🔴 Jean-Claude Larchet — Terapeutica bolilor spirituale: Dubla mișcare a convertirii interioare

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by - Permalink

Sf. Ap. Pavel pe Drumul Damascului

"Convertirea tuturor puterilor, însușirilor, energiilor și tendințelor omului, prin care se face trecerea de la boala adusă prin patimi la sănătatea virtuților, se înfăptuiește prin două mișcări simultane: prima, de îndepărtare a lor de la rău sau, altfel spus, de încetarea a relei lor folosiri, de desprindere a lor de realitățile trupești; a doua, de întoarcere a lor spre realitățile duhovnicești și slujirea lui Dumnezeu. Această dublă mișcare se împotrivește dublei mișcări prin care omul a căzut și pe care o repetă ori de câte ori cade din nou în păcat: întoarcerea de la Dumnezeu și, în același timp, îndreptarea spre lumea sensibilă." — Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale.

Tags:

🔴 Jean-Claude Larchet — Terapeutica bolilor spirituale: Dubla mișcare a convertirii interioare

Sf. Ap. Pavel pe Drumul Damascului

"Convertirea tuturor puterilor, însușirilor, energiilor și tendințelor omului, prin care se face trecerea de la boala adusă prin patimi la sănătatea virtuților, se înfăptuiește prin două mișcări simultane: prima, de îndepărtare a lor de la rău sau, altfel spus, de încetarea a relei lor folosiri, de desprindere a lor de realitățile trupești; a doua, de întoarcere a lor spre realitățile duhovnicești și slujirea lui Dumnezeu. Această dublă mișcare se împotrivește dublei mișcări prin care omul a căzut și pe care o repetă ori de câte ori cade din nou în păcat: întoarcerea de la Dumnezeu și, în același timp, îndreptarea spre lumea sensibilă." — Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale.