✝️ Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii

CĂTRE PĂRINTELE PATRIARH DANIEL ȘI SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Părinte Patriarh și Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Noi, un număr mare de creștini ortodocși din toate regiunile țării, ca mădulare ale Bisericii Ortodoxe, vă rugăm să anulați rugăciunea și slujirea în comun cu celelalte confesiuni, program pe care l-ați hotărât pentru săptămâna 18-25 ianuarie 2024, întrucât încălcați Sfintele Canoane al Bisericii Ortodoxe.

Biserica noastră ortodoxă, așa cum se exprimă și prin învățătura unanimă a părinților, a canoniștilor și teologilor și în primul rând prin Sfintele Canoane Apostolice, Sfintele Sinoade Ecumenice și locale, încuviințează fără nici o rezerva că papismul, ca și toți neoprotestanții ( celelalte confesiuni) sunt în erezie.

Biserica Ortodoxă are ca temelie Sfintele Canoane Apostolice, și Canoanele Sfintelor Sinoade Ecumenice și locale, de la care nici un slujitor nu trebuie să se abată. Biserica Ortodoxă nu functionează pe regulament de ordine interioară politic.

Niciodată Biserica Ortodoxă nu s-a amestecat cu politicul, ea a fost și este stavilă împotriva tuturor amenințărilor, mai ales din punct de vedere eretic, care se împotrivesc Evangheliei, Sfintelor Sinoade și care îi tăgăduiește pe Sfinții și Fericiții Părinți.

De peste 100 de ani, slujitorii noștri ortodocși, au tot încercat întâlniri în privat, prin conferințe, cu reprezentați de la alte confesiuni, motivând întoarcerea acestora la dreapta credință, din păcate nu s-a întors niciunul, dimpotrivă s-au pierdut cei ortodocși.

Vă rugăm, anulați orice rugăciune și slujire în comun cu celelalte confesiuni, niciodată în istoria Bisericii Ortodoxe Sfinții Părinți n-au slujit împreună cu cei de alte confesiuni decât dacă aceștia au primit Botezul creștin ortodox. Sfinții Părinți n-au mers în lăcașurile lor ca să slujească și să se roage cu ei.

Vă rugăm NU batjocoriți dreapta credință, NU pângăriti Biserica Ortodoxă, NU încălcați Sfintele Canoane, NU creați sminteală pentru un popor care, din pacate, de peste 100 de ani este necatehizat.

Ați folosit ca motto în acest program, cuvântul Domnului din Evanghelia după Sfântul Apostol Luca 10/27: "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți".

A iubi înseamnă să spuneți adevărul, iar adevărul nu poate fi rupt de iubire, atunci este o pseudoiubire, un fariseism. Mântuitorul spunea adevărul în față, asta înseamnă să iubești cu adevărat. Dacă îi iubiți sincer pe cei de la alte confesiuni, spuneți-le adevărul de credință, să nu rămână în erezia lor, să vină la Ortodoxie ca să se poată mântui. Domnul este Calea, Adevărul și Viața, El este Calea pe care pășind, nu vom rătăci niciodată, El este Adevărul ce ne face liberi, limpezind orice colț al rațiunii noastre, fără relativism! El este Viața care ne mântuiește dacă rămânem în Adevărul Lui, dacă ne rugăm mereu și ne împărtașim cât mai des cu Harul Dumnezeiesc, revărsat în Biserică prin Sfintele Taine. Să credem și să mărturisim cu toată puterea Adevărul de credintă, să păstrăm și să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu.

În conformitate cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, vă aducem la cunoștință, abaterile pe care le faceți din punct de vedere canonic, practicând rugăciunea în comun cu celelalte confesiuni. Reglementările canonice sunt clare, absolute și categorice, în interzicerea participării la rugăciune comună cu ereticii sau schsmaticii.

Biserica ramâne credincioasă reglementărilor canonice, revine și reformulează aceleași interdicții.

Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ca și Părinți Ierarhi ai Sfântului Sinod, ne rugăm pentru Sfințiile Voastre, ca Domnul să Se milostivească, să vă lumineze, să vă dăruiască putere, să îndreptați greșelile, să nu uitați că toti vom da răspuns în fața Domnului, pentru fiecare cuget, cuvânt și faptă, că timpurile pe care le trăim sunt hotărâtoare pentru mântuirea noastră, și cel mai cutremurător, că Domnul ne va cere socoteală pentru ce am știut, ce puteam să facem și n-am înfăptuit. Nădăjduim că veți da curs rugăminților noastre și că veți îndrepta greșelile. Doamne, ajută!

Sfinte Canoane ale Sfinților Apostoli, conform cu Pidalion original, 1871:

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului:

"Nu se cuvine a intra deloc în aceste biserici( care aparțin ereticilor)din pricini care s-au spus deja ( pentru rugăciune sau psalmodiere)(…)căci, dacă a intrat erezia, pleacă îngerul păzitor al celor de acolo, după cuvântul Sfântului Vasilie cel Mare, și acea biserică devine o casă obișnuită. Și nu voi intra, zice, în Biserica celor care gândesc rele, iar Apostolul nu spune oare că nu este nici o legătură între biserica lui Dumnezeu și capiștea idolească?"

Patriarhul Constantinopolului, Gherman al II-le:

"Și le poruncesc tuturor laicilor, câți sunteți fii adevărați ai Bisericii Sobornicești, să fugiți departe de preoții căzuți în supunerea latină și niciîn biserica lor să nu vă adunațiși nici cea mai simplă binecuvântare să nu primiți din mâinile lor. Căci este mai bine să vă rugați lui Dumnezeu fiecare în casele voastre, decât să vă adunați în biserică cu filolatinii."   "Si le poruncim părintește (…) de acum înainte să nu îndrăznească cineva dintre voi să ia parte împreună cu adunarea papistașilorsau cu preoți papistași, sau cu vreunul din ceilalți apuseni, la Sfintele Taine ale Bisericii noastre și la celelalte slujbe bisericești, rugăciuni și ierurgii, ci să vă feriți să aveți vreodată părtășie cu ei la vreuna din sfintele slujbe și ierurgii. Dacă însă, după mustrarea noastră patriarhală și sinodală, după acest îndemn și după povața părintească și suhovnicească, va îndrăzni careva dintre voi să fie neascultător și împotrivitor și dacă cineva dintre preoțiva îndrăzni și va fi văzut că se roagă împreună cu latinii sau că primește jertfa lor sau face pomenire pentru ei, (…) acel preot să fie supus desăvârșitei caterisiri."

Sinodul Patriarhilor Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului (1848):

"Mărturisește astăzi în sinod (…) că (papismul) este erezie, , iar cei care o urmează, oricare ar fi ei, eretici sunt, (…) iar sinoadele lor eretice, și orice părtășie duhovniceascăîn slujire a ortodocșilor fii ai Bisericii Sobornicești cu unii ca aceia este neîngăduită, după cum întărește și Canonul al șaptele de la Sinodul al Treilea a toată lumea."

Arhimandritul Iustin Popovici:

"Sfântul Canon al 10-lea Apostolic nu stabilește exact care anume rugăciune sau slujbă este interzisă, însă interzice orice rugăciune comună cu ereticii, chiar și pe cea personală. În rugăciunile comune ecumenisteoare nu se întâmplă lucruri mai mariși mai grave decât acestea? Oare nu se întâmplă (…) să dea binecuvântarea episcopi și preoți eretici romano-catolici, pastori protestanți, și chiar femei?"

Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constaninopolului:

"cine nu își va stupa urechile la auzul acestei prea mari hule (filioque), care se împotrivește Evangheliei, se împotrivește Sfintelor Sinoade, îi tăgăduiește pe Sfinții și Fericiții Părinți, (…)pe acești înșlători și luptători împotriva lui Dumnezeu i-am osândit prin vot sinodal și dumnezeiesc. , (…) astfel, și pe aceștia de vremem ce stăruie în înșelarea lor înmulte chipuri, i-am înlăturat din orice comunitate creștină, (…)să tăiem din trupul Bisericii cangrena hulei."

Semnează:

 1. POPESCU MIHAI CRAIOVA
 2. POPESCU ANDREI CRAIOVA
 3. POPESCU NICULINA CRAIOVA 4 MARINESCU FLORIN CRAIOVA 5 MARINESCU ELENA CRAIOVA 6 MARINESCU ANDREI CRAIOVA 7 MARINESCU ALEXANDRA CRAIOVA 8 ISVORANU ELENA CRAIOVA 9 POPOVICI ALIN CRAIOVA 10 BALASA MARIA CRAIOVA
 4. FLOREA IONUT CRAIOVA
 5. BĂLAȘA CARMEN CRAIOVA
 6. FLOREA FLORINA CRAIOVA
 7. FLOREA ELENA CRAIOVA
 8. VÂRTOSU DAN CRAIOVA
 9. BĂLAȘA SIMONA CRAIOVA
 10. VÂRTOSU ANDREI CRAIOVA
 11. VÂRTOSU DANIELA CRAIOVA
 12. DOBRE FĂNICA CRAIOVA
 13. ȘTEFĂNESCU CORNEL CRAIOVA
 14. ȘTEFĂNESCU DENIS CRAIOVA
 15. ȘTEFĂNESCU VICTORIȚA CRAIOVA
 16. ȘTEFĂNESCU GABRIEL CRAIOVA
 17. PASCU GABRIELA CRAIOVA
 18. LUPU MIHAELA CRAIOVA
 19. MIC CONSTANTIN CRAIOVA
 20. MIC MARIETA CRAIOVA
 21. CONSTANTIN AURELIAN CRAIOVA
 22. CONSTANTIN LAURA CRAIOVA
 23. COANDĂ OVIDIU CRAIOVA
 24. COANDĂ ILEANA CRAIOVA
 25. GROSU ANDREEA CRAIOVA
 26. GROSU ANDREI CRAIOVA
 27. BOBIRSC MARIANA CRAIOVA
 28. BOBIRSC MĂDĂLIN CRAIOVA
 29. DELIȚOIU ADRIAN CRAIOVA
 30. CÂRSTEA LIDIA CRAIOVA
 31. CÂRSTEA ION CRAIOVA
 32. DELIȚOIU ALEXANDRA CRAIOVA
 33. CONSTANTINESCU ȘTEFAN CRAIOVA
 34. CONSTANTINESCU DAN CRAIOVA
 35. CONSTANTINESCU RAUL CRAIOVA
 36. CONSTANTINESCU MARIA CRAIOVA
 37. Apostu Razvan Brașov
 38. Sabie Mihai Vâlcea
 39. Sabie Florina Vâlcea
 40. Măgureanu Maria Vâlcea
 41. Rotaru Mihaela Luminița Vâlcea
 42. Tudor Victoria București
 43. Rotaru Daniel Liviu București
 44. Tudor Radu Mihail București
 45. Tudor Corina Andreea București
 46. Rotaru Robert Nicholas București
 47. Tudor Victor București
 48. Neag Laura Andreea București
 49. Constantin Gherghina București
 50. Constantin Răduț Marian București
 51. Constantin Marian București
 52. Drăgan Cristina București
 53. Catrina Virginia București
 54. Ene Vasilica București
 55. Pitulice Penelopia București
 56. Mihalache Viorel București
 57. Țurcanu Monica București
 58. Amaliei Veronica București
 59. Simion Maria București
 60. Pieter Maria Pitești
 61. Stan Corina-Maria Pitești
 62. Pinter Maria Pitești
 63. Amariei Nicoleta Pitești
 64. Drăgan Cristina Pitești
 65. Catrina Virginia Pitești
 66. Batfoi Teodora Pitești
 67. Ene Vasilica Pitești
 68. Batfoi Teodora Pitești
 69. Pitulice Penelopia Pitești
 70. Amaliei Veronica Pitești
 71. Simion Maria Pitești
 72. Țurcanu Monica Pitești
 73. Mihalache Viorel Pitești
 74. Suditu Mina Minodora Argeș
 75. Budisteanu Ana Anastasia Argeș
 76. Budisteanu Gheorghe Gabriel Argeș
 77. Sima Elena Alexandra Argeș
 78. Popescu Laura Ionela Argeș
 79. Pisau Mihai Argeș
 80. Călina Gheorghița Argeș
 81. Stan Georgiana Cristina Argeș
 82. Șerban Raluca Nicoleta Argeș
 83. Budișteanu Liliana Aura Argeș
 84. Marica Iuliana Argeș
 85. Budisteanu Ion Laurențiu Argeș
 86. Radu Gabriela Argeș
 87. Șerban Raluca Nicoleta Argeș
 88. Mirea Alina Florina București
 89. Topîrceanu Carmen Elena București
 90. Mirea Alexandru Cătălin București
 91. Mirea Mihai Claudiu București
 92. Stan Ioana București
 93. Sandu Ioana București
 94. Marineci Pițigoi București
 95. Dinu Diana Carmina București
 96. Ene Mihai București
 97. Păun Sinica București
 98. Păun Gheorghe București
 99. Păun Dumitra București
 100. Visan Floarea Suseni, Arges
 101. Dibrescu Tanța Pitesti
 102. Stoica Elena Cotmeana
 103. Diaconu Ioana Oarja, Argeș
 104. Ionescu Aneta Pitești
 105. Preda Tatiana Albota
 106. Tănasie Cristian Mirel Piscani Argeș
 107. Tănasie Ileana Piscani Argeș
 108. Tudorache Florica Piscani Argeș
 109. David Andrei Pitești
 110. Nicolae Verginia Pitești
 111. Lixandra Florina Georgeta Leordeni
 112. Moldoveanu Mihaela Pitești
 113. Gheorghe Maria Pitești
 114. Olteanu Niculina Pitești
 115. Constantin Daniela Pitești
 116. Mureșan Diana Pitești
 117. Mureșan Nicolae Pitești
 118. Marin Anghelina Rociu, județul Argeș
 119. Deaconescu Ionela Pitești
 120. Epure Victoria Pitești
 121. Vechiu Filofteia București
 122. Vechiu Constantin București
 123. Suță Ion Leordeni, Argeș
 124. Șuță Adriana Leordeni Argeș
 125. Suță Stela Leordeni, Argeș
 126. Suță Maria Leordeni Argeș
 127. Suță Constantin Leordeni, Argeș
 128. Mateescu Mirela Pitești
 129. Dobre Mariana Oarja Argeș
 130. Voincilă Elena Suseni, Argeș
 131. Farcaș Emilia Leordeni Argeș
 132. Farcaș Costică Leordeni Argeș
 133. Marinescu Mariana Pitești
 134. Neamțu Cristina Pitești
 135. Sanda Nicolae Vâlcea
 136. Sanda Elena Vâlcea
 137. Sanda Ilie Vâlcea
 138. Sanda Maria Vâlcea
 139. Rădulescu Sabina Vâlcea
 140. Sârbu Elena Vâlcea
 141. Sârbu Florentin Vâlcea
 142. Staicu Nineta Turnu-Severin
 143. Staicu sorin Turnu-Severin
 144. Sârbu Cosmin Turnu-Severin
 145. Vârtosu Daniela Turnu-Severin
 146. Vârtosu Andrei Turnu-Severin
 147. Ceaușu Carla Turnu-Severin
 148. Ieroschimonah Paisie Vrancea
 149. Ieromonahul Grigorie cu obștea și fiii duhovnicești Vâlcea
 150. Schimonahul Serapion Vrancea
 151. Preot Claudiu Buză cu fiii și fiicele duhovnicești Urziceni
 152. Ipodiacon Chiriac Vrancea
 153. Monahul Ioan Vrancea
 154. Monahul Paisie Vrancea
 155. Monahul Antonie Vrancea
 156. Monahul Acachie Vrancea
 157. Monahia Agapia Vrancea
 158. Monahia Teodosia Vrancea
 159. Monahia Leontia Vrancea
 160. Rasofora Antonia Vrancea
 161. Rasofora Isidora Vrancea
 162. Monahia Pahomia Vrancea
 163. Monahia Parascheva Vrancea
 164. Monahia Grigoria Vrancea
 165. Monahia Macaria Vrancea
 166. Monahia Porfiria Vrancea
 167. Monahia Gherghina-Nicoleta Vrancea
 168. Sora Elena-Cătălina Vrancea
 169. Sora Tamara Roxana Vrancea
 170. Cruceru Robert-Vasile Vrancea
 171. Cruceru Ion Vrancea
 172. Cruceru Elena Vrancea
 173. Cruceru Lidia Vrancea
 174. Cruceru Ilie Vrancea
 175. Cruceru Elena Vrancea
 176. Cruceru Vasile Vrancea
 177. Costea Ileana Vrancea
 178. Băcanu Ionel Vrancea
 179. Băcanu Elena Vrancea
 180. Dan Rodica Vrancea
 181. Băcanu Mărioara Vrancea
 182. Popescu Petre Vrancea
 183. Popescu Petrișor-Cosmin Vrancea
 184. Șerban Maria -Dorina Vrancea
 185. Neagu Gicu Vrancea
 186. Neagu Mihaela Vrancea
 187. Panait David-Cristian Vrancea
 188. Panait Rodica-Sanda Vrancea
 189. Bulancea Irina-Gabriela Vrancea
 190. Bulancea Cristian Vrancea
 191. Enache Ștefan Vrancea
 192. Enache Marcel Vrancea
 193. Enache Tănțica Vrancea
 194. Cioi Vasile Vrancea
 195. Apostu Răzvan Vâlcea
 196. Ene Alexandru-Ionuț Vâlcea
 197. Vasile Ana-Maria-Andreea Vâlcea
 198. Zuduluf Eugenia Vâlcea
 199. Baciu Gheorghe Vâlcea
 200. Baciu Mihaela Vâlcea
 201. Cărăvan Elena-Simona Vâlcea
 202. Cărăvan Gabriela -Corina Vâlcea
 203. Cărăvan Daniel-Costinel Vâlcea
 204. Calotescu Ioana -Mihaela Vâlcea
 205. Calotescu Ana-Victoria Vâlcea
 206. Stoia Elena-Silvia Vâlcea
 207. Calotescu Ion Vâlcea
 208. Calotescu Floarea Vâlcea
 209. Calotescu Maria-Daniela Vâlcea
 210. Calotescu Gheorghe Vâlcea
 211. Calotescu Maria Vâlcea
 212. Calotescu Ioana Vâlcea
 213. Sabie Mihai Vâlcea
 214. Sabie Florina-Maria Vâlcea
 215. Paleșnic Iuliana Vâlcea
 216. Petrache Alexandru Vâlcea
 217. Arnăutu Doina Vâlcea
 218. Popa Ioan Vâlcea
 219. Popa Elena Vâlcea
 220. Popa Ionuț Vâlcea
 221. Popa George Vâlcea
 222. Popa Dorina Vâlcea
 223. Stocheci Nicoleta Vâlcea
 224. Paleșnic Sofica Vâlcea
 225. Gheorghiță Daniela Vâlcea
 226. Hodorogea Lucreția Vâlcea
 227. Hodorogea Mihaela Vâlcea
 228. Guran Maria Vâlcea
 229. Ruscan Adrian Vâlcea
 230. Ruscan Doina Vâlcea
 231. Hermeneanu Ionela Vâlcea
 232. Hermeneanu Ionuț Vâlcea
 233. Bomeș Veronica Vâlcea
 234. Olteanu Elena Vâlcea
 235. Profire Romulus Vâlcea
 236. Albinaru Petrică Vâlcea
 237. Radu Florin Vâlcea
 238. Formagiu Petronela Vâlcea
 239. Teodorescu Adriana-Elisabeta Vâlcea
 240. Teodorescu Florin Vâlcea
 241. Ceaușu Valeria Vâlcea
 242. Ceaușu Maria Vâlcea
 243. Ceaușu Consantin Vâlcea
 244. Costescu Elena Vâlcea
 245. Predescu Teodora Vâlcea
 246. Negrea Cătălina Vâlcea
 247. Negrea Roxana Vâlcea
 248. Ivănuș Mădălina- Ionela Vâlcea
 249. Zainea Bogdan Vâlcea
 250. Zainea Mădălina Vâlcea
 251. Ivănuș Maria Vâlcea
 252. Comănceanu Elena -Alina Vâlcea
 253. Comănceanu Petruța Vâlcea
 254. Marinescu Mihai Vâlcea
 255. Marinescu Cătălina Vâlcea
 256. Vechiu Filofteia București
 257. Vechiu Constantin București
 258. Deaconescu Ionela Pitești
 259. Epure Victoria Pitești
 260. Farcaș Emilia Leordeni Argeș
 261. Farcaș Costică Leordeni Argeș
 262. Marinescu Mariana Pitești Argeș
 263. Picui Mădălina Pitești
 264. Picui Natalia Pitești
 265. Nițu Mariana Bascov Argeș
 266. Popa Ionela Ștefănești Argeș
 267. Ciocan Elena Pitești
 268. Ciocan Marin Pitești
 269. Cerjan Maria Pitești
 270. Băncescu Ionela Rucăr Argeș
 271. Picui Marcela Cocu Argeș
 272. Picui Kasandra Pitești
 273. Picui Maria Alexia Pitești
 274. Picui Mihai Denis Pitești
 275. Marinita Elena Poiana Lacului
 276. Marinita Constantin Poiana Lacului
 277. Marinita David Poiana Lacului
 278. Ancuța Cocu Poiana Lacului
 279. Picui Cornel-George Cocu
 280. Marinita Victoria Cocu
 281. Dinuta Filofteia Dobrești
 282. Marinita Rareș Cocu
 283. Marinita Adelina Cocu
 284. Dinuta Robert Vasile Dobrești
 285. Deaconu Patryciea Pitești
 286. Deaconu Marius Pitești
 287. Deaconu Ioan Pitești
 288. Vasile Maria Cocu
 289. Deaconu Stefania Pitești
 290. Deaconu Nicolae Pitești
 291. Nicu Maria Pitești
 292. Nicu Aurel Pitești
 293. Sarpe Florentina Pitești
 294. Sarpe Daniel Pitești
 295. Badita Robert Pitești
 296. Minca Gheorghe Oarja, Argeș
 297. Ionelia Burciu Pitești
 298. Munca Niculina Oarja
 299. Giuliani Cristian Pitești
 300. Giulan Ionela- Georgiana. Pitești
 301. Cruceru Ion Glăvile,jud. Vâlcea.
 302. Cruceru Ruxanda Elena, Glăvile,jud. Vâlcea.
 303. Maica Antonia București
 304. Sora Maricica București
 305. Monah Cassian București
 306. Fratele Gheorghe Spulber
 307. Sora Ancuța Spulber
 308. Stanca Maria București
 309. Costea Emil- Dănuț București
 310. Costea Rodica București
 311. Costea Andrei București
 312. David Olimpia București
 313. Costea Nicolae București
 314. Coteț Rodica București
 315. Popa Daniela București
 316. Popa Bogdan București
 317. Popa Ovidiu București
 318. Șipos Nicolae București
 319. Zuluf Eugenia București
 320. Dumitrascu Iulia București
 321. Burcin Simona București
 322. Bătrânu Iris-Irina București
 323. Dumitru Ioana București
 324. Monahia Melania Mestecanis Vatra Dornei.
 325. Protoschimonah Sava Mestecanis Vatra Dornei.
 326. Schimonahia Maria Mestecanis Vatra Dornei.
 327. Rasofora Eufimia Mestecanis Vatra Dornei.
 328. Maica Antonia București
 329. Sora Maricica București
 330. Monah Cassian București
 331. Creangă Elena Vrancea
 332. Gheorghe Bogdan-Dragos Bărcănești, jud. Prahova
 333. Gheorghe Lăcrămioara Bărcănești, jud. Prahova
 334. Borza Lăcrămioara București
 335. Ionescu Iulia Cristina București
 336. Plăcintă Lucreția București
 337. Axintescu Tatiana Curtea de Argeș
 338. Mitrache Loredana Curtea de Argeș
 339. Cobeanu Zeanaida-Minerva București
 340. Gheorghiță Ligia Ivesti, județul Galați
 341. Tudor Mariana Buzău
 342. Negoiță Andrei – Ioan Buzău
 343. Tudor Stefan – Mario Buzău
 344. Popa Lucian Vaslui
 345. Gheorghiță David Tulcea
 346. Gheorghiță Oana Georgiana Tulcea
 347. Olaru Marilena Galați
 348. Stînga Emilia Urziceni
 349. Bercaru Doina Urziceni
 350. Gheorghiță Iosif Ivesti, județul Galați
 351. Gheorghiță Mariana Ivesti, județul Galați
 352. Gheorghiță Sebastian Ivesti, județul Galați
 353. Gheorghiță Iosif Ivesti, județul Galați
 354. Maxim İon Urziceni
 355. Maxim Ilinca Urziceni
 356. Plăcintă Lucreția București
 357. Gheorghiță Beniamin. Ivesti, județul Galați
 358. Gheorghiță Daniela Ivesti, județul Galați
 359. Botea Nicoleta Cristina București
 360. Drăniceanu Nicoleta București
 361. Atudorei Florin București
 362. Teodorescu Hortensia București
 363. Feraru Andrei București
 364. Comănescu Myrto București
 365. Teodorescu Sergiu București
 366. Cristea Gabriel Huși, Vaslui
 367. Cristea Mariana Huși, Vaslui
 368. Cristea Andrei Huși, Vaslui
 369. Cristea Ștefan Huși, Vaslui
 370. Cristea Paraschiva Huși, Vaslui
 371. Cristea Alexandru Huși, Vaslui
 372. Cristea Silvestru Huși, Vaslui
 373. Borza Alexandru Florin București
 374. Bujor Anișoara Bacău
 375. Luca Mihaela Bacău
 376. Hideg Mihai Bacău
 377. Hideg Florina Bacău
 378. Hideg Daniel Bacău
 379. Iancovici Andreea Bacău
 380. Cristea Ruxanda Huși, Vaslui
 381. Stama Madalina Andreea Bucuresti
 382. Nicolau George Florentin Giurgiu
 383. Drenea Elena București
 384. Manole Maria Urziceni
 385. Oprea Adina Zemeș, Bacău
 386. Popescu Niculina București
 387. Enache Veronica București
 388. Radu Alexandru Sibiu
 389. Rădulescu Minodora-Viorica București
 390. Manole Nița Urziceni
 391. Rizea Ionela Denisa Pitești
 392. Dascalu Dragos Marius Pitești
 393. Dascalu Maria Pitești
 394. Rizea Gheorghe Bălcești
 395. Rizea Floarea Bălcești
 396. Raiciu Jean-Marie. Turnu-Severin
 397. Matei Luminita Pitești
 398. Matei Cristian Pitești
 399. Rusu Mariana Pitești
 400. Cerbeanu Carmen Ramona Pitești
 401. Cerbeanu Cosmin Eugen Pitești
 402. Picui Cornel George Cocu, Argeș
 403. Marinita Victoria Cocu, Argeș
 404. Marinita Constantin Poiana Lacului
 405. Marinita Elena Poiana Lacului
 406. Sora Ancuța Cocu, Argeș
 407. Marinita Rareș Cocu, Argeș
 408. Marinita Adelina Cocu, Argeș
 409. Ilie Adriana com .Leordeni
 410. Dinuta Filofteia Dobrești
 411. Dinuta Robert Vasile Dobrești
 412. Marinita David Poiana Lacului
 413. Vasile Maria Cocu, Argeș
 414. Ghican Mariana Constanța
 415. Ghican Traian Constanța
 416. Moraru Silvia Pitești
 417. Sandu Elena Ștefănești, Arges
 418. Sandu Ion Ștefănești, Arges
 419. Mazăre Maria, Câmpulung Moldovenesc
 420. Mazăre Filaret Câmpulung Moldovenesc
 421. Minca Gheorghe Oarja, Argeș
 422. Stanciu Nicolae-Valentin Buzău
 423. Stanciu Mihaela Buzău
 424. Boeru Gheorghe Pitești
 425. Ioniță Marian Pitești
 426. Dogaru Maria Bălcești
 427. Stan Maria laura Bălcești
 428. Vișinescu Sorina Pitești
 429. Ghinoiu Mariana București
 430. Șandru Speranța-Diana Breaza
 431. Pr. Coman Adrian Moldova
 432. Hristodor Savu Mihail Moldova
 433. Hristodor Carmen Moldova
 434. Hahui Elena Galați
 435. Balica Mihaela Galați
 436. Balica Doru Galați
 437. Iurașcu Marian Galați
 438. Burulea Robert Constantin Rediu, Neamț
 439. Pop Laura Sibiu
 440. Pop Daniela Sibiu
 441. Pop Aurel Sibiu
 442. Pop Radu Sibiu
 443. Alexandru Floarea București
 444. Ciuciulete Zenovia Lazuri
 445. Ioniță Emanuel Pitești
 446. Vișan Mihai București
 447. Dimian Luminița Pitești
 448. Birtoiu Miruna Pitești
 449. Birtoiu Valentin Pitești
 450. Pârvan Sanda Buzău
 451. Badea Floarea Pitești
 452. Pirnea Maria-Violeta Pitești
 453. Pirnea Bogdan Pitești
 454. Văcaru Maria Pitești
 455. Marinescu Ceistian-Constantin Pitești

Sursa: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2024/01/17/protest-marturisire-a-unor-ortodocsi-din-bor-impotriva-rugaciunilor-in-comun-cu-ereticii/

Tags:

✝️ Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii

CĂTRE PĂRINTELE PATRIARH DANIEL ȘI SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Părinte Patriarh și Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Noi, un număr mare de creștini ortodocși din toate regiunile țării, ca mădulare ale Bisericii Ortodoxe, vă rugăm să anulați rugăciunea și slujirea în comun cu celelalte confesiuni, program pe care l-ați hotărât pentru săptămâna 18-25 ianuarie 2024, întrucât încălcați Sfintele Canoane al Bisericii Ortodoxe.

Biserica noastră ortodoxă, așa cum se exprimă și prin învățătura unanimă a părinților, a canoniștilor și teologilor și în primul rând prin Sfintele Canoane Apostolice, Sfintele Sinoade Ecumenice și locale, încuviințează fără nici o rezerva că papismul, ca și toți neoprotestanții ( celelalte confesiuni) sunt în erezie.

Biserica Ortodoxă are ca temelie Sfintele Canoane Apostolice, și Canoanele Sfintelor Sinoade Ecumenice și locale, de la care nici un slujitor nu trebuie să se abată. Biserica Ortodoxă nu functionează pe regulament de ordine interioară politic.

Niciodată Biserica Ortodoxă nu s-a amestecat cu politicul, ea a fost și este stavilă împotriva tuturor amenințărilor, mai ales din punct de vedere eretic, care se împotrivesc Evangheliei, Sfintelor Sinoade și care îi tăgăduiește pe Sfinții și Fericiții Părinți.

De peste 100 de ani, slujitorii noștri ortodocși, au tot încercat întâlniri în privat, prin conferințe, cu reprezentați de la alte confesiuni, motivând întoarcerea acestora la dreapta credință, din păcate nu s-a întors niciunul, dimpotrivă s-au pierdut cei ortodocși.

Vă rugăm, anulați orice rugăciune și slujire în comun cu celelalte confesiuni, niciodată în istoria Bisericii Ortodoxe Sfinții Părinți n-au slujit împreună cu cei de alte confesiuni decât dacă aceștia au primit Botezul creștin ortodox. Sfinții Părinți n-au mers în lăcașurile lor ca să slujească și să se roage cu ei.

Vă rugăm NU batjocoriți dreapta credință, NU pângăriti Biserica Ortodoxă, NU încălcați Sfintele Canoane, NU creați sminteală pentru un popor care, din pacate, de peste 100 de ani este necatehizat.

Ați folosit ca motto în acest program, cuvântul Domnului din Evanghelia după Sfântul Apostol Luca 10/27: "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți".

A iubi înseamnă să spuneți adevărul, iar adevărul nu poate fi rupt de iubire, atunci este o pseudoiubire, un fariseism. Mântuitorul spunea adevărul în față, asta înseamnă să iubești cu adevărat. Dacă îi iubiți sincer pe cei de la alte confesiuni, spuneți-le adevărul de credință, să nu rămână în erezia lor, să vină la Ortodoxie ca să se poată mântui. Domnul este Calea, Adevărul și Viața, El este Calea pe care pășind, nu vom rătăci niciodată, El este Adevărul ce ne face liberi, limpezind orice colț al rațiunii noastre, fără relativism! El este Viața care ne mântuiește dacă rămânem în Adevărul Lui, dacă ne rugăm mereu și ne împărtașim cât mai des cu Harul Dumnezeiesc, revărsat în Biserică prin Sfintele Taine. Să credem și să mărturisim cu toată puterea Adevărul de credintă, să păstrăm și să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu.

În conformitate cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, vă aducem la cunoștință, abaterile pe care le faceți din punct de vedere canonic, practicând rugăciunea în comun cu celelalte confesiuni. Reglementările canonice sunt clare, absolute și categorice, în interzicerea participării la rugăciune comună cu ereticii sau schsmaticii.

Biserica ramâne credincioasă reglementărilor canonice, revine și reformulează aceleași interdicții.

Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ca și Părinți Ierarhi ai Sfântului Sinod, ne rugăm pentru Sfințiile Voastre, ca Domnul să Se milostivească, să vă lumineze, să vă dăruiască putere, să îndreptați greșelile, să nu uitați că toti vom da răspuns în fața Domnului, pentru fiecare cuget, cuvânt și faptă, că timpurile pe care le trăim sunt hotărâtoare pentru mântuirea noastră, și cel mai cutremurător, că Domnul ne va cere socoteală pentru ce am știut, ce puteam să facem și n-am înfăptuit. Nădăjduim că veți da curs rugăminților noastre și că veți îndrepta greșelile. Doamne, ajută!

Sfinte Canoane ale Sfinților Apostoli, conform cu Pidalion original, 1871:

 • CANONUL 11 Dacă cineva cleric fiind, cu caterisit cleric împreună s-ar ruga, să se caterisească şi el. [Apostolic, can. 28; Antiohia, can. 4; Cartagina, can. 10]

 • CANONUL 10 Dacă cineva cu cel scos de la împărtăşire (achinonitos) măcar, în casă de s-ar împreună ruga, acesta să se afurisească. [Apostolic, can. 11, 12; Antiohia, can. 2; Cartagina, can. 9]

 • CANONUL 45 Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, împreună cu ereticii rugându-se, numai să se afurisească. Iar de au dat lor voie, ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească. [Apostolic, can. 65; Sinod 3,can. 2, 4; Laodiceea, can. 6, 9, 32, 33, 34, 37; Timotei, can. 9]

 • CANONUL 46 Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul? [Apostolic, can. 47, 68; Sinod 2, can. 7; Sinod 6, can. 95; Cartagina, can. 1, 6, 15; Vasilie, can. 1, 20, 47, 2]

 • CANONUL 65 Dacă vreun cleric, sau mirean va intra în sinagoga iudeilor, sau a ereticilor, spre a se ruga, să se şi caterisească, şi să se afurisească. [Apostolic, can. 7, 45, 71; Sinod 6, can. 11; Antiohia, can. 1; Laodiceea, can. 6, 32, 33, 37, 38]

 • CANONUL 71 Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor, sau în sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, sau lumânări ar aprinde, să se afurisească. [Apostolic, can. 7, 65, 70; Sinod 6, can. 11; Antiohia, can. 1; Laodiceea, can. 29, 37, 38; Cartagina, can. 59, 82, 123]

 • Canoanele Sinodului din Laodiceea, conform cu Pidalion original, 1871:

 • CANONUL 6 Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres. [Apostolic, can. 45, 65]

 • CANONUL 32 Nu se cuvine a lua binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt necuvântări, decât bine cuvântări. [Apostolic, can. 45]

 • CANONUL 33 Nu se cuvine cu ereticii, sau cu schismaticii a se ruga împreună.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului:

"Nu se cuvine a intra deloc în aceste biserici( care aparțin ereticilor)din pricini care s-au spus deja ( pentru rugăciune sau psalmodiere)(…)căci, dacă a intrat erezia, pleacă îngerul păzitor al celor de acolo, după cuvântul Sfântului Vasilie cel Mare, și acea biserică devine o casă obișnuită. Și nu voi intra, zice, în Biserica celor care gândesc rele, iar Apostolul nu spune oare că nu este nici o legătură între biserica lui Dumnezeu și capiștea idolească?"

Patriarhul Constantinopolului, Gherman al II-le:

"Și le poruncesc tuturor laicilor, câți sunteți fii adevărați ai Bisericii Sobornicești, să fugiți departe de preoții căzuți în supunerea latină și niciîn biserica lor să nu vă adunațiși nici cea mai simplă binecuvântare să nu primiți din mâinile lor. Căci este mai bine să vă rugați lui Dumnezeu fiecare în casele voastre, decât să vă adunați în biserică cu filolatinii."   "Si le poruncim părintește (…) de acum înainte să nu îndrăznească cineva dintre voi să ia parte împreună cu adunarea papistașilorsau cu preoți papistași, sau cu vreunul din ceilalți apuseni, la Sfintele Taine ale Bisericii noastre și la celelalte slujbe bisericești, rugăciuni și ierurgii, ci să vă feriți să aveți vreodată părtășie cu ei la vreuna din sfintele slujbe și ierurgii. Dacă însă, după mustrarea noastră patriarhală și sinodală, după acest îndemn și după povața părintească și suhovnicească, va îndrăzni careva dintre voi să fie neascultător și împotrivitor și dacă cineva dintre preoțiva îndrăzni și va fi văzut că se roagă împreună cu latinii sau că primește jertfa lor sau face pomenire pentru ei, (…) acel preot să fie supus desăvârșitei caterisiri."

Sinodul Patriarhilor Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului (1848):

"Mărturisește astăzi în sinod (…) că (papismul) este erezie, , iar cei care o urmează, oricare ar fi ei, eretici sunt, (…) iar sinoadele lor eretice, și orice părtășie duhovniceascăîn slujire a ortodocșilor fii ai Bisericii Sobornicești cu unii ca aceia este neîngăduită, după cum întărește și Canonul al șaptele de la Sinodul al Treilea a toată lumea."

Arhimandritul Iustin Popovici:

"Sfântul Canon al 10-lea Apostolic nu stabilește exact care anume rugăciune sau slujbă este interzisă, însă interzice orice rugăciune comună cu ereticii, chiar și pe cea personală. În rugăciunile comune ecumenisteoare nu se întâmplă lucruri mai mariși mai grave decât acestea? Oare nu se întâmplă (…) să dea binecuvântarea episcopi și preoți eretici romano-catolici, pastori protestanți, și chiar femei?"

Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constaninopolului:

"cine nu își va stupa urechile la auzul acestei prea mari hule (filioque), care se împotrivește Evangheliei, se împotrivește Sfintelor Sinoade, îi tăgăduiește pe Sfinții și Fericiții Părinți, (…)pe acești înșlători și luptători împotriva lui Dumnezeu i-am osândit prin vot sinodal și dumnezeiesc. , (…) astfel, și pe aceștia de vremem ce stăruie în înșelarea lor înmulte chipuri, i-am înlăturat din orice comunitate creștină, (…)să tăiem din trupul Bisericii cangrena hulei."

Semnează:

 1. POPESCU MIHAI CRAIOVA
 2. POPESCU ANDREI CRAIOVA
 3. POPESCU NICULINA CRAIOVA 4 MARINESCU FLORIN CRAIOVA 5 MARINESCU ELENA CRAIOVA 6 MARINESCU ANDREI CRAIOVA 7 MARINESCU ALEXANDRA CRAIOVA 8 ISVORANU ELENA CRAIOVA 9 POPOVICI ALIN CRAIOVA 10 BALASA MARIA CRAIOVA
 4. FLOREA IONUT CRAIOVA
 5. BĂLAȘA CARMEN CRAIOVA
 6. FLOREA FLORINA CRAIOVA
 7. FLOREA ELENA CRAIOVA
 8. VÂRTOSU DAN CRAIOVA
 9. BĂLAȘA SIMONA CRAIOVA
 10. VÂRTOSU ANDREI CRAIOVA
 11. VÂRTOSU DANIELA CRAIOVA
 12. DOBRE FĂNICA CRAIOVA
 13. ȘTEFĂNESCU CORNEL CRAIOVA
 14. ȘTEFĂNESCU DENIS CRAIOVA
 15. ȘTEFĂNESCU VICTORIȚA CRAIOVA
 16. ȘTEFĂNESCU GABRIEL CRAIOVA
 17. PASCU GABRIELA CRAIOVA
 18. LUPU MIHAELA CRAIOVA
 19. MIC CONSTANTIN CRAIOVA
 20. MIC MARIETA CRAIOVA
 21. CONSTANTIN AURELIAN CRAIOVA
 22. CONSTANTIN LAURA CRAIOVA
 23. COANDĂ OVIDIU CRAIOVA
 24. COANDĂ ILEANA CRAIOVA
 25. GROSU ANDREEA CRAIOVA
 26. GROSU ANDREI CRAIOVA
 27. BOBIRSC MARIANA CRAIOVA
 28. BOBIRSC MĂDĂLIN CRAIOVA
 29. DELIȚOIU ADRIAN CRAIOVA
 30. CÂRSTEA LIDIA CRAIOVA
 31. CÂRSTEA ION CRAIOVA
 32. DELIȚOIU ALEXANDRA CRAIOVA
 33. CONSTANTINESCU ȘTEFAN CRAIOVA
 34. CONSTANTINESCU DAN CRAIOVA
 35. CONSTANTINESCU RAUL CRAIOVA
 36. CONSTANTINESCU MARIA CRAIOVA
 37. Apostu Razvan Brașov
 38. Sabie Mihai Vâlcea
 39. Sabie Florina Vâlcea
 40. Măgureanu Maria Vâlcea
 41. Rotaru Mihaela Luminița Vâlcea
 42. Tudor Victoria București
 43. Rotaru Daniel Liviu București
 44. Tudor Radu Mihail București
 45. Tudor Corina Andreea București
 46. Rotaru Robert Nicholas București
 47. Tudor Victor București
 48. Neag Laura Andreea București
 49. Constantin Gherghina București
 50. Constantin Răduț Marian București
 51. Constantin Marian București
 52. Drăgan Cristina București
 53. Catrina Virginia București
 54. Ene Vasilica București
 55. Pitulice Penelopia București
 56. Mihalache Viorel București
 57. Țurcanu Monica București
 58. Amaliei Veronica București
 59. Simion Maria București
 60. Pieter Maria Pitești
 61. Stan Corina-Maria Pitești
 62. Pinter Maria Pitești
 63. Amariei Nicoleta Pitești
 64. Drăgan Cristina Pitești
 65. Catrina Virginia Pitești
 66. Batfoi Teodora Pitești
 67. Ene Vasilica Pitești
 68. Batfoi Teodora Pitești
 69. Pitulice Penelopia Pitești
 70. Amaliei Veronica Pitești
 71. Simion Maria Pitești
 72. Țurcanu Monica Pitești
 73. Mihalache Viorel Pitești
 74. Suditu Mina Minodora Argeș
 75. Budisteanu Ana Anastasia Argeș
 76. Budisteanu Gheorghe Gabriel Argeș
 77. Sima Elena Alexandra Argeș
 78. Popescu Laura Ionela Argeș
 79. Pisau Mihai Argeș
 80. Călina Gheorghița Argeș
 81. Stan Georgiana Cristina Argeș
 82. Șerban Raluca Nicoleta Argeș
 83. Budișteanu Liliana Aura Argeș
 84. Marica Iuliana Argeș
 85. Budisteanu Ion Laurențiu Argeș
 86. Radu Gabriela Argeș
 87. Șerban Raluca Nicoleta Argeș
 88. Mirea Alina Florina București
 89. Topîrceanu Carmen Elena București
 90. Mirea Alexandru Cătălin București
 91. Mirea Mihai Claudiu București
 92. Stan Ioana București
 93. Sandu Ioana București
 94. Marineci Pițigoi București
 95. Dinu Diana Carmina București
 96. Ene Mihai București
 97. Păun Sinica București
 98. Păun Gheorghe București
 99. Păun Dumitra București
 100. Visan Floarea Suseni, Arges
 101. Dibrescu Tanța Pitesti
 102. Stoica Elena Cotmeana
 103. Diaconu Ioana Oarja, Argeș
 104. Ionescu Aneta Pitești
 105. Preda Tatiana Albota
 106. Tănasie Cristian Mirel Piscani Argeș
 107. Tănasie Ileana Piscani Argeș
 108. Tudorache Florica Piscani Argeș
 109. David Andrei Pitești
 110. Nicolae Verginia Pitești
 111. Lixandra Florina Georgeta Leordeni
 112. Moldoveanu Mihaela Pitești
 113. Gheorghe Maria Pitești
 114. Olteanu Niculina Pitești
 115. Constantin Daniela Pitești
 116. Mureșan Diana Pitești
 117. Mureșan Nicolae Pitești
 118. Marin Anghelina Rociu, județul Argeș
 119. Deaconescu Ionela Pitești
 120. Epure Victoria Pitești
 121. Vechiu Filofteia București
 122. Vechiu Constantin București
 123. Suță Ion Leordeni, Argeș
 124. Șuță Adriana Leordeni Argeș
 125. Suță Stela Leordeni, Argeș
 126. Suță Maria Leordeni Argeș
 127. Suță Constantin Leordeni, Argeș
 128. Mateescu Mirela Pitești
 129. Dobre Mariana Oarja Argeș
 130. Voincilă Elena Suseni, Argeș
 131. Farcaș Emilia Leordeni Argeș
 132. Farcaș Costică Leordeni Argeș
 133. Marinescu Mariana Pitești
 134. Neamțu Cristina Pitești
 135. Sanda Nicolae Vâlcea
 136. Sanda Elena Vâlcea
 137. Sanda Ilie Vâlcea
 138. Sanda Maria Vâlcea
 139. Rădulescu Sabina Vâlcea
 140. Sârbu Elena Vâlcea
 141. Sârbu Florentin Vâlcea
 142. Staicu Nineta Turnu-Severin
 143. Staicu sorin Turnu-Severin
 144. Sârbu Cosmin Turnu-Severin
 145. Vârtosu Daniela Turnu-Severin
 146. Vârtosu Andrei Turnu-Severin
 147. Ceaușu Carla Turnu-Severin
 148. Ieroschimonah Paisie Vrancea
 149. Ieromonahul Grigorie cu obștea și fiii duhovnicești Vâlcea
 150. Schimonahul Serapion Vrancea
 151. Preot Claudiu Buză cu fiii și fiicele duhovnicești Urziceni
 152. Ipodiacon Chiriac Vrancea
 153. Monahul Ioan Vrancea
 154. Monahul Paisie Vrancea
 155. Monahul Antonie Vrancea
 156. Monahul Acachie Vrancea
 157. Monahia Agapia Vrancea
 158. Monahia Teodosia Vrancea
 159. Monahia Leontia Vrancea
 160. Rasofora Antonia Vrancea
 161. Rasofora Isidora Vrancea
 162. Monahia Pahomia Vrancea
 163. Monahia Parascheva Vrancea
 164. Monahia Grigoria Vrancea
 165. Monahia Macaria Vrancea
 166. Monahia Porfiria Vrancea
 167. Monahia Gherghina-Nicoleta Vrancea
 168. Sora Elena-Cătălina Vrancea
 169. Sora Tamara Roxana Vrancea
 170. Cruceru Robert-Vasile Vrancea
 171. Cruceru Ion Vrancea
 172. Cruceru Elena Vrancea
 173. Cruceru Lidia Vrancea
 174. Cruceru Ilie Vrancea
 175. Cruceru Elena Vrancea
 176. Cruceru Vasile Vrancea
 177. Costea Ileana Vrancea
 178. Băcanu Ionel Vrancea
 179. Băcanu Elena Vrancea
 180. Dan Rodica Vrancea
 181. Băcanu Mărioara Vrancea
 182. Popescu Petre Vrancea
 183. Popescu Petrișor-Cosmin Vrancea
 184. Șerban Maria -Dorina Vrancea
 185. Neagu Gicu Vrancea
 186. Neagu Mihaela Vrancea
 187. Panait David-Cristian Vrancea
 188. Panait Rodica-Sanda Vrancea
 189. Bulancea Irina-Gabriela Vrancea
 190. Bulancea Cristian Vrancea
 191. Enache Ștefan Vrancea
 192. Enache Marcel Vrancea
 193. Enache Tănțica Vrancea
 194. Cioi Vasile Vrancea
 195. Apostu Răzvan Vâlcea
 196. Ene Alexandru-Ionuț Vâlcea
 197. Vasile Ana-Maria-Andreea Vâlcea
 198. Zuduluf Eugenia Vâlcea
 199. Baciu Gheorghe Vâlcea
 200. Baciu Mihaela Vâlcea
 201. Cărăvan Elena-Simona Vâlcea
 202. Cărăvan Gabriela -Corina Vâlcea
 203. Cărăvan Daniel-Costinel Vâlcea
 204. Calotescu Ioana -Mihaela Vâlcea
 205. Calotescu Ana-Victoria Vâlcea
 206. Stoia Elena-Silvia Vâlcea
 207. Calotescu Ion Vâlcea
 208. Calotescu Floarea Vâlcea
 209. Calotescu Maria-Daniela Vâlcea
 210. Calotescu Gheorghe Vâlcea
 211. Calotescu Maria Vâlcea
 212. Calotescu Ioana Vâlcea
 213. Sabie Mihai Vâlcea
 214. Sabie Florina-Maria Vâlcea
 215. Paleșnic Iuliana Vâlcea
 216. Petrache Alexandru Vâlcea
 217. Arnăutu Doina Vâlcea
 218. Popa Ioan Vâlcea
 219. Popa Elena Vâlcea
 220. Popa Ionuț Vâlcea
 221. Popa George Vâlcea
 222. Popa Dorina Vâlcea
 223. Stocheci Nicoleta Vâlcea
 224. Paleșnic Sofica Vâlcea
 225. Gheorghiță Daniela Vâlcea
 226. Hodorogea Lucreția Vâlcea
 227. Hodorogea Mihaela Vâlcea
 228. Guran Maria Vâlcea
 229. Ruscan Adrian Vâlcea
 230. Ruscan Doina Vâlcea
 231. Hermeneanu Ionela Vâlcea
 232. Hermeneanu Ionuț Vâlcea
 233. Bomeș Veronica Vâlcea
 234. Olteanu Elena Vâlcea
 235. Profire Romulus Vâlcea
 236. Albinaru Petrică Vâlcea
 237. Radu Florin Vâlcea
 238. Formagiu Petronela Vâlcea
 239. Teodorescu Adriana-Elisabeta Vâlcea
 240. Teodorescu Florin Vâlcea
 241. Ceaușu Valeria Vâlcea
 242. Ceaușu Maria Vâlcea
 243. Ceaușu Consantin Vâlcea
 244. Costescu Elena Vâlcea
 245. Predescu Teodora Vâlcea
 246. Negrea Cătălina Vâlcea
 247. Negrea Roxana Vâlcea
 248. Ivănuș Mădălina- Ionela Vâlcea
 249. Zainea Bogdan Vâlcea
 250. Zainea Mădălina Vâlcea
 251. Ivănuș Maria Vâlcea
 252. Comănceanu Elena -Alina Vâlcea
 253. Comănceanu Petruța Vâlcea
 254. Marinescu Mihai Vâlcea
 255. Marinescu Cătălina Vâlcea
 256. Vechiu Filofteia București
 257. Vechiu Constantin București
 258. Deaconescu Ionela Pitești
 259. Epure Victoria Pitești
 260. Farcaș Emilia Leordeni Argeș
 261. Farcaș Costică Leordeni Argeș
 262. Marinescu Mariana Pitești Argeș
 263. Picui Mădălina Pitești
 264. Picui Natalia Pitești
 265. Nițu Mariana Bascov Argeș
 266. Popa Ionela Ștefănești Argeș
 267. Ciocan Elena Pitești
 268. Ciocan Marin Pitești
 269. Cerjan Maria Pitești
 270. Băncescu Ionela Rucăr Argeș
 271. Picui Marcela Cocu Argeș
 272. Picui Kasandra Pitești
 273. Picui Maria Alexia Pitești
 274. Picui Mihai Denis Pitești
 275. Marinita Elena Poiana Lacului
 276. Marinita Constantin Poiana Lacului
 277. Marinita David Poiana Lacului
 278. Ancuța Cocu Poiana Lacului
 279. Picui Cornel-George Cocu
 280. Marinita Victoria Cocu
 281. Dinuta Filofteia Dobrești
 282. Marinita Rareș Cocu
 283. Marinita Adelina Cocu
 284. Dinuta Robert Vasile Dobrești
 285. Deaconu Patryciea Pitești
 286. Deaconu Marius Pitești
 287. Deaconu Ioan Pitești
 288. Vasile Maria Cocu
 289. Deaconu Stefania Pitești
 290. Deaconu Nicolae Pitești
 291. Nicu Maria Pitești
 292. Nicu Aurel Pitești
 293. Sarpe Florentina Pitești
 294. Sarpe Daniel Pitești
 295. Badita Robert Pitești
 296. Minca Gheorghe Oarja, Argeș
 297. Ionelia Burciu Pitești
 298. Munca Niculina Oarja
 299. Giuliani Cristian Pitești
 300. Giulan Ionela- Georgiana. Pitești
 301. Cruceru Ion Glăvile,jud. Vâlcea.
 302. Cruceru Ruxanda Elena, Glăvile,jud. Vâlcea.
 303. Maica Antonia București
 304. Sora Maricica București
 305. Monah Cassian București
 306. Fratele Gheorghe Spulber
 307. Sora Ancuța Spulber
 308. Stanca Maria București
 309. Costea Emil- Dănuț București
 310. Costea Rodica București
 311. Costea Andrei București
 312. David Olimpia București
 313. Costea Nicolae București
 314. Coteț Rodica București
 315. Popa Daniela București
 316. Popa Bogdan București
 317. Popa Ovidiu București
 318. Șipos Nicolae București
 319. Zuluf Eugenia București
 320. Dumitrascu Iulia București
 321. Burcin Simona București
 322. Bătrânu Iris-Irina București
 323. Dumitru Ioana București
 324. Monahia Melania Mestecanis Vatra Dornei.
 325. Protoschimonah Sava Mestecanis Vatra Dornei.
 326. Schimonahia Maria Mestecanis Vatra Dornei.
 327. Rasofora Eufimia Mestecanis Vatra Dornei.
 328. Maica Antonia București
 329. Sora Maricica București
 330. Monah Cassian București
 331. Creangă Elena Vrancea
 332. Gheorghe Bogdan-Dragos Bărcănești, jud. Prahova
 333. Gheorghe Lăcrămioara Bărcănești, jud. Prahova
 334. Borza Lăcrămioara București
 335. Ionescu Iulia Cristina București
 336. Plăcintă Lucreția București
 337. Axintescu Tatiana Curtea de Argeș
 338. Mitrache Loredana Curtea de Argeș
 339. Cobeanu Zeanaida-Minerva București
 340. Gheorghiță Ligia Ivesti, județul Galați
 341. Tudor Mariana Buzău
 342. Negoiță Andrei – Ioan Buzău
 343. Tudor Stefan – Mario Buzău
 344. Popa Lucian Vaslui
 345. Gheorghiță David Tulcea
 346. Gheorghiță Oana Georgiana Tulcea
 347. Olaru Marilena Galați
 348. Stînga Emilia Urziceni
 349. Bercaru Doina Urziceni
 350. Gheorghiță Iosif Ivesti, județul Galați
 351. Gheorghiță Mariana Ivesti, județul Galați
 352. Gheorghiță Sebastian Ivesti, județul Galați
 353. Gheorghiță Iosif Ivesti, județul Galați
 354. Maxim İon Urziceni
 355. Maxim Ilinca Urziceni
 356. Plăcintă Lucreția București
 357. Gheorghiță Beniamin. Ivesti, județul Galați
 358. Gheorghiță Daniela Ivesti, județul Galați
 359. Botea Nicoleta Cristina București
 360. Drăniceanu Nicoleta București
 361. Atudorei Florin București
 362. Teodorescu Hortensia București
 363. Feraru Andrei București
 364. Comănescu Myrto București
 365. Teodorescu Sergiu București
 366. Cristea Gabriel Huși, Vaslui
 367. Cristea Mariana Huși, Vaslui
 368. Cristea Andrei Huși, Vaslui
 369. Cristea Ștefan Huși, Vaslui
 370. Cristea Paraschiva Huși, Vaslui
 371. Cristea Alexandru Huși, Vaslui
 372. Cristea Silvestru Huși, Vaslui
 373. Borza Alexandru Florin București
 374. Bujor Anișoara Bacău
 375. Luca Mihaela Bacău
 376. Hideg Mihai Bacău
 377. Hideg Florina Bacău
 378. Hideg Daniel Bacău
 379. Iancovici Andreea Bacău
 380. Cristea Ruxanda Huși, Vaslui
 381. Stama Madalina Andreea Bucuresti
 382. Nicolau George Florentin Giurgiu
 383. Drenea Elena București
 384. Manole Maria Urziceni
 385. Oprea Adina Zemeș, Bacău
 386. Popescu Niculina București
 387. Enache Veronica București
 388. Radu Alexandru Sibiu
 389. Rădulescu Minodora-Viorica București
 390. Manole Nița Urziceni
 391. Rizea Ionela Denisa Pitești
 392. Dascalu Dragos Marius Pitești
 393. Dascalu Maria Pitești
 394. Rizea Gheorghe Bălcești
 395. Rizea Floarea Bălcești
 396. Raiciu Jean-Marie. Turnu-Severin
 397. Matei Luminita Pitești
 398. Matei Cristian Pitești
 399. Rusu Mariana Pitești
 400. Cerbeanu Carmen Ramona Pitești
 401. Cerbeanu Cosmin Eugen Pitești
 402. Picui Cornel George Cocu, Argeș
 403. Marinita Victoria Cocu, Argeș
 404. Marinita Constantin Poiana Lacului
 405. Marinita Elena Poiana Lacului
 406. Sora Ancuța Cocu, Argeș
 407. Marinita Rareș Cocu, Argeș
 408. Marinita Adelina Cocu, Argeș
 409. Ilie Adriana com .Leordeni
 410. Dinuta Filofteia Dobrești
 411. Dinuta Robert Vasile Dobrești
 412. Marinita David Poiana Lacului
 413. Vasile Maria Cocu, Argeș
 414. Ghican Mariana Constanța
 415. Ghican Traian Constanța
 416. Moraru Silvia Pitești
 417. Sandu Elena Ștefănești, Arges
 418. Sandu Ion Ștefănești, Arges
 419. Mazăre Maria, Câmpulung Moldovenesc
 420. Mazăre Filaret Câmpulung Moldovenesc
 421. Minca Gheorghe Oarja, Argeș
 422. Stanciu Nicolae-Valentin Buzău
 423. Stanciu Mihaela Buzău
 424. Boeru Gheorghe Pitești
 425. Ioniță Marian Pitești
 426. Dogaru Maria Bălcești
 427. Stan Maria laura Bălcești
 428. Vișinescu Sorina Pitești
 429. Ghinoiu Mariana București
 430. Șandru Speranța-Diana Breaza
 431. Pr. Coman Adrian Moldova
 432. Hristodor Savu Mihail Moldova
 433. Hristodor Carmen Moldova
 434. Hahui Elena Galați
 435. Balica Mihaela Galați
 436. Balica Doru Galați
 437. Iurașcu Marian Galați
 438. Burulea Robert Constantin Rediu, Neamț
 439. Pop Laura Sibiu
 440. Pop Daniela Sibiu
 441. Pop Aurel Sibiu
 442. Pop Radu Sibiu
 443. Alexandru Floarea București
 444. Ciuciulete Zenovia Lazuri
 445. Ioniță Emanuel Pitești
 446. Vișan Mihai București
 447. Dimian Luminița Pitești
 448. Birtoiu Miruna Pitești
 449. Birtoiu Valentin Pitești
 450. Pârvan Sanda Buzău
 451. Badea Floarea Pitești
 452. Pirnea Maria-Violeta Pitești
 453. Pirnea Bogdan Pitești
 454. Văcaru Maria Pitești
 455. Marinescu Ceistian-Constantin Pitești

Sursa: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2024/01/17/protest-marturisire-a-unor-ortodocsi-din-bor-impotriva-rugaciunilor-in-comun-cu-ereticii/