✝️ Ambasadorul Creștin Ortodox: Mohammed nu este doar un fals profet, ci este și unul dintre numeroșii și cei mai mari antihriști care au existat vreodată. Până la venirea acelui Antihrist final, care va fi și cel mai cumplit, au existat și vor mai exista și alți antihriști cu care vom avea de-a face.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

LITURGHIE

Mohammed nu este doar un fals profet, ci este și unul dintre numeroșii și cei mai mari antihriști care au existat vreodată. Până la venirea acelui Antihrist final, care va fi și cel mai cumplit, au existat și vor mai exista și alți antihriști cu care vom avea de-a face.

Toate acestea ni le-au spus atât Sfântul Apostol Pavel, cât și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Sfânta Scriptură cu 600 de ani înainte ca Mohammed și Islamul să existe. Să începem cu ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel despre Islam, ca să vedeți cât de evident este că această religie criminală și fanatică aparține diavolului:

“Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit - să fie anatema!” - (Galateni 1, 8-9)

Și acum haideți să vă arăt cum a apărut Islamul cu sute de ani mai târziu, ca să vedeți că s-a întâmplat exact așa cum ne-a avertizat Sfântul Apostol Pavel că se va întâmpla:

Tradiția islamică ne spune că profetul Mohammad a primit revelații de la Arhanghelul Gabriel timp de aproximativ 23 de ani începând cu anul 610 după Hristos, în peștera Hira, și așa a apărut Coranul. Iată cum falsul profet Mohammed primește o altă evanghelie (Coranul) de la un înger din cer, exact așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel că se va întâmpla. Este evident că acel “înger de lumină” nu era altcineva decât Satana.

Până și acest detaliu ni l-a profețit Sfântul Apostol Pavel, așa cum este scris: “Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.” - (2 Corinteni 11, 14)

La fel ca și Sfântul Apostol Pavel, și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care este și autorul Cărții Apocalipsei, ne-au avertizat în repetate rânduri cu privire la Antihrist și proorocii mincinoși.

“Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.” - (1 Ioan 2, 18) “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” - (1 Ioan 2, 22)

“Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.” - (1 Ioan 4, 3)

Însă să mergem mai departe pentru a face această dezvăluire mai clară, astfel încât oricine să poată înțelege cu ușurință că Mohammed a fost un profet al Satanei, ghidat de un fals înger care pretindea că este Gabriel, iar Allah nu este altcineva decât Satana.

Acum, haideți să facem o comparație între comportamentul, atitudinea și modul în care i s-a revelat așa-zisul "arhanghel Gabriel" lui Mohamed și modul în care adevăratul Arhanghel Gabriel s-a revelat profeților și oamenilor plăcuți lui Dumnezeu, inclusiv Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria.

În Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Arhanghelul Gabriel, trimis de Dumnezeu, se arată mai multor oameni aleși de El în diverse momente cheie ale istoriei:

Profetului Daniel pentru a-i aduce revelații și pentru a-i face înțelese viziuni și profeții, Fecioarei Maria pentru a-i anunța nașterea lui Hristos, lui Zaharia pentru a-i vesti nașterea fiului său Ioan Botezătorul și lui Iosif într-un vis pentru a-i confirma că Pruncul Fecioarei Maria este prin lucrarea Duhului Sfânt.

La fiecare apariție, Arhanghelul Gabriel le spunea să nu se teamă, aducându-le vești bune și conferindu-le încredere, liniște și pace, fără să îi tulbure sau să îi înspăimânte în vreun fel.

În schimb, falsul profet Mohammed se declară depresiv, traumatizat, speriat și aproape în pragul deznădejdii, gândindu-se să se sinucidă aruncându-se într-o prăpastie din cauza presiunii acestui "Gabriel" care îl vizitează și pune presiune asupra lui.

Mohammed descrie stările sale ca și cum ar fi sub influența unui demon, experimentând episoade în care cade și face spume la gură. Ba chiar mama sa are suspiciuni că Mohammed ar putea fi posedat de către diavol și nu doar ea.

Așadar, putem observa cu foarte mare ușurință cât de mare este diferența între ceea ce au experimentat toți oamenii plăcuți lui Dumnezeu în preajma adevăratului Arhanghel Gabriel și ceea ce a experimentat falsul profet Mohammed în preajma acestui înger căzut care se dădea drept Gabriel.

Toate acestea le găsiți scrise în sursele lor atât în Coran cat și în tradiția islamică, în Imam Jalal-al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti volumul 1, Tafsir Ibn Kathir și multe altele. Cei care vreți să știți cu adevărat puteți investiga și studia problema îndeaproape.

ORTODOXIE

Islamul și Creștinismul sunt complet diferite și au învățături diametral opuse. Islamul este o religie mincinoasă venită de la Satana, în timp ce Creștinismul autentic este Adevărul revelat nouă de Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul și prin lucrarea desăvârșită a Duhului Sfânt.

În concluzie, toți cei care susțin că Allah este același Dumnezeu cu cel al creștinilor nu doar că rostesc o greșeală gravă, dar aduc și o blasfemie considerabilă la adresa lui Dumnezeu.

Sursa: ☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox


Citește și aceste articole:

Tags:

✝️ Ambasadorul Creștin Ortodox: Mohammed nu este doar un fals profet, ci este și unul dintre numeroșii și cei mai mari antihriști care au existat vreodată. Până la venirea acelui Antihrist final, care va fi și cel mai cumplit, au existat și vor mai exista și alți antihriști cu care vom avea de-a face. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

LITURGHIE

Mohammed nu este doar un fals profet, ci este și unul dintre numeroșii și cei mai mari antihriști care au existat vreodată. Până la venirea acelui Antihrist final, care va fi și cel mai cumplit, au existat și vor mai exista și alți antihriști cu care vom avea de-a face.

Toate acestea ni le-au spus atât Sfântul Apostol Pavel, cât și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Sfânta Scriptură cu 600 de ani înainte ca Mohammed și Islamul să existe. Să începem cu ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel despre Islam, ca să vedeți cât de evident este că această religie criminală și fanatică aparține diavolului:

“Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit - să fie anatema!” - (Galateni 1, 8-9)

Și acum haideți să vă arăt cum a apărut Islamul cu sute de ani mai târziu, ca să vedeți că s-a întâmplat exact așa cum ne-a avertizat Sfântul Apostol Pavel că se va întâmpla:

Tradiția islamică ne spune că profetul Mohammad a primit revelații de la Arhanghelul Gabriel timp de aproximativ 23 de ani începând cu anul 610 după Hristos, în peștera Hira, și așa a apărut Coranul. Iată cum falsul profet Mohammed primește o altă evanghelie (Coranul) de la un înger din cer, exact așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel că se va întâmpla. Este evident că acel “înger de lumină” nu era altcineva decât Satana.

Până și acest detaliu ni l-a profețit Sfântul Apostol Pavel, așa cum este scris: “Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.” - (2 Corinteni 11, 14)

La fel ca și Sfântul Apostol Pavel, și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care este și autorul Cărții Apocalipsei, ne-au avertizat în repetate rânduri cu privire la Antihrist și proorocii mincinoși.

“Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.” - (1 Ioan 2, 18) “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” - (1 Ioan 2, 22)

“Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.” - (1 Ioan 4, 3)

Însă să mergem mai departe pentru a face această dezvăluire mai clară, astfel încât oricine să poată înțelege cu ușurință că Mohammed a fost un profet al Satanei, ghidat de un fals înger care pretindea că este Gabriel, iar Allah nu este altcineva decât Satana.

Acum, haideți să facem o comparație între comportamentul, atitudinea și modul în care i s-a revelat așa-zisul "arhanghel Gabriel" lui Mohamed și modul în care adevăratul Arhanghel Gabriel s-a revelat profeților și oamenilor plăcuți lui Dumnezeu, inclusiv Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria.

În Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Arhanghelul Gabriel, trimis de Dumnezeu, se arată mai multor oameni aleși de El în diverse momente cheie ale istoriei:

Profetului Daniel pentru a-i aduce revelații și pentru a-i face înțelese viziuni și profeții, Fecioarei Maria pentru a-i anunța nașterea lui Hristos, lui Zaharia pentru a-i vesti nașterea fiului său Ioan Botezătorul și lui Iosif într-un vis pentru a-i confirma că Pruncul Fecioarei Maria este prin lucrarea Duhului Sfânt.

La fiecare apariție, Arhanghelul Gabriel le spunea să nu se teamă, aducându-le vești bune și conferindu-le încredere, liniște și pace, fără să îi tulbure sau să îi înspăimânte în vreun fel.

În schimb, falsul profet Mohammed se declară depresiv, traumatizat, speriat și aproape în pragul deznădejdii, gândindu-se să se sinucidă aruncându-se într-o prăpastie din cauza presiunii acestui "Gabriel" care îl vizitează și pune presiune asupra lui.

Mohammed descrie stările sale ca și cum ar fi sub influența unui demon, experimentând episoade în care cade și face spume la gură. Ba chiar mama sa are suspiciuni că Mohammed ar putea fi posedat de către diavol și nu doar ea.

Așadar, putem observa cu foarte mare ușurință cât de mare este diferența între ceea ce au experimentat toți oamenii plăcuți lui Dumnezeu în preajma adevăratului Arhanghel Gabriel și ceea ce a experimentat falsul profet Mohammed în preajma acestui înger căzut care se dădea drept Gabriel.

Toate acestea le găsiți scrise în sursele lor atât în Coran cat și în tradiția islamică, în Imam Jalal-al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti volumul 1, Tafsir Ibn Kathir și multe altele. Cei care vreți să știți cu adevărat puteți investiga și studia problema îndeaproape.

ORTODOXIE

Islamul și Creștinismul sunt complet diferite și au învățături diametral opuse. Islamul este o religie mincinoasă venită de la Satana, în timp ce Creștinismul autentic este Adevărul revelat nouă de Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul și prin lucrarea desăvârșită a Duhului Sfânt.

În concluzie, toți cei care susțin că Allah este același Dumnezeu cu cel al creștinilor nu doar că rostesc o greșeală gravă, dar aduc și o blasfemie considerabilă la adresa lui Dumnezeu.

Sursa: ☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox


Citește și aceste articole: