ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Duhovnici - Cuvinte de folos

Duhovnici - Cuvinte de folos

❌ Un tânăr, care deseori batjocorea Biserica şi credinţa creştină, a venit la un preot şi l-a întrebat în derâdere:

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

— Aţi putea să-mi spuneţi cât de greu este un păcat? Are cumva 10-15-20 kg ? Vă întreb, căci eu fac mereu păcate, dar nu simt nicio greutate ...

Preotul l-a privit şi apoi i-a răspuns tot printr-o întrebare:

— Dacă pui o greutate de 100 kg peste un mort, spune-mi, va simţi el oare ceva?

— Nimic, bineînţeles, pentru că e mort, a răspuns tânărul.

— Tot aşa nici tu nu simţi nimic pentru că sufleteşte eşti mort!

Tânărul nu s-a aşteptat la o asemenea replică înţeleaptă, care l-a pus serios pe gânduri. Din acel moment conştiinţa sa a început să se trezească, să se problematizeze, să lucreze, să mediteze mai adânc la Legile lui Dumnezeu.

păcatul

Sunt trei pricini mari ale patimilor, pe care le pomeneşte Sfântul Marcul Ascetul în Epistola către Nicolae Monahul: Înaintea a tot păcatul merg cei trei uriaşi care sunt neştiinţa, uitarea şi nepăsarea.

Dumnezeu să ne ferească de tot ce e rău și să ne dăruiască în toate râvnă sfântă și dorință spre împlinirea a tot lucrul bun!

✝️ Părintele Ioanichie Popescu de la Mănăstirea Surpatele: Vor veni vremuri grele, cu mari încercări. / VIDE⭕️

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by
 • Vor veni vremuri grele, cu mari încercări.
 • 90% din tineri trăiesc prematur în păcat.

 • Vor fi încercări de foc.

 • Trebuie sa citim Psaltirea la miezul nopții și să nu facem vâlvă legat de rugăciunile noastre.

 • Ateii, majoritatea tineri, nu mai suporta ideea de rugăciune.

 • Să ne rugăm smerit si vom întoarce soarta lumii.

 • Vom îmblânzi mânia lui Dumnezeu.

 • Noi creștinii trebuie sa lucram discret.

 • Să ne spovedim si să ne împărtășim des.

 • Altfel nu vom rezista psihic.

 • Din toamnă e posibil să vină mari încercări, hotărâte de mai marii lumii. Dar numai Dumnezeu știe ce va fi.


☦️ Părintele Selafiil (cel orb) din Basarabia: Iartă, ca şi Dumnezeu să te ierte!

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

- Când ajungi seara, spune Doamne, iartă-mi tot ce am greşit eu azi cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul ca un om, iartă pe toţi părinţii şi fraţii şi mă iartă şi pe mine, păcătosul!
- Uită-te în inima ta şi, dacă vezi că ai vreo mânie asupra cuiva, iartă, ca să nu te culci mânios. Şi dacă ai iertat, poţi să-I spui Domnului: acuma şi Tu iartă-mă, pentru că eu i-am iertat, că Tu ai zis.
- Şi, cu acest târg sfânt şi copilăros, dă-ţi sufletul în mâna lui Dumnezeu, iar dacă mori în noaptea aceea, Dumnezeu te ia la Dânsul.
P. Selafiil de la Noul Neamț

☦️ Starețul Gavriil din Muntele Athos: Vorbește cu Dumnezeu cu propriile tale cuvinte în rugăciune ...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Starețul Gavriil din Muntele Athos

"Vorbește cu Dumnezeu cu propriile tale cuvinte în rugăciune. Deschide-ți inima pentru El, nevoile tale. Rugăciunea este o conversație, nu o lectură. Pune fiecare secundă din viața ta în rugăciune și vei primi harul, care îți va schimba complet viața." — Starețul Gavriil din Muntele Athos

✝️ „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Și i s-a arătat îngerul și i-a zis: „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Și aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia.

Părintele Proclu Nicău

Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuților. Dacă cineva are fapte bune și n-are smerenie, se răstoarnă din căruță; este în primejdie. Unii n-au fapte bune, dar au smerenie, căință, păreri de rău, pe aceia îi mântuiește Bunul Dumnezeu mai mult ca pe aceia care au fapte bune și li se pare că au ceva.

Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Și i s-a arătat îngerul și i-a zis: „Așa să te mântuiești, dacă cugeți astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Și aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia. Și cine se smerește, caută să fugă de tulburări… În viața de obște, de tulburări nu poți fugi; numai atâta: să ții gura închisă, să zici: „Doamne Iisuse…”, și să răspunzi numai strictul necesar; cât este nevoie. Atâta am sporit în mănăstire: cât am ascultat de altul.

Părintele Proclu Nicău, Lupta pentru smerenie și pocăință, Editura Agaton, p. 44

✝️ Părintele Proclu Nicău: Că cine sporește în dragoste, din dragoste izvorăște mila și așa te va scăpa bunul Dumnezeu și vei rămânea întărit în credință, vei simți puterea lui Dumnezeu și puterea diavolească, că puterea diavolească este îngrădită de puterea lui Dumnezeu.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Părintele Proclu Nicău

Dragostea și smerenia

Dacă diavolul te va îndemna să dai vina pe cineva, atuncea ispitele se vor îndelunga mult timp, și ani și poate chiar toată viața.

Cu cât nu dai vina pe altul și te rogi cu smerenie, Duhul Sfânt va izgoni duhurile rele dinlăuntrul tău pe ce măsură vei spori în dragoste și smerenie.

Că cine sporește în dragoste, din dragoste izvorăște mila și așa te va scăpa bunul Dumnezeu și vei rămânea întărit în credință, vei simți puterea lui Dumnezeu și puterea diavolească, că puterea diavolească este îngrădită de puterea lui Dumnezeu.

Și omul atâta va fi ajutat, cât timp îi vede pe toți mai buni.

Dacă eu m-am biruit și am cântărit pe cineva, să mă aștept la ispite, asta-i treaba.

V-ați ostenit până aici ca să vedeți un moșneag stricat de cap …


Rugăciunea inimii

Știi care are rugăciunea inimii?

Pe care îl batjocorești mereu și el zice rugăciunea în gând neschimbat și Duhul Sfânt îl ajută.

Dar trebuie să se păzească și de prea multă vorbă.

Dacă eu am crezut în mintea mea că am rugăciunea inimii, am picat.

Dacă îmi zice altul prost, e bun.

Dar atât vă spun. E nenorocire cu smerenia.

Toți care au căpătat smerenia, o trebuit să rabde ocara.


Despre laude și smerenie

Pe măsură ce vei spori în smerenie, Duhul Sfânt o să-ți descopere treptat-treptat, ca să poată crește smerenia. Iar dacă vrei să știi toate acum, te doare capul, te poți mândri că ești cineva …

Și dacă nu ești băgat în seamă, poți zice și bogdaproste.

De exemplu, eu spun despre mine: dacă cineva vine și mă laudă, conștiința mă mustră și nu mai are valoare lauda lui.

În mănăstire când se duce cineva, e ca și cărămida care are colțuri. Colțurile acelea se tocesc în obște.

Și a întrebat cineva, cum se poate toci cărămida călugărului, că are colțuri? Fiecare om are cărămidă cu colțuri. Și atunci, dacă l-ai ocărât și nu s-a tulburat, atunci să știi că s-au tocit colțurile.


☦️ Arhimandritul Sofronie Saharov — Biserica - corabia Domnului nostru Iisus Hristos - nu va fi măturată de niciun val

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

☦️ Cuviosul Gurie Chezlov - Russia: Sfaturi duhovnicești / Cum să ne mântuim

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Pentru fiecare copil ucis în pântece Părintele dădea canon câte 500 de închinăciuni.

Cuviosul Gurie Chezlov

El spunea ca este păcat să avem televizor în casă și ce păcat este..., pentru că tot ceea ce este arătat pe el contrazice toate poruncile lui Dumnezeu. De exemplu, porunca spune - iubește-l pe Dumnezeu... și aici - Nu-l Iubi. Se spune: "Iubește-ți aproapele". și aici spune să nu-l iubești. Așa că Părintele Gurie spunea că televizorul este o fereastră spre iad, iar diavolul trimite pe pământ de acolo, prin intermediul ecranului, tot ceea ce este necesar pentru distrugerea oamenilor. Prin televizor în casă intră curvia, beția, tot felul de certuri, de aceea rare sunt familiile care acum păstrează evlavia.

* * *

Am ajuns pe treptele Bisericii (eram 15 persoane la acea vreme), iar acolo stătea un cerșetor. Părintele și-a scos portofelul în fața tuturor, i-a dat cerșetorului niște bani și a spus: "Aceasta este milostenia pentru ca cerșetorul să intre în Împărăția Cerurilor. Apoi a arătat cu degetul spre scările care duc la Biserică și a spus: "Și aceasta este scara de intrare în Împărăția Cerurilor". Părintele Gurie binecuvânta întotdeauna să dăm milostenie săracilor cu cuvintele: "Luați pentru pâine pentru Hristos!"

* * *

La întrebarea "Cum să ne mântuim?", părintele Gurie a spus următoarele:

 • Citiți Evanghelia și parcurgeți împreună cu Hristos întreaga cale a suferințelor Sale și simțiți toate suferințele Lui ca pe propria persoană. Amintiți-vă de aceasta în fiecare zi;

 • Faceți o listă mai mare cu numele celor adormiți și amintiți-vă mai des de ei. Este un ciclu: tu te rogi pentru ei, ei se roagă pentru tine;

 • Citește zilnic Rugăciunile Cincizecimii.

 • Nu acceptați pecetea lui Antihrist și a tuturor înaintea mergatorilor săi cu numărul "666" (cu un cod de bare), nu vă închinați chipului fiarei - televizor, calculator;

 • Împărtășiți-vă mai des cu Sfintele Taine ale lui Hristos. Fugiți, târâți-vă la Biserică cât mai puteți. Iar când va veni Antihristul și se va așeza pe tron, atunci vor schimba toată slujba (vor schimba "Crezul", "Tatăl nostru"), atunci harul lui Dumnezeu va părăsi Biserica și va fi imposibil să te duci acolo.

 • Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru toate.

 • Rugați-vă noaptea, de la ora 24.00 la ora 3.00. Rugăciunea de noapte este de patruzeci de ori mai puternică decât cea din timpul zilei;

 • Strigă la rugăciune pentru ca Dumnezeu să te audă; așa cum strigă un prunc când îi este foame, pentru ca mama lui să audă chiar și în apartamentul vecin;

 • Cereți înmulțirea credinței în Dumnezeu.

 • Nu scuipați pe jos, altfel vrăjmașul vă va cunoaște gândurile și vă va putea controla cu ușurință;

 • Faceți Sfânta Cruce pe tot: drumul, masa, mijloacele de transport, ușa, apa, etc. Dușmanul așteaptă peste tot să te prindă (mai ales pe apă);

 • Înainte de a spune, a lua, a face ceva: "Doamne Binecuvintează-ma" Nu vă grăbiți să răspundeți, mai ales să promiteți ceva. Părintele Gurie nu promitea nimic, ci spunea: "Dacă nimic nu mă va împiedica, atunci poate voi veni". Iar dacă nu ne îndeplinim promisiunile, păcătuim din nou.

* * *

Întotdeauna să ai la tine un creion și un caiet în care să-ți scriii păcatele imediat ce păcătuiești. Iar la spovedanie citește-le pe toate. Ar trebui să te spovedești o dată în toată viața ta, de la vârsta de șapte ani. Stai jos și scrie într-un caiet toate păcatele pe etape: copilărie, adolescență, viața de dinainte de căsătorie, viața de după căsătorie, munca ... Această spovedanie îți va șterge toate păcatele. Dar nu ascundeți nimic în mod conștient. Dacă ți-e rușine să o citești singur, dă-i-o Preotului. Această rușine este falsă, este de la vrăjmaș, care vrea să ne tragă în iad pentru veșnicie. Întindeți mâna deasupra focului - vă doare? Și dacă îți bagi tot corpul în foc? Focul gheenei este cu atât mai puternic decât focul pământesc cu cât focul pământesc diferă de focul gheenei. La spovedanie, nu este important să numești detaliile păcatului, ci este important să numești păcatul pe care l-ai săvârșit tu însuți (și nu alții). La Judecata de Apoi, fiecare va răspunde pentru păcatele sale. Nu urmați mulțimea spre iad, ci căutați-vă propria cale spre Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu darul Duhului Sfânt. Dacă El nu este prezent, va intra un duh necurat. Sufletul nu este niciodată gol.

✝️ Părintele Ioan Istrati: Hristos este singura noastră scăpare. Să ne rugăm neîncetat. →

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Dacă privim cu atenție, vedem că lumea a luat-o la vale spre iad în ultimii 10 ani cu o iuțeală uriașă.

Lucruri de neconceput acum un deceniu, acum sunt declarate firești.

Jumătate de planetă a fost înțepată cu ceva necunoscut și netestat.

Pământul a devenit o închisoare a fricii.

Controlul demonic a devenit lege. Papa binecuvintează Sodoma cea mai neagră.

Patriarhul ecumenic acordă autocefalie unei facțiuni necanonice, de strânsură, fără succesiune apostolică, politice, în dauna existenței unei Biserici canonice recunoscute chiar de el.

Grecia, leagănul ortodoxiei, urgentează căsătoriile strigătoare la cer.

Războiul înfierbântă mințile elitelor drăcești.

Fitilul care ne desparte de sfârșit se scurtează.

Nu vreau să devin defetist sau lacrimogen.

Dar Hristos este singura noastră scăpare. Să ne rugăm neîncetat.

Hristos este singura noastră scăpare. Să ne rugăm neîncetat.

Sursa: https://www.facebook.com/ioan.istrati/posts/pfbid0jCuntbJNp8LV6hHtdYcRfvv1kcoCBF9TvuPxkQZvFJWZiAzD26X4KuZSL4cvu21el


☦️ Arhimandritul Serafim Alexiev: Dacă noi nu ne vedem păcatele noastre, fie din pricina mândriei, fie din pricina grozavei împietriri în păcat, nu înseamnă că nu avem păcate.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Nu există păcat mai mare decât mândria, care este o deplină lipsire de harul lui Dumnezeu: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har(Iac 4, 6). Însă cel mândru nici pe sine nu se socoteşte păcătos, nici altora nu le îngăduie să-i scoată în evidenţă păcatele. El nu rabdă observaţiile. Într-atât la orbit mândria pentru păcatele lui. În noaptea întunecoasă noi nu vedem lucrurile care ne înconjoară, însă, în ciuda acestui fapt, ele se află în jurul nostru. Faptul că noi nu le vedem nu înseamnă că acestea nu există. Este îndeajuns să ne ciocnim de ele ca să ne convingem de existenţa lor. Tot astfel este şi în viaţa duhovnicească. Dacă noi nu ne vedem păcatele noastre, fie din pricina mândriei, fie din pricina grozavei împietriri în păcat, nu înseamnă că nu avem păcate. Când ne izbim de ele şi suferim din cauza lor, ne vom încredinţa că există, că sunt în noi, că ele creează un întuneric duhovnicesc în inimile noastre şi ne pricinuiesc toate durerile şi pătimirile” — Arhimandri Serafim Alexiev, Vederea păcatelor noastre

Arhimandritul Serafim Alexiev

Arhimandritul Serafim Alexiev ne-a lăsat drept moștenire prețioasă cărţile duhovnicești şi pilda sa de viaţă monahală plină de râvnă, închinată pe deplin slujirii sfintei credinţe ortodoxe

Arhimandritul Serafim Alexiev s-a născut în anul 1912 într-o familie săracă, dar evlavioasă.

A absolvit Seminarul Teologic din Sofia și Facultatea de Teologie, după care şi-a continuat studiile în Elveţia.

În anul 1940 intră în monahism. Un rol hotărâtor în viaţa lui l-a avut prietenia cu vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Serafim Sobolev, în care afla un povăţuitor fără seamăn în ale credinţei şi vieţii duhovniceşti.

În viaţa şi activitatea creatoare a arhimandritului Serafim se disting trei perioade.

Prima (până în anul 1960), când, în ciuda condiţiilor vitrege, desfăşoară o neobosită activitate pastorală, ţine predici şi omilii pline de har, scrie broşuri şi poezii pe teme moral-duhovniceşti. Din această perioadă datează culegerile de omilii „Nădejdea noastră” şi „Dragostea noastră” – două dintre cele mai căutate cărţi ale sale.

În a doua perioadă (1960-1969), Arhimandritul Serafim Alexiev – deja doctor în teologie dogmatică al Academiei de Teologie din Sofia – publică o serie de studii, rodul unei trude teologice neistovite. A treia perioadă debutează în anul 1969, când, din cauza unui dezacord de principiu cu privire la reforma calendarului din Bulgaria, este nevoit să părăsească Academia Teologică. În această perioadă Arhimandritul Serafim scrie o nouă serie de cărţi teologice, dintre care amintim: „Rugăciunea noastră”, „Viaţa de după moarte”, „Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul”, „Ortodoxia şi ecumenismul”.

— Arhimandritul Serafim Alexiev a trecut la Domnul în data de 13 ianuarie 1993.

✝️ Cuviosul Iosif Vatopedinul: Casele devin din ce în ce mai mari, iar familiile tot mai mici. Avem mai multe beneficii, dar mai puțin timp...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Cuviosul Iosif Vatopedinul

Casele devin din ce în ce mai mari, iar familiile tot mai mici. Avem mai multe beneficii, dar mai puțin timp. Multe școli și masterate și mai puțin bun simț. Mai multe cunoștințe, dar mai puțină capacitate de judecată trează. Mai mulți experți, dar și mai multe probleme. Mai multe medicamente, dar mai puțină sănătate. Am creat o grămadă de computere și sisteme pentru a stoca și a copia cantități uriașe de informații, dar am început să comunicăm tot mai puțin unii cu alții. Ne temem de moartea trupească, dar nestingheriți murim sufletește. Dragii mei, am câștigat în cantitate, dar am pierdut în calitate. Enorm de mult! Încă un pas și ne pierdem cu totul ca oameni ~ Creația Lui Dumnezeu, după Chipul și asemănarea Sa. Cui îi mai pasă?" — Cuviosul Iosif Vatopedinul

Citește și: ✝️ Dragoste adevărată are acela care nu suferă să asculte insinuări, nici osândiri împotriva aproapelui

✝️ Părintele Ilarion Argatu: Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului — ei sunt conduși de diavol 🔥

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Vrăjitoarea (sau vrăjitorul) poate fi o persoană serioasă, cu integritate morală, fără vicii, cu viaţă de familie corectă, cu copii, cultă, cu poziţie socială înaltă, poate fi o persoană care afişează credinţă, bunătate, blândeţe. Deci, după aspectul exterior nu poţi să-ți dai seama.

Singura metodă de a afla dacă o persoană face vrăji este să o testezi. Îi citeşti din Biblie un pasaj oarecare. Dacă este vrăjitoare, se va schimba la faţă, devine ori prea roşie ori prea albă, alb-cenuşie, cu un aspect mortuar.

Biblia este scrisă prin insuflare dumnezeiască. „Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei (pentru vrăjitori) este nebunie …”, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Îi citeşti o rugăciune sau un psalm și vrăjitorul se va schimba la faţă, chiar dacă nu va protesta.

Părintele Ilarion Argatu

Rugăciunile sunt scrise de Sfinţi, care au fost insuflaţi de Duhul Sfânt. Cuvântul rugăciunii îi arde pe vrăjitori! Persoana este cu spatele, tu îți faci semnul Sfintei Cruci și vei vedea că tresare ca lovită cu toporul. Are un gest special, saltă din umeri. Este vrăjitoare! Semnul Sfintei Cruci îi lovește pe demoni!

Dacă pronunţi numele Mântuitorului Iisus Hristos în timpul conversației de câteva ori, la numele Mântuitorului vrăjitorul se schimbă la faţă şi tresare. Dacă afumi cu tămâie, vrăjitorul se schimbă la faţă, se nelinişteşte.

Agheasma saltă mâna vrăjitoarei din umăr, nu din încheietura de jos a mâinii. Pui trei picături de Agheasmă în mâncare fără să știe şi apoi priveşti: vezi că se schimbă la față, ori prea roşu, ori prea alb, palid sau face o criză de nervi nemotivată, se nelinişteşte.

Agheasma îi arde pe diavoli, are Flacăra Duhului Sfânt! De câte ori vorbeşti despre vrajitoare şi îi divulgi faptele, deci spui altuia că face vrăji, vrăjitoarea vine şi te caută oricât de departe ar locui.

Dacă vorbeşti cu alţii despre Dumnezeu, vrăjitoarele, chiar şi cele care se află la distanţă, în altă cameră sau în altă parte a clădirii, se neliniştesc, devin gălăgioase şi vin cu gălăgie multă ca să întrerupă şi să se opună astfel Cuvântului lui Dumnezeu.

Se schimbă la faţă şi dau răului (drăcuiesc), pomenesc des numele celui rău, îl strigă. Gestul nu poate trece neobservat. Vrăjitoarele se opun cuvântului lui Dumnezeu, de aceea şi fac mai multe vrăji în zilele de sărbătoare, de Crăciun, de Anul Nou, în ziua de Paști, de Bobotează, de Înălţare, în ziua Sfintei Cruci şi de toţi Sfinţii mai insemnaţi.

Fac vrăji în timpul posturilor, fac vrăji Vinerea, Duminica. Ele trimit vrăji în orice zi, dar îşi intensifică activitatea în posturi şi de sărbători. Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt conduşi de diavol. În timp ce menesc (leagă vrăji, gândesc, doresc răul altuia), chipul lor se schimbă:

 • Faţa devine albă, fără sânge, imobilă, privirea intensă- metal topit. Figura lor se urâţeşte, în acele momente devin hidoşi, au chip diavolesc. Fac o stare de neliniște, devin foarte gălăgioşi, mult zgomot, vorbesc mult, se aprind la faţă, pomenesc des numele diavolului, privirea devine intense metal topit. Li se schimbă chipul.

 • Fac anumite gesturi cu ochii, gesturi nemotivate, sunt agitaţi, vorbesc mult. Clipesc într-un anumit fel. Scrâşnesc din dinţi şi manifestă ură, deşi cu nimic nu i-ai supărat. Ură inexplicabilă! Când fac vrăji, unii fluieră. Au un fluierat scurt, de două ori repetat, specific lor. La alţii chipul devine imobil, aspect mortuar, chip hidos, parcă doarme, dar privirea este intensă.

La fiecare din ei vei găsi unul sau altul din semnele acestea. Biblia îi menţioneazăîn multe locuri. Sunt descrişi în Psalmii lui David. Totuși vrăjitorul/vrăjitoarea se poartă blând, prietenos, afişează cumsecădenie, dar în suflet poartă ura. De aceea i se zice diavolului viclean.

Afişează Sfinţenie: pare credincioasă, face caz de credinţă, aprinde candela, posteşte, aprinde lumânări. Se şi Împărtăşeşte! Nu spune păcatul vrăjitoriei, iar Preotul nu ştie ce face el/ea. Până şi cu Agheasmă se stropeşte. Diavolul din ea zice: Mă arde Agheasma, dar eu tot stau aici ca să fac slujbă stăpânului meu, Satana!

Se vaită de necazuri, boli, ca să crezi că a venit la Biserică să se roage la Dumnezeu ca să fie izbăvit de necazuri. Chiar are necazuri din pricina vrăjitoriei cu care se ocupă, dar nu contează. Vrăjitoarea caută să te supere, te ceartă pe nedrept în timpul Sfintei Liturghii ca să te mânii în inima ta şi să nu mai poţi asculta slujba.

Diavolul ei o pune să se îndeletnicească cu lucrarea aceasta în Biserică. De ţi se întâmplă aceasta, pleacă de lângă ea şi caută să aduci în minte chipul Mântuitorului. Aceasta să faci ori de câte ori îţi coboară mintea către ea şi la incidentul care a avut loc. Dacă stărui în mânie şi în întristare, înseamnă că ea a biruit, i-a reuşit lucrul pentru care stă acolo.

Desigur, în Biserică sunt anumite reguli de comportament, care se învață foarte uşor. Dar sfatul trebuie dat în şoaptă, cu blândeţe și bunăvoință, nu certându-l pe om. Acest tip de vrăjitoare nu poate fi confundat.

Ea poate avea chip de sfinţenie. Chiar o vezi îngrijind de candele sau vânzând lumânări, cu o încetineală calculată şi plină de ţâfnă sau făcând alte servicii în interiorul Bisericii, ca unul ce este de-al casei. Dacă vrăjitoarea îţi dăruieşte lucruri, refuză, Nu primi chiar dacă îţi dăruieşte icoane sau cărţi de rugăciuni. Mâncarea pe care ţi-o dă dă-i-o de pomană şi să fie de sufletul ei.

Când mergi să te Împărtăşeşti şi eşti lângă Altar cu lumânarea aprinsă în mână, vine o femeie şi-ţi dă o lumânare aprinsă. Ea ţi-o oferă cu multă amabilitate, însoţită de un zâmbet, ca şi cum ţi-ar face un mare dar şi o mare favoare. Ce este aceasta?

Ea îţi dă lumânarea ei, ca să porţi păcatele ei. Dacă a făcut vrăjitorie, blesteme, ucideri şi multe fapte rele, trebuie să te gândeşti dacă poţi purta aceste păcate ale altuia. Trebuie să răspunzi: Nu pot primi, că nu pot purta păcatele altora. Dacă îţi spune că este pentru morţi lumânarea, răspunsul tău să fie acelaşi. Poţi purta tu păcatele strămoşilor ei?! Preoţii se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi. Ei au Harul Preoţiei dăruit de Dumnezeu la Hirotonire. Cu acest Har, ei poartă greutățile credincioşilor. Poate îţi dă de mâncare ceva preparat cu apă de la mort în care a fost scăldat mortul. Îţi dă o prăjitură pe care ştie că o preferi.

Apoi placi la toată lumea atât cât place mortul. După ce ai mâncat stai şi de nimic nu te îngrijeşti, ca şi mortul. Nu poţi munci, nu te găteşti, de nimic nu te bucuri, nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu ţi trebuieşte, ca şi mortului.

Te invită la masă, dar îţi pune în mâncare spurcăciuni. Apoi cazi la boală şi toată lumea te urăşte ca pe ceva spurcat. Nu mânca, ele pun necurăţenii şi pe ceea ce împart în Biserică. Poate îţi oferă un borcan cu gem de mure bine legat, în care a pus mercur (argint viu) care este otrăvitor. Atenţie, nu mânca!

Dacă faci o curăţenie generală în casă şi ai trecut prin apă şi detergent sau sodă, săpun, toate cu de-amănuntul, când ai terminat treaba şi aşezi la loc covoarele, vrăjitoarea este la uşă. Chiar dacă locuieşte în altă localitate, tot vine.

A venit în vizită, i-a fost dor de tine, așa de nicăieri. Ea vine ca să mânjească la loc peste tot. Când tu ai curăţat, ea şi-a primit diavolii înapoi. Pe curat diavolul nu stă și de asta pleacă și se întoarce la ea.

☦️ Părintele Ilarion Argatu


Comentariul Ortodoxia.RO:

Orice contact cu ocultismul are un impact îngrozitor asupra stării omului, asupra vieţii veşnice.

Mulţi oameni care s-au ocupat cu ocultismul suferă de posedare demonică, de tulburări psihice şi neurologice, au înclinaţii spre sinucidere, se confruntă cu gânduri stăruitoare de hulă.

Ca să te eliberezi de această siluire demonică trebuie:

 1. Să încetezi a mai face astfel de păcate (să nu apelezi la vrăjitori, la oameni cu puteri paranormale)

 2. Să te spovedeşti amănunţit de toate păcatele care au legătură cu ocultismul (citirea cărţilor oculte, toate cazurile în care te-ai adresat la oameni cu puteri paranormale, la ghicitoare)

 3. Să te întorci la Dumnezeu şi să îţi schimbi viaţa, obligatoriu să trăieşti după poruncile lui Dumnezeu

 4. Să te spovedeşti şi să te împărtăşeşti cel puţin o dată pe lună; astfel vei fi ocrotit prin harul lui Dumnezeu de forţele întunericului

 5. Să citeşti Sfânta Scriptură - Cuvântul din Sf. Evanghelie are o putere uriaşă, curăţă mizeria păcatelor, vindecă sufletul.

 6. Să faci des semnul Sfintei Cruci - pentru că a fost sfinţită de Sângele Sfânt al lui Hristos, crucea are o mare putere. Să aduni corect degetele şi să faci crucea larg, egal: pe frunte, pe burtă (puţin mai sus de buric), pe umărul drept şi pe umărul stâng. Când omul face crucea cu evlavie şi cu rugăciune este umbrit de harul Sf. Duh; în mod nevăzut este pecetluit cu o cruce de foc, care arde toate păcatele, toată necurăţia şi îi dă omului viaţă. Când omul face crucea superficial, atunci crucea nu are putere şi nu-l protejează. Totul trebuie însemnat cu Sfânta Cruce: hainele pe care le îmbraci (cămaşa, bluza, paltonul, şosetele), mâncarea, apa; când te speli pe mâini faci cruce peste chiuvetă, drumul (atunci când ieşi din casă). Să vă însemnaţi cu cruce unul pe altul.

 7. Dimineaţa să consumi anaforă şi aghiasmă, ca să primeşti harul Duhului Sfânt - lucrurile sfinte trebuie păstrate doar în vase curate, pentru a nu se spurca (unii oameni aduc apa pentru sfinţire în sticle care nu au fost curăţate de etichetele cu coduri de bare şi cu alte feluri de înfăţişări şi urâciuni).

 8. Casa în care locuieşti trebuie curăţată de toate lucrurile oculte: cărţile cu literatură ocultistă, măştile păgâne, craniile, cărţile de joc, imaginile cu femei indecente, înregistrările cu filme indecente, cu muzică rock trebuie distruse, pentru că atrag forţele întunericului.

 9. Rugăciunea necontenită, cerând cu umilinţă de la Dumnezeu ajutor şi vindecare Demonii nu suportă când omul se roagă cu pocăinţă - pentru protecţia de forţele întunericului să se citească cât mai mult Psalmul 26. Dacă omul este posedat de un duh necurat, ori s-a ocupat cu vrăjitoria, este siluit de demoni. Trebuie să ia binecuvântare de la un preot bun şi să citească Psalmul 26 de 40 de ori pe zi, timp de 40 de zile.

Dumnezeu îngăduie suferinţele ca noi să ne venim în fire, să ne pocăim cu tot sufletul şi să ne întoarcem la El cu tot cugetul şi cu toată viaţa.

Tot tineretul care bea, fumează şi înjură este posedat de duhuri. Dependenţa (de alcool, tutun şi droguri), înjurăturile, televizorul, telefoanele mobile influenţează omul şi acesta devine debil (fără minte), nu se mai poate controla şi în locul Harului de la Botez, dobândeşte duhul răutăţii.

Lumea a iubit mai mult răul, decât poruncile lui Hristos, de aceea este mai mult păcat decât virtute. Hristos a venit în lume ca să ne mântuiască, nu ca să ne piardă, şi acum vor să-L înlocuiască pe Hristos cu diferite religii…

Când omul mănâncă şi bea, umplându-şi pântecul, uită de înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos şi înfăptuieşte răul (curvia, adulterul, beţia, înjurăturile, furtul…). Dumnezeu îi rabdă pe curvari, pe destrăbălaţi, pe cei care înjură din pricina celor drepţi, a slujitorilor Săi adevăraţi.


— Două articole despre vrăjitorie:


— Alte două articole cu învățături ale Părintelui Ilarion Argatu:

✝️Arhimandrit Emilianos Simonopetritul: Dacă nu suntem atenți la cel de lângă noi, și nu suntem nobili sufletește și delicați, nu vom putea vreodată să ne numim fiii lui Dumnezeu.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

"Niciodată să nu rănim, să nu jignim și să nu supărăm pe nimeni. Să nu îl facem pe celălalt să se simtă în ochii noștri lipsit, micșorat, inferior, pentru că astfel îi omorâm sufletul. Acest om se va răni, se va traumatiza și nu va putea să reușească în viață. Niciodată să nu accentuăm și să nu amintim celuilalt neputința sa, păcatul său, răutatea sa, problema sa. Ci să avem numai cuvinte de bine pentru el, însă nu laude naive.

Pentru că omul niciodată nu se îndreaptă prin umilire, prin înjosiri, prin observații, prin a-i arată greșelile permanent. Trebuie să fie sfânt ca să se îndrepte în acest fel. Dar, dacă ar fi fost sfânt, nu ar fi avut astfel de probleme, ca să aibă nevoie de observațiile tale. Însă, dacă este așa cum este, singurul lucru de care are nevoie este respectul tău total față de persoana lui, astfel încât să poată să se îndrepte la un moment dat, văzând pacea ta, blândețea ta, dragostea ta, îngăduință ta, răbdarea ta, bunătatea ta, dulceața ta...

Numai cine are aceste virtuți poate îndrepta pe aproapele. Însă, aceste lucruri cer noblețe sufletească și delicatețe. Dacă nu suntem atenți la cel de lângă noi, și nu suntem nobili sufletește și delicați, nu vom putea vreodată să ne numim fiii lui Dumnezeu. Și în cer să ne pună Domnul, noi nu vom putea viețui cu niciun om."

Pr. Emilianos Simonopetritul

Arhimandrit Emilianos Simonope

Arhimandritul Emilianos (Vafeidis) s-a născut în 1934, în Nikaia Pireos, din părinţi evlavioşi, proveniţi din Asia Mică, primind la botez numele de Alexandros.

De mic copil s-a ocupat de studiul Scripturii şi al Părinţilor, precum şi cu neîntrerupta rugăciune a lui Iisus. A studiat la şcoala din Simantra Halkidikis, continuând apoi la Nikaia Pireos. S-a înscris la Facultatea de Drept a Universităţii din Atena, iar după doi ani s-a mutat la Facultatea de Teologie.

🔴 Părintele Ioan de la Mănăstirea Sihăstria Rarău ne îndeamnă să ne păstrăm dreapta credință ortodoxă.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Toți românii sunt îndemnați să se întoarcă acasă, pentru a preveni ocuparea țării de către străini și pentru a evita să devenim robi în propria noastră țară.

Este important să ne păstrăm credința.

Conform afirmațiilor sale, nimeni nu se mântuiește în străinătate, în Occident, deoarece acolo sunt doar eretici și păgâni.

✝️ Părintele Ilie Cleopa - Omul care se lasă în voia Lui Dumnezeu, zice în inima sa așa, când este necăjit:

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

"Doamne, dacă este voia Ta să fiu necăjit, să fiu! Slavă Ție! Dacă e voia Ta să fiu fericit, slavă Ție! Dacă e voia Ta să fiu sărac, mulțumesc Ție! Dacă e voia Ta să fiu bogat, slavă Ție! Dacă e voia ta să fiu bolnav sau sănătos, slavă Ție."Părintele Cleopa Ilie

Părintele Ilie Cleopa

Sfântul Petru Damaschin spune așa: Precum la casă noastră cea simțită, când vrem să o zidim, avem trebuință de aceste lucruri, mai întâi de pământ tare, al doilea de temelie, al treilea de pietre, al patrulea de tină sau de aliajul care leagă pietrele, al cincilea de pereți, al șaselea de acoperamant, al șaptelea de meșteri, adică de zidari, și al optulea, după ce am terminat casă, de un paznic, că să asigurăm casă noastră cea simțită, la fel și când vrem să zidim casă cea de gând a sufletului nostru, avem trebuință tot de atâtea lucruri și în loc de pământ tare avem nevoie de răbdare desăvârșită, în loc de temelie, de credință tare și nefățarnică și dreaptă în Sfânta și Preasfânta și de viață făcătoare Treime, în loc de pietre, de felurimea faptelor bune și a virtuților, în loc de tină sau de aliajul care leagă pietrele, de smerită cugetare, căci precum tină și aliajul leagă pietrele așa smerenia leagă întru una toate faptele cele bune.

În loc de cei patru pereți avem nevoie de cele patru virtuți cardinale, atotcuprinzătoare, adică de pricepere, de întreagă înțelepciune, de bărbăție și de dreptate. De pricepere prin care pricepem ce trebuie să facem, cele bune sau cele rele. De întreagă înțelepciune prin care noi înfrânăm toate pornirile noastre cele dobitocesti și pasionale și păcătoase. De bărbăție prin care noi putem ascute și întări partea mânioasa a sufletului împotriva diavolului și a tot păcatul. Și de dreptate, care îi da fiecărei părți a noastre cele ce i se cuvin, adică părțîi cuvântătoare priviri duhovniceșți și rugăciune; celei manioase dragostea duhovnicească; celei poftitoare întreagă înțelepciune și înfrânare, iar celei trupeșți, hainele și cele de nevoie.

În loc de acoperamant noi trebuie să agonisim dragostea cea desăvârșită către Dumnezeu și către aproapele. Iar în loc de zidari noi folosim deslușirea, adică dreapta socoteală. Dar nu ajunge dreapta socoteală a noastră sau discernământul, adică deslușirea noastră, de nu ar fi ajutată această dreapta socoteală de darul lui Dumnezeu, că auzi cum cânta Biserica: „De nu ar zidi Domnul casă bunătăților, în zadar ne-am oșteni”. Deci adevăratul ziditor al casei celei de gând a sufletului nostru este însuși Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care lămurește dreapta noastră socoteală că să lucrăm noi fapta bună fără de fățărnicie și fără de scop rău și numai după voia lui Dumnezeu. Iar în loc de portar sau paznic al casei de gând, dumnezeieștii părinți ne învață să avem de-a pururea pază mințîi și a inimii noastre cu multă socoteală și cu mare purtare de grijă, după cuvântul Scripturii care ne învață așa: Fiule, cu toată trezvia păzește-ți inima ta, că întru această se află izvoarele viețîi.

 


 

Page 1 of 8