✝️ Sfântul Iustin Popovici - predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi: Dascălii Universului

- Posted in Sfinți, Cuvioși, Prooroci și Mucenici by - Permalink

Citiți acest cuvânt de laudă al Sfântului Iustin Popovici - teologul secolului XX - la prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan.

Predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi.

Predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi.

Dascălii Universului

Astăzi Sfânta Biserică slăvește Trei Mari Sfinți, cei mai mari între cei mari, aceștia sunt Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți astăzi. În minunatele rugăciuni ale slujbelor dumnezeiești de astăzi sunt numiți „vârful învățăturiiˮ, culmea învățăturii. Cea mai înaltă treaptă a învățăturii, cea mai mare înțelepciune, cei mai mari între cei mari.

Cum au devenit astfel, ce s-a întâmplat cu ei? Ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi despre sufletele lor. Au împlinit poruncile mântuirii și de aceea au devenit mari în Biserica cerească (Matei 5,19), iată taina lor. Trăind sfintele virtuți: cu credință în Hristos, cu dragoste, cu milostivire, cu post, cu rugăciune, cu priveghere, cu ajutorul tuturor acestora, ei s-au ridicat deasupra acestei lumi. Au devenit nu numai dascălii oamenilor, ci Dascălii universului.

Împlinitori ai Evangheliei

Au propovăduit Evanghelia și Adevărul Domnului Hristos, le-au răspândit în această lune nu numai printre oameni, ci și printre Îngeri precum și printre toate făpturile. Astfel ei sunt mari înaintea lui Dumnezeu.

Ei sunt nu numai mari Dascăli, ci și mari rugători înaintea lui Dumnezeu. Ei ne dobândesc prin rugăminți de la Domnul puterea și tăria ca și noi să putem trăi după Sfânta Evanghelie, ca și noi să putem face fapte evanghelice. Ca și noi să putem crede cu credința evanghelică, să iubim cu iubirea evanghelică și să fim smeriți cu smerenia evanghelică.

Toate acestea ei le-au format mai întâi în ei înșiși și apoi în toți urmașii lor duhovnicești, cărora, slavă Domnului, aparținem și noi creștinii de astăzi. Aceasta este marea lor lucrare apostolică. Prin această lucrare a tuturor Sfinților Apostoli, ei se și numesc întocmai cu Apostolii, identici, egali cu ei. Aceasta înseamnă că ei au propovăduit Buna-Vestire a Domnului Hristos și au răspândit-o și în sufletele noastre. Și ne-au dăruit putere dumnezeiască ca și noi împreună cu acest har să trăim în această lume și ca să ne pregătim pentru viața din cealaltă lume, pentru viața nemuritoare.

Veșnicia noastră

Căci, iată, noi suntem creați pentru nimic mai puțin decât pentru Viața veșnică. Iar Viața veșnică cum se agonisește, cum se cultivă? În felul acesta: prin Dreptate veșnică, prin Iubire veșnică, prin Adevăr veșnic. Toate acestea sunt întru Domnul Iisus Hristos și în Biserica Sa. Și toate ni le dăruiește nouă, ca să ne hrănim sufletele noastre în această lume și în cealaltă cu hrană veșnică, dumnezeiască.

Căci trupul ni-l hrănim cu hrană pământească, iar sufletul cu ce îl hrănim? Sufletul îl hrănim cu Adevărul ceresc, cu Dreptatea lui Hristos, cu Dragostea cerească, cu Dragostea lui Hristos. De aceea este lucrarea noastră pe pământ foarte responsabilă și importantă. Tot ceea ce faci, de fapt faci pentru veșnicia ta.

Tu nu ești un trecător, tu ești ființă omenească, ești netrecător, ești creat pentru veșnicie.Nu pentru aceea ca viața ta să dureze cincizeci, o sută de ani, iar apoi în cimitir, în moarte, în mormânt. Nu! Domnul ne-a creat pentru Viața veșnică în acea lume și această Viață veșnică începe de aici de pe pământ, începe de la Biserica lui Hristos, de la Evanghelia lui Hristos.

De aceea a și devenit Dumnezeu om. De aceea a și coborât Dumnezeu din Ceruri pe pământ ca pe noi să ne ridice de pe pământ la Ceruri. Aceasta este întreaga lucrare a Domnului Hristos. Aceasta este rânduiala mântuirii, acesta este întregul Său program față de noi oamenii: ca să ne facă pe noi capabili să înlăturăm tot ceea ce este trecător și să trăim ceea ce este veșnic încă de aici de pe pământ. Căci viața noastră veșnică începe de pe pământ dacă trăim cu credință în Domnul Hristos, cu rugăciune, cu post, cu priveghere,cu toate celelalte virtuți evanghelice.

Tags:

✝️ Sfântul Iustin Popovici - predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi: Dascălii Universului

Citiți acest cuvânt de laudă al Sfântului Iustin Popovici - teologul secolului XX - la prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan.

Predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi.

Predică la marea sărbătoarea a Sfinților Trei Mari Ierarhi.

Dascălii Universului

Astăzi Sfânta Biserică slăvește Trei Mari Sfinți, cei mai mari între cei mari, aceștia sunt Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți astăzi. În minunatele rugăciuni ale slujbelor dumnezeiești de astăzi sunt numiți „vârful învățăturiiˮ, culmea învățăturii. Cea mai înaltă treaptă a învățăturii, cea mai mare înțelepciune, cei mai mari între cei mari.

Cum au devenit astfel, ce s-a întâmplat cu ei? Ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi despre sufletele lor. Au împlinit poruncile mântuirii și de aceea au devenit mari în Biserica cerească (Matei 5,19), iată taina lor. Trăind sfintele virtuți: cu credință în Hristos, cu dragoste, cu milostivire, cu post, cu rugăciune, cu priveghere, cu ajutorul tuturor acestora, ei s-au ridicat deasupra acestei lumi. Au devenit nu numai dascălii oamenilor, ci Dascălii universului.

Împlinitori ai Evangheliei

Au propovăduit Evanghelia și Adevărul Domnului Hristos, le-au răspândit în această lune nu numai printre oameni, ci și printre Îngeri precum și printre toate făpturile. Astfel ei sunt mari înaintea lui Dumnezeu.

Ei sunt nu numai mari Dascăli, ci și mari rugători înaintea lui Dumnezeu. Ei ne dobândesc prin rugăminți de la Domnul puterea și tăria ca și noi să putem trăi după Sfânta Evanghelie, ca și noi să putem face fapte evanghelice. Ca și noi să putem crede cu credința evanghelică, să iubim cu iubirea evanghelică și să fim smeriți cu smerenia evanghelică.

Toate acestea ei le-au format mai întâi în ei înșiși și apoi în toți urmașii lor duhovnicești, cărora, slavă Domnului, aparținem și noi creștinii de astăzi. Aceasta este marea lor lucrare apostolică. Prin această lucrare a tuturor Sfinților Apostoli, ei se și numesc întocmai cu Apostolii, identici, egali cu ei. Aceasta înseamnă că ei au propovăduit Buna-Vestire a Domnului Hristos și au răspândit-o și în sufletele noastre. Și ne-au dăruit putere dumnezeiască ca și noi împreună cu acest har să trăim în această lume și ca să ne pregătim pentru viața din cealaltă lume, pentru viața nemuritoare.

Veșnicia noastră

Căci, iată, noi suntem creați pentru nimic mai puțin decât pentru Viața veșnică. Iar Viața veșnică cum se agonisește, cum se cultivă? În felul acesta: prin Dreptate veșnică, prin Iubire veșnică, prin Adevăr veșnic. Toate acestea sunt întru Domnul Iisus Hristos și în Biserica Sa. Și toate ni le dăruiește nouă, ca să ne hrănim sufletele noastre în această lume și în cealaltă cu hrană veșnică, dumnezeiască.

Căci trupul ni-l hrănim cu hrană pământească, iar sufletul cu ce îl hrănim? Sufletul îl hrănim cu Adevărul ceresc, cu Dreptatea lui Hristos, cu Dragostea cerească, cu Dragostea lui Hristos. De aceea este lucrarea noastră pe pământ foarte responsabilă și importantă. Tot ceea ce faci, de fapt faci pentru veșnicia ta.

Tu nu ești un trecător, tu ești ființă omenească, ești netrecător, ești creat pentru veșnicie.Nu pentru aceea ca viața ta să dureze cincizeci, o sută de ani, iar apoi în cimitir, în moarte, în mormânt. Nu! Domnul ne-a creat pentru Viața veșnică în acea lume și această Viață veșnică începe de aici de pe pământ, începe de la Biserica lui Hristos, de la Evanghelia lui Hristos.

De aceea a și devenit Dumnezeu om. De aceea a și coborât Dumnezeu din Ceruri pe pământ ca pe noi să ne ridice de pe pământ la Ceruri. Aceasta este întreaga lucrare a Domnului Hristos. Aceasta este rânduiala mântuirii, acesta este întregul Său program față de noi oamenii: ca să ne facă pe noi capabili să înlăturăm tot ceea ce este trecător și să trăim ceea ce este veșnic încă de aici de pe pământ. Căci viața noastră veșnică începe de pe pământ dacă trăim cu credință în Domnul Hristos, cu rugăciune, cu post, cu priveghere,cu toate celelalte virtuți evanghelice.