Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă - despre îndemnul petiționar la schismă: Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă!

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

enter image description here

Mănăstirea Petru Vodă:

Despre îndemnul petiționar la schismă

Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă. Pînă atunci, voia lui Dumnezeu este limpede și nu ține de recalcularea calendarului gregorian.

Unicitatea, Unimea și Unitatea Bisericii Ortodoxe prin toate autocefaliile sale este o realitate dogmatică, liturgică și canonică, precum și mărturisim în Crez: «Cred întru Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolică Biserică». A spune că sînt mai multe Biserici este direct contrar Crezului și realității spirituale, adică este erezie. Orice om și orice comunitate religioasă se poate întoarce la Ortodoxie. Orice rupere de unitatea ortodoxă se numește schismă.

Puncte comune există între toate confesiunile religioase de pe fața pămîntului, dar a dori unirea lor reducționistă este un deziderat ateu. Unitatea Bisericii este dar al Duhului Sfînt, nu lucrare omenească. Rămînem în unitate de credință cu frații ortodocși de orice neam, cu mijlocirea Maicii Domnului.

Hristos a înviat!

Adevărat a Înviat!


Sursa: https://manastirea.petru-voda.ro/2023/04/24/despre-indemnul-petitionar-la-schisma/


Comentariu Ortodoxia.RO - citiți următoarele articole:

Tags:

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă - despre îndemnul petiționar la schismă: Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă! →

enter image description here

Mănăstirea Petru Vodă:

Despre îndemnul petiționar la schismă

Cînd petiționarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor și vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luați în seamă. Pînă atunci, voia lui Dumnezeu este limpede și nu ține de recalcularea calendarului gregorian.

Unicitatea, Unimea și Unitatea Bisericii Ortodoxe prin toate autocefaliile sale este o realitate dogmatică, liturgică și canonică, precum și mărturisim în Crez: «Cred întru Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolică Biserică». A spune că sînt mai multe Biserici este direct contrar Crezului și realității spirituale, adică este erezie. Orice om și orice comunitate religioasă se poate întoarce la Ortodoxie. Orice rupere de unitatea ortodoxă se numește schismă.

Puncte comune există între toate confesiunile religioase de pe fața pămîntului, dar a dori unirea lor reducționistă este un deziderat ateu. Unitatea Bisericii este dar al Duhului Sfînt, nu lucrare omenească. Rămînem în unitate de credință cu frații ortodocși de orice neam, cu mijlocirea Maicii Domnului.

Hristos a înviat!

Adevărat a Înviat!


Sursa: https://manastirea.petru-voda.ro/2023/04/24/despre-indemnul-petitionar-la-schisma/


Comentariu Ortodoxia.RO - citiți următoarele articole: