📜 Cum părtășia cu erezia împiedică apropierea de Dumnezeu

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Găsim următoarea povestire (nr. 49) în Limonariu, una din cărțile de seamă ale Ortodoxiei scrisă de sfîntul Ioan Moshu în sec. 7:

LIMONARIU

Preotul Anastasie ne povestește și această întâmplare.

Cînd Chivemer a ajuns duce al Palestinei, înainte de toate a venit să se închine în biserica Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeu. Pe cînd se apropia, a văzut un berbec pornindu-se cu furie împotriva lui voind să-l împungă. Cuprins de mînie și frică, ducele s-a dat înapoi. Azaria, păzitorul Sfintei Cruci și ceilalți însoțitori l-au întrebat:

– Ce este stăpîne, ce ai? Pentru ce nu intri?

– Pentru ce ați adus berbecul ăsta aici?, îi întreba el.

Mirați, ei s-au uitat în Sfîntul Mormînt și pentru că n-au văzut nimic, i-au spus să intre. Asta s-a întîmplat de mai multe ori. El vedea berbecul, pe cînd ceilalți nu vedeau nimic. Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spuse:

– Crede-mă, stăpîne, trebuie să ai ceva pe sufletul tău, care te împiedică să te închini Sfîntului și de viață făcătorului Mormînt al Mîntuitorului nostru. Ai face bine să te mărturisești lui Dumnezeu. Este iubitor de oameni și ți-a arătat această minune pentru că vrea să te miluiască. Ducele îi spuse cu lacrimi:

– Sînt vinovat în fața lui Dumnezeu cu multe și mari păcate.

Și aruncându-se cu fața la pământ, a plîns multă vreme, mărturisindu-se lui Dumnezeu. S-a ridicat de jos și a voit să intre din nou, dar n-a putut căci berbecul îl oprea tot cu atîta tărie. Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spuse:

– Negreșit altceva este ceea ce te împiedică.

– Oare nu sînt oprit să intru, a spus el, pentru că nu am părtășie cu Sfînta Biserică cea Sobornicească și Apostolească, ci cu erezia lui Sever [minciuno-patriarh de Antiohia, sec. 6, unul din promotorii de bază ai ereziei monofizite]?

IISUS HRISTOS

Și a cerut de la păzitorul Sfintei Cruci să fie împărtășit cu sfintele și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos Dumnezeul nostru. Apoi un diacon i-a adus sfîntul potir și s-a împărtășit. Așa a putut să intre și s-a închinat fără să mai vadă ceva.

Tags:

📜 Cum părtășia cu erezia împiedică apropierea de Dumnezeu

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Găsim următoarea povestire (nr. 49) în Limonariu, una din cărțile de seamă ale Ortodoxiei scrisă de sfîntul Ioan Moshu în sec. 7:

LIMONARIU

Preotul Anastasie ne povestește și această întâmplare.

Cînd Chivemer a ajuns duce al Palestinei, înainte de toate a venit să se închine în biserica Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeu. Pe cînd se apropia, a văzut un berbec pornindu-se cu furie împotriva lui voind să-l împungă. Cuprins de mînie și frică, ducele s-a dat înapoi. Azaria, păzitorul Sfintei Cruci și ceilalți însoțitori l-au întrebat:

– Ce este stăpîne, ce ai? Pentru ce nu intri?

– Pentru ce ați adus berbecul ăsta aici?, îi întreba el.

Mirați, ei s-au uitat în Sfîntul Mormînt și pentru că n-au văzut nimic, i-au spus să intre. Asta s-a întîmplat de mai multe ori. El vedea berbecul, pe cînd ceilalți nu vedeau nimic. Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spuse:

– Crede-mă, stăpîne, trebuie să ai ceva pe sufletul tău, care te împiedică să te închini Sfîntului și de viață făcătorului Mormînt al Mîntuitorului nostru. Ai face bine să te mărturisești lui Dumnezeu. Este iubitor de oameni și ți-a arătat această minune pentru că vrea să te miluiască. Ducele îi spuse cu lacrimi:

– Sînt vinovat în fața lui Dumnezeu cu multe și mari păcate.

Și aruncându-se cu fața la pământ, a plîns multă vreme, mărturisindu-se lui Dumnezeu. S-a ridicat de jos și a voit să intre din nou, dar n-a putut căci berbecul îl oprea tot cu atîta tărie. Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spuse:

– Negreșit altceva este ceea ce te împiedică.

– Oare nu sînt oprit să intru, a spus el, pentru că nu am părtășie cu Sfînta Biserică cea Sobornicească și Apostolească, ci cu erezia lui Sever [minciuno-patriarh de Antiohia, sec. 6, unul din promotorii de bază ai ereziei monofizite]?

IISUS HRISTOS

Și a cerut de la păzitorul Sfintei Cruci să fie împărtășit cu sfintele și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos Dumnezeul nostru. Apoi un diacon i-a adus sfîntul potir și s-a împărtășit. Așa a putut să intre și s-a închinat fără să mai vadă ceva.