ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

💵 Iulian Andrei: Grevă fiscală - banii mei, decizia mea →

- Posted in Politică și Guvernare by

Nu este normal ca un salariat să muncească 8 luni pentru voi și 4 pentru familia proprie.

Comentariul Ortodoxia.RO:

"Și nu vei putea cumpăra sau vinde …"Apocalipsa - Cap 13 și 14.

Biserica tace. De ce?

📊 O altfel de statistică

- Posted in Viață, Sănătate și Educație by

O altfel de statistică

Sfânta Scriptură / Noul Testament / Epistola către Efeseni / Capitolul 4

Unitatea trupului Bisericii. Viaţa cea veche şi cea nouă. Dreptar pentru viaţa cea nouă.

 1. De aceea eu, cel întemniţat întru Domnul, din suflet vă rog să umblaţi cu vrednicie, potrivit chemării cu care aţi fost chemaţi,
 2. cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, întru iubire îngăduindu-vă unii pe alţii,
 3. străduindu-vă să păstraţi unitatea duhului întru legătura păcii.
 4. Un singur Trup şi un singur Duh, aşa cum aţi şi fost chemaţi la o singură Nădejde a chemării voastre;
 5. un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez,
 6. un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este peste toţi şi prin toţi şi'ntru toţi.
 7. Dar fiecăruia dintre noi i s'a dat harul după măsura darului lui Hristos.
 8. Pentru aceea zice: Suindu-Se la înălţime, robit-a robia şi daruri datu-le-a oamenilor.
 9. Iar aceea că S'a suit – ce înseamnă decât că El mai întâi S'a pogorît în părţile cele mai de jos ale pământului?
 10. Cel ce S'a pogorît, El este şi Cel ce S'a suit mai presus de toate cerurile, pentru ca să umple totul. –
 11. Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători,
 12. ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos,
 13. până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos;
 14. ca să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de'nvăţătură încoace şi'ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage'n rătăcire;
 15. ci'n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos,
 16. dintru Care întregul trup, bine alcătuit şi bine încheiat prin toate legăturile care-l hrănesc după lucrarea fiecărei părţi la măsura ei, îşi face creşterea spre a se zidi el însuşi întru iubire.
 17. Aşadar, aceasta spun şi mărturisesc întru Domnul: de acum să nu mai umblaţi aşa cum umblă păgânii în deşertăciunea minţii lor,
 18. întunecaţi fiind la minte, înstrăinaţi de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor;
 19. fiind ei în nesimţire, s'au dat pe ei înşişi neruşinării, spre nesăţioasa săvârşire a tot felul de necurăţii.
 20. Voi însă nu aşa L-aţi primit în învăţătură pe Hristos,
 21. dacă într'adevăr L-aţi ascultat şi dacă aţi fost învăţaţi întru El aşa cum este adevărul întru Iisus:
 22. Să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi al fostului vostru fel de viaţă, care se strică prin poftele înşelăciunii,
 23. să vă înnoiţi în duhul minţii voastre
 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu în dreptatea şi sfinţenia adevărului.
 25. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia ne suntem mădulare.
 26. Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi; peste mânia voastră să nu apună soarele,
 27. nici să-i daţi diavolului prilej.
 28. Cine-a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească lucrând cinstit cu mâinile sale, ca să aibă să dea celui ce are nevoie.
 29. Nici un cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai cel care este bun spre zidirea cea de trebuinţă, pentru ca el să dea har celor ce-l aud.
 30. Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
 31. Să piară de la voi toată amărăciunea şi întărâtarea şi mânia şi strigarea şi blasfemia împreună cu toată răutatea.
 32. Ci fiţi buni între voi, milostivi, iertându-vă unul altuia, aşa cum şi Dumnezeu v'a iertat vouă întru Hristos.

Refuzați banii digitali! Nu acceptați eliminarea banilor cash! →

- Posted in Societatea Civilă din România by

Acest manifest a fost distribuit în zece mii de exemplare poporului, în speranța că va contribui la ridicarea conștiinței publice, chemate să lupte pentru păstrarea libertății și autonomiei personale, puse în pericol de astfel de „inițiative” ale conspirației globaliste.

Cei ce puteți face mai mult, sunteți invitați să o faceți acum. Mai târziu nu va mai fi posibil și nu va mai conta.

Lupta pentru libertate este in plină desfășurare și trebuie neapărat să o câștigăm!

Refuzați banii digitali! Nu acceptați eliminarea banilor cash!

În anul 2020, s-a dat startul programului Agenda 2030, cunoscut ca Marea Resetare, un plan conceput de oculta mondială globalistă, reprezentată vizibil de către pretinsul Forum de la Davos, o organizație criminală care a acaparat toate guvernele lumii, de Organizația Mondială a Sănătății, de Bill Gates, Klaus Schwab, Elon Musk, Antony Fauci și alții, pentru a depopula în mare parte planeta până în 2030, urmând ca cei care vor supraviețui să fie transformați din oameni în organisme biotehnologice, conectate la internet și conduse de un centru de control.

Prima etapă a acestei crime planetare a fost pretinsa pandemie de Covid, în care, sub pretextul unui virus, a cărui existență nu a fost demonstrată medical până acum, întreaga planetă a fost obligată să poarte măști, să stea închisă și să se injecteze cu un vaccin ucigaș, care, dacă nu te omoară, îți introduce în trup nanoboți, care vor ajuta la cablarea creierelor la internet și la manipularea mentală a celor vaccinați. Plandemia a fost un exercițiu de obediență și înspăimântare a populației, nimic mai mult.

A doua etapă este minciuna „schimbărilor climaterice”, în care, sub pretextul încălzirii globale, se dorește deposedarea noastră de toate avuțiile, de mașinile noastre, de casele noastre, de căldura din căminele noastre, de electricitate, de tot ce avem. Pentru aceasta s-a creat un război în Ucraina, în numele căruia ni se cere să renunțăm la tot, dându-se vina pentru greutăți pe acest război. Nu există nicio încălzire globală, iluzia acesteia fiind realizată prin manipularea climei prin chemtrailuri, programe speciale, prin rapoarte științifice mincinoase, prin tembelizor.

A treia etapă vizează pretinsa digitalizare, adică controlul total asupra persoanei noastre, prin crearea unei pretinse identități digitale, prin transferarea tuturor serviciilor publice pe internet, prin crearea unui profil biometric pentru fiecare.

Una dintre cele mai importante componente ale digitalizării este dispariția banilor cash și înlocuirea lor cu bani electronici, digitali, controlați de bănci, care aparțin celor ce au creat această dictatură.

Foarte mulți oameni s-au lăsat păcăliți de banii digitali, crezând că le e mai ușor să facă plăți, e mai greu să li se fure și, mai ales, pentru că primesc tot felul de pomeni de la stat, toate digitale (pe carduri), pentru ca să abandoneze banii fizici.

Abandonarea banilor fizici, cash, va însemna pierderea totală a independenței noastre financiare, pentru că în acea clipă toți banii din lume vor fi controlați de criminalii autori ai acestui plan, care ni-i vor da numai dacă facem ce spun ei: dacă suntem de acord cu ce cer ei de la noi, dacă ne injectăm, dacă acceptăm cipuri electronice în trup etc.

Dacă și aceste etape reușesc, se urmărește conectarea tuturor la internet și mutarea întregii populații în orașe uriașe, în care să fie supravegheați nonstop. Pe tot parcursul procesului, care trebuie să dureze până în 2030, se dorește ca 90 % din populație să fie ucisă, prin vaccinuri, prin foamete indusă, prin frig, prin război etc.

Toate aceste informații le puteți accesa direct pe Youtube, unde le puteți auzi direct din gura lui Klaus Schwab, a lui Bill Gates și, mai ales, a „profetului” acestei crime planetare, demonizatul Noah Yuval Harari, care spune deschis tot ce am afirmat noi aici.

Ce e de făcut?

În primul rând, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să abandonăm stilul de viață consumerist, păcătos, pe care îl ducem de generații, să ne pocăim, să trăim creștinește, să postim, să ne rugăm, să ne spovedim și împărtășim, să luptăm pentru ca Biserica noastră să nu fie înghițită de erezia ecumenistă, refuzând să acceptăm că ar mai fi „biserici” în afara Bisericii noastre Ortodoxe, cum afirmă ereticii ecumeniști.

În al doilea rând, trebuie să încetăm să mai ascultăm minciunile de la tembelizor și să mai credem ce se spune acolo. Televiziunile sunt principala armă de îndobitocire a populației. Trebuie să renunțăm la tembelizor și să ne informăm de la puținii oameni pe care Dumnezeu i-a lăsat să ne spună adevărul, în această epocă de minciună generalizată, alegându-i și pe aceia cu grijă.

În al treilea rând, trebuie să refuzăm să executăm orbește ce ne spune conducerea, prin legi care ne distrug viețile: vaccinarea obligatorie, eliminarea banilor cash, taxe pe dioxid de carbon, interdicțiile de circulație, întreruperi de curent electric, renunțarea la case, la mașini, distrugerea minții copiilor în școli, prin educație sexuală, marxistă, ecologie, lgbtq etc. Când o lege este făcută cu scopul de a ne distruge sau subjuga, nu poate fi respectată, ci trebuie contestată în instanță sau prin proteste publice legale. Este cazul să conștientizăm că ceea ce noi numim statul român a ajuns o simplă marionetă în mâna organizațiilor criminale globaliste.

În al patrulea rând, trebuie să fim gata să ne apărăm viața și avuția prin proteste masive, dar pașnice și legale, în stradă, prin acțiuni în instanță și prin refuzul de a face ce ni se cere, dacă se urmărește distrugerea și subjugarea noastră. Când vom vedea că în stradă sunt patrioți care luptă pentru libertate și pentru viață, trebuie să ne adăugăm lor, nu să îi lăsăm singuri și să ne uităm la ei pe Facebook.

În al cincilea rând, trebuie să refuzăm cu strictețe să ni se ia banii fizici și să ne dea aplicații, cipuri, carduri. Dacă vor reuși asta, depozitele bancare vor fi pe termen scurt, ca să nu mai putem economisi și să fim mereu sclavi!

Nu în ultimul rând, se cuvine să înțelegem că dacă nu ne trezim măcar acum să luptăm pentru libertate, împotriva dictaturii care a început, nu vom mai avea nicio șansă. Dacă ne temem pentru viața noastră, pentru poziția la serviciu, pentru rate etc. ne temem de pomană, pentru că în câțiva ani ne vor lua tot, dacă nu luptăm să ne apărăm.

Ziua în care Dumnezeu va veni să judece lumea o știe numai El și ne-o va arăta la momentul oportun și nouă. Nu se cuvine să ne pierdem timpul în discuții apocaliptiste inutile, în lamentări și în mentalitatea că „nu se mai poate face nimic”.

Dacă Dumnezeu îi va permite spurcatului antihrist să intre în lume în această generație, pe noi trebuie să ne găsească luptând contra lui și a slugilor lui, nu văicărindu-ne și căutându-ne scuze copilărești pentru a nu lupta pentru viața noastră și a copiilor noștri.

Dacă ne temem de reprezentanții globalismului, care sunt niște simpli oameni, cum vom avea curajul să înfruntăm iadul pe pământ și pe antihristul său, dacă vor veni în epoca aceasta? Nu ne mințim oare pe noi înșine, dacă, în loc să luptăm, ne ascundem?

Cu noi este Dumnezeu!

Deșteaptă-te, române!

Pe aici nu se trece!


Sursa articolului: https://www.marturisireaortodoxa.ro/refuzati-banii-digitali-nu-acceptati-eliminarea-banilor-cash/

💵 Text preluat de la Cosmin Vicențiu: Sistemul bancar și minunățiile lui.

- Posted in Râsu'-plânsu' by

cash - bani gheață - bani la tescherea, la ciorap, la saltea

Ieri mă opresc să-mi iau un pachet de țigări și-o cafea din Autogrill și dau să plătesc cu cardul.

Surpriză, operațiune refuzată.

Zic, * * *, or fi având ăștia probleme, plătesc cash.

Mai spre seara mă opresc să-mi iau ceva de mâncare, câteva * * *, vreo 12 euro, același rezultat, dau să plătesc, card refuzat.

Mă duc să scot de la bancomat, la fel, refuzat.

Mă ce * * *, bani am destui, doar îi vedeam pe aplicație.

Sun la bancă, îi explic cucoanei problema mea, mă pasează de la una la alta, verificări și la urmă îmi spune că totul este ok, cardul nu are probleme doar că am depășit numărul de tranzacții pe luna asta.

Zic ok, mărește numărul pentru că am nevoie de bani.

Nu putem, până la sfârșitul lunii când se va reseta, nu mai puteți face operațiuni.

Deci stai așa, nu-mi pot cheltui banii mei?

Eu cu bani în cont, plecat cu camionul, nu pot să-mi cumpăr o pâine sau o cafea?

Cu banii mei, eu nu pot să-mi cumpăr un bidon de apă?

Pai veniți în bancă și vedem cum putem rezolva.

Păi fă femeie, eu ajung vineri înapoi, seara, voi sunteți plecați de la 16.30 acasă. Dar până vineri, cine * * * îmi plătește mâncarea? Mor de foame cu banii în cont pentru că voi nu puteți modifica o limită impusă de voi? Joi, fiică-mea are control la un doctor specialist după accidentul de la școală, cum plătesc vizita? Mai sunt 10 zile până la sfârșitul lunii, ce * * * mănânc?

Știi care a fost răspunsul lor?

Nu putem face nimic...

... * * * ...

Refuzați banii digitali! Nu acceptați eliminarea banilor cash! →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

enter image description here

Acest manifest a fost distribuit în zece mii de exemplare poporului, în speranța că va contribui la ridicarea conștiinței publice, chemate să lupte pentru păstrarea libertății și autonomiei personale, puse în pericol de astfel de „inițiative” ale conspirației globaliste.

Cei ce puteți face mai mult, sunteți invitați să o faceți acum. Mai târziu nu va mai fi posibil și nu va mai conta.

Lupta pentru libertate este in plină desfășurare și trebuie neapărat să o câștigăm.