✝️ Părintele Claudiu Buză: ATENȚIE! SĂ NU SCHIMBĂM CELE STATORNICITE ÎN BISERICĂ DE SINOADE ȘI DE CONGLĂSUIREA SFINȚILOR PĂRINȚI!

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by - Permalink

enter image description here

Cu tot respectul cuvenit părintelui Elpidie, nu putem să nu vedem că, în spusele sfinției sale, "Duhul Sfânt" se contrazice pe sine! Adică "revelaţia" personală a pr. Elpidie este mai presus decât hotărârile Sfintelor Sinoade (I-II Constantinopol) care spun cu claritate care ne sunt "dreptul și datoria" (Drept Canonic) atunci când o erezie se propovăduiește public, sau a unor Biserici Locale (Georgia și Bulgaria) care au respins erezia de la Creta! Cum să numești ieșire din Biserică îngrădirea de erezie?! A greșit Duhul Sfânt prin cele statornicite în Sinoadele ortodoxe ale Bisericii?! S-a înșelat Sfântul Fotie cel Mare în hotărârile luate? Să nu fie! Rămâne la aprecierea noastră dacă o părere personală, care pare a purta un mesaj revelat de la Hristos, să fie mai presus decât hotărârile Bisericii la vreme de erezie. Oare nu mai știm care este ierarhia scrierilor și a hotărârilor luate de Biserică, potrivit Sfântului Marcu Eugenicul (Sfintele Scripturi, hotărârile Sf. Sinoade Ecumenice - care au valoare de Scriptură -, hotărârile Sinoadelor locale, conglăsuirea Sfinților Părinți, Sfinți Părinți luați individual, Duhovnici)?!

Cu alte cuvinte, putem să punem cuvântul părintelui Elpidie mai presus de cele hotărâte de conglăsuirea Sfinților Părinți și a Sinoadelor Locale?! Să nu schimbăm cele statornicite de Biserică!

Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0AMk32uHkQHXTNXXXX8w9KBSKqhdhCXzPdEGAV2f9vshrqP4CXw3FaXkBjzvxNDZ4l


NU PĂRINTELE ELPIDIE HOTĂRĂȘTE CINE ȘI CÂND IESE DIN BISERICĂ, CI DUHUL SFÂNT CARE A VORBIT ÎN SINOADE ȘI PRIN SFINȚII PĂRINȚI !

Să nu credem că părintele Elpidie este infailibil! Am luat și luăm ceea ce este bun de la pr. Elpidie! Însă, atunci când se vine cu o părere personală ca și cum ar fi descoperire de la Dumnezeu, și se intră în conflict cu învățătura Bisericii, atunci nu putem fi de acord cu aceste învățături. Nu în sensul că ne-am dezice de pr. Elpidie, ci pentru că punem învățătura Bisericii mai presus decât învățăturile omenești. Nu părintele Elpidie hotărăște când trebuie ieșit din Biserică, ci Duhul Sfânt care a vorbit în Sinoade și prin Sfinții Părinți. De fapt, nici nu poate fi vorba de o ieșire din Biserică, chiar în vremea profetului mincinos și a Antihristului, fiindcă ereticii și înșelătorii ies din Biserică, nu drept-slăvitorii creștini. Aceștia din urmă vor/vom rămâne în Biserică, fie în pustie, fie în catacombe, fie în orice loc unde se păstrează Adevărul! Să fim înțelepți!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02nvAY6gKkC7TVQwVqpH2UXX51BcTry88voS2dfjFLWn85pQG6vj23V6k9Qz66Lxcol

Tags:

✝️ Părintele Claudiu Buză: ATENȚIE! SĂ NU SCHIMBĂM CELE STATORNICITE ÎN BISERICĂ DE SINOADE ȘI DE CONGLĂSUIREA SFINȚILOR PĂRINȚI! →

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by - Permalink

enter image description here

Cu tot respectul cuvenit părintelui Elpidie, nu putem să nu vedem că, în spusele sfinției sale, "Duhul Sfânt" se contrazice pe sine! Adică "revelaţia" personală a pr. Elpidie este mai presus decât hotărârile Sfintelor Sinoade (I-II Constantinopol) care spun cu claritate care ne sunt "dreptul și datoria" (Drept Canonic) atunci când o erezie se propovăduiește public, sau a unor Biserici Locale (Georgia și Bulgaria) care au respins erezia de la Creta! Cum să numești ieșire din Biserică îngrădirea de erezie?! A greșit Duhul Sfânt prin cele statornicite în Sinoadele ortodoxe ale Bisericii?! S-a înșelat Sfântul Fotie cel Mare în hotărârile luate? Să nu fie! Rămâne la aprecierea noastră dacă o părere personală, care pare a purta un mesaj revelat de la Hristos, să fie mai presus decât hotărârile Bisericii la vreme de erezie. Oare nu mai știm care este ierarhia scrierilor și a hotărârilor luate de Biserică, potrivit Sfântului Marcu Eugenicul (Sfintele Scripturi, hotărârile Sf. Sinoade Ecumenice - care au valoare de Scriptură -, hotărârile Sinoadelor locale, conglăsuirea Sfinților Părinți, Sfinți Părinți luați individual, Duhovnici)?!

Cu alte cuvinte, putem să punem cuvântul părintelui Elpidie mai presus de cele hotărâte de conglăsuirea Sfinților Părinți și a Sinoadelor Locale?! Să nu schimbăm cele statornicite de Biserică!

Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0AMk32uHkQHXTNXXXX8w9KBSKqhdhCXzPdEGAV2f9vshrqP4CXw3FaXkBjzvxNDZ4l


NU PĂRINTELE ELPIDIE HOTĂRĂȘTE CINE ȘI CÂND IESE DIN BISERICĂ, CI DUHUL SFÂNT CARE A VORBIT ÎN SINOADE ȘI PRIN SFINȚII PĂRINȚI !

Să nu credem că părintele Elpidie este infailibil! Am luat și luăm ceea ce este bun de la pr. Elpidie! Însă, atunci când se vine cu o părere personală ca și cum ar fi descoperire de la Dumnezeu, și se intră în conflict cu învățătura Bisericii, atunci nu putem fi de acord cu aceste învățături. Nu în sensul că ne-am dezice de pr. Elpidie, ci pentru că punem învățătura Bisericii mai presus decât învățăturile omenești. Nu părintele Elpidie hotărăște când trebuie ieșit din Biserică, ci Duhul Sfânt care a vorbit în Sinoade și prin Sfinții Părinți. De fapt, nici nu poate fi vorba de o ieșire din Biserică, chiar în vremea profetului mincinos și a Antihristului, fiindcă ereticii și înșelătorii ies din Biserică, nu drept-slăvitorii creștini. Aceștia din urmă vor/vom rămâne în Biserică, fie în pustie, fie în catacombe, fie în orice loc unde se păstrează Adevărul! Să fim înțelepți!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02nvAY6gKkC7TVQwVqpH2UXX51BcTry88voS2dfjFLWn85pQG6vj23V6k9Qz66Lxcol