Cristela Georgescu: #PLx145 - Legea separării copiilor de familie - Observatorul Național al Copilului

- Posted in Societatea Civilă din România by - Permalink

CUPRINS:

Tags:

Cristela Georgescu: #PLx145 - Legea separării copiilor de familie - Observatorul Național al Copilului

CUPRINS:

  • 00:00 - Intro

  • 01:40 - Noutăți despre proiectul meu ”Educație vs. Școlarizare” și colaborarea cu Andre STERN, vizita lui la București.

  • 07:32 - Clarificări despre proiectul de lege PLx145/2023 - legea care creează premisele separării (tuturor) copiilor de familie și despre Observatorul Național al Copilului.

  • 49:52 - Ce avem de făcut ca părinți?

  • Îndrumările Av. Maria-Ioana ALEXANDRU aici: 56:48 - O povestire și o poezie împuternicitoare de final