✝️ Protopresbiter Theodoros Zisis — Întreruperea pomenirii pseudoepiscopilor este schismă sau mărturisire bineplăcută lui Dumnezeu?!

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Protopresbiter Theodoros Zisis

Să se aducă la cunoștința conducerilor bisericești în mod categoric că în cazul în care vor continua să participe și să susțină panerezia ecumenismului intercreștin și interreligios, calea pe care se impune să o urmeze credincioșii, clericii și mireni, calea mântuitoare, canonică și în duhul Sfinților Părinți este neîmpărtășirea, adică întreruperea pomenirii episcopilor, care se fac împreună responsabili și părtași la erezie și înșelare.

Nu este vorba de schismă, ci de mărturisire bineplăcută lui Dumnezeu, așa cum au procedat Părinții din vechime, însă așa au făcut și în zilele noastre episcopi mărturisitori, printre care se enumeră vrednicul de laudă și venerabilul fost Mitropolit de Flórina, Augustin, și Sfântul Munte


Protopresbiter Theodoros Zisis - Septembrie 2017

Tags:

✝️ Protopresbiter Theodoros Zisis — Întreruperea pomenirii pseudoepiscopilor este schismă sau mărturisire bineplăcută lui Dumnezeu?!

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Protopresbiter Theodoros Zisis

Să se aducă la cunoștința conducerilor bisericești în mod categoric că în cazul în care vor continua să participe și să susțină panerezia ecumenismului intercreștin și interreligios, calea pe care se impune să o urmeze credincioșii, clericii și mireni, calea mântuitoare, canonică și în duhul Sfinților Părinți este neîmpărtășirea, adică întreruperea pomenirii episcopilor, care se fac împreună responsabili și părtași la erezie și înșelare.

Nu este vorba de schismă, ci de mărturisire bineplăcută lui Dumnezeu, așa cum au procedat Părinții din vechime, însă așa au făcut și în zilele noastre episcopi mărturisitori, printre care se enumeră vrednicul de laudă și venerabilul fost Mitropolit de Flórina, Augustin, și Sfântul Munte


Protopresbiter Theodoros Zisis - Septembrie 2017