✝️ Părintele Serafim Rose: pentru a rezista acestor încercărilor din vremurile din urmă ... trebuie să trăim nelumește

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Ieromonah Serafim Rose

Încercările psihologice ale celor ce vor trăi în vremurile din urmă vor egala încercările fizice ale mucenicilor. Dar, pentru a rezista acestor încercări, trebuie să trăim nelumește.

enter image description here

Tags:

✝️ Părintele Serafim Rose: pentru a rezista acestor încercărilor din vremurile din urmă ... trebuie să trăim nelumește

- Posted in Profeții și Proorocii by - Permalink

Ieromonah Serafim Rose

Încercările psihologice ale celor ce vor trăi în vremurile din urmă vor egala încercările fizice ale mucenicilor. Dar, pentru a rezista acestor încercări, trebuie să trăim nelumește.

  • Părintele Serafim Rose, 1934-1982 / "Letters from Father Seraphim" [Scrisori de la Părintele Serafim - Din corespondența de 12 ani a ieromonahului Serafim Rose cu părintele Alexey Young] - 2001

enter image description here