❤️ Povestiri din Muntele Athos - Maica Domnului și legătura ei cu cămașa lui Iisus, care este pomenită și în Evanghelie

- Posted in Abecedarul credinței by - Permalink

Haina Mântuitorului, era o singura cămașă necusută, adică lucrata dintr-o singura bucata de pânză.

enter image description here

Știați despre cămașa, în care era îmbrăcat Iisus, când a fost răstignit și s-a tras la sorti pentru ea la poalele Sfintei Cruci ... ?!?

Ea a fost țesută de însuși mâinile Maicii Domnului dintr-o bucată sau cămașă necusută, dintr-o singură bucată, care și închipuie unitatea Bisericii și a mântuirii aduse în dar oamenilor.

Se spune ca: ...

Era seară târzie și Sfânta Maria privea îngândurată frumoasa cămașă terminată.

Oare voi mai țese altă cămașă Fiului meu? ... gândea Sfânta Maria ...

Iisus s-a apropiat pe neobservate de mama Lui și privirea minunată a ochilor Săi Dumnezeiești au căzut pe cămașă iar inima Lui Sfântă a început să bată cu putere parcă prevestea ceva.

Cămașa aceasta va fi înroșită cu Sângele Meu de Răscumpărător, și la poalele Crucii, călăii Mei vor trage sorți pentru ea, gândea în sinea Sa Iisus...

Profetia este aceasta:

Împărțit-au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți." (Psalm 21,20) iar Sfântul Evanghelist Matei vorbește foarte clar despre împlinirea acestei profeții.

"Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți." (Matei 27, 35)

Dar nu Și-a descoperit aceste gânduri mamei Sale. Maria s-a întors cutremurată, văzându-L pe Iisus la spatele ei.

Ea Îl îmbrățișă si lăsându-și capul pe pieptul Lui începu să plângă încetișor.

El sărută fruntea Sfintei Sale Mame.

"Iată roaba Domnului, Fie mie după cuvântul Tău, zise Fecioara cu deplina resemnare."

Sfânta Elena, este cea care a descoperit-o, aprinsă de dumnezeiasca râvnă, merge la Locurile Sfinte spre a găsi Crucea lui Hristos. Minunat a rânduit Domnul pentru a se găsi Crucea. Însă, mai minunat lucru este ca nu s-a găsit doar Crucea, ci încă multe alte Sfinte Moaște si Obiecte Sfinte. Ea este cea care a găsit și cămașa lui Hristos, veșmânt sfânt pe care l-a dăruit mai apoi orașului ei natal, Trier (Germania de azi).

Din viața Maicii Domnului

Cămașa lui Iisus

Se povestește într-o carte veche a bisericii, cum că Sfânta Fecioară Maria a făcut Fiului său Iisus, o cămașă foarte frumoasă dintr-o bucată, cum era obiceiul să poarte oamenii la nuntă.

Și Pruncul Iisus fiind îmbrăcat cu acea cămașă, Îi ședea foarte bine, căci nu era nici largă, nici strâmtă, nici nu se învechea, nici nu se rupea și lucru de mirare era că pe măsură ce creștea Pruncul Iisus, creștea și cămașa împreună cu El, până a ajuns la timpul Răstignirii. În acea vreme, când L-au răstignit pe Cruce, soldații au aruncat la sorți care să câștige cămașa Lui.

Fecioara Maria a povestit sfintelor femei multe minuni pe care le-a făcut Iisus pe când era copil. Ea a spus cum Pruncul a mers în picioare de prima dată, neținându-se de nimic, și a început a vorbi fără vreo împiedicare de prima dată.

Odată, sfătuindu-L Fecioara să Se joace cu alți copii, Iisus a ascultat-o și S-a dus și El între copii, arătându-le niște jocuri minunate, căci toți Îl iubeau și L-au ales de Împărat. Așternând o haină lungă sub un pom, L-au pus pe Iisus să șadă pe dânsa și mergeau copiii pe rând de i se închinau și ziceau: „Acesta este Împăratul nostru și Sfântul nostru!”

Într-o altă zi, jucându-Se cu mai mulți copii, unul a căzut și și-a rupt piciorul. Iisus văzându-l a alergat la el, i S-a făcut milă, l-a luat de mână și i-a zis: „Scoală-te și fii sănătos și hai să ne jucăm cu toții!” Iar copilul s-a sculat îndată sănătos. Oamenii care au văzut, s-au mirat și au zis: „Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu!”

Tags:

❤️ Povestiri din Muntele Athos - Maica Domnului și legătura ei cu cămașa lui Iisus, care este pomenită și în Evanghelie

Haina Mântuitorului, era o singura cămașă necusută, adică lucrata dintr-o singura bucata de pânză.

enter image description here

Știați despre cămașa, în care era îmbrăcat Iisus, când a fost răstignit și s-a tras la sorti pentru ea la poalele Sfintei Cruci ... ?!?

Ea a fost țesută de însuși mâinile Maicii Domnului dintr-o bucată sau cămașă necusută, dintr-o singură bucată, care și închipuie unitatea Bisericii și a mântuirii aduse în dar oamenilor.

Se spune ca: ...

Era seară târzie și Sfânta Maria privea îngândurată frumoasa cămașă terminată.

Oare voi mai țese altă cămașă Fiului meu? ... gândea Sfânta Maria ...

Iisus s-a apropiat pe neobservate de mama Lui și privirea minunată a ochilor Săi Dumnezeiești au căzut pe cămașă iar inima Lui Sfântă a început să bată cu putere parcă prevestea ceva.

Cămașa aceasta va fi înroșită cu Sângele Meu de Răscumpărător, și la poalele Crucii, călăii Mei vor trage sorți pentru ea, gândea în sinea Sa Iisus...

Profetia este aceasta:

Împărțit-au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți." (Psalm 21,20) iar Sfântul Evanghelist Matei vorbește foarte clar despre împlinirea acestei profeții.

"Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți." (Matei 27, 35)

Dar nu Și-a descoperit aceste gânduri mamei Sale. Maria s-a întors cutremurată, văzându-L pe Iisus la spatele ei.

Ea Îl îmbrățișă si lăsându-și capul pe pieptul Lui începu să plângă încetișor.

El sărută fruntea Sfintei Sale Mame.

"Iată roaba Domnului, Fie mie după cuvântul Tău, zise Fecioara cu deplina resemnare."

Sfânta Elena, este cea care a descoperit-o, aprinsă de dumnezeiasca râvnă, merge la Locurile Sfinte spre a găsi Crucea lui Hristos. Minunat a rânduit Domnul pentru a se găsi Crucea. Însă, mai minunat lucru este ca nu s-a găsit doar Crucea, ci încă multe alte Sfinte Moaște si Obiecte Sfinte. Ea este cea care a găsit și cămașa lui Hristos, veșmânt sfânt pe care l-a dăruit mai apoi orașului ei natal, Trier (Germania de azi).

Din viața Maicii Domnului

Cămașa lui Iisus

Se povestește într-o carte veche a bisericii, cum că Sfânta Fecioară Maria a făcut Fiului său Iisus, o cămașă foarte frumoasă dintr-o bucată, cum era obiceiul să poarte oamenii la nuntă.

Și Pruncul Iisus fiind îmbrăcat cu acea cămașă, Îi ședea foarte bine, căci nu era nici largă, nici strâmtă, nici nu se învechea, nici nu se rupea și lucru de mirare era că pe măsură ce creștea Pruncul Iisus, creștea și cămașa împreună cu El, până a ajuns la timpul Răstignirii. În acea vreme, când L-au răstignit pe Cruce, soldații au aruncat la sorți care să câștige cămașa Lui.

Fecioara Maria a povestit sfintelor femei multe minuni pe care le-a făcut Iisus pe când era copil. Ea a spus cum Pruncul a mers în picioare de prima dată, neținându-se de nimic, și a început a vorbi fără vreo împiedicare de prima dată.

Odată, sfătuindu-L Fecioara să Se joace cu alți copii, Iisus a ascultat-o și S-a dus și El între copii, arătându-le niște jocuri minunate, căci toți Îl iubeau și L-au ales de Împărat. Așternând o haină lungă sub un pom, L-au pus pe Iisus să șadă pe dânsa și mergeau copiii pe rând de i se închinau și ziceau: „Acesta este Împăratul nostru și Sfântul nostru!”

Într-o altă zi, jucându-Se cu mai mulți copii, unul a căzut și și-a rupt piciorul. Iisus văzându-l a alergat la el, i S-a făcut milă, l-a luat de mână și i-a zis: „Scoală-te și fii sănătos și hai să ne jucăm cu toții!” Iar copilul s-a sculat îndată sănătos. Oamenii care au văzut, s-au mirat și au zis: „Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu!”