🔖 Singura cale de mântuire a catolicilor este să vină la ortodoxia de care s-au rupt în anul 1054

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Singura cale de mantuire a catolicilor este sa vina la ortodoxia de care s-au rupt in anul 1054:

33 de erezii romano-catolice:

 1. Supremaţia papală, sau primatul papal.
 2. Infailibilitatea papală sau imposibilitatea de a greşi.
 3. Filioque.
 4. Purgatoriul.
 5. Azima.
 6. Maria imaculata sau imaculata concepţie de la Duhul Sfânt a Născătoarei de Dumnezeu.
 7. Transubstanţialitatea.
 8. Celibatul obligatoriu al preoţilor.
 9. Indulgenţele, practicate şi astăzi, secolul 21, principala pricină a naşterii protestantismului lutheran şi calvin, reformaţii.
 10. Lumina şi Harul create şi nu necreate.
 11. Tezaurul de merite ale Sfinţilor din cer daţi de "papă", păcătoşilor.
 12. Inexistenţa Sfintei Proscomidii.
 13. Desacralizarea şi neacceptarea împodobirii Sfintelor Veşminte de slujire şi a pereţilor bisericii cu Sfintele Icoane.
 14. Desfiinţarea Sfântului Iconostas/Catapeteasmă.
 15. Infanţii fără euharistie şi mirungere.
 16. Euharistia fără spovedanie.
 17. Mirenii nu primesc sângele Domnului, doar trupul, azima în gură.
 18. Botezul fără cufundare, ci doar stropire sau turnare.
 19. Inovaţia postului, reinventarea lui şi libertinajul postului.
 20. Mumii prin conservare, în loc de Sfinte Moaşte.
 21. Căsătoria între verişorii primari, cu dispensă episcopală (practică întâlnită în Brazilia, Mexic, america latină)
 22. Grandomania construcţiei clădirilor de cult şi prezenţa băncilor, împotriva comuniunii dragostei jertfelnice de coliturghisire.
 23. Inovaţia unei liturghii de 40 minute şi repetarea ei, de n ori pe zi pe acelaşi altar.
 24. Azima-euharistie în buzunar.
 25. Desacralizarea monahismului cu ordine şi apartenenţe (iezuit, benedictin, franciscan, etc.)
 26. Holocaustele, genocidele şi crimele împotriva umanităţii: - Cruciadele şi "Sfânta" Inchiziţie, pentru care nimeni nu i-a tras la răspundere niciodată. Ştergerea de pe faţa pământului a 5 civilizaţii: mayaşi, incaşi, azteci, etc. şi jefuirea lor de peste 50.000 de tone de aur, argint şi alte metale şi pietre preţioase.
 27. Inovaţia cultului-adorării inimii lui Hristos şi-a Preacuratei.
 28. Statuile.
 29. Uniaţia şi naşterea ereziei greco-catolicismului sau sincretismul religios.
 30. Expansiune şi pază armată şi implicarea în politicile lumii ale episcopul Romei apostaziat şi cardinalilor săi.
 31. Inexistenţa succesiunii apostolice, prin auto-exluderea din Biserică în 1054 a episcopului Romei şi alegerea independentă şi privată a următorilor episcopi ai Romei, înafara Bisericii.
 32. Încurajarea şi dezvoltarea ecumenismului și nu a ecumenicității.
 33. Scolasticismul, sau "teologia" de fier, rece, goală și umedă, implicit fabricarea şi acceptarea oricărei inovații pentru aparenta mântuire.

Nici una din aceste 33 de erezii, nu au existat în primul mileniu, când Apusul nu era căzut, ci sunt inovații apărute odată cu căderea. Și nici unul din acestea nu există în Biserică, în Sfânta Ortodoxie. De aceea nici un eretic nu are har, taine, Duhul Sfânt și mântuire, fiindcă își face propriul lui "creștinism".

Preluat - Ardeleanu Adrian

Tags:

🔖 Singura cale de mântuire a catolicilor este să vină la ortodoxia de care s-au rupt în anul 1054

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

Singura cale de mantuire a catolicilor este sa vina la ortodoxia de care s-au rupt in anul 1054:

33 de erezii romano-catolice:

 1. Supremaţia papală, sau primatul papal.
 2. Infailibilitatea papală sau imposibilitatea de a greşi.
 3. Filioque.
 4. Purgatoriul.
 5. Azima.
 6. Maria imaculata sau imaculata concepţie de la Duhul Sfânt a Născătoarei de Dumnezeu.
 7. Transubstanţialitatea.
 8. Celibatul obligatoriu al preoţilor.
 9. Indulgenţele, practicate şi astăzi, secolul 21, principala pricină a naşterii protestantismului lutheran şi calvin, reformaţii.
 10. Lumina şi Harul create şi nu necreate.
 11. Tezaurul de merite ale Sfinţilor din cer daţi de "papă", păcătoşilor.
 12. Inexistenţa Sfintei Proscomidii.
 13. Desacralizarea şi neacceptarea împodobirii Sfintelor Veşminte de slujire şi a pereţilor bisericii cu Sfintele Icoane.
 14. Desfiinţarea Sfântului Iconostas/Catapeteasmă.
 15. Infanţii fără euharistie şi mirungere.
 16. Euharistia fără spovedanie.
 17. Mirenii nu primesc sângele Domnului, doar trupul, azima în gură.
 18. Botezul fără cufundare, ci doar stropire sau turnare.
 19. Inovaţia postului, reinventarea lui şi libertinajul postului.
 20. Mumii prin conservare, în loc de Sfinte Moaşte.
 21. Căsătoria între verişorii primari, cu dispensă episcopală (practică întâlnită în Brazilia, Mexic, america latină)
 22. Grandomania construcţiei clădirilor de cult şi prezenţa băncilor, împotriva comuniunii dragostei jertfelnice de coliturghisire.
 23. Inovaţia unei liturghii de 40 minute şi repetarea ei, de n ori pe zi pe acelaşi altar.
 24. Azima-euharistie în buzunar.
 25. Desacralizarea monahismului cu ordine şi apartenenţe (iezuit, benedictin, franciscan, etc.)
 26. Holocaustele, genocidele şi crimele împotriva umanităţii: - Cruciadele şi "Sfânta" Inchiziţie, pentru care nimeni nu i-a tras la răspundere niciodată. Ştergerea de pe faţa pământului a 5 civilizaţii: mayaşi, incaşi, azteci, etc. şi jefuirea lor de peste 50.000 de tone de aur, argint şi alte metale şi pietre preţioase.
 27. Inovaţia cultului-adorării inimii lui Hristos şi-a Preacuratei.
 28. Statuile.
 29. Uniaţia şi naşterea ereziei greco-catolicismului sau sincretismul religios.
 30. Expansiune şi pază armată şi implicarea în politicile lumii ale episcopul Romei apostaziat şi cardinalilor săi.
 31. Inexistenţa succesiunii apostolice, prin auto-exluderea din Biserică în 1054 a episcopului Romei şi alegerea independentă şi privată a următorilor episcopi ai Romei, înafara Bisericii.
 32. Încurajarea şi dezvoltarea ecumenismului și nu a ecumenicității.
 33. Scolasticismul, sau "teologia" de fier, rece, goală și umedă, implicit fabricarea şi acceptarea oricărei inovații pentru aparenta mântuire.

Nici una din aceste 33 de erezii, nu au existat în primul mileniu, când Apusul nu era căzut, ci sunt inovații apărute odată cu căderea. Și nici unul din acestea nu există în Biserică, în Sfânta Ortodoxie. De aceea nici un eretic nu are har, taine, Duhul Sfânt și mântuire, fiindcă își face propriul lui "creștinism".

Preluat - Ardeleanu Adrian