📜 Pr. Matei Vulcănescu: Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by - Permalink

În acest scurt și cuprinzător studiu, pr Matei Vulcănescu concentrează într-un mod limpede și inteligibil nucleul învățăturii despre mântuire al Bisericii noastre. Adică arată faptul că mântuirea omului poate exista doar în cadrul Bisericii Ortodoxe și aceasta întrucât Biserica Ortodoxă este realmente singura "Biserică Catolică" din lume, în înțelesul primordial al cuvântului "catolic". Cu alte cuvinte, doar ea este purtătoarea plinătății Adevărului, care îl eliberează ontologic pe om din întreita captivitate și robie – a diavolului, a păcatului și a morții – și îl face părtaș al Învierii, adică părtaș al vieții veșnice prin experiența personală și prin trăire efectivă, ca o arvună și pregustare a vieții viitoare în prezentul istoric, in interiorul Bisericii. În final, studiul demonstrează caracterul mântuitor al Bisricii din punct de vedere al Sfintei Scripturi și al Sfintelor Canoane și, în același timp, corelează în chip magistral ecumenismul de azi cu pelagianismul în privința învățăturii lor despre mântuirea omului.Prof. Dimitrios I. Tselenghidis

Scopul viețuirii pe pământ este mântuirea sufletului. Aceasta se poate realiza numai în Biserica Ortodoxă. Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe? Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

Aceasta este o întrebare care macină pe mulți dintre cei care doresc mântuirea fraților întru umanitate.

Și este dovadă de altruism și dragoste să dorești ca toți să se mântuiască, asemănându-te lui Dumnezeu care ”vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină”.

De aceea, mântuirea fraților întru umanitate, dar neortodocși, trebuie să rămână o neliniște în sufletul nostru.

Sfântul Ioan Hrisostom spune: ”Cum vom putea fi atât de lași încât să ne mulțumim cu mântuirea noastră, dat fiind că ne primejduim propria noastră mântuire, dacă nu ne îngrijim de cea a celorlalți?

Astfel, într-o luptă, cine nu se gândește decât să scape fugind, se pierde pe el însuși înainte de a-i pierde pe ai săi; dar cine luptă cu vitejie pentru a-și scoate tovarășii din primejdie, se salvează pe sine însuși, scăpându-i pe alții.

Viața aceasta e un război necontenit și suntem mereu în prezența dușmanilor, să luptăm așa cum ne poruncește împăratul și căpetenia noastră”.

Continuă Sfântul Ioan Hrisostom: ”Ascultați cuvintele pe care le spune în numele Domnului (profetul Ieremia); e ca și cum Dumnezeu ar spune: «Cine face cunoscut adevărul aproapelui său, cine îl aduce de la răutate la virtute, Mă imită atât cât e cu putință firii omenești.»”.

Din acest cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom vedem că această neliniște pentru mântuirea fraților, atât creștini dreptcredincioși, cât și necreștini sau rău credincioși (sub erezii, atei sau păgâni) este neliniștea cea bună.

Citește în continuare (PDF): Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!


Comentariul [Ortodoxia.RO][2] - 8 Mai 2024:

În urma mai multor derapaje dogmatice ale Părintelui Matei Vulcănescu

am hotărât să nu mai promovăm cuvântul, articolele și resursele online ale sfinției sale deoarece ORTODOXIA are de suferit.

Tags:

📜 Pr. Matei Vulcănescu: Biserica Ortodoxă este universală (catholică)! →

  • Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!

  • Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe?

  • Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

În acest scurt și cuprinzător studiu, pr Matei Vulcănescu concentrează într-un mod limpede și inteligibil nucleul învățăturii despre mântuire al Bisericii noastre. Adică arată faptul că mântuirea omului poate exista doar în cadrul Bisericii Ortodoxe și aceasta întrucât Biserica Ortodoxă este realmente singura "Biserică Catolică" din lume, în înțelesul primordial al cuvântului "catolic". Cu alte cuvinte, doar ea este purtătoarea plinătății Adevărului, care îl eliberează ontologic pe om din întreita captivitate și robie – a diavolului, a păcatului și a morții – și îl face părtaș al Învierii, adică părtaș al vieții veșnice prin experiența personală și prin trăire efectivă, ca o arvună și pregustare a vieții viitoare în prezentul istoric, in interiorul Bisericii. În final, studiul demonstrează caracterul mântuitor al Bisricii din punct de vedere al Sfintei Scripturi și al Sfintelor Canoane și, în același timp, corelează în chip magistral ecumenismul de azi cu pelagianismul în privința învățăturii lor despre mântuirea omului.Prof. Dimitrios I. Tselenghidis

Scopul viețuirii pe pământ este mântuirea sufletului. Aceasta se poate realiza numai în Biserica Ortodoxă. Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe? Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

Aceasta este o întrebare care macină pe mulți dintre cei care doresc mântuirea fraților întru umanitate.

Și este dovadă de altruism și dragoste să dorești ca toți să se mântuiască, asemănându-te lui Dumnezeu care ”vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină”.

De aceea, mântuirea fraților întru umanitate, dar neortodocși, trebuie să rămână o neliniște în sufletul nostru.

Sfântul Ioan Hrisostom spune: ”Cum vom putea fi atât de lași încât să ne mulțumim cu mântuirea noastră, dat fiind că ne primejduim propria noastră mântuire, dacă nu ne îngrijim de cea a celorlalți?

Astfel, într-o luptă, cine nu se gândește decât să scape fugind, se pierde pe el însuși înainte de a-i pierde pe ai săi; dar cine luptă cu vitejie pentru a-și scoate tovarășii din primejdie, se salvează pe sine însuși, scăpându-i pe alții.

Viața aceasta e un război necontenit și suntem mereu în prezența dușmanilor, să luptăm așa cum ne poruncește împăratul și căpetenia noastră”.

Continuă Sfântul Ioan Hrisostom: ”Ascultați cuvintele pe care le spune în numele Domnului (profetul Ieremia); e ca și cum Dumnezeu ar spune: «Cine face cunoscut adevărul aproapelui său, cine îl aduce de la răutate la virtute, Mă imită atât cât e cu putință firii omenești.»”.

Din acest cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom vedem că această neliniște pentru mântuirea fraților, atât creștini dreptcredincioși, cât și necreștini sau rău credincioși (sub erezii, atei sau păgâni) este neliniștea cea bună.

Citește în continuare (PDF): Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!


Comentariul [Ortodoxia.RO][2] - 8 Mai 2024:

În urma mai multor derapaje dogmatice ale Părintelui Matei Vulcănescu

am hotărât să nu mai promovăm cuvântul, articolele și resursele online ale sfinției sale deoarece ORTODOXIA are de suferit.