Îngrădirea nu este schismă – Autor: Protopresbiter Theodoros Zisis, Profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității „Aristotel” din Tesalonic

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by - Permalink

Descarcă: Îngrădirea nu este schismă – carte pdf

Cuprins I. Îngrădirea de erezie, nu de Biserică

 1. Îngrădirea interzisă și îngrădirea permisă

 2. De ce a fost dat Canonul 15?

 3. Poziția exprimată prin cuvintele „Noi rămânem în Biserică, nu plecăm” este eronată. Cine sunt cei care pleacă din Biserică?

 4. Exemplul Sfântului Maxim Mărturisitorul și al Sfântului Grigorie Palama

 5. Atitudinea luptătorilor pentru adevărul de credință este statornică, fermă și vrednică de încredere

 6. În locul termenului „îngrădire” e mai bine să folosim expresia „întreruperea pomenirii”

II. Nu vom provoca schismă (Sfintele Taine sunt valide și fără pomenirea episcopului)

 1. Ce reiese din Canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol: Sfânta Liturghie nu se săvârșește în numele episcopului

 2. Ecumenismul este erezie condamnată

 3. Întrebări și probleme actuale

 4. Nu avem planuri schismatice. Păzim unitatea Bisericii în Credința Ortodoxă

Prolog

Marcat de carențe, pseudosinodul întrunit în luna iunie a anului 2016 în localitatea Kolymbari din Creta nu numai că nu a reprezentat totalitatea episcopilor și credincioșilor ortodocși, din acest motiv neavând caracter panortodox și neexprimând nici unitatea Bisericii, dar în primul rând nu a exprimat cugetul ortodox al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și a atacat dogme și învățături fundamentale și esențiale. Din acest motiv era de așteptat ca acest „sinod” să nu fie acceptat de pleroma dreptcugetătoare a Bisericii, de clerici și mireni. Aceștia, aplicând tradiția canonică a evlaviei, au întrerupt pomenirea episcopilor care au semnat sau au acceptat hotărârile „sinodului” și au trecut la așa-numita îngrădire, pe baza Canonului 15 al Sinodului I-II (861), convocat de Sfântul Fotie cel Mare. Acest gest a generat multe semne de întrebare în rândul credincioșilor neinformați cu privire la subiectele legate de credință și a declanșat persecutări și calomnii din partea anumitor episcopi neinstruiți sau devotați ereziei ecumenismului împotriva clericilor curajoși și mărturisitori, care, urmând Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți, nu vor accepta panerezia ecumenismului, încununată acum chiar și cu recunoaștere sinodală. În această broșură din seria „Kairos” răspundem unor întrebări care apar și îi preocupă pe credincioși, însă demonstrăm și caracterul nejustificat al persecutării celor care încercăm să apărăm Biserica de erezii și de schisme. Ne aflăm din nou în fața pericolului apariției unei schisme, pe care o creează însă susținătorii pseudosinodului din Creta, nu noi, cei care ne luptăm împotriva acestuia. Pacea în sânul Bisericii nu va fi restabilită prin persecutări și calomnii, ci prin respingerea hotărârilor eretice ale pseudosinodului din Creta prin intermediul unui nou sinod ortodox.

Septembrie 2017 Protopresbiter Theodoros Zisis

Tags:

Îngrădirea nu este schismă – Autor: Protopresbiter Theodoros Zisis, Profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității „Aristotel” din Tesalonic

Descarcă: Îngrădirea nu este schismă – carte pdf

Cuprins I. Îngrădirea de erezie, nu de Biserică

 1. Îngrădirea interzisă și îngrădirea permisă

 2. De ce a fost dat Canonul 15?

 3. Poziția exprimată prin cuvintele „Noi rămânem în Biserică, nu plecăm” este eronată. Cine sunt cei care pleacă din Biserică?

 4. Exemplul Sfântului Maxim Mărturisitorul și al Sfântului Grigorie Palama

 5. Atitudinea luptătorilor pentru adevărul de credință este statornică, fermă și vrednică de încredere

 6. În locul termenului „îngrădire” e mai bine să folosim expresia „întreruperea pomenirii”

II. Nu vom provoca schismă (Sfintele Taine sunt valide și fără pomenirea episcopului)

 1. Ce reiese din Canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol: Sfânta Liturghie nu se săvârșește în numele episcopului

 2. Ecumenismul este erezie condamnată

 3. Întrebări și probleme actuale

 4. Nu avem planuri schismatice. Păzim unitatea Bisericii în Credința Ortodoxă

Prolog

Marcat de carențe, pseudosinodul întrunit în luna iunie a anului 2016 în localitatea Kolymbari din Creta nu numai că nu a reprezentat totalitatea episcopilor și credincioșilor ortodocși, din acest motiv neavând caracter panortodox și neexprimând nici unitatea Bisericii, dar în primul rând nu a exprimat cugetul ortodox al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și a atacat dogme și învățături fundamentale și esențiale. Din acest motiv era de așteptat ca acest „sinod” să nu fie acceptat de pleroma dreptcugetătoare a Bisericii, de clerici și mireni. Aceștia, aplicând tradiția canonică a evlaviei, au întrerupt pomenirea episcopilor care au semnat sau au acceptat hotărârile „sinodului” și au trecut la așa-numita îngrădire, pe baza Canonului 15 al Sinodului I-II (861), convocat de Sfântul Fotie cel Mare. Acest gest a generat multe semne de întrebare în rândul credincioșilor neinformați cu privire la subiectele legate de credință și a declanșat persecutări și calomnii din partea anumitor episcopi neinstruiți sau devotați ereziei ecumenismului împotriva clericilor curajoși și mărturisitori, care, urmând Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți, nu vor accepta panerezia ecumenismului, încununată acum chiar și cu recunoaștere sinodală. În această broșură din seria „Kairos” răspundem unor întrebări care apar și îi preocupă pe credincioși, însă demonstrăm și caracterul nejustificat al persecutării celor care încercăm să apărăm Biserica de erezii și de schisme. Ne aflăm din nou în fața pericolului apariției unei schisme, pe care o creează însă susținătorii pseudosinodului din Creta, nu noi, cei care ne luptăm împotriva acestuia. Pacea în sânul Bisericii nu va fi restabilită prin persecutări și calomnii, ci prin respingerea hotărârilor eretice ale pseudosinodului din Creta prin intermediul unui nou sinod ortodox.

Septembrie 2017 Protopresbiter Theodoros Zisis