frecvențe (tehnologia 5G) de către Antihrist ca să cedam. Dar cel care îl va iubi puternic pe Dumnezeu și pe aproapele, și s-a demonstrat prin știință că neuronii oamenilor care iubesc puternic nu pot fi controlați sau influențați din exterior.

 6. Spovediti-vă și împărtășiți-vă cât mai des! Agheasma va înlătura boala din corpul vostru. Rugăciunea oamenilor ajunsă la Dumnezeu va face ca razele Sfântului Duh să vină în sufletele noastre și în trupuri.

Părintele Elpidie Vaianakis
Părintele Elpidie Vaianakis

⚡️ Părintele Elpidie Vaianakis: despre noul Internet - vs - puterea Duhului Sfânt

✝️ Părintele Elpidie Vaianakis: Cipul, care înseamnă sfârșitul libertăți umane și moartea veșnică

🛑 Vedenia Părintelui Elpidie despre păcatul dependenței de tehnologie 📺💻📱

✝️ Mărturisirea cutremurătoare a Părintelui Elpidie despre convorbirea cu duhul cel rău dintr-un tânăr posedat.

✝️ Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 14-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

✝️ Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 13-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

✝️ Omilia Părintelui Arhimandrit Elpidie Vaianakis în vizita sa în România din 8 februarie 2023

🎯 Părintele Claudiu Buză despre controversa legată de lucrarea Părintelui Elpidie Vaiannakis: "luminător al grecilor" sau "luminător al românilor"?! →

📃Răspunsul Protopresbiterului Theodoros Zisis în legătură cu învățătura Părintelui Elpidie →

✝️ Părintele Claudiu Buză: ATENȚIE! SĂ NU SCHIMBĂM CELE STATORNICITE ÎN BISERICĂ DE SINOADE ȘI DE CONGLĂSUIREA SFINȚILOR PĂRINȚI! →

☦️ Profețiile Fericitului Schimonah Iulian (Alexei Ivanovici Boiko) 1940-2005 Ucraina

- Posted in Profeții și Proorocii by

Când, în 2004, în Ucraina a început primul "Maidan", Părintele, s-a rugat neîncetat timp de trei zile împreună cu monahia Kalisfenia, iar apoi a spus: "Gata, nu va mai fi niciun război!".

Fericitul Schimonah Iulian

L-a implorat pe Domnul și timp de zece ani a amânat evenimentele teribile care au avut loc în Ucraina în 2014, sacrificându-se pe sine și sănătatea sa. Prin nevoința sa, el l-a rugat pe Domnul să nu fie vărsare de sânge.

De mai multe ori părintele Iulian ne-a profețit, vorbind despre deșertul chinezesc, că vor fi o mie de frați și mulți bătrâni.

În anul 2000, a fost întrebat: "Va fi autocefalie?" Și a răspuns: "Va fi!".

Atunci l-au întrebat din nou: "Și pentru ce, părinte?". Și el a răspuns: "Pentru a alunga gașca din Lavra Kiev-Pechersk!".

De asemenea, a profețit că America se va scufunda în apă.

Părintele Iulian a prezis că va fi foamete și că atunci călugării vor muri de foame.

Și cu puțin timp înainte de a muri, a spus: "Vă voi părăsi!" - și a strigat - întotdeauna plângea ca un copil.

Părintele Iulian ne spunea de mai multe ori: "Va fi război și va fi foamete! Călugării vor aduna mâncare din tomberoane și oamenii vor face la fel".

Altă dată părintele ne-a spus (fraților): "Va fi o biserică ucraineană la noi!".

El a dat din mână și a arătat că totul va fi ucrainean, preoții vor fi ucraineni.

Și ne-a spus că ne vom "ruga în casele noastre".

A spus că vor lua Lavra Kiev-Pechersk și vor alunga călugării, iar apoi, când va trece timpul, se vor aduna noi călugări în Lavră. În același timp, părintele Iulian nu a certat și nu a osândit pe nimeni.

Părintele Iulian nu-i plăcea să judece pe nimeni. Chiar și atunci când în prezența lui începeau să-l judece pe fostul mitropolit Filaret (Denisenko), care intrase în schismă, părintele putea să-i lovească cu o cârjă.

Ne-a făcut să înțelegem că, dacă Domnul permite, orice persoană poate ajunge la o asemenea nebunie, de îndată ce harul lui Dumnezeu pleacă de la el.

Într-o zi l-am întrebat pe Pr. Iulian: "Părinte, ce ne așteaptă?". Iar el a răspuns: "Război - foamete! Război - foamete!"

A mai spus: "Va fi o biserică ucraineană (se referea la schismă) . Vă veți ruga în casele voastre!".

Părintele Iulian ne spunea: "Vă vor lua bisericile, vor lua și Lavra! Dar este necesar!".

Și a fost întrebat: "Dar cum rămâne cu noi?". El a răspuns: "Și voi veți rămâne acasă!".

Noi am întrebat: "Cât timp, părinte?". El a spus: "Păi, trei ani! Și apoi vor vedea că nimeni nu se duce la bisericile lor și vi le vor da înapoi!".

"Va veni o vreme când vor dori să distrugă credința ortodoxă în Ucraina, dar Domnul nu-i va lăsa!" — Fericitul Schimonah Iulian

 


 

Page 1 of 6