✝️ Biserica Ortodoxă este a celor care sunt și rămân cu adevărat credincioși Domnului

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by - Permalink

enter image description here

"Un lucru este sigur: vom avea întotdeauna un număr de creștini care Îi vor rămâne cu adevărat credincioși Domnului. Acest număr va reprezenta Biserica Ortodoxă care va rămâne pururea ortodoxă - drept slăvitoare a lui Hristos - în ciuda învolburărilor corabiei, în ciuda tuturor nenorocirilor întâmpinate pe oceanul istoriei. Cu adevărat, Biserica îi va cuprinde pe aceia care rămân statornici - adevărații creștini - care nu sunt ușori influențați de vânturile și valurile ereziilor trecătoare sau de vicleșugurile oamenilor răi, gata să reinventeze teologia pentru a justifica înmormântarea propriei lor credințe. O să rămână de-a pururea o mână de oameni care nu își vor pleca frunțile și genunchii înaintea diferitelor chipuri a lui Baal, zeul mincinos."Arhimandrit Athanasie Mitilinaios, Omilii la Cartea Apocalipsei, vol. I, p. 383.

Preluat de la: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0WXkNkLZ3wxSwfe6bxZMtagLCaaxz6q7b1viL59SpUJm83cBdpDNPwBYu1gsTZpoLl

Tags:

✝️ Biserica Ortodoxă este a celor care sunt și rămân cu adevărat credincioși Domnului

enter image description here

"Un lucru este sigur: vom avea întotdeauna un număr de creștini care Îi vor rămâne cu adevărat credincioși Domnului. Acest număr va reprezenta Biserica Ortodoxă care va rămâne pururea ortodoxă - drept slăvitoare a lui Hristos - în ciuda învolburărilor corabiei, în ciuda tuturor nenorocirilor întâmpinate pe oceanul istoriei. Cu adevărat, Biserica îi va cuprinde pe aceia care rămân statornici - adevărații creștini - care nu sunt ușori influențați de vânturile și valurile ereziilor trecătoare sau de vicleșugurile oamenilor răi, gata să reinventeze teologia pentru a justifica înmormântarea propriei lor credințe. O să rămână de-a pururea o mână de oameni care nu își vor pleca frunțile și genunchii înaintea diferitelor chipuri a lui Baal, zeul mincinos."Arhimandrit Athanasie Mitilinaios, Omilii la Cartea Apocalipsei, vol. I, p. 383.

Preluat de la: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0WXkNkLZ3wxSwfe6bxZMtagLCaaxz6q7b1viL59SpUJm83cBdpDNPwBYu1gsTZpoLl