ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🔔 Ieromonah Macarie Banu - extras din predica din 7 aprilie 2024: Este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, Biserica Ortodoxă.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Spuneți NU ecumenismului

Nu suntem doi plămâni ai bisericii, ortodocși și catolici, căci ei papistașii sunt în erezie. Nu sunt două biserici surori. Este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, Biserica Ortodoxă. Mirele nu are două mirese. Nu amestecați lucrurile! Ei nu au adevărul de credință și totul este formă fără fond. Nu au Tradiția cea adevărată, nu au rânduielile cele adevărate. Nu au Taine, nu au cununie, nu au botez, nu au mirungere, nu au cler, nu au cum să-L aibă pe Hristos Euharistic pe Sfânta Masă."Ieromonah Macarie Banu ( extras din Predica din 7 aprilie 2024 )

✝️ Părintele Claudiu Buză: Harul necreat și grația creată →

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

enter image description here

A vorbi despre Ortodoxie este cu neputinţă pentru cel care nu înțelege puterea dumnezeiască care o însoțește și o definește. Sfântul Grigorie Teologul spunea că ,,a vorbi despre Dumnezeu este cu neputinţă, iar a-L înțelege pe Dumnezeu este și mai cu neputință". Întăriți de Harul dumnezeiesc rostim adeseori cuvânt despre Dumnezeu, conștienți fiind, totodată, că nu vom putea epuiza bogăția covârșitoare a Stăpânului. Iar lucrul acesta ne dă viață și ne împlinește ființial, deasemenea, prin puterea Harului primit. Ce poate fi mai profund în existența noastră, decât revărsarea Harului necreat ce izvorăște din ființa lui Dumnezeu, prin care suntem răscumpărați, înfiați și așezați în proximitatea Preasfintei Treimi. Avem plinătatea Harului în existența noastră, dar, de cele mai multe ori, nu știm să trăim duhovnicește, fiindcă nu am învățat să conlucrăm cu Harul dumnezeiesc. Ortodoxia, însă, ne învață tot ce ne este de folos pentru a ne sfinți viața, și ne oferă modul de existență autentic, benefic omului pentru existența cea bună întru Dumnezeu. Iar toate acestea le dobândim prin Harul Dumnezeului Treimic.

În spațiul apusean, vedem din păcate că s-a alterat învățătura de credință la franco-latinii ieșiți din Biserica Ortodoxă la anul 1054 (NU există Schisma cea Mare, ci ieșirea ereticilor papistași din Biserica cea Una!). Consider că o mare greșeală a franco-latinilor a fost aceea de a considera energia necreată a fi "grație creată". De aici s-a format o prăpastie de netrecut între creat și necreat, latinii căutând să substituie, prin forme lipsite de experiența Bisericii lui Hristos, Adevărul revelat.

Prin această falsă realitate, a "grației create", lumea nicidecum nu se poate sfinți și mântui, fiindcă Dumnezeu nu lucrează printr-o energie de creație ce emană din El. Nicidecum! Ființa necreată izvorăște energie necreată, iar ființa creată se manifestă prin energie creată și se împărtășește de harul necreat al lui Dumnezeu. Pseudo-teologia apuseană, fiindcă s-a lipsit de descoperirea prin Harul necreat și și-a format prin raționamente și silogisme propria gândire, a dezvoltat, ulterior, o adevărată ,,școală a ereziei". Astfel, au apărut în Apus o mulțime de erezii, printre care cele mai cunoscute sunt cele cuprinse în "punctele florentine": primatul papal, Filioque, purgatoriul și azima.

Toate acestea au îndepărtat de la adevăr pe cei care au fost cândva frați ai noștri și au făcut ca Biserica Sobornicească să fie văduvită de întregul Apus. Sfântul Iustin Popovici spunea că primul protestantism l-au avut franco-latinii, când s-au despărțit de Biserica răsăriteană!

Să prețuim Ortodoxia!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02wSbYvGNmNTfSFwPqdLoriwUzn9Qe4V3zG1oJZQtY1fsEaymeVjKfi9kPF8FsQyH8l

🔖 Singura cale de mântuire a catolicilor este să vină la ortodoxia de care s-au rupt în anul 1054

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Singura cale de mantuire a catolicilor este sa vina la ortodoxia de care s-au rupt in anul 1054:

33 de erezii romano-catolice:

 1. Supremaţia papală, sau primatul papal.
 2. Infailibilitatea papală sau imposibilitatea de a greşi.
 3. Filioque.
 4. Purgatoriul.
 5. Azima.
 6. Maria imaculata sau imaculata concepţie de la Duhul Sfânt a Născătoarei de Dumnezeu.
 7. Transubstanţialitatea.
 8. Celibatul obligatoriu al preoţilor.
 9. Indulgenţele, practicate şi astăzi, secolul 21, principala pricină a naşterii protestantismului lutheran şi calvin, reformaţii.
 10. Lumina şi Harul create şi nu necreate.
 11. Tezaurul de merite ale Sfinţilor din cer daţi de "papă", păcătoşilor.
 12. Inexistenţa Sfintei Proscomidii.
 13. Desacralizarea şi neacceptarea împodobirii Sfintelor Veşminte de slujire şi a pereţilor bisericii cu Sfintele Icoane.
 14. Desfiinţarea Sfântului Iconostas/Catapeteasmă.
 15. Infanţii fără euharistie şi mirungere.
 16. Euharistia fără spovedanie.
 17. Mirenii nu primesc sângele Domnului, doar trupul, azima în gură.
 18. Botezul fără cufundare, ci doar stropire sau turnare.
 19. Inovaţia postului, reinventarea lui şi libertinajul postului.
 20. Mumii prin conservare, în loc de Sfinte Moaşte.
 21. Căsătoria între verişorii primari, cu dispensă episcopală (practică întâlnită în Brazilia, Mexic, america latină)
 22. Grandomania construcţiei clădirilor de cult şi prezenţa băncilor, împotriva comuniunii dragostei jertfelnice de coliturghisire.
 23. Inovaţia unei liturghii de 40 minute şi repetarea ei, de n ori pe zi pe acelaşi altar.
 24. Azima-euharistie în buzunar.
 25. Desacralizarea monahismului cu ordine şi apartenenţe (iezuit, benedictin, franciscan, etc.)
 26. Holocaustele, genocidele şi crimele împotriva umanităţii: - Cruciadele şi "Sfânta" Inchiziţie, pentru care nimeni nu i-a tras la răspundere niciodată. Ştergerea de pe faţa pământului a 5 civilizaţii: mayaşi, incaşi, azteci, etc. şi jefuirea lor de peste 50.000 de tone de aur, argint şi alte metale şi pietre preţioase.
 27. Inovaţia cultului-adorării inimii lui Hristos şi-a Preacuratei.
 28. Statuile.
 29. Uniaţia şi naşterea ereziei greco-catolicismului sau sincretismul religios.
 30. Expansiune şi pază armată şi implicarea în politicile lumii ale episcopul Romei apostaziat şi cardinalilor săi.
 31. Inexistenţa succesiunii apostolice, prin auto-exluderea din Biserică în 1054 a episcopului Romei şi alegerea independentă şi privată a următorilor episcopi ai Romei, înafara Bisericii.
 32. Încurajarea şi dezvoltarea ecumenismului și nu a ecumenicității.
 33. Scolasticismul, sau "teologia" de fier, rece, goală și umedă, implicit fabricarea şi acceptarea oricărei inovații pentru aparenta mântuire.

Nici una din aceste 33 de erezii, nu au existat în primul mileniu, când Apusul nu era căzut, ci sunt inovații apărute odată cu căderea. Și nici unul din acestea nu există în Biserică, în Sfânta Ortodoxie. De aceea nici un eretic nu are har, taine, Duhul Sfânt și mântuire, fiindcă își face propriul lui "creștinism".

Preluat - Ardeleanu Adrian

📃 Biserica Ortodoxă Rusă a dat un răspuns documentului Fiducia Supplicans al „Bisericii” Catolice, care vorbește despre posibilitatea de a binecuvânta cuplurile homosexuale →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Biserica Ortodoxă Rusă a publicat în data de 25 martie 2024, un document în care a dat un răspuns la controversatul document Fiducia Supplicans al Bisericii Catolice, care vorbește despre posibilitatea de a binecuvânta cuplurile homosexuale.

enter image description here

Documentul Bisericii Ortodoxe Ruse, intitulat Despre atitudinea ortodoxă față de noua practică de binecuvântare a ‘cuplurilor în situații neobișnuite și a cuplurilor de același sex’ în Biserica Romano-Catolică, a fost elaborat de Comisia Biblică și Teologică Sinodală, condusă de Sfinția Sa Mitropolitul Hilarion (Alfeyev) de Budapesta.

Potrivit noului document, ‘ideile exprimate în declarația Fiducia Supplicans reprezintă o abatere semnificativă de la învățătura morală creștină și necesită o analiză teologică’.

În timp ce ‘proclamă fidelitatea față de înțelegerea creștină a Tainei Căsătoriei și a practicii binecuvântărilor’, documentul catolic ‘postulează de fapt o abatere drastică de la această fidelitate’.

„În contextul proceselor care au loc în comunitatea creștină, acest document poate fi perceput ca un pas spre recunoașterea deplină de către Biserica Romano-Catolică a ‘uniunilor între persoane de același sex’ ca normă, ceea ce s-a întâmplat deja într-o serie de comunități protestante”, notează Comisia Sinodală.

Toți credincioșii, inclusiv cei cu aspirații homosexuale, au nevoie de îngrijire pastorală. Cu toate acestea, această grijă pastorală nu trebuie să aibă ca scop legitimarea unui stil de viață păcătos, ci vindecarea sufletului celui care suferă”, se mai arată în documentul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Documentul conchide:

În ciuda faptului că declarația Fiducia Supplicans este un document intern al Bisericii Catolice, Biserica Ortodoxă Rusă consideră că este de datoria sa să răspundă la astfel de inovații radicale care resping normele divine revelate ale moralității creștine. Biserica, care, cu dragoste și condescendență maternă, acceptă fiecare păcătos în parte care îi cere binecuvântarea, nu poate binecuvânta ‘cuplurile de același sex’ sub nicio formă, deoarece acest lucru ar însemna consimțământul real al Bisericii pentru o uniune care este de natură păcătoasă.

💥 În Franța, conform statisticilor oficiale, peste 8000 (opt mii) de biserici și așezăminte de cult au fost închise dintre care peste 2800 (două mii opt sute) au fost demolate, altele au fost dezafectate și/sau transformate în cluburi, hoteluri, baruri, discoteci. Se estimează că în locul altor 3000 (trei mii) de biserici demolate vor fi construite moschei. Catedrala Notre Dame au sinucis-o cu mult tam-tam: i s-a pus foc și au făcut-o scrum.

- Posted in Politică și Guvernare by

"Fără Hristos, Europa este cel mai sărac cerşetor şi cel mai crud tâlhar al lumii acesteia."Sfântul Nicolae Velimirovici

În Franța, peste 8000 de biserci au fost închise dintre care 2800 au fost demolate, altele dezafectate, transformate în cluburi, hoteluri, baruri, discoteci.În foto, distrugerea cu utilaje a unei biserici din Franța

Analizând evenimentele din istoria recentă, la nivel oficial, situația din România începe să semene cu cea din Europa de Vest și cu cea din întreaga lume în general:

 1. Sinodul din Creta din 2016 a oficializat ecumenismul ca politica oficială a BOR - ecumenismul este politica oficială a papismului iar progresismul este ideologia care îl pune în mișcare;

 2. Prigoana împotriva mirenilor și a preoților care luptă canonic - prin nepomenirea ierarhilor semnatari la Kolymbari, Creta, 2016 - se adâncește din ce în ce mai mult:

 1. Progresismul este promovat la nivelul înalt al BOR: Vasile Bănescu, este ținut în continuare ca și purtător de cuvânt pentru a distruge Biserica din interior.
 1. IPS Teodosie este certat și pedepsit pentru că apără Tradiția Bisericii și Ortodoxia.

 2. Depopularea țării de elementul autohton s-a făcut și se face prin procesul de emigrare accelerată a populației spre Europa de Vest și prin desnaționalizare.

 1. Sfinții închisorilor sunt închiși și uciși din nou și din nou iar BOR tace!
 1. Digitalizarea forțată sub toate formele posibile devine o prioritate pentru Guvernul României și Guvernanța Europeană și Mondială:

În loc de concluzie:

⚠️ Semnal de alarmă: Efectele vizibile ale ecumenismului - acum se începe cu ziua recunoștinței 🍇 iar în curând va fi și halloween-ul?!!! 🎃

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Comunitatea ortodoxă românească din Sardinia a sărbătorit Ziua Recunoștinței

Comunitatea ortodoxă din Sardinia condusă de părintele Marian Găină a sărbătorit Ziua Recunoștinței, o sărbătoare importantă care are loc în fiecare an în luna octombrie. Piața noii biserici ortodoxe din via Marie Curie a fost acoperită cu numeroase daruri, roade ale pământului și munca numeroșilor credincioși ai parohiei care, sub protecția sfinților ocrotitori San Giovanni Battista și Sant’Efisio, a devenit un punct de referință pentru mii de familii ortodoxe din Sardinia, relatează Olbiapunto.it.

Citește tot articolul pe OrtodoxInfo: Comunitatea ortodoxă românească din Sardinia a sărbătorit Ziua Recunoștinței


Comentariul Ortodoxia.RO:

Să ne așteptăm în curând ca preoții ortodocși din diaspora să importe și să sărbătorească și halloween-ul?!!!

✝️ Sfântul Atanasie din Paros: Papistașii să vină la Ortodoxie prin Botezul Ortodox, nu prin Mirungere!

- Posted in Taine și Minuni by

PAPISTAȘII SĂ VINĂ LA ORTODOXIE PRIN BOTEZUL ORTODOX, NU PRIN MIRUNGERE!

Botez Ortodox

"Vai de papistașii iubitori de inovații împotriva adevărului! În ce stare de rătăcire au ajuns, încălcând Botezul cel dumnezeiesc cu adevărat, sfânt și apostolic, și născocind vărsarea puținei ape doar pe creștet sau stropirea pe frunte cu peri de porc, încât negreșit sunt nebotezați, precum se și mărturisește despre ei. Deci cine ar putea spune că nu trebuie să se boteze cei nicidecum botezați, cei care vin din "Biserica catolică"? Fără îndoială, nimeni care nu și-a pierdut mintea și judecata. Iată de ce trebuie să se boteze negreșit, chiar dacă unii, mișcați mai curând de patimă decât de neștiință, voiesc încă și acum să se împotrivească, punând înainte rânduiala potrivit căreia cei care se întorc (la Ortodoxie) dintre latini pot fi primiți doar prin mirungere." - Sfântul Atanasie din Paros, Străjerii Ortodoxiei.