ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✡️ Evreii au deschis focul asupra unei mulțimi de mii de oameni care așteptau ajutoare umanitare — aproximativ 150 de persoane au fost ucise. ⚰️ / VIDE⭕

- Posted in Politică și Guvernare by

Potrivit postului de televiziune Al Hadath, armata israeliană a atacat zona An-Nablusi, situată în partea de sud-vest a centrului administrativ al fâșiei, orașul Gaza. Încă aproximativ o mie de oameni au fost răniți. Se observă că atacul a implicat elicoptere de luptă israeliene, care au deschis focul asupra palestinienilor adunați la o răscruce de drumuri.

😢 SUA & Israel vs Palestina - fără comentarii

😂 Iar Oscarul pentru cea mai bună interpretare îi revine Israelului pentru rolul victimei 🔯

😂 Cuvânul anului: a israeliza / A israeliza (verb): Să iei ceva ce nu-ți aparține, apoi să pretinzi fără rușine că îți aparține, jucând totodată rolul victimei.

✝️ Părintele Cleopa Ilie: Două sunt împărtăşirile, fiindcă şi omul este îndoit ...

- Posted in Părintele Cleopa Ilie by

"Două sunt împărtăşirile, fiindcă şi omul este îndoit: una este împărtăşania cea tainică a Jertfelnicului, prin care credincioşii se împărtăşesc în chip simţit cu Trupul şi Sângele Domnului, iar a doua împărtăşanie este cea duhovnicească, prin care credincioşii se împărtăşesc în chip duhovnicesc şi gânditor din dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie.

Deci, şi participarea în duh la Sfânta Liturghie dă credincioşilor chip de împărtăşanie şi de unire a lor cu Dumnezeu. Această unire se săvârşeşte prin cunoaştere, înţelegere şi iubire, fiindcă prin prezenţa la Sfânta Liturghie credincioşii se găsesc sub raza duhovnicească a Cinei celei de Taină şi au puterea de a fi părtaşi la ea cu gândul şi cu mintea şi cu inima, numai de vor urmări cu toată atenţia slujba Sfintei Liturghii. Printr-o astfel de participare, ei pot câştiga sfinţenia în chip moral.
"


(Arhimandritul Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004)

📜 Părintele Paisie Olaru: „Să ne rugăm lui Dumnezeu cu lacrimi şi să postim, că Domnul are de unde da, dacă are cui da!”

- Posted in Taine și Minuni by

"Fiind secetă mare în vara anului 1990, ucenicii îi spuneau Părintelui Paisie, care zăcea la pat: „Nu plouă, părinte, este secetă mare!”

Iar el răspundea: „Să ne rugăm lui Dumnezeu cu lacrimi şi să postim, că Domnul are de unde da, dacă are cui da!”

După ce a început să plouă, ucenicii i-au spus: „Părinte Paisie, plouă afară!”

Iar el a început a plânge în pat şi a zis ucenicului său de chilie, monahul Gherasim: „Adă-mi şi mie un pahar cu apă de ploaie de afară să beau, că cine ştie ale cui sunt lacrimile acestea!


(Extras din Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993)

Părintele Paisie Olaru

„Așa era Părintele Paisie Olaru: smerit, tăcut, blând, înţelept la cuvânt, foarte milostiv şi iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți şi iubea liniştea. Nu-i plăcea să trăiască între mulţi şi îşi ascundea viaţa şi nevoinţa. Nimeni nu ştia cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea şi inima lui, cât stă la masă şi cât se odihneşte. Plângea cu cel care plânge şi se bucura cu cel ce se bucura. Nu ţinea la haine bune, la bani, la absolut nimic material, şi fugea de cinste, de laudă, de multa vorbire, de clevetire şi de oamenii mari”, spunea Părintele Cleopa despre duhovnicul său, Părintele Paisie Olaru.

O adevărată comoară o constituie nu doar pilda vieții sale, ci și zecile de volume în care sunt consemnate cele mai alese sfaturi și povățuiri duhovnicești, pe care părintele le-a transmis numeroșilor săi fii sufletești, călugări și credincioși.

Pentru toate acestea, Părintele Paisie Olaru rămâne unul dintre duhovnicii cei mai cunoscuți și apreciați ai monahismului românesc din zilele noastre, sfătuitor și sihastru care și-a pus sufletul în cumpănă pentru mântuirea tuturor oamenilor."

✝️ Părintele Paisie Olaru: Cum îi vedem pe ceilalți, așa ne dă Dumnezeu - Să cerem iertare și dacă nu am greșit ca să fie pace / "Prima dată când mă duc la chilie, să mă iert cu aceia cu care am făcut ascultarea, fie că am ceva cu cineva, fie că nu am, eu să zic: „Blagosloviţi şi mă iertaţi pe mine, păcătosul, poate am suparat cu ceva“. Şi el (ei) zic: „Dumnezeu să te ierte“. Şi când mă duc la chilie să n-am nimic cu nimeni, şi acela-i câştigul meu. Eu aşa am socotit în mănăstire, pe stareţ ca pe un sfânt; şi când nu l-am mai putut socoti ca pe un sfânt, gata, am picat pe pământ, am pierdut tot. Că zice: „Dea Domnul după inima ta“. Dacă eu îi credeam sfinţi, bucuria Duhului Sfânt o simţeam. Felul cum îi simt pe ei aşa îmi dă mie Dumnezeu. Cei care doresc mântuire tuturor, Dumnezeu le dă cele de folos. Cei ce rău o dorit, rău o şi găsit." — Părintele Paisie Olaru

✝️ Părintele Paisie Olaru: [...] să faci oleacă de canon în fiecare zi! / "Eu mă știu pe mine: dacă mă scol de dimineață și-mi fac oleacă de canon, parcă sunt un alt om toată ziua. Dar dacă te scoli dimineața și te învârtești așa, prin casă – că mai am asta de făcut, mai am și treaba astălaltă, apoi, nu-ți merge bine toată ziua. Așa că, să faci oleacă de canon în fiecare zi!" - Părintele Paisie Olaru

✝️ Părintele Paisie Olaru: Aveţi grijă de suflet, că mare răspundere are fiecare pentru el. / "Vai, vai, să nu vă treceţi timpul fără folos, că nu-l mai întâlniţi. Luaţi seama că tare este scump Raiul şi tare este greu de ajuns la Rai. Aveţi grijă de suflet, că mare răspundere are fiecare pentru el. Că nu anii ne ajută, ci faptele, dragii mei!” - Părintele Paisie Olaru

🩸 Părintele Epifanie: Omul este cu adevărat om în durere 😢

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

"Durerea ne curăţeşte. Omul este cu adevărat om în durere. În bucurie el se schimbă, devine altcineva. Însă când suferă, devine ceea ce este el cu adevărat. Şi aceasta este, prin excelenţă, calea prin care omul se apropie de Dumnezeu. El îşi dă seama de slăbiciunea sa. De multe ori, când se află în slavă şi bucurie, omul se simte „buricul pământului", sau, dacă vreţi, centrul universului. „Nu mai există nimeni în afară de mine!"

În durere şi mâhnire, omul se simte ca o furnică neînsemnată în univers, simte că depinde întru totul de altcineva, şi atunci caută ajutorul lui Dumnezeu şi doreşte ca Acesta să-i fie alături. Aceia dintre noi care am suferit dureri sufleteşti sau trupeşti ştim că niciodată nu ne-am rugat atât de fierbinte, atât de bine şi de îndelung, ca atunci când am fost pe pat de boală sau când ne-a încercat o foarte grea întristare sufletească. Pe câtă vreme atunci când avem totul, uităm de rugăciune, de post şi de multe altele. De aceea îngăduie Dumnezeu durerea.
"


Părintele Epifanie - Vieţi si cuvinte de învăţătură ale bătrânilor, Editura Sophia

🙏 Nu te lăsa de rugăciune❗

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Nu te lăsa de rugăciunee

 • Nu te lăsa de rugăciune chiar de ţi-e sufletul trândav şi scârbit. Şi chiar de-ţi pare că te rogi cu vorbe străine şi de neînţeles, rămâi la rugăciune. Că dracii le înţeleg şi se îndepărtează.
 • Stăruie bărbăteşte în rugăciune, în duh de căinţă. Rabdă până la capăt, cum au răbdat mucenicii. E şi asta o cruce pe care o ai de dus.
 • Dacă, din mila lui Dumnezeu, rugăciunea curge de la sine, şi ţi-e uşor s-o faci, şi sufletul ţi-e plin de bucurie, unde e vrednicia ta? La greu se arată cât eşti de puternic şi cât de drag ţi-e Dumnezeu. Mereu e în rugăciune o parte de trudă omenească.
 • Şi la început e plugărie plină de osteneală. Dar vine apoi harul şi-o face uşoară. Uşurinţa la rugăciune semeţeşte. Vezi să n-ajungi ca omul din Evanghelie, căruia stăpânul îi iartă datoria, iar el, neiertător, îşi strânge datornicii de gât.
  Părintele Serghie Șevici

✝️ Sfânta Evanghelie după Matei, Capitolul 18: Pilda datornicului nemilostiv

📄 Petiție: Românii vor PACE❗

- Posted in Societatea Civilă din România by

Stimată doamnă / Stimate domnule parlamentar,

Numitul, ______________ , în calitate de cetățean român plătitor de taxe, vă supun atenției următoarea petiție de care vă rog să luați act:

Noi, cetățenii ROMÂNIEI, ne afirmăm dorința de PACE si neimplicare a României în războiul Ucrainei cu Federația Rusă și solicităm să declarați nul Acordul bilateral de securitate semnat la data de 10 iulie 2024 de către președintele Iohannis, care astfel și-a depășit prerogativele. Documentul este nul de drept, nefiind ratificat de parlament.

Semnarea acestui acord de către președintele Iohannis confirmă afirmația lui V. Putin conform căreia “românii au un comportament sinucigaș”.

Prin prevederile Pct 2 din Paragraful 2, acest acord este o declarație de război față de Federația Rusă.

Escaladarea acestui conflict nu servește intereselor țării noastre. Constatam că acest adevăr a fost ignorat constant de la declanșarea războiului ruso-ucrainean și, prin numeroase acțiuni întreprinse fără consultarea poporului, au fost parcurse toate etapele premergătoare declanșării unui conflict militar în care tara noastră sa fie implicata în mod direct.

Ucrainei i-au fost acordate ajutoare cu mult peste măsură, incluzând livrarea de energie și combustibil (în vreme ce noi plătim cele mai mari facturi din Europa), falimentarea transportatorilor români și favorizarea celor ucrainieni (care sunt mai presus de lege), avantaje disproporționate pentru refugiații ucrainieni (în vreme ce cetățenii români sunt discriminați), cedarea sistemului Patriot, asumarea unor cheltuieli uriașe pentru instruirea piloților ucrainieni.

Toate acestea în ciuda atitudinii constant sfidătoare și a lipsei de respect pe care Ucraina o manifestă față de cei 500.000 de români trăitori pe teritoriul său.

Într-un mod iresponsabil au fost întreprinse acțiuni care constituie provocări clare la adresa Federației Ruse.

Românii nu vor război!

În ciuda acestui lucru - pe care îl știți – vedem că nu vorbiți despre pace!

Nu dorim să ne trimitem tinerii la moarte sigură, într-un război care nu este al nostru!

Cerem Parlamentului României sa identifice urgent, cu responsabilitate și înțelepciune, soluții rezonabile pentru a se ajunge la un acord de pace.

Noi, românii, vrem pace!

Solicit număr de înregistrare și răspuns la această petiție.

Cu respect,

______________

Copiază textul de mai sus și trimite la adresele de email de mai jos (în CC / BCC) tuturor parlamentarilor: gabriel.zisopol@cdep.ro
silviu.vexler@cdep.ro
bogdan.stoica@cdep.ro
varujan@cdep.ro
ibram.iusein@cdep.ro
andi.grosaru@cdep.ro
slobodan.ghera@cdep.ro
ovidiu.gant@cdep.ro
iulius.firczak@cdep.ro
ognean.cristici@cdep.ro
boris.volosatii@cdep.ro
simina.tulbure@cdep.ro
iulian.lorincz@cdep.ro
valentin.fagarasian@cdep.ro
oana.toiu@cdep.ro
diana.tusa@cdep.ro
cristina.traila@cdep.ro
catalin.tenita@cdep.ro
diana.stoica@cdep.ro
george.simion@cdep.ro
cristian.seidler@cdep.ro
alexandru.rafila@cdep.ro
cristina.pruna@cdep.ro
pavel.popescu@cdep.ro
cristian.popescu@cdep.ro
tudor.pop@cdep.ro
oana.ozmen@cdep.ro
ludovic.orban@cdep.ro
denisa.neagu@cdep.ro
claudiu.nasui@cdep.ro
carmen.moldovan@cdep.ro
oana.florea@cdep.ro
diana.buzoianu@cdep.ro
sebastian.burduja@cdep.ro
mihai.badea@cdep.ro
alin.apostol@cdep.ro
nicusor.halici@cdep.ro
georgebadiu@cdep.ro
stefan.popa@cdep.ro
marian.lazar@cdep.ro
laurentiu.cazan@cdep.ro
cristian.buican@cdep.ro
adrian.solomon@cdep.ro
raisa.enachi@cdep.ro
mihai.botez@cdep.ro
eugen.terente@cdep.ro
george.siscu@cdep.ro
mirela.furtuna@cdep.ro
daniel.toda@cdep.ro
cosmin.sandru@cdep.ro
titi.stoica@cdep.ro
alfred.simonis@cdep.ro
marilen.pirtea@cdep.ro
nicu.falcoi@cdep.ro
catalin.drula@cdep.ro
florin.piper@cdep.ro
florica.calota@cdep.ro
costel.barbu@cdep.ro
florin.puscasu@cdep.ro
bogdan.gheorghiu@cdep.ro
angelica.fador@cdep.ro
radu.ciornei@cdep.ro
ioan.balan@cdep.ro
eugen.bejinariu@cdep.ro
dorel.acatrinei@cdep.ro
raluca.turcan@cdep.ro
constantin.sovaiala@cdep.ro
sebastian.suciu@cdep.ro
dan.barna@cdep.ro
denes.seres@cdep.ro
alin.prunean@cdep.ro
radu.panait@cdep.ro
lucian.bode@cdep.ro
bogdan.toader@cdep.ro
maya.teodoroiu@cdep.ro
catalin.predoiu@cdep.ro
mihai.politeanu@cdep.ro
rodica.paraschiv@cdep.ro
andrei.lupu@cdep.ro
george.ionescu@cdep.ro
adrian.axinia@cdep.ro
gigel.stirbu@cdep.ro
marius.iancu@cdep.ro
adrian.chesnoiu@cdep.ro
remus.munteanu@cdep.ro
dumitrina.mitrea@cdep.ro
laurentiu.leoreanu@cdep.ro
corneliu.cozmanciuc@cdep.ro
mara.calista@cdep.ro
iulian.bulai@cdep.ro
dan.tanasa@cdep.ro
adrian.giurgiu@cdep.ro
eva.csep@cdep.ro
virgil.popescu@cdep.ro
gheorghe.simon@cdep.ro
darius.pop@cdep.ro
brian.cristian@cdep.ro
calin.bota@cdep.ro
norbert.apjok@cdep.ro
florin.alexe@cdep.ro
gianina.serban@cdep.ro
oana.cambera@cdep.ro
daniel.ghita@cdep.ro
daniel.gheorghe@cdep.ro
marius.ostaficiuc@cdep.ro
sorin.nacuta@cdep.ro
silviu.macovei@cdep.ro
cristian.ivanuta@cdep.ro
vasile.citea@cdep.ro
filip.havarneanu@cdep.ro
cosette.chichirau@cdep.ro
monica.berescu@cdep.ro
mihail.albisteanu@cdep.ro
titus.paunescu@cdep.ro
stefan.musoiu@cdep.ro
rodica.barcari@cdep.ro
pollyanna.hangan@cdep.ro
anamaria.gavrila@cdep.ro
kelemenhunor@cdep.ro
dan.vilceanu@cdep.ro
gabriela.horga@cdep.ro
radu.miruta@cdep.ro
george.stanga@cdep.ro
lilian.scripnic@cdep.ro
viorica.sandu@cdep.ro
bogdan.ro
deanu@cdep.ro
sorin.muncaciu@cdep.ro
alina.tanasescu@cdep.ro
ionut.stroe@cdep.ro
alexandra.presura@cdep.ro
eliza.peta@cdep.ro
daniel.gheba@cdep.ro
ringo.damureanu@cdep.ro
ioan.vulpescu@cdep.ro
marian.tachianu@cdep.ro
daniel.blaga@cdep.ro
liviu.balint@cdep.ro
mariushoriatutuianu@cdep.ro
cristina.rizea@cdep.ro
lucian.lungoci@cdep.ro
stelian.ion@cdep.ro
dumitru.focsa@cdep.ro
cristina.dumitrache@cdep.ro
bogdan.bola@cdep.ro
mirceabanias@cdep.ro
danut.aelenei@cdep.ro
sabin.sarmas@cdep.ro
oana.murariu@cdep.ro
radu.molnar@cdep.ro
sorin.moldovan@cdep.ro
radu.moisin@cdep.ro
botond.csoma@cdep.ro
alin.colesa@cdep.ro
cristina.burciu@cdep.ro
viorel.baltaretu@cdep.ro
patriciu.achimas@cdep.ro
calin.balabasciuc@cdep.ro
dumitru.coarna@cdep.ro
emanuel.ungureanu@cdep.ro
nicolae.ro
man@cdep.ro
ionmarcelciolacu@gmail.com
gabriel.avramescu@cdep.ro
ciprian.ciubuc@cdep.ro
andrei.miftode@cdep.ro
cabinet@victorilie.ro
mitrutflucus@cdep.ro
ionutsorin.banciu@cdep.ro
gabriel.andronache@cdep.ro
tudor.benga@cdep.ro
lucian.feodorov@cdep.ro
andrei.dranca@cdep.ro
marius.budai@cdep.ro
daniel.suciu@cdep.ro
lorant.sas@cdep.ro
ioan.mang@cdep.ro
mihai.lasca@cdep.ro
silviu.dehelean@cdep.ro
ioan.cupsa@cdep.ro
steluta.cataniciu@cdep.ro
rozalia.biro@cdep.ro
teodor.lazar@cdep.ro
mircea.fechet@cdep.ro
cristian.ichim@cdep.ro
catalina.ciofu@cdep.ro
ana.catauta@cdep.ro
antonio.andrusceac@cdep.ro
ionut.mosteanu@cdep.ro
nicolae.georgescu@cdep.ro
daniel.constantin@cdep.ro
mircia.chelaru@cdep.ro
simona.bucuraoprescu@cdep.ro
adrian.wiener@cdep.ro
glad.varga@cdep.ro
vasile.nagy@cdep.ro
beniamin.todosiu@cdep.ro
daniel.rusu@cdep.ro
florin.roman@cdep.ro
corneliu.olar@cdep.ro

Petiție - PACE

☦️ Starețul Nicolae Gurianov: Gândurile și cuvintele noastre au o mare putere asupra lumii din jurul nostru. Roagă-te cu lacrimi pentru toți – bolnavi, slabi, păcătoși, pentru cei pentru care nu are cine să se roage.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Starețul Nicolae Gurianov

"Gândurile și cuvintele noastre au o mare putere asupra lumii din jurul nostru. Roagă-te cu lacrimi pentru toți – bolnavi, slabi, păcătoși, pentru cei pentru care nu are cine să se roage. Strigă neîncetat către Cel mai dulce Mântuitor al lumii: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”."☦ Starețul Nicolae Gurianov.

☦️ Starețul Nicolae Gurianov: Nu ascultați lucruri rele și murdare despre nimeni. Nu stați pe gânduri rele. / Nu ascultați lucruri rele și murdare despre nimeni. Nu stați pe gânduri rele. Fugiți de minciuni. Nu vă temeți niciodată să spuneți adevărul, numai cu rugăciune și, mai întâi, cereți binecuvântarea Domnului. — Starețul Nicolae Gurianov

☦️ Părintele Nicolae Gurianov: A doua venire a lui Hristos va fi înfricoșătoare și judecata finală a întregii lumi va fi înfricoșătoare. Principalul dezastru al erei de dinaintea domniei lui Antihrist va fi duhul orbirii. / Mintea duhovnicească va fi rară, mintea trupească va fi mai comună, așa că oamenii nu vor discerne pe Antihrist, mai mult, vor vedea un binefăcător în el. La urma urmei, a dobândi inteligență duhovnicească înseamnă, ca un copil de la mama sa, să nu te îndepărtezi de Biserica Sobornicească și să te călăuzești în permanență după Sfânta Scriptură testată de secole. Însuși Hristos ne-a avertizat: „Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să fie împovărate de beție și de grijile acestei vieți și să nu vină peste voi deodată ziua aceea.” (Luca 21, 34). Cufundarea excesivă în grijile vieții materiale contribuie la dezvoltarea unei minți de zi cu zi, care la momentul potrivit nu va percepe revelațiile divine. Pentru a face o persoană insensibilă la propria sa mântuire, dușmanul îl va întuneca cu multă grijă. Oamenii vor uita cum să-și dorească viața veșnică, posibilitatea osândirii veșnice va înceta să-i sperie. Toată atenția va fi concentrată pe problemele zilei. — Părintele Nicolae Gurianov de la Zalit (1910-2002)

☦️ Starețul Nicolae Gurianov: Aflați simplitatea față de voi înșivă și veți dobândi binecuvântarea / Trebuie să încercăm să nu fim cauza tristeții altei persoane! Atunci inima ta va fi mereu în pace.


Părintele Nikolai Gurianov este cunoscut şi apreciat în Rusia de către credincioşi ca fiind unul dintre stareţii ultimului secol al Bisericii Ortodoxe. S-a născut în 1909 undeva lângă Sankt Petersburg, a fost prigonit de comunişti făcând şapte ani de lagăr, a slujit ca preot în statele baltice iar din 1958 s-a retras pe insula Zalit unde a petrecut retras 42 de ani într-o modestă căsuţă de lemn, fiind cercetat aici de mulţi pelerini din întreaga lume. De la mijlocul anului 1999 stareţul nu a mai primit pelerini (…).

În ultimul an de viaţă, în ciuda bolilor sale, a primit pe toţi cei care îl cercetau pentru a-i instrui şi întări în credinţă. Pe 24 august 2002, la 92 de ani, părintele a murit fiind îngropat pe insula unde a trăit retras.

Din viaţa părintelui am reţinut câteva momente:

 • În 2002 întrebat de un grup de preoţi şi mireni dacă va mai avea Rusia un Ţar, părintele a răspuns: “Un Ţar vine!”.

 • În septembrie 1997, un grup de zece pelerini l-au vizitat pe părintele Nikolai la coliba sa de lemn. El a ieşit să binecuvinteze oamenii şi o femeie a întrebat: Părinte Nikolai, cine va fi după Elţin?. El a răspuns: După el va fi un militar… Puterea lui va fi scurtă. Vârsta sa va fi mică precum el însuşi… După acesta va fi un ţar ortodox. Femeia a întrebat: Noi îl vom vedea pe acesta? Bătrânul a binecuvântat-o şi i-a spus: “Tu, da”.

 • El a devenit cunoscut mai ales dupa ce un marinar supravieţuitor unui naufragiu a venit în pelerinaj şi a recunoscut în dânsul pe bătrânul care i-a apărut şi l-a ajutat în timpul accidentului. Marinarul venise pe insulă pentru a vedea un om înţelept, numai după aceea l-a recunoscut.

 • Mulţi dintre cei care l-au cunoscut spun că întâlnirea cu dânsul a însemnat pentru ei începutul unei noi vieţi în Hristos. (…).

📘Cristian Leana: Învață să rezolvi cubul Rubik — în loc de tableta și telefon 📱la copilași 👦👧

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

Cristian Leana este câștigătorul Romanii au Talent 2015 și în prezent el este cântăreț la strană, la Biserica Ortodoxa Sfântul Nicolae din satul Sinești, Jud Ialomița.

Învață să rezolvi cubul Rubik — în loc de tableta și telefon la copilași

El administrează și magazinul online de jucării de inteligență de tip cub Rubik genios.ro, iar pe internet este cunoscut ca Domnu' Puzzle, deoarece pe YouTube realizează video-uri explicative pentru rezolvarea cubului Rubik. A reușit sa adune pe YouTube peste 170.000 de abonați.

Recent a dat un interviu in revista "Familia Ortodoxa - Iulie 2024" unde a spus că mulți părinți din cadrul bisericii (și nu numai) îi mulțumesc pentru video-urile sale, deoarece așa copiii lor au lăsat telefoanele și tabletele, învățând să rezolve cubul Rubik pe care nu-l mai lasă din mână.

Tot la rugămintea lor, a scris prima carte explicativă în limba română pentru rezolvarea cubului Rubik.

Pentru cei care doresc sa le ofere copiilor lor o alternativă la mediul digital și o activitate care dezvoltă logica, gândirea analitică și răbdarea, puteți să comandați de aici cartea lui Cristian Leana și multe alte jucării educative: https://genios.ro/product/invata-sa-rezolvi-cubul-carte-explicativa-in-limba-romana/


📳 Părintele Ioan Istrati: statul pe telefon - otrava ascunsă în nectarul dopaminei pe care o oferă .. o nouă pornografie a minții📱 → / Vreau să vă semnalez un mare pericol. O primejdie de moarte pentru suflet. O cursă vicleană a celui rău. Un spin înfipt în inima omului căutător de Dumnezeu. O vulnerabilitate teribilă. Un călcâi al lui Ahile. Al meu. Al tău. Al vostru. O otravă ascunsă sub nectarul dopaminei pe care o oferă. O nouă pornografie a minții. Este vorba de statul pe telefon. Ieri mă uit pe telefon să văd cât am stat pironit pe cutiuța cu draci. 7 ore!!!!!!! Câte puțin, dar devastator. În locul rugăciunii, odihnei, privirii în ochii celor dragi. În locul contemplării, slujirii, meditației. Nu mai ai timp să savurezi mâncarea, o înfuleci cu ochii sclavi ai monitorului. Nu mai ai timp de rugăciune, îți dă beep necuratul. Nu mai ai chef de liniște, îți sună notificarea. Nu mai poți dormi, te sună colegul de obsesie. Nu mai poți inspira o movilă de flori de tei, te bârâie reclama la parfum chimic. Nu-ți mai săruți copilul, îi dai inimă pe mess. Nu mai trăiești, te târâi prin viața altora. Nu mai respiri adevărul, înfuleci minciunile altora. Nu mai auzi liniștea, te ucide maneaua lipsei de sens. Nu mai citești, îți bagă gunoi pe gât facebucul. Ziua trece și noaptea, cufundat în perna ta, îți dai seama că ai pierdut timpul. Cineva care te iubește și a murit pentru tine, a fost neglijat, trecut cu vederea, batjocorit de zbaterea neființei tale. “Iar tu Doamne, ești sprijinitorul meu, slava mea și Cel ce înalți capul meu”. Adică, bastonul care mă sprijină, lumina care mă viază și perna care mă odihnește.

🛑 Vedenia Părintelui Elpidie despre păcatul dependenței de tehnologie 📺💻📱 / "Acum vreo cincisprezece ani, doisprezece până la cincisprezece ani, eram la începuturile misiunii în Africa. Așa că într-o zi m-am rugat lui Dumnezeu. Unii îmi trimiteau numele lor ca să mă pot ruga pentru ei și copiii lor. Așa că într-o zi mă rugam pentru niște copii, pe care i-am iubit, pentru că erau copii cu inima bună. Și așa, între viziune și vis, fii atent copilul meu, am auzit o voce și am văzut o imagine. Ce spunea? «Nu veți întârzia să vedeți cel mai ușor mod în care satana va răni în curând copiii Mei și îi va distruge.» Și mi-a arătat televizorul ca primul 📺, că acum deja oamenii începuseră să se obișnuiască cu televizorul și să se uite la el. Apoi mi-a arătat computerul 💻, că va avea mai multă putere decât televizorul. Și pe al treilea, mi-a arătat telefonul mobil 📱. «Dar când, spunea, sosește telefonul mobil, atunci deja copiii Mei coboară la vale.». De ce? Mai târziu bineînțeles că am înțeles. De ce devine o mișcare și o relație atât de dependentă, încât cel mai bun prieten al copiilor nu este prietenul lor, cel cu care se joacă, ci telefonul lor mobil! Se vor juca cu prietenul lor câteva ore. Dar au telefonul mobil de dimineața până seara." — extras din 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑠̦𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖𝑖 - 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑢𝑙 𝑃𝑎̆𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑢𝑖 𝐸𝑙𝑝𝑖𝑑𝑖𝑒 𝑐𝑢 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑎𝑛𝑖𝑑𝑖𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐹𝑂𝐶𝑈𝑆 𝐹𝑀 𝑑𝑖𝑛 07.12.2022

✳️ Vedenia unei călugărițe despre păcatul dependenței de tehnologie / «Zice că, se afla într-un castel înalt, ca să facă unele treburi acolo. În spatele camerei era o fereastră mare, luminoasă. Copiii intrau și ieșeau și erau impresionați de lumina acelei ferestre mari, și se duceau să vadă priveliștea. Dar acolo unde se aplecau să privească în jos, ținându-și telefoanele mobile, unul câte unul cădeau jos. Călugărița i-a avertizat să nu se apropie, pentru că acolo se întâmplă ceva rău. Dar lumina și priveliștea erau foarte atractive! Acestă imagine a copiilor care se apropiau și se pierdeau a continuat. La un moment dat călugărița s-a întrebat: "Ce se întâmplă acolo? Cum se pierd toți acești copii?” S-a apropiat ținând un telefon mobil ca să înțeleagă. Apoi vede că o mână demonică o apucă, nu de mână, ci de telefonul ei mobil, pentru a o arunca și s-o doboare. Atunci și-a dat seama că și ceilalți copii cădeau, pentru că, spune ea, nu au dat drumul telefonului mobil din mâini pentru a se salva, ci au preferat să cadă cu el. Adică mâna demonică de telefonul lor mobil trăgea, nu de mâna lor! Doar că, copiii nu dădeau drumul telefonului mobil din mâini și astfel cădeau cu el. Atunci călugărița i-a spus: “Pe mine nu mă poți nimici, pentru că în inima mea ÎL iubesc pe Iisus Hristos”. Apoi s-a dus furios să o apuce de braț, să o forțeze să o dărâme. Și apoi s-a trezit, spune ea, și a simțit durere și arsură pe braț. Un exemplu că visul a ascuns un mare adevăr». Deci, ce mai vreți să vă spun, când internetul joacă în prezent acest rol și când cu toții avem acum o utilizare care provoacă dependență a telefonului mobil? Înțelegeți?

⚡️ Expunerea la TV 📺 și smartphone 📱 afectează grav creierul copiilor 👶👶. → / Un tată a experimentat o lună fără TV și telefon pentru copilul său. Rezultatele sunt spectaculoase: Practic, s-a activat în ea un alt copil!

♨️ Pericolul telefoanelor mobile atunci când sunt ținute în buzunar / Recent, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din SUA a recomandat ca nimeni să nu-și mai țină telefonul mobil în buzunar. În acest video vedem o mică simulare a radiației emise pe măsură ce omul se deplasează.

✈️ Când înșelăciunea este atât de flagrantă 🛩💨, singura modalitate de a o camufla, este prin distragere. 📱

✝️ Sfântul Isaac Sirul: "Oricine simte păcatele lui proprii este mai presus decât acela care învie morții cu rugăciunea.

- Posted in Abecedarul credinței by

Sfântul Isaac Sirul
Sfântul Isaac Sirul — Foto: ziarullumina.ro

"Oricine simte păcatele lui proprii este mai presus decât acela care învie morții cu rugăciunea.

Oricine suspină un ceas pentru sufletul său este mai presus decât acela care aduce foloase la toată lumea cu învățătura lui.

Oricine se învredniceşte să vadă și să cunoască propria sa boală este mai presus decât acela care s-a învrednicit să vadă îngeri, deoarece acesta a văzut pe îngeri cu ochii trupeşti, acela însă se vede pe sine însuşi cu ochii înțelegători ai sufletului
."


Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte Ascetice

✝️ Sfântul Isaac Sirul ne oferă 30 de îndemnuri ​despre bucuria smereniei

✝️ Sfântul Isaac Sirul: Orice ajutor venit din partea oamenilor se dă în urma luminării şi povăţuirii celei de la Dumnezeu

👚 Pană acum 10-15 ani, lumea ortodoxă nu a știut nimic despre locul în care s-a aflat Cămașa Maicii Domnului❗/ VIDE⭕

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

Cămașa Maicii Domnului

Până acum 10-15 ani, lumea ortodoxă nu a știut nimic despre locul în care s-a aflat Cămașa Maicii Domnului!

Era îndeobște cunoscut că înainte de trecerea să la Domnul, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a donat un veșmânt al său unei femei.

Din vremea Împăratului Leon (sec. V) veșmântul Maicii Domnului este adus la Constantinopol și este păstrat în Biserica din Vlaherne, pentru că apoi, timp de secole, să nu se mai știe nimic despre el.

De aceea, imensă ne-au fost și mirarea și bucuria când am descoperit în Georgia, într-un muzeu, această cămașă a Maicii Domnului – pentru că nimic nu ne semnalase acest lucru – georgienii știau de existența ei, dar barieră alfabetului lor propriu face că informațiile din țara lor să rămână “criptate” pentru străini, se pare că … chiar și pentru bisericile ortodoxe surori.

Traversând veacurile Sf Maxim Mărturisitorul (580 – 662) scrie în lucrarea “Adormirea Maicii Domnului” că, la aflarea veștii trecerii sale la Domnul, însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu l-a rugat pe Sfăntul Ioan Evanghelistul să dea cele două veșminte ale sale celor două văduve care o slujeau.

Din secolul al cincilea avem în calendarul creștin – ortodox, în dată de 2 iulie (stil nou) sărbatoarea Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne – sărbătoare mai puțîn marcată de noi românii, deși este însemnată cu cruce neagră.

În sinaxar se povestește cum, în vremea împaratiei lui Leon cel Mare (454 – 474), a fost găsit un veșmânt al Maicii Domnului la o femeie evreică care locuia în Galileea și care păstra această cămașă într-o camera separată, în care mulți bolnavi venind să se închine, se tămăduiau:

Aici la mine este ascuns veșmântul Preacuratei Fecioare Maria, Maică lui Hristos Dumnezeu. În timpul când ea s-a mutat de la cele pământești la cele cerești, era acolo, la vremea îngropării ei, una din strămoașele mele, văduva, căreia i s-a dat veșmântul acesta, după hotărârea însăși a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Aceea, luând vesmântul, l-a păzit cu cinste în tot timpul viețîi sale. Apoi, înainte de a muri, l-a încredințat în pază unei fecioare din neamul său, poruncindu-i cu jurământ, că nu numai veșmântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să-l păzească, ci și fecioria ei s-o păzească pentru cinstea Preacuratei Fecioare Maria. Iar fecioara aceea, în tot timpul vieții sale, păzind de asemenea cu multă cinste veșmântul acesta, când s-a apropiat de sfârșitul vieții, l-a încredințat și ea la altă fecioară curată și cinstită din neamul său. Astfel că, din fecioară în fecioară, trecând mulți ani, acest sfânt veșmânt a ajuns până la mine, smerită, care am îmbătrânit în viață curată fără bărbat. Iar de vreme ce în neamul meu nu se află nici o fecioară căreia aș fi putut să-i încredințez această taină, va spun vouă despre dânsa, ca să știți că, pentru acest cinstit veșmânt, care se găsește în camera mea dinăuntru, se săvârșesc acele minuni aici …

Această istorie a fost dezvăluită către doi boieri greci, Galvie și Candid, frați buni, care merseseră să se închine în Ierusalim. Aflând acestea, “s-au hotarât ei că să o ia. Și mergând la Ierusalim, au făcut o raclă asemenea celei în care se află cinstitul vesmânt al Maicii lui Dumnezeu; iar când s-au întors, au pus raclă cea deșartă în locul celeilalte; și pe cea cu sfântul și dumnezeiescul vesmânt, au luat-o și s-au dus. Și dacă au sosit la Constantinopol, au pus-o într-un metoc al lor ce se cheamă Vlaherne, încercând să ascundă comoara. Dar vazând că nu se poate, au dat de știre împaratului, care s-a umplut de nespusă bucurie. Și a făcut o biserica la acel metoc, și a pus acolo cinstita raclă, unde acum se află, păzind cetatea și gonind tot vrăjmașul și toată boala.” De atunci, Biserica Ortodoxă sărbătorește Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne.

Se știe că Veșmântul Maicii Domnului a fost adăpostit în Biserica din Vlaherne din Constantinopol și multe minuni sunt descrise în Evul Mediu Timpuriu legat de acest veșmânt, inclusiv în surse georgiene scrise din sec XI.

Când Veșmântul s-a aflat în Mănăstirea Khobi (Georgia) otomanii au invadat regiunea Samegrelo în 1855 și au decis să transforme mănăstirea în deposit de arme, dar văzând minunea (mănăstirea a fost luminată) au părăsite locul de frică.

După instaurarea regimului sovietic în Georgia, Veșmântul și lucrurile sfinte au fost duse din mănăstire în Muzeul Istoric din Samegrelo, deschis în Palatul Dadiani.

Acestea au fost înregistrate că exponate și numai cîteva personae au fost conștiente de importanța lor.

Din anul 1990, în fiecare an la dată de 15 iulie (stil vechi / 2 iulie stil nou), la sărbătoarea Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne, Veșmâtul Maicii Domnului este luat din Muzeul Dadiani și dus la Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, din Zugdidi, pentru închinare.

Chipul Domnului Iisus Hristos se regăsește imprimat pe Cămașa Maicii Domnului.

De curând, în anul 2000, o nouă minune s-a produs: pe Cămașa Maicii Domnului a fost descoperită fața Domnului nostru Iisus Hristos, posibil de observat doar pe peliculă fotografică. Descoperirea a fost făcută de către operatorii de la Studio „Mematiane” – Guram Rogava și David Asatiani.

Lumea ortodoxă cunoaște patru reprezentări ale Chipului Domnului nostru Iisus Hristos, nefăcute de mâna omului:

 1. Mandilion – Chipul Domnului nostru Iisus Hristos întipărită pe năframa Sfintei Veronica;

 2. Mahrama chipului Său cel Sfânt pe care Domnul nostru Iisus Hristos i-a trimis-o lui Avgar în cetatea Edesei;

 3. Giulgiul din Torino (cu care a fost înfășurat trupul Mântuitorului după coborârea de pe Cruce);

 4. și această reprezentare de pe Cămașa Maicii Domnului de la Zgudidi, Georgia.

După descoperirea feței lui Iisus Hristos pe Cămașa Maicii Domnului, interesul pentru a o vedea a crescut din ce în ce mai mult. Mulți bolnavi cu boli grave merg în Zugdidi, pentru a se închina Cămășii Maicii Domnului și a cere sănătate.

Dar sunt și mulți pelerini care vin să se închine pur și simplu în fața Veșmântului pe care Măicuța Domnului l-a purtat în noaptea de Crăciun, la Nașterea Fiului lui Dumnezeu.

Veșmântul Maicii Domnului - Așezarea lui în racla Catedralei Mitropolitane din Zugdidi - Georgia

BUCURĂ-TE, CEEA CE EȘTI PLINĂ DE HAR, MARIE, DOMNUL ESTE CU ȚINE! BINECUVÂNTATĂ EȘTI TU ÎNTRE FEMEI ȘI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PÂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE!

💕 Icoana Maicii Domnului însărcinată / Această minunată icoană a Maicii Domnului a fost găsită într-una din Sfintele Mănăstiri de măicuțe din vestul Georgiei. În timpul renovării a fost ridicată podeaua sub care se afla un depozit cu o serie de icoane unice. Printre altele a fost descoperită și aceasta icoana a Maicii Domnului, Fecioara Maria purtand pe Hristos în pântece. Slavă lui Dumnezeu și Maicii Sale Preacurate pentru tot!

❤️ Povestiri din Muntele Athos - Maica Domnului și legătura ei cu cămașa lui Iisus, care este pomenită și în Evanghelie / Haina Mântuitorului, era o singura cămașă necusută, adică lucrata dintr-o singura bucata de pânză. Ea a fost țesută de însuși mâinile Maicii Domnului dintr-o bucată sau cămașă necusută, dintr-o singură bucată, care și închipuie unitatea Bisericii și a mântuirii aduse în dar oamenilor.

☦️ Schiegumenul Ioan Alekseev din Mănăstirea Valaam: Verificați dacă aveți mândrie?

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Mândria este oarbă, nu se vede pe sine. Mândria poate fi recunoscută după roadele sale: mânie, ipocrizie, supărare, ură, invidie, ceartă, rătăcire, neascultare și rădăcina blasfemiei... Uitând și de proprietatea mândriei: este un judecător strict al slăbiciunii altora. 🌿 Schiegumenul Ioan (Alekseev) din Mănăstirea Valaam

enter image description here
Schiegumenul Ioan Alekseev din Mănăstirea Valaam

😂 Zelensky - cel mai bine plătit actor din toate timpurile

- Posted in Abecedarul credinței by

Zelensky-Best-paid-actor-of-all-time

💕 Icoana Maicii Domnului însărcinată

- Posted in Maica Domnului nostru Iisus Hristos by

enter image description here
Bucuria mea, iată o icoana foarte rară, făcătoare de minuni a Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu, "Maica Domnului Însărcinată".

Această minunată icoană a Maicii Domnului a fost găsită într-una din Sfintele Mănăstiri de măicuțe din vestul Georgiei.

În timpul renovării a fost ridicată podeaua sub care se afla un depozit cu o serie de icoane unice.

Printre altele a fost descoperită și aceasta icoana a Maicii Domnului, Fecioara Maria purtand pe Hristos în pântece. Slavă lui Dumnezeu și Maicii Sale Preacurate pentru tot!

"Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul o pântecelelui Tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre."

Prea Sfântă Marie, roagă-te și pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre! Amin!

Doamne, Iisuse Hristoase, mântuiește-mă! Maica Domnului meu, miluieşte-mă!

✝️ Icoana Maicii Domnului din Mănăstirea Neamț - cinstită la 9 iulie - este cunoscută și sub numele de icoana „Lidianca”, pentru că este considerată o copie perfectă a icoanei din Lida.

💗 Icoana Maicii Domnului "Igorevskaia"

❤️ Icoana Maicii Domnului de la Kassiopi - Corfu, Grecia

🙏🏻 29 Mai: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”

📆 10 Mai: Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu ✝️

✝️ Părintele Cleopa Ilie: În fiecare zi să citiți Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului

💐 Icoana Maicii Domnului în fața căreia s-a rugat Sfânta Maria Egipteanca înainte de a pleca la pustie

❤️ Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ”Kozelscianskaya” — 21 Februarie

✝️ Icoana „Axion estin” răspândește o mireasmă neobișnuită — De la o distanţă atât de mare, Maica Domnului i-a trimis Stareţului Paisie Aghioritul binecuvântarea ei prin acea mireasmă.

❤️ Maica Domnului nu ne lasă niciodată la greu. Trebuie doar să te rogi și să-i ceri ajutorul. 🌞

🐬 Minuni din zilele noastre: Un grup de delfini a scos la țărmul mării o icoană a Maicii Domnului.

🩸În Biserica Sfântului Duh a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Luga, Transcarpatia, pe care activiștii schismatici și greco-catolicii au încercat să o captureze, din icoana Maicii Domnului "Potirul nesecat" a curs mir

🙏 Părintele Ioan Iovan: E mai scumpă dragostea Maicii Domnului faţă de noi decât toată averea, toate rangurile, toată sănătatea şi tot ce este pe pământ de mare preţ

☦️ În Russia a început să plângă cu sânge Icoana Maicii Domnului Iverscaia.

🙏 Strigăt de ajutor la Icoana Maicii Domnului!

Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, ajută-mă și mă mângâie pe mine, nevrednicul robul Tău (numele) și pe cei dragi ai mei (numele).

Maică a toată mângâierea, nu înceta a-L ruga pe Fiul Tău și pe Dumnezeu, căci sufletul meu ticălos și păcătos se căiește și îi pare rău. Iar eu, păcătosul și întinatul, gândindu-mă la păcatele mele cele dinainte si cele de acum, mă înspăimânt, mă tem de dreapta judecată a Fiului Tău Hristos și Dumnezeul meu.

Vin la tine cu smerenie și umilință și te rog, mijloceste pentru mântuirea sufletului meu împovărat cu păcate!

Tu, ceea ce ești Maica îndurărilor și a milostivirilor, nu mă trece cu vederea pe mine, cel pierdut, ci întoarce-mă și mă scoate din tina păcatului .

Dăruiește-mi izvoare de lacrimi si spală-mi întinăciunea păcatelor mele. Nu mă lepăda, nu te scarbi de mine, spurcatul.

Izbăvește-mă de flăcările iadului.

Te implor! Căci tu ești Născătoarea de Dumnezeu, mântuirea păcatoșilor, apărătoarea și întoarcerea celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați.

Fiul Tău și Dumnezeul nostru te-a dăruit nouă, celor ce te chemăm din toată inima, ca pe o mijlocitoare!

Miluiește-ne, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe noi, nevrednicii robii Tăi, pentru milostivirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru!

Amin!

✝️ Minute la Hangu-Neamț: a curs mir din Icoana Maicii Domnului de la biserica din Buhalnița

✝️ Mănăstirea Frăsinei - plânge Maica Domnului și însuși Domnul Nostru Iisus Hristos

✝️ ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI DE LA MĂNĂSTIREA BISERICANI - JUD. NEAMȚ: VINDECĂTOARE DE DUHURI NECURATE ȘI BOLI PULMONARE (TUBERCULOZĂ)

❤️ Cutov Cristian-Ionut: Mărturia la cald a unei mămici căreia i-au fost salvați 2 copii de la avort! →

- Posted in Cultura Vieții by

Ei sunt îngerașii mei și datorită Dumneavoastră și asociației pe care ați înființat-o și al oamenilor pe care îi aveți în echipă, sunt azi lângă mine. Să vă dea Dumnezeu multă bucurie și sănătate la toată echipa! Doamne ajută.

Băiețelul meu are 1an și 8 luni și datorită Dumneavoastră azi pot să îl văd cum zâmbește și mă strigă MAMA. Vă mulțumesc din suflet!

Fetița mea are 5 lunițe și mă bucur că am ținut minte sfatul pe care l-am primit acum un an și 8 luni .. Și pot acum să mă bucur de îngerașii mei.

enter image description here

Mărturia la cald a unei mămici căreia i-au fost salvați 2 copii de la avort! Fapte, nu vorbe! De asta vă cer sprijinul financiar în continuare! Pentru transparență puteți urmări pagina mea de Facebook Cutov Cristian-Ionut - mă puteți contacta și la nr 0768389591. Am si WhatsApp și Telegram!

Cu DURERE MARE anunț că e nevoie urgentă de donatori care să preia lunar cazuri de avort cu o suma fixă pe perioada sarcinii și 6 luni după naștere, direct la caz!

Eu mi-am facut datoria să anunț.

Sunt sute de copii salvați de la avort anual!

Însă se salvează nu pe vorbele mele, ci pe faptele voastre!

Voi le dați siguranța de care au nevoie!

**MINUNILE se fac prin FAPTE și nu prin vorbe goale!**


Vedeți cât de mult contează un sprijin financiar, un bax de scutece, câteva cutii de lapte praf?!

Dacă și tu te identifici cu bucuria acestui copil salvat de la avort, te rugăm să ne sprijini ca să mergem mai departe.

La Buzău, voluntara [Cris Tina Tănase](https://www.facebook.com/cristina.tanase.5876) duce lupte eroice.

Noi doar privim minunile postate, însă nu știm munca din spate, presiunile, stresul, ispitele, faptul că ne răstignim familiile doar cu scopul ca în acest laborator de minuni să se continue salvarea copiilor de la avort!

Acum Cristina iar a ajuns depășită de situație.

Are nevoie pentru cazurile de la ACTIVITATEA PROVIAȚA BUZĂU de lapte praf Nan 1, 2, 3, scutece Pampers 3, 4, 5, 6, șervețele umede, biberoane etc.

Dacă te doare locul 1 al României în Europa la avorturi, puteți da comenzi online pe adresa voluntarei (Facebook [Cris Tina Tanase](https://www.facebook.com/cristina.tanase.5876)) care coordonează Centrul PROVIAȚĂ Buzău: Tănase Cristina, Mun. Buzău, Str. Păcii Nr. 20, Jud. Buzău, CP 120195, Telefon [0737526726](tel:0040737526726) (are și [WhatsApp](https://wa.me/0040737526726)).

Daca nu aveți timpul necesar, puteți dona în următoarele CONTURI:

- LEI: RO32BTRL01001201W51348XX
sau
- EURO: RO76BTRLEURCRT00W5134801,

- Titular: TĂNASE CRISTINA, urmând ca voluntarele să dea comanda.

Pentru detalii puteți să mă anunțați ca ați donat: mă puteți contacta pe Facebook la [Cutov Cristian-Ionut](https://www.facebook.com/cutov.cristian) (nu îmi apar mesajele întotdeauna) sau cel mai sigur la nr de telefon [0768389591](tel:0040768389591), pe [WhatsApp](https://wa.me/0040768389591) sau [Telegram](https://t.me/0040768389591).

Tot pe [pagina de Facebook Cutov Cristian-Ionut](https://www.facebook.com/cutov.cristian) vedeți transparența și minunile care se petrec.

NU URMĂRESC SĂ ÎNȘEL PE NIMENI!!

BUCURIA DE A SALVA O VIAȚĂ E INEGALABILĂ, DAR MAI ALES 200 ȘI CEVA DE COPII ANUAL SALVAȚI DE LA AVORT!!

📕 Colonel (rtg) Vasile Zărnescu: Poate te întrebai de ce sunt obligați toți elevii din România să studieze istoria evreilor, în clasa a 11-a. Și poate te întrebai și ce învață la ora respectivă.

- Posted in Societatea Civilă din România by

E simplu: învață să le fie rușine cu marile personalități ale acestui neam. Iar răspunsul la întrebarea de ce învață asta e pentru ca în final să se simtă vinovați.

Vinovați că sunt români.

Față de "Mihai Eminescu" presa foarte liberă și independentă lipește eticheta: Eminescu - antisemit, xenofob și anti-european.

Românii sunt anunțați că "Eminescu nu e un reper moral".

De unde a aflat presa foarte liberă asta? De la un profesor de la SNSPA, evident. Îl cheamă Rotman. Evident.

Etichete similare au fost lipite si peste alte nume.

Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, Tuțea, Cioran și mulți alții.

Întâi sunt etichetați, apoi anulați. Și la urmă interziși.

Cu Eminescu e mai greu, dar tot asta se urmărește.

Operațiunea se numește "Colonialism cultural".

Reperele identitare ale unui neam sunt distruse și apoi înlocuite cu alte repere.

Să vă zic un secret: istoria nu e scrisa de învingători, istoria e mereu scrisă de stăpâni...

Colonel (rtg) Vasile Zarnescu


 • 🎯Campanie de strângere de semnături pentru introducerea Istoriei Românilor ca obiect de studiu în școli

  Sâmbătă 4 noiembrie, ora 15:30, în fața statuii lui Mihai Viteazul din Piața Universității, demarează o campanie de strângere a semnăturilor pentru introducerea Istoriei Românilor ca obiect de studiu distinct în liceu, în locul materiei "Istoria Evreilor. Holocaustul”, devenită obligatorie.

  Campania este organizată de Mișcarea Națională cu sprijinul Asociației Calea Neamului si Frăției Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

 • 📰 Mihai Eminescu: Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, s-au amestecat în poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului.

  “Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, s-au amestecat în poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului.

  Neavând tradiţii, patrie hotărâtă ori naţionalitate hotărâtă, au pus, totuşi, mâna pe statul român.

  Conştiinţa că ele sunt deosebite de neamul românesc nu le-a dispărut încă – ele se privesc ca o oaste biruitoare într-o ţară vrăjmaşe.

  De aceea nu-i de mirare că întreaga noastră dezvoltare mai nouă, n-a avut în vedere conservarea naţionalităţii, ci realizarea unei serii de idei liberale şi egalitare, cosmopolite.

  A fost o fineţe extraordinară de-a debita esenţa cosmopolitismului sub forma naţionalităţii şi de-a face să treacă toate elementele sănătoase şi istorice ale trecutului sub acest jug".

  — Mihai Eminescu

 • ☠️ Criminalii din umbră: Cine au fost şefii torţionarilor comunişti? Studiul fostului deţinut politic Constantin Iulian demască autorii crimelor comuniste, cei aflaţi în funcţiile de decizie.

  Mulţimea de evrei comunişti care apare în analiza făcută, evrei securişti la care au ajuns „demascările” scrise la Piteşti, „demascări” pe care aceştia le-au prelucrat, dispunând, după cum am mai arătat noi arestări şi noi anchete, mi-au întărit convingerea că în experimentul Piteşti a existat pe lângă aplicarea dispoziţiei NKVD NK/003/47 şi o răzbunare a acestor cadre din Securitate. Aceasta şi prin faptul că în reeducare s-a pus accent şi pe batjocorirea simbolurilor şi tainelor creştine, iar Mişcarea Legionară a fost atacată şi denigrată continuu.

  Legătura cauzală ce se poate face în această direcţie este că Mişcarea Legionară, de la înfiinţarea ei, s-a declarat adversară a comunismului vehiculat în România prin mulţi evrei.

  Trebuie să precizez că nu toţi evreii pot fi învinuiţi de aceste crime, ci numai acei care efectiv au acţionat în Securitate.

  Sunt convins că aceste cercetări pentru scoaterea la lumină a criminalilor din umbră care au organizat şi exploatat experimentul Piteşti vor continua, pentru ca toţi vinovaţii să fie cunoscuţi şi condamnaţi de istorie.

 • 🔥 Mihnea Codrescu - adaptare valabilă după Alexandr Soljenițîn: liderii bolșevici care au luat puterea în România nu erau ruși sau români →

  Trebuie să înțelegeți că liderii bolșevici care au luat puterea în România nu erau ruși sau români.

  Cei care au luat puterea aveau ură pe ruși și pe români. Aveau ură pe creștini, în general, dar mai ales pe ortodocși.

  Conduși de ură etnică și religioasă, au torturat și ucis milioane de români fără nici un fel de sentiment uman.

  Acest lucru nu poate fi uitat niciodată.

  Bolșevismul a comis cel mai mare măcel din toate timpurile, surclasând toate genocidurile la un loc.

  Faptul că majoritatea românilor sunt ignoranți în această privință și nepăsători în fața acestei uriașe crime, este dovada că Mass-Media românești sunt în mâna autorilor.

  Mai mult, faptul că statul român și Biserica Ortodoxă Română păstrează o tăcere de oțel în privința genocidului legionar, care în fapt a fost genocidul spiritual al ființei românești tradiționale, demonstrează că și aceștia sunt în mâna autorilor!

  Mihnea Codrescu @ STRATINFO

 • 🔥 Ion Coja despre mutarea Israelului in Romania: „Nu este exod, e invazie!”

  În 2001, la o conferinta tinuta la sala Dalles, profesorul Ion Coja a afirmat ca in Romania au fost incetateniti 500.000 (cinci sute de mii) de evrei, in mare taina, fara sa se publice nimic despre aceasta veritabila invazie. Nici un oficial nu a intervenit sa-l puna la punct, sa dezminta aceasta informatie si sa linisteasca opinia publica! Explicatia data de Ion Coja la aceasta nefireasca mutenie a autoritatilor in drept si a presei a fost urmatorul: „Noi nu mai avem opinie publica, asa ca nu era nimic de linistit… In mod normal trebuia sa reactioneze ziarele! Sa-mi ceara dovezi si amanunte sau sa ma ia la rost ca alarmez lumea. Am asteptat reactia autoritatilor si a ziarelor ca sa aflu ca m-am inselat! As fi fost eu primul care m-as fi bucurat si as fi suportat cu inima usoara orice corectie, chiar si penala, pentru cele afirmate, numai sa se dovedeasca a fi vorba de o alarma falsa!”. Acest raspuns a fost si inceputul unui amplu interviu pe aceasta tema, acordat in 2011 de distinsul profesor publicatiei online Incorectpolitic.ro. Interviu din care publicam si noi cateva fragmente (M.M.)

  Domnule profesor ION COJA, de la cine ati primit aceasta informatie?

  De la o persoana din guvern, nu toti guvernantii de dupa 1990 sunt tradatori de Tara. Precum si de la un evreu de treaba, foarte bine informat, care mi-a precizat si cifra finala a evreilor care urmeaza sa se stabileasca in Romania: un milion! Dupa venirea la Cotroceni a lui Basescu am luat legatura, indirect, prin colonelul Diomid Perciun, cu un consilier al presedintelui informat asupra subiectului. Mi-a transmis, prin Diomid Perciun, ca in final va fi sa fie un milion de evrei care se vor stabili in Romania si Republica Moldova… Ca o compensatie, se va face unirea cu Basarabia… Acesta a fost raspunsul! Un raspuns aproape oficial.

  Ati publicat un Apel al Romanilor pe aceasta tema. Tradus in engleza, depus pe la ambasade, la agentii de presa… Care a fost reactia?

  Tacere din partea tuturor oficialilor, a tuturor autoritatilor. A inceput Apelul sa circule pe Internet insa si asta a fost bine. Mi-au raspuns si cativa evrei, mirandu-se cum de am putut imagina asa ceva! Cica evreii din Romania abia mai sunt cateva mii, sunt o comunitate pe cale de disparitie, trebuie sa fii nebun sa scornesti asa poveste!… Ba, unul mai istet, Liviu Ornea, m-a luat si peste picior: numai niste evrei nebuni ar parasi raiul din Israel pentru mizeria din Romania!… Nebun cine l-ar lua in serios pe Coja!

  Sunteti in continuare convins ca se pregateste acest veritabil exod evreiesc?

  Nu se pregateste, el este in plina desfasurare. Si nu este exod, este invazie, facuta pe sest, ca sa folosesc o expresie de argou din idis! O invazie care se produce dupa o stratagema inedita, inca neexperimentata in istorie!… Mergi la Frumusani sau langa Urziceni, poate si-n alta parte, unde s-au construit deja orasele intregi, veritabile ghettouri de lux pentru evreii mai speciali, sa traiasca izolati de populatia autohtona… Asta pe langa miile de locuinte, apartamente si vile, cumparate de evrei pe cont propriu, in Bucuresti si orasele mai mari. Este evident ca au o strategie anume, nu vin deodata toti cei o mie de mii de evrei!

 • ✡️ Israelul și coloniile evreiești devin periculoase pentru oricine se identifică ca fiind creștin ✝️

 


 

Page 1 of 5