ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Părintele Athanasie Mytilineos: Antihristul după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi — Opoziţie şi imitare faţă de Hristos (Omilia 57) →

- Posted in Profeții și Proorocii by

    Antihristul după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi.
    Opoziţie şi imitare faţă de Hristos
    (Omilia 57)
    Părintele Athanasie Mytilineos

După cum probabil vă amintiţi, am dat mărturia Sfintei Scripturi despre Antihrist.

Am menţionat şi cuvântul Domnului care zice: Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi.

Însă acela care ne dă cu multă claritate şi exactitate descrierea Antihristului este, iubiţii mei, Apostolul Pavel.

În a doua sa Epistolă către Tesaloniceni, pornind de la o anumită nelinişte a creştinilor din Tesalonic cu privire la iminenţa celei de-a Doua Veniri a lui Hristos, le răspunde că dacă nu va veni mai întâi Antihristul, cel fărădelege, fiul păcatului, al pierzaniei, Hristos nu va veni. Şi nimeni să nu vă amăgească, pentru nici un motiv.

Aceasta înseamnă că venirea Antihristului va fi un semn pentru a Doua Venire a lui Hristos. Am să vă citesc fragmentul, însă fără să-l analizez sau să-l interpretez mai mult, pentru că de altfel o tâlcuire parţială am făcut în cele zise mai înainte; pentru tema de astăzi vor mai fi tâlcuite doar câteva puncte.

Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri ? Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui.
Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ci să creadă minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.


Aşadar, este foarte limpede, iubiţii mei, după cum aţi văzut, Apostolul Pavel, la punctul venirii Antihristului, oferindu-ne foarte multe elemente distinctive.

Când va veni Antihristul?

Menţionând Apostolul Pavel în pericopa pe care tocmai v-am citit-o cu puţin înainte, le scrie tesalonicenilor că va veni mai întâi apostazia.

Iar apostazia nu este înţeleasă doar în faptul că oamenii vor apostazia de la credinţa în Dumnezeu, ci apostazia, aşa cum tâlcuiesc Sfinţii Părinţi, este chiar însuşi Antihristul. Adică mai întâi va veni Antihristul şi apoi va veni Hristos.

Şi Sfântul Ioan Gură de Aur consemnează, tâlcuind, că „înaintea lui Hristos vine Antihristul” şi, mai cu seamă, îndată dupa Antihrist vine Hristos.

Hristos vine – subliniez aceasta – îndată după Antihrist.

Este foarte clar acest cuvânt şi îl vom observa în continuare.

În plus, toţi Sfinţii Părinţi vorbesc despre aceasta.

Există însă anumiţi rătăciţi, precum hiliaştii, care spun că după Antihrist va veni împărăţia de o mie de ani.

Nu!

Despre această temă vom vorbi când vom ajunge la punctul respectiv al Apocalipsei. Impărăţia de o mie de ani nu este aşa cum o tâlcuiesc hiliaştii.

Nicidecum!

Intâi de toate, numărul o mie este un număr care arată un mare interval de timp, nu este exact numărul o mie.

Aşa cum spunem numărul trei, şapte, patruzeci, o sută…, care sunt numere rotunde, aşa şi o mie de ani este intervalul temporal dintre cele două Veniri ale lui Hristos.

Acesta este caracterizat de către toţi Părinţii Bisericii noastre drept timpul Evangheliei, adică este acela pe care deja îl traversăm şi în care este propovăduită şi este pusă în lucrare Evanghelia.

Prin urmare, timpul de o mie de ani este de la Prima Venire a lui Hristos şi până la a Doua Lui Venire.

După Antihrist nu va mai exista timp, va veni direct Hristos, Care, aşa cum vom vedea, îl va nimici pe Antihrist.

Aşadar, Domnul a zis că nimeni nu cunoaşte ziua aceea şi ceasul acela.

Dar, dacă suntem puţin atenţi la text, vom vedea că are ceva să ne spună, şi încă faptul că vine în acord cu foarte multe puncte ale Scripturii.

Să nu vă miraţi!

Despre ziua şi ceasul”.

Aceasta arată o anumită exactitate.

Prin urmare, ziua şi ceasul nu sunt cunoscute oamenilor, dar poate fi cunoscuta perioada care precede aproximativ?

Da, iubiţii mei.

Nu inovez, să ne păzească Dumnezeu!

Dar ce înţelegem prin timp aproximativ?

Hristos ne-a dat semne, şi mai ales atunci când a zis:

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, îndată mai jos, în Evanghelia după Matei (24, 36), oferă semnele despre cum se va întâmpla exact a Doua Venire a lui Hristos.

Iar atunci când oferă semnele înseamnă că putem în linii mari să o anticipam ca sa nu fim defazati sau in contratimp.

De altfel, acestea nu sunt singurele semne pe care le dă Domnul aici la Matei, dă şi în altă parte altele.

Însă şi Apostolul Pavel dă semne. Iată un prim semn:

Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă.

Pentru că atunci îi înşelau pe creştini că vine Hristos, şi şi-au lăsat treburile, şi-au închis prăvăliile – ca să folosesc o expresie contemporană -, şi aşteptau să vină Hristos. Aşa cum din când în când spun şi hiliaştii: Vine! Vine!…

Nu!

Iar Apostolul Pavel zice: Fiţi cu luare-aminte! Dacă nu vine Antihristul, Hristos nu va veni.

Vă întreb:

Este sau nu este acesta un semn? Este un semn venirea antihristului, desigur!

Încă, Apostolul Pavel a spus că printre ultimele semne va fi si acesta: convertirea evreilor la crestinism.

Apoi, au mai spus Domnul şi Apostolul Pavel că mai întâi se va propovădui Evanghelia la toate neamurile şi aşa mai departe.

Încă, am văzut şi în capitolele anterioare ale Apocalipsei, semne în Cer şi celelalte lucruri legate de ele.

Toate acestea sunt semne care ne arata, în linii generale, desigur, dacă ne aflăm foarte departe, sau relativ aproape, sau foarte aproape de Ziua Venirii Domnului.

Spre pildă, auziţi – şi nu auziţi asta de la mine, fireşte; aţi auzit din multe guri şi veţi citi asta în foarte multe locuri – când se zice:

Trăim în vremurile lui Antihrist. Trăim în timpurile lui Antihrist

Aceasta înseamnă că, în linii generale, noi plasăm semnele aproximativ în epoca noastră, indiferent dacă este aproape sau departe Ziua Domnului.

Aşadar, nu sunt opuse cele pe care le-am spus despre necunoaşterea zilei şi ceasului, pentru că Domnul a vorbit despre ziua aceea şi ceasul acela.

Ascultaţi însă ce zice însuşi Domnul după cuvântul pe care l-a grăit despre ziua aceea şi ceasul acela.

Atunci când a avut loc potopul, timpul lui era cunoscut sau necunoscut?

În chip evident era necunoscut.

Era şi cunoscut, şi necunoscut.

În mod concret timpul nu era necunoscut – lui Noe cel puţin -, dar ziua şi ceasul erau necunoscute chiar şi lui Noe.

Celorlalţi oameni, din afară, le erau necunoscute absolut toate.

Ascultaţi cum.

Dumnezeu i-a dat poruncă lui Noe să construiască corabia, şi corabia a început să fie construită.

Câţi ani a durat construcţia ei?

O sută douăzeci de ani! In o sută douăzeci de ani ce au văzut oamenii care se aflau lângă Noe?

L-au întrebat ce face, iar la răspunsul lui că lucrează să construiască o corabie, aceia l-au întrebat iarăşi ce să facă cu ea şi ce va fi această ambarcaţiune.

El a construit o corabie uriaşă ale cărei dimensiuni sunt specificate chiar de Sfânta Scriptură.

Aşadar, el le-a spus că Dumnezeu o să dezlănţuie potopul, iar oamenii se vor îneca pentru că sunt foarte păcătoşi, aşadar Dumnezeu i-a spus să construiască această corabie ca să se salveze el şi familia lui.

Însă contemporanii lui Noe ziceau: O, Noe a îmbătrânit şi şi-a pierdut minţile! A înnebunit Noe!, pentru că, fireşte, nu-l credeau.

Aşadar, ce au fost cei o sută douăzeci de ani cât timp a durat construcţia navei?

O sută douăzeci de ani de predică, de predică îndemnătoare la pocăinţă.

Însă, atunci când s-au împlinit cei o sută douăzeci de ani şi a intrat Noe în corabie, atunci a început potopul! Dumnezeu i-a zis: „Astăzi vei intra în corabie.”

Noe a intrat în ea.

Desigur că pregătise toate în interior…, cu tot „confortul” necesar.

A băgat toate animalele în interior, cu multe perechi.

Sfânta Scriptură menţionează şi perechile.

A îmbarcat hrana, a asigurat diferite provizii în interior, şi atunci când a terminat toate şi i-a grăit Dumnezeu, a intrat în corabie şi a închis uşa pe dinafară.

Şi atunci a început să plouă.

Pentru Noe nu era necunoscut timpul aproximativ, mai ales atunci când a văzut că şi-a încheiat treburile, că s-a încheiat strângerea animalelor.

Şi în cele din urmă cât ar putea să ţină o viaţă omenească?

Adam a trăit nouă sute treizeci de ani, Noe a trăit şase sute de ani, oare ar fi putut Noe să aştepte potopul dincolo de hotarele vieţii sale? In chip neîndoielnic nu, de vreme ce Dumnezeu i-a spus că va trebui ca el însuşi să se salveze. Prin urmare, timpul aproximativ era cunoscut, deoarece era cuprins între hotarele unei vieţi omeneşti, ale vieţii lui Noe.

Ziua însă nu era cunoscută, nici ceasul.

După exemplul pe care însuşi Domnul îl menţionează şi zice că „precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi cu Fiului Omului, cu Mine, când urmează să vin”, atunci credincioşii pot să intuiasca aproximativ şi acest timp.

Încă, Sfântul Ignatie Teoforul (ca să mă limitez la acestea, deşi sunt atâtea alte semne) îi zice Sfântului Policarp episcopul Smirnei, într-o minunată epistolă a lui:

Citeşte vremile; aşteaptă pe Cel mai presus de timp.

Este în acord cu cuvântul Domnului care zice: Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!. Şi Domnul ne cheamă să cercetăm adânc semnele vremurilor.

Aceasta zice acum şi Sfântul Ignatie către Sfântul Policarp, episcopul Smirnei.

Să examineze vremurile şi să aştepte cu atenţie pe Iisus Hristos.

Pe Acela pe Care II aşteptam, aşteapta-L.

Sunt acestea opuse cuvântului Domnului că ziua aceea şi ceasul acela nu le cunoaşte nimeni?

În chip neîndoielnic nu.

Însă voi mai insista puţin şi voi încheia cu acest punct, anume că ceea ce are foarte mare însemnătate pentru noi este faptul că Apostolul Pavel a zis că a Doua Venire a lui Hristos nu se va întâmpla dacă nu va veni mai întâi Antihristul.

Aceasta are foarte mare însemnătate.

Şi încă ceva mai are mare însemnătate. In cele din urmă, chiar dacă nu cunoaştem când va veni Antihristul, dacă avem în vedere că „mulţi antihrişti s-au arătat”, există mulţi antihrişti, chestiunea a început realmente din vremea în care S-a arătat Hristos, ca să nu spun că a apărut din Raiul lui Dumnezeu.

Prima unealtă a diavolului şi în consecinţă primul tip al Antihristului este Cain, cel care l-a ucis pe Abel.

Şi l-a ucis pentru ca balaurul, diavolul, să zădărnicească venirea lui Mesia, Care ar fi fost urmaşul lui Abel.

Diavolul ştia foarte bine că Cain era unealta lui şi din Cain nu va veni Mesia.

Astfel, se străduieşte să zădărnicească lucrarea lui Mesia, punându-l pe Cain să-l ucidă pe Abel, însă în locul acestuia Adam l-a născut pe Seth, care ţine acum genealogia lui Mesia. De atunci lucrează Antihristul.

Altfel, ne preocupă faptul dacă Domnul va veni anul acesta, la anul sau peste cincizeci de ani, sau peste cinci sute de ani!

Însemnătate are, iubiţii mei, faptul că „mulţi antihrişti s-au arătat” şi de aceea suntem datori să fim cu luare-aminte.

De ce credeţi că noi nu putem să ne pierdem sufletul prin înrâuririle antihriştilor din epoca noastră?

Însă cine, mai exact, va fi persoana Antihristului ?

Persoana sa ne este descrisă de către Sfânta Scriptură, iar Părinţii Bisericii ne-o tâlcuiesc în felul următor:

Va fi diavolul care se va întrupa sau va fi un simplu om?

Prin urmare, diavolul?, întreabă Sfantul Ioan Gura de Aur?

Nicidecum!

Deci nu însuşi diavolul se face om, aşa cum S-a înomenit Domnul; să nu fie!, zice Sfântul Ioan Damaschin.

Prin urmare, va fi om.

Va fi om „potrivit lucrării lui satan”, adică va fi unealtă a Satanei, aşa cum ne spune Apostolul Pavel în Epistola a doua către Tesaloniceni (2, 9).

În calitate de om, Antihristul se va naşte din om, din femeie, dar „din curvie”, zice iarăşi Sfântul Ioan Damaschin.

Şi aceasta ca să dea impresia că s-a născut din fecioară – încercând să imite Naşterea lui Hristos -, de vreme ce tatăl său nu va fi cunoscut, dacă va fi din curvie.

Aşa cum v-am spus, Antihristul este maimuţa lui Hristos, potrivit cuvântului Fericitului Augustin.

Iar dacă diavolul este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui rău, Antihristul va fi sfârşitul oricărui rău.

Va fi rodul cel mai stricat, de la căderea lui Adam şi după acela.

Cel mai stricat rod şi în ceea ce priveşte calitatea, dar şi temporal.

Ultimul şi cel mai stricat rod pe care l-a dat vreodată omenirea, căderea lui Adam, va fi Antihristul!

Va fi evreu, zice scriitorul Icumenie (nu dau şi trimiterile pentru a nu întârzia).

Va fi „din rădăcina evreilor”, zice Sfântul Andrei al Cezareei.

Antihristul nu va fi simplu evreu, ci şi „din rădăcina evreilor”, adică străbunul evreilor. Străbunii lui sunt dintre aceia care au stăruit în necredinţa în persoana lui Hristos; va fi din seminţia lui Dan, aşa cum am menţionat deja la prorocia lui Iacov.

Dacă vă amintiţi, atunci când am analizat anul trecut un fragment din Apocalipsă, am spus că, întrucât Antihristul îşi va trage originea din seminţia lui Dan, de aceea nu este socotită aceasta între cele douăsprezece seminţii. Atunci când enumeră cele douăsprezece seminţii Sfântul Ioan, în Apocalipsa sa – este la capitolul al şaptelea, versetele 5-8 -, nu cuprinde între acestea şi seminţia lui Dan, întrucât din aceasta va veni Antihristul.

Aici aş vrea să vă lămuresc o anumită nedumerire, dacă pot.

Probabil veţi spune:

Astăzi nu mai există seminţiile. Iar când va veni Antihristul, nu putem să cunoaştem dacă va fi din seminţia lui Dan sau nu. Evreii înşişi deja nu mai au seminţiile acestea!

Este caracteristic, iubiţii mei, faptul că seminţiile au fost păstrate, am putea spune, în toate consemnările registrelor de stare civilă. Cu toate că au intervenit de-acum robia babiloniană şi distrugerea Iudeii, s-a păstrat registrul stării civile al seminţiilor – nu al tuturor, în principal a lui Iuda – pentru a fi consemnată venirea lui Hristos.

De aceea, pe baza acestor cataloage, Sfinţii Evanghelişti Matei şi Luca ne înşiruie genealogia lui Hristos.

Acesta nu este un fapt fără importanţă.

Ei au vrut să dovedească tocmai faptul că prorocia lui Iacov s-a împlinit, anume că „din seminţia lui Iuda se va împlini aşteptarea neamurilor”, adică venirea lui Mesia.

Pentru Iisus Hristos a fost păstrată seminţia lui Iuda, şi s-a demonstrat acest lucru.

Pentru Antihrist acum?

Există prorocia lui Iacov şi pentru fiul său Dan, fără ca aceasta să fie o premisă, iubiţii mei, pentru a fi păstrată cu orice preţ seminţia lui Dan.

Nu există nici o nevoie pentru a fi păstrată, dar are însemnătate, deoarece în acest mod a fost accentuată venirea lui Antihrist, care – notaţi acest lucru – va fi dintre evrei.

Prorocia lui Iacov s-a realizat în parte pentru a se arăta faptul că, de vreme ce prorocia s-a împlinit în parte, în mod negreşit se va împlini şi întreaga prorocie, fără ca aceasta să presupună în chip negreşit păstrarea seminţiei lui Dan.

De loc, Antihristul va proveni din Galileea. Sfântul Athanasie cel Mare zice:

„Din Galileea, precum Hristos a venit, vine, după cum grăieşte Scriptura, pui de leu Dan şi va ieşi din Vasan (cf. Deuteronomul 33, 23). Iar acesta este Skythopolis.”

Lucrul uimitor, iubiţii mei, este faptul că în acest moment Galileea este cu adevărat evreiască.

Fiţi atenţi la acest punct!

Acestea sunt diferite semne care există. Până acum, Galileea nu era evreiască, şi de secole nu mai era evreiască, dar acum este.

Are însemnătate acest lucru, pentru că, atunci când va veni din acel loc Antihristul, atunci va deveni limpede faptul că provine dintre evrei.

Sfântul Ioan Damaschin zice următoarele:

Se naşte deci din curvie, după cum am spus, este crescut în ascuns şi pe neaşteptate se răscoală, se împotriveşte şi împărăteşte.

La începutul împărăţiei lui, dar mai degrabă al tiraniei lui, făţăreşte chipul sfinţeniei, dar când ajunge stăpânitor, va prigoni Biserica lui Hristos şi-şi va face vădită toată viclenia lui
, îşi va arăta adevăratul său sine.

Dacă mă veţi întreba care este scopul acestei făţarnice sfinţenii a Antihristului, v-aş răspunde că este pentru dominaţia sa politică şi conducerea întregii lumi.

Ascultaţi cum vorbeşte, mai amănunţit, despre această „sfinţenie” menţionată de Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Ipolit al Romei.

Aşadar, el zice următoarele:

La început se va arăta blând, plin de dragoste, liniştit, evlavios, plin de pace, urâtor al nedreptăţii, neprimitor de daruri şi potrivnic idolatriei; va zice că-i iubitor al Sfintelor Scripturi, pe preoţi îi va cinsti, bătrâneţea o va respecta, curvia nu o va accepta, de adulter se va îngreţoşa, la hulitori şi pizmaşi nu va lua aminte, va fi iubitor de străini, iubitor de săraci, milostiv, pe văduve le va ajuta, pe orfani îi va ocroti, pe bolnavi îi va căuta, pe toţi îi va iubi, unde va vedea oameni certându-se, el îi va face să se împace, spunând că Dumnezeu zice:

«Să nu apună soarele peste mânia voastră, având vrajbă cu fratele vostru.»

Şi aşa se va arăta întru toate după ale Domnului, până la o vreme.

Aur nu va aduna, banii nu-i va iubi, pentru avere nu se va îngriji.


Însemnate însuşiri!

Un om superb, extraordinar!

Adăugaţi, vă rog, la acest catalog al sfinţeniei lui şi minunile pe care le va săvârşi, ca să vedeţi cu câtă uşurinţă îi va înşela pe oameni. Aici, la noi, se arată o femeie ca Athanasia Kriketou şi un bărbat ca Hristo din Gazoro, şi unii spun despre ei:

Ce oameni extraordinari sunt aceştia!, ca să vedeţi cât de uşor se pot înşela unii.

Şi precum şarpele cel vechi, aşa cum ne spune cartea Facerii, era cel mai înţelept dintre toate animale Raiului pământesc, aşa şi Antihristul va fi, în mod făţarnic şi ipocrit, sfânt.

Sfântul Ipolit al Romei ne spune că, atunci când vor vedea popoarele şi conducătorii virtuţile cele desăvârşite ale lui şi puterea lui, toţi într-un gând se vor aduna să-l facă împărat.

Dar mai mult neamul evreilor îl vor cere loruşi de împărat, zicând între dânşii: oare se mai află altul ca acesta în acest timp; oare se mai află alt om bun şi drept în generaţia noastră care să poată să împărăţească peste noi toţi?
.

Să nu vi se pară ciudat.

Locuitorii din Capernaum, atunci când au venit să-L vadă pe Iisus Hristos ca să asculte învăţătura Lui şi ca să se vindece de bolile lor, întrucât cuvântul Domnului s-a prelungit şi începuse să se însereze şi să apună soarele, atunci ucenicii I-au spus:

Doamne, slobozeşte mulţimile ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare!

Acela însă le-a zis: Daţi-le voi de mâncare. Cunoaştem cele cu privire la minunea care s-a făcut în cele din urmă.

Au mâncat cu toţii şi s-au săturat.

Apoi Domnul „a silit pe ucenici să intre în corabie”, zice Evanghelistul Matei, şi a rămas singur ca să slobozească mulţimile.

După slobozirea mulţimilor, S-a suit în munte ca să Se roage.

I-a silit pe ucenicii Săi să plece, de ce?

Pe când se duceau şi împărţeau pâinea şi peştii, lumea murmura şi zicea:

Extraordinar este învăţătorul vostru; să-L facem împărat!

Şi aceia s-au umplut de slavă deşartă şi au zis: Iar noi o să fim miniştri!

Şi, întrucât Domnul a voit să-i izbăvească de această boală, i-a silit să intre în corabie, şi în plus a îngăduit să se întâmple furtuna pentru a-i tulbura acolo, în mijlocul mării.

Să-i tulbure!

Vreţi să ajungeţi miniştri? Poftim, priviţi!

Şi să nu vă faceţi vreo părere greşită aici; cariul slavei desarte nu a fugit, pentru că mai târziu Ioan şi Iacov au cerut să stea de-a dreapta şi de-a stânga Lui, atunci când va fi împărat.

În ziua următoare locuitorii din Capernaum au mers şi L-au găsit, şi înainte ca aceia să spună ceva, Domnul le-a zis: Pentru că v-aţi săturat de pâine, de aceea Mă căutaţi!

Doreau să-L facă împărat! Şi în mod firesc, înţelegeţi, s-ar fi întâmplat revoluţie, întrucât acolo exista ocupaţia romană.

Şi Domnul a completat:

Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică, şi aceasta este Trupul Meu.

Comparaţi, vă rog, cazul Domnului, ca să înţelegeţi ce lucru uşor este, atunci când văd oamenii pe cineva extraordinar, să-l ia pe sus şi să-l facă conducător!

La început Antihristul va fi personificarea modestiei, că nu este el un om vrednic şi celelalte; în cele din urmă însă va accepta, iar la început va împărăţi la evrei şi prin evrei în toată lumea, şi astfel va deveni conducător al lumii.

Culmea apostasiei Antihristului, iubiţii mei, va fi autodivinizarea sa, după prototipul cezarilor din Imperiul Roman.

Antihristul însă va depăşi modelele predecesorilor lui, pentru că cezarii de atunci ai Romei îngăduiau să he cinstiţi şi alţi zei, şi doar puneau numele lor, chipul lor lângă diverşii zei care erau adoraţi în diferite locuri de către oameni.

Antihristul însă va desfiinţa orice religie de pe pământ; până şi idolatria o va desfiinţa, pentru că nu va îngădui să mai fie adorat altcineva în afară de el însuşi!

Aşadar, se va depăşi orice precedent.

De aceea, Apostolul Pavel în a Doua sa Epistolă către Tesaloniceni (2, 4) scrie: „Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu – nu numai Adevăratul Dumnezeu! – sau se cinsteşte cu închinare.” Lucru care se cinsteşte cu închinare este ceea ce au popoarele, precum Coranul la mahomedani, cu Alah, cu Buddha etc.

Acela nu va îngădui nimic!

Antihristul le va desfiinţa pe toate, le va război pe toate şi va cere adorare exclusivă.

Şi va zidi templul lui Solomon – vă fac acum descrierea portretului său, nu-i aşa? -, lucru care arată opoziţia lui clară faţă de Hristos şi faţă de lucrarea Lui, pentru că templul deja nu va mai fi un semn al credinţei, ci al necredinţei. Hristos a zis:

Templul acesta se va surpa.

Nu va mai exista templul, întrucât nu va mai fi nevoie de vechiul cult şi de vechile jertfe; acestea au fost doar prefigurări, antitipuri.

A venit Prototipul şi astfel antitipurile sunt desfiinţate.

A venit Hristos, jertfa Sa unică, iar antitipurile au trecut.

Prin urmare, zidind templul, Antihristul îşi va arăta în mod practic opoziţia faţă de Iisus Hristos.

Dar trebuie să vă spun că s-a încercat rezidirea templului de către Iulian Apostatul, după anul 70 d.Hr., când a fost distrus de către Titus. Iulian Apostatul a vrut să-L dezmintă pe Hristos şi a dat poruncă să fie rezidit templul. Dar s-au întâmplat următoarele: Sfântul Chirii al Ierusalimului profeţise spunând:

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Nu vor putea să reconstruiască templul.

Şi, cu adevărat, au săpat la temelie, dar săpând au început să iasă flăcări din adânc! Lucrătorii au săpat, şi ieşeau flăcări din fundaţii.

Şi, mai mult, aceştia au încercat să pună pietre ca să zidească fundaţiile, dar atunci s-a făcut cutremur şi a aruncat pietrele afară din fundaţii.

Prorocia Sfântului Chiril fusese făcută cu puţin timp înainte să se producă cutremurul …

Citește articolul și comentariile pe SACCSIV - blogul ortodox: Părintele Athanasie Mytilineos, amănunțit, despre Antihrist / Răspândiți dar și țineți minte pentru momentele în care le explicați prin viu grai oamenilor despre Sfârșitul Vremurilor✝️ În zilele martiriului din timpul venirii lui Antihrist, va exista o manipulare a sufletului, iar metodele folosite vor fi cele mai satanice.

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here

În vremurile persecuțiilor din Biserica primară, o formă de tortură corporală a fost cunoscută, dar nu a existat niciun fel de influență directă asupra minții și a sufletului.

În zilele martiriului din timpul venirii lui Antihrist, va exista o manipulare a sufletului, iar metodele folosite vor fi cele mai satanice.

De ce? Vor injecta substanțe chimice în trupul nostru. Acest lucru ne va paraliza voința, libertatea, ne va modifica simțurile și ne va altera discernământul.

Aceste lucruri au fost testate și sunt cunoscute pe scară largă! Acestea fiind spuse, cum se va putea mărturisi numele lui Hristos ca să nu ne plecăm înaintea Antihristului?

Ce formă terifiantă de martiriu! De aceea, va fi necesara fuga! Pentru că nu știm dacă putem suporta un astfel de martiriu.

Cum vom reacționa? Care va fi poziția, dispoziția și dorința noastră atunci când ne vor injecta astfel de substanțe chimice?

Un alt element va fi amăgirea.

Cel puțin martirii din vechime știau clar diferența dintre creștinism și idolatrie. Știau că, în calitate de creștini, se confruntă cu idolatria și trebuie să lupte!

Acum creștinismul a devenit secularizat – lucrurile nu mai sunt atât de clare! Credința ortodoxă este expusă compromisului!

Antihristul va face și minuni! În general, amăgirea va prevala și cei mai mulți creștini nu vor deosebi duhurile.

De aceea Domnul ne spune că de va fi cu putință, o să-i înșele și pe cei aleși (Apocalipsa 21, 7:8).


Arhimandritul Athanasie Mytilineos (1927‑2006)

✝️ Arhimandritul Atanasie Mytilineos: Când poporul nu reacționează, atunci atât conducătorii, cât și poporul vor fi pedepsiți.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Arhimandritul Atanasie Mytilineos

"De ce sunt pedepsiți oamenii? Căci au acceptat păcatul in complicitate cu cei care îl lucrează, cu conducătorii. Oricum ar fi, numai atunci când oamenii vor reacționa, Dumnezeu nu va pedepsi poporul. Retineți foarte bine acest lucru. De aceea, oamenii trebuie să reacționeze atunci când văd ceva grav sau negativ. Același lucru este valabil și în Biserică, când conducătorii impun poziții eretice, de exemplu, sau orice altceva eronat, poporul va lua atitudine, va protesta; nu in sensul ca va face o revoluție, dar va protesta, iar asta înseamnă o reacție sănătoasa și, prin urmare, nu mai este nevoie să fie pedepsiți oamenii. Dar când oamenii nu reacționează, atunci Dumnezeu îi va pedepsi atât pe conducători, cât și pe oamenii de rând." — Arhimandritul Athanasie Mytilineos

Citește și aceste articole:

✝️ Arhimandritul Athanasie Mytilineos: Desființarea banilor și pecetluirea oamenilor

- Posted in Profeții și Proorocii by

Primiti uneori dolari din America (SUA), și dumneavoastră, și toată lumea, și avem și schimb valutar, cu dolari, cu euro etc.

Spuneți-mi, vă rog, atunci când luăm un dolar, si se stie că există o boala și ni se spune că se transmite și prin salivă, dacă presupunem că omul care a dobandit un virus si care are bancnote de hartie si a salivat, asa cum stim cu totii, foarte mulți oameni au obiceiul să-și scuipe în palmă și să numere banii.

Acest lucru, dragii mei, să nu-l faceți, și trebuie avut în vedere pentru orice boală, nu doar pentru viruși. Putem transmite altora și putem lua și noi microbi. Numărăm banii și apoi ne spălăm pe mâini. Și vorbesc despre dolari, pentru că virusii sunt răspânditi si în America (SUA). Și cine ne spune că nu se poate răspândi și prin banii noștri, de vreme ce s-au răspândit și în Grecia virusi.

Și pornind de la acest fapt, (papusarii) vor pretexta că este foarte periculos să punem mâna pe bancnote de hartie, pe actele printate pe hartie, pe monede etc. Și ne vor spune:

„Trebuie să găsim alt mod, așa încât să nu folosim bancnote de hârtie”!

O să punem 666, o să punem codul alfanumeric individual european unic… ID digital, care este compus din numărul general și numărul individual unic. Cel general este 666, iar cel individual va fi cel matricol emis de stat, un cnp alfanumeric. Cum este si CIF la firme, ceva în genul acesta.

Un alt motiv va fi că banii se fură, nu se va invoca doar răspândirea bolilor.

Câte tâlhării și crime nu se întâmplă pentru bani? Poți să-ți iei azi pensia de la bancă și te urmărește unul, îți ia banii și fuge. Și la un moment dat se va spune:

„Ca să evitam aceste situații, nu vor mai exista bancnote! Gata! De-acum vom folosi pecetea!”.

Atunci însă, când ne vom fi învățat să ne pecetluim cardul de identitate (portofelul digital) cu 666 (ID digital), când vom folosi peste tot 666 (ID digital), când toate acestea vor fi pătruns într-un mod foarte firesc și persuasiv, nu vom mai putea spune „Nu” nici la pecetluirea cu ID digital pe mână sau frunte.

Și atunci creștinii noștri se vor pecetlui cu semnul fiarei.

De aceea, nu trebuie să acceptăm numărul 666 (ID digital) pe cărțile noastre de identitate (portofelele digitale), pentru motivul că ne vom obișnui cu ID digital și vom spune că nu este nimic periculos in asta….

De aceea, dragi mei, să fim atenți la acest lucru.

Nu știu, Dumnezeu să ne miluiască, toate acestea, desigur, nu arată semne bune pentru vremurile noastre, toate acestea: ID digital si portofelul digital, constituie semne.

Să fim atenți și ce va întâmpla în continuare, Dumnezeu să ne miluiască. .

Mă pune pe gânduri însă, când citim în Apocalipsă, că cei care se vor pecetlui nu vor putea să se mai pocăiască.

Sau mai bine spus, nu se vor mai putea mântui.

Adică cum, dacă mă pecetluiesc, nu mă mai mântuiesc?

Vă surprinde acest lucru!?

Între faptul că mă pecetluiesc și nu mă mântuiesc există un șir de lucruri, pe care le-ați auzit.

Pentru că, la prima vedere, poate spune cineva:

„Nu am știut!”

Nu știu cum va judeca Dumnezeu, dar pe baza Sfintei Scripturi, a Apocalipsei, asta avem de spus, că acela care se pecetluiește cu semnul fiarei nu se mântuiește!

Explicit și categoric, că se va face pecetluire cu semnul fiarei pe mână sau pe frunte.

Asta spune exact textul, nu în mod metaforic sau alegoric.

Este ceea ce spune textul.

Nu mai este loc de alte interpretări!

Ia spuneți-mi, Botezul ce este?

O pecetluire.

Cum are loc această pecetluire?

Îl afund pe om în cristelnita botezului de trei ori, prin afundare, si prin ridicare, și spun:

„Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. AMIN și al Fiului. AMIN și al Sfântului Duh. AMIN”.

Ce-am făcut aici?

O pecetluire.

Ce este această pecetluire?

Are două aspecte: unul este numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu este treimic – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh – iar cealaltă este Crucea.

Pentru că întreita afundare și ridicare, care iarăși se face în numele Dumnezeului treimic, în același timp este și Crucea, pentru că, așa cum spune Apostolul Pavel, „câți in Hristos ne-am botezat, întru moartea lui Hristos ne-am botezat”.

Ce este afundarea in cristelnita?

Este pogorarea in mormânt a lui Hristos, de aceea afundarea este sub apă, și ridicarea din apa este Învierea lui Hristos.

Ce mărturisim aici?

Intră două pecetluiri, sau o pecetluire cu două caracteristici: credința în dogma Sfintei Treimi, prima cea mai mare dogmă a credinței noastre, și dogma Întrupării, pentru că atunci când vorbim despre Cruce, presupunem Întruparea. Acestea constituie pecetea credinciosului pe care o primește la botez.

Spuneți-mi, vă rog, lângă baia botezului vedem vreo pecete?

Există vreo pecete ca atare?

Dacă mi-a rămas ceva mir, ulei sfintit pe trup, merg și mă spăl.

Și nu mă refer aici la „Pecetea darului Duhului Sfant” adica la Taina Mirungerii. Ci la faptul ca există aceasta pecetluire prin botez care este ontologică.

Nu este o pecetluire ca o ștampilare pe care să o putem șterge apoi.

Harul Botezului a intrat în ființa noastră.

Atât de mult s-a impregnat în trupul meu pe care îl voi lăsa în mormânt, încât nici atunci când trupul meu va deveni pământ, nu se va șterge din trupul meu, pentru că pe baza acestei pecetluiri cu harul Botezului mă va recunoaște Hristos, ca să pot intra în Împărăția Sa.

O pecetluire similară este a lui antihrist, pentru că prima pecetluire a lui Hristos este cea a credinței in Hristos, iar a doua pecetluire este a lui antihrist, iar aceasta este tot o pecete a „credinței” – că o să dea antihrist de mâncare și o să facă o lume mai bună pentru cei pecetluiti care vor il mărturisi pe el, adica pe antihrist, că el este Mesia!

Concluzie:

Așa cum cel botezat primește energia-lucrarea a harului necreat a lui Hristos Dumnezeul-Om, la fel primește energia-lucrare creata a lui Satana cel ce primește semnul fiarei cu numărul 666!

Și prin urmare nu va mai putea să se pocăiască, va exista un fel de obstacol caci o să aibă loc o des-pecetluire a peceții inițiale a lui Hristos Dumnezeul-Om și o nouă pecetluire, demonică, după acceptarea careia Hristos Dumnezeul-Om nu ne mai primește pocainta, este un semn al sfârșitului, ultimul semn al apostasiei credinței in Hristos Dumnezeul-Om!

Ce s-a întâmplat cu femeia lui Lot, despre care zice Dumnezeu:

„Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot!”

S-a întors să privească și a devenit stâlp de sare.

Nu a crezut și a devenit stâlp de sare. Ceilalți au crezut că nu trebuie să se întoarcă și să privească.

Pentru atât de puțin lucru?

Da, pentru atât de puțin lucru!

Apostazia prin pecetluire va fi ultimul act al istoriei!

Mărturisirea credinței in Hristos, mentinerea pecetii lui Hristos Dumnezeul-Om, cinstita cruce și credința în Dumnezeul Treimic sau apostasia prin acceptarea pecetii lui Satana în credința antihristică!

Vor fi cele din urmă examene de incercare ale credinței ortodoxe.

Ultimele popasuri ale istoriei Bisericii!

Preluat de la https://ortodoxinfo.ro/2023/06/04/parintele-athanasie-mytilineos-desfiintarea-banilor-si-pecetluirea-oamenilor/


Comentariu Ortodoxia.RO:

Citiți următoarele două articole pentru a putea înțelege mai bine mesajul și discursul Părintelui Athanasie Mytilineos legat de subiectul din acest articol și corelat cu problemele și confruntările actuale ale creștinilor ortodocși în aceste vremuri:

✝️ Arhimandritul Athanasie Mytilineos: În timpul lui ANTIHRIST poporul lui Dumnezeu trebuie să se ascundă în pustie pentru a scăpa nu doar de moartea biologica, cât mai ales pentru a se proteja de efectele tulburatoare ale domniei sale!

- Posted in Profeții și Proorocii by

Părintele Athanasie Mytilineos

Despre felul in care se muta Biserica in pustie atunci cand incepe prigoana antihristica!

Unde vom merge să ne ascundem noi, poporul lui Dumnezeu?

În primul rând, as dori să vă întreb, dragii mei:

Aveți conștiința că sunteți poporul lui Dumnezeu?!

Dumnezeu, dragii mei, îl protejează pe profetul Său Ilie, îl protejează de mânia lui Ahab; când Ahab a auzit aceste lucruri, s-a maniat și înainte de a putea reacționa, profetul a dispărut.

De aceea v-am spus: ca fulgerul a apărut și ca un tunet a dispărut.

Și pentru că Ahab nu a avut timp să reacționeze, îl persecută pe profet.

Dar Dumnezeu îl protejează pe profetul Său Ilie, nu numai de mânia lui Ahab, ci și de foametea care s-a ivit.

Și era cuvantul Domnului către Ilie”, a poruncit Domnul lui Ilie…

Du-te la răsărit și ascunde-te la paraul lui Horrath, și vei avea apă, iar corbii te vor hrăni acolo.

Du-te departe, si te ascunde. Du-te departe, ascunde-te. Du-te, ascunde-te acolo. Acolo vei găsi apă – pentru că nu era apă, din cauza lipsei ploii. Acolo vei găsi apă. Și voi trimite corbii, carora le poruncesc să facă acest lucru, să te hrănească.

Fii atenti, dragilor. Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt de mare importanță.

Nu sunt doar despre profetul Ilie.

Veți vedea în continuare: ele ne privesc, de asemenea si pe noi.

Ce i-a spus Dumnezeu profetului Său? „și ascunde-te”, ascunde-te! Acest „loc ascuns”, ascunzatoarea, este un loc minunat pentru poporul lui Dumnezeu în zilele dificile, de urgie.

Aceasta ne amintește de ceea ce spune profetului Isaia. „Umblă, poporul Meu”, zice Dumnezeu, intră în camarile tale, inchide ușa ta, ascunde-te puțin pana mânia Domnului trece” (Is. 26:20). Poporul Meu, intrați în camarile casei voastre, închideți ușa, ascundeți-vă pentru o vreme până când mânia Domnului trece.

Unde să mergem să ne ascundem noi poporul lui Dumnezeu?

În primul rând, as fi dorit să vă întreb, repet, dragii mei:

Aveți conștiința că sunteți poporul lui Dumnezeu?!

Este o nevoie de o conștiință de sine, că suntem poporul lui Dumnezeu (este vorba de credinciosii ortodocsi care fac voia Lui si care fac parte din Trupul lui Hristos – Biserica Soborniceasca) Suntem deci poporul lui Dumnezeu? Ai conștiința că te osebesti de cei ce iubesc lumea? Căci poporul lui Dumnezeu se osebeste de ceea ce este in lume.

Dacă nu aveți această conștiință că sunteți poporul lui Dumnezeu, închideți-vă urechile la următoarele cuvinte pe care le voi spune in continuare…

Ele nu va privesc pentru că va confundati cu lumea și mărșăluiti spre distrugere. Dar dacă ești constient ca esti poporul lui Dumnezeu și îți dai seama de acest lucru, atunci ascultă bine ceea ce urmeaza. Deschideți-vă urechile mai larg pentru a auzi ce ne spune Domnul. Trebuie, spune Hristos, să ne ascundem. Dar unde să ne ascundem?

Pentru a înțelege această poruncă a lui Dumnezeu, că trebuie să ne ascundem și pentru a vedea in ce fel este această ascundere a noastră, trebuie să vedem acesta traire a profetului Ilie ca pe un model istoric al sfârșitului vremurilor.

Când spunem un model istoric, ne referim la acest lucru. Un eveniment, adică un eveniment istoric… Israelul părăsește Egiptul, trece Marea Roșie și vine în țara Canaanului. Trecerea sa din Marea Roșie a fost un fapt, dar în același timp este și un model istoric. Prin tipologie se creează o relaţie de asemănare între tip şi antitip…

Ce fel de model sau de antitip? Egiptul era considerata tara satanei. Asa cum țara Canaanului este considerată țara Împărăției lui Dumnezeu. Deci pesahul, trecerea – asta ne va arata Paștele. Pesah – este Marea Roșie. Acolo, în Marea Roșie, Dumnezeu îl scufundă pe Faraon și pe soldații săi, iar oamenii trec în siguranță. Este preinchipuirea Întruparii lui Iisus Hristos, prin care El ne ia din țara morții, a păcatului și a satanei și ne aduce în Împărăția Sa, și trecem prin pesahul numit Botez. Deci, ce a fost trecerea lui Israel din Egipt prin Marea Roșie în țara Canaanului? Un model istoric, o prefigurare. A cui? A Botezului și mântuirii.

Un alt exemplu este distrugerea Ierusalimului, care a avut loc în anul 70 d.Hr. Este un model sau prefigurare istorica, desi un fapt istoric, dar în același timp este și o prefigurare. A cui? A sfârșitului lumii, atunci când lumea va fi distrusă…

Deci asa și aici. Acel eveniment care a avut loc între profetul Ilie și Ahab regele este cu siguranță un fapt istoric, și, în același timp, o prefigurare a sfârșitului lumii. Căci Ahab este o copie a Antihristului. Dar cel mai uimitor dintre toate știi ce este? Cel mai uimitor lucru – care este singurul caz aici, cazul complet unic din istorie – este că profetul Ilie, care a fost o copie sau prefigurare istorică a unui original al sfârșitului lumii, este în același timp chiar el insusi originalul!

Aceest profet Ilie va fi prezent în zilele guvernarii lui Antihrist! (Mal. 4.4-5). După cum știti, profetul Ilie nu a murit. A fost luat undeva în cer. Se va întoarce! Și așa cum l-a controlat pe Ahab, tot așa îl va controla și pe Antihrist! In același mod!

Și lucrul uimitor: trei ani și jumătate de secetă aduși de profetul Ilie la Ahab, trei ani și jumătate de secetă va aduce si in timpul domniei lui Antihrist! Prin urmare, avem fenomenul unic, că o persoană, profetul Ilie, nu este doar o prefigurare, o copie istorică a acelui moment, ci și un original istoric din viitor, în cele din urmă. Deci, aceeași persoană este prezentă în ambele cazuri. Repet. Este un fenomen unic!

Și dacă, dragii mei, în zilele copiilor voștri vine profetul Ilie – pentru că Antihristul va fi venit deja (s-a nascut deja asa cum ne spunea si Sfantul Gavriil Georgianul) – și dacă în zilele noastre va veni – nu numai ale copiilor voștri – spuneți-mi, este timpul să dormim? Sau este timpul să ne ingrijim?

Ascultați acum ce scrie cartea Apocalipsei în capitolul 11, despre acea chestiune a controlului lui Antihrist de către profetul Ilie și ce se va întâmpla în continuare Apocalipsa 11, 3-7…

Omit câteva versete, de dragul conciziei. Și voi da celor doi martori ai mei, zice Hristos, și ei vor profeți. Ei sunt chemați martori, pentru că vor depune o mărturie. Ei sunt numiți chiar profeți, căci ei vor profeți.

Cât de mult vor profeți? O mie două sute șaizeci de zile, este egal cu trei ani și jumătate. Câte zile a ținut profetul seceta atunci? Trei ani și jumătate!

Același fenomen, de la aceeași persoană! Auziți, vă rog, cum spune Noul Testament acest lucru? „Ei vor avea autoritatea de a închide cerul, ca ploaia să nu cadă în zilele profeției lor!”.

Prin urmare, predicarea pocăinței va dura trei ani și jumătate….

Dar apoi, spune el, Fiara care se va înălța din abis, adica Antihristul, îi va ucide și le va lăsa trupurile neîngropate în piața Ierusalimului. (Vezi Apoc. 11, 8).

Sfantul Ioan Damaschin interpreteaza si spune: „Enoh si Ilie sunt trimisi…” Sfantul Ioan Damaschin, Despre Antihrist.

Sfantul Ioan Gură de Aur, Cuvânt pentru viziunea lui Daniel, 37.32-38.11: „… el își trimite curând proprii vindecători, pe Enoh și Ilie, pentru a verifica acest lucru înaintea tuturor neamurilor. Vrăjmașul suferă de la ei și dupa toate lucrurile astea ii martirizeaza pe sfinți”.

Ipolit al Romei, Discurs despre progresul lumii, 21.28-30: „… după cum numește și Daniel, prevestește că fiara, care a fost ridicata din abis, s-a luptat cu ei, care sunt Enoh și Ilie…

Despre acești doi profeți, cartea Apocalipsei ne spune că întreaga lume îi va vedea, deoarece ei vor fi fost uciși în piața Ierusalimului.

Desigur, acest lucru arată că aici va domni Antihristul, pe care ei îl vor controla, și ca acesti doi Profeți vor demonstra că el este în cele din urmă Antihristul.

Dar Antihrist îi va ucide, spune el, și atunci vor vedea uciderea lor „limbi, triburi, națiuni, popoare”. Este o expresie comună folosită în Apocalipsa de Ioan Evanghelistul (Apoc. Ioan 10, 9. 11.17, 15 etc.), dar este folosită și de profetul Daniel (Dan. 3,4. 8· 31. 5,19. 6, 25 etc.)

Cum vor vedea aceste „limbi, rase, națiuni, popoare” dezlegată, moartea celor doi profeți? Desigur, cu ajutorul televiziunii (internetului)! Si-ar fi putut cei mai în vârstă imagina vreodată că televiziunea se va inventa vreodata?… Ne-am fi putut imagina că toate popoarele i-ar putea vedea în acest fel?…

Și totuși, astăzi este posibil. La fel este un indiciu – foarte probabil! – că sfârșitul este aproape, macar si pentru ca televiziunea s-a inventat deja, adică a fost inventată!… și poate – este! – exact ceea ce va deveni – o televiziune în slujba antihristului!… Faptul că s-a inventat de mult timp este o dovada, pentru că ceea ce se vede astăzi la televizor este doar pentru a pregăti oamenii pentru venirea Antihristului.

În acești trei ani și jumătate de tiranie a lui Antihrist, poporul lui Dumnezeu trebuie sa fie ascuns.

Trei ani și jumătate trebuie credinciosii sa ramana ascunși! Dar de ce ar trebui să se ascundă? Pentru a scăpa. Pentru a scăpa doar de moartea biologica? Nu atât de mult de moarte, cât mai ales pentru a se proteja de efectele tulburatoare ale celor trei ani și jumătate cat domneste antihrist!

Este groaznic, dragii mei, când îi vedem pe creștini în timpul nostru atât de mult influențați de cultura noastră actuală – care servește Antihristului.

Adunați-vă copiii, dacă puteți, și aduceți-i la Biserică. Ce vă spun ei? Îți spun că mintea ta este invechita, că acum au mințile deschise, că au o nouă viziune asupra vieții… Adunați-vă copiii, dacă puteți, pentru a vedea că nu numai copiii, ci și adulții isi dau aere lumesti și au fost secularizați. Iar Antihristul încă nu a venit public. Cand va sa vina o se sa impuna foametea, criza de alimente si excluziunea economica, sociala a celor care nu primesc semnul fiarei, pecetea!

Ce se va întâmpla atunci?

Deci, unde ar trebui să se refugieze poporul lui Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu este cel care nu se va închina lui Antihrist. În pustiu, ca și profetul Ilie. Acolo se va refugia poporul lui Dumnezeu, în pustie, in munti așa cum a făcut Profetul Ilie în vremurile de demult!

Deci poporul lui Dumnezeu, precum și fiii Profeților din vremea profetului Ilie – care erau prea mulți și apoi îl înconjurau pe profetul Ilie. Observați același lucru – toți, ca și Biserica în cele din urmă, se refugiază în pustiu, ascunzându-se in munti.

Să vedem ce spune Cartea Apocalipsei în capitolul 12, din versetul 14.

„Iar femeii i s-au dat două aripi de vultur cel mare, în pustie, în pustie, în locul ei.” Cine este femeia? Este Biserica.

Femeii, Biserica, i s-au dat două aripi de vulturul cel mare.

(Profetul Ilie, în timpul său și la sfârșitul istoriei)

Ὁ Προφήτης Ἠλίαςστήν ἐποχή του καί στά ἔσχατα τῆς Ἱστορίας. – YouTube

Preluat de la https://saccsiv.wordpress.com/2023/06/04/parintele-atanasie-mytilineos-in-timpul-lui-antihrist-poporul-lui-dumnezeu-trebuie-sa-se-ascunda-in-pustie-pentru-a-scapa-nu-doar-de-moartea-biologica-cat-mai-ales-pentru-a-se-proteja-de-efectele-tu/


Arhimandritul Athanasie Mytilineos – o scurtă biografie

Arhimandritul Athanasie Mytilineos (1927‑2006) a fost un predicator lu­minat, care s‑a dedicat încă din tinerețe catehizării poporului lui Dumnezeu – slujire pentru care a fost supranumit „Noul Gură de Aur” al Greciei. Omiliile sale se adresează tuturor credincioșilor Bisericii, indiferent de ni­velul lor cultural, fiind în același timp simple, profunde și profetice.

Catehezele și omiliile sale au ajuns să circule în întreaga lume și să se bucure de un deosebit interes, în special după ce o parte dintre catehezele sale la Apocalipsă, înregistrate audio în limba greacă, au fost traduse și în limba engleză.

Amintim că fericitul stareț Athanasie a lăsat Bisericii o moș­te­nire catehetică impresionantă – peste 3000 de catehe­ze și omilii înregistrate audio –, în care a explicat în amănunt căr­ți­le Sfintei Scripturi, de la Facere până la Apocalipsă, fără a ocoli nici o temă importantă din viața contemporană a cre­din­cioșilor și a Bisericii.

✝️ Arhimandritul Athanasie Mytilineos, Tainele cărții cu șapte peceți - Cine a creat microbii?

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

Acestea sunt microorganisme pe care Dumnezeu le-a ținut pentru pedepsirea apostaților și a călcătorilor legii lui...

Iubiții mei, înainte de toate, să știm că fiarele sunt trimise în cazul apostaziei (cf. Levitic 26, 22), și este o plagă faptul că se întorc împotriva omului, deși ele au fost rânduite să-i slujească omului.

Însă cine a creat microbii? Microbii, iubiții mei, nu au fost făcuți acum; microbii au fost făcuți în epoca în care Dumnezeu a creat făpturile. Acestea sunt microorganisme pe care Dumnezeu le-a ținut pentru pedepsirea apostaților și a călcătorilor legii Lui...

Bineînțeles că microbii au fost făcuți de Dumnezeu, dar nu aveau poruncă să-i vateme pe oameni. Acum, Dumnezeu Își trimite fiarele (fiarele pământului, cf. Apoc. 6, 8, n.n.) cu numele de microbi, ca să-l vateme pe om, ca să-l pedepsească. Și vom vedea microbi pe care ochiul nostru nu i-a sesizat mai înainte, aceia pe care astăzi îi numim viruși și din cauza cărora vom face viroze, infecții - care vin acum și ne atacă. Și mai rău este că acestea pe care nu le vedem ne doboară la pământ pe noi, care ne-am ridicat pe vârfuri și ne-am înălțat grumazul să-i spunem Cerului: ,,Nu există Dumnezeu!" Ce ironie... omul cel mândru să cadă la pământ mort din pricina unei fiare nevăzute, care se numește microb, care se numește virus!

Arhimandritul Athanasie Mytilineos, Tainele cărții cu șapte peceți, pp.150-151.

,,Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ" (Apocalipsa 6, 8)


Postare preluată de la adresa https://www.facebook.com/photo/?fbid=1385202932268435&set=a.163994461055961