✝️ Părintele Efrem Filotheitul: Biserica lui Hristos este Sobornicească în sensul că deține deplinătatea Adevărului și a harului mântuitor numai in Trupul Bisericii prin sfințirea și mântuirea mădularelor ei și, în plus, este Sobornicească în sensul că „potențial”, tinde nu să cucerească lumea, ci să sfințească oamenii.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by - Permalink

Părintele Efrem Filotheitul

Cap al Bisericii este Hristos, iar noi mădulare fiecare în parte, uniți prin credința ortodoxă „în legătura dragostei” in Trupul Bisericii. Istoria Bisericii este o istorie a luptei de sfințire a credincioșilor ei.

Toți cei care cred cu adevărat iubesc cu adevărat, iar toți cei nu cred cu adevărat iubesc cu ipocrizie.

Noi, creștinii ortodocși îi iubim pe toți și le dorim să ajungă la cunoașterea Adevărului. Așa ne-a învățat Dumnezeul Iubirii, așa se odihnește conștiința noastră.

Nu devenim dușmani ai oamenilor din pricina ereziei sau a necredinței lor, dar nici nu vom iubi vreodată necredința sau erezia de dragul oamenilor, căci altfel ne vom înstrăina de Dumnezeu.

Dumnezeu revarsă puterea harului dragostei Sale atunci când ne închinăm în Duh și-n Adevăr.

Cei care vorbesc bombastic despre dragoste îi alterează conținutul, pentru a-i îmbrățișa prin iubirism pe toți ereticii de toate nuanțele.

Este atât de fals acest iubirism, întocmai ca florile de plastic…

Ei spun să ne unim noi, ortodocșii, cu romano-catolicii și în continuare cu protestanții și cu toate ereziile cunoscute sau necunoscute pe care le-a născocit diavolul în numele creștinismului.

Și, după ce se unesc creștinii, fără excepție între ei, apoi se vor uni și cu musulmanii, cu iudeii și prin extindere, cu budiștii, brahmanii, șintoiștii și, îndeobște, cu toate religiile lumii. Această alchimie mondială se realizează prin Consiliul Mondial al Bisericilor. Termenul credem că nu corespunde realității.

Este vorba de fapt de Consiliul Mondial al Religiilor părelnice (mincinoase).

Singurul Zeu care va pretinde acolo obolul adorării va fi Lucifer cel căzut, care prin trimisul său printre oameni, Antihrist, va realiza înlocuirea credinței și a apostaziei fata de închinarea la Dumnezeul-Om Hristos.

Pentru ecumenism nu există un Dumnezeu Personal (Ipostatic); căci, pentru ecumeniști, dogma Dumnezeului Treimic este inadmisibilă.

Părintele Efrem Filotheitul

Tags:

✝️ Părintele Efrem Filotheitul: Biserica lui Hristos este Sobornicească în sensul că deține deplinătatea Adevărului și a harului mântuitor numai in Trupul Bisericii prin sfințirea și mântuirea mădularelor ei și, în plus, este Sobornicească în sensul că „potențial”, tinde nu să cucerească lumea, ci să sfințească oamenii.

Părintele Efrem Filotheitul

Cap al Bisericii este Hristos, iar noi mădulare fiecare în parte, uniți prin credința ortodoxă „în legătura dragostei” in Trupul Bisericii. Istoria Bisericii este o istorie a luptei de sfințire a credincioșilor ei.

Toți cei care cred cu adevărat iubesc cu adevărat, iar toți cei nu cred cu adevărat iubesc cu ipocrizie.

Noi, creștinii ortodocși îi iubim pe toți și le dorim să ajungă la cunoașterea Adevărului. Așa ne-a învățat Dumnezeul Iubirii, așa se odihnește conștiința noastră.

Nu devenim dușmani ai oamenilor din pricina ereziei sau a necredinței lor, dar nici nu vom iubi vreodată necredința sau erezia de dragul oamenilor, căci altfel ne vom înstrăina de Dumnezeu.

Dumnezeu revarsă puterea harului dragostei Sale atunci când ne închinăm în Duh și-n Adevăr.

Cei care vorbesc bombastic despre dragoste îi alterează conținutul, pentru a-i îmbrățișa prin iubirism pe toți ereticii de toate nuanțele.

Este atât de fals acest iubirism, întocmai ca florile de plastic…

Ei spun să ne unim noi, ortodocșii, cu romano-catolicii și în continuare cu protestanții și cu toate ereziile cunoscute sau necunoscute pe care le-a născocit diavolul în numele creștinismului.

Și, după ce se unesc creștinii, fără excepție între ei, apoi se vor uni și cu musulmanii, cu iudeii și prin extindere, cu budiștii, brahmanii, șintoiștii și, îndeobște, cu toate religiile lumii. Această alchimie mondială se realizează prin Consiliul Mondial al Bisericilor. Termenul credem că nu corespunde realității.

Este vorba de fapt de Consiliul Mondial al Religiilor părelnice (mincinoase).

Singurul Zeu care va pretinde acolo obolul adorării va fi Lucifer cel căzut, care prin trimisul său printre oameni, Antihrist, va realiza înlocuirea credinței și a apostaziei fata de închinarea la Dumnezeul-Om Hristos.

Pentru ecumenism nu există un Dumnezeu Personal (Ipostatic); căci, pentru ecumeniști, dogma Dumnezeului Treimic este inadmisibilă.

Părintele Efrem Filotheitul