Câteva date importante din Istoria Bisericească Universală

- Posted in Abecedarul credinței by - Permalink
Tags:

Câteva date importante din Istoria Bisericească Universală

 • Anul 33 dHr - Pogorârea Duhului Sfânt = Cincizecimea (la 50 de zile după Învierea lui Hristos) = Rusaliile = Întemeierea Bisericii creștine
 • Persecuțiile împotriva creștinilor inițiate de împărații romani (aprox. sec. I-IV)
 • Ian. 313 - Edictul (decretul) de la Milan prin care împăratul Constantin cel Mare acordă libertate creștinismului
 • 325 - Sinodul I ecumenic (Sinoadele mai sunt numite Concilii; ecumenic = din toată lumea) în care a fost condamnată învățătura lui Arie împotriva lui Iisus Hristos; a fost alcătuită prima parte a Crezului, a fost formulată Regula stabilirii datei Paștelui etc.
 • Sinodul II ecumenic - condamnarea ereziei (învățăturii greșite) a pnevmatomahilor (a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt), formularea părții a doua a Crezului, etc.
 • 431 - Sinodul III ecumenic = condamnarea ereziei lui Nestorie.
 • 451 - Sinodul IV ecumenic = condamnarea ereziei monofizite. S-a produs prima schismă (ruptură) în Biserica creștină; unii au îmbrățișat ideile monofizite și au format Bisericile calcedoniene unii nu (Biserici necalcedoniene). (Pentru că Sinodul s-a ținut în orașul Calcedon, adjectivul ,,calcedonian” se referă la ceva care a apărut ca urmare a acelui Sinod)
 • 553 - Sinodul V ecumenic = condamnarea unor scrieri greșite ale unor teologi (de ex. Origen)
 • 681 - Sinodul VI ecumenic
 • 787 - Sinodul VII ecumenic = condamnarea ereziei iconoclaste (împotriva cinstirii icoanelor)
 • 843 - Duminica Ortodoxiei, instituită din timpul domniei împărătesei Teodora a Bizanțului, sărbătorită acum în prima Duminică a Postului Paștelui, celebrează victoria dreptei credințe asupra iconoclasmului, adică restabilirea venerării icoanelor în Biserică.
 • 1054 - Schisma cea Mare = împărțirea în două a Bisericii creștine, în ramura de Răsărit (Biserica Ortodoxă) și în ramura de Apus (Biserica Romano-Catolică sau Catolică). Cele două părți ale Bisericii au rostit anatema (excluderea din sânul Bisericii ) uneia către cealaltă.
 • Prima jumătate a sec. al XVI-lea - apariția Bisericilor Protestante (sau a Bisericilor Reformei) din Biserica Romano-Catolică: lutheranismul, zwinglianismul și calvinismul
 • 1534 - apariția Bisericii anglicane prin desprinderea unor credincioși din Anglia de Biserica Romano-Catolică
 • 1542-1563 - Contrareforma
 • 1581 - îndreptarea Calendarului de către papa Grigorie al XIII-lea. Este cel mai folosit calendar. Țările au început să folosească pe rând acest calendar. Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul gregorian în 1919 substituindu-l pe cel iulian, pe ,,stil vechi”.
 • 1965 - simultan Patriarhul Atenagora (patriarhul ecumenic, al tuturor ortodocșilor) și Papa Paul al VI-lea (conducătorul tuturor catolicilor) au ridicat anatema din 1054. Cele două biserici (ortodoxă și romano-catolică) s-au împăcat dar nu s-au unit.