ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

⛵ Alexander Kalomiros: Atunci când se va apropia epoca lui Antihrist, chiar şi Corabia Bisericii va fi greu de desluşit❗

- Posted in Profeții și Proorocii by

Când se va apropia epoca antihristului corabia Bisericii va fi greu de deslușit

"Atunci când se va apropia epoca lui Antihrist, chiar şi Corabia Bisericii va fi greu de desluşit.

Va fi aşa o încurcătură şi o babilonie în lume, încât credinciosul nu va putea fi sigur dacă o Biserică este ortodoxă sau de alt fel, din pricina mulțimii proorocilor mincinoşi care vor umple lumea şi vor propovădui: „Hristos este aici” şi „Hristos este acolo” (cf. Matei 24,23‐24; Luca 17,21‐23).

Doar ici colo, mici grupuri de credincioşi dimpreună cu vreun preot vor păstra încă vie adevărata Tradiție. Dar cine va fi oare în stare să recunoască Biserica lui Hristos în acele mici grupuri de credincioşi disprețuite, care sunt lipsite de orice strălucire lumească?

Cu toate acestea, la sfârşitul vremurilor, Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească va însemna doar acele parohii mici, uitate şi aparent dezbinate întru cele din afară, care pot chiar să nu aibă cunoştință unele de altele. Însă acestea vor fi unite între ele prin legăturile tainice ale Trupului şi Sângelui Domnului, întru Duhul Sfânt, cu soborniceasca Credință şi Tradiție, care vor rămâne nepângărite
".

— Alexander Kalomiros, în Apostazia și Antihristul după învățăturile Sfinților Părinți.

☦️ Alexandros Kalomiros: Păgânii nu i-au urât niciodată pe creștini atât de mult precum îi urăște lumea așa-zis creștină din ziua de astăzi.

☦️ Alexandros Kalomiros: Păgânii nu i-au urât niciodată pe creștini atât de mult precum îi urăște lumea așa-zis creștină din ziua de astăzi.

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

Păgânii nu i-au urât niciodată pe creștini atât de mult precum îi urăște lumea așa-zis creștină din ziua de astăzi

Păgânii nu i-au urât niciodată pe creștini atât de mult precum îi urăște lumea așa-zis creștină din ziua de astăzi.

Toleranța formală este foarte înșelătoare și, mai nou, este întâlnită la tot pasul...

Lumea îi tolerează doar pe acei așa-ziși “creștini” care țin pasul cu ea, cei care vor să aplice un Creștinism căldicel, fals și social care încearcă sa fie întotdeauna “la zi" și pe “placul lumii…” fără să supere cumva pe cineva.

Pe ceilalți, care nu sunt de acord să-și falsifice credința și sunt fermi, îi urăște de moarte, mărturisit sau nu. Ura lumii este însă pentru noi un criteriu deosebit de util prin care putem cunoaște dacă suntem creștini adevărați sau nu.

Scris este:

Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște." - (Ioan 15, 18-19)

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.” - (Matei 5, 10-12)

Nu vă mai iluzionați, dragii mei. Nu veți putea să plăceți și lumii, și lui Dumnezeu în același timp. Veșnicia omului nu se negociază la masa lumii acesteia. Alegeți ocara lumii și cinstea lui Hristos, nu invers.

~ Alexandros Kalomiros


Comentariul Ortodoxia.RO:

Vizionați interviul de mai jos, realizat de Dl. Teolog Mihai-Silviu Chirilă de la Mărturisirea Ortodoxă, în data de 16 Mai 2024, la Parohia din Schit Orășeni cu Părintele Ioan Ungureanu și înțelegeți astfel că textul de mai sus se confirmă fără echivoc 100%.

Mitropolitul Teofan a cerut dărâmarea Paraclisului Sfinților Sila, Paisie și Natan din Schit Orășeni