Copilărie fără Pornografie

- Posted in Societatea Civilă din România by - Permalink

enter image description here

Inițiativa noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină și să interzică derularea anumitor programe școlare dedicate minorilor, pe teme de educație sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoțională și afectivă a minorilor și pot denatura percepția obiectivă, naturală și morală a realității.

În plus, prezentul text legislativ are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învățământ preuniversitar al unor organizații având o autenticitate profesională îndoielnică, organizații al căror obiectiv principal este mai degrabă reprezentarea și promovarea unor minorități sexuale.


Tags:

Copilărie fără Pornografie →

enter image description here

Inițiativa noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină și să interzică derularea anumitor programe școlare dedicate minorilor, pe teme de educație sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoțională și afectivă a minorilor și pot denatura percepția obiectivă, naturală și morală a realității.

În plus, prezentul text legislativ are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învățământ preuniversitar al unor organizații având o autenticitate profesională îndoielnică, organizații al căror obiectiv principal este mai degrabă reprezentarea și promovarea unor minorități sexuale.