✝️ Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 13-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by - Permalink

Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 13-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

Sursa video: https://youtu.be/5Bm6UgyMWEQ


Acum mulți dintre noi avem o neliniște cu multe evenimente bisericești. Multe evenimente bisericești au alungat pacea din Biserică, s-au separat mulți creștini. Unii au plecat din Biserică, alții și-au construit propriile lor biserici, alții au încetat să mai pomenească pe episcopii lor, alții au fost de părere că trebuie să părăsim cu totul Biserica.

Atunci, l-am rugat pe Dumnezeu și am spus: - "Părintele meu, ce trebuie să facem?"

Și mi-a spus Domnul: - "Biserica Mea este a Mea! Nu aparține niciunui patriarh, niciunui episcop. Eu dau Harul Meu arhierilor, patriarhilor, preoților să facă cele sfinte, Sfânta Liturghie. Unii dintre ei mă iubesc și am mulți arhierei binecinstitori care-mi slujesc Mie.

Sunt și unii care s-au înșelat. Nu o fac toți din răutate, dar i-au înșelat cu viclenie. După cum i-a înșelat Lucifer pe îngerii Mei și i-a luat de partea lui, i-a luat fără să înțeleagă îngerii că vor ajunge draci. Și mulți dintre copiii Mei care vin la Biserică, și arhierei și preoți, nu au putut să înțeleagă adevărul.

Dar Eu nu iau Harul Meu de deasupra lor. Eu dau Harul și Eu îl iau înapoi. Și vă întreb pe voi: "Dacă intră un hoț în casă și începe să fure din casă și ia cheia casei, tu părăsești casa, o lași și pleci? Sau râmâi înăuntru și te lupți ca să alungi, să prinzi hoțul? Asta să faceți acum: să rămâneți în Biserică și să spuneți cu tărie greșelile care se întâmplă. Să nu vă temeți!

Dar să nu ieșiți din Biserică! Este înșelăciunea drăcească ca să ne ducă pe căi greșite. Întrucât știți că Biserică fără arhiereu nu există și voi copiii Mei care mă iubiți mult, care sunteți preoți, de ce intrați în Biserică și ieșiți din Biserică și se pierde vocea voastră?"

Și am spus înăuntrul meu: - "Doamne, Dumnezeul meu, Părintele meu, toți cei care se leapădă și pleacă din Biserică, care se leapădă de Biserică nu o fac din răutate, se tem să nu-și piardă sufletul. Se tem să nu se înșele."

Însă, nu a sosit ceasul să părăsiți Biserica. Veți pleca din Biserică numai atunci când Eu voi pleca din această biserică mincinoasă pe care vor să o organizeze de acum încolo.

Atâta timp cât Eu voi da harul meu arhiereilor și preoților, să nu vă temeți. Vă neliniștiți când vedeți pe părintele vostru că nu trăiește drept, dar veți înceta să-l strigați 'Părinte'?.

Să nu vă grăbiți, vor veni alte evenimente mari - mi-a dat să văd câteva, dar nu vi le spun - și atunci copiii Mei vor fi mari schisme și despărțiri în Biserici și copiii Mei vă vor separa. Se vor scandaliza așa de mult încât își vor pierde mințile și atunci din nou, hainele Mele vor fi sfâșiate.

Cei pe care Eu i-am pus în tronurile arhierești, acum copiii Mei vă cer, aveți acum buni arhierei care mă iubesc, care mă țin cu dragoste în mâinile lor la Sfânta Liturghie. V-am dat însă și minte să înțelegeți, să alegeți și să fiți alături de ei. Să vă strângeți în jurul și alături de dreptcredincioșii arhierei care încă există, pentru că va veni clipa în care nu va mai exista. Pentru că toți se vor supune proorocului mincinos.".

Mi-a spus care este evenimentul și m-am cutremurat pentru că este înfricoșător: - "Dacă fac lucrul acesta, se vor ridica milioane de sfinți pe care-i va vedea lumea întreagă și vom afla.

Și Eu atunci voi pleca de la această biserică mincinoasă pentru că în puțin timp, însuși profetul mincinos va proclama împărăția lui antihrist; a doua oară - profetul mincinos va spune despre antihrist că el este adevăratul mesia; și a treia oară - va ieși în lume proorocul mincinos ca și mesia, va spune la toată lumea: 'Eu sunt mântuitorul vostru! Eu sunt izbăvitorul vostru! Cădeți și îngenuncheați în fața mea ca să vă dau harul meu!'.

Cu fanatism, înaintea lumii întregi, va lua o Cruce care va fi jos și va călca asupra ei, se va da la o parte, o va ridica și înaintea lumii întregi o va arunca jos ca să o strivească și va spune atunci la toți: 'S-a terminat cu împărăția falsului Hristos. Acum vine împărăția mea. Sunt împăratul și Dumnezeul vostru!'.

Atunci însă, se va întâmpla ceea ce însuși nu se va aștepta: vor fi fulgere și tunete așa de puternice din cer, se vor arăta mulțimi de îngeri care vor acoperi până și Soarele pentru că peste tot vor exista îngerii lui Dumnezeu. Și fulgere și ceva înfricoșător va cădea asupra lui antihrist și a proorocului mincinos și-i va omorî. Și atunci se va termina împărăția lui antihrist și a proorocului mincinos.

Însă - spune Domnul - trebuie să învățați acum ceea ce vor să vă facă și cum să vă împotriviți. Primul lucru de care se teme satana este de dragostea inimii noastre. De fiecare dată când Îmi spuneți că Mă iubiți înnebunește și-și pierde puterea lui."

Sursa: Predica părintelui Elpidie Vaianakis din 13.07.2023, Câmpeni, județul Alba

Tags:

✝️ Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 13-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

Părintele Elpidie Vaianakis - Predica din data de 13-Iulie-2023 de la Câmpeni, jud Alba

Sursa video: https://youtu.be/5Bm6UgyMWEQ


Acum mulți dintre noi avem o neliniște cu multe evenimente bisericești. Multe evenimente bisericești au alungat pacea din Biserică, s-au separat mulți creștini. Unii au plecat din Biserică, alții și-au construit propriile lor biserici, alții au încetat să mai pomenească pe episcopii lor, alții au fost de părere că trebuie să părăsim cu totul Biserica.

Atunci, l-am rugat pe Dumnezeu și am spus: - "Părintele meu, ce trebuie să facem?"

Și mi-a spus Domnul: - "Biserica Mea este a Mea! Nu aparține niciunui patriarh, niciunui episcop. Eu dau Harul Meu arhierilor, patriarhilor, preoților să facă cele sfinte, Sfânta Liturghie. Unii dintre ei mă iubesc și am mulți arhierei binecinstitori care-mi slujesc Mie.

Sunt și unii care s-au înșelat. Nu o fac toți din răutate, dar i-au înșelat cu viclenie. După cum i-a înșelat Lucifer pe îngerii Mei și i-a luat de partea lui, i-a luat fără să înțeleagă îngerii că vor ajunge draci. Și mulți dintre copiii Mei care vin la Biserică, și arhierei și preoți, nu au putut să înțeleagă adevărul.

Dar Eu nu iau Harul Meu de deasupra lor. Eu dau Harul și Eu îl iau înapoi. Și vă întreb pe voi: "Dacă intră un hoț în casă și începe să fure din casă și ia cheia casei, tu părăsești casa, o lași și pleci? Sau râmâi înăuntru și te lupți ca să alungi, să prinzi hoțul? Asta să faceți acum: să rămâneți în Biserică și să spuneți cu tărie greșelile care se întâmplă. Să nu vă temeți!

Dar să nu ieșiți din Biserică! Este înșelăciunea drăcească ca să ne ducă pe căi greșite. Întrucât știți că Biserică fără arhiereu nu există și voi copiii Mei care mă iubiți mult, care sunteți preoți, de ce intrați în Biserică și ieșiți din Biserică și se pierde vocea voastră?"

Și am spus înăuntrul meu: - "Doamne, Dumnezeul meu, Părintele meu, toți cei care se leapădă și pleacă din Biserică, care se leapădă de Biserică nu o fac din răutate, se tem să nu-și piardă sufletul. Se tem să nu se înșele."

  • "Cel care crede Mie nu se rătăcește.", mi-a spus Domnul. "În numele cui ai devenit monah?"
  • "În numele Tău, Împărate al meu, am devenit."
  • "În al Cărui nume ai devenit diacon?"
  • "În numele Tău, dulcele meu Iisus, am devenit."
  • "Când ai devenit preot, în numele cui ai devenit preot? În numele arhiereului, al patriarhului sau al lui Hristos?"
  • "În numele Tău, Hristoase al meu."
  • "Atunci, Mie îmi aparții! Nimeni nu poate să te nedreptățească, nimeni nu poate sa-ți spună ceea ce trebuie să faci pentru că Eu am dat Sfânta Mea Evanghelie ca să o citească toți. Evanghelia Mea am dat-o și laicilor și preoților și arhiereilor și patriarhilor. Mie îmi vor da socoteală toți cei care nu au ținut poruncile evanghelice.

Însă, nu a sosit ceasul să părăsiți Biserica. Veți pleca din Biserică numai atunci când Eu voi pleca din această biserică mincinoasă pe care vor să o organizeze de acum încolo.

Atâta timp cât Eu voi da harul meu arhiereilor și preoților, să nu vă temeți. Vă neliniștiți când vedeți pe părintele vostru că nu trăiește drept, dar veți înceta să-l strigați 'Părinte'?.

Să nu vă grăbiți, vor veni alte evenimente mari - mi-a dat să văd câteva, dar nu vi le spun - și atunci copiii Mei vor fi mari schisme și despărțiri în Biserici și copiii Mei vă vor separa. Se vor scandaliza așa de mult încât își vor pierde mințile și atunci din nou, hainele Mele vor fi sfâșiate.

Cei pe care Eu i-am pus în tronurile arhierești, acum copiii Mei vă cer, aveți acum buni arhierei care mă iubesc, care mă țin cu dragoste în mâinile lor la Sfânta Liturghie. V-am dat însă și minte să înțelegeți, să alegeți și să fiți alături de ei. Să vă strângeți în jurul și alături de dreptcredincioșii arhierei care încă există, pentru că va veni clipa în care nu va mai exista. Pentru că toți se vor supune proorocului mincinos.".

  • "Care este lucrul care Te îndurerează așa de mult încăt nu trebuie să părăsim Biserica?"

Mi-a spus care este evenimentul și m-am cutremurat pentru că este înfricoșător: - "Dacă fac lucrul acesta, se vor ridica milioane de sfinți pe care-i va vedea lumea întreagă și vom afla.

Și Eu atunci voi pleca de la această biserică mincinoasă pentru că în puțin timp, însuși profetul mincinos va proclama împărăția lui antihrist; a doua oară - profetul mincinos va spune despre antihrist că el este adevăratul mesia; și a treia oară - va ieși în lume proorocul mincinos ca și mesia, va spune la toată lumea: 'Eu sunt mântuitorul vostru! Eu sunt izbăvitorul vostru! Cădeți și îngenuncheați în fața mea ca să vă dau harul meu!'.

Cu fanatism, înaintea lumii întregi, va lua o Cruce care va fi jos și va călca asupra ei, se va da la o parte, o va ridica și înaintea lumii întregi o va arunca jos ca să o strivească și va spune atunci la toți: 'S-a terminat cu împărăția falsului Hristos. Acum vine împărăția mea. Sunt împăratul și Dumnezeul vostru!'.

Atunci însă, se va întâmpla ceea ce însuși nu se va aștepta: vor fi fulgere și tunete așa de puternice din cer, se vor arăta mulțimi de îngeri care vor acoperi până și Soarele pentru că peste tot vor exista îngerii lui Dumnezeu. Și fulgere și ceva înfricoșător va cădea asupra lui antihrist și a proorocului mincinos și-i va omorî. Și atunci se va termina împărăția lui antihrist și a proorocului mincinos.

Însă - spune Domnul - trebuie să învățați acum ceea ce vor să vă facă și cum să vă împotriviți. Primul lucru de care se teme satana este de dragostea inimii noastre. De fiecare dată când Îmi spuneți că Mă iubiți înnebunește și-și pierde puterea lui."

Sursa: Predica părintelui Elpidie Vaianakis din 13.07.2023, Câmpeni, județul Alba