☦️ Părintele Andrei Uglov († 2021) Russia - despre antihrist și slujitorii lui

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Părintele Andrei Uglov († 2021) Russia

"Guvernul masonic mondial, care pregătește venirea lui antihrist, are trei caracteristici speciale:

Așadar, antihristul, a cărui venire o pregătesc, va uni în sine toate aceste trei trăsături, ticăloase inclusiv ultima.

Potrivit cuvântului profetic al Sfântului Prooroc Daniel: "El nu va respecta dorința nevestelor".

Antihristul va uni în sine toate aceste mârșăvii.

Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, el este atât de josnic încât Domnul nici măcar nu i-a dat un nume.

În Apocalipsa lui Ioan Teologul, el este numit "fiara".

Și această fiară, această fiară în formă umană, va sta în templul construit de sioniști, se va declara Mesia și Dumnezeu și va forța toate națiunile să i se închine ca Mesia și Dumnezeu. Toți cei care vor refuza, vor fi persecutați, vor fi torturați, chinuiți, distruși. Și toți vor deveni martiri".

Tags:

☦️ Părintele Andrei Uglov († 2021) Russia - despre antihrist și slujitorii lui

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Părintele Andrei Uglov († 2021) Russia

"Guvernul masonic mondial, care pregătește venirea lui antihrist, are trei caracteristici speciale:

  • Primul semn - este unitatea de sânge: ei se consideră doar pe ei înșiși ființe umane, iar tot restul omenirii ca pe o turmă de animale, pe care îi numerotează, îi cipează și le pregătesc pentru sacrificare.

  • Al doilea semn - este satanismul ereditar și legătura directă cu diavolul. Toți sunt sataniști în cea mai înaltă supunere. Diavolul li se arăta în realitate pentru ei, iar ei se află sub controlul său total, în supunere totală față de el.

  • Iar al treilea semn care îi unește este păcatul sodomiei. Toți, mai ales masonii, de cele mai înalte grade, sunt cu toții sodomiți și sunt legați de această scârboșenie. Și toată sodomia, toată desfrânarea care se sădește în lumea de astăzi este sădită de ei.

Așadar, antihristul, a cărui venire o pregătesc, va uni în sine toate aceste trei trăsături, ticăloase inclusiv ultima.

Potrivit cuvântului profetic al Sfântului Prooroc Daniel: "El nu va respecta dorința nevestelor".

Antihristul va uni în sine toate aceste mârșăvii.

Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, el este atât de josnic încât Domnul nici măcar nu i-a dat un nume.

În Apocalipsa lui Ioan Teologul, el este numit "fiara".

Și această fiară, această fiară în formă umană, va sta în templul construit de sioniști, se va declara Mesia și Dumnezeu și va forța toate națiunile să i se închine ca Mesia și Dumnezeu. Toți cei care vor refuza, vor fi persecutați, vor fi torturați, chinuiți, distruși. Și toți vor deveni martiri".