☣️ Iurie Roșca: Nano-particulele şi Sfânta Împărtășanie

- Posted in România Profundă by - Permalink

Aşa cum aflăm din o serie de investigații jurnalistice făcute de către ziariștii din SUA şi Canada, una dintre cele mai secrete structuri ale armatei americane, DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency), o agenție a Departamentului Apărării al Statelor Unite care are rolul de a dezvolta noi tehnologii pentru forțele armate, utilizează nano-particulele încă începând cu anul 1995, impregnând o serie de produse alimentare şi sistemul de furnizare a apei potabile în orașe cu acești nano-roboţi. Aceeași tehnologie este utilizată la scară tot mai largă şi în agricultură. În plus, există argumente grele care arată că cel mai probabil noua generaţie de vaccinuri, care îi este impusă omenirii cu titlu de remediu pentru molima răspândite la scară globală în cadrul acestui război biologic total, va conține şi ea respectivele nano-particule. Astfel, devine tot mai clar faptul că adevărata menire a acestor tehnologii este de ordin militar şi vizează exercitarea unui control total asupra populației mondiale.

enter image description here

Aceste invenții care par fantastice sunt prezentate ca fiind benefice, urmând să fie utilizate doar în scopuri medicale sau altele la fel de nobile. Însă cercetătorii din presa de alternativă ne avertizează că de fapt este vorba despre o tehnologie super avansată, elaborată în laboratoarele secrete ale DARPA, care poate fi activată doar prin sistemul WIFI oferit de tehnologia 5G. Aşadar, relația dintre nano-boţi, actuala zisă pandemie, vaccinuri şi extinderea rețelei 5G devine una flagrantă. Iar dacă e să ne adâncim puţin în esența invenției numite nano-tehnologie şi să reținem, de pildă, faptul că nano-boţii au un comportament cvasiraţional, fiind înzestrați cu un fel de inteligență artificială, putând recepționa şi înţelege comandamente emise pe anumite frecvențe secrete ale armatei americane şi având capacitatea să îndeplinească cele mai complexe misiuni în organismul uman, după care să raporteze la centrală despre îndeplinirea misiunii, se impune următoarea concluzie. Această tehnologie nu este una neutră, nu este doar materie moartă, ci comportă o încărcătură spirituală malefică, o rațiune demonică, o semnificație metafizică aparte.

Capacitatea de a influența gândurile şi comportamentul uman de la distanță cu ajutorul nano-boților ghidați, de a asasina omul sau de a-i provoca orice boală prin intermediul tehnologiei 5G nu mai ține de o realitate materială. Este vorba despre o realitate eminamente spirituală, imaterială, de o lucrare de-a dreptul satanică. Prin urmare, au perfectă dreptate preoții care ne avertizează că în fața acestei agresiuni a forțelor răului absolut singurul leac este Sfânta Împărtășanie. Tratamentul, protecția în fața acestei noi realități nu este de ordin medicamentos, nu vine prin diverse combinații chimice pe care le oferă industria farmaceutică. Salvarea vine prin cuminecare, prin primirea tainică a trupului mistic al lui Hristos, care e prezent la fiecare Sfântă Liturghie prin taina Sfintei Euharistii, prin pâinea şi vinul transfigurate în trupul şi sângele lui Hristos. Anume astfel are loc împăcarea omului purificat cu Dumnezeu, recăpătarea unității cu Creatorul, cea pe care am pierdut-o prin căderea în păcat a protopărinţilor noștri.

Anume din această perspectivă putem găsi cheia interpretării corecte a prigoanei împotriva Bisericii, care se intensifică mai ales în perioada Postului Mare şi a sărbătorilor pascale în cadrul acestei plandemii menite să accelereze sosirea antihristului. Forțele întunericului pe care le numim în mod curent globaliști sunt perfect conștiente de efectul purificator al Sfintei Împărtășanii, care ne ajută să rezistăm în fața efectului devastator al nano-boților, dar şi să ne pregătim pentru atingerea scopului suprem al vieții oricărui creștin, mântuirea. De aici şi toate măsurile profanatorii precum dezinfectarea linguriței în spirt medicinal sau folosirea linguriței de o singură folosință, dar şi împiedicarea creștinilor de a merge la biserică sub pretextul ciumei inventate tot de ei.

De ce tocmai în această perioadă a anului liturgic se întețește prigoana? Pentru că foarte mulți creștini se mărturisesc şi se împărtășesc doar o dată pe an, în perioada Postului Mare. În felul acesta sataniștii îndepărtează milioanele de credincioși de apărătorul lor care este Hristos, lăsându-i neîmpărtășiți şi deci vulnerabili în fața acestor sofisticări tehnice drăcești.

Aşadar, iubiții mei, să nu ne lăsăm intimidați de către regimul antihristic instaurat la scară mondială, care ne prigonește prin intermediul regimurilor marionetă din fostele state naţionale. Să trecem peste orice piedică, să ne asumăm orice risc, dar să nu cedăm. Dacă vrem să scăpăm teferi sub aspect fizic, intelectual şi spiritual din acest genocid mondial şi să ne păstrăm șansa mântuirii, să nu pregetăm nici o clipă şi să mergem cu hotărâre în întâmpinarea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu ajutorul tainelor Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtășanii.

enter image description here

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Sursa: https://telegra.ph/Nano-particulele-şi-Sfânta-Împărtășanie-07-31

Tags:

☣️ Iurie Roșca: Nano-particulele şi Sfânta Împărtășanie →

- Posted in România Profundă by - Permalink

Aşa cum aflăm din o serie de investigații jurnalistice făcute de către ziariștii din SUA şi Canada, una dintre cele mai secrete structuri ale armatei americane, DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency), o agenție a Departamentului Apărării al Statelor Unite care are rolul de a dezvolta noi tehnologii pentru forțele armate, utilizează nano-particulele încă începând cu anul 1995, impregnând o serie de produse alimentare şi sistemul de furnizare a apei potabile în orașe cu acești nano-roboţi. Aceeași tehnologie este utilizată la scară tot mai largă şi în agricultură. În plus, există argumente grele care arată că cel mai probabil noua generaţie de vaccinuri, care îi este impusă omenirii cu titlu de remediu pentru molima răspândite la scară globală în cadrul acestui război biologic total, va conține şi ea respectivele nano-particule. Astfel, devine tot mai clar faptul că adevărata menire a acestor tehnologii este de ordin militar şi vizează exercitarea unui control total asupra populației mondiale.

enter image description here

Aceste invenții care par fantastice sunt prezentate ca fiind benefice, urmând să fie utilizate doar în scopuri medicale sau altele la fel de nobile. Însă cercetătorii din presa de alternativă ne avertizează că de fapt este vorba despre o tehnologie super avansată, elaborată în laboratoarele secrete ale DARPA, care poate fi activată doar prin sistemul WIFI oferit de tehnologia 5G. Aşadar, relația dintre nano-boţi, actuala zisă pandemie, vaccinuri şi extinderea rețelei 5G devine una flagrantă. Iar dacă e să ne adâncim puţin în esența invenției numite nano-tehnologie şi să reținem, de pildă, faptul că nano-boţii au un comportament cvasiraţional, fiind înzestrați cu un fel de inteligență artificială, putând recepționa şi înţelege comandamente emise pe anumite frecvențe secrete ale armatei americane şi având capacitatea să îndeplinească cele mai complexe misiuni în organismul uman, după care să raporteze la centrală despre îndeplinirea misiunii, se impune următoarea concluzie. Această tehnologie nu este una neutră, nu este doar materie moartă, ci comportă o încărcătură spirituală malefică, o rațiune demonică, o semnificație metafizică aparte.

Capacitatea de a influența gândurile şi comportamentul uman de la distanță cu ajutorul nano-boților ghidați, de a asasina omul sau de a-i provoca orice boală prin intermediul tehnologiei 5G nu mai ține de o realitate materială. Este vorba despre o realitate eminamente spirituală, imaterială, de o lucrare de-a dreptul satanică. Prin urmare, au perfectă dreptate preoții care ne avertizează că în fața acestei agresiuni a forțelor răului absolut singurul leac este Sfânta Împărtășanie. Tratamentul, protecția în fața acestei noi realități nu este de ordin medicamentos, nu vine prin diverse combinații chimice pe care le oferă industria farmaceutică. Salvarea vine prin cuminecare, prin primirea tainică a trupului mistic al lui Hristos, care e prezent la fiecare Sfântă Liturghie prin taina Sfintei Euharistii, prin pâinea şi vinul transfigurate în trupul şi sângele lui Hristos. Anume astfel are loc împăcarea omului purificat cu Dumnezeu, recăpătarea unității cu Creatorul, cea pe care am pierdut-o prin căderea în păcat a protopărinţilor noștri.

Anume din această perspectivă putem găsi cheia interpretării corecte a prigoanei împotriva Bisericii, care se intensifică mai ales în perioada Postului Mare şi a sărbătorilor pascale în cadrul acestei plandemii menite să accelereze sosirea antihristului. Forțele întunericului pe care le numim în mod curent globaliști sunt perfect conștiente de efectul purificator al Sfintei Împărtășanii, care ne ajută să rezistăm în fața efectului devastator al nano-boților, dar şi să ne pregătim pentru atingerea scopului suprem al vieții oricărui creștin, mântuirea. De aici şi toate măsurile profanatorii precum dezinfectarea linguriței în spirt medicinal sau folosirea linguriței de o singură folosință, dar şi împiedicarea creștinilor de a merge la biserică sub pretextul ciumei inventate tot de ei.

De ce tocmai în această perioadă a anului liturgic se întețește prigoana? Pentru că foarte mulți creștini se mărturisesc şi se împărtășesc doar o dată pe an, în perioada Postului Mare. În felul acesta sataniștii îndepărtează milioanele de credincioși de apărătorul lor care este Hristos, lăsându-i neîmpărtășiți şi deci vulnerabili în fața acestor sofisticări tehnice drăcești.

Aşadar, iubiții mei, să nu ne lăsăm intimidați de către regimul antihristic instaurat la scară mondială, care ne prigonește prin intermediul regimurilor marionetă din fostele state naţionale. Să trecem peste orice piedică, să ne asumăm orice risc, dar să nu cedăm. Dacă vrem să scăpăm teferi sub aspect fizic, intelectual şi spiritual din acest genocid mondial şi să ne păstrăm șansa mântuirii, să nu pregetăm nici o clipă şi să mergem cu hotărâre în întâmpinarea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu ajutorul tainelor Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtășanii.

enter image description here

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Sursa: https://telegra.ph/Nano-particulele-şi-Sfânta-Împărtășanie-07-31