✝️ ÎPS Augustin de Florina: În vremile de apoi diavolul va îmbrăca pe episcopi, le va da mitre, le va da cîrje și le va spune: duceți-vă în Biserică și distrugeți-o.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

ÎPS Augustin de Florina - marele și curajosul episcop din Grecia, care a trăit 104 ani și care 30 de ani nu a pomenit pe mai marele său la sfânta Liturghie - zicea:

În vremile de apoi diavolul va îmbrăca pe episcopi, le va da mitre, le va da cîrje și le va spune: duceți-vă în Biserică și distrugeți-o.

Iar un călugăr aghiorit a avut o vedenie Dumnezeiască:

A văzut pe draci cu căpăstre trecînd prin sfântul munte Athos, și la întrebat pe mai marele lor, unde te duci drace cu ceata? Și a zis dracu: mergem să punem căpăstre la mai marii țării și la mai marii bisericii. Dar pentru mine nu ai?.. a zis călugărul. Nu, a zis dracul, că dacă le punem lor îi tragem după noi și după aceia veniți și voi după ei. O, ce tactică înșelătoare are necuratu, de mii de ani are experență în amăgiri.

ÎPS Longhin a zis de curând: vom cunoaște că se apropie sfârșitul lumii cînd dracul va îmbrăca veșminte preoțești.

Cine are minte să înțeleagă!

Deci, să fim vigilenți, să procedăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos când ne-a spus: fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii.

Tags:

✝️ ÎPS Augustin de Florina: În vremile de apoi diavolul va îmbrăca pe episcopi, le va da mitre, le va da cîrje și le va spune: duceți-vă în Biserică și distrugeți-o.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

ÎPS Augustin de Florina - marele și curajosul episcop din Grecia, care a trăit 104 ani și care 30 de ani nu a pomenit pe mai marele său la sfânta Liturghie - zicea:

În vremile de apoi diavolul va îmbrăca pe episcopi, le va da mitre, le va da cîrje și le va spune: duceți-vă în Biserică și distrugeți-o.

Iar un călugăr aghiorit a avut o vedenie Dumnezeiască:

A văzut pe draci cu căpăstre trecînd prin sfântul munte Athos, și la întrebat pe mai marele lor, unde te duci drace cu ceata? Și a zis dracu: mergem să punem căpăstre la mai marii țării și la mai marii bisericii. Dar pentru mine nu ai?.. a zis călugărul. Nu, a zis dracul, că dacă le punem lor îi tragem după noi și după aceia veniți și voi după ei. O, ce tactică înșelătoare are necuratu, de mii de ani are experență în amăgiri.

ÎPS Longhin a zis de curând: vom cunoaște că se apropie sfârșitul lumii cînd dracul va îmbrăca veșminte preoțești.

Cine are minte să înțeleagă!

Deci, să fim vigilenți, să procedăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos când ne-a spus: fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii.

  • 💥Ecumenismul este planul satanic de distrugere a Ortodoxiei

  • ✡️ Trădătorii ortodoxiei - Ierarhii români care au participat la sinodul tâlhăresc din Creta, Kolymbari

  • ✝️ Din învățăturile și minunile Părintelui Iustin - despre căderile ierarhilor "Nu e loc de îndoială în privința dogmelor. Ierarhii noștri când sunt investiți în episcopie depun un jurământ cum că se obligă să păzească dreapta credință și cele 7 Sinoade Ecumenice. Dacă încalcă jurământul, atunci nu mai sunt episcopi, nu se mai supun Sfinților Ierarhi, Păstorii lor. Deci dacă ei nu se supun mai marilor lor, adică Sfinților Părinți, cum să ne pretindă nouă ascultare? Noi nu ascultăm de furi, ci de glasul Bisericii, care vorbește prin Sfinții Părinți, nu prin minți îmbătate de mitrele aurite din capul lor. Ei au datoria să revadă acordurile de la Balamand [și Kolymbari, Creta - n.n] și Biserica să își revizuiască poziția ortodoxă, spre liniștirea poporului nostru ortodox."

  • 🛐 Părintele Claudiu Buză: SINODUL DIN CRETA PRODUCE EFECTE ÎN VIAȚA BISERICEASCĂ → Problema cea mai mare, după Kolymbari (2016), este că nu avem în BOR reacție și atitudine printre preoți, monahi și mireni (cu foarte mici excepții). Parcă toți se complac în această stare care tinde să devină un mod de existență pregătitor panereziei ecumenismului - prin tăcere și indolență. Mai ales că sunt mulți teologi care știu că sinodul din Creta produce efecte în viața bisericească. Ceea ce se întâmplă acum în biserici este rezultatul clătinării de pe urma apostaziei care se lucrează în Biserică. Georgienii și-au dat seama că statutul de membru al CMB este incompatibil cu Ortodoxia. Ieșind din CMB (1997), au avut și tăria să refuze participarea la Kolymbari - Creta. Acum duc o luptă corectă și nu există nimic care să-i scoată din Ortodoxie. La noi puterile sufletești slăbesc și măsurile de (ne)siguranță lumești se înmulțesc. Acesta este rezultatul apostaziei! Gândul îmi spune că apostazia nu se va opri până ce credincioșii nu vor înțelege că trebuie să ridice zidul nepomenirii, singurul care poate opri erezia să se întindă în Trupul Bisericii.

  • 🛐 Părintele Claudiu Buză: Trădarea (Ortodoxiei) este mai veche decât momentul Creta, 2016. → "Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin. După cuvintele papei Ioan-Paul II, efortul ecumenic al Bisericilor-surori din Răsărit şi Apus, bazat pe dialog şi rugăciune, caută o comuniune perfectă şi totală, care să nu fie nici absorbţie, nici fuziune, ci întâlnire în adevăr şi dragoste (cf. „Slavorum Apostoli”, nr. 27)." — Acordul de la Balamand, din anul 1993 (Principii eclesiologice, art. 14).

  • ✝️ Părintele Claudiu Buză — despre trădarea de la Ferrara-Florența vs sinodul tâlhăresc din Creta → "De ce după trădarea de la Ferrara-Florența pliroma Bisericii a luat atitudine împotriva ierarhiei apostate, iar după sinodul tâlhăresc din Creta, credincioșii urmează pseudoepiscopilor, spunând că nu s-au schimbat Dogme și Canoane, totodată, acceptând un "ecumenism lucid"?! De ce aceia, în secolul al XV-lea, nu au așteptat spunând că "nu s-a întâmplat și nu s-a schimbat nimic prin semnăturile de la Florența" și că "nu s-a ajuns la Potir comun", iar creștinii din vremea noastră, după Kolymbari - Creta așteaptă, pentru a se împotrivi ecumenismului, prezența ereticilor în Biserică, slujirea alături de ei și mult doritul Potir comun?!" — Părintele Claudiu Buză

  • 🛐 Părintele Claudiu Buză: CEI CARE ACCEPTĂ HOTĂRÂRILE ERETICE ALE MINCIUNO-SINODULUI DIN CRETA NU SE MÂNTUIESC → Dacă Gheron Gavriil, unul dintre cei mai importanți Bătrâni din Sfântul Munte ne spune, după șapte ani de la Sinodul din Creta, că ierarhii care au semnat hotărârile eretice de la Kolymbari nu se mântuiesc și merg în adâncul iadului, ar trebui să luăm în serios această realitate și să avem înțelegerea luminată de Duhul Sfânt, pentru că poate fi și pentru noi o problemă de mântuire. Mai mult decât atât, părinții din chiliile Athosului sunt, în cea mai mare parte, nepomenitori sau împotriva minciunosinodului din Creta. Oricine urmează acelor apostați care au semnat sau au acceptat ereziile de la Creta se face părtăș trădării credinței. Totodată, tăcerea înseamnă necredință, este a treia formă de ateism (Sfântul Grigorie Palama) și dușmănie cu Dumnezeu. Nu vă mai lăsați mințiți de cei care spun că la sinodul tâlharesc din Creta nu s-a întâmplat nimic și că hotărârile eretice nu au efecte dogmatice și canonice în plan bisericesc. La Kolymbari, Creta, s-a trădat credința ortodoxă, prin legiferarea sinodală a ecumenismului, ratificându-se premisele eclesiologice eretice ale Declarației de la Toronto (Doc. 6, art. 19). Trebuie știut că hotărârile de la Kolymbari nu pot fi anulate decât printr-un alt Sinod, panortodox. Altfel, acestea rămân noua eclesiologie ce deschide calea mult doritei "unități în diversitate" a ecumeniștilor. Nu vă lăsați înșelați! Este vremea mărturisirii! Dumnezeu cunoaște inimile noastre și știe dacă suntem sau nu suntem cu Adevărul. Soluții? Mărturisirea publică și/sau îngrădirea de erezie prin nepomenirea celor care au trădat Ortodoxia și au adus ecumenismul în Biserică.

  • ✝️ Pr. Matei Vulcănescu: LEPĂDAȚI-VĂ DE CRETA! URMAȚI LUI HRISTOS! ȘI FIȚI GATA SĂ MURIȚI CA MARTIRI PENTRU HRISTOS! →

  • ❗Preot Matei Vulcănescu: La Sinodul din Creta a fost introdusă o noua dogmă Sunt voci ca cea a Patriarhului Daniel care spun că la Creta nu s-a schimbat nimic. Adevărul este cu totul diferit față de ceea ce spun aceste voci. La Creta, textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" introduce o dogmă nouă, schimbând Crezul în mod viclean. În acest filmuleț veți afla noua dogmă eretică.