☦️ Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos: antihrist s-a născut deja, e la ușă, nu bate, ci dă buzna - veți fi martori ai domniei lui.

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Cuviosul Gavriil Georgianul

Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos, 1929 - 1995

Tags:

☦️ Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos: antihrist s-a născut deja, e la ușă, nu bate, ci dă buzna - veți fi martori ai domniei lui.

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Cuviosul Gavriil Georgianul

 • Pecetea lui se va pune nu numai în chip nevăzut, ci și văzut, pe frunte și pe mâini.

 • Dacă pecetluirea se va face prin silire, înaintea lui Dumnezeu ea se va socoti ca siluirea unei fecioare. (n.n: să ne ferim de pecetluire și sub orice chip să nu o acceptăm)

 • Cea mai grea încercare pentru creștini va fi când rudele lor vor primi pecetea.

 • Pecetea nu va influența dacă va fi pusă împotriva voii omului.

 • Pecetea se va pune pe degetul arătător, iar nu pe palmă.

 • Va fi nevăzută, pusă sub piele cu ajutorul unui computer.

 • Mai întâi, va fi oferită voluntarilor.

 • Însă odată cu înscăunarea antihristului, toți vor fi asupriți s-o primească.

 • Neascultarea va fi socotită trădare. Oamenii vor fugi în pădurile din munți.

 • Să fie cu băgare de seamă să meargă în cete de zece-cincisprezece, pentru că diavolul ar putea încerca să-i împingă de pe stânci.

 • Credincioșii vor fi ocrotiți de către Duhul Sfânt.

 • Orice s-ar întâmpla, nu vă pierdeți niciodată nădejdea.

 • Ajutați-vă unul pe altul.

 • Dumnezeu vă va deschide mintea și veți ști cum să reacționați.

 • Cel care va răbda se va mântui.

 • Niciun credincios adevărat nu va simți nici foame, nici sete.

 • Domnul va face minuni pentru ei.

 • O frunzuliță va da destulă hrană pentru o lună de zile.

 • Semnul crucii făcut peste un bulgăre de pământ îl va preface în pâine.

Arhimandritul Gavriil Georgianul cel Nebun pentru Hristos, 1929 - 1995