🛐 Teofil Creangă: Elemente de erezie postpatristică în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

În „Cartea de rugăciuni" (vezi imaginile), editată cu binecuvântarea IPS Calinic al Sucevei și Rădăuților, întâlnim rugăciuni noi precum:

etc., rugăciuni pentru meserii păcătoase (chiar interzise de sfintele canoane) sau mai puțin păcătoase, într-un efort de adaptare la timpurile noastre.

enter image description here

Conducerea noastră bisericească, în loc să urmeze exemplul Sfinţilor noştri Părinţi în păstrarea Ortodoxiei, ca singura posibilitate de mântuire a omului şi a societăţii, face tocmai inversul: amestecând Ortodoxia cu erezia în limitele ecumenismului, aduce după sine tocirea criteriilor poporului ortodox, privând atât poporul credincios, cât şi lumea de posibilitatea mântuirii.

Tocmai în această direcţie se vădeşte demonică intervenţia aşa-numitei „Teologii postpatristice” care oferă acoperire teologică şi sprijin în isteria ecumenistă şi în demolarea temeliilor patristice şi tradiţionale.

Este neliniștitor și periculos faptul că această erezie postpatristică află puternici susținători și înlăuntrul Bisericii noastre Ortodoxe și este prezentată ca – chipurile – utilă și indispensabilă pentru pretinsa mărturie a Ortodoxiei în lumea contemporană.

Un exemplu semnificativ al acestei tendințe este simpozionul care a fost organizat de către Academia de Studii Teologice din Volos cu tema „Sinteza Neo-patristică sau teologia post-patristica. Revendicarea teologiei contexuale în Ortodoxie.”

După care s-a cerut caterisirea Mitropolitului Ignatie al Dimitriadei și cenzurarea poziţiilor eretice ale Academiei Teologice de la Volos, care a produs mare sminteală și tulburare în biserica Greciei prin 2011, dar care a fost primit anul acesta (august) cu cu mult fast în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Atunci au luat poziție împotriva sa mai mulți mitropoliți, printre care și Serafim de Pireu, care l-a criticat de asemenea, pe acest Ignatie și de poziția sa pro papistașă

Poziţiile Academiei Mitropolitului Dimitriadei asupra teologiei postpatristice şi contextuală sunt periculoase pentru Biserica Ortodoxă, conduc la sincretism şi pun la îndoială delimitarea credinţei pe care au făcut-o Sfinţii Părinţi ai Bisericii.

În esenţă, prin poziţiile Academiei, se pun la îndoială Sinoadele Ecumenice şi prin extindere deciziile acestora şi întreaga teologie pe care au elaborat-o.

Întrebări:

În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se introduc deliberat și intenționat elemente de erezie postpatristică sau din neștiință?

Cum de a venit și Mitropolitul Dimitriadei (unul dintre promotorii acestei erezii) și a fost primit atât de bine în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților?


Comentariul Ortodoxia.RO:

Această practică de "diotorisire" a cărților liturgice și a celor de rugăciuni face parte din politica papistă numită "aggiornamento" care înseamnă actualizare sau modernizare. Toate aceste inovații în domeniul cărților de cult și a celor de rugăciuni țin de acestă practică ecumenistă de a desacraliza prin continua "actualizare" și "modernizare" a resurselor bisercești oricare ar fi acestea.

Sursa: https://www.facebook.com/100022675903641/posts/pfbid037qARYAGWSo8WEFspFHcHTujZH3snSdcLyoCAg5AbNebg1ibbfuxsnWQxpJSvWCHEl/

Tags:

🛐 Teofil Creangă: Elemente de erezie postpatristică în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by - Permalink

În „Cartea de rugăciuni" (vezi imaginile), editată cu binecuvântarea IPS Calinic al Sucevei și Rădăuților, întâlnim rugăciuni noi precum:

  • Rugăciunea actorului
  • Rugăciunea cântărețului
  • Rugăciunea informaticianului
  • Rugăciunea politicianului
  • Rugăciunea omului de afaceri
  • Rugăciunea psihologului
  • Rugăciunea sportivului

etc., rugăciuni pentru meserii păcătoase (chiar interzise de sfintele canoane) sau mai puțin păcătoase, într-un efort de adaptare la timpurile noastre.

enter image description here

Conducerea noastră bisericească, în loc să urmeze exemplul Sfinţilor noştri Părinţi în păstrarea Ortodoxiei, ca singura posibilitate de mântuire a omului şi a societăţii, face tocmai inversul: amestecând Ortodoxia cu erezia în limitele ecumenismului, aduce după sine tocirea criteriilor poporului ortodox, privând atât poporul credincios, cât şi lumea de posibilitatea mântuirii.

Tocmai în această direcţie se vădeşte demonică intervenţia aşa-numitei „Teologii postpatristice” care oferă acoperire teologică şi sprijin în isteria ecumenistă şi în demolarea temeliilor patristice şi tradiţionale.

Este neliniștitor și periculos faptul că această erezie postpatristică află puternici susținători și înlăuntrul Bisericii noastre Ortodoxe și este prezentată ca – chipurile – utilă și indispensabilă pentru pretinsa mărturie a Ortodoxiei în lumea contemporană.

Un exemplu semnificativ al acestei tendințe este simpozionul care a fost organizat de către Academia de Studii Teologice din Volos cu tema „Sinteza Neo-patristică sau teologia post-patristica. Revendicarea teologiei contexuale în Ortodoxie.”

După care s-a cerut caterisirea Mitropolitului Ignatie al Dimitriadei și cenzurarea poziţiilor eretice ale Academiei Teologice de la Volos, care a produs mare sminteală și tulburare în biserica Greciei prin 2011, dar care a fost primit anul acesta (august) cu cu mult fast în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Atunci au luat poziție împotriva sa mai mulți mitropoliți, printre care și Serafim de Pireu, care l-a criticat de asemenea, pe acest Ignatie și de poziția sa pro papistașă

Poziţiile Academiei Mitropolitului Dimitriadei asupra teologiei postpatristice şi contextuală sunt periculoase pentru Biserica Ortodoxă, conduc la sincretism şi pun la îndoială delimitarea credinţei pe care au făcut-o Sfinţii Părinţi ai Bisericii.

În esenţă, prin poziţiile Academiei, se pun la îndoială Sinoadele Ecumenice şi prin extindere deciziile acestora şi întreaga teologie pe care au elaborat-o.

Întrebări:

În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se introduc deliberat și intenționat elemente de erezie postpatristică sau din neștiință?

Cum de a venit și Mitropolitul Dimitriadei (unul dintre promotorii acestei erezii) și a fost primit atât de bine în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților?


Comentariul Ortodoxia.RO:

Această practică de "diotorisire" a cărților liturgice și a celor de rugăciuni face parte din politica papistă numită "aggiornamento" care înseamnă actualizare sau modernizare. Toate aceste inovații în domeniul cărților de cult și a celor de rugăciuni țin de acestă practică ecumenistă de a desacraliza prin continua "actualizare" și "modernizare" a resurselor bisercești oricare ar fi acestea.

Sursa: https://www.facebook.com/100022675903641/posts/pfbid037qARYAGWSo8WEFspFHcHTujZH3snSdcLyoCAg5AbNebg1ibbfuxsnWQxpJSvWCHEl/