ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

💥 Comunicat oficial al Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod, privind implicarea Părintelui Constantin Necula într-o acțiune pseudo-spirituală de sincretism religios →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Comunicat oficial al Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod, privind implicarea Părintelui Constantin Necula într-o acțiune pseudo-spirituală de sincretism religios

Preotul ecumenist Constantin Necula de la Sibiu, fost propagandist vaccinist, între multe altele, este pus la punct de Patriarhie, printr-o Scrisoare trimisă luna trecută de Vicarul Patriarhal Varlaam Ploieșteanul, de pe adresa Cancelariei Sfântului Sinod și din încredințarea Prea Fericitului Patriarh Daniel.

Necula este acuzat că practică tehnici new-age-iste și necreștine la o așa-zisă universitate ”Life” pentru foloase materiale destul de consistente.

După cum se vede de pe site-ul „universității” colegii lui Necula mai învață cursanții despre Cabală, Ierburi Magice, Spiritualitate dar și despre Unghii cu Gel. Maestrul Oreste oferă un curs despre „În căutarea Unității”, probabil inspirat de Petiția lui Papahagi, Baconschi și Bănescu. În cazul acestora se poate bănui și Unitatea, la fel ca și în Cazul Necula, din câte se pare.

De exemplu, reamintim că în același spirit, Constantin Necula afirma la postul noii Securități Digi24 că „A crede că vaccinul e o încălcare a unei dogme e periculos. În mâna lui Dumnezeu stau și astfel de vaccinuri”.

Necula este prezent și într-o altă organizație sincretist-educațională, cu legături mormone, SUPER-TEACH, problemă în care societatea civilă românească s-a adresat Sfântului Sinod printr-o Scrisoare Deschisă.

După spargerea „influencerilor” cu sutană Visarion Alexa și Vasile Ioana, cazul Constantin Necula este un semn că se strânge lațul și în jurul sinecuristului Vasile Bănescu.

Citiți comunicatul complet al Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod pe siteul ActiveNews: https://www.activenews.ro/cultura-biserica-ortodoxa/EXCLUSIV.-Constantin-Necula-pus-la-punct-oficial-de-Patriarhul-Daniel-pentru-spiritualism-new-age-ist.-Dupa-Visarion-Alexe-si-Vasile-Ioana-se-sparge-inca-un-propagandist-vaccinist-sincretist.-Mai-urmeaza-calendaristul-sinecurist-Vasile-Banescu-182711


Comentariu Ortodoxia.RO:

„Ardealul nu poate fi decât ecumenist.”, așa a decretat Părintele Constantin Necula, consilierul misionar-pastoral și de imagine al Mitropoliei Ardealului.

Această afirmație reprezintă o blasfemie la adresă sfinților ardeleni, care au luptat și și-au dat viața pentru apărarea Ortodoxiei pe meleagurile lor, împotrivă uniației greco-catolice și a propovăduririi diferitelor erezii, cu atât mai mult cu cât «ecumenismul» practicat în Ardeal în Evul Mediu nega dreptul Ortodoxiei de a exista alături de celelalte confesiuni religioase.”, scrie domnul Mihai-Silviu Chirilă pe site-ul Mărturia Ortodoxă.

. . .

Citiți intreg articolul Constantin Necula, un popă ecumenist și globalist.

🔥 Adrian Pătruscă @ ActiveNews.ro: Vasile Bănescu pune o bombă cu ceas în Biserică →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Vasile Bănescu Foto: Internet

Acum, că a trecut vuietul Pogorârii Duhului Sfânt, ne putem întoarce la banalul cotidian. Bunăoară, la Bănescu.

Între Înălțare și Rusalii (de la Covid încoace, a devenit o modă să strici bucuria sărbătorilor!), purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a produs un interviu.

Cei familiarizați cât de cât cu chichițele presei l-ar numi: „interviu de spălare”.

Într-un „interviu de spălare”, protagonistul este lăsat să zburde, să bată câmpii nestingherit. Să se așeze, asemenea unei cochete fanate, în lumina cea mai favorabilă. Mai mult, reporterul slugarnic – după modelul lui Chicoș Rostogan când îl ascultă pe micul Ftiriadi – îi ridică invitatului întrebările la fileu.

Drept urmare, în interviul de pe blogul Melaniei Cincea, Bănescu, profită din plin și oferă un recital de elocință și narcisism.

Nestingherit de ziaristă, el vorbește despre părțile luminoase ale biografiei sale: despre bunicul matern, preot, deținut politic la Pitești, care îi împărtășea pe partizanii din Munții Argeșului și care l-a îndrumat pe Vasile spre Teologie, despre facultatea de Litere, unde i-a cunoscut pe Ioan Alexandru sau Zoe Dumitrescu-Bușulenga (Maica Benedicta), despre bursele de la Regensburg și Heidelberg, despre povara de a fi purtător de cuvânt...

Un ochi atent poate observa că, din prezentarea pe care și-o face, Bănescu nu doar că evită cu abilitate orice fel de umbre biografice, dar se străduiește să își scoată în lumină părțile „creștine”. Să își flateze filonul „bisericesc”.

Nedându-se în lături de la vorbe sforăitoare despre sine, precum:

„Am trei repere stabile: Evanghelia, propria mea conștiință și binele real al Bisericii.”

Repet: acesta nu este un citat din Vasile cel Mare, ci din Vasile Bănescu!

De ce simte Bănescu nevoia să fie „spălat”, nu am cum să știu cu siguranță. Pot doar să presupun că apariția interviului cu câteva săptămâni înainte de ședința Sfântului Sinod al BOR programat în iulie nu are cum să fie întâmplătoare.

Mai ales că, la ședința respectivă, ar urma să se discute și despre comportamentul purtătorului de cuvânt, care își permite să beștelească ierarhi și să asume poziții personale în numele BOR.

Poate că postamentul lui Bănescu se clatină. Sau poate că trebuie consolidat pentru noi ofensive ideologice. Vom vedea.

*

Apropo de poziții personale: din interviul Alba Lux nu putea lipsi chestiunea Calendarului.

După ce elogiază calitatea intelectuală și morală a partizanilor modificării Pascaliei, Bănescu face o afirmație uluitoare.

Iat-o:

„Sărbătorirea comună (cu Occidentul) a Paștelui... este o problemă pe care o văd rezolvându-se treptat, prin impulsionarea oficială a preoților care, de-a lungul următorilor ani, să le vorbească credincioșilor pe tema calendarului și a pascaliei, să le explice adevărul istoric.”

Așadar, Bănescu sugerează că decizia A FOST DEJA LUATĂ. Pe șest, fără să fie anunțată – necum dezbătută - public. Și că rămâne doar să fie aplicată conform unui PROGRAM judicios.

O acțiune de DE SUS ÎN JOS, asemănătoare propagandei pro-vacciniste din timpul COVID, „prin impulsionarea oficială a preoților”.

Când și cum a luat BOR decizia de a schimba modul de calcul al Paștelui?

Sau Bănescu forțează din nou mâna Patriarhului și a Ierarhilor, așa cum a făcut-o și în timpul Pandemiei?

La Sinodul de luna viitoare vom afla în sfârșit CINE conduce cu adevărat Biserica Ortodoxă Română.

*

Multe sunt lucrurile interesante din interviul lui Bănescu, dacă ai răbdare și ficatul rezistent să nu te oprești din citit.

Este un exercițiu util, așa cum, înainte de 1989, buchisirea printre rânduri a Scânteii dezvăluia ce se mai pregătea întru fericirea noastră.

Eu mă grăbesc să trec însă la aspectul cel mai grav al interviului. O adevărată bombă cu ceas pusă în Biserica Ortodoxă Română.

Prin comparație cu care, problema Calendarului pare doar o pocnitoare expirată.

În interviu, cuvântul „fundamentalism” – cu varianta „fundamentalist” – apare de nu mai puțin de 7 (șapte) ori.

De șase ori folosit de ziaristă, o dată de Bănescu.

De fiecare dată, Melania Cincea îl folosește în sintagma „fundamentalism / fundamentalist ortodox”.

Bănescu se ferește să lege textual „fundamentalismul” de „ortodoxie”. Vorbește însă de „fundamentalismul” din Biserica Ortodoxă Română, care trebuie combătut împreună cu „radicalismul” și cu „filetismul”.

Bănescu este prea citit ca să nu știe că expresia „fundamentalism ortodox” este o aberație. Și o găselniță ideologică servind ca rampă de atac pentru Stânga.

Nu întâmplător, sintagma „fundamentalism ortodox” a apărut în media și politică doar de vreo două decenii. Cam de când s-a declanșat Războiul Internațional împotriva Terorismului.

Expresia „fundamentalism ortodox” a fost folosită intenționat în pandant denigrator cu cea de „fundamentalism islamic”.

Se sugerează astfel (sau se spune abrupt) că și în Biserica Ortodoxă există un potențial Bazin Terorist.

Foarte puțin voalat, o face și Melania Cincea în întrebările pe care i le adresează lui Vasile Bănescu.

Iar purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, nu doar că nu o contrazice niciodată, nu doar că nu pune lucrurile la punct, dar îi dă ziaristei frenetice apă la moară.

Mai mult, el atestă existența în interiorul BOR a două tabere: „fundamentaliștii”și „pro-europenii”.

„Taberele din Biserica Ortodoxă Română există”, afirmă răspicat Bănescu.

Tot el face și o descriere a „fundamentaliștilor” ortodocși:

„Oameni care au citit extrem de puțin, oameni neformați intelectual, săraci cultural și nefinisați moral.”

În urmă cu câteva luni, într-un alt text-elogiu dedicat lui Vasile Bănescu, Melania Cincea oferea și ea o descriere plastică a „taberei fundamentaliste” din BOR, descriere pe care nici Bănescu, nici vreun alt responsabil al Bisericii nu au contestat-o:

„Un cor care include și conspiraționiști, și antivacciniști, și talibani ultraortodocși, și ultranaționaliști, și anti-occidentali sau putinofili pe față, și «pacifiști», și susținători ai «neutralității» în raport cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina.”

Bref, un întreg și terifiant Bestiariu. O gloată de lombrozieni periculoși.

În contrast total cu cei din tabăra „pro-europeană”, care - spune Bănescu - sunt „intelectuali creștini”, cu „operă, anvergură culturală și morală”, cu „bună și curată intenție”.

Și care - adăugăm noi - par croiți după chipul și asemănarea lui Vasile Bănescu însuși.

Încercăm să ne revenim: așadar, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române afirmă că în BOR există două tabere între care sunt deosebiri ca de la Cer la Pământ.

Din întregul interviu – care consonează cu toată propaganda ce se revarsă în ultimul timp în capetele noastre - rezultă că aceste două tabere nu au cum să (mai) conviețuiască.

În acest caz, înseamnă că există doar două soluții logice: Schisma sau Stârpirea uneia dintre tabere.

„Fundamentaliștii”, ne spune Bănescu, sunt cel mai mare pericol la adresa Bisericii („cei mai redutabili adversari sunt cei care o compromit și o subminează din interior”).

„Fundamentaliștii ortodocși” sunt „conspiraționiștii” și „anti-vacciniștii” de ieri, catalogați ca „TERORIȘTI” de premierul Florin Cîțu și încadrați penal în timpul Pandemiei, care zădărniceau combaterea.

Și sunt „putiniștii” de azi, care pun în pericol apartenența României la Europa.

Veri buni cu „fundamentaliștii islamici” care până alaltăieri terorizau Occidentul, dar au dispărut ca prin farmec, eradicați fără îndoială de Războiul împotriva Terorismului.

Și cumetri cu „trumpiștii MAGA” care au atacat Capitoliul, dar au fost puși cu botul pe labe de valul de prigoană lansat de administrația Biden în alianță cu presa și cu corporațiile.

De unde se vede că nimic nu combate „fundamentalismul” mai bine decât un regim de forță. Nimic mai bun decât o Sfântă Dictatură pentru a salva Libertatea și Democrația.

Și, iată, Biserica.

Rezultă în mod logic că, pentru a evita o schismă în interiorul BOR, dar și un accident istoric al României în drumul spre deplina integrare euro-atlantică, singura soluție posibilă este Stârpirea „fundamentaliștilor ortodocși”.

Eradicarea lor fără milă, ca pe niște dăunători periculoși ce sunt.

P.S. De când am citit interviul, un gând nu îmi dă pace:

Printre partizanii din Munții Argeșului, pe care bunicul lui Bănescu îi împărtășea și pentru care a făcut ani grei de pușcărie la Pitești, nu s-or fi strecurat și niscai „fundamentaliști ortodocși”?

Sursa: https://www.activenews.ro/opinii/Vasile-Banescu-pune-o-bomba-cu-ceas-in-Biserica-182500

⏰ Adrian Patrușcă @ ActiveNews.ro: Un Bahmut de Paști pentru BOR: Șantaj Patriarhal pe axa Langley – Constantinopol →

- Posted in Ortodoxia în Lume by

enter image description here

Un tribunal districtual din Kiev a prelungit luni, 29 mai, cu încă două luni arestul la domiciliu al starețului Marii Lavre Pecerska, mitropolitul Pavel Lebed.

Ierarhul ucrainean se află în arest de la 1 aprilie, după ce, în urma unui proces tipic stalinist, desfășurat cu ușile închise, a fost acuzat de încălcarea egalității religioase (!) și de sprijinirea agresiunii ruse.

De data aceasta, procesul nu a mai fost cu ușile închise. În sală s-a aflat și reporterul Strana News, una dintre cele mai echilibrate publicații din Ucraina.

Potrivit acesteia, mitropolitul Pavel a făcut în fața instanței o declarație explozivă.

Starețul de la Pecerska susține că a fost sunat în detenție de Patrariarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I.

Acesta i-ar fi propus un târg: toate acuzațiile împotriva lui Pavel vor fi retrase dacă el, împreună cu alți călugări de la Marea Lavră a Kievului, trec la Biserica Ortodoxă a Ucrainei, recunoscută doar de Constantinopol.

Cu alte cuvinte, Patriarhul Ecumenic s-ar fi pretat unui șantaj ordinar: Libertate contra Trădare.

Există două posibilități:

  1. Starețul de la Pecerska a mințit sub jurământ în fața instanței;

  2. Starețul de la Pecerska a spus adevărul.

Mitropolitul Pavel Lebed are un regim de detenție extrem de strict: poartă o brățară electronică la picior, nu poate părăsi domiciliul și este cert că toate convorbirile sale telefonice sunt monitorizate.

O convorbire a arestatului cu Patriarhul Constantinopolului nu are cum să fi scăpat neînregistrată. Dacă a existat cu adevărat, ea se află în arhivele securității ucrainene.

Pe de altă parte, este mai mult decât probabil că mitropolitul Pavel a înregistrat și el discuția pe propriul său telefon.

Dacă nu și-ar putea proba dezvăluirea că a fost supus unui șantaj din partea lui Bartolomeu I, starețul de la Pecerska și-ar agrava situația, putând fi acuzat de minciună, sperjur, conspirație, trădare etc.

Pavel Lebed nu ar fi aruncat o adevărată bombă în tribunalul districtual din Kiev dacă nu ar fi avut DOVADA că spune Adevărul.

Însă, dincolo de aspectul sordid al târgului mafiot propus de Patriarhul Constantinopolului, toată povestea este PLAUZIBILĂ.

Biserica Ortodoxă a Ucrainei este copilul de suflet al lui Bartolomeu și al CIA.

A fost creată anume pentru a submina și, în cele din urmă, a înlocui Biserica Ortodoxă Ucraineană, aflată sub tutela Moscovei.

Însă, rezistența credincioșilor ucraineni la schimbare s-a dovedit mai puternică decât se așteptau Nănașii de la Constantinopol și Washington.

Drept care s-a trecut la prigoană fățișă: confiscări și incendieri de biserici, agresări și arestări ale preoților și ierarhilor. Și iată: Șantaj patriarhal.

În Ucraina, Războiul dintre A Doua și A Treia Romă a fost înglobat în Războiul total dintre Occident și Rusia.

Gestul lui Bartolomeu de a-l suna pe mitropolitul Pavel trădează nervozitate.

Așa cum liderii politici occidentali nu mai au răbdare și pun presiune pe Zelenski pentru a obține victorii militare în fața rușilor, la fel, pare să fi apărut iritarea și pe axa Langley – Constantinopol.

Pe frontul religios, Occidentul bate pasul pe loc la fel ca pe câmpul de luptă.

Din acest punct de vedere, dezvăluirea starețului de la Pecerska făcută în fața instanței din Kiev are implicații uriașe și la București.

Scandalul Calendarului capătă acum o altă semnificație. El este semnul nerăbdării Zeilor Războiului.

Intelectualii care au aprins Gâlceava nu au fost pocniți de vreo revelație irepresibilă pe care, asemenea găinii care a descoperit mărgica în bălegar, era musai să o facă cunoscută lumii imediat. Chiar cu prețul tulburării Învierii.

Nu. Și la ei a sunat telefonul pe firul scurt.

Scandalul a avut un Scop precis, care, pentru a fi atins, trebuia să producă valuri cât mai mari. De aceea, a și fost declanșat în Săptămâna Patimilor, momentul de „maximă audiență” pentru un asemenea subiect.

De aceea, scandalul a fost întreținut cu postări ritmice ale acestui veritabil Grup de Comando comunicațional, potrivit tuturor regulilor Propagandei.

Scopul scandalului a fost să scoată Biserica Ortodoxă Română din atitudinea rezervată de până acum - care a făcut-o să NU recunoască noua Biserică Ucraineană -, și să o împingă în Războiul Religios împotriva Moscovei.

BOR este singura biserică ortodoxă a unei națiuni latine.

„Înrolarea” ei cu arme și bagaje în tabăra occidentală și împotriva Rusiei ar avea un efect strategic mai mare decât toate tancurile Abrams, avioane F-16 și rachetele HIMARS și Storm Shadow aruncate în luptă împotriva Rusiei.

Ar fi un Bahmut pe dos.

Deocamdată, la fel ca în pandemie, BOR se clatină dar nu cade.


Sursa articolului: https://www.activenews.ro/opinii/Un-Bahmut-de-Pasti-pentru-BOR-Santaj-Patriarhal-pe-axa-Langley-%E2%80%93-Constantinopol-182334

💉 ActiveNews: Dovada supremă că vaccinul Covid nu a stopat mortalitatea →

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

ActiveNews: Dovada supremă că vaccinul Covid nu a stopat mortalitatea

Datele publicate de Eurostat arată clar că vaccinul Covid nu numai că nu a redus transmiterea virusului, dar nu a stopat nici decesele, ci dimpotrivă. Astfel, mortalitatea excedentară față de media perioadei 2016-2019 a crescut în UE după primul și al doilea an al campaniilor de vaccinare. Și mai grav este faptul că, deși, de la apariția variantei Omicron în 2022, cazurile Covid au fost ușoare și moderate, mortalitatea în exces a continuat să crească.

Citește în continuare: Dezastru în statele vaccinate / Nimeni nu investighează